Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

s. prof. dr hab. Tereza Obolevich

Zatrudnienie:
Wydział Filozoficzny – profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym

Email: tereza.obolevich@upjp2.edu.pl

Strona internetowa: tereza.obolevich@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Filozofii Rosyjskiej i Bizantyjskiej - Kierownik katedry

Funkcje dydaktyczne:
- Kierownik Studia Podyplomowe "Nauka i Religia" (rok akademicki: 2012/13 , studia podyplomowe)

Funkcje redakcyjne:
- Logos i Ethos - Członek redakcji

Dyżur:
Piątek 16-17.00 ul. Bernardyńska 3, pokój 201.

Curriculum Vitae:

2018 – Członek stowarzyszony Instytutu Filozofii Rosyjskiej Akademii Nauk

2018 – Profesor zwyczajny

2016 – Członek Komitetu Nauk Filozoficznych PAN

2015 – Członek Międzynarodowego Centrum Badań filozofii rosyjskiej przy Uniwersytecie w Sankt-Petersburgu

2015 – Członek Rosyjskiego Towarzystwa Filozoficznego

2014 – Wykładowca w Instytucie Biblijno-Teologicznym św. Andrzeja, Moskwa

2014 – Członek European Network on Science and Christian Tradition

2014 – Przewodnicząca Rady Fundacji Centrum Kopernika

2013 – Członek redakcji czasopisma "Logos i Ethos"

2012 - 2012 – Habilitacja z filozofii na Wydziale Filozoficznym UPJPII

2012 – Kierownik studiów podyplomowych „Nauka i religia”

2009 – sekretarz Senackiej Komisji wydawniczej

2008 - 2012 – redaktor naczelna czasopisma „Logos i Ethos”

2008 – członek Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych (grupa „Wiara i nauka”)

2008 – adiunkt, Wydział Filozoficzny PAT, Kraków

2006 – asystent, Wydział Filozoficzny PAT, Kraków

2005 – obrona pracy doktorskiej, Wydział Filozoficzny PAT w Krakowie

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Немецкий период философской биографии С.Л. Франка (Новые материалы), Москва: Российская академия наук 2019.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Alexei Khomiakov: The Mystery of Sobornost’: Wipf and Stock 2019.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Faith and Science in Russian Religious Thought: Oxford University Press 2019.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Peter Chaadaev Between the Love of Fatherland and the Love of Truth: Wipf and Stock 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Семен Франк. Штрихи к портрету философ, Москва: Издательство ББИ 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Beyond Modernity. Russian Religious Philosophy and Post-Secularism: Wipf and Stock Publishers 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Apology of Culture. Religion and Culture in Russian Thought, Eugene, OR: Pickwick Publications 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Overcoming the Secular. Russian Religious Philosophy and Post-Secularism, Kraków: The Pontifical University of John Paul II Press 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wiedza a wiara w myśli patrystycznej, Kraków: Copernicus Center Press 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Faith and Reason in Russian Thought, Kraków: Copernicus Center Press 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Вера и знание: взгляд с Востока, Москва: Издательство ББИ 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
La philosophie religieuse russe, Paris: Cerf 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Religion and Culture in Russian Thought. Philosophical, Theological and Literary Perspectives, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Wydawnictwo Naukowe 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
От имяславия к эстетике. Концепция символа Алексея Лосева. Историко-философское исследование, Moskwa: Издательство ББИ 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Filozofia rosyjskiego renesansu patrystycznego: o. Gieorgij Fłorowski, Włodzimierz Łosski i inni, Kraków: Copernicus Center Press 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Russian Thought in Europe: Reception, Polemics and Development, Kraków: Wydawnictwo Ignatianum – Wydawnictwo WAM 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Metafizyka a literatura w kulturze rosyjskiej. Метафизика и литература в русской культурe, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Wydawnictwo Naukowe 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
The Influence of Jewish Culture on the Intellectual Heritage of Central and Eastern Europe, Kraków: Wydawnictwo „Ignatianum” – Wydawnictwo WAM 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Od onomatodoksji do estetyki. Aleksego Łosiewa koncepcja symbolu. Studium historyczno-filozoficzne, Kraków: Wydawnictwo WAM 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Symbol w kulturze rosyjskiej, Kraków: Wydawnictwo „Ignatianum” – WAM 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rosyjska metafizyka religijna, Tarnów: Biblos 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dowód ontologiczny i inne pisma o wiedzy i wierze, Kraków: WN PAT 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Niepojęte. Ontologiczny wstęp do filozofii religii, Tarnów: Biblos 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Problematyczny konkordyzm. Wiara i wiedza w myśli Włodzimierza S. Sołowjowa i Siemiona L. Franka, Tarnow: Biblos 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Metafizyka i religia, Kraków: WN PAT 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nauka w poszukiwaniu metafizyki, Tarnow: Biblos 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Неизвестное стихотворение С.Л. Франка, написанное во время бессонницы [w:] Исследования по истории русской мысли. Ежегодник за 2019 год: Модест Колеров 2019, s. 484-488. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Faith and Science in the Thought of Khomyakov [w:] Alexei Khomiakov: The Mystery of Sobornost’: Wipf and Stock 2019, s. 25-36. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
С.Л. Франк и А.В. Тыркова-Вильямс [w:] Исследования по истории русской мысли. Ежегодник за 2019 год: Модест Колеров 2019, s. 456-483. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rosyjska filozofia religijna między Wschodem a Zachodem: drogi rosyjskiej sofiologii [w:] 40 lat filozofii w uczelni papieskiej w Krakowie: UPJPII 2018, s. 109-124. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Religijny wymiar filozofii chrześcijańskiego Wschodu [w:] Filozofia Boga, cz. 1: Wydawnictwo KUL 2017, s. 617-635. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Два человека вернули Св. Отцов в философию – Флоровский и мой отец…»: Письма В.Н. Лосского к С.Л. и Т.С. Франк (1948-1954) [w:] Исследования по истории русской мысли. Ежегодник за 2016-2017 год: Москва: Модест Колеров 2017, s. 801-818. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Пасхальная тема в творчестве С.Л. Франка [w:] Історія філософії у вітчизняній духовній культурі: Полтава: AСМІ 2016, s. 508-516. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
The Philosophy of Culture of Semen Frank and its Significance for the Post-Secular World [w:] Beyond Modernity. Russian Religious Philosophy and Post-Secularism: Wipf and Stock 2016, s. 210-224. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Франк Семен Людвигович [w:] Новая Российская энциклопедия: Москва: Издательство Энциклопедия 2016, s. 488-490. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
140. Участие русских философов во Втором польском философском конгрессе (1927) [w:] Polska – Rosja w sferze religii i kultury: Kraków: Wydawnictwo UJ 2016 2016, s. 201-218. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Николай Онуфриевич Лосский в Польше [w:] Николай Онуфриевич Лосский: РОССПЭН 2016, s. 272-287. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tradycja wschodniochrześcijańska w twórczości Thomasa Mertona [w:] Sztuka – wartość – sacrum: Wydawnictwo Ignatianum – Wydawnictwo WAM 2016, s. 233-250. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Флоренский Павел Александрович [w:] Новая Российская энциклопедия: Москва: Издательство Энциклопедия 2016, s. 397-398. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
[hasło] Степун Федор Августович [w:] Новая Российская энциклопедия, Москва: Издательство Энциклопедия 2015, s. 299-300. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Faith and Knowledge in the Thought of Georges Florovsky [w:] Faith and Reason in Russian Thought, Kraków: Copernicus Center Press 2015, s. 197-218. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Faith as the Locus Philosophicus of Russian Thought [w:] Faith and Reason in Russian Thought, Kraków: Copernicus Center Press 2015, s. 7-23. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
[hasło] Соловьев Владимир Сергеевич [w:] Новая Российская энциклопедия, Москва: Издательство Энциклопедия 2015, s. 38-39. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
[hasło] Solipsyzm [w:] Идеи в Pоссии. Idee w Rosji. Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski 2015.[więcej informacji]
The Relationship between Science and Religion in Polish Society and the Academic Milieu (1989-2014) [w:] Science and Christian Faith in Post-cold War Europe. A Comparative Analysis 25 Years after the Fall of the Berlin Wall: Roma: Lateran University Press 2015, s. 73-95. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
[hasło] Соловьев Сергей Михaйлович / Sołowjow Sergiusz Michajłowicz / Solov'ev Segei [w:] Идеи в Pоссии. Ideas in Russia. Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, Łódź: Ibidem 2014, s. 422-427. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Фома Парчевский – первый польский исследователь А.Ф. Лосева. Комментарий к переводу [w:] „Бюллетень Библиотеки истории русской философии и культуры «Дом А. Ф. Лосева»”, Москва: Водолей 2014, s. 110-112. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
[hasło] Панентеизм / Panenteizm / Panentheism [w:] Идеи в Pоссии. Ideas in Russia. Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, Łódź: Ibidem 2014, s. 317-323. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Religion, Culture and Post-Secular Reason.The Contemporary Significance of Russian Thought [w:] Religion and Culture in Russian Thought. Philosophical, Theological and Literary Perspectives, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Wydawnictwo Naukowe 2014, s. 5-9. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przedmowa [w:] Tako rzecze Złotousta, Głogów: Wydawnictwo Theos-Logos 2014, s. 5-7. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
[hasło] Лейбниц / Leibniz / Leibniz [w:] Идеи в Pоссии. Ideas in Russia. Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, Łódź: Ibidem 2014, s. 182-187. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
[hasło] Онтологизм / Ontologizm / Ontologism [w:] Идеи в Pоссии. Ideas in Russia. Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, Łódź: Ibidem 2014, s. 312-317. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
[tłum.] Фома Парчевский, А.Ф. Лосев. Философия имени. Москва, 1927. Стр. 253. Тираж за счет автора. А.Ф. Лосев. Античный космос и современная наука. Москва, 1927. Стр. 550. Тираж за счет автора [w:] „Бюллетень Библиотеки истории русской философии и культуры «Дом А. Ф. Лосева»”, Москва: Водолей 2014, s. 112-113. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
[hasło] Екатерина II – философ на троне / Katarzyna II – filozof na tronie / Catherine II – a philosopher on the throne [w:] Идеи в Pоссии. Ideas in Russia. Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, Łódź: Ibidem 2014, s. 126-133. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
[hasło] Дарвин в России / Darwin w Rosji / Darwin in Russia [w:] Идеи в Pоссии. Ideas in Russia. Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, Łódź: Ibidem 2014, s. 118-122. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
[hasło] Цельность (Целостность) / Integralność / Integrality [w:] Идеи в Pоссии. Ideas in Russia. Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, Łódź: Ibidem 2014, s. 514-527. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
The issue of knowledge and faith in the Russian academic milieu from the 19th to the 21st century [w:] Between Philosophy and Science, Kraków: Copernicus Center Press 2013 2013, s. 239-255. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
А.Ф. Лосев и С.Л. Франк: диалог о Непостижимом [w:] Творчество А.Ф. Лосева в контексте отечественной и европейской культурной традиции, Москва: Библиотека Дома Лосева 2013, s. 97-107. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Russia in Étienne Gilson [w:] Russian Thought in Europe: Reception, Polemics and Development, Kraków: Wydawnictwo Ignatianum – Wydawnictwo WAM 2013, s. 451-465. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Онто-теологические основания эстетики: Плотин и Лосев [w:] Богословие красоты, Москва: Издательство ББИ 2013, s. 185-198. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Związek natury, religii i historii w koncepcji filozoficzno-pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego [w:] Drogowskazy wychowania, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012, s. 327-338. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dostojewski jako metafizyk. Próba metarefleksji [w:] Metafizyka a literatura w kulturze rosyjskiej. Метафизика и литература в русской культурe, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Wydawnictwo Naukowe 2012, s. 167-182. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mikołaj Łosski: powrót do Polski [w:] Polskie badania filozofii rosyjskiej. Przewodnik po literaturze. Część druga, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2012, s. 247-257. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Twórczość Aleksego Fiodorowicza Łosiewa w Polsce [w:] Polskie badania filozofii rosyjskiej. Przewodnik po literaturze. Część druga, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2012, s. 259-275. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Аспекты „умудренного неведения” в философии Семена Франка [w:] Семен Людвигович Франк, Москва: РОССПЭН 2012, s. 232-242. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
К вопросу о влиянии Платона и Аристотеля на формирование христианского богословия [w:] Бюллетень Библиотеки истории русской философии и культуры «Дом А. Ф. Лосева, Москва: Водолей Publishers 2012, s. 112-119. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
От Волги до Вислы. Рецепции русской философии в Польше [w:] Собор. Альманах религиоведения, Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина 2012, s. 124-131. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Judaic motifs in the life and works of Semyon Frank [w:] The Influence of Jewish Culture on the Intellectual Heritage of Central and Eastern Europe, Kraków: Wydawnictwo „Ignatianum” – Wydawnictwo WAM 2011, s. 163-171. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ontologizm i dowód ontologiczny w filozofii rosyjskiej [w:] Dowody ontologiczne. W 900. rocznicę śmierci św. Anzelma, Kraków: Copernicus Center Press 2011, s. 169-185. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Из истории психофизической проблемы [w:] Философские проблемы биологии и медицины. Выпуск 4. Фундаментальное и прикладное, Москва: Принтберри 2010, s. 76-80. [więcej informacji]
Homo deificans: koncepcja natury ludzkiej w perspektywie wschodniochrześcijańskiej [w:] Oblicza natury ludzkiej. Studia i rozprawy, Kraków: Wydawnictwo „Ignatianum” – WAM 2010, s. 19-29. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Symbolizm patrystyczny i jego reperkusje w filozofii rosyjskiej [w:] Symbol w kulturze rosyjskiej, Kraków: Wydawnictwo „Ignatianum” – WAM 2010, s. 65-76. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Recepcja teorii ewolucji w Rosji [w:] Wiara i nauka. Materiały z sesji naukowej i dyskusji panelowej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010, s. 91-105. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Проблема Софии в творчестве А. Ф. Лосева [w:] Cофиология, Москва: ББИ 2010, s. 30-40. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
A. Łosiew, Dwanaście tez o kulturze antycznej [w:] Palamas – Bułgakow – Łosiew. Rozważania o religii, Imieniu Bożym, tragedii filozofii, wojnie i prawach człowieka, Warszawa: WN Scholar 2010, s. 196-210. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
К вопросу об особенностях русской философии [w:] Собор. Альманах религиоведения, Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина 2010, s. 54-60. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sergiusza Bułgakowa i Aleksego Łosiewa filozofia imienia [w:] Palamas – Bułgakow – Łosiew. Rozważania o religii, Imieniu Bożym, tragedii filozofii, wojnie i prawach człowieka, Warszawa: WN Scholar 2010, s. 77-87. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wiara jako locus philosophicus myśli rosyjskiej [w:] Rosyjska metafizyka religijna, Tarnów: Biblos 2009, s. 45-56. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ogólnoludzkie korzenie idealizmu. Filozofia ludów [w:] P. Florenski. Sens idealizmu. Metafizyka rodzaju i oblicza oraz inne pisma o Platonie, Warszawa: IFiS PAN 2009, s. 101-128. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Imiesławie jako zasada filozoficzna [w:] P. Florenski. Sens idealizmu. Metafizyka rodzaju i oblicza oraz inne pisma o Platonie, Warszawa: IFiS PAN 2009, s. 129-172. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
W trosce o Rosję i religię. Piotr Czaadajew [w:] Navigare necesse est. Księga Jubileuszowa dla Profesora Wojciecha Słomskiego z okazji 40. urodzin, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Mega-Plast 2009, s. 495-500. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Аспекты „умудренного неведения” в философии Семена Франка [w:] Идейное наследие С. Л. Франка в контексте современной европейской культуры, Москва: ББИ 2009, s. 29-36. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Polskie badania nad filozofią Siemiona Franka [w:] Polskie badania filozofii rosyjskiej. Przewodnik po literaturze. Część pierwsza, Warszawa: Fundacja Aletheia 2009, s. 167-178. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Aleksego Łosiewa głos w sporze o onomatodoksję [w:] Towarzystwo Naukowe Księży Jezuitów w Krakowie. Prace 1950-2008, Kraków: Wydawnictwo Ignatianum – WAM 2008, s. 253-278. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Obraz świata w perspektywie apofatyzmu: stałość czy zmienność? [w:] Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2008, s. 90-107. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Расстройства личности: биомедицинский, онтологический и этический аспекты [w:] Междисциплинарные аспекты биомедицины, Москва: Принтберри 2008, s. 182-185. [więcej informacji]
Animal symbolicum. Myśl E. Cassirera i A. F. Łosiewa [w:] W poszukiwaniu swoistości człowieka, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2008, s. 141-157. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Вокруг «дела Галилея». Заметки о методологии [w:] Социально-экономические системы: современное видение и подходы. Материалы Третьей международной научно-практической конференции, Омск: СИБИТ 2008, s. 413-418. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Проблема отношения науки и религии в творчестве Семена Людвиговича Франка [w:] Колiзiї синтезу фiлософiї i релiгiї в iсторiї вiтчизняної фiлософiї (до 180-рiччя Памфiла Юркевича та 130- рiччя Семена Франка), Полтава: ACMI 2007, s. 88-94. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Gdy wiedza i wiara zbiegają się ze sobą [w:] Dowód ontologiczny i inne pisma o wiedzy i wierze, Kraków: WN PAT 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Relacja filozofia – teologia i filozofia – nauka w ujęciu Bogumiła Jasinowskiego [w:] Krakowska filozofia przyrody w okresie międzywojennym, Tarnów: Biblos 2007, s. 597-612. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Benedykta Bornsteina interpretacja platońskiej filozofii matematyki [w:] Krakowska filozofia przyrody w okresie międzywojennym, Tarnów: Biblos 2007, s. 575-586. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kilka uwag na temat relacji fizyki i metafizyki u Arystotelesa [w:] Wyzwania racjonalności. Księdzu Michałowi Hellerowi – współpracownicy i uczniowie, Kraków: WAM 2006, s. 472-486. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Platonizm w teologii wschodniochrześcijańskiej [w:] Metafizyka i religia, Kraków: WN PAT 2006, s. 157-180. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Сергей Штейн o В.С. Соловьеве [w:] Соловьевские исследования 2019, s. 83-95. [więcej informacji]
О «новых методах» изучения истории русской философии [w:] Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Filosofiya i konfliktologiya 2019, s. 285-296. [więcej informacji]
Tentative d’exposition synthétique de la philosophie russe en polonais et en français [w:] Slavica Occitania 2019, s. 331-344. [więcej informacji]
C.Л. Франк: еврей, принявший христианство. Предисловие к публикации [w:] Русско-Византийский вестник 2019, s. 115-123. [więcej informacji]
201. The OntolTheological Dimensions of Art in the Eastern Christian Tradition [w:] Вестник Ленинградского университета 2019, s. 73-81. [więcej informacji]
С.Л. Франк в Голландии: контуры творческого и жизненного пути [w:] Философский журнал 2019, s. 143-160. [więcej informacji]
Christian Philosophy and the Name of God: Aesthetics as a Way of Life according to Alexei Losev [w:] Journal of Eastern Christian Studies 2019, s. 93-106. [więcej informacji]
«Личность и мир»: последний лекционный курс С.Л. Франка [w:] Filosofskiy zhurnal 2018, s. 153-170. [więcej informacji]
В тени евразийства. Лев Карсавин и Семен Франк [w:] Философский полилог 2018, s. 47-72. [więcej informacji]
Science and Religion in Dostoevsky’s Thought [w:] Teoliterária - Revista de Literaturas e Teologias 2018, s. 33-45. [więcej informacji]
«Германия уже стала для меня моей второй родиной»: жизненный и творческий путь С.Л. Франка в переписке с Ф. Хайлером et circum [w:] Историко-философский ежегодник 2018, s. 293-313. [więcej informacji]
История семьи и творчества С.Л. Франка в переписке Л. Бинсвангeра и Т.С. Франк [w:] Философия 2018, s. 134-155. [więcej informacji]
Свидетели «великого перелома»: переписка А. Эйнштейна и С.Л. Франка [w:] Voprosy filosofii 2018, s. 111-141. [więcej informacji]
Od marksizmu do idealizmu. Transformacja recepcji Marksa w twórczości Siemiona Franka [w:] Hybris 2018, s. 104-128. [więcej informacji]
Udział Siemiona Franka w II Polskim Zjeździe Filozoficznym [w:] Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria 2017, s. 49-63. [więcej informacji]
«Еврей, принявший христианство». Иудейская тема в творчестве С.Л. Франка [w:] Страницы 2017, s. 163-175. [więcej informacji]
Философия религии С.Л. Франка в свете новых материалов [w:] Философский журнал 2017, s. 99-115. [więcej informacji]
С.Л. Франк о Пугачеве как символе русской революции [w:] Философский журнал 2017, s. 59-71. [więcej informacji]
С.Л. Франк о русском марксизме [w:] Вопросы философии 2017, s. 92-95. [więcej informacji]
Восприятие творчества А.Ф. Лосева в Польше в XХ и XXI веке в контексте его эстетической мысли [w:] Соловьевские исследования 2017, s. 56-77. [więcej informacji]
Единство духа. Восточно-христианский исихазм и японский буддизм дзэн в творчестве Томаса Мертона и С.С. Хоружего [w:] Соловьевские исследования 2017, s. 129-143. [więcej informacji]
Паламитское учение и его восприятие на Западе. Вокруг гипотезы Д. Брэдшоу [w:] Theofos 2017, s. 77-92. [więcej informacji]
«Конфликт науки с религией есть конфликт двух вер...». Позиция С.Л. Франка. Приложение: С.Л. Франк. <Об отношении между религией и наукой> [w:] Соловьевские исследования 2017, s. 86-103. [więcej informacji]
Wiara i rozum w nauczaniu Jana Pawła II [w:] Theofos 2016, s. 21-27. [więcej informacji]
Car i filozof: G. W. Leibniz w Rosji XVII-XVIII wieku [w:] Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria 2016, s. 329-342. [więcej informacji]
Два философа: Семен Франк о Петре Чаадаеве [w:] Logos i Ethos 2016, s. 49-64. [więcej informacji]
Физика и метафизика в учении Н.О. Лосского [w:] Страницы 2016, s. 366-377. [więcej informacji]
Эстетика А.Ф. Лосева и некоторые западные эстетические концепции [w:] Страницы 2016, s. 225-237. [więcej informacji]
„Вперед к отцам” вместе с эллинами? Размышления на полях книги „Георгий Васильевич Флоровский” [w:] Вопросы философии 2016, s. 125-133. [więcej informacji]
[tłum.] М. Моравский, Владимир Соловьев [w:] Мысль 2016, s. 38-78. [więcej informacji]
Русская религиозная философия между Востоком и Западом: пути русской софиологии [w:] Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия I: Богословие. Философия. Религиоведение 2016, s. 47-63. [więcej informacji]
Социальная философия Сергея Булгакова в современных немецкоязычных исследованиях (на примере работ К. Брекнер) [w:] История философии 2016, s. 108-115. [więcej informacji]
Gieorgija Fłorowskiego krytyka rosyjskiego renesansu religijno-filozoficznego: próba oceny [w:] Logos i Ethos, 1 2015, s. 59-80. [więcej informacji]
Польские философы и Петербург: Фома Парчевский и другие [w:] Соловьевские исследования, 2 2015, s. 130-158. [więcej informacji]
Фома Парчевский – первый польский исследователь А.Ф. Лосева [w:] Соловьевские исследования, 2 2015, s. 172-177. [więcej informacji]
Galileo in the Russian Orthodox Context: History, Philosophy, Theology and Science [w:] Zygon: Journal of Religion and Science 2015, s. 788-808. [więcej informacji]
Участие русских философов во Втором польском философском конгрессе (1927) [w:] Философский журнал, 2 2015, s. 128-145. [więcej informacji]
The Relationship between Science and Religion in The Copernicus Centre in Krakow (Michael Heller, Józef Życiński and Others) [w:] “European Journal of Science and Theology”, 11 (4) 2015, s. 1-11. [więcej informacji]
Галилей в России [w:] Страницы, 1 2015, s. 104-122. [więcej informacji]
Antropologia i sofiologia w twórczości Grzegorza Skoworody i Hildegardy z Bingen. Analiza porównawcza [w:] Theofos 2015, s. 142-160. [więcej informacji]
Краковские исследования русской философии [w:] Вече. Журнал русской философии и культуры 2015, s. 22-38. [więcej informacji]
Булгаков в Швейцарии: современные исследования философии Сергея Булгакова в Фрибурге [w:] Вестник Российской христианской гуманитарной академии 2015, s. 115-132. [więcej informacji]
The Metaphysical Foundations of The Ecumenical Project of Vladimir Soloviev [w:] The Journal of Eastern Christian Studies 2015, s. 33-45. [więcej informacji]
Метафизические основания экуменического проекта Владимира Соловьева [w:] Страницы, 4 2014, s. 576-586. [więcej informacji]
К проблеме отношения между наукой и религией: восточно- и западнохристианская перспективы [w:] Prace Komisji kultury Słowian PAU, t. 10 2014, s. 105-113. [więcej informacji]
Onto-Theological Determinants of Aesthetics according to Alexei Losev [w:] “The Journal of Eastern Christian Studies”, 3-4 2014, s. 139-151. [więcej informacji]
От неокантианства к онтологизму [w:] „Мысль”, 16 2014, s. 62-69. [więcej informacji]
Estetyka w rozumieniu Władysława Tatarkiewicza i Aleksego Łosiewa. Próba analizy porównawczej [w:] „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”, 2 2014, s. 59-69. [więcej informacji]
[tłum.] A. Łosiew, Kobieta Myśliciel (fragment powieści) [w:] „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”, 2 2014, s. 91-102. [więcej informacji]
Владимир Соловьев и Мариан Моравский [w:] „Соловьевские исследования”, 4 2014, s. 31-45. [więcej informacji]
Człowiek jako mikrokosmos w ujęciu Hildegardy z Bingen [w:] Rocznik Filozoficzny Ignatianum, XIX 2013, s. 87-116. [więcej informacji]
Антропология и софиология в творчестве Григория Сковороды и Хильдегарды из Бинген. Сравнительный анализ [w:] „Человек”, 1 2013, s. 95-107. [więcej informacji]
Восточно-христианский символизм [w:] Страницы, t. 17, 3 2013, s. 371-389. [więcej informacji]
W. S. Sołowjow, Pojęcie Boga (W obronie filozofii Spinozy) [w:] Logos i Ethos, 1 2012, s. 203-231. [więcej informacji]
O relacji między wiarą a wiedzą w myśli Włodzimierza Sołowjowa. Uwagi tłumacza [w:] "Logos i Ethos", 2 (33) 2012, s. 215-221. [więcej informacji]
Spotkanie fides i ratio w myśli doby staroruskiej [w:] Annales UMCS. Sectio I Philosophia-Sociologia, 1 2012, s. 77-83. [więcej informacji]
Włodzimierza Sołowjowa i Aleksandra Wwiedienskiego spór o Spinozę [w:] Logos i Ethos, 1 2012, s. 233-240. [więcej informacji]
The issue of knowledge and faith in the Russian academic milieu from the 19th to the 21st century [w:] Copernicus Center Reports, 3 2012, s. 105-122. [więcej informacji]
Спор Владимира Соловьева с Александром Введенским по поводу Спинозы [w:] „Соловьевские исследования”, 4 2012, s. 38-45. [więcej informacji]
Synteza neopatrystyczna a nauka [w:] Filozofia Nauki, 4 2012, s. 87-103. [więcej informacji]
Problem relacji między nauką a religią w OBI [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, L 2012, s. 75-84. [więcej informacji]
Judaistyczne wątki w życiu i twórczości S. Franka [w:] Kwartalnik Filozoficzny, t. XL, z. 1 2012, s. 99-108. [więcej informacji]
Boska obecność i działanie w perspektywie patrystycznej i filozofii procesu [w:] Kwartalnik Filozoficzny, t. XI, z. 4 2012, s. 109-125. [więcej informacji]
W stronę ontologizmu. Ewolucja twórcza Siemiona Franka [w:] Estetyka i Krytyka, 3 2012, s. 259-274. [więcej informacji]
W. S. Sołowjow, Wiara, rozum i doświadczenie [w:] "Logos i Ethos", 2 (33) 2012, s. 205-214. [więcej informacji]
Антимеханистический характер идеал-реализма на примере Ф. В. Й. Шеллинга и русских религиозных философов [w:] „Вестник Российской христианской гуманитарной академии”, 3 (13) 2012, s. 66-74. [więcej informacji]
Linie rozwoju apofatyzmu w filozofii rosyjskiej XX wieku (Georgij Fłorowski, Siemion Frank i Lew Karsawin) [w:] „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”, 1 2011, s. 79-93. [więcej informacji]
Математика и метафизика в сочинениях Владимира Соловьева [w:] „Соловьевские исследования”, 2 (26) 2010, s. 35-40. [więcej informacji]
All-unity according to V. Soloviev and S. Frank. A comparative analysis [w:] „Forum Philosophicum”, vol 15, no 2 2010, s. 413-425. [więcej informacji]
Философия имени в творчестве А. Ф. Лосева в контексте имяславских споров [w:] Вестник Русской Христианской Гуманитарной Академии, t. 11, 1 2010, s. 25-38. [więcej informacji]
Negative theology and science in the thought of Semyon Frank [w:] Studies in East European Thought, vol. 62, no 1 2010, s. 93-99. [więcej informacji]
O rodzajach wiary w jej relacji do wiedzy (cz. I) [w:] Logos i Ethos, 2 2009, s. 197-234. [więcej informacji]
Od kosmografii do „systemu świata”. Rosyjska kosmologia wieku Oświecenia [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, XLV 2009, s. 140-151. [więcej informacji]
Aleksego Łosiewa filozofia imienia [w:] Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, 1 2009, s. 255-265. [więcej informacji]
Мотив эволюции в творчестве В. С. Соловьева [w:] Соловьевские исследования, 4 (24) 2009, s. 112-122. [więcej informacji]
Polemiczne wątki w filozofii wszechjedności Siemiona Franka [w:] Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, 3 2008, s. 61-70. [więcej informacji]
Teologia negatywna a nauka w ujęciu Siemiona Franka [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, XLII 2008, s. 68-77. [więcej informacji]
Ontologizm, czyli Siemiona Franka polemika z pokantowskim epistemologizmem [w:] Roczniki Filozoficzne, tom LV, nr 2 2007, s. 67-79. [więcej informacji]
Między nauką a metafizyką: filozofia rosyjskiego komizmu [w:] Semina Scientiarum, 6 2007, s. 45-58. [więcej informacji]
Nauka, filozofia i teologia w Rosji nowożytnej [w:] Filozofia Nauki, 4 2007, s. 71-78. [więcej informacji]
Rosyjski Kościół prawosławny a nauka. XX-wieczne debaty wokół teorii ewolucji [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, XLI 2007, s. 91-124. [więcej informacji]
Katafatyczny wymiar wschodniochrześcijańskiej teologii apofatycznej. Wokół propozycji S. Bułgakowa [w:] Logos i Ethos, 2 2006, s. 56-63. [więcej informacji]
Fizyka i metafizyka w ujęciu Mikołaja Łosskiego [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, XXXVIII 2006, s. 35-46. [więcej informacji]
Związek metafizyki i epistemologii w myśli W. S. Sołowjowa [w:] Roczniki Filozoficzne, tom LIV, nr 1 2006, s. 107-123. [więcej informacji]
D. I. Mendelejewa filozofia nauki [w:] Semina Scientiarum, 4 2005, s. 49-62. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Okcydentaliści i Słowianofile. Współczesne znaczenie myśli rosyjskiej; [nr projektu:] 501-10-020054

-Stan fenomenologii w stulecie wydania książki Rudolfa Otto Świętość; [nr projektu:] 501-10-020055

-Rosyjska filozofia religijna i współczesne problemy filozofii religii; [nr projektu:] 501-10-020032

-Współczesne interpretacje religii; [nr projektu:]

-Problem zła w filozofii nowożytnej; [nr projektu:]

-Współczesna interpretacja religii; [nr projektu:] 501-10-020042

-Wiedza – wiara w myśli rosyjskiej XIX i XX wieku; [nr projektu:] 120102

-Logos i Ethos; [nr projektu:] 121303

-Problematyka symbolu w myśli greckich i bizantyjskich Ojców Kościoła; [nr projektu:] 220105

Wygłoszone referaty:

- The Significance of Faith in the Concept of Integral Knowledge of Vladimir Soloviev; [podczas konferencji:] 51 międzynarodowy kongres ASEEES (Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies) [miejsce konferencji:] San Francisco, USA, 2019-11-24

- Myrrha Lot-Borodine – the First Female Orthodox Theologian; [podczas konferencji:] The Unfading Light [miejsce konferencji:] University of Oxford, 2019-03-08

- Новые архивные находки: материалы к творческой биографии С.Л. Франка и М.И. Лот-Бородиной; [podczas konferencji:] Русско-европейский интеллектуальный диалог [miejsce konferencji:] Высшая Школа Экономики, Moskwa, 2019-02-04

- Nauka i religia w Rosji: perspektywa historyczna i współczesna; [podczas konferencji:] Dynamika współczesności. Zgoda i konflikt w przestrzeni społecznej [miejsce konferencji:] Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny, 2018-12-04

- Вера и наука в творчестве А.Ф. Лосеве; [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja naukowa XVI „Лосевские чтения”: „Философ и его время, К 125-летию со дня рождения А.Ф. Лосева” [miejsce konferencji:] Uniwersytet Moskiewski im. M. Łomonosowa, 2018-10-17

- История одной дружбы: С.Л. Франк и М.И. Лот-Бородина; [podczas konferencji:] Л.Н. Толстой и русская религиозная философия [miejsce konferencji:] Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Ясная Поляна, 2018-10-15

- Философия А.Ф. Лосева в контексте имяславских споров; [podczas konferencji:] Wykład otwarty [miejsce konferencji:] Rosyjska Chrześcijańska Humanistyczna Akademia, 2018-09-24

- В тени евразийства. Лев Карсавин и Семен Франк; [podczas konferencji:] Шестые международные чтения по истории русской философии «Наследие Льва Платоновича Карсавина в отечественной и зарубежной науке философии» [miejsce konferencji:] Uniwersytet w Sankt-Petersburgu, 2018-09-20

- Alexei Losev: Aesthetics as a Way of Life; [podczas konferencji:] 49 międzynarodowy kongres ASEEES (Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies) [miejsce konferencji:] Chicago, 2017-11-10

- С.Л. Франк в Варшаве; [podczas konferencji:] „Славянская идея в истории и современности: к 150-летию Славянского съезда” [miejsce konferencji:] Sankt Petersburg, Państwowy Uniwersytet, 2017-09-27

- Наука и религия в творчестве В.С. Соловьёва и Ф.М. Достоевского; [podczas konferencji:] Санкт-Петербургское религиозно-философское общество им. В.С. Соловьева [miejsce konferencji:] Sankt-Petersburg, 2017-09-26

- Иудейские мотивы в мысли С.Л. Франка; [podczas konferencji:] „Русский Логос: Горизонты осмысления” [miejsce konferencji:] Sankt Petersburg, Państwowy Instytut Pedagogiczny im. A. Herzena, 2017-09-26

- Вера и наука в русской академической философии; [podczas konferencji:] „Русский Логос: Горизонты осмысления” [miejsce konferencji:] Sankt Petersburg, Państwowy Instytut Technologiczny, 2017-09-25

- Alexei Losev – “The Last Russian Philosopher” of the Silver Age; [podczas konferencji:] “Russian Religious Thought” [miejsce konferencji:] University of Glasgow, 2017-07-16

- Siemion Frank: „Żyd, który przyjął chrześcijaństwo”… Nawrócenie i cierpienie; [podczas konferencji:] „Żydowscy uczniowie Jezusa i rany pamięci” [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-06-24

- Вера и наука в мысли славянофилов (А. Хомяков, И. Киреевский); [podczas konferencji:] „Alexei Khomiakov: We Are Sobornost’. Integral Life in Slavophile Thought as an Answer to Modern Fragmentation. The Church, Empire and the Modern State” [miejsce konferencji:] Kraków - Tyniec, 2017-05-30

- «Еврей, принявший христианство». Иудейская тема в творчестве С.Л. Франка; [podczas konferencji:] «Я сознаю себя учеником...». К 140-летию со дня рождения С.Л. Франка [miejsce konferencji:] Саратов: Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, 2017-05-22

- «Франк очень ценил меня...». А.Ф. Лосев и С.Л. Франк: пересечение су; [podczas konferencji:] Seminarium „Творческое наследие А.Ф. Лосева: проблемы и перспективы” [miejsce konferencji:] Dom Łosiewa, Moskwa, 2017-02-14

- Маркс вместо св. Фомы: Этьен Жильсон о советском атеизм; [podczas konferencji:] okrągły stół „Революция и религия: разрывы и связи” [miejsce konferencji:] Instytut Filozofii Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, 2017-02-14

- Философия религии С. Франка в свете новых материалов; [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja naukowa „Эпистемология религиозного опыта” [miejsce konferencji:] Uniwersytet Warszawski, 2016-09-27

- Восприятие творчества А.Ф. Лосева в Польше в XX и XXI веке в контексте его эстетической мысли; [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja naukowa XV „Лосевские чтения”: „А.Ф. Лосев и культура Серебряного века: к столетию философско-музыкального дебюта” [miejsce konferencji:] Konserwatoria Moskiewska im. P.I. Czajkowskiego, „Dom Łosiewa”, Moskwa, 2016-09-22

- Единство духа. Восточно-христианский исихазм и японский буддизм Дзэн в творчестве Томаса Мертона и С.С. Хоружего; [podczas konferencji:] Четвертые международные чтения по истории русской философии «Русско-японский философский диалог» [miejsce konferencji:] Uniwersytet w Sankt-Petersburgu (Rosja), 2016-09-20

- Вера и знание в творчестве В.С. Соловьева; [podczas konferencji:] Санкт-Петербургское религиозно-философское общество им. В.С. Соловьева [miejsce konferencji:] Sankt-Petetersburg, 2016-09-19

- К вопросу об отношении веры и знания в мысли П.Я. Чаадаева; [podczas konferencji:] Peter Chaadaev: Between the Love of Fatherland and the Love of Truth [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-06-08

- Эстетика А.Ф. Лосева и некоторые западные эстетические концепции; [podczas konferencji:] Богословие, культура, общество: мифы и реальность [miejsce konferencji:] Instytut Biblijno-Teologiczny św. Andrzeja, Moskwa, 2016-05-14

- Русская религиозная философия между Востоком и Западом; [podczas konferencji:] Оппозиция Запад-Восток в культурных традициях христианского мира [miejsce konferencji:] Москва, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2016-05-13

- Опыт синтетического изложения русской философии; [podczas konferencji:] À l’épreuve de l’Europe. Regards croisés d’Europe occidentale et de Russie sur les réflexions normatives dans le domaine des sciences humanes et sociales [miejsce konferencji:] Bordeuax (Francja), Université Bordeaux Montaigne et Université de Bordeaux, 2015-12-03

- Краковские исследования русской философии; [podczas konferencji:] konferencja międzynarodowa «Судьба русской философии в ХXI cтолетии» [miejsce konferencji:] Sankt Petersburg, Rosja, 2015-10-30

- Творчество С.Л. Франка в свете архивных материалов; [podczas konferencji:] [podczas posiedzenia] , Санкт-Петербургское религиозно-философское общество им. В. С. Соловьева [miejsce konferencji:] Sankt Petersburg, Rosja, 2015-10-29

- 61Teandryczny wymiar sztuki w tradycji wschodniochrześcijańskiej; [podczas konferencji:] Sesja naukowa „Piękno. Między Wschodem a Zachodem” [miejsce konferencji:] Warszawa, 2015-10-24

- Filozofia rosyjskiego renesansu patrystycznego; [podczas konferencji:] Wykład gościnny podczas Seminarium „Absolut i historia. W kręgu myśli rosyjskiej”, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego [miejsce konferencji:] Warszawa, 2015-10-23

- Russian Theological Thought Today. The Neopatristic Synthesis and other Considerations; [podczas konferencji:] lecture [miejsce konferencji:] Nanovic Institute, The University of Notre Dame, 2015-09-03

- Философия культуры С.Л. Франка и ее значение для постсекулярного мира; [podczas konferencji:] międzynarodowa konferencja naukowa „Russian Religious Philosophy and Postsecularism” [miejsce konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2015-06-13

- Gieorgija Fłorowskiego krytyka rosyjskiego renesansu religijno-filozoficznego: próba oceny; [podczas konferencji:] „Ex Oriente Lux. Relacje Wschodu i Zachodu na przestrzeni wieków” [miejsce konferencji:] Kraków, Akademia "Ignatianum", 2015-05-15

- Галилей в русской мысли и восприятие теории эволюции в России; [podczas konferencji:] „Космология и вера - ключ к межконфессиональному диалогу” [miejsce konferencji:] Moskwa, Instytut św. Tomasza z Akwinu, 2015-01-24

- Galileusz w Rosji; [podczas konferencji:] Wykład w ramach wykładów otwartych „Granice nauki: dwie księgi” [miejsce konferencji:] Kraków, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, 2015-01-21

- Filozofia modlitwy – Ojcowie Kościoła i Aleksy Łosiew o imieniu Bożym; [podczas konferencji:] Sympozjum naukowe „Filozofia Bożego imienia a odkrywanie tajemnicy bytu ludzkiego” [miejsce konferencji:] Kraków, Sekcja Filozoficzna Polskiego Towarzystwa Teologicznego, WSD Zakonu Paulinów, 2014-12-18

- udział w dyskusji (wraz z ks. prof. dr hab. Piotrem Mazurkiewiczem, UKSW i dr hab Szczepanem Zapotocznym, prof. UJ); [podczas konferencji:] Dyskusja panelowa "Myślę, więc (nie)wierzę" [miejsce konferencji:] Kraków, Klub Jagielloński, 2014-12-07

- The relationship between science and religion in Polish society and the academic milieu (1989-2014); [podczas konferencji:] „Science and Christian Faith in Post-cold War Europe: A Comparative Analysis” [miejsce konferencji:] Rzym, 2014-11-07

- The Metaphysical Foundations of the Ecumenical Project of Vladimir Solovyov; [podczas konferencji:] „Theology of Communion” [miejsce konferencji:] Bose, Italy, 2014-10-22

- Участие русских философов во Втором польском философском конгрессе (1927); [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja naukowa „Polska – Rosja w sferze kultury i religii” [miejsce konferencji:] Kraków, UJ - PAU, 2014-10-10

- Oсновы религиозной философии Семена Франка; [podczas konferencji:] Санкт-Петербургское религиозно-философское общество им. В. С. Соловьева [miejsce konferencji:] Sankt-Petersburg, 2014-09-17

- Польские философы и Петербург: Фома Парчевский и другие; [podczas konferencji:] Filozofia peterbsurska jako zjawisko historyczno-filozoficzne [miejsce konferencji:] Sankt-Petersburg, 2014-09-17

- Вера и знание в мысли Георгия Флоровского; [podczas konferencji:] „Religion and Culture in Russian Thought” [miejsce konferencji:] Uniwersytet Papieskki Jana Pawła II w Krakowie, Kraków, 2014-05-29

- Rosyjska idea według Georgija Fłorowskiego: od eurazjatyzmu do teologii prawosławnej; [podczas konferencji:] „Liberałowie i rewolucjoniści. Idea rosyjska w filozofii i myśli społecznej” [miejsce konferencji:] Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jerzmanowice k/Krakowa, 2014-03-20

- Онтология: между Востоком и Западом; [podczas konferencji:] wykład wygłoszony podczas uroczystości patronalnej Instytutu św. Tomasza z Akwinu [miejsce konferencji:] Wyższy Instytut Nauk Religijnych św. Tomasza z Akwinu, Kijów, 2014-01-25

- От имяславия к эстетике; [podczas konferencji:] „Имяславие в контексте восточно- и западно-христианской традиции” [miejsce konferencji:] Moskwa, „Dom Łosiewa”, 2013-11-26

- А.Ф. Лосев и С.Л. Франк: диалог о Непостижимом; [podczas konferencji:] XIV „Лосевские чтения”: „Twórczość A.F. Łosiewa w kontekście ojczyźnianej i europejskiej tradycji kulturowej” [miejsce konferencji:] Moskwa, 2013-10-15

- От неокантианства к онтологизму; [podczas konferencji:] Siemion Ludwigowicz Frank: niemiecki kontekst filozofii rosyjskiej [miejsce konferencji:] Sankt-Petersburg, Rosja, 2013-10-11

- Интеллектуальные контакты Франции и России; [podczas konferencji:] Problemy samoświadomości w Rosji [miejsce konferencji:] Belgorod, Rosja, 2013-10-09

- Этьен Жильсон и Россия; [podczas konferencji:] Рецепция русской мысли в Европе [miejsce konferencji:] Kraków, Akademia Ignatianum, 2013-06-28

- К проблеме отношения между наукой и религией: восточно- и западнохристианская перспективы; [podczas konferencji:] Kościół w świecie współczesnej [miejsce konferencji:] Kraków, UJ, 2013-06-06

- Проблема познания в творчестве С.Л. Франка; [podczas konferencji:] wykład w Wydawnictwie Les Éditeurs Réunis, Paryż [miejsce konferencji:] Paryż, 2013-05-17

- Влияние Платона и Аристотеля на формирование раннехристианской мысли; [podczas konferencji:] [odczyt w:] Белгородская православная духовная семинария [miejsce konferencji:] Белгород (Rosja), 2012-11-07

- О восприятии твочества В. С. Соловьева в Польше; [podczas konferencji:] [odczyt na posiedzeniu] Санкт-Петербургское религиозно-философское общество им. В. С. Соловьева [miejsce konferencji:] Санкт-Петербург, 2012-11-03

- Antropologia i sofiologia w twórczości Grzegorza Skoworody i Hildegardy z Bingen. Analiza porównawcza; [podczas konferencji:] Antropologia rosyjska: inna wizja człowieka [miejsce konferencji:] Uniwersytet Wrocławski, 2012-10-24

- Wiara i rozum w nauczaniu Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Wykład inauguracyjny, Międzyzakonny Wyższy Instytut Katechetyczny [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-10-04

- Człowiek jako mikrokosmos w ujęciu Hildegardy z Bingen; [podczas konferencji:] Człowiek i Wszechświat. Wschód, Zachód, Południe [miejsce konferencji:] Kraków, Akademia \"Ignatianum\", 2012-06-22

- W stronę ontologizmu. Ewolucja twórcza Siemiona Franka; [podczas konferencji:] Ogólnopolska konferencja naukowa „«Nowe ontologie». Tradycja postneokantyzmu w Niemczech i Rosji” [miejsce konferencji:] Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 2012-01-11

- Dostojewski jako metafizyk. Próba metarefleksji; [podczas konferencji:] Метафизика и литература в русской культуре XIX-XX в. [miejsce konferencji:] konferencja internetowa, Kraków, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 2011-12-01

- Natura, religia, historia; [podczas konferencji:] Wychowywać dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli [miejsce konferencji:] Lublin, KUL, 2011-11-19

- Onto-theological determinants of aesthetics: Plotinus and Losev; [podczas konferencji:] Theology of Beauty [miejsce konferencji:] Bose, Italy, 2011-10-20

- Judaistyczne wątki w życiu i twórczości Siemiona Franka; [podczas konferencji:] The Influence of Jewish Culture on the Intellectual Heritage of Central and Eastern Europe [miejsce konferencji:] Kraków, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", 2011-06-03

- udział w dyskusji (wraz z W. Grygielem, Z. Lianą i W. Skocznym); [podczas konferencji:] Dyskusja panelowa „Nauka i religia – przestrzeń dialogu” [miejsce konferencji:] Rzeszów, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2011-05-05

- Siemiona Franka onto-teologia; [podczas konferencji:] Zielonogórskie Konwersatorium Filozoficzne [miejsce konferencji:] Uniwersytet Zielonogórski, 2011-04-19

- Recepcja ewolucjonizmu w kulturze rosyjskiej; [podczas konferencji:] w ramach cyklu wykładów „Nauka i religia” [miejsce konferencji:] Kraków, Wyższa Szkoła Europejska im. J. Tischnera, 2011-03-24

- Категория символа у А.Ф. Лосева; [podczas konferencji:] Seminarium Naukowe „Богословие. Культура. Образование” [miejsce konferencji:] Moskwa, Instytut Biblijno-Teologiczny św. Andrzeja, 2011-01-13

- Рецепции русской философии в Польше; [podczas konferencji:] XIII Wykłady Bożenarodzeniowe (Рождественские Чтения) [miejsce konferencji:] Jelec, Rosja, 2011-01-11

- udział w dyskusji (wraz z M. Hellerem, Z. Lianą i W. Skocznym); [podczas konferencji:] Dyskusja panelowa "Rozum a wiara – konflikt czy współistnienie?" [miejsce konferencji:] Rzeszów, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2010-12-15

- Из истории психофизической проблемы; [podczas konferencji:] Czwarta naukowo-praktyczna konferencja „Философские проблемы биологии и медицины: Междисциплинарные аспекты” [miejsce konferencji:] Moskwa, Moskiewski Instytut medyczno-stomatologiczny, Instytut Filozofii Rosyjskiej Akademii Nauk, 2010-10-27

- Rozum a wiara w pierwszych wiekach chrześcijaństwa; [podczas konferencji:] Cykl wykładów NAUKA I RELIGIA. Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-10-13

- Symbolizm patrystyczny i jego reperkusje w filozofii rosyjskiej; [podczas konferencji:] Symbolizm w filozofii rosyjskiej [miejsce konferencji:] Kraków, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 2010-05-13

- Ontologizm i dowód ontologiczny w filozofii rosyjskiej; [podczas konferencji:] Dowody ontologiczne [miejsce konferencji:] Kraków, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 2009-12-05

- Recepcja teorii ewolucji w Rosji; [podczas konferencji:] Wiara i nauka (IV Dni Jana Pawła II w Krakowie) [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-11-04

- All-unity according to V. Soloviev and S. Frank. A comparative analysis; [podczas konferencji:] All-unity and universalism [miejsce konferencji:] Bose, Italy, 2009-10-24

- Философия имени в творчестве А. Ф. Лосева в контексте имяславских споров; [podczas konferencji:] Истина и диалог: христианские ценности в культуре [miejsce konferencji:] Sankt-Petersburg, Rosyjska Chrześcijańska Humanistyczna Akademia, 2009-05-27

- Расстройства личности: биомедицинский, онтологический и этический аспекты; [podczas konferencji:] Naukowo-praktyczna konferencja „Философские проблемы биологии и медицины: Междисциплинарные аспекты” [miejsce konferencji:] Moskwa, Moskiewski Instytut medyczno-stomatologiczny, Instytut Filozofii Rosyjskiej Akademii Nauk, 2008-10-23

- Проблема софии в творчестве А. Ф. Лосева; [podczas konferencji:] „Русская софиология в европейской культуре” [miejsce konferencji:] Moskwa, Instytut Biblijno-Teologiczny św. Andrzeja, 2008-10-03

- Вокруг «дела Галилея». Заметки о методологии; [podczas konferencji:] III Naukowo-praktyczna Konferencja Międzynarodowa „Cоциально-экономические системы: современные взгляды и подходы” [miejsce konferencji:] Omsk (Rosja), Syberyjski Instytut Biznesu i Technologii Informacyjnych, 2008-02-08

- Wiedza i wiara w prawosławiu; [podczas konferencji:] Interdyscyplinarna konferencja naukowa „Wiara we współczesnym świecie” [miejsce konferencji:] Kraków, Katedra Filozofii Boga WF PAT, Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2007-11-30

- Аспекты «умудренного неведения» в философии Семена Франка; [podczas konferencji:] „Идейное наследие С. Л. Франка в контексте современной европейской культуры" [miejsce konferencji:] Moskwa, Instytut Biblijno-Teologiczny św. Andrzeja, 2007-09-20

- „Animal symbolicum”: Myśl E. Cassirera i A. F. Łosiewa; [podczas konferencji:] „W poszukiwaniu swoistości człowieka” [miejsce konferencji:] Warszawa – Jachranka, Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego, 2007-06-12

- Rosyjski Kościół prawosławny a nauka. XX-wieczne debaty wokół teorii ewolucji; [podczas konferencji:] posiedzenie Komisji „Fides et ratio” [miejsce konferencji:] Kraków, Polska Akademia Umiejętności, 2007-05-31

- Мотив эволюции в творчестве В. С. Соловьева; [podczas konferencji:] II Oczno-Zaoczna Konferencja Międzynarodowa „Философия и социальная динамика ХХI века: проблемы и перспективы” [miejsce konferencji:] Omsk (Rosja), Uniwersytet w Omsku im. F. M. Dostojewskiego, Syberyjski Instytut Biznesu i Technologii Informacyjnych, 2007-05-15

- Aleksy Łosiew i spór o onomatodoksję; [podczas konferencji:] posiedzenie Towarzystwa Filozoficznego „Ignatianum” [miejsce konferencji:] Kraków, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 2007-03-26

- Obraz świata w perspektywie apofatyzmu: stałość czy zmienność; [podczas konferencji:] „Filozoficzne i Naukowo-Przyrodnicze Elementy Obrazu Świata 10” [miejsce konferencji:] Warszawa, Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego, 2006-11-08