Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut

Zatrudnienie:
Wydział Prawa Kanonicznego – profesor zwyczajny

Email: tomasz.rozkrut@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Kanonicznego Prawa Procesowego - Kierownik katedry

Funkcje redakcyjne:
- Annales Canonici - Redaktor tematyczny

Dyżur:
czwartek, 14.00-15.00; sekretariat WPK, p. 408, p. III

Pełnione funkcje:

Wydział Prawa Kanonicznego - Dziekan

Curriculum Vitae:

2014 – Stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

2014 – Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

2011 – Tytuł profesora nauk prawnych

2006 – Konsultor Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski

2002 – Stopień doktora habilitowanego na wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

1999 - 2014 – Nauczyciel akademicki w Instytucie Prawa Kanonicznego

1998 – Adiunkt Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

1996 – Stopień doktora z prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie św. Krzyża na podstawie rozprawy „La natura teologico-giuridica del sinodo diocesano”

1996 - 2014 – Pomocniczy wikariusz sądowy w Sądzie Biskupim w Tarnowie

1993 – Stopień licencjata prawa kanonicznego

1991 - 1996 – Studia doktoranckie z zakresu prawa kanonicznego w Papieskim Uniwersytecie św. Krzyża w Rzymie

1982 - 1988 – Studia filozoficzno-teologiczne w Instytucie Teologicznym w Tarnowie

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Reforma procesowa papieża Franciszka - pierwsze doświadczenie. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 12-13 czerwca 2017 roku, VIII Ogólnopolskie Forum Sądowe: Biblos 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kanoniczny proces małżeński dziesięć lat po opublikowaniu "Dignitas connubii". Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 8-9 czerwca 2015 roku, VII. Ogólnopolskie Forum Sądowe: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wybrane zagadnienia procesu małżeńskiego w XXX-lecie Kodeksu Jana Pawła II : materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 10-11 czerwca 2013 roku : VI. Ogólnopolskie Forum Sądowe, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2014.[więcej informacji]
Zalety oraz wady kanonicznego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa : materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 13-14 czerwca 2011 roku : V Ogólnopolskie Forum Sądowe, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Orzecznictwo rotalne w praktyce sądowej kościoła : materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 15-16 czerwca 2009 roku : IV. Ogólnopolskie Forum Sądowe, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Instytucja Synodu Biskupów w Kościele posoborowym(studium histotyczno-prawne), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Proces małżeński w świetle "Dignitas connubii" : pierwsze doświadczenia : [materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 11-12 czerwca 2007 roku : III. Ogólnopolskie Forum Sądowe], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Komentarz do Instrukcji procesowej "Dignitas connubii", Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Proces małżeński według Instrukcji "Dignitas connubii" : materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 13-14 czerwca 2005 roku : II. Ogólnopolskie Forum Sądowe, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Urzędy sądowe - władza i służba : materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 11-12 października 2004 roku, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Struktury kolegialne w Kościele partykularnym : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych TN KUL i Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie, Tarnów 17-18 września 2002, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jan Paweł II do Roty Rzymskiej (1979-2003), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Walor opinii biegłego w kanonicznym procesie małżeńskim (Studium historyczno-prawne), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2002.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Synod diecezjalny w Kościele, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2002.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
La natura teologico-giuridica del sinododiocesano, Romae: [s.n.], 1996.[więcej informacji]

Publikacje - artykuły książkowe:

Prawo i miłosierdzie w przekazie publicznym [w:] Media: przestrzeń i narzędzia miłosierdzia: wydawnictwo Salwator 2018, s. 101-118. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dowód z nowych technologii komunikacji we współczesnym procesie małżeńskim [w:] VIII. Ogólnopolskie Forum Sądowe: Reforma procesowa papieża Franciszka - pierwsze doświadczenie. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 12-13 czerwca 2017 roku, Tarnów Biblos 2018: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Inter munera”. List okólny Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej na temat aktywności sądownictwa Kościoła z dnia 30 lipca 2016 r. (komentarz praktyczny) [w:] VIII. Ogólnopolskie Forum Sądowe: Reforma procesowa papieża Franciszka - pierwsze doświadczenie. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 12-13 czerwca 2017 roku, Tarnów Biblos 2018: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Proces biskupi oraz jego właściwe miejsce i poprawne zrozumienie w relacji do innych procesów małżeńskich [w:] Prawo w służbie małżeństwu i rodzinie: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 2018, s. 129-140. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wybrane oraz praktyczne uwagi odnoszące się do zreformowanego przez papieża Franciszka procesu dotyczącego orzeczenia nieważności małżeństwa (w szczególności w przedmiocie procesu biskupiego) [w:] VIII. Ogólnopolskie Forum Sądowe: Reforma procesowa papieża Franciszka - pierwsze doświadczenie. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 12-13 czerwca 2017 roku, Tarnów Biblos 2018: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kontekst i zarys tematyki motu proprio De concordia inter Codices [w:] Chrzest i małżeństwo. Harmonizacja ustawodawstwa: Wydawnictwo scriptum 2018, s. 11-25. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Apelacja w kanonicznym procesie małżeńskim według motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus (zagadnienia formalno-praktyczne) [w:] Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim: Towarzystwo Naukowe KUL 2017, s. 163-179. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nieważność procesu małżeńskiego ob ius defensionis denegatum - KPK, kan. 1620, n. 7 (DC, art. 270, n. 7) [w:] Kanoniczny proces małżeński dziesięć lat po opublikowaniu "Dignitas connubii": Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016, s. 67-82. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Czy Kościół potrzebuje demokracji? [w:] Odpowiednie dać rzeczy słowo ...: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016, s. 275-286. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Miłośnik Kościoła Bożego arcybiskup Jerzy Ablewicz [w:] Ogólnokościelny wymiar posługi arcybiskupa Jerzego Ablewicza: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016, s. 35-50. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Odpowiedzialność biskupa diecezjalnego, metropolity oraz konferencji biskupów za współczesny proces małżeński [w:] Proces małżeński według motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus 2015, s. 37-52. [więcej informacji]
Pewność moralna niezmiennym uwarunkowaniem pozytywnego wyrokowania [w:] Procesy i procedury: nowe wyzwania 2015, s. 49-66. [więcej informacji]
Kan. 1675-1678, art. 10-11 Ratio [w:] Praktyczny komentarz do Listu apostolskiego motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus papieża Franciszka 2015, s. 89-121. [więcej informacji]
Nowe kompetencje Trybunału Roty Rzymskiej [w:] Wybrane zagadnienia procesu małżeńskiego w XXX-lecie Kodeksu Jana Pawła II. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 10-11 czerwca 2013 roku, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2014, s. 161-166. [więcej informacji]
Dowodzenie w małżeńskim procesie dokumentalnym [w:] Dowodzenie w procesach kościelnych, Olsztyn: Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2014, s. 87-105. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dekret Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej na temat przechowywania akt zakończonych procesów małżeńskich [w:] Wybrane zagadnienia procesu małżeńskiego w XXX-lecie Kodeksu Jana Pawła II. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 10-11 czerwca 2013 roku, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2014, s. 167-171. [więcej informacji]
Magisterium rotalne Jana Pawła II i Benedykta XVI na temat sakramentalności małżeństwa [w:] Nauki o rodzinie w służbie rodziny, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe 2014, s. 277-291. [więcej informacji]
Magisterium rotalne papieża Benedykta XVI (praktyczne uwagi dla sądownictwa kościelnego) [w:] Wybrane zagadnienia procesu małżeńskiego w XXX-lecie Kodeksu Jana Pawła II. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 10-11 czerwca 2013 roku, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2014, s. 133-151. [więcej informacji]
Sądownictwo kościelne w Polsce w relacji do Trybunału Apostolskiego Roty Rzymskiej (zagadnienia wybrane) [w:] Praktyczne aspekty funkcjonowania trybunałów kościelnych, Warszawa: Prymasowskie Wydawnictwo GAUDENTINUM 2014, s. 173-196. [więcej informacji]
Ochrona nierozerwalności małżeństwa w porządku prawnym Kościoła katolickiego [w:] Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014, s. 171-184. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
'"Miejsca i czasy święte" w Kodeksie Jana Pawła II oraz w nauczaniu II Polskiego Synodu Plenarnego (1991-1999) [w:] Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et qui sunt Dei Deo, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2014, s. 547-561. [więcej informacji]
Dowodzenie wykluczenia bonum prolis [w:] W orbicie zasady "odpowiedzialnego rodzicielstwa", Katowice: Księgarnia św. Jacka 2014, s. 81-94. [więcej informacji]
Il Sinodo dei Vescovi nella Chiesa postconciliare. Brevi annotazioni sul contributo di Giovanni Paolo II [w:] Giovanni Paolo II Legislatore della Chiesa, Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticano 2013, s. 219-223. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Synod biskupów na temat nowej ewangelizacji (2012) [w:] Servabo legem tuam in toto corde meo : księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Józefowi Krzywdzie CM, dyrektorowi Instytutu Prawa Kanonicznego UPJPII z okazji 70. rocznicy urodzin, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe, 2013, s. 421-430. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sądownictwo kościelne do Dekretu Gracjana (syntetyczne spojrzenie historyczno-prawne) [w:] Dzieje Diecezji Tarnowskiej. Tom 3, Memoriae Ecclesiae custos, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2013, s. 27-34. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nowa propozycja sprawy – kanoniczną instytucją procesową w poszukiwaniu prawdy [w:] Rodzina w prawie, Olsztyn: Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2013, s. 85-99. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Motywy formalno-merytoryczne odrzucenia skargi powodowej przez sąd kościelny [w:] Problemy z sądową ochroną praw człowieka, Olsztyn: Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2012, s. 75-86. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tarnowskie synody diecezjalne. Ważne wydarzenia eklezjalne w spojrzeniu historyczno-prawnym [w:] Dzieje diecezji tarnowskiej. T. 2, Instytucje i wydarzenia, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2012, s. 119-132. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Procesowy dialog sędziego z biegłym w procesie małżeńskim [w:] Zalety oraz wady kanonicznego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, Gródek nad Dunajcem 13-14 czerwca 2011, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2012, s. 99-129. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kolegialny charakter biskupiego posługiwania (spojrzenie biblijno-historyczno-teologiczne) [w:] „Słowo jego płonęło jak pochodnia (Syr 48, 1)”. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Brzegowego, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2011, s. 247-261. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Procesowa ochrona nierozerwalności małżeństwa w rotalnych przemówieniach papieża Benedykta XVI [w:] Małżeństwo na całe życie?, Olsztyn: Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2011, s. 163-173. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Małżeństwo i rodzina w przemówieniach papieża Jana Pawła II do Trybunału Apostolskiego Roty Rzymskiej [w:] Małżeństwo i rodzina wciąż fundamentem nowej cywilizacji, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2011, s. 67-84. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Schemat formalnoprawny kanonicznego procesu małżeńskiego na podstawie Instrukcji „Dignitas Connubii” [w:] Lex Tua Veritas. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Magnificencji Księdzu Profesorowi Janowi Maciejowi Dyduchowi z okazji 70. rocznicy urodzin, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe, 2010, s. 557-569. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pozytywny akt woli w orzecznictwie rotalnym (kan. 1101 § 2) [w:] Orzecznictwo rotalne w praktyce sądowej Kościoła. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 15-16 czerwca 2009 roku, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2010, s. 73-93. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Formuła wątpliwości (Dc, art. 135 § 3): zgodność oraz niezgodność tytułów małżeńskich (wymiar prawno-duszpasterski) [w:] Ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010, s. 451-470. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Małżeństwo mieszane w pluralistycznym społeczeństwie. Zagadnienia prawno-duszpasterskie [w:] Emigracja wyzwaniem duszpasterskim dla Kościoła w Polsce, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009, s. 111-130. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Właściwość sądu kościelnego w osądzaniu małżeństwa kanonicznego w optyce współczesności [w:] Finis legis Christus : księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2009, s. 691-708. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ochrona sądowa praw wiernych – szczegółowe zagadnienia wybrane [w:] 25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Obowiązywanie i stosowanie w Polsce, Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie 2009, s. 107-120. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rola dowodowa domniemania w kanonicznym procesie małżeńskim, ze szczególnym uwzględnieniem Instrukcji „Dignitas Connubii” [w:] Zagadnienia kościelnego prawa majątkowego i procesowego, Lublin: Wydawnictwo KUL 2008, s. 117-136. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zasada zgodności formalnej i substancjalnej dwóch wyroków w kanonicznym procesie małżeńskim według „Dignitas Connubii” [w:] Proces małżeński w świetle Dignitas Connubii – pierwsze doświadczenia. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 11-12 czerwca 2007 roku, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2008, s. 87-102. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Synod diecezjalny w życiu Kościoła partykularnego na początku trzeciego tysiąclecia [w:] Czynić diecezję domem i szkołą komunii : II Synod Diecezji Radomskiej, Radom: Wydawnictwo Diecezji Radomskiej Ave 2008, s. 79-111. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Słowo w obronie „Dignitas Connubii” [w:] Matrimonium spes mundi : małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym, polskim i międzynarodowym : księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. Ryszardowi Sztychmilerowi, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2008, s. 247-255. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Warunki formalnego wystąpienia z Kościoła katolickiego w perspektywie zawarcia małżeństwa kanonicznego [w:] Przebóstwiać to co ludzkie. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Biskupa Władysława Bobowskiego, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2007, s. 399-407. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Refleksja wokół przemówienia papieża Benedykta XVI do Trybunału Roty Rzymskiej w 2007 roku [w:] Sędzia i Pasterz. Księga pamiątkowa w 50 lecie pracy ks. Remigiusza Sobańskiego w Sądzie Metropolitalnym w Katowicach (1957-2007), Katowice: Księgarnia Św. Jacka 2007, s. 193-207. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Komentarz do art. 155-216 [w:] Komentarz do Instrukcji procesowej „Dignitas Connubii”, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2007, s. 229-295. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Normy KPK z 1983 r. o roli świeckich w Kościele jako wynik nauki Soboru Watykańskiego II [w:] Sobór Watykański II. Inspiracje i wpływ na Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej 8 grudnia 2005 roku z okazji 40. rocznicy zakończenia Soboru Watykańskiego II, Lublin: Wydawnictwo KUL 2006, s. 123-143. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dowody w kanonicznym procesie małżeńskim według Instrukcji „Dignitas Connubii” [w:] Proces małżeński według Instrukcji „Dignitas Connubii”. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 13-14 czerwca 2005 roku, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2006, s. 93-111. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Biegły (psycholog, psychiatra) w procesie o nieważność małżeństwa [w:] Człowiek między losem a wyborem. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Władysławowi Szewczykowi, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2006, s. 249-264. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Synod diecezjalny – aspekt liturgiczny zgromadzenia Kościoła partykularnego [w:] Ku liturgii nadziei : księdzu dr. Bolesławowi Margańskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2005, s. 437-447. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zagadnienia procesowe w przemówieniach rotalnych papieża Jana Pawła II [w:] Urzędy sądowe – władza i służba. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 11-12 października 2004 roku, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2005, s. 101-123. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wpływ Duszpasterskiego Synodu Archidiecezji Krakowskiej na posoborowe synody w Polsce [w:] Synod Krakowski odczytany na nowo, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe 2005, s. 45-62. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ksiądz Jan Dudziak (1928-2003) – historyk prawa kanonicznego [w:] Lex Tua in cordemeo. Studia i materiały dedykowane Jego Magnificencji Bp. Tadeuszowi Pieronkowi z okazji 40-lecia pracy naukowej, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe, 2004, s. 453-463. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Proces sporno-administracyjny w Kościele [w:] Semel Deo dedicatum non est ad usum humanos ulterius transferendum. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Julianowi Kałowskiemu MIC z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2004, s. 581-596. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Biskup - Pastor i Iudex (w relacji do dynamicznych wyzwań stawianych przez papieża Franciszka)) [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne 2019, s. 247-261. [więcej informacji]
Terminy procesowe w kontekście reformy kanonów dotyczących spraw o orzeczenie nieważności małżeństwa dokonanej przez papieża Franciszka [w:] Annales Canonici 2018, s. 51-68. [więcej informacji]
Jan Paweł II w obronie małżeństwa i rodziny (wybrane elementy magisterium rotalnego „papieża rodziny” w perspektywie praw człowieka) [w:] Scripturae lumen 2018, s. 513-525. [więcej informacji]
Rola adwokata w zreformowanym procesie małżeńskim [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich 2018, s. 143-161. [więcej informacji]
Zawieszenie, umorzenie oraz zrzeczenie w procesie małżeńskim w kontekście procesowej reformy papieża Franciszka z 2015 roku [w:] Annales Canonici 2017, s. 229-248. [więcej informacji]
Biskup Rzymski - właściwym sędzią osób sprawujących najwyższą władzę państwową [w:] Prawo i Kościół 2017, s. 137-153. [więcej informacji]
Czy drugi wyrok w procesie małżeńskim jest konieczny? [w:] Roczniki nauk prawnych 2016, s. 137-153. [więcej informacji]
Recepcja instrukcji procesowej Dignitas connubii w Polsce [w:] Annales Canonici 2015, s. 177-193. [więcej informacji]
„Trybunał miłosierdzia oraz łaski”: kiedy i w jaki sposób należy odnieść się do Penitencjarii Apostolskiej? (Praktyczne wskazówki dla spowiednika oraz duszpasterza) [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXXII/2 2013, s. 63-74. [więcej informacji]
Synody Biskupów papieża Benedykta XVI [w:] Prawo Kanoniczne, R. 56, nr 1 2013, s. 83-102. [więcej informacji]
Apostazja a nowa ewangelizacja (aspekt kanoniczno-duszpasterski) [w:] Scripturae Lumen : Biblia i jej oddziaływanie, 5 2013, s. 513-526. [więcej informacji]
Znaczenie wiary dla wspólnoty małżeńskiej (Benedykt XVI do Trybunału Apostolskiego Roty Rzymskiej w 2013 roku) [w:] Annales Canonici, Vol. 9 2013, s. 207-213. [więcej informacji]
Jak interpretować normy kodeksowe? Prawo kanoniczne wyrazem jedności Kościoła [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXXI/2 2012, s. 115-130. [więcej informacji]
Synod Biskupów – znaczącą instytucją Kościoła posoborowego [w:] Prawo i Kościół, T. 4 2012, s. 113-128. [więcej informacji]
Prawda naczelnym motywem kanonicznego procesu małżeńskiego [w:] Scripturae Lumen : Biblia i jej oddziaływanie, 4 2012, s. 339-355. [więcej informacji]
Hermeneutyka prawa kanonicznego przedmiotem rotalnego przemówienia papieża Benedykta XVI w 2012 roku [w:] Annales Canonici, Vol. 8 2012, s. 211-216. [więcej informacji]
Dialog sędziego z biegłym w kanonicznym procesie małżeńskim [w:] Prawo Kanoniczne, R. 54, nr 1/2 2011, s. 161-174. [więcej informacji]
Kanoniczny proces o nieważność małżeństwa: proces sporny czy proces specjalny? [w:] Prawo Kanoniczne, R. 54, nr 1/2 2011, s. 161-174. [więcej informacji]
Il Sinodo dei Vescovi nella Chiesa postconciliare (sintesi) [w:] The Person and the Challenges, Vol. 1, no 2 2011, s. 227-234. [więcej informacji]
Zebranie Synodu Biskupów według Regulaminu z 2006 roku [w:] Annales Canonici, Vol. 7 2011, s. 113-131. [więcej informacji]
Znaczenie Synodu Biskupów dla współczesnego Kościoła [w:] Roczniki Nauk Prawnych, T. 21, z. 1 2011, s. 227-243. [więcej informacji]
Nowa ewangelizacja problematyką kolejnego synodu biskupów (2012). Reflekcja kanoniczno-pastoralna [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXX/2 2011, s. 109-122. [więcej informacji]
Wokół rotalnego przemówienia Benedykta XVI z 2010 r. [w:] Annales Canonici, Vol. 6 2010, s. 281-283. [więcej informacji]
Problematyka centralizacji oraz decentralizacji współczesnego kościelnego prawa procesowego [w:] Annales Canonici, Vol. 6 2010, s. 105-115. [więcej informacji]
Synody Biskupów papieża Jana Pawła II [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXIX/2 2010, s. 23-36. [więcej informacji]
Papieska Rada ds. Tekstów Prawnych: interpretacja autentyczna kanonów Kodeksu z 1983 roku [w:] Prawo Kanoniczne, R. 52, nr 1/2 2009, s. 115-137. [więcej informacji]
Przywołanie do poprawnej interpretacji procesowej kan. 1095 – Benedykt XVI do Roty Rzymskiej w 2009 r. [w:] Annales Canonici, Vol. 5 2009, s. 231-235. [więcej informacji]
Fundamentalne znaczenie skargi powodowej w kanonicznym procesie małżeńskim (KPK, kan. 1501-1506) [w:] Kieleckie Studia Teologiczne, T. 8 2009, s. 135-146. [więcej informacji]
Pierwszy Synod Prowincji Krakowskiej. Autonomia diecezji i tożsamość metropolii [w:] Annales Canonici, Vol. 5 2009, s. 59-77. [więcej informacji]
Biskup współczesnym następcą Apostołów [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXVII/1 2008, s. 87-105. [więcej informacji]
Znaczenie orzecznictwa rotalnego – Benedykt XVI do Roty Rzymskiej [w:] Annales Canonici, Vol. 4 2008, s. 287-291. [więcej informacji]
Nowelizacja Konstytucji Apostolskiej „Uniwersi Dominici gregis” [w:] Annales Canonici, Vol. 3 2007, s. 265-267. [więcej informacji]
Zadania biegłego w kościelnym postępowaniu sądowym [w:] Prawo Kanoniczne, R. 49, nr 3/4 2006, s. 63-86. [więcej informacji]
Miłość do prawdy w kanonicznym procesie małżeńskim – miejscem spotkania prawa kanonicznego i troski duszpasterskiej Kościoła (Benedykt XVI do Roty Rzymskiej - 2006) [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXV 2006, s. 71-81. [więcej informacji]
Come celebrare oggi il sinodo diocesano? [w:] Annales Canonici, Vol. 2 2006, s. 67-80. [więcej informacji]
Rotalne przemówienia papieża Jana Pawła II [w:] Polonia Sacra, R. 9, nr 17 2005, s. 197-210. [więcej informacji]
Moralny aspekt sądownictwa Kościoła – Jan Paweł II do Roty Rzymskiej (2005) [w:] Polonia Sacra, R. 9, nr 16 2005, s. 261-273. [więcej informacji]
Ochrona Eucharystii a zakaz dopuszczania do Komunii świętej osób trwających z uporem w jawnym grzechu ciężkim [w:] Annales Canonici, Vol. 1 2005, s. 31-44. [więcej informacji]
Proboszcz parafii wojskowej może delegować upoważnienie do asystowania przy zawieraniu małżeństwa – odpowiedź Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych [w:] Polonia Sacra, R. 9, nr 16 2005, s. 351-356. [więcej informacji]
Osoba ludzka – centrum kanonicznego procesu małżeńskiego [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXIII 2004, s. 313-325. [więcej informacji]
Małżeństwo cieszy się przychylnością prawa – przemówienie Jana Pawła II do Roty Rzymskiej (2004) [w:] Polonia Sacra, R. 8, nr 15 2004, s. 255-264. [więcej informacji]
Władza Biskupa Rzymu a małżeństwo osób ochrzczonych [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXII/1 2003, s. 61-71. [więcej informacji]
Rekurs hierarchiczny – instytucją w obronie praw podmiotowych w relacji do decyzji autorytetu Kościoła [w:] Polonia Sacra, R. 7, nr 12 2003, s. 309-326. [więcej informacji]
Rola synodów partykularnych we współczesnym Kościele [w:] Polonia Sacra, R. 6, nr 11 2002, s. 291-306. [więcej informacji]
Kuria diecezjalna i jej agendy w służbie Kościoła diecezjalnego [w:] Currenda : de notificationibus, R. 152, nr 3 2002, s. 429-434. [więcej informacji]
Kościół nie może poddać się współczesnej mentalności rozwodowej – papież Jan Paweł II do Roty Rzymskiej (28. 01 2002) [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXI/1-2 2002, s. 406-411. [więcej informacji]
Ks. prof. dr hab. Jan Dudziak [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXI/1-2 2002, s. 5-9. [więcej informacji]
II Synod Plenary – krótka refleksja kanoniczno-pastoralne [w:] Currenda : de notificationibus, R. 151, nr 2 2001, s. 273-285. [więcej informacji]
Sól ziemi. Powołanie i posłannictwo świeckich [w:] Currenda : de notificationibus, R. 151, nr 2 2001, s. 262-272. [więcej informacji]
Naturalny charakter instytucji małżeństwa i rodziny – przemówienie Jana Pawła II do Roty Rzymskiej (1 luty 2001) [w:] Polonia Sacra, R. 5, nr 8 2001, s. 347-361. [więcej informacji]
Kompetencje trybunałów kościelnych w materii prowadzenia spraw o nieważność małżeństwa (kan. 1671-1673) [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XX/2 2001, s. 71-82. [więcej informacji]
Instytucjonalne formy uczestnictwa i współodpowiedzialności na poziomie Kościoła partykularnego (teologiczno-kanoniczna refleksja o naturze Rad kościelnych) [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XX/2 2001, s. 63-80. [więcej informacji]
Realizacja Konkordatu – ciągle aktualne zadanie Kościoła w Polsce [w:] Currenda : de notificationibus, R. 151, nr 1 2001, s. 148-149. [więcej informacji]
Komunia św. osób rozwiedzionych? Komentarz kanoniczno-duszpasterski do Deklaracji Stolicy Apostolskiej [w:] Currenda : de notificationibus, R. 150, nr 4 2000, s. 634-637. [więcej informacji]
Adwokat i pełnomocnik procesowy w procesie kościelnym [w:] Polonia Sacra, R. 4, nr 7 2000, s. 275-288. [więcej informacji]
Separacja w prawie kanonicznym oraz w prawie polskim [w:] Polonia Sacra, R. 4, nr 6 2000, s. 209-224. [więcej informacji]
Parafialna Rada duszpasterska – struktura i znaczenie instytucji [w:] Currenda : de notificationibus, R. 150, nr 2 2000, s. 300-312. [więcej informacji]
Il matrimonio concordatario in Polonia [w:] Ius Ecclesiae, Vol. 12, nr 3 2000, s. 715-723. [więcej informacji]
Małżeństwo instytucją nierozerwalną – refleksje nad tegorocznym przemówieniem Jana Pawła II do Roty Rzymskiej [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XIX/1 2000, s. 146-151. [więcej informacji]
Penitenziara Apostolska [w:] Polonia Sacra, R. 3, nr 5 1999, s. 261-271. [więcej informacji]
Nowa Instrukcja o synodzie diecezjalnym [w:] Prawo Kanoniczne, R. 42. nr 1-2 1999, s. 145-156. [więcej informacji]
Sądownicza funkcja Kościoła [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XVIII/2 1999, s. 255-269. [więcej informacji]
Funkcja Rady kapłańskiej [w:] Currenda : de notificationibus, R. 149, nr 3 1999, s. 276-286. [więcej informacji]
Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej: historia, kompetencje oraz znaczenie Trybunału Apostolskiego w życiu Kościoła [w:] Polonia Sacra, R. 3, nr 4 1999, s. 167-179. [więcej informacji]
Nowy Regulamin Generalny Kurii Rzymskiej [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XVIII/2 1999, s. 318-322. [więcej informacji]
Instrukcja dla duszpasterzy dotycząca małżeństwa konkordatowego (komentarz kanoniczno - pastoralny) [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XVIII/1 1999, s. 133-137. [więcej informacji]
Rola biegłego w procesach kościelnych [w:] Prawo Kanoniczne, R. 41, nr 1-2 1998, s. 259-272. [więcej informacji]
Synod diecezjalny w aktualnym ustawodawstwie Kościoła [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XVII 1998, s. 79-94. [więcej informacji]
Trybunał Apostolski Roty Rzymskiej [w:] Polonia Sacra, R. 2, nr 3 1998, s. 127-140. [więcej informacji]
Synod diecezjalny w historii i w życiu Kościoła [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XVI 1998, s. 101-118. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Wiara i małżeństwo. Czy pożądana jest zmiana prawa? - Sympozjum Naukowe; [nr projektu:] 501-10-060001

-Dowodzenie w procesie dokumentalnym; [nr projektu:] 501-10-050016

-Kanoniczny proces małżeński a skutki cywilne; [nr projektu:] 501-10-050010

-Motywy oddalenia skargi powodowej; [nr projektu:] 19090001

-Synod Biskupów w Kościele posoborowym (studium historyczno-prawne); [nr projektu:] 390931

-Orzecznictwo rotalne w sądowej praktyce Kościoła; [nr projektu:] 190901

Wygłoszone referaty:

- Dynamiczna (aktywna) rola sędziego w procesie małżeńskim; [podczas konferencji:] Małżeństwo i jego nieważność a współczesne sądownictwo Kościoła [miejsce konferencji:] Gródek nad Dunajcem, 2019-06-11

- XXXV lat posoborowego Kodeksu prawa kanonicznego; [podczas konferencji:] Prawo kanoniczne na ziemiach polskich. 35-lecie Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. [miejsce konferencji:] KRAKÓW, 2018-12-14

- Wpływ Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na rozwój kościelnego prawa procesowego w Polsce; [podczas konferencji:] Polscy kanoniści w służbie Bogu i Ojczyźnie. 100 lat prawa kanonicznego w KUL [miejsce konferencji:] Lublin, 2018-12-07

- Rola adwokata w zreformowanym procesie małżeńskim; [podczas konferencji:] Ochrona małżeństwa i rodziny w nauczaniu i ustawodawstwie papieża Franciszka [miejsce konferencji:] Rzeszów, 2018-09-03

- Kontekst i zarys tematyki m.p. De concordia inter Codices; [podczas konferencji:] Zmiany w Kodeksie Prawa Kanonicznego dokonane przez papieża Franciszka w motu proprio De concordia inter Codices [miejsce konferencji:] Warszawa, 2018-04-25

- Rola obrońcy węzła w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa; [podczas konferencji:] Spotkanie pracowników Sądów Kościelnych z Metropolii Przemyskiej [miejsce konferencji:] Przemyśl, 2018-04-23

- Apelacja w kanonicznym procesie małżeńskim według motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus (zagadnienia formalno-praktyczne); [podczas konferencji:] Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim [miejsce konferencji:] Włocławek, 2017-09-07

- Terminy procesowe w kontekście reformy kanonów dotyczących spraw o orzeczenie nieważności małżeństwa dokonanej przez papieża Franciszka; [podczas konferencji:] Konferencja szkoleniowo-formacyjna Korpusu Adwokatów Katolickich [miejsce konferencji:] Poznań, 2017-09-03

- Dowód z nowych technologii komunikacji we współczesnym procesie małżeńskim; [podczas konferencji:] VIII. Ogólnopolskie Forum Sądowe: Reforma procesowa papieża Franciszka - pierwsze doświadczenie [miejsce konferencji:] Gródek nad Dunajcem, 2017-06-13

- Prawo i miłosierdzie w przekazie publicznym; [podczas konferencji:] Media: przestrzeń i narzędzia miłosierdzia [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-11-08

- Odpowiedzialność biskupa diecezjalnego, metropolity oraz konferencji biskupów za współczesny proces małżeński; [podczas konferencji:] Proces małżeński według motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus [miejsce konferencji:] Popowo, 2015-11-26

- Apelacja; [podczas konferencji:] Mitis Iudex Dominus Iesus [miejsce konferencji:] Lublin, 2015-11-05

- Pewność moralna niezmiennym uwarunkowaniem pozytywnego wyrokowania; [podczas konferencji:] Procesy i procedury: nowe wyzwania [miejsce konferencji:] Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wydział Prawa Kanonicznego, 2015-10-22

- Czy drugi wyrok w procesie małżeńskim jest konieczny?; [podczas konferencji:] Auctoritas in iudicium [miejsce konferencji:] Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2015-10-21

- Nieważność procesu małżenskiego ob ius defensionis denegatum; [podczas konferencji:] Kanoniczny proces małżeński dziesiięć lat po opublikowaniu Dignitas connubii [miejsce konferencji:] Gródek n. Dunajcem, 2015-06-08

- Ogólnokościelny wymiar posługi abpa Jerzego Ablewicza; [podczas konferencji:] Oddany współpracownik Rzymskich Kongregacji [miejsce konferencji:] Tarnów, 2015-04-15

- Ricezione dell'Istruzione processuale; [podczas konferencji:] Congresso Internazionale di Diritto Canonico [miejsce konferencji:] Rzym, 2015-01-24

- Sądownictwo kościelne w Polsce w relacji do Trybunału Apostolskiego Roty Rzymskiej; [podczas konferencji:] Praktyczne aspekty funkcjonowania trybunałów kościelnych [miejsce konferencji:] Warszawa, 2014-10-23

- "Miejsca i czasy święte" w Kodeksie Jana Pawła II oraz w nauczaniu II Polskiego Synodu Plenarnego (1991-1999); [podczas konferencji:] II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne [miejsce konferencji:] Katowice, 2014-09-10

- Dowodzenie w małżeńskim procesie dokumentalnym; [podczas konferencji:] III Ogólnopolska Konferencja Prawa Procesowego „Dowodzenie w procesach sądowych i administracyjnych” [miejsce konferencji:] Olsztyn, 2014-05-08

- Magisterium rotalne papieża Benedykta XVI; [podczas konferencji:] Wybrane zagadnienia procesu małżeńskiego w XXX-lecie Kodeksu Jana Pawła II [miejsce konferencji:] Gródek nad Dunajcem, 2013-06-10

- Dowodzenie wykluczenia «bonumprolis»; [podczas konferencji:] W orbicie zasady «odpowiedzialnego rodzicielstwa». Adekwatne rozumienie pojęcia bonumprolis wyzwaniem dla współczesnej kanonistyki [miejsce konferencji:] Katowice, 2012-10-26

- Ochrona nierozerwalności małżeństwa w porządku prawnym Kościoła katolickiego; [podczas konferencji:] Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-05-17

- Motywy formalno-merytoryczne odrzucenia skargi powodowej przez sąd kościelny; [podczas konferencji:] II Międzynarodowa Konferencja Kanonicznego Prawa Procesowego „Problemy z sądową ochroną praw człowieka” [miejsce konferencji:] Olsztyn, 2012-05-07

- Procesowy dialog sędziego z biegłym w procesie małżeńskim; [podczas konferencji:] Zalety oraz wady kanonicznego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa [miejsce konferencji:] Gródek nad Dunajcem, 2011-06-13

- Procesowa ochrona nierozerwalności małżeństwa w rotalnych przemówieniach papieża Benedykta XVI; [podczas konferencji:] II Ogólnopolska Konferencja Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego „Małżeństwo na całe życie?” [miejsce konferencji:] Olsztyn, 2011-05-11

- Dialog sędziego z biegłym w kanonicznym procesie małżeńskim; [podczas konferencji:] Zdolność/niezdolność do zawarcia małżeństwa kanonicznego – perspektywa psychologiczna, psychiatryczna i kanoniczna [miejsce konferencji:] Warszawa, 2010-10-20

- Kanoniczny proces o nieważność małżeństwa: proces sporny czy proces specjalny?; [podczas konferencji:] Problemy proceduralne w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa [miejsce konferencji:] Warszawa, 2010-05-19

- Papieska Rada ds. Tekstów Prawnych: interpretacja autentyczna kanonów Kodeksu z 1983 roku; [podczas konferencji:] Konferencja naukowa z okazji 25 lecia wejścia w życie Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku [miejsce konferencji:] Warszawa, 2008-12-11

- Pierwszy Synod Prowincji Krakowskiej. Autonomia diecezji i tożsamość metropolii; [podczas konferencji:] Synodalność-Metropolia-Metropolita. W XXV rocznicę zakończenia Synodu Prowincji Krakowskiej [miejsce konferencji:] Kraków, 2008-11-20

- Nierozerwalność małżeństwa – dobrem małżonków, ich dzieci oraz społeczeństwa; [podczas konferencji:] Funkcjonowanie małżeństwa konkordatowego – uwagi praktyczne [miejsce konferencji:] Brzesko, 2008-11-15

- Ochrona sądowa praw wiernych; [podczas konferencji:] 25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Obowiązywanie i stosowanie w Polsce [miejsce konferencji:] Łódź, 2008-09-03

- Słowo w obronie „Dignitas connubii; [podczas konferencji:] Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym, polskim i międzynarodowym [miejsce konferencji:] Olsztyn, 2008-05-09

- Biskup – współczesnym Następcą Apostołów według „Apostolorum successores; [podczas konferencji:] Misja biskupa w Kościele i społeczeństwie na początku III tysiąclecia [miejsce konferencji:] Tarnów, 2008-01-19

- Specyfika i elementy kanonicznego procesu małżeńskiego; [podczas konferencji:] Rodzinne prawo: wyznaniowe, krajowe, oraz traktatowe - unijne [miejsce konferencji:] Baranów Sandomierski, 2007-06-20

- Zadania biegłych w kościelnym postępowaniu sądowym; [podczas konferencji:] Wpływ Jana Pawła II na orzecznictwo sądów kościelnych w sprawach małżeńskich [miejsce konferencji:] Warszawa, 2006-04-26

- Normy KPK z 1983 r. o roli świeckich w Kościele jako wynik nauki Soboru Watykańskiego II; [podczas konferencji:] Sobór Watykański II - inspiracje i wpływ na Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku [miejsce konferencji:] Lublin, 2005-12-08

- Ochrona Eucharystii a zakaz dopuszczania do Komunii świętej osób trwających z uporem w jawnym grzechu ciężkim; [podczas konferencji:] Troska prawodawcy kościelnego o szacunek dla Eucharystii [miejsce konferencji:] Kraków, 2005-05-30

- Wpływ Duszpasterskiego Synodu Archidiecezji Krakowskiej na posoborowe synody polskie; [podczas konferencji:] Duszpasterski Synod Archidiecezji Krakowskiej 1972-1979 XXV lat od zakończenia [miejsce konferencji:] Kraków, 2004-06-08