Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

o. dr Maciej Sadowski CSsR

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – starszy wykładowca

Email: maciej.sadowski@upjp2.edu.pl

Strona internetowa: www.wsd.redemptor.pl

Afiliacje:
- Katedra Historii XIX i XX wieku

Dyżur:
Dyżur - piątek ul. Franciszkańska 1, sala 201, 9.30-10.15 Moje dyżury w poprawkowej sesji egz.: 6.09 (pt) 10.00-12.45 - ul. Bernardyńska 3, pokój prof. 16.09 (pon) 11.30-12.15 - ul. Bernardyńska 3, pokój prof.

Curriculum Vitae:

2015 – Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w Tuchowie

2014 – Członek Instytutu Historycznego Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela w Rzymie

2013 - 2013 – Współautor filmu dokumentalnego o życiu i apostolskiej działalności sługi Bożego o. Bernarda Łubieńskiego CSsR, pt. "Misjonarz" (wraz z Dariuszem Walusiakiem), DAW Production Kraków 2013.

2011 - 2012 – Kierownik Studium Pedagogicznego na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJP II

2009 – Współautor filmu dokumentalnego "W służbie Odkupienia. Redemptoryści polscy w okowach dwóch totalitaryzmów" (DAW-Production przy współpracy TVP Kraków i IPN)

2009 – Przewodniczący zespołu redakcyjnego serii wydawniczej "Studia do Dziejów Redemptorystów Polskich"

2007 – Adiunkt w Katedrze Dziejów Kultury i Wychowania

2006 – Opiekun Samorządu Studenckiego na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJP II

2005 – Doktorat / Asystent

2003 - 2005 – Realizacja promotorskiego grantu badawczego nr 2 H01G 100 25: Redemptoryści polscy w latach 1939-1945

2003 – Członek redakcji rocznika "Studia Redemptorystowskie"

2001 – Święcenia kapłańskie z rąk bpa W. Skworca w Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej

1999 – Nagroda Rektora PAT dla najlepszej pracy licencjackiej w roku akademickim 1998/1999

1997 - 2001 – Studia licencjacko-doktoranckie na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

1995 - 2001 – Alumn Wyższego Seminarium Duchownego Warszawskiej Prowincji Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela w Tuchowie

1995 – Najlepszy Absolwent Wydziału Nauk Historycznych UMK w Toruniu

1994 – Najlepszy Student UMK

1993 – Najlepszy Student Historii UMK (Polsko-Amerykańska Fundacja Nick’a Lewczyka)

1993 - 1995 – Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

1990 - 1995 – Studia na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

„Uczyńcie Ją znaną całemu światu”. Kult i symbolika ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy w zarysie, Kraków: "Homo Dei" 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wierni Tradycji – otwarci na znaki czasu. Materiały Sympozjum na Stulecie Warszawskiej Prowincji Redemptorystów i kanonizacji Św. Klemensa Marii Hofbauera, Tuchów 9–10 Października 2009, Kraków: "Homo Dei" 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Redemptoryści polscy w latach 1939-1945, Kraków: „Homo Dei” 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Koronacja rzymskiej ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy u zarania rozwoju Jej kultu w Kościele powszechnym [w:] Koronacje wizerunku Matki Bożej na przestrzeni dziejów: Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny 2018, s. 163-171. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ojciec Bernard Łubieński na ścieżkach polskiej niepodległości w służbie Obfitego Odkupienia [w:] Polonia sacra. Ze skarbca Archidiecezji Krakowskiej: Muzeum Archidiecezjalne Kard. Karola Wojtyły 2018, s. 325-333. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
O. Kazimierz Hołda jako kaznodzieja i rekolekcjonista [w:] „Musimy siać”. Księga pamiątkowa ku czci Gerarda Siwka CSsR (1938-2015): Homo Dei 2016, s. 301-316. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Krakowskie sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy "Na Górce" w życiu i biskupiej posłudze Karola Wojtyły [w:] Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie Podgórzu w dwudziestą rocznicę koronacji Cudownego Obrazu. Ludzie, miejsca, czasy, świadectwa, zdarzenia 1903-2014, Tuchów: Poligrafia Redemptorystów 2015, s. 219-232. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pana Cogito rozmowy niedokończone. Zbigniew Herbert w Duszpastrestwie Akademickim "na Górce" przy krakowskim kościele redemptorystów [w:] Pytając o prawdę rzeczywistości. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin prof. dr. hab. Stanisława Bafii: Poligrafia Redemptorystów 2015, s. 431-441. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wojenne losy toruńskiej wspólnoty redemptorystów i klasztoru na Bielanach w latach 1939-1945 [w:] Z dziejów redemptorystów w Toruniu w latach 1939-1989, Kraków: Homo Dei 2014, s. 15-48. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Szrant Karol Stanisław (1886-1975) [w:] Polski słownik biograficzny, Warszawa-Kraków: Wyd. Towarzystwa Naukowego SOCIETAS VISTULANA 2013, s. 55-56. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Charakterystyczne cechy formacji seminaryjnej polskich redemptorystów w okresie międzywojennym [w:] „Non cesso gratias agere Deo et hominibus”. Prace ofiarowane O. Dr. Anzelmowi Januszowi Szteinke OFM z okazji Złotego Jubileuszu kapłaństwa i ponad 50-letniej pracy historyczno-pisarskiej, Kraków-Warszawa: Drukarnia Styl 2013, s. 363-377. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Uniwersalny wymiar kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w latach 1866-1966 [w:] „Uczyńcie Ją znaną całemu światu”. Kult i symbolika ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy w zarysie, Kraków: "Homo Dei" 2011, s. 29-57. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Geneza i początki nabożeństwa Nieustannej Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Polsce [w:] Historia bliższa ludziom. Prace ofiarowane Księdzu Profesorowi Janowi Kracikowi w 70. rocznicę urodzin, Kraków: WAM 2011, s. 319-328. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Proces i sowieckie represje wobec o. Marcina Karasia CSsR (1910-2003) [w:] Wytrwać i przetrwać jak Bóg daje. Świadkowie Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie Sowieckiej 1917-1991, Kraków: "Unum" 2010, s. 307-328. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Wierni dziedzictwu św. Klemensa – otwarci na znaki czasów”. Geneza i początki Polskiej Prowincji Redemptorystów (1883–1909) [w:] "Wierni Tradycji – otwarci na znaki czasu". Materiały Sympozjum na Stulecie Warszawskiej Prowincji Redemptorystów i kanonizacji Św. Klemensa Marii Hofbauera, Tuchów 9–10 Października 2009, Kraków 2009, s. 177-192. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wpływ zakonu krzyżackiego na organizację kościelną i życie religijne Gdańska w końcu XIV wieku [w:] Historia vita memoriae. Prace dedykowane Księdzu Profesorowi Stanisławowi Ludwikowi Piechowi, Kraków: "Unum" 2009, s. 113-124. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kościół „na Górce” w życiu i biskupiej posłudze Karola Wojtyły (1941-1978) [w:] Z dziejów duchowości i tolerancji religijnej w Podgórzu. Materiały VII Sesji Podgórskiej, Kraków 2007, s. 107-125. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Redemptoryści w Podgórzu w latach II wojny światowej [w:] W 90 rocznicę połączenia Podgórza i Krakowa. Materiały VI Sesji Podgórskiej, Kraków 2005, s. 139-158. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Opiekunowie sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie [w:] Pani Ziemi Tarnowskiej. Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie 1597-1997, Kraków 1998, s. 159-161. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pieśni pielgrzymkowe [w:] Pani Ziemi Tarnowskiej. Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie 1597-1997, Kraków: "Unum" 1998, s. 162-171. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Redemptoryści na drogach polskiej niepodległości [w:] Studia Redemptorystowskie 2018, s. 243-263. [więcej informacji]
Sprawozdanie z sympozjum "Matka Boża Nieustającej Pomocy - Ikona Miłosierdzia" [w:] Homo Dei. Przegląd teologiczno-duszpasterski 2017, s. 225-228. [więcej informacji]
Redemptorists as Promoters of the Devotion to Our Mother of Perpetual Help [w:] Spicilegium Historicum Congregationis SSmi Redemptoris 2016, s. 119-136. [więcej informacji]
Rola redemptorystów w odnowieniu kultu ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy [w:] Folia Historica Cracoviensia 2016, s. 619-637. [więcej informacji]
Koronacje ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy w kościołach polskich redemptorystów [w:] Studia Redemptorystowskie, 12 2014, s. 349-367. [więcej informacji]
Mit powstańczej legendy kard. Albina Dunajewskiego [w:] Analaecta Cracoviensia, 46 2014, s. 239-252. [więcej informacji]
The Icon of Our Mother of Perpetual Help and the Redemptorist church in Kraków in Karol Wojtyła’s life and ministry in the years 1941-1978 [w:] Spicilegium Historicum Congregationis SSmi Redemptoris, 62, fasc. 2 2014, s. 337-355. [więcej informacji]
An aristocrat among missionaries – a missionary among aristocrats. Father Bernard Łubieński (1846-1933) in the service to Abundant Redemption [w:] Spicilegium Historicum Congregationis Sanstissimi Redemptoris, 61, fasc. 2 2013, s. 385-406. [więcej informacji]
Ojciec Bernard Łubieński i redemptorystowskie ślady na drodze życia oraz biskupiej posługi kardynała Albina Dunajewskiego w latach 1861–1894 [w:] Studia Redemptorystowskie, 10 2012, s. 381-400. [więcej informacji]
The universal character of the apostolate of St. Clement Maria Hofbauer [w:] „Spicilegium Historicum Congergationis Sanctissimi Redemptoris”, 59 2011, s. 257-283. [więcej informacji]
108 Męczenników drugiej wojny światowej [w:] „Folia Historica Cracoviensia”, 15/16 2010, s. 477-489. [więcej informacji]
Geneza i początki Prowincji Warszawskiej Redemptorystów [w:] "Homo Dei. Przegląd Teologiczno-Duszpasterski", 3 2009, s. 33-45. [więcej informacji]
Sprawozdanie z Międzynarodowej Sesji Naukowej nt. „Ikona Matki Bożej nieustającej Pomocy w kulturze Wschodu i Zachodu”. Kraków 29 października 2008 roku [w:] "Homo Dei. Przegląd Teologiczno-Duszpasterski", 1 2009, s. 148-150. [więcej informacji]
Uniwersalny charakter apostolatu św. Klemensa Marii Hofbauera [w:] „Studia Redemptorystowskie”, 7 2009, s. 45-64. [więcej informacji]
„Faithful to the legacy of St. Clement – while open to the signs of the times”. The Origin and Beginnings of the Polish Redemptorist Province (1883-1909) [w:] „Spicilegium Historicum Congregationis Sanctissimi Redemptoris”, 57 2009, s. 161-182. [więcej informacji]
Geneza i początki misji polskich redemptorystów w Brazylii w latach 1970-1974 [w:] „Studia Redemptorystowskie”, 5 2007, s. 38-52. [więcej informacji]
Wojenne losy krakowskich redemptorystów w cieniu swastyki (1939-1945) [w:] „Studia Redemptorystowskie”, 4 2006, s. 71-88. [więcej informacji]
Redemptorystowskie ślady na drodze życia Karola Wojtyły w latach 1941-1978 [w:] „Studia Redemptorystowskie”, 3 2005, s. 9-28. [więcej informacji]
The Idea of «Soli Deo et studiis» in the seminary formation of Polish Redemptorists in the years 1939-1945 [w:] „Spicilegium Historicum Congergationis Sanctissimi Redemptoris”, 52 2004, s. 357-394. [więcej informacji]
Formacja seminaryjna polskich redemptorystów w latach 1939-1945 [w:] „Studia Redemptorystowskie”, 1 2003, s. 57-83. [więcej informacji]
Krzyżacka fundacja klasztoru brygidek wobec nastrojów religijnych gdańszczan w końcu XIV wieku [w:] „Folia Historica Cracoviensia”, 7 2000, s. 75-92. [więcej informacji]
Powstanie i rozwój szpitala św. Elżbiety w zamierzeniach zakonu krzyżackiego na przełomie XIV i XV wieku [w:] „Folia Historica Cracoviensia”, 6 1999, s. 29-48. [więcej informacji]
Karły na ramionach olbrzymów. Kościół w średniowieczu a współczesna cywilizacja [w:] "Homo Dei. Przegląd Teologiczno-Duszpasterski", 3 1998, s. 35-64. [więcej informacji]

Wygłoszone referaty:

- Koronacja rzymskiej ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy u zarania rozwoju Jej kultu w Kościele powszechnym; [podczas konferencji:] Koronacje wizerunku Matki Bożej na przestrzeni dziejów [miejsce konferencji:] Częstochowa, 2017-09-14

- Mistagogiczny wymiar uroczystości koronacyjnych ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy w kościołach polskich redemptorystów; [podczas konferencji:] Matka Boża Nieustającej Pomocy – Ikona Miłosierdzia [miejsce konferencji:] Kraków, UPJP II, 2016-11-05

- Chrzest rodzący Naród. Społeczno-kulturowy wymiar i konsekwencje chrystianizacji Polski; [podczas konferencji:] Zjazd misjonarzy i rekolekcjonistów Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela [miejsce konferencji:] Toruń, 2016-01-27

- Redemptoryści polscy jako apostołowie kultu ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy; [podczas konferencji:] Polska Kultura Religijna [miejsce konferencji:] Kraków, Ignatianum, 2015-12-10

- Udział redemptorystów polskich w ruchu oporu i tajnym nauczaniu w latach II wojny światowej; [podczas konferencji:] I Kongres Historyków Konspiracji Niepodległościowej [miejsce konferencji:] Toruń, 2015-11-13

- Rola redemptorystów w odnowieniu kultu ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy; [podczas konferencji:] W kręgu kultury zakonnej. Konferencja naukowa poświęcona pamięci o. prof. Józefa Benignusa Wanata OCD [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-04-10

- Страдания Польской Церкви во время II mировой bойны; [podczas konferencji:] "Świadectwo wiary w krajach byłego obozu socjalistycznego" [miejsce konferencji:] Nowokuznieck, Kuzbaskie Prawosławne Wyższe Seminarium Duchowne (Federacja Rosyjska), 2014-11-06

- Żołnierze w habitach - męczennicy Przemienienia. Martyrologium polskich redemptorystów w czasie Powstania Warszawskiego; [podczas konferencji:] Od Pierwszej Kadrowej do Armii Krajowej [miejsce konferencji:] WSKiSM, Toruń, 2014-05-17

- "Coraggio, riuscira'!". Geneza powrotu redemptorystów na ziemie polskie: osoby, miejsca, czasy.; [podczas konferencji:] 'W służbie obfitego Odkupienia:. Sympozjum naukowe z okazji 130. rocznicy powrotu redemptorystów na ziemie polskie i 80. rocznicy śmierci o. Bernarda Łubieńskiego [miejsce konferencji:] Tuchów, 2013-10-11

- Powstanie styczniowe w życiu i posłudze ks. Albina Dunajewskiego; [podczas konferencji:] Społeczeństwo ziemi krakowskiej i Kościół wobec powstania styczniowego [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-04-22

- "Misjonarz wśród arystokratów - arystokrata wśród misjonarzy". Ojciec Bernard Łubieński (1846-1933); [podczas konferencji:] Sesja na inaugurację jubileuszu 80. rocznicy śmierci O. Bernarda Łubieńskiego [miejsce konferencji:] Wyższe Seminarium Duchowne Redemptorystów w Tuchowie, 2012-11-09

- „FateLa conoscere al mondo intero”. Redemptoryści jako promotorzy kultu ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy.; [podczas konferencji:] Wkład zakonów i zgromadzeń zakonnych w rozwój kultury i cywilizacji europejskiej [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-05-20

- Redemptoryści w okowach dwóch totalitaryzmów (1939-1956). Martyrologium, prześladowania i represje.; [podczas konferencji:] „Wierni Tradycji – otwarci na znaki czasu”. Jubileusz Stulecia Prowincji Warszawskiej Prowincji Redemptorystów i Kanonizacji św. Klemensa Marii Hofbauera [miejsce konferencji:] Tuchów, 2009-10-10

- „Uczyńcie Ją znaną całemu światu”. Światowy fenomen kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy; [podczas konferencji:] Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy w kulturze Wschodu i Zachodu [miejsce konferencji:] Kraków, 2008-10-29

- Os Redentoristas da Provincia do Varsavia em Bom Jesus da Lapa (1970-1974). Preseça e continuação da missão; [podczas konferencji:] Congresso Histórico Jubilar 50 Anos Missionários Redentoristas em Bom Jesus da Lapa – Bahia [miejsce konferencji:] Bom Jesus da Lapa (Brasil), 2007-04-27

- Kościół „na Górce” w życiu i biskupiej posłudze Karola Wojtyły (1941-1978); [podczas konferencji:] VII Sesja Podgórska: Z dziejów duchowości i tolerancji religijnej w Podgórzu [miejsce konferencji:] Kraków, 2006-12-13

- Redemptoryści w Podgórzu w latach II wojny światowej; [podczas konferencji:] VI Sesja Podgórska w 90 rocznicę połączenia Podgórza i Krakowa [miejsce konferencji:] Kraków, 2005-11-26