Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

dr Marcin Rzepka

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – adiunkt

Email: marcin.rzepka@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Europy Środkowej i Wschodniej

Funkcje redakcyjne:
- Orientalia Christiana Cracoviensia - Sekretarz redakcji

Dyżur:
poniedziałki 11.30-12.30, sala 212 (pokój profesorski)

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Apostołowie nowoczesności. Protestantyzm w Iranie w okresie autorytarnej modernizacji: Wydawnictwo LIBRON 2019.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prayer and Protest. The Protestant Communities in Revolutionary Iran, Kraków: UNUM Press 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Irańskie drogi do nowoczesności : projekty, idee, manifesty, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Konfesyjność przekładu. Kulturowa historia kurdyjskich tłumaczeń Biblii, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Translacja i konwersja. Językowe i kulturowe aspekty przekładu Ewangelii na język perski, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Rekonceptualizacja irańskiej dyplomacji religijnej. Iran i świat chrześcijański [w:] Islamska Republika Iranu na arenie międzynarodowej. Motywacje i kierunki polityki: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2019, s. 199-219. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Polityka zagraniczna Islamskiej Republiki Iranu [w:] Wprowadzenie do polityki zagranicznej muzułmańskich państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej: Wydawnictwo Scholar 2018, s. 198-221. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Translation, Power and Domination: The Postcolonial Explorations of the Bible in the Kurdish Context [w:] Rediscovering Kurdistan’s Cultures and Identities. The Call of the Cricket: Palgrave Macmillan 2018, s. 187-212. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kurdyjskie i asyryjskie projekty niepodległościowe w kontekście konferencji paryskiej 1919-1920: transkulturowa historia Kurdystanu [w:] Kurdystan. Perspektywy badawcze: Scientia Plus 2018, s. 67-110. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
New Christians in the Islamic Republic of Iran: Regional and Global Implication [w:] Shifting Identities: Changes in the Social, Political, and Religious Structures in the Middle East: Diyar Publisher 2016, s. 183-194. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Crossing boundaries, crafting religious identities. Eastern Christians and western missionaries in the Caucasus during the first half of the 19th century [w:] Religions in the Caucasus. A collection of essays and articles: TEAS Press Baku 2016, s. 185-202. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Text, Religion, Society. The Modern Kurdish Bible Translations in the Context of the Socio-political Changes in Kurdistan [w:] Religious Minorities in Kurdistan: Beyond the Mainstream. Series: Studies in Oriental Religions, vol. 68., Wiesbaden: Harrassowitz 2014, s. 353-370. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Между реальностью и воображением. Курдский язык в описаниях протестантских миссионеров в девятнадцатом веке [w:] Лазаревские чтения. Проблемы курдоведения: история и современность., Москва: ИВ РАН 2013, s. 68-78. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Afgańskość wobec narodu i religii. Islamizm i nacjonalizm w Afganistanie po 2001 roku [w:] Nacjonalizmy różnych narodów, Kraków: Księgarnia Akademicka 2012, s. 543-559. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Śmierć wyobrażona i zapamiętana. Motywy śmierci i umierania w filmie Marjane Satrapi Persepolis [w:] W stronę kina filozoficznego. Antologia, Kraków: \"Ignatianum\", WAM 2011, s. 245-268. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
O wybranych motywach chrześcijańskich w twórczości Moulany Dżalaloddina Rumiego [w:] Krucjata bez krucjat. O franciszkanach na ziemiach islamu, Kraków: Instytut Studiów Franciszkańskich 2011, s. 43-60. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nacjonalizm perski a polityka językowa w Iranie w okresie panowania dynastii Pahlawich [w:] Różne oblicza nacjonalizmów, Kraków: Nomos 2010, s. 445-460. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Obraz Afganistanu w wypowiedziach Hamida Karzaja z lat 2001-2004 [w:] Miscellanea Afghanica Cracoviensia, Kraków: Persepolis 2010, s. 143-152. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Uwagi o konstytucjach afgańskich. O roli, jaką pełni w nich islam i o wolności religijnej [w:] Miscellanea Afghanica Cracoviensia, Kraków: Persepolis 2010, s. 153-160. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Hadżdż i dżihad. Wpływ islamu na politykę zagraniczną Afganistanu po 2001 roku [w:] Religia a współczesne stosunki międzynarodowe, Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne 2010, s. 215-225. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
How to build a Nation with Words, The New National Anthem of Afghanistan [w:] Proceedings of the Ninth Conference of the European Society for Central Asia: Cambridge Scholars Press 2009, s. 318-326. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
O nowych przekładach Biblii na język kurdyjski (kurmandżi) – aspekt społeczno-kulturowy [w:] Kurdowie i Kurdystan iracki na przełomie XX i XXI wieku, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2009, s. 249-255. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kabul - miasto wyobrażone [w:] Miscellanea Eurasiatica Cracoviensia. Zrozumieć Eurazję, Kraków: Księgarnia Akademicka 2007, s. 183-194. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Różne twarze historii. O narodzie, patriotyzmie i bohaterach narodowych w kontekście afgańskim [w:] Miscellanea Eurasiatica Cracoviensia. Zrozumieć Eurazję, Kraków: Księgarnia Akademicka 2007, s. 161-168. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

To Make Christianity More Iranian. Studying the Conversions to Christianity in Iran in the Early Pahlavi Period [w:] Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 2019, s. 209-218. [więcej informacji]
Działalność sióstr z anglikańskiego zgromadzenia Sisters of Bethany w Persji w latach 1890–1898 w kontekście relacji między Kościołem Anglii a Asyryjskim Kościołem Wschodu [w:] Analecta Cracoviensia 2018, s. 193-212. [więcej informacji]
Zanikająca społeczność. Katolicki Kościół Chaldejski w Iranie po rewolucji irańskiej 1979 roku [w:] Teologia i Człowiek 2017, s. 243-262. [więcej informacji]
Historiografia pentekostalna i postkolonializm: przewartościowania i reinterpretacje [w:] Rocznik Teologiczny 2017, s. 527-548. [więcej informacji]
Zaratusztrianie i Asyryjczycy w okresie rewolucji konstytucyjnej w Iranie (1905-1911) [współautorstwo: Paulina Niechciał] [w:] Przegląd Orientalistyczny 2017, s. 303-319. [więcej informacji]
Anglikanie w Iranie w czasie rewolucji islamskiej [w:] Studia Religiologica 2016, s. 145-159. [więcej informacji]
Przebudzenie muzułmańskie a świat chrześcijański. Pragmatyka dialogu międzyreligijnego w porewolucyjnym Iranie [w:] Teologia i człowiek 2016, s. 201-217. [więcej informacji]
Misje zielonoświątkowe na Bliskim Wschodzie: geneza i wczesny rozwój [w:] Rocznik Teologiczny 2016, s. 415-437. [więcej informacji]
The Bible, the Boundaries and the Christian Missionary Initiatives in the Caucasus During the Nineteenth Century: General Remarks [w:] Orientalia Christiana Cracoviensia 2016, s. 53-71. [więcej informacji]
Zapamiętana historia islamskiej rewolucji. Hard Awakening: historia książki, polityka i autobiografia [w:] Textus et Studia 2016, s. 7-26. [więcej informacji]
Apostolskie dziedzictwo. Początki chrześcijaństwa zielonoświątkowego w Iranie (1908–1916) [w:] Studia Religiologica, 46 (1) 2013, s. 71-84. [więcej informacji]
Konwersje na chrześcijaństwo w przedrewolucyjnym Iranie [w:] Studia Religiologica, tom 46, nr 2 2013, s. 79-94. [więcej informacji]
Podbić kosmos czy zadziwić świat? Irańskie zmagania z przestrzenią kosmiczną [w:] Communitas. Historia-kultura-polityka, 2 2013, s. 147-163. [więcej informacji]
Religion, diplomacy and identity. Some remarks on the ayatollah Khomeini’s letter to Gorbachev [w:] Orientalia Christiana Cracoviensia, 5 2013, s. 79-86. [więcej informacji]
Persian Bible translations in India in the early 19th century [w:] Orientalia Christiana Cracoviensia, 3 2011, s. 107-115. [więcej informacji]
Payām-e Āšuriyān – the Assyro-Chaldean publications in the Persian language in post-revolutionary Iran [w:] Orientalia Christiana Cracoviensia, 2 2010, s. 93-99. [więcej informacji]
Protestants among Kurds and some problems of translation of the Bible into Kurdish in the 19th century [w:] Orientalia Christiana Cracoviensia, 1 2009, s. 87-94. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Historyczne uwarunkowania współczesnych konfliktów. Problemy religijne i kulturowe na pograniczu Europy Środkowo-Wschodniej i na Bliskim Wschodzie; [nr projektu:] 501-10-030083

-Religijne i społeczne uwarunkowania przemian kulturowych w Europie Środkowo-Wschodniej i na Bliskim Wschodzie; [nr projektu:] 501-10-030040

-Językowe i kulturowe aspekty przekładu Biblii na języki irańskie; [nr projektu:] 501-10-030008

-Językowe i kulturowe aspekty przekładu Biblii na języki irańskie; [nr projektu:] 130605

Wygłoszone referaty:

- “We also need a revolution”: Crafting an inclusive Assyrian community in post-revolutionary Iran; [podczas konferencji:] Towards Inclusive Societies in the Middle East [miejsce konferencji:] Ajia Napa, Cypr, 2019-11-02

- Migracje Asyryjczyków z północno-zachodnich terenów Iranu w czasie I wojny światowej: religia, religijność, trauma; [podczas konferencji:] Migracje ludności okresu wojen od starożytności do współczesności: ucieczka, uchodźstwo, ewakuacja, wypędzenie [miejsce konferencji:] Niepołomice, 2019-09-27

- Religijny wymiar „kryzysu zakładników” w Iranie (1979-1981). Wpływ chrześcijan ewangelikalnych na politykę Stanów Zjednoczonych wobec Islamskiej Republiki Iranu; [podczas konferencji:] Chrześcijaństwo i chrześcijanie we współczesnym świecie. Stolica Apostolska oraz inne podmioty religijne i motywowane religijnie w stosunkach międzynarodowych [miejsce konferencji:] Chludowo, 2019-07-01

- Performatywny charakter rewolucji w Iranie i nowe topografie protestu; [podczas konferencji:] Bliski Wschód – zmienność, dynamika i perspektywy ewolucji regionalnego ładu międzynarodowego [miejsce konferencji:] Warszawa, 2018-06-05

- Missionaries, Doctors and Nomads. The Kurdish-American relations in Eastern Kurdistan in the first half of the 20th century; [podczas konferencji:] III INTERNATIONAL CONFERENCE The Role of the Kurds in the Middle East [miejsce konferencji:] Warszawa, 2018-05-14

- Transforming the Church Space: The Cultural Practices of the Pentecostals in Iran; [podczas konferencji:] Christian Renewal Movements in the Global South in the 20th and 21st Centuries: Religious, Social and Political Transformation [miejsce konferencji:] Jerusalem, 2017-05-28

- Reformować, odnawiać, emancypować. Działalność sióstr z anglikańskiego zgromadzenia Sisters of Bethany wśród asyryjskich kobiet w Persji (1890-1898); [podczas konferencji:] Dziedzictwo Reformacji. Wymiar społeczno-kulturowy [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-03-10

- Mniejszości religijne w okresie ruchu konstytucyjnego. Przykład zaratusztrian i Asyryjczyków (referat przygotowany wspólne z dr Pauliną Niechciał); [podczas konferencji:] Ruch konstytucyjny w Iranie — 1905–1911. Przyczyny, przebieg, skutki [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-11-18

- Religion. Knowledge. Representation. The genesis of the Lutheran Orient Mission in Kurdistan; [podczas konferencji:] Kurdistan in Western and Eastern Research Tradition [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-10-26

- Prayer, resistance and martyrdom: The Pentecostals in the Islamic Republic of Iran and their practices; [podczas konferencji:] 9th GloPent Conference: Pentecostalism and Its Encounters with Other Religions [miejsce konferencji:] Uppsala, 2016-06-10

- Faith, Favour and Foes. The Early Pentecostal Encounters with Islam; [podczas konferencji:] UJ Religions: fields of research, methods and perspectives International Krakow Study of Religions Symposium [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-11-18

- Kurdystan: historie niepamięci; [podczas konferencji:] Kurdystan i jego mieszkańcy: perspektywy badawcze [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-10-27

- New Christians in the Islamic Republic of Iran: regional and global implications; [podczas konferencji:] Shifting Identities: Changes in the Social, Political, and Religious Structures in the Arab World [miejsce konferencji:] Pafos Cypr, 2015-07-04

- Graphic novels and graphic autobiography: drawing the Iranian memories; [podczas konferencji:] Iranian literatures: Perspectives and Approaches [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-04-23

- Facing History: Iranian Pentecostals on the Move; [podczas konferencji:] The Society for Pentecostal Studies 44th Annual Meeting [miejsce konferencji:] Lakeland, 2015-03-12

- New media as a source and the sources in new media. Iranian Christians in cyberspace: documenting the post-revolutionary history; [podczas konferencji:] Historia chrześcijaństwa w źródłach [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-12-06

- Faith and loyalty. Believers, converts and apostates in the post-revolutionary Iran; [podczas konferencji:] Religions: fields of research, methods and perspectives [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-10-28

- Contesting the Islamic state. Pentecostalism as a form of protest among the Iranian converts; [podczas konferencji:] Pentecostalism and Development [miejsce konferencji:] London, 2014-09-05

- Unclassified Believers: ‘Persian-Speaking Christians’ in the Islamic Republic of Iran; [podczas konferencji:] Fourth World Congress for Middle East Studies [miejsce konferencji:] Ankara, 2014-08-20

- Crossing Boundaries, Crafting Religious Identities. Eastern Christians and Western Missionaries in the Caucasus during the first half of the 19th century; [podczas konferencji:] Religions in the Caucasus [miejsce konferencji:] London, 2014-03-04

- Redefining the Culture, Reimaging the Self: Iranian Converts to Christianity in the Pahlavi Period; [podczas konferencji:] Religie: pola badawcze, metody i perspektywy. Międzynarodowe Krakowskie Sympozjum Religioznawcze [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-11-26

- Khomeini writes a letter to Gorbachev. The political function of a rather (un)political text; [podczas konferencji:] Tekst polityczny w historii kultury Europy Środkowej i Wschodniej [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-11-14

- Discovering communities, inventing beliefs. Christian missionary attitudes towards Yezidis in the 19th century; [podczas konferencji:] The Diverse Heritage of Yezidi Tradition [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-11-13

- Speaking in Tongues or Just in Persian? Pentecostalism, Language Policy and the Problem of Identity in the Islamic Republic of Iran; [podczas konferencji:] International and Interdisciplinary Conference: Pentecostalism and Politics [miejsce konferencji:] Heidelberg, 2013-02-01