Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

dr hab. Jakub Sadowski

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – adiunkt z habilitacją

Email: jakub.sadowski@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Europy Środkowej i Wschodniej

Funkcje dydaktyczne:
- Kierownik Historia (rok akademicki: 2011/12 , studia trzeciego stopnia (doktoranckie), tryb: stacjonarne)

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2016/17):

- Praca magisterska (kierunek: Historia; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni)

- Praca magisterska (kierunek: Historia; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy)

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Rosja: przestrzeń, czas i znaki, Kraków: Wydawnictwo LIBRON 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kosmos - Kultura - Propaganda 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
O języku i nie tylko. Studia i szkice, Warszawa: Szkoła Języków Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mit i utopia, Kraków: LIBRON 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Między Pałacem Rad i Pałacem Kultury. Studium kultury totalitarnej, Kraków: LIBRON 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rewolucja i kontrrewolucja obyczajów. Rodzina, prokreacja i przestrzeń życia w rosyjskim dyskursie utopijnym lat 20. i 30. XX wieku, Łódź: Ibidem 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

34. „Swoboda”, „wola” i Jurij Szewczuk. Szkic semiotyczny [w:] Dostojewski i inni. Literatura / idee / polityka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi de Lazariemu: Wydawnictwo „Śląsk” 2016, s. 259-282. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Heroizm, lot i przestrzeń. Kilka tekstów kinematografii radzieckiej lat 1934–1941 [w:] Kosmos - Kultura - Propaganda 2013, s. 63-87. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Z traktora do czołgu. Miłość i socrealistyczna epistemologia: postulat badawczy [w:] O języku i nie tylko. Studia i szkice: Szkoła Języków Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego 2013, s. 125-138. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

O semiotyczno-kulturowych uwarunkowaniach niektórych figur w przemówieniach patriarchy Cyryla [w:] Przegląd Rusycystyczny 2016, s. 45-55. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Kultura Pieśni w Europie Środkowej i Wschodniej; [nr projektu:] 501-10-030009

-Semiotyczna mapa kultury rosyjskiej: kluczowe koncepty i kategorie. Systemowe opracowanie wraz z przygotowaniem do druku monografii naukowej; [nr projektu:] 503-030002

-brak tematu 4; [nr projektu:] 13190002