Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

mgr Agnieszka Kościńska

Zatrudnienie:
Międzywydziałowe Studium Języków Obcych – wykładowca

Email: agnieszka.skocka@upjp2.edu.pl

Curriculum Vitae:

2014 – Udział w kursie dla lektorów języka angielskiego w zakresie nauczania języków obcych osób słabowidzących i niewidomych Organizator: Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji

2014 – Proces komercjalizacji wyników badań naukowych UPJPII w Krakowie

2012 – Udział w: 1.Speak Out! Successful Communication in the Classroom 2.Grammar Practice is Boring – or is it? Cambridge University Press

2011 – Udział w : Connected Cl@ssroom DOS Teacher Training Solutions

2011 – Udział w : 1.Great Speakers Need Great Listeners 2.Getting Writing Right Pearson Longman

2010 – Udział w : Keeping up with change – new lexis in Business Vocabulary in Use Cambridge University Press

2010 – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (studia doktoranckie)

2010 – Udział w : Making a difference: meeting the needs of the 21st century learner Cambridge University Press

2010 – Udział w : 1.A workshop for Adults Only 2.English to Get Things Done Effectively Pearson Longman

2008 – Udział w : Step Ahead Solutions for the ever-changing language classroom Pearson Longman

2008 – Udział w : 1.Usage guides and diagnostic tests 2.A learner’s thesaurus: helping learners use synonyms effecitvely Oxford University Press

2007 – Udział w : Technologie informacyjne i edukacja multimedialna ODN „Wszechnica”

2007 – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie : lektor języka angielskiego

2007 – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : lektor języka angielskiego koordynator ds. e-learningu w Studium Języków Obcych

2006 – Udział w : Lęk, gniew i agresja – jak radzić sobie z zachowaniami zakłócającymi pracę w szkole Centrum Szkolenia i Doradztwa „Pro-Futuro” Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

2006 – Udział w : Jak pisać projekty edukacyjne Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie

2004 – Udział w : III Spring PELT Convention 2004 Pearson Longman

2003 – Udział w : II Spring PELT Convention Program INSETT Region Rzeszów

2002 – Udział w : Intelligent Teaching – Exploiting Student’s Multiple Intelligences for More Effective Teaching Express Publishing

2001 – Udział w : Nauczanie słownictwa a integracja sprawności językowych Express Publishing

2001 – Udział w : School ain’t cool – How to deal with teenagers’ lack of motivation Macmillian Polska

1999 - 2002 – Uniwersytet Śląski - Wydział Filologiczny: Katedra Filologii Angielskiej, Filologia Angielska (studia magisterskie)

1996 - 1999 – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie (obecnie Uniwersytet Rzeszowski) – Wydział Filologiczny: Katedra Filologii Angielskiej, Filologia Angielska – specjalność nauczycielska (studia licencjackie)

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - artykuły książkowe:

Autonomia nauczyciela na zajęciach językowych w szkole wyższej [w:] Indywidualizacja nauczania języków obcych : badania i praktyka, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe 2014, s. 124-140. [więcej informacji]
Zajęcia lektoratowe w formie blended learning – zderzenie obaw i oczekiwań studentów z rzeczywistością [w:] Jakość w nauczaniu języków obcych na studiach niefilologicznych : międzynarodowa konferencja naukowo-dydaktyczna, Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej 2011, s. 227-235. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Jak uczyć cyfrowych tubylców? [w:] Języki Obce w Szkole, R. 55, nr 3 2011, s. 46-53. [więcej informacji]

Wygłoszone referaty:

- MOOCS for Teachers - Learning Experience in Professsional Development; [podczas konferencji:] PL – CALL 2014 [miejsce konferencji:] Warszawa, 2014-06-05

- Nowe wyzwania i perspektywy w kształceniu zawodowym –przygotowanie nauczycieli języka obcego do nauczania języka obcego zawodowego; [podczas konferencji:] Refleksja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych [miejsce konferencji:] Wrocław, 2013-09-09

- Autonomia nauczyciela na zajęciach językowych w szkole wyższej; [podczas konferencji:] Indywidualizacja procesu nauczania języków obcych - badania naukowe i praktyka [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-10-26

- Narzędzia Web 2.0 w autonomicznym uczeniu się języków obcych; [podczas konferencji:] Lektorat 2.0 – E-learning w nauczaniu języków obcych na uczelniach wyższych [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-09-20

- Technologie informacyjne i komunikacyjne w rozwijaniu autonomii w procesie kształtowania językowej kompetencji komunikacyjnej na zajęciach językowych w szkole wyższej; [podczas konferencji:] Dydaktyka języków obcych a kompetencje ogólne [miejsce konferencji:] Bydgoszcz, 2012-09-10

- Oczekiwania kursantów a zderzenie z rzeczywistością czyli czy uczenie online w formie blended learning sprawdza się w warunkach polskich; [podczas konferencji:] Jakość w nauczaniu języków obcych na studiach niefilologicznych [miejsce konferencji:] Radom, 2011-09-22