Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

s. dr hab. Adelajda Sielepin CHR, prof. UPJPII

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny – profesor nadzwyczajny

Email: adelajda.sielepin@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Teologii Liturgii - Kierownik katedry

Dyżur:
środa 15.00-16.00, Instytut Liturgiczny (biblioteka IL), ul. Sławkowska 24/3,

Curriculum Vitae:

2013 – profesor nadzwyczajny - 2013

2010 – kierownik Katedry Teologii Liturgii, UPJPII, Kraków - 26 lutego 2010

2009 – habilitacja, liturgika, 5 października 2009, UPJPII, Kraków

1996 – doktorat z teologii, liturgika, 8 maja 1996, PAT, Kraków

1990 – licencjat z teologii, 21 czerwca 1990, PAT, Kraków

1989 – magisterium z teologii, Papieska Akademia Teologiczna, Kraków, 1989

1983 – magisterium z filologii angielskiej, Uniwersytet Jagielloński, 1983

Działalność pozanaukowa:

2018 - 2018 – Spotkanie Sekcji Teologii Życia Konsekrowanego PTT, 29 maja 2018r, Kraków

2018 - 2018 – Katecheza o św. Jadwidze Królowej, kościół OO. Franciszkanów w Wilnie, 8 czerwca, godz. 18.30.

2018 - 2018 – Wieczór z Bł. Michałem Giedroyciem, konferencja pt. "Aktualność duchowego przesłania Michała Giedroycia", 4 maja 2018, kościół św. Marka Ewangelisty, Kraków

2018 - 2018 – Krajowe Forum Ceremoniarzy, wykład pt. "Ceremoniarz to świadek Misterium", Poznań, Wydział Teologiczny UAM, 3 marca 2018.

2018 - 2018 – Wykład na Uniwersytecie Trzeciego Wieku UPJPII w Krakowie, pt. "Soborowe trendy duchowości w Kościele", 15.V. 2018, g. 16.45-18.15.

2018 - 2018 – Rekolekcje z cyklu "Spotkania z MIchałem Giedroyciem", cz. III pt. "Objawiać miłość wiernie niosąc krzyż", Wilno 9-10. VI. 2018r.

2018 - 2018 – Formacja permanentna i odnowa duchowa profesek wieczystych Zgromadzenia św. Elżbiety, 4 konferencje z teologii i duchowości liturgicznej, Warszawa-Zalesie Górne, 29-30 VI. 2018.

2018 - 2018 – Dwie konferencje o duchowości liturgicznej "Mariologiczny aspekt ofiary", formacja permanentna Sióstr Prezentek, Kraków, 31.VII. 2018r.

2018 - 2018 – Zebranie Sekcji Teologii Życia Konsekrowanego PTT, Kraków 6.II. 2018r.

2018 - 2018 – Sesja formacyjna pt. "Liturgia źródłem bliskości z Bogiem" (6 konferencji), Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy, Włocławek, ul. Orla 9, 9-11 III. 2018r.

2018 - 2018 – Sesja formacyjna "Liturgia źródłem bliskości z Bogiem" dla Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy, Włocławek, ul. Orla 9, 13-15.IV.2018 (6 konferencji).

2018 - 2018 – Formacja permanentna, Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, Kraków, ul. Smoleńsk 6, Konferencja pt. "Duchowość liturgii Godzin", 28. IV. 2018r. g.10-12.

2018 - 2018 – Formacja permanentna Zgromadzenia CHR, konferencja pt. "Eucharystia w duchowości Sióstr św. Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego", 3 czerwca 2018r. Kraków

2017 - 2017 – Sesja formacyjna pt. "Liturgia źródłem bliskości z Bogiem", Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy, Włocławek 20-22.X.2017r (5 konferencji).

2017 - 2017 – Spotkanie z siostrami Blachniczankami na temat znaczenia liturgii w życiu chrześcijańskim i konsekrowanym, 25 listopada 2017r, Kraków.

2017 – Studium Katechumenalne, drugi piątek miesiąca od 17.00 do 20.00.

2017 - 2017 – Studium Katechumenalne, wykład "Liturgia Wigilii Paschalnej". 7. IV. 2017r. g.17.00.

2017 - 2017 – Wykład otwarty z cyklu "Bóg - człowiek - liturgia" pt. "Komunia święta", 10. V. 2017r., g. 18.00.

2017 - 2017 – Studium katechumenalne, wykład pt. "Dialog w katechumenacie", Kraków 26. V. 2017r. g. 17.00.

2017 - 2017 – Warsztaty katechumenalne Zgromadzenia Sióstr CHR, wykład pt. "Mystagogia w katechumenacie", Kraków, 22. V. 2017r. g. 15.00.

2017 - 2017 – Wykład do junioratu CHR z liturgiki, 11. XI. 2017r (2 godziny).

2017 - 2017 – Spotkanie dla katechistów, wykład:"Ewangelizacyjne ja i ty". Kraków, 27 listopada 2017r.

2017 - 2017 – Uniwerstytet Trzeciego Wieku, wykład "Eucharystia cz. II.", 4. IV. 2017r.g. 15.00 - 16.30.

2017 - 2017 – Wykład otwarty z cyklu "Bóg - człowiek - liturgia", pt."Kapłaństwo służebne, czyli Kościół hierarchiczny", 11. I. 2017r., KIK Kraków, g.18.00.

2017 - 2017 – Rekolekcje z duchowości liturgicznej pt. "Nowy człowiek, czyli kto?", Wilno, 20-21 I. 2018r.

2017 - 2017 – Konferencja pt. "Tota pulchra", w ramach dnia skupienia wspólnoty "Ogród Maryi", Kraków, 16.XII. 2017r.(Giedroycianum).

2017 - 2017 – Dzień skupienia dla kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, pt. "Z Maryją wejść w serce wiary", Łódź 7-8 grudnia 2017 (3 konferencje i rozważanie na nabożeństwie pokutnym).

2017 - 2017 – Zebranie sekcji teologii życia konsekrowanego, 12. XII. 2017r Kraków, g. 17.30.

2017 - 2017 – Spotkanie sekcji teologii życia konsekrowanego PTT w Krakowie, 30. V. 2017r.g. 17.00, Pawlickiego 1.

2017 - 2017 – Wykład otwarty z cyklu "Bóg - człowiek - liturgia", pt. "Modlitwa eucharystyczna", 5. IV. 2017r, g. 18.00.

2017 - 2017 – Wykład dla junioratu CHR "Sakrament chorych", 4. III. 2017r. Kraków.

2017 - 2017 – Wykład otwarty z cyklu "Bóg - człowiek - liturgia", pt. "Modlitwa eucharystyczna. Prefacja", KIK Kraków, 8. III. 2017r., g. 18.00.

2017 - 2017 – Studium Katechumenalne. Wykład: "Modlitwa w formacji inicjacyjnej". Kraków 10. III. 2017r.

2017 - 2017 – Wykład z duchowości liturgicznej, Karmelitańskim Instytut Duchowości, 27. I. 2017r, g. 17.00-18.30.

2017 - 2017 – Studium Katechumenalne. Wykład pt. "Proklamacja Słowa w katechumenacie", 3. II. 2017r, 17.00-20.00.

2017 - 2017 – Wykłady dla junioratu CHR, pt. "Sakrament pokuty i pojednania, wymiar paschalny, 7. I. 2017r.

2017 - 2017 – Wykład do słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku UPJPII, pt. "Żyć w Chrystusie", 23. I. 2017r., godz. 16.45 - 18.15, Kraków, Bernardyńska 3.

2017 - 2017 – VII Warsztaty Cantus Gregorianus "Ave mundi Domina", wykład: "Duchowość liturgiczna. Aspekty maryjne", Łódź 27 czerwca 2017r.

2017 - 2017 – Wykład otwarty z cyklu "Bóg - człowiek - liturgia" pt. "Modlitwa Wspólnoty", KIK w Krakowie, 1. II. 2017r. g.18.00.

2017 - 2017 – Formacja permanentna Zgromadzenia Sióstr CHR, wykład "Duchowość św. Jadwigi Królowej", Kraków 3. VI. 2017r. g. 14.30.

2017 - 2017 – Rekolekcje z cyklu "Spotkania z Michałem Giedroyciem", cz. II "Nadzieja, która się spełnia", 29.IX - 2.X 2017r., Wilno.

2017 - 2017 – Spotkanie z duszpasterstwem akademickim UPJPII, 27. III. 2017r.

2017 - 2017 – Wykład otwarty z cyklu "Bóg - człowiek - liturgia", pt. "Dziękczynienie", KIK w Krakowie, 13. VI. 2017r. g.18.00.

2017 - 2017 – Uniwersytet Trzeciego Wieku, wykład "Eucharystia", 14. III. 2017r.

2017 - 2017 – Studium Katechumenalne. Wykład "Formacja wiary", 24. III. 2017r.

2016 - 2016 – Wykład otwarty z cyklu "Bóg - człowiek - liturgia", pt. "Rozumna służba Boża", KIK w Krakowie, 5.X. g. 18.00.

2016 - 2016 – VI Kongres Małżeństw pt. „Liturgia i czułość”, 7-9.X.2016, konferencja: „Miłość godna Boga i człowieka”, Świdnica 9. X. 2016.

2016 - 2016 – Spotkanie autorów pierwszej polskiej monografii na temat encykliki Papieża Franciszka „Laudato Si’”, 18. X. 2016r., KIK, Kraków.

2016 - 2016 – Konferencja do przełożonych zakonów żeńskich pt. "Chrzest światłem na drogach życia", Kraków, ul. Starowiślna 9, 26.IX. 2016r. g.10.30

2016 - 2016 – Konferencje na dniu skupienia dla Benedyktynów w Tyńcu z cyklu "Liturgia Godzin:teologia - praktyka - perspektywy". Temat szczegółowy "Powołanie do wyłączności dla Boga a Liturgia Godzin" (konsekracja, kapłaństwo święceń), Tyniec, 5 września 2016r.

2016 - 2016 – Wykład z duchowości liturgicznej na Studium Podyplomowym z Monodii Liturgicznej, 22. X. 2016, Kraków.

2016 - 2016 – Konferencje na dniu skupienia dla Benedyktynów w Tyńcu z cyklu "Liturgia Godzin: teologia - praktyka - perspektywy". Temat szczegółowy: "Eklezjalność Liturgii Godzin", Tyniec, 15 czerwca 2016.

2016 - 2016 – Wykład otwarty z cyklu "Bóg - człowiek - liturgia", temat: "Różne rodzaje obecności Chrystusa w liturgii", Klub Inteligencji Katolickiej, Kraków, 4 maja 2016.

2016 - 2016 – Wykład otwarty z cyklu "Bóg - człowiek -liturgia", pt. "Bóg działa w sakramentach", Klub Inteligencji Katolickiej w Krakowie, 1 czerwca 2016, g.18.00.

2016 - 2016 – Wykłady otwarte z cyklu "Bóg - człowiek - liturgia", Klub Inteligencji Katolickiej, Kraków. Wykład "Świętych obcowanie - wspólnota wspólnot", 7. XI, 2016

2016 - 2016 – Wykład otwarty z cyklu "Bóg - człowiek - liturgia", temat: "Obecność", Klub Inteligencji Katolickiej, Kraków, 6. IV. 2016

2016 - 2016 – Konferencja na dniu skupienia Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Domu Prowincjalnym w Krakowie, ul. Starowiślna 8, 17 kwietnia 2016, godz. 16.00

2016 - 2016 – Konferencja pt. "Duchowość nienazwana, czyli o duchowości liturgicznej", Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne, Kraków, ul. Podzamcze 8, 10 maja 2016r., godz, 19.30.

2016 - 2016 – Wykłady z duchowości liturgicznej w Instytucie Duchowości Karmelitańskiej w Krakowie. 15 godzin (semestr zimowy).

2016 - 2016 – Wykład otwarty z cyklu "Bóg - człowiek - liturgia" pt. "Liturgia i czas", 7. XII. 2016r, KIK Kraków, godz. 18.00.

2016 – Konferencja „o Miłosierdziu” dla sióstr OSU w Sierczy k/o Wieliczki - 8 marca 2016

2016 – Wykłady otwarte "Bóg - człowiek - liturgia", w KIK-u w Krakowie, temat: "Co to za ofiara?" - 2 marca 2016.

2016 – Wykłady z cyklu „Bóg-człowiek-liturgia” w KIK-u w Krakowie: „Realizm przymierza” - 3. II. 2016

2016 – Cykl konferencji o Liturgii Godzin (6x) dla Benedyktynów w Tyńcu (16 III, 15 VI i 5 IX). Spotkanie pierwsze, Tyniec, 16. marca 2016r. "Hierarchia inspiracji" (liturgia Godzin a Msza święta i liturgia Godzin i modlitwa osobista).

2016 - 2016 – Wykłady dla junioratu CHR pt. "Sakrament pokuty i pojednania - wymiar trynitarny", 5. XI. 2016r. Kraków.

2015 - 2015 – Organizacja wizyty prof. Andersa Ekenberga z Uppsali na WT UPJPII,12-20 kwietnia 2015, wykłady gościnne (tłumaczenie trzech wykładów z j. ang. 50 stron).

2015 – Spotkanie Dyrektorów Wydziałów Duszpasterskich, Duszpasterzy Krajowych, przedstawicieli KEP dla różnych środowisk, Konsulty Żeńskiej i Męskiej oraz Świeckich Konsekrowanych, organizowane przez Komisję Duszpasterstwa Ogólnego KEP, Warszawa 16 marca 2015. Referat: Chrzest dorosłych w Polsce

2015 – Rekolekcje „Wchodzimy w Adwent z Michałem Giedroyciem”, cz. I „Spotkajmy się w wierze”, Wilno – Molety (Litwa), 27. XI – 2. XII. 2015.

2015 – Wywiad dla sercańskiego radia „Profeto” na temat przeżywania Okresu Wielkanocnego – 12 maja 2015r. (emisja 18 maja godz. 19.00, radio internetowe).

2015 – „Miłosierdzie Boże w liturgii” – cykl wywiadów dla pisemka „Orędzie Miłosierdzia Bożego”, Kraków-Łagiewniki.

2015 – Spotkanie z klerykami seminarium diecezjalnego i prezentacja na temat „Michał Giedroyć, przemilczany święty ziemi litewskiej i polskiej”, Wilno - 1. XII. 2015r.

2015 - 2015 – Konferencje duchowe o Mszy świętej dla Zgromadzenia Sióstr Duszy Chrystusowej

2015 – Konferencja „Chrzest źródłem konsekracji”, dla sióstr OSU w Sierczy k/o Wieliczki, 3 listopada 2015r.

2015 – Wyjazd na Litwę w związku z otwarciem muzeum klasztornego i centrum liturgicznego pod patronatem Michała Giedroycia w Widzieniszkach – 3-5 maja 2015r. Dalsza kwerenda aktualności kultu Bł. Michała (Widzieniszki, Giedroycie, Guronys, Wilno).

2015 – „Chrzest źródłem życia konsekrowanego”, konferencje (dwie) na rozpoczęcie roku formacyjnego w Międzyzakonnym Studium Teologii i Formacji Zakonnej, WIK, 13.X. 2015, Kraków.

2015 – Miłość jest matką wynalazków” – wywiad w: „Przewodnik katolicki”, 35 (2015), s. 42-44

2015 – Spotkanie sekcji liturgicznej PTT, Kordelianum, 19 maja 2015r. Wykład: „Rola skrutyniów w formowaniu postawy chrześcijańskiej”.

2015 – Formacja permanentna kapłanów, spotkanie dziekanów i wicedziekanów diecezji katowickiej, Brenna 28 lipca 2015r, referat: „Chrzest dorosłych w Polsce – potrzeby i metody”.

2015 – Poznańskie Forum Duszpasterskie, 26. IX. 2015, Poznań, Referat: Chrzest: Tajemnica śmierci i zmartwychwstania.

2015 – Spotkanie z przedstawicielami parlamentu litewskiego na tamat „Michał Giedroyć, litewski święty, znany czy nie znany?”, Wilno - 30 . XI. 2015r.

2015 – Spotkanie ze wspólnotą studentów i chórzystów przy kościele Wspólnoty Św. Jana w Wilnie, 28. XI, 2015r. Konferencja „Rola śpiewu w liturgii”.

2014 – Spotkanie ekumeniczne wokół książki Ks. Prof. S. Koperka CR „Rekolekcje ze św. Janem Chryzostomem. Rozważania na kanwie Boskiej liturgii”, 20 stycznia 2014, parafia św. Mikołaja w Krakowie (organizacja).

2014 – Wieczory z Bł. Michałem Giedroyciem w kościele św. Marka (organizacja, informacja, konferencje).

2014 - 2015 – - Heroiczność cnót i aktualność bł. Michała Giedroycia do positio causae (opracowanie).

2013 – XLV Tydzień Eklezjologiczny Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli (Dz 4, 20)… 50 lat po Soborze Watykańskim II, Lublin KUL, 16. IV. 2013, referat: „Liturgia w Polsce w duchu założeń Soboru Watykańskiego II”.

2013 – Szkoła Liturgicznego Animatora Muzycznego, Wykłady (4h): „Paschalny Tryptyk”, organizator: Siostry Uczennice Krzyża, Centrum Formacji Świeckich, Szczecin-Dąbie, 9. III. 2013r (mp3 na stronie internetowej).

2013 – Kierownik sekcji teologii życia konsekrowanego PTT (spotkania, działalność).

2013 – Katecheza pt. „Widzialny znak – niewidzialna łaska? O sakramentach” w cyklu katechez „Tu się z-wiedza Kościół katolicki” w kościele Mariackim w Krakowie, 22. II, 2013 r. g. 19.15 + spotkanie ze słuchaczami.

2013 – Studium Katechumenalne (organizacja, wykłady)

2012 – Tłumaczenie z j. ang. Wykładu i dyskusji Prof. N. Sheth SJ (Pontifical Institute of Philosophy and Religion, Pune, India) pt. „Hindu form of Sacrifice and the Christian Eucharist”, 21. XI. 2012, UPJPII w Krakowie

2012 – - Organizacja Spotkania Jubileuszowego z okazji 15-lecia kanonizacji św. Jadwigi Królowej (+ redakcja i prezentacja publikacji okolicznościowej).

1992 – Sodalicja św. Jadwigi Królowej (opieka duchowa, spotkania i Listy do pisemka FQV) - od 1992 roku, czyli od początku istnienia tego stowarzyszenia.

1989 – Katechumenat - koordynator Ośrodka Katechumenalnego od początku jego istnienia 1989r.do 2001 roku, przez cały czas formator dorosłych na drodze wiary i przyjęcia sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych.

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Ku nowemu życiu. Teologia i znaczenie chrześcijańskiej inicjacji dla życia wiarą, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Liturgia uświęcenia czasu, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne "HODIE", Sandomierz 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Formacja liturgiczna, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sakramenty i sakramentalia, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne "HODIE", Sandomierz 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sztuka w liturgii, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rok liturgiczny, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Msza święta, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne "HODIE", Sandomierz 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Fundamentalne rzeczywistości liturgii, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne "HODIE", Sandomierz 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Czyń, co widzisz. W nurcie duchowości św. Jadwigi Andegaweńskiej, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Wydawnictwo Naukowe 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Historia liturgii, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne "HODIE", Sandomierz 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Inicjacja liturgiczna, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Wydawnictwo Naukowe 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Poznawat' Christa i sledowat' za Nim. Uczymy się poznawać i naśladować Chrystusa, Gatczina: Wydawnictwo SCDB 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rola Ducha Świętego w kształtowaniu nowego człowieka. Studium liturgiczno-teologiczne wybranych tekstów Mszału Pawła VI, Kraków: Wydawnictwo UNUM, Kraków 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Uczymy się poznawać i naśladować Chrystusa. T. II. Zostaliście wybrani, Kraków: Wydawnictwo 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Uczymy się poznawać i naśladować Chrystusa. T. III. Odrodziliście się w Chrystusie, Kraków: Wydawnictwo 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Uczymy się poznawać i naśladować Chrystusa. T. IV. Trwajcie w wierze., Kraków: Wydawnictwo 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Adwentowa ikona Mesjasza, Kraków: Wydawnictwo UNUM, Kraków 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Uczymy się poznawać i naśladować Chrystusa. T.I, Wejdźcie do Kościoła, Kraków: Wydawnictwo 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Chrystus Omega w liturgii. Rzeczywistość eschatyczna w sakramentach Kościoła, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Między "źródłem" a "szczytem", Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Obecność Chrystusa w centrum życia chrześcijańskiego, Kraków: Wydawnictwo UNUM 2001.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Św. Królowa Jadwiga patronką jednoczącej się Europy w wypowiedziach Prymasa Tysiąclecia, Tczew-Pelplin: Bernardinum 2001.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Chrystus pośród was nadzieja chwały, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne "HODIE" 1996.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Pratica delle virtu nella vita di Michał Giedrojć [w:] Beatificationis et canonizationis Servi Dei Michaelis Giedrojć laici professi ordinis sancti Augustini beati nuncupati (ca 1420-1485). Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis necnon cultu ab immemorabili tempore preastito.: Tipografia NOWA RES srl - Roma 2017, s. 9-105. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Encyklika "Laudato si'" z perspektywy teologii liturgii [w:] Kościół i nauka w obliczu ekologicznych wyzwań. Źródła, inspiracje i konteksty encykliki: Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, s. 107-120. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wiara źródłem inspiracji i odwagi w życiu Michała Giedroycia zwanego błogosławioym (1425-1485) [w:] Chrzest, Przymierze, Konsekracja: Wydawnictwo Alleluja 2016, s. 14-25. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tajemnica śmierci i zmartwychwstania. Sakrament chrztu świętego [w:] Nowe życie w Chrystusie. 1050-lecie Chrztu Polski: "Bonami", Poznań 2016, s. 57-69. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Chrzest dorosłych w Polsce [w:] Nowe życie w Chrystusie. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2013-2017, red. Sz. Stułkowski s. 271-286: Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań 2015, s. 271-286. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teologiczne aspekty profesji zakonnej w psalmach obrzędowych [w:] Żalmy ako prameń liturgickeho żivota: Preszowska univerzita v Preszove Greckokatolickaa teologicka fakulta 2015, s. 159-179. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Liturgia chrzcielna Tridentinum i jej implikacje dla odnowy soborowej Vaticanum II [w:] Teologia i liturgia chrztu od starożytności chrześcijańskiej do czasów nowożytnych: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2015, s. 397-410. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Liturgiczne hodie, czyli nasze realia z Bogiem w realiach tego świata [w:] Sakramenty w misterium Kościoła, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, s. 81-99. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Liturgia - "skarb w naczyniach glinianych". Obiektywne wydarzenie zbawcze w formie, która może podlegać interpretacji [w:] O bogactwach Kościoła, Kraków: Wydawnictwo Salwator 2014, s. 321-342. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wstęp [w:] Sztuka w liturgii, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2013, s. 9-11. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wstęp [w:] Formacja liturgiczna, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2013, s. 11-13. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wstęp [w:] Rok liturgiczny, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2013, s. 11-14. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rok liturgiczny w katechumenacie. Dialog formacyjny [w:] Formacja liturgiczna, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2013, s. 149-173. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wstęp [w:] Sakramenty i sakramentalia, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne "HODIE", Sandomierz 2013, s. 9-10. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bogactwo duchowych treści sakramentu pokuty [w:] Formacja liturgiczna, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2013, s. 175-198. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Liturgiczne implikacje dla współczesnej teologii [w:] Koncepcje teologii katolickiej, Kraków: Wydawnictwo Salwator 2013, s. 293-312. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wstęp [w:] Liturgia uświęcenia czasu, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne "HODIE", Sandomierz 2013, s. 11-14. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Liturgické hnutie v Pol'sku a jeho význam vo formowani liturgickej spirituality [w:] Liturgické hnutie ako dôsledok návratu k liturgickým prameñom, Preshov: Preshowska univerzita v Preshove 2012, s. 53-66. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kościół i „zadatek”Królestwa Bożego w liturgii [w:] Królestwo Boże a Kościół, Kraków: Wydawnictwo Salwator 2012, s. 225-247. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Eschatologia w obrzędach pogrzebu katolickiego [w:] Pogrzeb chrześcijański. Obrzędy, teologia, praktyka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2012, s. 61-77. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Stopniowe objawianie się Ducha Świętego w roku liturgicznym [w:] Misterium Chrystusa w roku liturgicznym, Poznań: Hlondianum 2012, s. 135-160. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wstęp [w:] Historia liturgii, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne "HODIE", Sandomierz 2012, s. 9-12. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wstęp [w:] Msza święta, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne "HODIE", Sandomierz 2012, s. 13-14. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Projektowanie aranżacji plastycznych na uroczystości, święta i okresy liturgiczne [w:] Wychowanie do liturgii i przez liturgię, Katowice: Księgarnia św. Jacka, Katowice 2012, s. 98-113. [więcej informacji]
Wstęp [w:] Czyń, co widzisz. W nurcie duchowości św. Jadwigi Andegaweńskiej, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Wydawnictwo Naukowe 2012, s. 5-7. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wstęp [w:] Fundamentalne rzeczywistości liturgii, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne "HODIE", Sandomierz 2012, s. 17-18. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Chrzest sakramentem wiary [w:] Czyń, co widzisz. W nurcie duchowości św. Jadwigi Andegaweńskiej, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Wydawnictwo Naukowe 2012, s. 67-72. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Królowa i pasterz. Wiara miarą obowiązków w życiu św. Jadwigi Andegaweńskiej i bł. Jana Pawła II [w:] Czyń, co widzisz. W nurcie duchowości św. Jadwigi Andegaweńskiej, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Wydawnictwo Naukowe 2012, s. 199-223. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dostępne źródło miłości [w:] Czyń, co widzisz. W nurcie duchowości św. Jadwigi Andegaweńskiej, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Wydawnictwo Naukowe 2012, s. 127-137. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ewangelizacyjna misja św. Jadwigi [w:] Czyń, co widzisz. W nurcie duchowości św. Jadwigi Andegaweńskiej, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Wydawnictwo Naukowe 2012, s. 163-171. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Liturgia jako źródło i spełnienie komunii z Bogiem i człowiekiem [w:] Powołani do komunii z Bogiem i człowiekiem, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Wydawnictwo Naukowe 2011, s. 77-97. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Moc Boga wobec przemocy człowieka. Liturgiczna droga do uzyskania zdrowych relacji. [w:] Przemoc w rodzinie, Kraków - Sosnowiec 2011, s. 217-236. [więcej informacji]
Traditio Symboli. Inicjacja w rzeczywistość wiary w świetle obrzędu dla kandydatów do chrztu [w:] Inicjacja liturgiczna, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Wydawnictwo Naukowe 2011, s. 89-121. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Milczenie w liturgii specyficzną przestrzenią uczestnictwa w Misterium [w:] Liturgia w podstawowych formach wyrazu, Katowice: Księgarnia św. Jacka, Katowice 2011, s. 70-88. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wprowadzenie od Redakcji [w:] Inicjacja liturgiczna, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Wydawnictwo Naukowe 2011, s. 5-8. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Liturgia rękojmią ekumenicznej «missio Ecclesiae» [w:] Dialog ekumeniczny a «missio Ecclesiae», Kraków: Wydawnictwo Salwator 2011, s. 233-262. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rola świętych w kształtowaniu ducha kapłaństwa. Inspirujący przykład świętej Jadwigi Andegaweńskiej [w:] Służyć i królować, czyli o kapłaństwie powszechnym, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Wydawnictwo Naukowe 2010, s. 61-71. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Człowiek współczesny wobec Misterium liturgii [w:] Memoriale Domini, Gniezno: Gaudentinum 2010, s. 547-565. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Człowiek współczesny wobec Misterium liturgii [w:] Memoriale Domini, Gniezno: Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum 2010, s. 547-565. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Słowo Boże w Mszach obrzędowych [w:] Praedicamus Christum crucifixum. Słowo Boże w liturgii Kościoła., Katowice: Księgarnia św. Jacka, Katowice 2010, s. 365-385. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Misteryjna teoria, hasło [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2008, s. 1274-1275. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sakramentalne pojednanie a duchowy wzrost w świetle Obrzędów pokuty [w:] Confitemini Domino, quoniam bonus, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2007, s. 421-439. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Katechumenat wczoraj i dziś - aktualność źródła [w:] Chrzest w życiu i misji Kościoła, Warszawa - Siedlce: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2006, s. 37-53. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Duchowość kapłańska kształtowana przez liturgię Kościoła [w:] Apostolat liturgiczny. Życie i misja Karmelu Terezjańskiego, Kraków: Kuria Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych 2006, s. 7-19. [więcej informacji]
Św. Jadwiga Królowa jako ideał wychowawczy [w:] Pedagodzy na współczesne czasy, Stalowa Wola - Ruzomberok- Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne "HODIE", Sandomierz 2006, s. 92-99. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mistyka zakorzeniona w liturgii [w:] Mistyka eucharystyczna, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2006, s. 39-54. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Eucharystia - "przedziwny" sakrament życiowego optymizmu [w:] Eucharystia w życiu Kościoła, Katowice: Księgarnia św. Jacka, Katowice 2005, s. 300-315. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Eschatologiczne powołanie człowieka w świetle chrześcijańskiej inicjacji [w:] Ku liturgii nadziei, Tarnów: Biblos 2005, s. 129-145. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mistagogia jako metoda [w:] Mistagogia a duchowość, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2004, s. 147-161. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Liturgiczna duchowość [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2004, s. 1217-1219. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kościół a cel chrześcijańskiego wtajemniczenia; Szkic do mariologicznych aspektów inicjacji [w:] Ante Deum stantes, Kraków: Wydawnictwo UNUM, Kraków 2002, s. 241-251. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Czyń co widzisz" czyli duchowy testament Pani Wawelskiej przyjęty przez Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi Królowej Służebnice Chrystusa Obecnego [w:] Obecność Chrystusa w centrum życia chrześcijańskiego, Kraków: Wydawnictwo UNUM 2001, s. 102-110. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nowa wspólnota zakonna przy kościele św. Marka [w:] Studia z dziejów kościoła św. Marka w Krakowie, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2001, s. 83-91. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przedmowa [w:] Obecność Chrystusa w centrum życia chrześcijańskiego, Kraków: Wydawnictwo UNUM 2001, s. 5-7. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Święta Jadwiga w oczach współczesnych (opracowanie głosów w dyskusji) [w:] Obecność Chrystusa w centrum życia chrześcijańskiego, Kraków: Wydawnictwo UNUM 2001, s. 111-119. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Czyń co widzisz" czyli duchowy testament Pani Wawelskiej przyjęty przez Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi Królowej Służebnice Chrystusa Obecnego [w:] Europejskie znaczenie Świętej Jadwigi Królowej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2000, s. 221-223. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Specyfika chrześcijańskiego wtajemniczenia [w:] Sakramenty inicjacji w liturgii i w praktyce duszpasterskiej, Opole: Wydawnictwo św. Krzyża w Opolu 1996, s. 99-106. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Michael Giedrojć (1420?-1485). A Christian of Timeless Spirituality. Before His Beatification. [w:] Soter 2018, s. 21-40. [więcej informacji]
Duszpasterstwo "serca" w kontekście Eucharystii. Studium adhortacji Amoris laetitia. [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne 2017, s. 149-167. [więcej informacji]
Profesja zakonna jako sakramentalium w kontekście liturgii Kościoła [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny 2016, s. 23-47. [więcej informacji]
Jakie instrumenty i jaka muzyka w liturgii? [w:] Homo Dei 2016, s. 138-142. [więcej informacji]
Jaka i czy w ogóle "ikonografia" na ornatach? [w:] Homo Dei, 3 2014, s. 108-112. [więcej informacji]
Gest epikletyczny czy wskazujący? [w:] Homo Dei, 1 (310) 2014, s. 115-119. [więcej informacji]
Anateizm - kierunek na dzisiaj? [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, 11 2013, s. 341-355. [więcej informacji]
Współczesny katechumenat dorosłych w procesie formowania wiary [w:] Przegląd Homiletyczny, 16 2012, s. 89-104. [więcej informacji]
Sprawozdanie. 46. Sympozjum Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Seminariach Duchownych, Katowice 7-9 września 2010r [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 64/2 2011, s. 189-192. [więcej informacji]
Sprawozdanie z Europejskiej konferencji: Liturgia i katecheza w katechumenacie. Ghent 2011 [w:] Anamnesis, 66 2011, s. 123-124. [więcej informacji]
Wawelska Pani szafarką miłosierdzia [w:] Caritas, 1 2011, s. 18-19. [więcej informacji]
Sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum Liturgicznego „Powrót do źródeł – Ad fontes liturgicos [w:] Anamnesis, 64 2011, s. 116-117. [więcej informacji]
Mistagogia milczenia w liturgii [w:] Anamnesis, 64/1 2011, s. 60-69. [więcej informacji]
Inicjatywy duszpasterskie. Katechumenat [w:] Homo Dei, 4 2011, s. 122-130. [więcej informacji]
Kapłan przewodnikiem ludu Bożego [w:] Studia Pastoralne, 6 2010, s. 56-66. [więcej informacji]
Ad fontes liturgicos, czyli powrót do źrodeł. Metodologia i teologia w badaniach źródeł liturgicznych. Sprawozdanie z sympozjum. [w:] Vita Academica, 6 2010, s. 25-25. [więcej informacji]
Na wspólnej drodze chrześcijańskiego wtajemniczenia. Sprawozdanie z międzynarodowej Konferencji EuroCat 2010 w Finlandii. [w:] Anamnesis, 63/4 2010, s. 102-107. [więcej informacji]
Kapłan przewodnikiem ludu Bożego [w:] Studia pastoralne, 6 2010, s. 56-66. [więcej informacji]
Ad fontes liturgicos, czyli powrót do źródeł. Metodologia i teologia w badaniach źródeł liturgicznych”. Sprawozdanie z sympozjum [w:] Vita Academica, 6 2010, s. 25-25. [więcej informacji]
Na wspólnej drodze chrześcijańskiego wtajemniczenia. Sprawozdanie z międzynarodowej Konferencji EuroCat 2010 w Finlandii [w:] Anamnesis, 63 2010, s. 102-107. [więcej informacji]
Liturgiczna duchowość Maryjna Okresu Bożego Narodzenia [w:] Salvatoris Mater, 43 2008, s. 97-118. [więcej informacji]
Milczenie w liturgii [w:] Anamnesis, 44 2006, s. 74-81. [więcej informacji]
Milczenie w liturgii jako przestrzeń działania Ducha Świętego [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 2 2006, s. 85-93. [więcej informacji]
Adwentowe antyfony "O" [w:] Biuletyn Duszpasterski Archidiecezji Krakowskiej, 12 2005, s. 18-22. [więcej informacji]
Liturgia źródłem życia [w:] Głos Karmelu, 5 2005, s. 24-25. [więcej informacji]
"Mała droga" najkrótszą drogą do Boga i ludzi czyli św. Teresa z Lisieux na szlakach liturgii. [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 6 2005, s. 331-350. [więcej informacji]
Chrześcijańska inicjacja troską Kościoła w Europie [w:] Anamnesis, 43 2005, s. 107-109. [więcej informacji]
Wiara w liturgii katechumenalnej [w:] Liturgia Sacra, 11 2005, s. 49-61. [więcej informacji]
Treści teologiczne w odnowionej księdze "Obrzędy Konsekracji Dziewic" [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 26 2004, s. 103-113. [więcej informacji]
Św. Jadwiga patronką jednoczącej się Europy [w:] Biuletyn Duszpasterski Archidiecezji Krakowskiej, 5 2004, s. 11-15. [więcej informacji]
Wysoka miara zwyczajnego życia [w:] Materiały Homiletyczne, 198 2002, s. 198-208. [więcej informacji]
Epifanijna rola liturgii [w:] Karmel, 2 2002, s. 17-26. [więcej informacji]
Paschalny tryptyk chrześcijańskiej inicjacji [w:] Analecta Cracoviensia, 33 2001, s. 557-574. [więcej informacji]
Chrystus jako "gloria Dei" w liturgii [w:] Roczniki Teologiczne, XLVI/z.8 1999, s. 35-47. [więcej informacji]
Dialog mystagogiczny [w:] Anamnesis, 16 1999, s. 81-89. [więcej informacji]
Katechumenat pochrzcielny [w:] Anamnesis, 12 1998, s. 45-55. [więcej informacji]
Skrutynia w katechumenacie [w:] Anamnesis, 14 1998, s. 37-41. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Przestrzeń i duchowość liturgiczna; [nr projektu:] 501-10-010128

-Historia teologii liturgii; [nr projektu:] 501-10-010155

-Współczesne zagadnienia liturgiczne i duchowość liturgiczna; [nr projektu:] 501-10-010105

-Liturgia źródła duchowości; [nr projektu:] 501-10-010081

-Seria wydawnicza - Ad Dominum; [nr projektu:]

-Katechumenat w kraju katolickim; [nr projektu:] 501-10-010006

-Konferencja naukowa: "Wiarę wyznawać, celebrować” – Kraków 22 maja 2013 r.; [nr projektu:] 501-10-010010

-Konferencja z zakresu teologii liturgii: „Duch-nasze uświęcenie. O działaniu Ducha Świętego w liturgii.”13-15.09.2013; [nr projektu:] 501-10-010035

-Wybrane zagadnienia ze współczesnej teologii liturgii; [nr projektu:]

-Katechumenat w kraju katolickim; [nr projektu:] 11220003

-Badania nad teologią i duchowością liturgiczną; [nr projektu:]

-Badanie nad teologią i duchowością liturgiczną - "Czyń co widzisz. W nurcie duchowości św. Jadwigi Andegaweńskiej" - publikacja; [nr projektu:] 11220001

-Współczesne wybrane zagadnienia ze współczesnej teologii liturgii; [nr projektu:] 112201

-"Żyć w Chrystusie - sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego" 7-9.09.2012; [nr projektu:] 11220006

-„Hodie w liturgii” – monografia; [nr projektu:] 212201

-Zagadnienia z chrześcijańskiej inicjacji, podręcznik „Ku nowemu życiu”; [nr projektu:] 212202

Wygłoszone referaty:

- Ceremoniarz - świadek Misterium; [podczas konferencji:] Liturgia. Zaangażowanie ciała - zaangażowanie ducha? [miejsce konferencji:] Poznań, Wydział Teologiczny UAM, 2018-03-03

- "Teologiczne aspekty profesji zakonnej w psalmach obrzędowych współczesnego lekcjonarza mszalnego”.; [podczas konferencji:] Międzynarodowe sympozjum z cyklu Ad fontes liturgicos VI, „Psalmy i ich rola dla życia liturgicznego” (Žalmy ako prameň liturgického života). Organizacja: Grecko-Katolicki Wydział Teologiczny, Preszowski Uniwersytet, UPJPII w Krakowie, Ukrainski Katolicki [miejsce konferencji:] Preszów (Słowacja), 2015-10-20

- Encyklika Laudato Si’ z perspektywy teologii liturgii.; [podczas konferencji:] „Kościół i nauka w obliczu ekologicznych wyzwań”. Sympozjum z okazji publikacji encykliki Laudato Si’ papieża Franciszka. Sympozjum organizowane przez Instytut Filozofii Akademii Ingnatianum w Krakowie i Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu oraz Franci [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-10-14

- Teologia profesji wieczystej w odnowionych obrzędach; [podczas konferencji:] "Liturgia zakonna w kontekście Roku Życia Konsekrowanego” 16-17 września 2015. Referat: „Teologia w obrzędach profesji wieczystej”. [miejsce konferencji:] Częstochowa, 2015-09-16

- Wiara źródłem inspiracji i odwagi - Michał Giedroyć zwany błogosławionym; [podczas konferencji:] Chrzest - przymierze - konsekracja [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-10-21

- „Wiara-symbol-spotkanie. Aranżacje plastyczne w przestrzeni liturgicznej”.; [podczas konferencji:] Piękno w liturgii [miejsce konferencji:] Katowice, 2014-05-17

- The "test" liturgy and its implications for further reforms; [podczas konferencji:] Liturgical reforms in the Churches [miejsce konferencji:] Wuerzburg (Niemcy), 2013-08-07

- Liturgia chrzcielna Tridentinum i jej implikacje dla odnowy soborowej Vaticanum II.; [podczas konferencji:] Liturgia i teologia chrztu od starożytności chrześcijańskiej do czasów nowożytnych [miejsce konferencji:] Lednica - Gniezno, 2013-06-12

- May be the third reaction - fright?; [podczas konferencji:] The catechumenal way: a burden or a ferment for communities? [miejsce konferencji:] Delemont (Szwajcaria), 2013-04-27

- Liturgia w Polsce w świetle Soboru Watykańskiego II; [podczas konferencji:] Dni ekelzjologiczne [miejsce konferencji:] Lublin KUL, 2013-04-16

- Ruch liturgiczny w Polsce i jego znaczenie dla kształtowania się współczesnej duchowości liturgicznej; [podczas konferencji:] Ruch liturgiczny jako owoc powrotu do źródeł [miejsce konferencji:] Preshov (Słowacja), 2012-10-25

- Krakowskie doświadczenia współczesnego katechumenatu dorosłych; [podczas konferencji:] Celebracja chrztu a współczesne wyzwania [miejsce konferencji:] Ląd nad Wartą, 2012-10-19

- Eschatologiczny wymiar odnowionych obrzędów pogrzebu; [podczas konferencji:] Pogrzeb chrześcijański: teologia – obrzędy – praktyka [miejsce konferencji:] Góra Św. Anny, 2011-09-06

- Polish research concerning sacraments of Christian initiation as a whole; [podczas konferencji:] Baptism – history and theology [miejsce konferencji:] Rheims (Francja), 2011-08-08

- Projektowanie aranżacji dekoracyjnych na różne uroczystości, święta i okresy liturgiczne; [podczas konferencji:] Wychowanie do liturgii i przez liturgię [miejsce konferencji:] Katowice, 2011-05-19

- Catechumenate as a crucial impulse for transformation of pastoral methods; [podczas konferencji:] The interaction of catechesis and liturgy in the catechumenate [miejsce konferencji:] Gandawa (Belgia), 2011-05-08

- Źródło i szczyt komunii w liturgii; [podczas konferencji:] Powołani do komunii z Bogiem i człowiekiem [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-03-12

- Milczenie w liturgii jako przestrzeń działania Ducha Świętego; [podczas konferencji:] Mystagogia wybranych symboli w liturgii [miejsce konferencji:] Częstochowa, 2010-10-08

- Mistagogia milczenia w liturgii; [podczas konferencji:] Liturgia jednym aktem kultu [miejsce konferencji:] Katowice, 2010-05-20

- Liturgy as a home for confessing faith; [podczas konferencji:] Interconfessional flavour of catechumenate [miejsce konferencji:] Helsinki, Vivamo (Finlandia), 2010-05-08

- „Dar jedności w Duchu Świętym” – aspekt liturgiczny; [podczas konferencji:] Koinonia – Communio – Wspólnota [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-04-29

- Współcześni katechumeni wobec powołania do uczestnictwa w Misterium Chrystusa; [podczas konferencji:] Teologia i praktyka sakramentów chrześcijańskiej inicjacji [miejsce konferencji:] Gdańsk, 2007-09-11

- Święta Jadwiga w kulturze polskiej; [podczas konferencji:] 10-lecie kanonizacji św. Jadwigi Królowej [miejsce konferencji:] Tczew, 2007-06-11

- The specific features of the catechumenate in Poland; [podczas konferencji:] Christum narrare [miejsce konferencji:] Florencja (Włochy), 2007-05-04

- Katechumenat wczoraj i dziś - aktualność źródła; [podczas konferencji:] Chrzest w misji Kościoła [miejsce konferencji:] Siedlce, 2005-11-19

- Duchowość kapłańska kształtowana przez liturgię Kościoła; [podczas konferencji:] IX Formu Duszpasterskie Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych [miejsce konferencji:] Kraków, 2005-10-25

- Is catechumenate in Poland an adequate form of evangelization nowadays?; [podczas konferencji:] Signs on the way [miejsce konferencji:] Vadstena (Szwecja), 2005-05-06

- Mistyka zakorzeniona w liturgii; [podczas konferencji:] Karmelitańskie Dni Duchowości [miejsce konferencji:] Kraków, 2005-05-04

- "Mała droga" najkrótszą drogą do Boga i ludzi, czyli św. Teresa z Lisieux na szlakach liturgii; [podczas konferencji:] "Mała droga" św. Teresy od Dzieciątka Jezus a wielki drogi współczesności [miejsce konferencji:] Bielsko-Biała, 2005-04-16

- Św. Jadwiga patronką jednoczącej się Europy; [podczas konferencji:] Europa zjednoczona w świetle nauczania Jana Pawła II [miejsce konferencji:] Warszawa, 2003-10-18

- Obecność Chrystusa w centrum życia św. Jadwigi Królowej. Próba Jadwigowej chrystologii praktycznej.; [podczas konferencji:] Święta Jadwiga w służbie ojczyźnie [miejsce konferencji:] Warszawa, 2002-11-30

- Treści teologiczne w księdze 'Obrzędy konsekracji dziewic'; [podczas konferencji:] Formacja liturgiczna w parafii [miejsce konferencji:] Tarnów, 2002-09-11

- Nowa wspólnota zakonna przy kościele św. Marka Ewangelisty; [podczas konferencji:] Dzieje kościoła św. Marka Ewangelisty w Krakowie [miejsce konferencji:] Kraków, 1999-10-18

- 'Czyń, co widzisz', czyli duchowy testament Pani Wawelskiej; [podczas konferencji:] Obecność Chrystusa w centrum życia chrześcijańskiego [miejsce konferencji:] Kraków, 1999-10-16

- Dialog mistagogiczny; [podczas konferencji:] Jak przekazywać wiarę dzisiaj? [miejsce konferencji:] Sandomierz, 1998-09-22

- Chrystus jako gloria Dei w liturgii; [podczas konferencji:] Per Filium in Spiritu ad Patrem [miejsce konferencji:] Radom, 1998-09-09

- Specyfika chrześcijańskiego wtajemniczenia. Spostrzeżenia w oparciu o praktyczne zastosowanie księgi OCWD w krakowskim ośrodku katechumenalnym.; [podczas konferencji:] Sakramenty inicjacji w liturgii i w praktyce duszpasterskiej [miejsce konferencji:] Kamień Śląski, 1996-11-04

- Światowy Kongres Teologii Katechumenatu w Lyonie; [podczas konferencji:] Duszpasterstwo liturgiczne po Soborze Watykańskim II [miejsce konferencji:] Kraków, 1993-11-17

- Catechumenate in Poland; [podczas konferencji:] The World Congress on the Catechumenal Theology [miejsce konferencji:] Lyon (Francja), 1993-07-05

- Duszpasterstwo katechumenalne: doświadczenia ośrodków zagranicznych; [podczas konferencji:] Katechumenat nadal aktualny [miejsce konferencji:] Kraków, 1992-10-05

- Katechumenat przy kościele św. Marka Ewangelisty w Krakowie; [podczas konferencji:] Katechumenat znowu aktualny [miejsce konferencji:] Kraków, 1991-09-23