Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

bp dr hab. Grzegorz Ryś

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – adiunkt z habilitacją

Email: grzegorz.rys@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Historii Starożytnej i Średniowiecznej

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2018/19):

- seminarium magisterskie z historii starożytnej i średniowiecznej; [w ramach:] Seminarium (kierunek: Historia - specjalności: doktryny polityczne i prawne, Europa Wschodnia, genealogia, historia Kościoła; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- seminarium magisterskie z historii starożytnej i średniowiecznej; [w ramach:] Seminarium (kierunek: Historia - specjalności: doktryny polityczne i prawne, Europa Wschodnia, genealogia, historia Kościoła; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- seminarium magisterskie z historii starożytnej i średniowiecznej; [w ramach:] Seminarium (kierunek: Historia - specjalności: doktryny polityczne i prawne, Europa Wschodnia, genealogia, historia Kościoła; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- seminarium magisterskie z historii starożytnej i średniowiecznej; [w ramach:] Seminarium (kierunek: Historia - specjalności: doktryny polityczne i prawne, Europa Wschodnia, genealogia, historia Kościoła; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- seminarium magisterskie z historii starożytnej i średniowiecznej; [w ramach:] Seminarium (kierunek: Historia - specjalności: archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- seminarium magisterskie z historii starożytnej i średniowiecznej; [w ramach:] Seminarium (kierunek: Historia - specjalności: archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- seminarium magisterskie z historii starożytnej i średniowiecznej; [w ramach:] Seminarium magisterskie (kierunek: Historia - specjalności: kultury Azji, turystyka historyczna, zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- seminarium magisterskie z historii starożytnej i średniowiecznej; [w ramach:] Seminarium magisterskie (kierunek: Historia - specjalności: kultury Azji, turystyka historyczna, zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- seminarium magisterskie z historii starożytnej i średniowiecznej; [w ramach:] Seminarium (kierunek: Historia - specjalności: kultury Azji, turystyka historyczna, zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- seminarium magisterskie z historii starożytnej i średniowiecznej; [w ramach:] Seminarium (kierunek: Historia - specjalności: kultury Azji, turystyka historyczna, zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- seminarium magisterskie z historii starożytnej i średniowiecznej; [w ramach:] Seminarium magisterskie (kierunek: Historia - specjalności: archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- seminarium magisterskie z historii starożytnej i średniowiecznej; [w ramach:] Seminarium magisterskie (kierunek: Historia - specjalności: archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Jeden, święty, powszechny, apostolski. Spotkania z historią Kościoła, Kraków: Znak 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Jadwiga wobec władzy papieża w Kościele doby kryzysu i schizmy [w:] Śladami świętej królowej Jadwigi i jej epoki: Parafia pw. św. Jadwigi Królowej w Krakowie 2013, s. 27-33. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Projekty badawcze:

-Recepcja idei Soboru Laterańskiego IV w Polsce średniowiecznej (1215-2015).; [nr projektu:] 501-10-030021

-Dzieje Koscioła i kultury w okresie VI do XV w.; [nr projektu:] 13020001