Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

ks. prof. dr hab. Henryk Sławiński

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny – profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym

Email: henryk.slawinski@upjp2.edu.pl

Strona internetowa: http://beta.upjp2.edu.pl/index.php/pracownik/327/Henryk+S%C5%82awi%C5%84ski

Afiliacje:
- Katedra Komunikacji Religijnej

Funkcje redakcyjne:
- Polonia Sacra - Redaktor naczelny

Dyżur:
czwartek: 13.00 - 14.00, ul. Bernardyńska 3, sala 120 po uprzednim umówieniu się przez E-mail: henryk.slawinski@upjp2.edu.pl lub tel. +48 510890459

Curriculum Vitae:

2019 – 1.06.2019 - Nadanie tytułu profesora

2018 – Nagroda na mocy Zarządzenia Rektora UPJPII nr 97/2017 z 18.12.2017 za najlepsze oceny parametryzacyjne

2018 – Członek Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego, Fides et Ratio

2017 – Współpraca z Konferencją Episkopatu Polski nad przygotowaniem „Wskazań Konferencji Episkopatu Polski dotyczące homilii mszalnej”. Dokument został przyjęty podczas 377. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w Lublinie w dniach 13-14 października 2017 r., na podstawie Uchwały nr 23/377/2017 z dnia 14 października 2017 r.

2017 – 23. Januar 2017. Dr. habil. Henryk Sławiński, prof. UPJPII, LAUDATIO. Ein Gutachten über die Arbeit von Filip De Rycke, K.D.St.V. Aenania, 80799 München, Türkenstraße 38.

2015 – Pełnienie roli konsultanta teologicznego Konferencji Episkopatu Polski przy polskim przekładzie "Dyrektorium homiletycznego".

2015 - 2015 – Listopad 2015. Visiting Professor an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg - Katholisch-Theologischen Fakultät.

2014 – Przewodniczący Stowarzyszenia Homiletów Polskich

2014 – The Coordinator of International Relations for the Faculty of Theology to the theological colleges in France and Benelux from November 4th to August 31st 2016.

2014 - 2015 – Członek Redakcji czasopisma "Theologos" wydawanego przez Greckokatolicki Wydział Teologiczny Preszowskiego Uniwersytetu w Preszowie, Słowacja.

2013 – Profesor nadzwyczajny Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie.

2013 - 2016 – Wykładowca homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie.

2013 - 2014 – Interuniversitaeres interdisziplinaeres Heuptseminar zum Thema Pastoral nach dem II. Vatikanischen Konzil: Krakow 2013 - Freiburg im Breisgau 2014.

2013 - 2016 – Członek Zespołu Języka Religijnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk

2012 – 23.01.2012 - Nagroda „Pelkovenpreis 2012” za rozprawę habilitacyjną pt. „Między ciągłością a zmianą. Teoria homilii w Stanach Zjednoczonych po II Soborze Watykańskim” (Kraków 2008) wręczona przez prof. Petera Clausa Hartmanna w Monachium w siedzibie istniejącego od 1851 r. Stowarzyszenia Katolickich Studentów Niemieckich - „K.D.St.V. Aenania” w obecności m.in. kardynała Friedricha Wettera, konsula Rzeczypospolitej Polskiej, dr Aleksandra Korybuta Woronieckiego oraz konsula generalnego Republiki Francuskiej, M. Emmanuela Coheta

2012 – Redaktor naczelny "Polonia Sacra".

2012 - 2014 – Członek Senackiej Komisji ds. Kontaktów z Zagranicą.

2011 - 2017 – Member of the Cruise Ship Priest Program of the Apostleship of the Sea of the United States of America.

2010 - 2013 – Członek Rady Naukowej rocznika "Przegląd Homiletyczny"

2009 - 2009 – Habilitacja w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

2008 - 2008 – Kurs Homiletyczny systemem e-learning zorganizowany przez Wydawnictwo „Materiały Homiletyczne” - 2008.

2005 - 2016 – Członek Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie.

2005 - 2011 – Wykłady z homiletyki w Instytucie Filozoficzno-Teologicznym o. Dominikanów w Krakowie 2005-2011.

2005 - 2007 – Wykłady z homiletyki w Instytucie Księży Misjonarzy w Krakowie 2005-2007.

2004 - 2015 – Zatrudnienie w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Dnia 6 stycznia 2010 zmieniono oficjalnie nazwę jednostki na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

2004 - 2013 – Członek Koła Współpracowników Komisji Języka Religijnego PAN.

2004 - 2008 – Wykłady z homiletyki w WSD o. Paulinów w Krakowie: październik 2004 – maj 2008

2003 - 2004 – Urlop naukowy w Niemczech

2002 - 2003 – Zajęcia zlecone w PAT 2002-2003.

2000 - 2001 – Urlop naukowy w Stanach Zjednoczonych.

1999 - 2015 – Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Homiletów Języka Niemieckiego, „Arbeitsgemeinschaft für Homiletik” z siedzibą w Würzburgu.

1999 - 2000 – Wykłady z pedagogiki na Wydziale Teologicznym w Koninie.

1999 - 2000 – Wykłady teologii liturgii 1999-2000 na Wydziale Teologicznym w Koninie

1998 - 2000 – Wykłady z dokumentów Kościoła na Wydziale Teologicznym w Koninie 1998-2000.

1998 - 2000 – Wykłady z homiletyki w WSD ks. Orionistów w Zduńskiej Woli 1998-2000.

1998 - 2015 – Wykłady z homiletyki w WSD ks. Misjonarzy św. Rodziny w Kazimierzu Biskupim.

1998 - 1998 – Magisterium z pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie - Wydziale Nauk Społecznych.

1996 - 1998 – Zajęcia z j. angielskiego na Wydziale Teologicznym w Koninie 1996-1998.

1996 - 2016 – Członek Stowarzyszenia Homiletów Polskich

1996 - 1996 – Doktorat z teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie.

1992 - 1992 – English Language Course at Francis King School of English. Advanced Level in English as a Foreign Language.

1989 - 1989 – Magisterium z teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie.

1983 - 1989 – Studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Homilia w zgromadzeniu eucharystycznym. Recepcja współczesnego nauczania Kościoła w Dyrektorium homiletycznym, Kraków: Wydawnictwo Salwator 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Treść przepowiadania, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Homilia niedzielna. Dokumenty Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych, Kraków: Wydawnictwo Salwator 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Słowo na niedzielę. Rok liturgiczny C, Kraków: Wydawnictwo Salwator 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Słowo na niedzielę. Rok liturgiczny B, Kraków: Salwator 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Słowo na niedzielę. Rok liturgiczny A, Kraków: Salwator 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Stosowność celibatu w relacji do kapłaństwa, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Chrystusa objawił miłosiernego Boga. Homilie na rok C, Kraków: WAM 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Między ciągłością a zmianą. Teoria homilii w Stanach Zjednoczonych po II Soborze Watykańskim,, Kraków: Wydawnictwo M 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Homilie na rok B, Kraków: WAM 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Chrystus urzeczywistnił Pismo. Homilie na rok A, Kraków: WAM 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dziś spełniły się słowa Pisma…”. Homilia w niedzielnym zgromadzeniu wiernych, Włocławek: Ancilla Verbi 2002.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Znak zwycięstwa. Symbolika krzyża w liturgii sakramentów świętych, Włocławek: Ancilla Verbi 2001.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wychowanie prorodzinne. Według pedagogów katolickich Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa: Antyk 2000.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przepowiadanie Chrystusowego krzyża, Warszawa: Antyk 1997.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Wkład papieża Franciszka w język nowej ewangelizacji [w:] Nowa ewangelizacja. Język, teologia, kultura: Biblos, Tarnów 2017 2017, s. 231-255. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przepowiadanie chrystocentryczne [w:] Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Treść przepowiadania: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2017, s. 11-29. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Misterium Chrystusa, kerygmat i dogmat w przepowiadaniu [w:] Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Treść przepowiadania: Wydawca: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. 2017, s. 119-146. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wiara jako odpowiedź na Boże Objawienie [w:] Wiara jako odpowiedź na Boże Objawienie: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2017, s. 111-135. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Religious freedom and the Church’s mission of preaching the Word of God [w:] Secularisation & Europe: Betsaida, The Nederlands 2017 2017, s. 349-366. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Planowanie tematów homilii w praktyce duszpasterskiej [w:] „Odpowiednie dać rzeczy słowo…”. Prace ofiarowane Księdzu Prałatowi Zbigniewowi Adamkowi z okazji siedemdziesiątych urodzin: Biblos 2016, s. 191-205. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Segmentacja rynku i przepowiadanie do wielopokoleniowego audytorium [w:] "Musimy siać". Księga pamiątkowa ku czci Gerarda Siwka CSsR (1938-2015): Homo Dei 2016, s. 337-352. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Listy pasterskie arcybiskupa Jerzego Ablewicza [w:] Listy pasterskie arcybiskupa Jerzego Ablewicza: Biblos, Tarnów 2016 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Słowo i obraz w przepowiadaniu orędzia Chrystusa [w:] Božie slovo možno počuť i vidieť. Prezentácia Evanjelia podľa Lukáša v piktogramoch: Prešovská univerzita v Prešovie 2016, s. 18-39. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Homilia niedzielna w dokumentach Kościoła w Stanach Zjednoczonych [w:] Homilia niedzielna. Dokumenty Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych: Wydawnictwo Salwator 2015, s. 7-28. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wkład Soboru Watykańskiego II w odnowę przepowiadania słowa Bożego [w:] Humanistyczna recepcja Soboru Watykańskiego II, Łódż: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie 2014, s. 173-184. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Chrześcijaństwo jako religia żywego Słowa Bożego [w:] O bogactwach Kościoła, Kraków: Salwator 2014, s. 343-355. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Homilia podczas pogrzebu dzieci zmarłych bez chrztu [w:] Od bólu po stracie do nadziei życia. Pogrzeb dziecka poronionego, Kraków: Wydawnictwo Naukow UPJPII 2013, s. 127-152. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Aktualność homiletycznych wskazań o. Hieronima Kajsiewicza CR [w:] O. Hieronim Kajsiewicz CR (1812-1873): Troska o duchowość troską o dobro społeczności, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012, s. 177-192. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Homilie: ihre gegenwärtigen Herausforderungen im Spiegel historischer Entwicklung [w:] Mit Sprache bewegen. Festschrift für Prof. Dr. Michael Thiele zu seinem 65. Geburtstag, Insingen: Akademische Verlagsoffizin Bauer & Raspe, Edition Schneder & Weigel 2012, s. 257-269. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Współczesne kontrowersje wokół celibatu [w:] Stosowność celibatu w relacji do kapłaństwa, Kraków: Wydawnictwo Naukow UPJPII 2012, s. 15-34. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wstęp. Gorące dyskusje o celibacie [w:] Stosowność celibatu w relacji do kapłaństwa, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012, s. 11-12. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kapłan kaznodzieja głoszący z mocą [w:] Kapłan w posłudze słowa Bożego, Katowice: Szkoła Seraficka 2010, s. 24-35. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dlaczego i jak korzystać z cudzych homilii? [w:] Sztuka bycia księdzem. Poradnik, Kraków: WAM 2010, s. 379-386. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Podmiot przepowiadania słowa w liturgii [w:] Liturgia i przepowiadanie, Kraków: Wydawnictwo M 2010, s. 93-112. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Obcojęzyczne pomoce do homilii i kazań w Internecie [w:] Ściągać czy nie ściągać? O pomocach do homilii i kazań, Poznań: Biblioteka Kaznodziejska 2008, s. 81-100. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Powstanie i rozwój Katedry Komunikacji Religijnej PAT [w:] Introibo ad altare Dei. Księdzu Profesorowi Stefanowi Koperkowi CR z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia kapłaństwa, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2008, s. 833-843. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Słuchanie – niezbędny komponent ewangelizacji [w:] Sympozjum 2019, s. 83-97. [więcej informacji]
Problem wykluczenia społecznego w kościelnej posłudze słowa [w:] Polonia Sacra 2018, s. 65-86. [więcej informacji]
Głoszenie Chrystusa przez słowo pisane [w:] Studia Włocławskie 2018, s. 391-406. [więcej informacji]
The Concise History of the Theological Journal “Polonia Sacra”: A Hundred Jubilee [w:] Polonia Sacra 2018, s. 5-16. [więcej informacji]
The Criteria and Ways of Using Humor in Preaching [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny 2017, s. 293-308. [więcej informacji]
Ecumenism and Preaching the Word of God [w:] Teologia praktyczna 2017, s. 43-55. [więcej informacji]
Mankamenty w praktyce homilii w Polsce na początku XXI wieku [w:] Theologos. Theological Revue 2017, s. 75-87. [więcej informacji]
Preferencyjna miłość do ubogich w przepowiadaniu Kościoła [w:] Analecta Cracoviensia 2017, s. 163-174. [więcej informacji]
Znaczenie przepowiadania Słowa Bożego w liturgii dla budowania wiary katechizowanych [w:] Polonia Sacra 2017, s. 79-101. [więcej informacji]
Kryteria i sposoby wykorzystania humoru w przepowiadaniu [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny 2017, s. 293-308. [więcej informacji]
O możliwości i konieczności mówienia o Niewyrażalnym [w:] Studia Włocławskie 2017, s. 319-332. [więcej informacji]
Humor i jego funkcje w przepowiadaniu słowa Bożego [w:] Roczniki Teologiczne 2016, s. 119-129. [więcej informacji]
Przepowiadanie do ludzi w podeszłym wieku [w:] Analecta Cracoviensia 2016, s. 141-161. [więcej informacji]
Przepowiadanie z humorem [w:] Teologia i Człowiek 2016, s. 129-148. [więcej informacji]
Posługa słowa wobec ludzi starszych, chorych i niesłyszących z uwzględnieniem wskazań II Polskiego Synodu Plenarnego [w:] Warszawskie Studia Pastoralne 2016, s. 349-369. [więcej informacji]
Kontekstualne uwarunkowanie głoszenia katechez do młodzieży [w:] Pro Musica Sacra 2015, s. 53-69. [więcej informacji]
Znaczenie, geneza i struktura „Dyrektorium homiletycznego” [w:] Polonia Sacra, 3 2015, s. 155-176. [więcej informacji]
Tematyczne programowanie przepowiadania homilijnego [w:] Roczniki Teologiczne 2015, s. 77-91. [więcej informacji]
Prawo do wolności religijnej i jego naruszanie we współczesnej Europie [w:] Studia Włocławskie 2015, s. 295-310. [więcej informacji]
Język współczesnego przekazu Ewangelii z uwzględnieniem sugestii papieża Franciszka [w:] Roczniki Teologiczne, 12 2014, s. 53-71. [więcej informacji]
Geneza, kontekst i tematyka kazań pasyjnych [w:] Polonia sacra, 2 (35) 2014, s. 75-99. [więcej informacji]
Msza św. i homilia według „Dyrektorium o Mszach św. z udziałem dzieci”. Aktualność dyrektorium w 40. rocznicę powstania? [w:] „Teologia i Człowiek”, 28 2014, s. 97-115. [więcej informacji]
Duszpasterska opieka i głoszenie Dobrej Nowiny Chrystusa rodzicom dzieci zmarłych przed urodzeniem [w:] Polonia Sacra, 37 2014, s. 141-157. [więcej informacji]
Wykorzystaniu rekwizytów w przepowiadaniu [w:] Przegląd Homiletyczny, 17 2013, s. 97-115. [więcej informacji]
Błogosławieni wychowawcy świętej Teresy z Lisieux [w:] Polonia Sacra, 32 2013, s. 191-209. [więcej informacji]
Problem języka w nauczaniu religii wśród młodzieży [w:] Ateneum Kapłańskie, 626 2013, s. 109-128. [więcej informacji]
Oryginalne ujęcie kwestii wiary w encyklice papieża Franciszka, Lumen fidei [w:] Polonia Sacra, 33 2013, s. 97-112. [więcej informacji]
Wprowadzenie [w:] Ateneum Kapłańskie, 617 2012, s. 4-6. [więcej informacji]
Prywatne objawienia w kościelnym przepowiadaniu [w:] Ateneum Kapłańskie, 617 2012, s. 7-25. [więcej informacji]
Homilia wprowadzeniem w doświadczenie Boga a kontekst sekularyzmu [w:] Przegląd Homiletyczny, 16 2012, s. 119-134. [więcej informacji]
Nowoczesna technologia a liturgia: historia i współczesne wyzwania [w:] Studia Włocławskie, 14 2012, s. 302-318. [więcej informacji]
Wychowawcze znaczenie homilii ślubnej [w:] Teologia i moralność, 12 2012, s. 103-119. [więcej informacji]
Problematyka polityczna w kazaniu [w:] Polonia Sacra, 31 2012, s. 17-39. [więcej informacji]
Troska Kościoła o poprawę jakości homilii: od synodu o Eucharystii i Sacramentum Caritatis do synodu o słowie Bożym i Verbum Domini [w:] Colloquia Theologica Ottoniana, 1 2012, s. 37-62. [więcej informacji]
Autorytet kaznodziei wsparciem autorytetu rodziców [w:] Colloquia Disputationes, 18 2011, s. 133-142. [więcej informacji]
Homilia pogrzebowa: proklamacja Chrystusa a nie pochwalna mowa żałobna [w:] Przegląd Homiletyczny, 15 2011, s. 119-134. [więcej informacji]
Homiletyka w dobie nowej ewangelizacji [w:] Acta. Facultatis Theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, 8 2011, s. 10-18. [więcej informacji]
Wkład ks. Jana Twardego w działalność Sekcji Homiletów Polskich [w:] Studia Pastoralne, 7 2011, s. 71-78. [więcej informacji]
Ludzki wkład w skuteczność przepowiadania słowa Bożego [w:] Polonia Sacra, 72 2011, s. 227-241. [więcej informacji]
Źródła autorytetu kaznodziei [w:] Ateneum Kapłańskie, 606 2010, s. 313-324. [więcej informacji]
Prezentacje multimedialne a przepowiadanie homilijne [w:] Polonia Sacra, 70 2010, s. 39-52. [więcej informacji]
Odmienne koncepcje homilii, ich egzemplifikacja i komparatywna analiza [w:] Studia Pastoralne, 5 2009, s. 198-212. [więcej informacji]
Sytuacje komunikacyjne w liturgii i ich językowy wyraz [w:] Polonia Sacra, 69 2009, s. 145-158. [więcej informacji]
Wychowanie w rodzinie do słuchania słowa Bożego [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 62 2009, s. 53-65. [więcej informacji]
Potrzeba urozmaicenia modelu homilii [w:] Studia Włocławskie, 11 2009, s. 90-97. [więcej informacji]
Konieczność przygotowania homilii. Na kanwie aktualnych polemik o pomocach kaznodziejskich [w:] Przegląd Homiletyczny, 12 2008, s. 17-24. [więcej informacji]
Ambiwalentne postawy człowieka wobec cierpienia [w:] Studia Włocławskie, 10 2007, s. 213-220. [więcej informacji]
Przygotowanie homilii i kazania za pomocą internetu [w:] Ateneum Kapłańskie, 590 2007, s. 125-132. [więcej informacji]
Liturgia słowa i liturgia eucharystyczna jako jeden akt liturgiczny [w:] Przegląd Homiletyczny, 11 2007, s. 19-32. [więcej informacji]
Ewaluacja homilii [w:] Studia Włocławskie, 9 2006, s. 194-203. [więcej informacji]
Homiletyka a retoryka. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość [w:] Przegląd Homiletyczny, 9 2005, s. 133-141. [więcej informacji]
Rola wyobraźni w przepowiadaniu słowa Bożego [w:] Studia Włocławskie, 8 2005, s. 224-237. [więcej informacji]
Głoszenie ewangelii nadziei w świetle adhortacji “Ecclesia in Europa” [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 57 2004, s. 289-299. [więcej informacji]
Logoterapia V.E. Frankla i przepowiadanie homilijne [w:] Studia Włocławskie, 7 2004, s. 217-227. [więcej informacji]
Celebrans jako zwyczajny głosiciel homilii we Mszy świętej [w:] Ateneum Kapłańskie, 564 2003, s. 246-258. [więcej informacji]
Liturgiczne przepowiadanie słowa Bożego jako jedno z naczelnych zadań posługi kapłańskiej [w:] Kieleckie Studia Teologiczne, 1 2003, s. 158-171. [więcej informacji]
Metoda homiletyczna Paul’a Scott’a Wilsona – „Kazanie czterostronicowe” [w:] Materiały Homiletyczne, 201 2002, s. 11-16. [więcej informacji]
Historia, struktura i znaczenie Lekcjonarza Mszalnego [w:] Colloquia Theologica Adalbertina, 3 2002, s. 69-91. [więcej informacji]
W trosce o praktykę kaznodziejską [w:] Materiały Homiletyczne, 198 2002, s. 6-23. [więcej informacji]
Homiletyczna osnowa - kaznodziejski model E.L. Lowry’ego [w:] Materiały Homiletyczne, 201 2002, s. 16-34. [więcej informacji]
Homilia synagogalna jako prototyp homilii chrześcijańskiej [w:] Studia Włocławskie, 5 2002, s. 294-310. [więcej informacji]
Anatomia homilii według R.P. Waznaka [w:] Materiały Homiletyczne, 201 2002, s. 4-10. [więcej informacji]
Preaching as an Aid to the Search for meaning [w:] Colloquia Theologica Adalbertina, 2 2001, s. 39-49. [więcej informacji]
God and Human in the Face of Suffering [w:] Pastoral Life, 50 2001, s. 2-12. [więcej informacji]
Bóg i człowiek wobec cierpienia [w:] Ateneum Kapłańskie, 555-556 2001, s. 274-291. [więcej informacji]
W trosce o jakość przepowiadania. Uczyńmy z zakąski solidną potrawę [w:] Homo Dei, 261 2001, s. 74-83. [więcej informacji]
Rola homilii w liturgii Kościoła [w:] Studia Włocławskie, 4 2001, s. 289-303. [więcej informacji]
Problemy wychowania prorodzinnego w rodzinie katolickiej na przełomie tysiącleci [w:] Studia Włocławskie, 3 2000, s. 274-288. [więcej informacji]
Podstawy przepowiadania liturgicznego (propozycja amerykańska) [w:] Homo Dei, 254 2000, s. 80-93. [więcej informacji]
Come predicare la Passione dopo il Concilio Vaticano II [w:] La Sapienza della Croce. Rivista di cultura e spiritualità della Passione, 2 1999, s. 212-217. [więcej informacji]
Wychowanie prorodzinne według pedagogów katolickich II Rzeczypospolitej [w:] Pedagogia christiana, 4 1999, s. 197-217. [więcej informacji]
Jak dzisiaj głosić Chrystusa ukrzyżowanego? [w:] Ateneum Kapłańskie, 541 1999, s. 383-396. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Terapeutyczne znaczenia przepowiadania; [nr projektu:] 501-10-010132

-Współczesna teologia homilii; [nr projektu:] 501-10-010099

-50 lat soboru watykańskiego. Pastoralnoteologiczna recepcja soboru w Niemczach i Polsce – konferencja 1-8 maja 2013; [nr projektu:] 501-10-010011

-Współczesne problemy moralne na ambonie; [nr projektu:] 11250001

-Polityka w przepowiadaniu; [nr projektu:] 112502

-Sposoby głoszenia słowa Bożego; [nr projektu:] 212502

Wygłoszone referaty:

- Religious freedom according to John Paul II as the foundation of respect towards the followers of other religions; [podczas konferencji:] St. John Paul II and Georgia. 20th. Anniversary of visit of John Paul II in Georgia [miejsce konferencji:] Tbilisi, Georgia, 2019-05-29

- Encyklika „Fides et ratio” odczytana po 20; [podczas konferencji:] Encyklika „Fides et ratio” odczytana po 20 [miejsce konferencji:] Krakow, 2018-11-07

- Academic Homiletics in the Liturgical Institute within the Postconciliar 50 years; [podczas konferencji:] In Service to Tradition and Liturgical Renewal [miejsce konferencji:] Krakow, 2018-10-24

- Homiletyka akademicka w Instytucie Liturgicznym – początki i rozwój.; [podczas konferencji:] IX Międzynarodowe Sympozjum Liturgiczne Ad Fontes Liturgicos W służbie tradycji i odnowy liturgicznej. 50 lat Instytutu Liturgicznego w Krakowie. [miejsce konferencji:] Kraków 31-058, Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy ul. Stradomska 4,, 2018-10-24

- Duch przychodzi z pomocą naszej słabości (por. Rz 8, 26). Przepowiadanie terapeutyczne.; [podczas konferencji:] Głoszenie w mocy Ducha Świętego [miejsce konferencji:] Nałęczów, 2018-10-08

- Problem wykluczenia w kościelnej posłudze słowa; [podczas konferencji:] "Kościół wobec osób wykluczonych (Die Kirche gegenüber den Ausgeschlossenen). Refleksja pastoralnoteologiczna". [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-05-17

- Przepowiadanie słowa Bożego podczas nabożeństw ludu Bożego; [podczas konferencji:] Język nabożeństw [miejsce konferencji:] Żywiec, 2017-09-28

- Modele przepowiadania w różnych środowiskach; [podczas konferencji:] Głoszenie słowa Bożego na peryferiach [miejsce konferencji:] Wigry, 2017-09-25

- Znaczenie przepowiadania Słowa Bożego w liturgii dla budowania wiary katechizowanych; [podczas konferencji:] Lekcja religii wobec wyzwań współczesności [miejsce konferencji:] Włocławek, 2017-03-15

- The Ecumenical Dimensions of Preaching the Word of God; [podczas konferencji:] Oecumene, de Kerk en een verdeeld Europa? [miejsce konferencji:] s’hertogenbosch, Holandia, 2017-03-03

- Przepowiadanie w służbie odnowy Kościoła; [podczas konferencji:] Ecclesia semper renovanda. Kościół ustawicznie się odnawia i czyni pokutę (LG 8) [miejsce konferencji:] Tarnów, 2016-11-30

- Idźcie i głoście! Słowo Boże codziennym pokarmem ludu Bożego; [podczas konferencji:] Idźcie i głoście! [miejsce konferencji:] Ełk, 2016-10-25

- Idźcie i głoście! Słowo Boże codziennym pokarmem ludu Bożego; [podczas konferencji:] Idźcie i głoście! [miejsce konferencji:] Suwałki, Orzysz, 2016-10-24

- Słowo i obraz w przepowiadaniu orędzia Chrystusa; [podczas konferencji:] Bożie slovo możno poćut i vidiet [miejsce konferencji:] Presov, Słowacja, 2016-10-11

- Posługa słowa wobec ludzi starszych, chorych i niesłyszących; [podczas konferencji:] I Kongres Teologii Praktycznej [miejsce konferencji:] Warszawa UKSW, 2016-09-20

- Misterium Chrystusa w przepowiadaniu. Kerygmat a dogmat; [podczas konferencji:] Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Treść Przepowiadania [miejsce konferencji:] Niepokalanów, 2015-09-28

- Wkład papieża Franciszka w język nowej ewangelizacji; [podczas konferencji:] Język nowej ewangelizacji [miejsce konferencji:] Supraśl, 2015-09-24

- Wolność religijna i jej zagrożenie we współczesnej Europie; [podczas konferencji:] Náboženská sloboda v súčasnéj spoločnosti [miejsce konferencji:] Univerzita Komenského v Bratislave, 2015-05-19

- Religionsfreiheit und Verkuendigung des Wortes Gottes in der Gegenwart; [podczas konferencji:] Religion in Europa nach dem Ende des Kommunismus. Deutsch-Polnisches Symposion [miejsce konferencji:] Ruhr-Universitaet Bochum, 2015-05-07

- Die Bedeutung des priesterlichen Zölibates - The meaning of the Celibacy of the Priests; [podczas konferencji:] The Challenges for the Priestly Formation in the Ancient Christianity and Nowadays [miejsce konferencji:] ’s-Hertogenbosch, Holandia, 2015-03-23

- Religious freedom and the Church’s mission of preaching the Word of God; [podczas konferencji:] Religious Liberty, Relativism, and Secularisation in Our Modern Societies, and their Implications for the Situation of the Church. Die Religionsfreiheit, der Relativismus und die Säkularisation in unserer heutigen Gesellschaft und deren Implikationen f [miejsce konferencji:] The Major Seminary of St. John in Bois-le-Duc, The Netherlands, 21-24.02.2015, 2015-02-24

- Tematyka katechez a wyzwania stojące przed młodym człowiekiem dzisiaj: Kontekstualne uwarunkowanie głoszenia słowa Bożego do młodzieży.; [podczas konferencji:] Tradycja, teraźniejszość i przyszłość przekazu muzyki kościelnej w kontekście współczesnych interpretacji i tendencji. Muzyka i wiara młodych [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-10-21

- Msza św. i homilia w Dyrektorium o Mszach św. z udziałem dzieci (aktualność Dyrektorium w 40 rocznicę powstania); [podczas konferencji:] Liturgiczne przepowiadanie do dzieci. Szanse i zagrożenia [miejsce konferencji:] Nysa – Opole, 2013-10-21

- Homiletyka współczesna o języku homilii i kazań; [podczas konferencji:] Język homilii i kazań [miejsce konferencji:] Kalwaria Zebrzydowska, 2013-09-16

- Problem języka w nauczaniu lekcji religii wśród młodzieży; [podczas konferencji:] Problemy katechetyczne w nauczaniu religii wśród młodzieży [miejsce konferencji:] Włocławek, 2012-03-10

- Wychowawcze znaczenie homilii ślubnej; [podczas konferencji:] Po co ślub kościelny? [miejsce konferencji:] Kazimierz Biskupi, 2012-02-16

- Homiletyka w dobie nowej ewangelizacji; [podczas konferencji:] Katolicka teologia w dzisiejszym świecie: refleksje ad intra et ad extra. Międzynarodowe Sympozjum Teologiczne z okazji 75-lecia Fakultetu Teologicznego Uniwersytetu Jana Amosa Komeńskiego w Bratysławie [miejsce konferencji:] Bratysława, Słowacja, 2011-11-15

- Troska Kościoła o poprawę jakości homilii: od synodu o Eucharystii i Sacramentum Caritatis do synodu o słowie Bożym i Verbum Domini; [podczas konferencji:] Od kultury niedzieli do kultury weekendu [miejsce konferencji:] Paradyż, 2011-10-24

- Problematyka polityczna w kazaniu; [podczas konferencji:] Polityka na ambonie [miejsce konferencji:] Katowice, 2011-10-13

- Witnesses of God’s Love on the Move and through Service; [podczas konferencji:] Congrès Européen de l’Apostolat de la Mer [miejsce konferencji:] Port du Bouc, Francja, 2011-09-23

- Współczesne kontrowersje wokół celibatu; [podczas konferencji:] Stosowność celibatu w relacji do kapłaństwa [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-06-02

- Narracja czy wizualizacja w misterium przepowiadania?; [podczas konferencji:] Konferencja naukowa „Czy Chrystus używałby powerpointa? O słowie i obrazie w misterium przepowiadania [miejsce konferencji:] Krzeszowice, 2009-11-28

- Ludzki wkład w skuteczność przepowiadania słowa Bożego; [podczas konferencji:] Inauguracji roku akademickiego [miejsce konferencji:] Kazimierz Biskupi, 2009-10-16

- Sytuacje komunikacyjne w liturgii i ich językowy wyraz; [podczas konferencji:] Język w liturgii [miejsce konferencji:] Krzeszowice, 2009-09-19

- Wychowanie w rodzinie do słuchania słowa Bożego; [podczas konferencji:] VIII Sympozjum pastoralne. Rodzina przyszłością świata? Aktualne wyzwania [miejsce konferencji:] Kazimierz Biskupi, 2008-01-23

- Obcojęzyczne pomoce do homilii i kazań w Internecie; [podczas konferencji:] Posługa słowa – posłudze Słowu. Rola pomocy kaznodziejskich w przepowiadaniu słowa Bożego [miejsce konferencji:] Poznań, 2006-09-20

- Judaistyczne korzenie współczesnej homilii; [podczas konferencji:] Dziedzictwo judaizmu we współczesnej liturgii chrześcijańskiej [miejsce konferencji:] Kraków, 2006-02-21

- Podmiot liturgicznego przepowiadania słowa Bożego; [podczas konferencji:] VI Sympozjum Liturgiczno–homiletyczne. Liturgiczny kontekst przepowiadania [miejsce konferencji:] Kraków, 2002-05-27