Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

prof. dr hab. Maciej Salamon

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym

Email: maciej.salamon@upjp2.edu.pl

Funkcje dydaktyczne:
- Kierownik specjalności Europa Wschodnia (rok akademicki: 2011/12 )

Dyżur:
Czwartek: 13.00-14.00, pracownia Europy Wschodniej

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

236. Rome, Constantinople and Newly-Converted Europe: Archaeological and Historical Evidence, Kraków-Leipzig-Rzeszów-Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN i in. 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wędrówka i etnogeneza w starożytności i średniowieczu, Kraków, 2 wyd.: Historia Iagellonica 2010.[więcej informacji]
Kształtowanie średniowiecza, Kraków - Warszawa: Fogra -Świat Książki 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mennictwo bizantyńskie. Zarys Mennictwa Europejskiego, t.VI,, Kraków: PTAiN 1987.[więcej informacji]
Środowisko kultury łacińskiej w Konstantynopolu w IV wieku, Katowice: Uniwersytetu Śląskiego 1977.[więcej informacji]
Rozwój idei Rzymu – Konstantynopola od IV do 1.poł. VI w., Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 1975.[więcej informacji]

Publikacje - artykuły książkowe:

How to Win New Followers for Christiaity? The Origins of Eastern and Western Missions in the Early Medieval Younger Europe? [w:] Studies on the Christianisation of Europe: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2019, s. 25-45. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Opinia w sprawie wniosku o nadanie Pani Profesor dr hab. Ewie Wipszyckiej-Bravo tytułu doktora Honoris Causa Uniwersytetu w Białymstoku [w:] Ewa Wipszycka-Bravo : professor artium humaniorum doctor honoris causa Univesitatis Bialostocensis, Białystok MMXVIII: Wydawnictwo Prymat 2018, s. 49-56. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Byzantines parametroi tou semera, Athena 2017 [w:] Byzantio. Istoria kai politismos. Ereunetika porismata: Herodotus 2017, s. 223-240. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Doktryna i praktyka misyjna Kościoła na Wschodzie w IV-XII wieku [w:] Chrystianizacja "Młodszej Europy": Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2016, s. 251-272. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
The Belasitsa Battle or the Belasitsa Military Operation? [w:] Evropejskijat Jugoiztok prez vtorata polovina na X-načaloto na XI vek. Istorija i kultura. South-Eastern Europe in the Second Half of 10th-the Beginning of the 11th centuries. History and Culture: Balgarska Akademija na Naukite 2015, s. 108-141. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kazimierza Zakrzewskiego wizja średniowiecznego Bizancjum [w:] Kazimierz Zakrzewski. Historia, Polityka: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; Łódź 2015, s. 79-104. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Apollonius of Tyana and the Account of the Death of Oleg, the Ruler of Rus, [w:] Within the Circle of Ancient Ideas and Virtues, Studies in Honour of Professor Maria Dzielska,: Historia Iagellonica 2014, s. 431-444. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jak pozyskać nowych wyznawców chrześcijaństwa ? Początki wschodniej i zachodniej misji we wczesnośredniowiecznej "Młodszej Europie" [w:] Chrystianizacja Europy. Kościół na przełomie I i II tysiąclecia, r: Wydawnictwo Naukowe UAM 2014, s. 245-265. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
113. Byzantine Missionary Policy. Did it Exist ? [w:] Rome, Constantinople and Newly-Converted Europe: Archaeological and Historical Evidence, Kraków-Leipzig-Rzeszów-Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN 2012, s. 43-53. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
114. Oskar Halecki na Uniwersytecie Jagiellońskim (1909-1918) [w:] Oskar Halecki i jego wizja Europy, Warszawa-Łódź: IPN 2012, s. 16-37. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Novae in the Age of the Slav Invasions [w:] Novae. Legionary Fortress and Late Antique Town, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2008, s. 173-212. [więcej informacji]
Władysław Opolczyk a kraje kultury prawosławnej [w:] Piastowie śląscy w kulturze i europejskich dziejach, Zabrze – Katowice 2007, s. 221-231. [więcej informacji]
Mikołaj Lanckoroński in Konstantinopel und die Gottesmutter nominata Mellita [w:] Zwischen Polis, Provinz und Peripherie. Beiträge zur byzantinischen Geschichte und Kultur, Wiesbaden: Otto Harrasowitz 2005, s. 947-963. [więcej informacji]
Cyprian (Kyprianos, Kiprian) the Metropolitan of Kiev and Byzantine Policy in East Central Europe, [w:] Byzantium and East Central Europe, Kraków: Historia Iagellonica 2001, s. 221-236. [więcej informacji]
Numizmatyka [w:] Źródłoznawstwo czasów późnego antyku, Warszawa: PWN 1999, s. 490-584. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

In memoriam prof. Oktawiusz Jurewicz (30 IV 1926 - 28 IV 2016) [w:] Vox Patrum 2016, s. 715-719. [więcej informacji]
Józef Wolski [w:] Kronika Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok akademicki 2008/2009 i 2009/2010 2015, s. 181-184. [więcej informacji]
Emperor Sigismund and the Orthodox World, ed. Ekaterini Mitsiou,et alii, Wien 2010 - rec. [w:] The Catholic Historical Review 2015, s. 362-364. [więcej informacji]
2. Napis na fragmencie szklanego naczynia znalezionego w Odercy (Bułgaria) [w:] Archeologia Polski 2014, s. 271-278. [więcej informacji]
218. Two books on the Avar siege of Constantinople in 626 [w:] Byzantinoslavioca, 71 2013, s. 338-344. [więcej informacji]
Byzantine Coins from the 6th and 7th Century Found in Poland and their East-Central European Context [w:] Bulletin du Cercle d’Études Numismatiques, 43 2006, s. 235-244. [więcej informacji]
\"Amicus\" or \"hostis\", Boleslav the Valliant and Byzantium [w:] Byzantinoslavica, 54 1993, s. 114-120. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Kultura. Religia. Polityka. Społeczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej oraz bliskiego Wschodu w dobie przemian; [nr projektu:] 501-10-030063

-Europa Wschodnia i Środkowa wobec zagrożenia chrześcijan wschodnich przez ekspansję osmańską; [nr projektu:]

-Kościoły i przemiany etniczne w Europie Wschodniej (X-XX w.); [nr projektu:] 13190001