Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

dr hab. Lucyna Rotter

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – adiunkt z habilitacją

Email: lucyna.rotter@upjp2.edu.pl

Strona internetowa: http://www.lucynarotter.com.pl/

Afiliacje:
- Katedra Krajobrazu i Dziedzictwa Kulturowego - Kierownik katedry

Funkcje dydaktyczne:
- Kierownik kierunku Turystyka historyczna (rok akademicki: 2019/20 )
- Kierownik kierunku Turystyka i zarządzanie dziedzictwem (rok akademicki: 2019/20 )
- Kierownik Podyplomowe Studia "Symbolika w kulturze europejskiej" (rok akademicki: 2012/13 , studia podyplomowe)
- Kierownik Podyplomowe Studia "Symbolika w kulturze europejskiej" (rok akademicki: 2013/14 , studia podyplomowe)
- Kierownik Podyplomowe Studia Semiologiczne "Symbolika w kulturze świata" (rok akademicki: 2014/15 , studia podyplomowe)
- Sekretarz Podyplomowe Studia z Archiwistyki i Bibliotekoznawstwa (rok akademicki: 2011/12 )
- Sekretarz Studium Archiwistyczno-Bibliotekoznawcze (rok akademicki: 2011/12 )

Dyżur:
DYŻUR piątek godz. 12.00 - 13.00 ul. Franciszkańska, sala 202a

Pełnione funkcje:

Instytut Historii - Kierownik kierunku Turystyka historyczna, Turystyka i zarządzanie dziedzictwem

Curriculum Vitae:

2019 – Kierownik Kierunku "Turystyka i Zarządzanie Dziedzictwem"

2019 – Staż zagraniczny (Gréckokatolícka teologicka fakulta na Prešovskej univerzite) w ramach projektu wdrożeniowego "Skonsolidowany Plan Rozwoju UPJPII" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nr wniosku POWR.03.05.00-00-Z104/17

2019 – Powołanie do Komisji Ewaluacji Nauki (z nominacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

2019 – Staż zagraniczny (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy) w ramach projektu wdrożeniowego "Skonsolidowany Plan Rozwoju UPJPII" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nr wniosku POWR.03.05.00-00-Z104/17.

2019 – Odznaczenie Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę

2019 – Szkolenie i certyfikat z tutoringu akademickiego, "Szkoła Tutorów" Collegium Wratislaviense

2018 – Członek Redakcji Serii wydawniczej "Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy" (wydawnictwo AVALON)

2018 – Zastępca przewodniczącego kapituły Nagrody Odys i Nagrody Penelopa, przyznawanych corocznie przez Krakowską Izbę Turystyczną, Województwo Małopolskie i Urząd Miasta Krakowa za najlepszą jakość usług turystycznych i hotelarskich.

2018 – Członek Zespołu Redakcyjnego "Nasza Przeszłość"

2018 – Zastępca kierownika w projekcie wdrożeniowym "Skonsolidowany Plan Rozwoju UPJPII" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nr wniosku POWR.03.05.00-00-Z104/17

2018 – Zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. Powołanie w skład zespołu do Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych"

2018 – Kierownik grantu "Semiologiczny, historyczny i kulturowy aspekt tożsamości narodowej na przykładzie krajów Grupy Wyszehradzkiej. Próba znalezienia jedności w różnorodności". w ramach konkursu MNiSW DIALOG 0245/2018.

2018 – Członek Zespołu ds. Nauki i Ewaluacji UPJPII

2017 – Opiekun Specjalności Turystyka w Instytucie Historii WHiDK

2017 – Wykłady Symbolika antropologiczna i mowa ciała, prowadzone w ramach „Erasmus” na Teologická Fakulta w Košiciach przy Katolícka Univerzita V Ružomberku, Słowacja, 22 – 26 maja 2017

2017 – Ekspert w projekcie "Jednota v rôznorodosti. Interkultúrne vzdelávanie na spoločnom území slovensko-poľského pohraničia" Interreg V-A Polsko-Slovensko 2014 - 2020 INT/EK/PO/3/I/B/0097

2017 – Nagroda Ministra indywidualna I stopnia za osiągnięcia naukowe

2016 – Habilitacja na Wydziale Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski.

2015 – Powołanie do Polskiej Komisji Akredytacyjnej (z nominacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

2015 – Wykłady Symbolika antropologiczna i mowa ciała, prowadzone w ramach „Erasmus” na Gréckokatolícka Teologická Fakulta, Prešovská Univerzita v Prešove, Słowacja, 28 wrzesień – 1 października 2015

2015 – Wykłady Ubiór jako znak przynależności religijnej, społecznej i regionalnej, prowadzone w ramach „Erasmus” na Teologická Fakulta w Košiciach przy Katolícka Univerzita V Ružomberku, Słowacja, 23 – 27 listopada 2015

2015 – Członek Uczelnianego Zespołu do spraw Programów Kształcenia UPJPII w Krakowie

2014 – Szkolenie "Wykorzystanie zasobów wiedzy z zakresu historia ze specjalizacją historia Kościoła i historia sztuki", w ramach projektu Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności

2014 – Szkolenie "Zarządzanie projektami badawczymi", w ramach projektu Efektywność zarządzania i jakość kształcenia

2014 – Szkolenie "Ochrona własności intelektualnej, regulacje wewnątrzuczelniane", w ramach projektu Efektywność zarządzania i jakość kształcenia

2014 – Wykłady Emblematyka jako nauka pomocnicza historii, prowadzone w ramach „Erasmus” na Gréckokatolícka Teologická Fakulta, Prešovská Univerzita v Prešove, Słowacja, 24 – 28 marca 2014

2014 – Szkolenie "Identyfikacja źródeł finansowania komercjalizacji badań naukowych", w ramach projektu Efektywność zarządzania i jakość kształcenia

2014 – Członkostwo w Polskim Towarzystwie Historycznym

2014 – Wykłady Symbolika w kulturze chrześcijańskiej, prowadzone w ramach „Erasmus” na Teologická Fakulta w Košiciach przy Katolícka Univerzita V Ružomberku, Słowacja, 24 – 30 września 2014

2014 – Szkolenie "Proces komercjalizacji wyników badań naukowych", w ramach projektu Efektywność zarządzania i jakość kształcenia

2013 – Wykłady Symbolika w kulturze chrześcijańskiej, prowadzone w ramach „Erasmus” na Gréckokatolícka Teologická Fakulta, Prešovská Univerzita v Prešove, Słowacja, 8 – 12 kwietnia 2013

2013 – Szkolenie "Ochrona antyplagiatowa", w ramach projektu Efektywność zarządzania i jakość kształcenia

2012 – Kierownik warsztatów \"Symbolika w kulturze europejskiej\"

2012 – Kierownik Podyplomowych Studiów Semiologicznych - Symbolika w Kulturze Europejskiej

2011 – Wykłady Ubiór jako wyznacznik przynależności religijnej społecznej i regionalnej, prowadzone w ramach „Erasmus” na Gréckokatolícka Teologická Fakulta, Prešovská Univerzita v Prešove, Słowacja, 21 – 25 listopad 2011

2010 – powołanie do Iнститут Церковниx Досліджень м. Луцьк Ukraina

2009 - 2010 – Projekt Badawczy Sądecko–spiskie pogranicze – historyczny trakt handlowy, wiodący doliną rzeki Poprad. Źródło finansowania: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Rok realizacji 2009 – 2010.

2009 - 2010 – Projekt Badawczy Jarmark Kultur. Moduły:1. Ludność niemiecka; 2. Jarmark św. Małgorzaty. Źródło finansowania: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Rok realizacji 2009 – 2010

2009 – członkostwo w Zespole Badawczym Heraldyki Kościelnej przy Polskim Towarzystwie Teologicznym

2008 – adiunkt w Katedrze Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii WHiDK UPJPII

2006 - 2008 – asystent w katedrze Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii WHiDK UPJPII

2005 – powołanie do Polskiej Akademii Nauk Sekcja Historyczna Oddziału w Katowicach

2005 – Sekretarz Zespołu Redakcyjnego w Wydawnictwie Archiva Ecclesiastica

2005 – członkostwo w Stowarzyszeniu Archiwistów Kościelnych

2004 – Doktorat na Papieskiej Akademii Teologicznej

2004 – Zatrudnienie na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

2001 – Członkostwo w Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Teologicznego

2000 – Licencjat (kanoniczny) na Papieskiej Akademii Teologicznej

1998 – magisterium na Papieskiej Akademii Teologicznej

Działalność pozanaukowa:

2019 – "Ruch Turystyczny w Krakowie w 2018 roku" badania zrealizowane przez Małopolską Organizację Turystyczna dla Gminy Miejskiej Kraków, Wydział Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Krakowa. Członek zespołu

2019 – Audycja radiowa cyklu "RELIGIE ŚWIATA" (z dr Elżbietą Listowską): Nieznane symbole Bożego Narodzenia . Radio Kraków, 22 XII 2019. Święty Mikołaj - symbol czy historyczna postać. Radio Kraków, 8 XII 2019. Symbole i znaki. Radio Kraków, 28 VI 2019. Religie i kuchnia. Radio Kraków, 21 VI 2019. Symbole stroju w kulturze Europy i Azji. Radio Kraków, 25 I 2019. Symbole w kulturze Europy. Radio Kraków, 18 I 2019.

2018 – Zastępca przewodniczącego kapituły Nagrody Odys i Nagrody Penelopa, przyznawanych corocznie przez Krakowską Izbę Turystyczną, Województwo Małopolskie i Urząd Miasta Krakowa za najlepszą jakość usług turystycznych i hotelarskich.

2018 – "Ruch Turystyczny w Krakowie w 2018 roku" badania zrealizowane przez Małopolską Organizację Turystyczna dla Gminy Miejskiej Kraków, Wydział Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Krakowa. Członek zespołu

2012 – Program telewizyjny Perły architektury małopolski. Nagrany w Studio INIGO w Krakowie 2012

2012 – XIV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego organizowane przez Małopolski Instytut Kultury. Wykłady otwarte w Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. 26-27 maja 2012,

2011 – Spotkania muzealne, organizowane przez Muzeum Ziemi Wiśnickiej. Wykład: Dzieje ubioru dworskiego, 4 marca 2011.

2010 – Muzealne spotkania ze sztuką. Wykłady organizowane przez Muzeum Ziemi Bieckiej. Wykład: Portret kobiety XVIII w., 20 marca 2010, Biecz.

2006 – Audycja radiowa Lilie wśród suchych traw... - o znaczeniu roślin w biblijnej symbolice, Radio Kraków, red. Justyna Nowicka, 26 grudnia 2006, godz. 22:00 – 23.00, Kraków

2006 - 2011 – Pomysłodawca, organizator i prowadząca cykl wykładów otwartych pod wspólnym tytułem "symbol - znak - przesłanie"

2004 – od 2004 roku Koordynator interdyscyplinarnych obozów naukowych (projekty realizowane w kolejnych latach w Hiszpanii, Grecji, Egipcie, Litwie, Łotwie, Francji i innych)

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Uczeń i mistrz. Tradycja i innowacyjność w naukach humanistycznych: AVALON 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy– Sacrum i profanum, Kraków: AVALON 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Symbol znak rytuał. Krajobraz semantyczny wsi i miast, Kraków: wydawnictwo naukowei UPJP2 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Symbol-znak- rytuał. Misericordia Domini, Kraków: UNUM 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ubiór czy kostium. Znaczenie i funkcja strojów zakonnych, Kraków: wydawnictw naukowe UPJP2 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Symbol-znak-przesłanie. Barwy i kształty, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP2 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Symbol Znak Rytuał. Od narodzin do śmierci, Kraków: Pasaże 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Symbol – znak – przesłanie. Wytwory rąk ludzkich, Kraków: Wydawnictwo naukowe UPJPII 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jak czytać wizerunki świętych. Leksykon atrybutów i symboli hagiograficznych. Wydanie 2 uzupełnione, Kraków: Universitas 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bractwa Kurkowe w Polsce. Mundury, stroje, emblematy, insygnia. Leksykon, Kraków: Avalon 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Symbol-znak-rytuał. Doświadczenie władzy, Kraków: Wudawnictwo Naukowe UPJPII w Krakowie 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Leksykon relikwii, Kraków: eSPe 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Symbol – znak – przesłanie. Symbolika człowieka, Kraków: Unum 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Symbol – znak – przesłanie. Symbolika stroju, Kraków: Unum 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Symbol – znak – przesłanie. Symbolika w heraldyce kościelnej, Kraków: UNUM 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Symbol – znak – przesłanie. Symbolika roślin, Kraków: UNUM 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
German settlers in the Sądecczyzna Land, Nowy Sącz: Muzeum Okręgowowe Nowy Sącz 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Symbol – znak – przesłanie. Symbolika zwierząt, Kraków: UNUM 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Heraldyka i symbolika chrześcijańska. Obfitość kwiatów we wnętrzu świątyni (Audiobook), Kraków: Inigo 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jak czytać wizerunki świętych?. Leksykon atrybutów i symboli hagiograficznych, Kraków: Universitas 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Studia do dziejów klasztorów małopolskich w średniowieczu, Katowice: PAN 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Heraldyka i symbolika chrześcijańska. Mityczne oraz legendarne stwory i bestie (audiobook), Kraków: Inigo 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Heraldyka i symbolika chrześcijańska. Rośliny jako atrybuty świętych (Audiobook), Kraków: Inigo 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Heraldyka i symbolika chrześcijańska. Symbolika kwiatów i ziół, (Audiobook), Kraków: INIGO 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Heraldyka i symbolika chrześcijańska. Zwierzęta jako atrybuty świętych (Audiobook), Kraków: Inigo 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Cnoty i wady. Społeczeństwo baroku po obu stronach Karpat, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Symbolika roślin. Heraldyka i symbolika chrześcijańska, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pośrednicy łask, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Interpretacja i symbolika, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zatroskani o ślady przeszłości, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Historia i duchowość benedyktynek w dekoracji malarskiej kościoła w Staniątkach, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Maria Immaculata 150. rocznica ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kościół p.w. św. Mikołaja w Czulicach. Historia i sztuka, Kraków: GOK Kocmyrzów Luborzyca 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Czynniki wpływające na przemiany w „modzie zakonnej”. [w:] Ciało, strój, biżuteria w kontekście przemian kulturowych, społecznych i politycznych drugiej połowy XX wieku: UMCS 2019.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
The Christian roots of European identity, A central European perspective, [w:] The Christian symbols of Europe: Tradition, change and a takeover: Preasens Verlag 2019, s. 67-74. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"NIe szata zdobi człowieka"? Semiologia ubioru jako forma komunikacji na przykładzie wybranej grupy społecznej. [w:] Ciało, strój, biżuteria w kontekście przemian kulturowych, społecznych i politycznych pierwszej połowy XX wieku: Wydział Artystyczny UMCS 2017, s. 115-140. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wystrój i symbolika kościoła parafialnego w Bóbrce [w:] Ks. Antoni Dziurzycki (1868 - 1925) Proboszcz i badacz kościoła w Bóbrce koło Dukli: Wydawnictwo diecezjalne w Sandomierzu 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ubiór który mówi. Semiologia stroju w zmieniającym się krajobrazie kulturowo-społecznym [w:] Uczeń i mistrz. Tradycja i innowacyjność w naukach humanistycznych: AVALON 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Legendy czy nauka? Wpływ średniowiecznych bestiariuszy na twórczość J.K. Rowling [w:] Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy– Sacrum i profanum: AVALON 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Funkcja semantyczna stroju na przykładzie portretów i fotografii ziemian polskich [w:] Symbol znak rytuał. Krajobraz semantyczny wsi i miast: Wydawnctwo naukowe UPJP2 2016, s. 175-194. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Litery i cyfry w symbolice hagiograficznej [w:] Znak – symol a ritual v dokumentoch a listinach: vydavatielstvo Presovskiej Univerzity 2016, s. 109-117. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przedstawienie miłosierdzia w semantyce zakonnej [w:] Symbol znak rytuał. Misericordia Domini: UNUM 2016, s. 115-134. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nakrycia głowy w zakonach klariańskich - semantyka i rozwój, [w:] Prace Komisji Naukowych PAN Oddział w Katowicach: PAN 2016, s. 26-27. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rekonstrukcja czy oryginał. Problemy związane z zachowaniem spuścizny kulturowej (zarys problematyki) [w:] Ochrona dóbr kultury. Aktualne wyzwania: Wydawnictwie Archidiecezji Łódzkiej 2016, s. 229-236. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Religiöse Symbole in der geistigen, politischen und kulturellen Landschaft Polens der Nachkriegszeit [w:] Transformation und Landschaft. Die Folgen sozialer Wandlungsprozesse auf Landschaft Reihe: RaumFragen: Stadt – Region – Landschaft, Wiesbaden: Springer 2015, s. 269-278. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pokarm w roli symbolu. Semantyczne znaczenie pokarmów w kulturze europejskiej [w:] Znak, symbol a rituál v pozemskom a duchovnom pokrme 2015, s. 171-180. [więcej informacji]
Symbolika i przemiany stroju nowożeńców w kulturze polskiej [w:] Symbol Znak Rytuał Od narodzin do śmierci, Kraków: Pasaże 2014, s. 111-126. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Habity w żeńskich zakonach reguły benedyktyńskiej – zarys problematyki [w:] „Spem suam deo committere” – szkice benedyktyńskie. Historia – Duchowość – Kultura, Legnica: Diecezjalne Centrum Edukacyjne 2014, s. 89-104. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przemiany w kształcie habitów i nakryć głowy na przykładzie wybranych wspólnot żyjących według reguły św. Klary [w:] Symbol-znak-przesłanie. Barwy i kształty, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP2 2014, s. 87-100. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Archiwa w dwudziestowiecznym prawodawstwie zakonnym [w:] Archiwa kościelne w służbie społeczeństwu, Łódź: Archidiecezjalne wydawnictwo łódzkie 2014, s. 75-84. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wpływy ludowe i historyczne w mundurologii na przykładzie wojsk radzieckich [w:] Wojska radzieckie w Polsce 1939 - 1993, Legnica: Pwsz IM. Witelona w Legnicy 2013, s. 417-426. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przemiany stylowe i symbolika habitu na przykładzie Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo [w:] Habent omnia tempora sua proce ofiarowane ks. prof. dr hab. Januszowi Wyciśle, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP 2013, s. 431-444. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Dźwiękami zapisane” Instrumenty muzyczne w symbolice [w:] Symbol – znak – przesłanie. Wytwory rąk ludzkich, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2013, s. 173-188. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rośliny - symbole, inspiracje czy pokarm. Znaczenie roślin w kulturze ludowej [w:] Znak, symbol a rituál v tradiciách a prejavoch l’udovej zbožnosti, Prešov: Prešovska universita v Prešove 2013, s. 121-140. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Strój i insygnia kanoników kapituł katedralnych i kolegiackich ze szczególnym uwzględnieniem Kapituły Katedry Legnickiej [w:] In perdiciffili peregrinatione – pośród trudów pielgrzymowania, Legnica: Biblioteka Diecezji Legnickiej 2013, s. 68-107. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
The symbolisme of the polychromy in the Cathedral of Saint John the Baptist in Presov [w:] Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výrocí II, Prešov: Gréckokatolícka teologicka fakulta 2012, s. 213-223. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ubiór jako wyróżnik przynależności do związków i organizacji na przykładzie bractw kurkowych [w:] Znak, symbol a rituál ako forma společnej komunikácie, Prešov 2012, s. 119-140. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Symbolika zwierząt mitycznych na przykładzie "Fizjologa" [w:] Archiwa i kancelarie w służbie Kościoła i nauki, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2012, s. 117-124. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ubranie czy kostium - strój jako forma manifestacji władzy [w:] Symbol-znak-rytuał. Doświadczenie władzy, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII w Krakowie 2012, s. 267-310. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Infuła czy mitra. Przemiany stylowe i symboliczne ornamentum capitis devotarum (corona gloriae) [w:] Kapłan, historyk, pedagog, Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie 2011, s. 321-328. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zapomniane elementy stroju ceremonialnego i codziennego biskupów Kościoła Katolickiego za czasów arcybiskupa Józefa Bilczewskiego [w:] Święty Arcybiskup Lwowa Józef Bilczewski, Lublin-Lwów: Wydawnictwo KUL 2011, s. 237-246. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zapomniane elementy stroju liturgicznego kapłanów kościoła Katolickiego [w:] Historia bliższa ludziom. Prace ofiarowane księdzu profesorowi Janowi Kracikowi w 70.rocznicę urodzin, Kraków: WAM 2011, s. 307-318. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Alegorie i personifikacje jako sposób ukazania złożoności natury człowieka. Miłość (fragment większej całości) [w:] Symbol – znak – przesłanie. Symbolika człowieka, Kraków: UNUM 2011, s. 97-112. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kolor i forma ubioru pozaliturgicznego znakiem przynależności religijnej [w:] Symbol – znak – przesłanie. Symbolika stroju, Kraków: UNUM 2011, s. 141-158. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Symbolika współczesnych herbów biskupich [w:] Symbol – znak – przesłanie. Heraldyka kościelna, Kraków: UNUM 2010, s. 59-76. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Stroje osadników na ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnieniem kolonistów niemieckich doby józefińskiej [w:] Wielokulturowość na Sądecczyźnie, Nowy Sącz 2010, s. 67-72. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Florarium christianum - u styku kultury chrześcijańskiej i kultur antycznych [w:] Ogród Pana, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP2 2010, s. 69-82. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ora et labora. Praca i modlitwa w klasztorach żeńskich reguły benedyktyńskiej na przykładzie opactwa w Staniątkach [w:] Studia do dziejów klasztorów małopolskich w średniowieczu, Katowice: PAN Oddział w Katowicach 2009, s. 48-65. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zwierzęta jako atrybuty świętych [w:] Symbol – znak – przesłanie. Symbolika zwierząt, Kraków: UNUM 2009, s. 117-144. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mityczne oraz legendarne stwory i bestie [w:] Symbol – znak – przesłanie. Symbolika zwierząt, Kraków: UNUM 2009, s. 165-176. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Stalle chóru panieńskiego w Staniątkach jako przykład symbolicznego przekazu emblematycznego doby baroku [w:] Cnoty i wady - Pozitíva a negatíva baroka v oblasti vzdelanosti a umenia, Prešov 2008, s. 49-75. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Boże Narodzenie w ikonografii [w:] Introibo ad altare Dei, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2008, s. 445-463. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pierścień królowej Kingi [w:] Prace Komisji Naukowych PAN Oddział w Katowicach, Katowice 2008, s. 17-19. [więcej informacji]
Symbolika hagiograficzna wybranych świętych dominikańskich [w:] Święty Jacek i dziedzictwo dominikańskie, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 2008, s. 409-425. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Emblematy jako wyraz postaw etyczno-moralnych. Zarys problematyki [w:] Cnoty i wady. Społeczeństwo baroku po obu stronach Karpat, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2007, s. 83-105. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Obecność kwiatów w świątyni chrześcijańskiej (kilka uwag na marginesie) [w:] Symbolika roślin. Heraldyka i symbolika chrześcijańska, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2007, s. 201-217. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rośliny jako atrybuty świętych [w:] Symbolika roślin. Heraldyka i symbolika chrześcijańska, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2007, s. 41-58. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Symbolika kwiatów i ziół [w:] Symbolika roślin. Heraldyka i symbolika chrześcijańska, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2007, s. 143-154. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wstawiennictwo Świętych w sztuce baroku [w:] Pośrednicy łask, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2006, s. 115-132. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Inspiracje biblijne w symbolice barokowej sztuki sakralnej [w:] Interpretacja i symbolika, Kraków: Wydawnictwo naukowe PAT 2006, s. 115-129. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kształcenie archiwistów w Polsce [w:] Zatroskani o ślady przeszłości, Kraków: Wydawnictwo naukowe PAT 2005, s. 105-117. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Od starożytnej bazyliki do średniowiecznej katedry [w:] Czasy uniwersytetów, czasy katedr, Lublin: Wydawnictwo KUL 2005, s. 97-114. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Symbolika hagiograficzna. Święci szczególnie czczeni w zgromadzeniu sióstr felicjanek [w:] Skarby Krakowskich Klasztorów – Zbiory sióstr Felicjanek, materiały z sesji popularno-naukowej, Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 2005, s. 40-48. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pierwowzory i symbolika przedstawień Niepokalanego Poczęcia Maryi Panny [w:] Maria Immaculata 150. rocznica ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2004, s. 97-116. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Treści ideowe w monumentalnej dekoracji potrynitarskiego kościoła św. Trójcy w Krakowie [w:] Skarby Krakowskich Klasztorów – Zbiory Bonifratrów, materiały z sesji popularno-naukowej, Kraków: Muzueum Historyczne Miasta Krakowa 2004, s. 63-72. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przedstawienia Immakulaty w sztuce w odniesieniu do tekstów biblijnych (zarys problematyki) [w:] Z badań nad Biblią 9, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2004, s. 81-91. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Męskie i żeńskie wspólnoty zakonne w archidiecezji krakowskiej w latach 1978–2003 [w:] Archidiecezja krakowska na przełomie tysiącleci, Kraków: Wydaawnictwo Naukowe PAT 2004, s. 141-152. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zabytki złotnictwa XIX i XX wieku w kościele Paulinów na Skałce [w:] Skarby Krakowskich Klasztorów – Zbiory oo. Paulinów, materiały z sesji naukowej, Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 2003, s. 37-42. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zabytki złotnictwa w kościele p.w. św. Barbary w Krakowie [w:] Skarby Krakowskich Klasztorów – Zbiory Księży Jezuitów, materiały z sesji naukowej, Kraków: Muze3um Historyczne Miasta Krakowa 2002, s. 13-17. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Najcenniejsze zabytki złotnictwa w skarbcu kościoła XX. Misjonarzy na Stradomiu [w:] Skarby Krakowskich Klasztorów – Zbiory Księży Misjonarzy, materiały z sesji naukowej, Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 2001, s. 21-23. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Jaja, kwiaty i baranki [w:] Beethoven Magazine 2019, s. 52-56. [więcej informacji]
Umieranie i rodzenie się do nowego życia Obrzędy - zwyczaje – symbole [w:] Rocznik Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2017, s. 23-29. [więcej informacji]
Architektura, wystrój i symbolika klasztoru kapucynów na przykładzie klasztoru krośnieńskiego [w:] Nasza Przeszłość 2016, s. 233-250. [więcej informacji]
Symbole mariologiczne zaczerpnięte ze świata przyrody. cz. 1: Niepokalanie Poczęta Dziewica, Pokorna Służebnica [w:] Theologos, 2 2014, s. 58-73. [więcej informacji]
Semiologiczny aspekt przemijania i wieczności [w:] Theologos, R. 14, nr 1 2012, s. 91-110. [więcej informacji]
Habit franciszkański na przykładzie wybranych wspólnot męskich i żeńskich [w:] Zeszyty sądecko-spiskie, 4 2009, s. 66-73. [więcej informacji]
The cult of saints in orders on the example of the Congregation of the Felician Sisters [w:] Theologos. Teologická revue, 2 2009, s. 27-38. [więcej informacji]
Motywy biblijna w symbolice chrześcijańskiej [w:] Theologos. Teologická revue, 10 2008, s. 33-48. [więcej informacji]
Pobożność pasyjna propagowana przez zakony, na przykładzie zakonów reguły franciszkańskiej. Próba analizy [w:] „Studia Catholica Podoliae”, Городок - Кам’янець Подільський, 5 2006, s. 357-370. [więcej informacji]
Biblijne wezwania świątyń rzymskokatolickich archidiecezji lwowskiej na przełomie XIX i XX wieku [w:] „Studia Catholica Podoliae”, Городок - Кам’янець Подільський, 5 2006, s. 575-590. [więcej informacji]
Barokowe cykle ikonograficzne inspirowane Biblią [w:] Studia Catholica Podoliae”, Городок - Кам’янець Подільський,, 4 2005, s. 275-293. [więcej informacji]
Architektura i wystrój eremów kamedulskich w świetle prawodawstwa zakonnego [w:] Folia Historica Cracoviensia, 11 2005, s. 73-90. [więcej informacji]
Treści i symbolika polichromii w kościele cystersów w Jędrzejowie [w:] Folia Historica Cracoviensia, 10 2004, s. 327-338. [więcej informacji]
Biblijne pochodzenie symboli związanych z przedstawieniami w sztuce Matki Bożej Niepokalanie Poczętej [w:] „Studia Catholica Podoliae”, Городок - Кам’янець Подільський,, 3 2004, s. 235-244. [więcej informacji]
Recepcje biblijnego obrazu Sądu Ostatecznego w sztuce sakralnej [w:] Poloniae Sacra, 7(25) 2003, s. 207-228. [więcej informacji]
Treści ideowe nagrobków na przykładzie dekanatu Wawrzeńczyce [w:] Krakowskie Studia Małopolskie, 6 2002, s. 145-152. [więcej informacji]
Marcin Lekszycki i jego prace [w:] Krzysztofory. Zeszyt Naukowy Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 21 2002, s. 55-58. [więcej informacji]
Historyczne i artystyczne aspekty kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja w Czulicach [w:] Folia Historica Cracoviensia, 6 1999, s. 167-178. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Sposoby i rodzaje przekazu semantycznego jako forma komunikatu w społeczeństwach w ujęciu kulturowym, narodowym, politycznym i religijnym; [nr projektu:] 501-10-030127

-Wpływ mniejszości narodowych, religijnych oraz etnicznych na kształtowanie się krajobrazu i dziedzictwa kulturowego; [nr projektu:] 501-10-030128

-Komunikacja pozawerbalna w stosunkch interpersonalnych; [nr projektu:] 501-10-030054

Wygłoszone referaty:

- The phenomenon of national costume on the example of Hungary and Poland; [podczas konferencji:] Az európai identitás a lengyel-magyar kapcsolatok tükrében [miejsce konferencji:] Szeged Węgry, 2019-11-20

- „Trwała ruina” jako element kształtujący krajobraz kulturowy; [podczas konferencji:] "HISTORIA – PAMIĘĆ – TOŻSAMOŚĆ", "Ochrona I Promocja Dziedzictwa Kulturowego jako forma zachowania pamięci o przeszłości" [miejsce konferencji:] Kraków, 2019-11-13

- Nagość, bielizna… Tematy tabu w zakonach?; [podczas konferencji:] X MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA SYMBOL – ZNAK – RYTUAŁ NAGOŚĆ I ODZIENIE [miejsce konferencji:] Krakow, 2018-12-03

- Interdyscyplinarne rozwijanie dumy narodowej młodzieży.; [podczas konferencji:] Ogólnopolka Konferencja Naukowa "Kreatywność, Indywidualizacja, Rzetelność, Entuzjazm w wychowaniu patriotycznym" [miejsce konferencji:] Krakow, 2018-11-24

- lorarium christianum a Florarium profanum. Różnice i podobieństwa w semantycznym postrzeganiu świata flory; [podczas konferencji:] gólnopolska konferencja naukowa "Natura - Homines – Historia Interpretacje przyrody w przeszłości.Rozumienie, znaczenia, symbole" [miejsce konferencji:] Toruń, 2018-11-16

- Nowe trendy w "modzie zakonnej" po Soborze Watykańskim II; [podczas konferencji:] Ogólnopolska konferencja naukowa "Ciało, strój, biżuteria w kontekście przemian kulturowych, społecznych i politycznych drugiej połowy XX wieku" [miejsce konferencji:] Lublin, 2018-10-12

- Podobieństwa i różnice w strojach narodowych i ludowych krajów Grupy V4; [podczas konferencji:] Wspólnota różnorodności - dziedzictwo kulturowe Krajów Czwórki Wyszehradzkiej" [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-11-15

- "Czarna sukienka" - żałobny strój kobiecy jako forma walki o polskość; [podczas konferencji:] Czasy kobiet niezwykłych - Sługa Boża Kazimiera Gruszczyńska i jej epoka [miejsce konferencji:] Kozienice, 2017-09-16

- Panel dyskusyjny; [podczas konferencji:] Jak promować nauki humanistyczne i społeczne [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-05-15

- Legendy czy nauka? Wpływ średniowiecznych bestiariuszy na współczesną przestrzeń artystyczną; [podczas konferencji:] Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy. Trwałość i przemijanie [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-05-10

- Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie”. Formy i znaczeni semantyczne strojów bractw kurkowych w Polsce; [podczas konferencji:] „Co (nie)przystoi mężczyźnie [miejsce konferencji:] Warszawa, 2017-04-03

- Ogień w sferze sacrum; [podczas konferencji:] Znak, symbol a rituál v sakrálnom priestore [miejsce konferencji:] Preszów Słowacja, 2017-03-28

- Ubiór który mówi. Semiologia stroju w zmieniającym się krajobrazie kulturowo-społecznym.; [podczas konferencji:] Ogólnopolska konferencja naukowa „Uczeń i mistrz. Tradycja i innowacyjność w naukach humanistycznych” pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministera Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Jarosław Gowin, [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-12-01

- Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej – troska o jakość kształcenia.; [podczas konferencji:] Ogólnopolska konferencja „W trosce o rozwój Uczelni” [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-11-28

- Křesťanské symboly Evropy. Tradice, proměny, přivlastnění; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja „Evropská identita a její křesťanské kořeny” [miejsce konferencji:] Praga, 2016-11-08

- Percepcja elementów kulturowych przez grupy religijne, narodowe i społeczne na przykładzie dawnych ziem wschodnich Rzeczypospolitej.; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja naukowa „Kresy – zaginiony świat. Wielokulturowość na pograniczu narodów i religii” [miejsce konferencji:] Nałęczów, 2016-10-15

- Symbolami opowiedziana "Historia Zbawienia". Semiologia kościoła opackiego w Staniątkach; [podczas konferencji:] Ogólnopolska konferencja naukowa „Kultura i sztuka benedyktynek i benedyktynów w Polsce i Europie” [miejsce konferencji:] Niepołomice-Staniątki, 2016-10-14

- „Nie szata zdobi człowieka"? Semiologia ubioru na przykładzie wybranych grup społecznych; [podczas konferencji:] Ciało, strój, biżuteria w kontekście przemian kulturowych, społecznych i politycznych pierwszej połowy XX wieku [miejsce konferencji:] Lublin, 2016-10-11

- Ruch Cywilizacji Miłości jako znak nowych czasów.; [podczas konferencji:] Ogólnopolaka konferencja naukowa "Duszpasterstwa środowiskowe Archidiecezji Krakowskiej w latach 1945 - 1989", [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-06-01

- Przedstawienie miłosierdzia w semantyce zakonnej,; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Symbol – znak – rytuał. MISERICORDIA DOMINI” [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-04-27

- Patrzeć tak by zrozumieć. Jak "czytać" zabytki sakralne; [podczas konferencji:] Ogólnopolska konferencja naukowa „Ochrona Dóbr Kultury. Zabytki Sakralne” [miejsce konferencji:] Olsztyn, 2016-03-10

- Symboliczne znaczenie liter i liczb; [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja „Znak, symbol a rituál v dokumentoch a listinach” [miejsce konferencji:] Presov, 2015-11-26

- Postać św. Jadwigi w edukacji i wychowaniu; [podczas konferencji:] Ogólnopolska konferencja naukowa „Postać św. Jadwigi Andegaweńskiej w kulturze i tradycji polskiej”, [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-06-06

- Czwarty ślub zakonny jako wyraz charyzmatu i duchowości; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kultura religijna Małopolski w średniowieczu i dobie nowożytnej” [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-05-28

- Strój ludowy jako zwierciadło krajobrazu; [podczas konferencji:] symbol-znak-rytuał Krajobraz semantyczny wsi i miast [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-04-21

- Symbolika i przemiany habitów karmelitańskich; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja W kręgu kultury zakonnej, Konferencja Naukowa poświęcona pamięci o. prof. J. Benigna Wanata OCS [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-04-09

- Pomniki „przyjaźni” jako element propagandy; [podczas konferencji:] Ogólnopolska KOnferencja Krajobraz kulturowy miast postkomunistycznych w Polsce [miejsce konferencji:] Kraków - ŁÓdź - Legnica, 2014-12-29

- Źródła do badań z zakresu kostiumologii kościelnej; [podczas konferencji:] Ogólnopolska konferencja naukowa Historia chrześcijaństwa w źródłach [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-12-05

- Pokarm w roli symbolu. Semantyczne znaczenie pokarmów w kulturze europejskiej; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa Znak, symbol a rituál v pozemskom a duchovnom pokrme [miejsce konferencji:] Presov, 2014-12-03

- Rekonstrukcja, czy oryginał. Problemy związane z ochroną trwałych ruin; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja naukowa Ochrona dóbr kultury. Aktualne problemy [miejsce konferencji:] Olsztyn, 2014-11-27

- Symbole i znaki "praktyk tajemnych" w XV wiecznym Krakowie; [podczas konferencji:] Konferencja naukowa w ramach XIII Dni Długoszowskich [miejsce konferencji:] Kłobuck, 2014-09-18

- Symboliczny przekaz w wystroju światyń Lwowa; [podczas konferencji:] 13. Międzynarodowa konferencja Ecclesia Leopoliensis Kościoły Lwowa i archidiecezji lwowskiej obrz. łacińskiego: historia, tradycja i dzień dzisiejszy [miejsce konferencji:] Lwów, 2014-09-08

- Nakrycia głowy w zakonach klariańskich – semantyka i rozwój; [podczas konferencji:] Spotkanie członków Sekcji Historycznej Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Katowicach [miejsce konferencji:] Kraków - Skała, 2014-05-19

- Zaślubiny zwyczaje, tradycja, symbole; [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja Symbol znak rytuał Od narodzin do śmierci [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-01-29

- Archiwa zakonne w regułach i konstytucjach; [podczas konferencji:] Ogólnopolska konferencja ARCHIWA – PRAWO – KOSCIÓŁ [miejsce konferencji:] Olsztun, 2013-12-12

- Inspiracje strojami ludowymi i historycznymi w mundurologii na przykładzie wojsk sowieckich; [podczas konferencji:] Ogólnopolska konferencja naukowa "Wojska sowieckie w Polsce 1945 - 1993" [miejsce konferencji:] Legnica, 2013-11-26

- Codzienność „niecodzienna”. Życie na wygnaniu mniszek benedyktynek z opactwa staniąteckiego; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Życie codzienne osób duchownych i zakonnych w miejscach odosobnienia w Europie Środkowo-Wschodniej (1944/45-1989)" [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-11-21

- Motywy patriotyczne i narodowe w stroju ziemian polskich; [podczas konferencji:] Urodziny Rzeczypospolitej [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-11-09

- Symbolika i przemiany w habitach wspólnot benedyktyńskich; [podczas konferencji:] Spem suam Deo committere Ogólnopolska konferencja w 420 rocznicę utworzenia fundacji Lwoskiego Klasztoru Benedyktynekobrządku Łacińskiego [miejsce konferencji:] Krzeszów, 2013-10-05

- Woda jako symbol w kulturze europejskiej; [podczas konferencji:] Woda życia Woda śmierci [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-05-16

- Rośliny-symbole, inspiracje czy pokarm? Znaczenie roślin w kulturze ludowej; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa Znak, symbol a rituál v tradiciách a prejavoch l’udovej zbožnosti [miejsce konferencji:] Presov Słowacja, 2012-11-26

- Treści narodowe i religijne na portretach ziemian polskich; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ziemiaństwo polskie na rzecz ojczyzny i kościoła [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-11-23

- Strój i insygnia kanoników kapituł katedralnych i kolegiackich ze szczególnym uwzględnieniem Kapituły Katedry Legnickiej; [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja naukowa In perdifficili peregrinatione – pośród trudów pielgrzymowania. W 20 rocznicę erygowania Diecezji Legnickiej [miejsce konferencji:] Legnica, 2012-09-20

- Wielokulturowość Galicji; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa Galicja w filmach, dokumentach i opracowaniach [miejsce konferencji:] Nowy Saćz, 2012-09-14

- Symboliczny przekaz na zachowanych paramentach i szatach liturgicznych z kościoła sakramentek we Lwowie; [podczas konferencji:] Międzynarodowy kongres historyczny Sescenti anni 1412 – 2012. Мiжнародний iсторичний конгрес присвячений 600-лiттю перенесення столицi архiдiецезi з Галича до Львова [miejsce konferencji:] Львів, Ukraina, 2012-09-10

- Podwika, welon, czepek. Rzecz o nakryciach głowy zakonnic; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Klara – kobieta nowa” [miejsce konferencji:] Nowy Sącz, 2012-06-22

- Stroje ludowe okolic Krakowa; [podczas konferencji:] Sesja wyjazdowa członków Sekcji Historycznej Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Katowicach [miejsce konferencji:] Korzkiew, 2012-05-23

- Symbolika zwierząt mitycznych na przykładzie „Fizjologa”; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa Archiwa i kancelarie w służbie Kościoła i nauki [miejsce konferencji:] Częstochowa, 2012-03-24

- Ubiór czy kostium. Strój jako manifestacja władzy; [podczas konferencji:] Miedzynarodowa Konferencja naukowa Symbol znak rytuał Doświadczenie władzy [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-02-23

- Bractwa Kurkowe tradycja i teraźniejszość. Odradzanie się ruchu w Polsce i na Ukrainie; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polska-Ukraina: 20 lat na tle 1000.letniego sąsiedztwa [miejsce konferencji:] Lublin, 2011-12-17

- Symbolický odkaz polychrómie v Katedrále svätého Jána Krstitela v Prešove; [podczas konferencji:] Miedzynarodowa Konferencja Naukowa Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí II [miejsce konferencji:] Prešov, Słowacja, 2011-11-29

- Strój i obrzęd jako formy manifestowania przynależności do struktur bractwa; [podczas konferencji:] Miedzynarodowa Konferencja Naukowa Znak, symbol a rituál akko forma společnej komunikácie [miejsce konferencji:] Prešov, Słowacja, 2011-11-22

- Symboliczne przedstawienie uczuć w kulturze Europejskiej; [podczas konferencji:] Symbol – znak – przesłanie. Symbolika Biblii i mitologii świata [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-11-19

- Stroje ludowe na znaczkach pocztowych; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konfewrencja Naukowa Filatelistyka [miejsce konferencji:] Tarnów, 2011-09-17

- Ikonografia i symbolika świętych w tradycjach różnych Kościołów i obrządków; [podczas konferencji:] Międzynarodowa KOnferencja Naukowa Święci Ziemi Wołyńskiej [miejsce konferencji:] Луцьк Ukraina, 2011-06-04

- Dzieje ubioru dworskiego; [podczas konferencji:] Spotkania ze sztuką [miejsce konferencji:] Nowy Wiśnicz, 2011-03-04

- Stroje osadników na ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnieniem kolonistów niemieckich doby józefińskiej; [podczas konferencji:] Międzynarodowa KOnferencja naukowa Wielokulturowość na Sądecczyźnie [miejsce konferencji:] Nowy Sącz, 2010-11-25

- Zapomniane stroje liturgiczne biskupów z przełomu XIX i XX wieku; [podczas konferencji:] Międzynarodowa KOnferencja Naukowa Święty Arcybiskup Lwowa [miejsce konferencji:] Lwów Ukraina, 2010-11-19

- Kołpaczek, fortugał i pludry. Z dziejów ubioru dworskiego; [podczas konferencji:] Sesja Wyjazdowa członków Sekcji Historycznej Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Katowicach [miejsce konferencji:] Nowy Wiśnicz, 2010-10-12

- Florarium christianum u styku kultury chrześcijańskiej i kultur antycznych; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sacrum i przyroda – ogród pana [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-10-09

- Symboliczne znaczenie barwy w stroju; [podczas konferencji:] Symbol – znak – przesłanie. Barwy i kształty [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-10-09

- Ubiór na przestrzeni wieków; [podczas konferencji:] Miedzynarodowa Konferencja Naukowa Zamki pogranicza sądecko-spiskiego [miejsce konferencji:] Nowy Sącz, 2010-05-28

- Duchowość i charyzmat zakonny wyrażony poprzez symbolikę hagiograficzną; [podczas konferencji:] Wkład zakonów i zgromadzeń zakonnych w rozwój kultury i cywilizacji europejskiej [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-05-20

- Kostiumologia i symbolika hagiograficzna na wyobrażeniach św. Mikołaja; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ut unum sint Niepokonany Kościół [miejsce konferencji:] Луцьк Ukraina, 2010-05-06

- Portret kobiety XVIII w; [podczas konferencji:] Muzealne spotkania ze sztuką [miejsce konferencji:] Biecz, 2010-03-20

- Habit jako znak i wyróżnik grupy społecznej; [podczas konferencji:] Ogólnopolska konferencja Naukowa Szata chwały i zwycięstwa [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-03-02

- Obraz kozaka mazepiańskiego. Strój kozacki jako wyróżnik grupy wieloetnicznej na tle społeczeństwa przełomu XVII/XVIII wieku; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa Illustrissimus Dominus Joannes Mazepa. Hetman Ukrainy Iwan Mazepa: życie, czasy, tradycje [miejsce konferencji:] Lublin, 2009-12-04

- Ubranie czy kostium – znaczenie symboliczne ubiorów na przestrzeni wieków; [podczas konferencji:] Symbol – znak – przesłanie. Wytwory rąk ludzkich [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-10-10

- Kostiumologia franciszkańska; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa Z okazji 10. rocznicy pielgrzymki Jana Pawła II na Sądecczyznę i kanonizacji św. Kingi oraz Jubileuszu 800 – lecia zatwierdzenia reguły franciszkańskie [miejsce konferencji:] Stary Sącz, 2009-06-05

- Stroje Łemkowskie; [podczas konferencji:] Sesja Wyjazdowa członków Sekcji Historycznej Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Katowicach [miejsce konferencji:] Nowy Sącz, 2009-05-21

- Alegorie i personifikacje; [podczas konferencji:] Na swój obraz na obraz Boży go stworzył. Człowiek – symbol - znak [miejsce konferencji:] Kraków, 2008-10-11

- Mityczne oraz legendarne stwory i bestie; [podczas konferencji:] Heraldyka i symbolika chrześcijańska – Symbolika zwierząt [miejsce konferencji:] Kraków, 2008-04-12

- Herby współczesnych biskupów polskich – próba interpretacji; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa Heraldyka kościelna [miejsce konferencji:] Kraków, 2008-03-13

- Zwierzęta jako atrybuty świętych; [podczas konferencji:] Heraldyka i symbolika chrześcijańska – Symbolika zwierząt [miejsce konferencji:] Kraków, 2007-10-13

- Symbolika hagiograficzna wybranych świętych dominikańskich; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa Święty Jacek i dziedzictwo dominikańskie [miejsce konferencji:] Kamień Śląski, 2007-10-09

- Symbolika kwiatów i ziół; [podczas konferencji:] Posiedzenie Polskiego Towarzystwa Botanicznego Oddział w Krakowie [miejsce konferencji:] Kraków, 2007-06-08

- Emblematy jako wyraz postaw etyczno-moralnych. Zarys problematyki; [podczas konferencji:] Międzynarodowa KOnferencja Naukowa Cnoty i wady. Społeczeństwo baroku po obydwu stronach Karpat [miejsce konferencji:] Kraków, 2007-05-19

- „Pierścień królowej Kingi”; [podczas konferencji:] Sesja Wyjazdowa członków Sekcji Historycznej Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Katowicach [miejsce konferencji:] Wieliczka, 2007-05-15

- Emblematy jako wyraz postaw etyczno-moralnych na przykładzie opactwa sióstr benedyktynek w Staniątkach; [podczas konferencji:] Międzynarodowa KOnferencja Naukowa Cnoty i wady. Pozitíva a negatíva baroka v oblasti vzdelanosti a umenia [miejsce konferencji:] Prešov Słowacja, 2007-04-26

- Symbolika kwiatów i ziół; [podczas konferencji:] Heraldyka i symbolika chrześcijańska – Symbolika roślin [miejsce konferencji:] Kraków, 2007-03-10

- Biblia Pauperum; [podczas konferencji:] Biblia w kulturze świata [miejsce konferencji:] Kraków, 2006-12-16

- Sacrum Bożego Narodzenia ukryte w symbolach; [podczas konferencji:] Kazania [miejsce konferencji:] Kraków, 2006-12-11

- Rośliny jako atrybuty świętych; [podczas konferencji:] Heraldyka i symbolika chrześcijańska – Symbolika roślin [miejsce konferencji:] Kraków, 2006-10-14

- Mikołaj Wolski – życie i działalność; [podczas konferencji:] Sesja Wyjazdowa członków Sekcji Historycznej Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Katowicach [miejsce konferencji:] Kraków, 2006-06-06

- Biblijne wezwania świątyń rzymskokatolickich archidiecezji Lwowskiej na przełomie XIX i XX wieku; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa Біблія в културі світу [miejsce konferencji:] Kijów Ukraina, 2006-06-02

- Pobożność pasyjna propagowana przez zakony na przykładzie zakonów reguły franciszkańskie; [podczas konferencji:] Miedzynarodowa KOnferencja Naukowa Біблія в културі світу [miejsce konferencji:] Gródek Podolski Ukraina, 2006-05-30

- Formy pracy z uczniem zdolnym na przykładzie Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Luborzycy; [podczas konferencji:] Dziecko zdolne formy pracy wspierające kształtowanie i rozwój zdolności dzieci [miejsce konferencji:] Kraków, 2006-03-09

- Przedstawienia narracyjne i symboliczne św. Piotra i Pawła; [podczas konferencji:] Międzynarodowa KOnferencja Naukowa Biblia w kulturze świata [miejsce konferencji:] Kraków, 2006-02-23

- Wstawiennictwo świętych w sztuce baroku; [podczas konferencji:] Pośrednicy łask [miejsce konferencji:] Kraków, 2006-01-28

- Boże Narodzenie w ikonografii; [podczas konferencji:] Biblia w kulturze świata [miejsce konferencji:] Kraków, 2005-12-17

- Cykle ikonograficzne baroku inspirowane Biblią; [podczas konferencji:] Miedzynarodowa Konferencja Naukowa Біблія в културі світу [miejsce konferencji:] Gródek Podolski Ukraina, 2005-05-25

- Przedstawiciele zakonu franciszkanów w wiekach średnich w Polsce; [podczas konferencji:] Sesja Wyjazdowa członków Sekcji Historycznej Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Katowicach [miejsce konferencji:] Kraków, 2005-05-24

- Motywy zaczerpnięte z Biblii w sztuce baroku; [podczas konferencji:] Biblia w kulturze świata [miejsce konferencji:] Kraków, 2005-05-21

- Symbolika hagiograficzna. Święci szczególnie czczeni w zgromadzeniu sióstr felicjanek; [podczas konferencji:] Zbiory Felicjanek [miejsce konferencji:] Kraków, 2005-05-11

- Inspiracje biblijne w sztuce baroku,; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa Biblia w kulturze świata [miejsce konferencji:] Kraków, 2005-02-17

- Pierwowzory i symbolika przedstawień Niepokalanej; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa Maria Immaculata (150 rocznica ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny) [miejsce konferencji:] Kraków, 2004-12-11

- Treści ideowe w monumentalnej dekoracji potrynitarskiego kościoła św. Trójcy w Krakowie; [podczas konferencji:] Zbiory Bonifratrów [miejsce konferencji:] Kraków, 2004-11-05

- Od starożytnej bazyliki do średniowiecznej katedry; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa Czasy Katedr – czasy uniwersytetów. Źródła jedności narodów Europy [miejsce konferencji:] Stalowa Wola, 2004-10-20

- Biblijne pochodzenie symboli związanych z przedstawieniami w sztuce Matki Bożej Niepokalanie Poczęte; [podczas konferencji:] Miedzynarodowa Konferencja Naukowa Біблія в културі світу [miejsce konferencji:] Gródek Podolski Ukraina, 2004-05-28

- Przedstawienia Immakulaty w sztuce w odniesieniu do tekstów biblijnych (zarys problematyki); [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa Biblia w kulturze świata [miejsce konferencji:] Kraków, 2004-02-19

- Architektura i wyposażenie klasztorów kapucyńskich na przykładzie Krosna; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa Klasztor i kościół Kapucynów w Krośnie (1753–2003) 250 lat działalności [miejsce konferencji:] Krosno, 2003-10-04

- Zabytki złotnictwa XIX i XX wieku w kościele Paulinów na Skałce; [podczas konferencji:] Zbiory Ojców Paulinów [miejsce konferencji:] Kraków, 2003-07-13

- Zabytki złotnictwa w kościele p.w. św. Barbary w Krakowie; [podczas konferencji:] Zbiory Księży Jezuitów [miejsce konferencji:] Kraków, 2002-07-14

- Trzy osiemnastowieczne monstrancje z przedstawieniem świętych bernardyńskich – Kraków i Alwernia; [podczas konferencji:] Jubileusz 70-lecia Profesora dr hab. Jana Sławomira Samka i Sesja Naukowa poświęcona Błogosławionemu Szymonowi z Lipnicy [miejsce konferencji:] Kraków, 2001-10-25

- Najcenniejsze zabytki złotnictwa w skarbcu kościoła XX. Misjonarzy na Stradomiu; [podczas konferencji:] Zbiory Księży Misjonarzy [miejsce konferencji:] Kraków, 2001-07-15

- Wychowanie przez sztukę w kościołach na przykładzie Dekanatu Wawrzeńczyce Archidiecezji Krakowskiej; [podczas konferencji:] O wychowaniu przez sztukę [miejsce konferencji:] Przemyśl, 2000-12-08

- Marcin Lekszycki i jego prace; [podczas konferencji:] Zbiory Ojców Franciszkanów [miejsce konferencji:] Kraków, 2000-11-16