Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

ks. prof. dr hab. Józef Stala

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie – profesor zwyczajny

Email: jozef.stala@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Nauk Pedagogiczno-Katechetycznych - Kierownik katedry

Funkcje redakcyjne:
- The Person and the Challenges. The Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II - Redaktor naczelny
- Tarnowskie Studia Teologiczne - Członek redakcji

Pełnione funkcje:

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - Prorektor ds. potencjału naukowego i współpracy międzynarodowej
Centrum Naukowo-Badawcze i Współpracy Międzynarodowej - Opiekun jednostki administracyjnej

Curriculum Vitae:

2014 – Prorektor ds. potencjału naukowego i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

2014 – Profesor zwyczajny Uniwersytetu papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

2013 – Nagroda rektora UPJPII w Krakowie za osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej

2012 – Członek Europejskiego Stowarzyszenia Teologii Katolickiej (ESTK)

2012 – Ekspert Zespołu działającego w ramach obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i teologicznych (nauki teologiczne, nauki o rodzinie) Polskiej Komisji Akredytacyjnej

2011 – Członek Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego

2011 – Tytuł naukowy profesora nauk teologicznych (katechetyka)

2011 - 2014 – Prodziekan ds. nauki, rozwoju i współpracy zagranicznej w WTST

2010 – Członek Europejskiej Ekipy Katechetycznej (EEC)

2010 – Nagroda rektora UPJPII w Krakowie za wybitne i twórcze osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w Uczelni

2010 – Przewodniczący senackiej komisji ds. Wspomagania Działalności Naukowej UPJPII w Krakowie

2009 - 2014 – Przedstawiciel WTST w senacie UPJPII w Krakowie

2009 - 2010 – Członek Zespołu dla nowelizacji „Podstawy programowej katechezy” oraz „Programu nauczaniu religii”

2009 – Członek senackiej komisji ds. Wspomagania Działalności Naukowej UPJPII w Krakowie

2008 – Stanowisko: profesor nadzwyczajny UPJPII

2008 - 2014 – Wydziałowy koordynator programu Erasmus w WTST

2007 – Członek Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego

2005 – Członek Polskiego Towarzystwa Teologicznego

2005 – Stopień doktora habilitowanego na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

2005 – Kierownik katedry nauk pedagogiczno-katechetycznych WTST

2003 - 2004 – Członek Zespołu Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski dla opracowania programu katechezy parafialnej dla młodzieży

2002 – Rzeczoznawca Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski do spraw oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych

2000 – Delegat biskupa diecezjalnego do oceny ksiąg treści religijnej

1999 – Kierownik Pedagogizacji w WTST

1998 – Wykładowca katechetyki w WTST

1998 - 2005 – Członek i sekretarz zarządu Fundacji im. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza

1998 - 2005 – Pracownik wydziału katechetycznego kurii diecezjalnej w Tarnowie i wizytator diecezjalny nauki religii

1998 – Stopień doktora teologii na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie

1997 – Członek Stowarzyszenia Katechetyków Polskich

1995 – Stopień licencjata teologii

1993 - 1998 – Specjalistyczne studia licencjacko-doktorskie z katechetyki w Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie

1985 - 1991 – Studia filozoficzno-teologiczne (w Gościkowie-Paradyżu - diecezja zielonogórsko-gorzowska - 1985/1986 i w Tarnowie - 1986/1991)

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Zdrowa i mocna rodzina fundamentem społeczeństwa, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2019.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
World Youth Day 2016 Krakow. The School of Faith and Humanity, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Strengthening Families, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
World Youth Days. A Testimony to the Hope of Young People, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
The Contemporary Family: Local and European Perspectives, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskieg Jana Pawła II w Krakowie 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Die katholische Schule zu Beginn des XXI. Jahrhunderts am Beispiel Polens und Englands, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nauki o rodzinie w służbie rodziny, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Człowiek chory i umierający. Możliwości wsparcia i formy pomocy, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Człowiek wobec bólu, cierpienia i śmierci, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Życie i śmierć. Wyzwania działalności charytatywnej : praca zbiorowa, Tarnów: Wydawnictwo Polihymnia 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ręce mego ojca i usta mojej matki powiedziały mi najwięcej o Bogu. Biskupa Piotra Bednarczyka ujęcie katechezy rodzinnej, Tarnów: Wydawnictwo Polihymnia 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Ut gaudens catechizem". 10. rocznica śmierci biskupa Piotra Longina Bednarczyka biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej : praca zbiorowa, Tarnów: Wydawnictwo Polihymnia 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Działalność misyjna i promocja ludzka. Teoria i praktyka eklezjalna, Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zagadnienia katechetyki materialnej, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Historia katechezy i katechetyka fundamentalna : praca zbiorowa, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
W kierunku integralnej edukacji religijnej w rodzinie. Próba refleksji nad nauczaniem Jana Pawła II w kontekście polskich uwarunkowań, Tarnów: Wydawnictwo Polihymnia 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Religious Education / Catechesis in the Family. A European Perspective, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Socjalizacja - wyzwanie współczesności : praca zbiorowa, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przestrzenie pracy socjalnej : praca zbiorowa, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Katecheza dorosłych : praca zbiorowa, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Katecheza rodzinna w nauczaniu Kościoła od Soboru Watykańskiego II, Tarnów: Wydawnictwo Polihymnia 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Anders erziehen in Polen. Der Erziehungs- und Bildungsbegriff im Kontext eines sich ständig verändernden Europas des XXI. Jahrhunderts, Tarnów: Wydawnictwo Polihymnia 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dzisiejsi rodzice. Problemy i wyzwania : praca zbiorowa, Tarnów: Wydawnictwo Polihymnia 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Familienkatechese in Polen um die Jahrhundertwende. Probleme und Herausforderungen, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zobowiązani do wiary. Po dwudziestu latach na drodze wyznaczonej przez Jana Pawła II (Tarnów, 9-10 VI 1987) : praca zbiorowa, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wychowanie młodzieży na poziomie szkół ponadgimnazjalnych, Część II: Wychowanie religijne i katecheza, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
W poszukiwaniu katechezy rodziców. Studium teoretyczno-empiryczne, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wychowanie młodzieży w średnim wieku szkolnym, Część I: Wychowanie ogólne, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przebóstwiać to co ludzkie. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Biskupa Władysława Bobowskiego, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wychowanie młodzieży na poziomie szkół ponadgimnazjalnych, Część I: Wychowanie ogólne, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Eucharystia - pokuta i pojednanie w katechezie. Problemy i wyzwania, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wychowanie młodzieży w średnim wieku szkolnym, Część II: Wychowanie religijne i katecheza, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dzisiejsza młodzież powiedziała, że... : problemy i wyzwania, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wkład ks. Walentego Gadowskiego (1861-1956) w rozwój katechetyki, Kraków: Wydawnictwo UNUM 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wychowanie dzieci w młodszym wieku szkolnym, część II: Wychowanie religijne i katecheza, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wychowanie dzieci w młodszym wieku szkolnym, część I: Wychowanie ogólne, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rodzina - bezcenny dar i zadanie : praca zbiorowa, Radom: Polwen Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dzisiejsze aspiracje katechezy rodzinnej. Problemy i wyzwania, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dzisiejszy bierzmowany. Problemy i wyzwania, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Katechizować dzisiaj. Problemy i wyzwania, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Katecheza o małżeństwie i rodzinie w Polsce po Soborze Watykańskim II. Próba oceny, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dydaktyka katechezy : praca zbiorowa. Część I, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dydaktyka katechezy : praca zbiorowa. Część II, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Katechetyka szczegółowa : praca zbiorowa, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Katecheza specjalna dzisiaj. Problemy i wyzwania, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
W kręgu rodziny. Refleksje praktyków : praca zbiorowa, Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wybrane zagadnienia z katechetyki : praca zbiorowa, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
W kierunku katechezy rodzinnej, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Historia katechezy i katechetyka fundamentalna : praca zbiorowa, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Katechetyka materialna : praca zbiorowa, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2002.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dzisiejszy katecheta. Stan aktualny i wyzwania, Kraków: Wydawnictwo WAM 2002.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dzisiejszy katechizowany. Stan aktualny i wyzwania, Kraków: Wydawnictwo WAM 2002.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Borowa : moja mała ojczyzna. T. 3, Rys historyczny do II wojny światowej : praca zbiorowa, Borowa: Zakład Poligraficzny Pławo 2002.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mała katecheza o Wielkim Tygodniu, Tarnów: Zakład Poligraficzny Pławo 2002.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Drogi katechezy rodzinnej, Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha 2002.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wypłyń na głębię.Wprowadzenie do praktyki chrześcijaństwa w świetle listu apostolskiego Jana Pawła II Novo millennio ineunte, Katowice: Księgarnia Św. Jacka 2001.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Z Ewangelią w Trzecie Tysiąclecie, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2001.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mała katecheza o Ziemi Jezusa, Tarnów: Zakład Poligraficzny Pławo 2001.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dzisiejsza młodzież. Stan aktualny i wyzwania, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe 2001.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Borowa : moja mała ojczyzna. T. 2, Duchowieństwo, Borowa: Zakład Poligraficzny Pławo 2001.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Borowa : moja mała ojczyzna. T. 1, Wspomnienia, Borowa: Zakład Poligraficzny Pławo 2000.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Fundamentalne podstawy i obszary katechezy rodzinnej, Tarnów: Zakład Poligraficzny Pławo 2000.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mała katecheza o pielgrzymowaniu, Tarnów: Zakład Poligraficzny Pławo 2000.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Świadek wierny : dziesiąta rocznica śmierci arcybiskupa Jerzego Ablewicza, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2000.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
W poszukiwaniu kształtu katechezy : księga pamiątkowa ku czci księdza Profesora Edwarda Lazarowicza, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2000.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tradycja katechezy rodzinnej w Diecezji Tarnowskiej, Tarnów: Zakład Poligraficzny Pławo 1999.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Podstawy teologiczno-antropologiczne katechezy rodzinnej. Na podstawie dokumentów Magisterium soborowego i posoborowego, Tarnów: Mała Poligrafia Redemptorystów 1998.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

The Significance of Christian Love in Building a Stable Marriage [w:] Strong Families - Strong Societies: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2019, s. 13-25. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
World Youth Day Krakow 2016. Background [w:] World Youth Day 2016 Krakow. The School of Faith and Humanity: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 159-179. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wyjaśniał słowo w napisanym i wielokrotnie wydawanym katechizmie- ks. mgr lic. Edward Lazarowicz [w:] Dzieje diecezji tarnowskiej: Wydawnictwo Biblos 2018, s. 179-187. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jornada Mundial de la Juventud Cracovia 2016. Informatiǒn básica. [w:] Jornada Mundial de la Juventud Cracovia 2016. Resultados de los estudios seleccionados: Narodowe Centrum Kultury w Warszawie 2016, s. 16-37. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Overview of the World Youth Day Krakow 2016 [w:] World Youth Day Kraków 2016. Selected study results: Narodowe Centrum Kultury w Warszawie 2016, s. 16-37. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
The parish as a place of the development of young people`s faith [w:] World Youth Days. A Testimony to the Hope of Young People: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2016, s. 521-535. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wychowanie religijne integralną częścią wychowania w rodzinie [w:] Wychowanie w rodzinie od bezradności ku możliwościom: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2016, s. 99-111. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Discovery, acceptance and realization of Christian love as the foundation for engaged couples' formation [w:] Strengthening Families: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2016, s. 109-121. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Religious Music in the Family as a Manifestation of Religious Feelings of its Members [w:] Focus on Family and Education: Crkva u Svijetu 2016, s. 165-174. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rodzina jako wartość akceptowana, oczekiwana i realizowana przez Polaków [w:] Rodzina i edukacja w zmaganiu o przyszłość Europy: Wydawnictwo PWSZ 2016, s. 67-77. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016. Podstawowe informacje [w:] Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016. Wybrane wyniki badań, Kraków 2016: Narodowe Centrum Kultury w Warszawie 2016, s. 16-37. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Towards Religious Education in the Family in the 21st Century [w:] The Contemporary Family: Local and European Perspectives, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe 2015, s. 309-318. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wiara oświecająca miasto ludzi – rodzina [w:] Rodzina dobro uniwersalne, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2015, s. 199-206. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przeżywanie adwentu i Bożego Narodzenia w polskich rodzinach w XXI wieku [w:] Nauki o rodzinie w służbie rodziny, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe 2014, s. 431-449. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
RE Books as a Support for Creative Teaching and Learning in a Polish Context [w:] Education and Creativity, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2014, s. 117-129. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zmiany poglądów Polaków na temat umierania i śmierci jako wyzwanie pastoralne Kościoła w Polsce w XXI wieku [w:] Człowiek chory i umierający. Możliwości wsparcia i formy pomocy, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe 2014, s. 81-97. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Udział studentów WTST w programie „Erasmus” w kontekście 5 lat korzystania przez UPJPII z Karty Uczelni „Erasmusa” [w:] Memoriae Ecclesiae custos. Księga pamiątkowa dedykowana ks. dr. Ryszardowi Banachowi w 70. rocznicę urodzin, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2013, s. 319-326. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Osoba starsza a sens życia [w:] Człowiek wobec bólu, cierpienia i śmierci, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe 2013, s. 23-34. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Katecheza przedmałżeńska jako przygotowanie do zadań podejmowanych w małżeństwie i rodzinie [w:] Miłość i odpowiedzialność – wyznaczniki kanonicznego przygotowania do małżeństwa, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2013, s. 57-78. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nauczyciel religii i katecheta – nadawca w katechetycznym przekazie wiary [w:] Scripturae lumen, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2013, s. 485-496. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Założenia i uwarunkowania wychowania religijnego podejmowanego w środowisku rodzinnym [w:] Wychowanie do wartości w świecie cyberkultury, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2012, s. 183-214. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Konferencje i sympozja naukowe zorganizowane lub współorganizowane przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II [w:] Dzieje diecezji tarnowskiej. Tom 2: Instytucje i wydarzenia, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2012, s. 259-270. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pracownicy Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie [w:] „UT GAUDENS CATECHIZEM”. 10 rocznica śmierci biskupa Piotra Longina Bednarczyka biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej, Tarnów: Wydawnictwo Polihymnia 2011, s. 37-53. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Księża diecezji tarnowskiej w służbie nauki [w:] „Słowo jego płonęło jak pochodnia” (Syr 48,1). Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Brzegowego, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 263-274. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Znaczenie dojrzałości ludzkiej w kształtowaniu osobowości katechety [w:] Wielopłaszczyznowe wsparcie człowieka we współczesnej pedagogii. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Biskupowi Antoniemu Długoszowi, Kraków: Wydawnictwo WAM 2011, s. 419-429. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Discovering God with Children the Help of R.E. Books in a Polish Context [w:] Symmetrical communication? Philosophy and Theology in Classrooms across Europe, Rehburg-Loccum: Religionspädagogisches Institut Loccum 2011, s. 49-59. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Konsultanci i doradcy metodyczni w zakresie nauczania religii w diecezji tarnowskiej [w:] „UT GAUDENS CATECHIZEM”. 10 rocznica śmierci biskupa Piotra Longina Bednarczyka biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej, Tarnów: Wydawnictwo Polihymnia 2011, s. 55-64. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rodzina – fundamentalne źródło kształtowania człowieka. Pedagogiczno-katechetyczne impulsy pomocy młodym w przygotowaniu do życia w małżeństwie i rodzinie [w:] Małżeństwo i rodzina wciąż fundamentem nowej cywilizacji. Refleksje na kanwie dokumentu Konferencji Episkopatu Polski pt. „Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie”, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 15-26. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Praca z podręcznikiem do nauki religii jako wsparcie rozwoju emocjonalnego ucznia w młodszym wieku szkolnym [w:] Wychowanie w wierze w kontekście przemian współczesności, Katowice: Księgarnia Św. Jacka 2011, s. 249-259. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ethical need for authentic fraternity rooted in the Bible [w:] Biblia a etika: etické dimenzie správania, Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela w Banská Bystrica 2011, s. 134-139. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Formacja moralna jako przygotowanie do wyboru i realizacji wartości chrześcijańskich [w:] Rodzina szkołą wartości, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2011, s. 113-124. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Cywilizacja miłości w dobie ponowoczesności? [w:] Wychowanie a wyzwania ponowoczesności, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2011, s. 69-80. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pomoc osobie niepełnosprawnej w rozwoju religijnym w kontekście „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” z 2010 roku [w:] Oblicza wykluczenia i marginalizacji społecznej, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2011, s. 234-247. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Transcendencja osoby fundamentem antropologii i pedagogiki Jana Pawła II [w:] Rodzina w trosce o życie – Kościół w trosce o rodzinę, Katowice: Księgarnia Św. Jacka 2010, s. 148-156. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Uwarunkowania inicjatyw wychowawczych i katechetycznych podejmowanych przez ks. bpa Jana Stepę [w:] Biskupi tarnowscy okresu komunistycznego: ks. bp Jan Piotr Stepa i ks. abp Jerzy Karol Ablewicz, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010, s. 51-61. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wyzwania ponowoczesności wobec katechezy i liturgii [w:] Współczesna katecheza liturgiczna. Liturgia w katechezie i szkolnym nauczaniu religii, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2010, s. 195-208. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Hasło: Fundacja im arcybiskupa Jerzego Ablewicza [w:] Encyklopedia Tarnowa, Tarnów: Drukarnia Dimograf 2010, s. 125-125. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Hasło: Gadowski Walenty [w:] Encyklopedia Tarnowa, Tarnów: Drukarnia Dimograf 2010, s. 127-127. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wolność a szczególny znak współczesnego wychowania młodych [w:] Z problematyki wolności w pedagogice, Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie 2010, s. 88-89. [więcej informacji]
Wskazania dotyczące pracy z osobą z niepełnosprawnością, wynikające z „Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach” z 2010 r. [w:] Przestrzenie pracy socjalnej, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010, s. 117-126. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Hasło: Dygoniewicz Władysław [w:] Encyklopedia Tarnowa, Tarnów: Drukarnia Dimograf 2010, s. 114-115. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Aspekty pedagogiczno-katechetyczne współczesnych poszukiwań parafialnej katechezy dorosłych [w:] Lux Tua Veritas. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Magnificencji księdzu profesorowi Janowi Maciejowi Dyduchowi z okazji 70. rocznicy urodzin, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe 2010, s. 195-305. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rozpoznanie u początku prawidłowej pomocy - charakterystyka osób z niepełnosprawnością intelektualną [w:] Socjalizacja - wyzwanie współczesności, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010, s. 445-456. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Hasło: Chrobak Walenty [w:] Encyklopedia Tarnowa, Tarnów: Drukarnia Dimograf 2010, s. 83-83. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Hasło: Caliński Jan [w:] Encyklopedia Tarnowa, Tarnów: Drukarnia Dimograf 2010, s. 77-77. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sociological Aspects of Family Religious Education in Poland [w:] Religious Education / Catechesis in the Family. A European Perspective, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2010, s. 167-177. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Hasło: Chrząszcz Józef [w:] Encyklopedia Tarnowa, Tarnów: Drukarnia Dimograf 2010, s. 84-84. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Hasło: Paciorek Jan [w:] Encyklopedia Tarnowa, Tarnów: Drukarnia Dimograf 2010, s. 295-295. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Katecheza w dobie ponowoczesności - „Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” z 2010 roku [w:] Dwadzieścia lat katechezy, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2010, s. 155-164. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Religious Education / Catechesis in the Family: A Basic Psychological and Church Perspective [w:] Religious Education / Catechesis in the Family. A European Perspective, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2010, s. 49-57. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wolność a szczególny znak współczesnego wychowania młodych [w:] Z problematyki wolności w pedagogice, Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie 2010, s. 88-98. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Obrońca życia i rodziny [w:] Testi Ioannis Pauli II. Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin jego eminencji księdza kardynała Stanisława Dziwisza metropolity krakowskiego i wielkiego kanclerza Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe 2009, s. 233-247. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
W poszukiwaniu dobrego podręcznika [w:] Poszukiwania optymalnego podręcznika do katechezy, Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2009, s. 147-158. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Katecheza dorosłych w programie duszpasterskim parafii [w:] Katecheza dorosłych, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2009, s. 191-211. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pedagogiczno-katechetyczne wyzwania współczesnej realizacji przez rodziców wychowania religijnego w rodzinie [w:] Dzisiejsi rodzice. Problemy i wyzwania, Tarnów: Wydawnictwo Polihymnia 2009, s. 87-95. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Aspekty pedagogiczno-katechetyczne świętości życia rodziców w wychowaniu dzieci [w:] Dzisiejsi rodzice. Problemy i wyzwania, Tarnów: Wydawnictwo Polihymnia 2009, s. 73-85. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nowe podręczniki do nauczania religii w szkole podstawowej. Tarnowska seria [w:] Podręczniki do nauki religii. Sens czy bezsens?, Opole: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego 2009, s. 131-141. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Personalistyczno-chrystologiczne ujęcie osoby. Ks. Franciszka Blachnickiego impulsy wychowawcze [w:] Ks. Franciszek Blachnicki – katechetyk i pastoralista. W dwudziestą rocznicę śmierci Sługi Bożego, Katowice: Księgarnia Św. Jacka 2009, s. 154-164. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Założenia i praktyka personalistycznego wychowania w rodzinie [w:] Rodzina przyszłością świata? W kręgu zamyśleń nad rodziną, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2009, s. 117-129. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Własny i oryginalny” charakter wychowania w rodzinie [w:] Historia vita memoriae. Prace dedykowane Księdzu Profesorowi Stanisławowi Ludwikowi Piechowi, Kraków: Wydawnictwo UNUM 2009, s. 497-503. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Godność człowieka niepełnosprawnego [w:] Katecheza osób szczególnej troski. Stan aktualny. Propozycje na przyszłość, Kraków: Wydawnictwo WAM 2008, s. 11-22. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tarnowska seria podręczników do nauki religii w szkole podstawowej [w:] Zobowiązani do wiary. Po dwudziestu latach na drodze wyznaczonej przez Jana Pawła II (Tarnów, 9-10 VI 1987), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2008, s. 357-368. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Biografia i dorobek naukowy Księdza Biskupa Piotra Bednarczyka [w:] Zobowiązani do wiary. Po dwudziestu latach na drodze wyznaczonej przez Jana Pawła II (Tarnów, 9-10 VI 1987), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2008, s. 303-314. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Parafia i szkoła w dziele umacniania rodziny, w realizacji wychowania i edukacji religijnej [w:] Małżeństwo i rodzina od Biblii po współczesność, Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II 2008, s. 259-269. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Trwały proces dojrzewania chrześcijańskiego. Jana Pawła II aspekty katechezy młodzieży [w:] Troska Kościoła o współczesną polską młodzież. Zarys problematyki, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2008, s. 127-139. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wychowanie dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Wyzwania pedagogiczno-katechetyczne [w:] Etyczne i duchowe potrzeby osób niepełnosprawnych, Katowice: Księgarnia Św. Jacka 2007, s. 21-29. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rodzina wobec niepełnosprawności intelektualnej dziecka. Obawy i nadzieje [w:] Etyczne i duchowe potrzeby osób niepełnosprawnych, Katowice: Księgarnia Św. Jacka 2007, s. 30-39. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Aspekty pedagogiczno-katechetyczne podmiotowej roli rodziny w ewangelizacyjnej misji Kościoła w świetle polskich programów i materiałów katechetycznych do szkół ponadgimnazjalnych po Soborze Watykańskim II [w:] Wychowanie młodzieży na poziomie szkół ponadgimnazjalnych, Część II: Wychowanie religijne i katecheza, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007, s. 161-181. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Miejsce katechezy rodzinnej w wychowaniu chrześcijańskim. Implikacje pedagogiczno-katechetyczne [w:] Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007, s. 728-742. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Konieczność i uwarunkowania współczesnej katechezy przedmałżeńskiej [w:] W poszukiwaniu katechezy rodziców. Studium teoretyczno-empiryczne, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007, s. 199-205. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wychowawcze oddziaływania Kościoła i rodziny. Sugestie ks. W. Gadowskiego w kontekście pedagogicznych propozycji J.F. Herbarta [w:] Przebóstwiać to co ludzkie. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Biskupa Władysława Bobowskiego, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007, s. 421-429. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Katecheza inicjacyjna w diecezji tarnowskiej wspólną troską rodziny i parafii [w:] Eucharystia - pokuta i pojednanie w katechezie. Problemy i wyzwania, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2007, s. 325-332. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Katecheza rodzinna [w:] Leksykon pedagogiki religii, Warszawa: Wydawnictwo Verbinum 2007, s. 297-303. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Integralny i personalistyczny charakter edukacji religijnej w kontekście wyzwań współczesności [w:] Wychowanie młodzieży w średnim wieku szkolnym, Część I: Wychowanie ogólne, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007, s. 413-429. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Implikacje pedagogiczno-katechetyczne i edukacji religijnej w rodzinie odczytane w dokumentach Kościoła [w:] Katechetyka i katecheza u progu XXI wieku, Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha 2007, s. 341-349. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Aspekty pedagogiczno-katechetyczne inicjacji sakramentalnej w kontekście Instrumentum Laboris [w:] Eucharystia – pokuta i pojednanie w katechezie. Problemy i wyzwania, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2007, s. 51-58. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Świadome życie sakramentalne ludzi młodych jako postulat pedagogiki Jana Pawła II [w:] Wychowanie młodzieży w średnim wieku szkolnym, Część II: Wychowanie religijne i katecheza, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007, s. 243-269. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Implikacje pedagogiczno-katechetyczne formacji dzieci pierwszokomunijnych w świetle Instrumentum laboris [w:] Funkcja inicjacyjna katechezy w Kościele współczesnym, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2007, s. 129-138. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Młodość – Kluczowy etap życia. Wnioski Jana Pawła II z jego pracy pedagogicznej z młodzieżą [w:] Wychowanie młodzieży na poziomie szkół ponadgimnazjalnych, Część I: Wychowanie ogólne, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007, s. 455-468. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Katecheza o małżeństwie i rodzinie [w:] Leksykon pedagogiki religii, Warszawa: Wydawnictwo Verbinum 2007, s. 285-290. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wychowanie do małżeństwa i rodziny na miarę XXI wieku [w:] Małżeństwo i rodzina w panoramie współczesnych systemów, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2006, s. 183-205. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Współpraca parafii z rodziną w katechizacji [w:] Katecheza w Kościele i dla Kościoła, Płock: Płocki Instytut Wydawniczy 2006, s. 395-403. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pedagogiczne propozycje J. F. Herbarta w refleksji ks. Walentego Gadowskiego [w:] Wkład ks. Walentego Gadowskiego (1861-1956) w rozwój katechetyki, Kraków: Wydawnictwo UNUM 2006, s. 119-127. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Radość i moc życia sakramentalnego ważnym elementem dziecięcej pedagogiki Jana Pawła II [w:] Wychowanie dzieci w młodszym wieku szkolnym, część II: Wychowanie religijne i katecheza, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2006, s. 159-180. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Skuteczność wychowawczych oddziaływań rodziców według ks. Walentego Gadowskiego [w:] Wkład ks. Walentego Gadowskiego (1861-1956) w rozwój katechetyki, Kraków: Wydawnictwo UNUM 2006, s. 293-298. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Katecheza rodzinna w świetle posoborowego nauczania Kościoła [w:] Recepcja wskazań Soboru w życiu i działaniu Kościoła w Polsce. Niektóre wyzwania 40 lat po Soborze Watykańskim II (1965-2005), Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2006, s. 187-211. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przymierze małżeńskie jako miejsce i źródło świadectwa [w:] Człowiek między losem a wyborem. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Władysławowi Szewczykowi, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2006, s. 429-438. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nota biograficzna ks. Walentego Gadowskiego [w:] Wkład ks. Walentego Gadowskiego (1861-1956) w rozwój katechetyki, Kraków: Wydawnictwo UNUM 2006, s. 13-19. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Katecheza rodzinna. Próba teologicznego zarysu zagadnienia [w:] Rodzina. Bezcenny dar i zadanie, Radom: Polwen Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2006, s. 182-230. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zarys całościowego ujęcia katechezy rodzinnej [w:] Dzisiejsze aspiracje katechezy rodzinnej. Problemy i wyzwania, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2005, s. 13-31. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sakrament bierzmowania w świetle dokumentów synodalnych Kościoła w Polsce po 1980 roku [w:] Dzisiejszy bierzmowany. Problemy i wyzwania, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2005, s. 77-93. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Młodzież o małżeństwie i rodzinie [w:] Dzisiejsze aspiracje katechezy rodzinnej. Problemy i wyzwania, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2005, s. 423-431. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rola rodziny w życiu młodego człowieka [w:] Dzisiejszy bierzmowany. Problemy i wyzwania, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2005, s. 373-392. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Personalistyczny charakter życia i wychowania rodzinnego [w:] Dzisiejsze aspiracje katechezy rodzinnej. Problemy i wyzwania, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2005, s. 375-384. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Współpraca środowisk w posłudze katechetycznej [w:] Miejsca katechezy. Rodzina, parafia, szkoła, Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2005, s. 139-169. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Młodzi o modlitwie w rodzinie [w:] Dzisiejszy bierzmowany. Problemy i wyzwania, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2005, s. 421-438. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Katecheza rodzinna [w:] Wokół katechezy posoborowej, Opole: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego 2004, s. 214-223. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pomoc rodzinie w diecezji tarnowskiej w realizacji zadań katechetycznych [w:] Cantate Domino canticum novum. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Kazimierzowi Pasionkowi, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2004, s. 318-329. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przekaz egzystencjalny katechezy rodzinnej [w:] Katecheza w służbie wiary, Przemyśl: Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej 2004, s. 199-208. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Współpraca rodziny, szkoły i parafii w dziele wychowania [w:] Dydaktyka katechezy. Część I, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2004, s. 339-376. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Na nowo rozpoczynać od Chrystusa. Novo millennio ineunte - pomoc w praktykowaniu drogi Ewangelii [w:] Katechizować dzisiaj. Problemy i wyzwania, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2004, s. 13-22. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Współpraca rodziny, szkoły i parafii w realizacji zadań wychowawczych [w:] Katecheza w parafii. Poszukiwanie tożsamości, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 2004, s. 139-149. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Katechizacja osób upośledzonych umysłowo [w:] Katechetyka szczegółowa, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2003, s. 306-350. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Istota i zasady katechezy rodzinnej [w:] Rodzina – Szkoła – Kościół. Korelacja i dialog, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 2003, s. 91-103. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ewangelizacja w misji Kościoła [w:] Wybrane zagadnienia z katechetyki, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2003, s. 347-373. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Koterla Antoni [w:] Słownik katechetyków polskich XX wieku, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 2003, s. 106-106. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wychowawca - człowiek o wielkim sercu i twardej ręce [w:] Dyscyplina w szkole i na katechezie, Opole: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego 2003, s. 129-143. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Katecheza specjalna wyrazem troski o każdego człowieka w świetle dokumentów synodalnych Kościoła w Polsce po 1980 roku [w:] Katecheza specjalna dzisiaj. Problemy i wyzwania, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2003, s. 55-66. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ewangelia w życiu rodziny [w:] W kręgu rodziny. Refleksje praktyków, Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha 2003, s. 52-62. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Solak Adam [w:] Słownik katechetyków polskich XX wieku, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 2003, s. 225-226. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Lazarowicz Edward [w:] Słownik katechetyków polskich XX wieku, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 2003, s. 128-128. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Katecheza dziecka wieku przedszkolnego [w:] Katechetyka szczegółowa, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2003, s. 19-60. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zając Marian Wiesław [w:] Słownik katechetyków polskich XX wieku, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 2003, s. 285-286. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wybrane aspekty katechezy rodzinnej [w:] Drogi katechezy rodzinnej, Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha 2002, s. 52-69. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nie zniechęcajcie się w czynieniu dobra! Postawa Prymasa Wyszyńskiego wzorem w zaszczytnej służbie dla ludzkości: pracy i trosce wychowawczej nauczycieli [w:] Dzisiejszy katecheta. Stan aktualny i wyzwania, Kraków: Wydawnictwo WAM 2002, s. 382-390. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wychowanie chrześcijańskie dialogiem wiary i miłości [w:] Dzisiejszy katecheta. Stan aktualny i wyzwania, Kraków: Wydawnictwo WAM 2002, s. 155-170. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wychowanie do rezygnacji wychowaniem do wolności [w:] Dzisiejszy katechizowany. Stan aktualny i wyzwania, Kraków: Wydawnictwo WAM 2002, s. 308-322. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Odpowiedzialność za wychowanie w rodzinie [w:] Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, Tarnów: Zakład Poligraficzny Pławo 2002, s. 85-100. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tajemnica człowieka - obrazu Boga [w:] Dzisiejszy katechizowany. Stan aktualny i wyzwania, Kraków: Wydawnictwo WAM 2002, s. 113-128. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Uczyć prawdy i w prawdzie. Szkoła i uniwersytet w życiu Kościoła i Narodu [w:] W Trzecie Tysiąclecie. Komentarz pastoralny do dokumentów II Polskiego Synodu Plenarnego, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2002, s. 38-53. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zarys dziejów katechezy szkolnej w diecezji tarnowskiej – do usunięcia religii ze szkół przez władze komunistyczne [w:] Dydaktyka w służbie katechezy, Kraków: Wydawnictwo WAM 2002, s. 105-116. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Katecheza rodzinna zadaniem i nadzieją Kościoła [w:] Drogi katechezy rodzinnej, Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha 2002, s. 141-149. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rola katechezy dorosłych w formacji katechetycznej rodziców [w:] Katecheza dorosłych we wspólnocie Kościoła, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 2002, s. 159-174. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Potrzeby i możliwości wprowadzania elementów ewangelizacji do katechezy rodzinnej [w:] Katecheza ewangelizacyjna w rodzinie, parafii, szkole, Warszawa: Wydawnictwo Verbinum 2002, s. 13-31. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Skuteczność wychowawczych oddziaływań rodziców według ks. Walentego Gadowskiego [w:] Ks. Walenty Gadowski. Wspomnienia katechety, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe 2001, s. 270-277. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Młodzi nadzieją Kościoła w nauczaniu i duszpasterstwie Jana Pawła II [w:] Dzisiejsza młodzież. Stan aktualny i wyzwania, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe 2001, s. 59-73. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Katecheza chrzcielna [w:] Przed sakramentem chrztu świętego, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2001, s. 34-46. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nowe przykazanie [w:] Wprowadzenie do praktyki chrześcijaństwa w świetle listu apostolskiego Jana Pawła II Novo millennio ineunte, Katowice: Księgarnia Św. Jacka 2001, s. 188-201. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ewangelizacja poprzez Światowe Dni Młodzieży [w:] Dzisiejsza młodzież. Stan aktualny i wyzwania, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe 2001, s. 99-104. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rodzina na przełomie wieków [w:] Przyszłość wychowania, Tarnów: Zakłady Graficzne „Drukarz” 2001, s. 71-90. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Fundacja arcybiskupa Jerzego Ablewicza [w:] Świadek wierny, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2000, s. 319-322. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Aspekty formalne katechezy rodzinnej [w:] W poszukiwaniu kształtu katechezy, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2000, s. 201-219. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rola św. Kingi w posłudze pasterskiej arcybiskupa Jerzego Ablewicza [w:] Świadek wierny, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2000, s. 267-281. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Neki elementi i načela konfesionalnosuradničkog vjeronauka [w:] Crkva u svijetu 2019, s. 42-58. [więcej informacji]
Der Umbruch in den modernen Gesellschaften [w:] The Person and the Challenges 2018, s. 181-193. [więcej informacji]
The Family Communio Personarum and Upbringing [w:] The Person and the Challenges 2018, s. 45-57. [więcej informacji]
Szczególnie zasłużeni dla nauki i kultury. Doktorzy honoris causa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w latach 2015-2018 [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne 2018, s. 345-369. [więcej informacji]
Monoteizem in okoljska vzgoja [w:] Bogoslovni vestnik 2018, s. 415-427. [więcej informacji]
Die Erziehungsmission der Familie: Aktuelle Herausforderungen und neue Kozeptionen [w:] The Person and the Challenges 2017, s. 133-147. [więcej informacji]
Formation of Adult Lay Catholics for Commitment in the World [w:] The Person and the Challenges 2017, s. 93-106. [więcej informacji]
Erzbischof Celestino Migliore, Apostolischer Nuntius in Polen – Doktor honoris causa der Päpstlichen Universität Johannes Paul II. in Krakau [w:] The Person and the Challenges 2016, s. 257-261. [więcej informacji]
Prof. Elie Wiesel – Doktor honoris causa der Päpstlichen Universität Johannes Paul II. in Krakau [w:] The Person and the Challenges 2016, s. 243-248. [więcej informacji]
Werte als bestimmende Factoren. Pädagogisch-katechetische Implikationen für die Religionserziehung [w:] Theologica 2016, s. 141-150. [więcej informacji]
Der Beitrag des Menschenbilds von Johannes Paul II. zu einer Werteerziehung, die auf das Leben in der Familie, der Gesellschaft und der Kirche vorbereitet [w:] Analecta Cracoviensia 2016, s. 163-175. [więcej informacji]
Valores como fatores determinantes. ImplicaÇôes pedagôgico-catequéticas para o ensino religioso [w:] Theologica 2016, s. 151-159. [więcej informacji]
Bericht über die XIII. internationale Wissenschaftskonferenz: „Der Weltjugendtag. Ursprung und Entwicklung der Idee”, Krakau, 1. und 2. April 2016 [w:] The Person and the Challenges 2016, s. 105-110. [więcej informacji]
H. H. Prof. Dr. habil. Michael Heller – Doktor honoris causa der Päpstlichen Universität Johannes Paul II. in Krakau [w:] The Person and the Challenges 2016, s. 97-104. [więcej informacji]
Виховання Патріотизму в Контексті Процесу Європейської Інтеграції [w:] Intermarum: історія, політика, культура 2016, s. 23-31. [więcej informacji]
Bericht über die XVI. gesamtpolnische Wissenschaftskonferenz „Ihr Jugendlichen, Euch gehört die Zukunft (Parati Semper 1). In der Vorbereitung auf den Weltjugendtag”, Tarnów, 24. Mai 2016 [w:] The Person and the Challenges 2016, s. 111-115. [więcej informacji]
Die Werteerziehung im Lehrwerk Johannes Pauls II [w:] The Person and the Challenges 2016, s. 17-27. [więcej informacji]
Seine Heiligkeit Benedikt XVI. – Doktor honoris causa der Päpstlichen Universität Johannes Paul II. in Krakau [w:] The Person and the Challenges 2016, s. 249-255. [więcej informacji]
Die Polen angesichts der Umbrüche im politischen und gesellschaftlichen Bereich. Ein Vierteljahrhundert nach der Unabhängigkeit Polens [w:] The Person and the Challenges, Vol. 5, no. 1 2015, s. 191-199. [więcej informacji]
Rodzina XXI wieku w perspektywie nauczania Jana Pawła II [w:] Polonia sacra 2015, s. 155-174. [więcej informacji]
Punina postojanja osobe – civilizacija ljubavi u kontekstu postmoderne [w:] Crkva u svijetu 2015, s. 469-477. [więcej informacji]
Christliche Werte als Fundament einer inhaltsreichen Religionserziehung in der Familie [w:] The Person and the Challenges 2015, s. 137-148. [więcej informacji]
Katechese im Zeitalter der Postmoderne. „Grundsatzprogramm für die Katechese der Kirche in Polen“ aus dem Jahr 2010 [w:] Bogoslovni vestnik, L. 74, nr 1 2014, s. 107-117. [więcej informacji]
Richtungsweisende Merkmale zur religiösen Erziehung und Bildung im Lehrwerk von Papst Johannes Paul II [w:] Bogoslovska Smotra, Nr 1 2014, s. 137-148. [więcej informacji]
In der Familie durch die Liturgie der Hauskirche im Glauben wachsen [w:] Theologica, T. 49, nr 2 2014, s. 259-269. [więcej informacji]
Geistig behinderte Kinder religiös erziehen - Herausforderungen an Pädagogik und Katechese [w:] The Person and the Challenges, Vol. 4, no 2 2014, s. 221-234. [więcej informacji]
Die Familie und ihr geistig behindertes Kind - Befürchtungen und Hoffnungen [w:] Studia Bobolanum, Rok [13], nr 4 2014, s. 95-107. [więcej informacji]
Uniwersytecka „melodia“. Tarnowski przyczynek do współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXXIII/2 2014, s. 193-203. [więcej informacji]
`Handlungskompetenzen` des Religionslehrers und Katecheten, eine an der Vermittlung pädagogischer und katechetischer Fähigkeiten orientierte Ausbildung [w:] The Person and the Challenges, Vol. 4, no. 1 2014, s. 141-156. [więcej informacji]
Crescer na fé no seio família através da liturgia da Igreja doméstica [w:] Theologica, T. 49, nr 2 2014, s. 271-281. [więcej informacji]
Die Freiheit - das besondere Kennzeichen einer modernen Jugenderziehung [w:] The Person and the Challenges, Vol. 3, no. 2 2013, s. 193-207. [więcej informacji]
Wychowanie dziecka do wiary w rodzinie w perspektywie teologicznej [w:] Studia nad Rodziną, R. 17, nr 1 2013, s. 25-37. [więcej informacji]
Aktualne możliwości kształcenia polskich studentów za granicą w kontekście 25. rocznicy powołania programu „Erasmus” [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXXII/2 2013, s. 103-112. [więcej informacji]
Implikationen für Pädagogik und Katechese im Hinblick auf die Unterstützung christlicher Eltern bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im Kontext der aktuellen Bedrohungen und Herausforderungen der Familie [w:] Theologica, 48 2013, s. 129-142. [więcej informacji]
Wartościowa wiedza, umiejętności i postawy. Refleksje o rozwoju i celach szkolnictwa wyższego [w:] Studia nad Rodziną, R. 17, nr 2 2013, s. 313-323. [więcej informacji]
Der gesellschaftlich-kulturelle Kontext der aktuellen Gefährdungen für die religiöse Erziehung und Bildung in der Familie [w:] The Person and the Challenges, Vol. 3, no. 1 2013, s. 251-266. [więcej informacji]
Den Jungen Menschen auf den Etappen Seines Lebenswegs Begleiten. Wesentliche Elemente der Jugendkatechese Johannes Pauls II [w:] Angelicum, Vol. 90 2013, s. 945-960. [więcej informacji]
Die Bedeutung der menschlichen Reife für die Persönlichkeitsbildung des Katecheten [w:] Studia Bobolanum, Nr 4 2013, s. 97-108. [więcej informacji]
Implicaçőes, para a educaçăo e a catequese do apoio aos pais cristăos no desempenho das suas funçőes no contexto das atuais ameaças e desafios da familia [w:] Theologica, 48 2013, s. 143-155. [więcej informacji]
Stałe ożywianie świadomości apostolskiej nauczyciela religii i katechety [w:] Studia Bobolanum, Nr 2 2012, s. 89-98. [więcej informacji]
Die Transzendenz als bestimmendes Merkmal der Person in der Anthropologie und der Pädagogik Johannes Pauls II [w:] The Person and the Challenges, Vol. 2, no. 1 2012, s. 61-75. [więcej informacji]
Der Mensch als Person: Die bestimmende Grundlage für Johannes Paul II. in seinem Bild von der Familie [w:] The Person and the Challenges, Vol. 2, no. 2 2012, s. 41-59. [więcej informacji]
Éducation religieuse et morale dans une école polonaise dans le contexte des transformations politiques [w:] Studia Pastoralne, Nr 8 2012, s. 141-148. [więcej informacji]
Die Person und die Herausforderungen der Gegenwart im Licht der Nachfolge und der Lehre des Heiligen Vaters Johannes Pauls II. „The Person and the Challenges“ - ein internationales wissenschaftliches Periodikum [w:] The Person and the Challenges, Vol. 1, no. 1 2011, s. 13-23. [więcej informacji]
Ausrichtung der Forschungen der akademischen Mitarbeiter an der Theologischen Fakultät, Sektion Tarnów [w:] The Person and the Challenges, Vol. 1, no. 1 2011, s. 203-212. [więcej informacji]
Ausgewählte Aspekte von Erziehung und Bildung an der katholischen Schule [w:] Angelicum, Vol. 88 2011, s. 751-761. [więcej informacji]
Umiejętność działania nauczyciela religii i katechety. Kierunki formacji kształtowania umiejętności pedagogiczno-katechetycznych [w:] Rocznik Teologii Katolickiej, T. X 2011, s. 161-170. [więcej informacji]
Die Religionserziehung in der Familie im Kontext der Gegebenheiten in Polen [w:] Biuletyn Edukacji Medialnej, Nr 1 2011, s. 173-183. [więcej informacji]
Wiedzieć – zdobywanie wiedzy przez nauczyciela religii i katechetę. W kierunku formacji intelektualnej [w:] Polonia Sacra, R. 15, nr 29 2011, s. 307-320. [więcej informacji]
Wychowawcze aspekty rodzicielstwa jako realizacji Bożego powołania [w:] Roczniki Nauk o Rodzinie, T. 3 2011, s. 125-137. [więcej informacji]
„Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” z 8 marca 2010 roku - kontekst i przyczyny [w:] Katecheta, R. 55, nr 1 2011, s. 56-61. [więcej informacji]
Implikacje pedagogiczno-katechetyczne realizacji zadań rodziców chrześcijańskich w kontekście zagrożeń i wyzwań współczesnej rodziny [w:] Studia Bobolanum, Nr 2 2011, s. 135-147. [więcej informacji]
«Como é belo viver sob o impacto da Palavra de Deus e da Eucaristia». Uma abordagem sobre a educacão eucarística dos jovens [w:] Theologica, 46 2011, s. 343-353. [więcej informacji]
Impulse Johannes Pauls II. zur Religionserziehung in der Familie [w:] Studia Bobolanum, Nr 4 2011, s. 153-163. [więcej informacji]
Rodzina wspólnotą i miejscem wzrastania w wierze przez liturgię domowego Kościoła [w:] Liturgia sacra, R. 17, nr 2 2011, s. 285-293. [więcej informacji]
Troska o być nauczyciela religii i katechety. W kierunku formacji duchowej [w:] Perspectiva, R. X, nr 2 2011, s. 239-252. [więcej informacji]
Aspekte der Aktivitäten der akademischen Mitarbeiter an der Theologischen Fakultät, Sektion Tarnów, im Dienst der Wissenschaft [w:] The Person and the Challenges, Vol. 1, no. 2 2011, s. 11-19. [więcej informacji]
Internet - Church - Communication [w:] Studia Pastoralne, Nr 7 2011, s. 566-574. [więcej informacji]
Die personalistische Grundlage für Erziehung und Bildung in der katholischen Schule [w:] Angelicum, Vol. 88 2011, s. 997-1007. [więcej informacji]
Pogłębienie życia chrześcijańskiego nauczyciela religii i katechety. W kierunku formacji chrześcijańskiej [w:] Studia nad rodziną, R. 15, nr 1-2 2011, s. 297-306. [więcej informacji]
Doświadczenia dziecka związane z przyrodą wyrażone w modlitwie [w:] Roczniki Pastoralno-Katechetyczne, T. 3 (58) 2011, s. 265-278. [więcej informacji]
«Wie schön ist es, in der Reichweite des Wortes Gottes und der Eucharistie zu leben» Eine Betrachtung zur eucharistischen Bildung der jungen Menschen [w:] Theologica, 46 2011, s. 311-322. [więcej informacji]
Pädagogisch-katechetische Implikationen aus den Anregungen Johannes Pauls II. für die sakramentale Bildung. Zehn Jahre Gymnasialreform in Polen [w:] Studia Bobolanum, Nr 4 2010, s. 155-167. [więcej informacji]
Grundlagen der Religionserziehung in der Familie im Kontext zu den Gegebenheiten der heutigen Zeit [w:] Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, Nr 30 2010, s. 263-272. [więcej informacji]
Edukacja i rewalidacja dziecka niepełnosprawnego intelektualnie [w:] Studia nad Rodziną, R. 14, nr 1-2 2010, s. 117-126. [więcej informacji]
Przygotowanie człowieka do odpowiedzialnej realizacji powołania małżeńskiego i rodzinnego. Pedagogiczno-katechetyczne aspekty poradnictwa rodzinnego [w:] Polonia Sacra, R. 14, nr 27 2010, s. 217-228. [więcej informacji]
Przyczynek do ukazania tradycji szkolnictwa specjalnego w Polsce [w:] Rocznik Teologii Katolickiej, T. IX 2010, s. 170-179. [więcej informacji]
Optymalny podręcznik do nauki religii w szkole podstawowej [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXVIII/2 2010, s. 21-28. [więcej informacji]
Lehrpläne und Schulbücher für den Religionsunterricht an den Staatlichen Grundschülen in Polen [w:] Bogoslovni vestnik, L. 70, nr 3 2010, s. 405-414. [więcej informacji]
Implikacje pedagogiczno-katechetyczne przeobrażeń współczesnej rodziny [w:] Perspectiva, R. IX 2010, s. 207-218. [więcej informacji]
Wielostronna i wieloczynnościowa aktywizacja dzieci w młodszym wieku szkolnym w nauczaniu religii [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXIX/1 2010, s. 97-108. [więcej informacji]
Ujęcie człowieka jako osoby wyznacznikiem Jana Pawła II wizji człowieka [w:] Studia Bobolanum, Nr 1 2010, s. 125-137. [więcej informacji]
Koncepcja wychowania w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego jako synteza antropocentryzmu i chrystocentryzm [w:] Roczniki Pastoralno-Katechetyczne, T. 1 (56) 2009, s. 181-192. [więcej informacji]
Dyskutować, ale jak? [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXVIII/1 2009, s. 39-50. [więcej informacji]
Wyzwania stojące przed rodziną realizacji misji wychowawczej [w:] Polonia Sacra, R. 13, nr 25 2009, s. 159-169. [więcej informacji]
Wybrane wymiary wychowania ludzkiego w rodzinie [w:] Rocznik Teologii Katolickiej, T. VIII 2009, s. 122-133. [więcej informacji]
Charyzmat rodziny i realizowana przez nią edukacja religijna [w:] Studia Pastoralne, Nr 5 2009, s. 112-121. [więcej informacji]
Założenia wychowawczego posłannictwa rodziny [w:] Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, Nr 29 2009, s. 339-349. [więcej informacji]
Lasst uns voller Hoffnung vorwärts gehen. Pädagogisch-katechetische Aspekte, wie der Christ die Zeichen der Zeit in der gegenwärtigen Welt aufnimmt [w:] Roczniki liturgiczne, 1 (56) 2009, s. 435-447. [więcej informacji]
Ausgewählte pädagogisch-katechetische Aspekte aus den anregungen des Papstes zur Geistlichen und Liturgischen Bildung der Jugend. Zehn Jahre Gymnasialreform in Polen [w:] Liturgia sacra, R. 15, nr 2 2009, s. 353-365. [więcej informacji]
Społeczno-kulturowy kontekst współczesnych zagrożeń edukacji religijnej w rodzini [w:] Studia Pastoralne, Nr 4 2008, s. 181-192. [więcej informacji]
Działania wychowawcze w katechezie [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXVII/2 2008, s. 29-40. [więcej informacji]
Familie und Schule: Zwei Erziehungsumfelder und Ihre Rolle im Rahmen der Erziehung [w:] Roczniki Teologiczne, T. 55, z. 8 2008, s. 101-112. [więcej informacji]
Doświadczenia dziecka związane ze światem zewnętrznym wyrażone w modlitwie [w:] Studia nad Rodziną, R. 12, nr 1-2 2008, s. 275-288. [więcej informacji]
Catholic School. Polish perspective [w:] Rivista lasalliana, R. 75, nr 2 2008, s. 241-246. [więcej informacji]
Wpływ pedagogicznych postulatów J.F. Herbarta na ruch odnowy formalno-metodycznej [w:] Roczniki Teologiczne, T. 55 2008, s. 185-194. [więcej informacji]
Recepcja pedagogicznych postulatów Jana Fryderyka Herbarta w systemie wychowawczym ks. Walentego Gadowskiego [w:] Studia Pastoralne, Nr 3 2007, s. 232-238. [więcej informacji]
Die Familie als Erziehungsgemeinschaft in der Perspektive des Familienkatechumenats [w:] Vox Patrum, R. 27, t. 50-51 2007, s. 487-496. [więcej informacji]
Istotne rysy edukacji religijnej odczytane w refleksji nad nauczaniem Jana Pawła II [w:] Ateneum Kapłańskie, T. 148, z. 3 2007, s. 524-530. [więcej informacji]
Die Erzieherischen Umfelder und Ihre Rolle im Rahmen der Erziehungsaufgaben [w:] Studia Teologiczno - Historyczno Śląska Opolskiego 2007, s. 375-383. [więcej informacji]
Charakter liturgii Kościoła domowego. Aspekty pedagogiczno-katechetyczne w świetle polskich programów i materiałów katechetycznych do szkół ponadgimnazjalnych po Soborze Watykańskim II [w:] Liturgia sacra, R. 13, nr 1 2007, s. 119-126. [więcej informacji]
Małżeńsko-rodzinna communio personarum jako punkt odniesienia integralnie rozumianej miłości [w:] Roczniki Teologiczne, R. 54, z. 8 2007, s. 141-152. [więcej informacji]
Wychowanie do miłosierdzia w edukacji religijnej [w:] Edukacja. Teologia i Dialog, T. 3 : Pedagogika miłosierdzia w praktyce edukacyj 2006, s. 65-72. [więcej informacji]
Rola rodziny w budowaniu wspólnoty Kościoła [w:] Ateneum Kapłańskie, T. 147, z. 1 2006, s. 89-100. [więcej informacji]
Naturalny i nadprzyrodzony wymiar treściowego przekazu edukacji religijnej w rodzinie [w:] Polonia Sacra, R. 10, nr 19 2006, s. 251-262. [więcej informacji]
Rodzina wspólnotą służebnej miłości w świetle polskich programów i materiałów katechetycznych dla szkół ponadgimnazjalnych po II Soborze Watykańskim [w:] Studia nad Rodziną, Nr 18/19 2006, s. 93-103. [więcej informacji]
Wartości jako fundament treściowego przekazu edukacji religijnej w rodzinie [w:] Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, Nr 26 2006, s. 309-316. [więcej informacji]
Zasada personalizmu u podstaw katechezy specjalnej [w:] Roczniki Teologiczne, R. 43, z. 8 2006, s. 109-123. [więcej informacji]
Propozycje Kościoła tarnowskiego na rzecz zaangażowania rodziny w dzieło katechizacji przed II wojną światową [w:] Studia Warmińskie, T. 43 2006, s. 245-252. [więcej informacji]
Implikacje historyczno - społeczne działalności duszpasterskiej i katechetycznej Kościoła w Polsce i Kościoła tarnowskiego w pierwszych latach po II wojnie światowej [w:] Rocznik Teologii Katolickiej, T. V 2006, s. 199-209. [więcej informacji]
Wstępujący i zstępujący charakter miłości małżeńsko-rodzinnej communio personarum [w:] Liturgia sacra, R. 12, nr 2 2006, s. 299-306. [więcej informacji]
Propozycje diecezji tarnowskiej na rzecz zaangażowania rodziny w dzieło katechizacji w okresie pomiędzy II wojną światową a Soborem Watykańskim II [w:] Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, T. 25 2005, s. 359-368. [więcej informacji]
Rola znaków i symboli w katechezie o pokucie i Eucharystii [w:] Liturgia sacra, R. 12, nr 2 2005, s. 301-313. [więcej informacji]
Koordynacja katechezy rodzinnej z programami parafialnymi i szkolnymi [w:] Studia nad Rodziną, R. 9, nr 16 2005, s. 161-170. [więcej informacji]
Potrzeba katechezy specjalnej [w:] Teologia i człowiek, 6 2005, s. 139-148. [więcej informacji]
Transcendencja osoby centralnym elementem antropologii Jana Pawła II [w:] Polonia Sacra, R. 9, nr 17 2005, s. 211-226. [więcej informacji]
Katecheza specjalna realizacją Bożego Miłosierdzia [w:] Edukacja. Teologia i Dialog, T. 1 : Miłosierdzie jako wartość w języku współcze 2004, s. 189-200. [więcej informacji]
Przygotowanie do sakramentu małżeństwa [w:] Ateneum Kapłańskie, T. 143, z. 2 2004, s. 238-253. [więcej informacji]
Zrozumieć człowieka w Chrystusie. Elementy teologicznej wizji godności człowieka [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXIII 2004, s. 339-348. [więcej informacji]
Wskazania odnośnie katechezy rodzinnej w dokumentach synodów Kościoła w Polsce po 1980 roku [w:] Studia nad Rodziną, R. 12, nr 1 2003, s. 49-64. [więcej informacji]
Uczestnictwo wiernych w dziele ewangelizacji [w:] Ateneum Kapłańskie, T. 140, z. 3 2003, s. 220-234. [więcej informacji]
Katecheza rodzinna pierwszą i podstawową formą katechezy [w:] Paedagogia Christiana, Nr 2 (10) 2002, s. 211-217. [więcej informacji]
Udział Kościoła w zadaniach realizowanych przez rodzinę [w:] Ateneum Kapłańskie, T. 138, z. 1 2002, s. 86-95. [więcej informacji]
Funkcje katechetyczne rodziny w diecezji tarnowskiej w pierwszych latach po II wojnie światowej [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXI/1-2 2002, s. 349-356. [więcej informacji]
Rodzina naturalnym środowiskiem dla katechezy [w:] Paedagogia Christiana, Nr 1 (7) 2001, s. 199-210. [więcej informacji]
Przymierze małżeńskie przymierzem miłości w Chrystusie [w:] Ateneum Kapłańskie, T. 136, z. 2 2001, s. 273-283. [więcej informacji]
Współczesne zagrożenia dla środowiska katechezy rodzinnej [w:] Sprawy Rodziny, Nr 55-56 2001, s. 118-131. [więcej informacji]
Inicjatywy biskupa Jana Stepy zmierzające do utworzenia środowiska katechezy rodzinnej [w:] Religioni et Litteris, Nr 1 2001, s. 45-50. [więcej informacji]
Wkład diecezji tarnowskiej w dzieło katechezy rodzinnej [w:] Polonia Sacra, R. 4, nr 7 2000, s. 289-302. [więcej informacji]
Rodzina - komunia osób jako objawienie prawdziwej natury Kościoła [w:] Polonia Sacra, R. 4, nr. 6 2000, s. 241-258. [więcej informacji]
Katecheza egzystencjalna rodziny [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XIX/2 2000, s. 183-204. [więcej informacji]
Święta Kinga - Matka i Wychowawczyni [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XVIII/2 1999, s. 221-232. [więcej informacji]
Specyficzne tematy katechezy rodzinnej [w:] Katecheta, R. 43, nr 6 1999, s. 10-11. [więcej informacji]
Konieczność katechezy rodzinnej [w:] Katecheta, R. 43, nr 5 1999, s. 6-10. [więcej informacji]
Przedmiot i forma katechezy rodzinnej [w:] Katecheta, R. 43, nr 4 1999, s. 10-14. [więcej informacji]
Profetyczny wymiar rodzicielstwa [w:] Polonia Sacra, R. 3, nr 4 1999, s. 181-196. [więcej informacji]
Miejsce rodziny - domowego Kościoła w strukturze i posłannictwie Kościoła [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XVIII/1 1999, s. 47-70. [więcej informacji]
Etos modlitwy i pracy rodziny w świetle jej agere [w:] Polonia Sacra, R. 3, nr 5 1999, s. 273-286. [więcej informacji]
Prymat i nadrzędność rodzinnej katechezy i wychowania we współdziałaniu ze szkolnymi programami [w:] Katecheta, R. 43, nr 7-8 1999, s. 23-24. [więcej informacji]
Kościół jako podmiot misji ewangelizacyjnej [w:] Communio, R. 19, nr 6 1999, s. 50-65. [więcej informacji]
Posługa katechetyczna Kościoła w świetle Dyrektorium Ogólnego o Katechizacji [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XVI 1998, s. 119-135. [więcej informacji]
Tradycja katechezy rodzinnej w diecezji tarnowskiej przed Soborem Watykańskim II [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XV 1997, s. 229-258. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Rodziny i edukacja w zmaganiu o przyszłość Europy; [nr projektu:] 501-10-050025

-Współczesna rodzina polska i europejska - spojrzenie pedagogiczno-katechetyczne; [nr projektu:] 501-10-050022

-Edukacja religijna we współczesnej szkole; [nr projektu:] 5010-10-050009

-Współpraca rodziny i szkoły w procesie wychowania; [nr projektu:] 19080002

-Edukacja religijna w wybranych krajach Unii Europejskiej; [nr projektu:] 190801

-W kierunku integralnej edukacji religijnej w rodzinie (Próba refleksji nad nauczaniem Jana Pawła II w kontekście polskich uwarunkowań); [nr projektu:] 390831

-Integralny charakter edukacji religijnej; [nr projektu:] 290801

-Edukacja religijna w wybranych krajach Unii Europejskiej; [nr projektu:]

-Konferencja międzynarodowa: Edukacja religijna w wybranych krajach Unii Europejskiej; [nr projektu:] 190001

-Edukacja religijna w rodzinie w wybranych krajach Europy; [nr projektu:] 190801

Wygłoszone referaty:

- Podstawowe wartości: życie i zdrowie; [podczas konferencji:] Pedagogiczna i pielęgnacyjna pasja Hanny Chrzanowskiej [miejsce konferencji:] Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2018-12-03

- Rodzina jako środowisko wychowania do wartości; [podczas konferencji:] The Strong Family as the Foundation of a Healthy Society [miejsce konferencji:] Biblioteka Główna Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, 2018-10-22

- Rodzina + wartości =mocne społeczeństwo; [podczas konferencji:] Rodzina miejscem wychowania do wartości [miejsce konferencji:] Warszawa, 2018-10-11

- Towarzyszenie młodym w formowaniu dojrzałej osobowości; [podczas konferencji:] Młodzież i wartości: perspektywy społeczno-pedagogiczne [miejsce konferencji:] Warszawa, 2018-04-11

- Between the Solialist Past and Unknown Future - Catholic Religious Education in Poland; [podczas konferencji:] First Internsational Conference on Catholic Religious Education [miejsce konferencji:] Matla, 2018-02-07

- Stymulowanie doskonałości naukowej; [podczas konferencji:] Nauki o Rodzinie w służbie polskiej rodziny [miejsce konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2017-11-27

- The World Youth Day generation (Pokolenie ŚDM); [podczas konferencji:] Educating young people for the 21st century [miejsce konferencji:] Tarnów, 2017-10-17

- Uniwersytet wobec nowych wyzwań; [podczas konferencji:] Nauki o rodzinie – teraźniejszość i przyszłość [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-01-13

- W kierunku rozwoju UPJPII; [podczas konferencji:] W trosce o rozwój uczelni [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-11-28

- Wychowanie do patriotyzmu w kontekście procesu integracji europejskiej; [podczas konferencji:] Polska – Ukraina: Wspólna droga do wolności. Polsko-ukraińska współpraca w kluczowych momentach historii i współczesności [miejsce konferencji:] Żytomierz, Ukraina, 2016-11-04

- Od wartości do etyki ciszy; [podczas konferencji:] Kultura ciszy – aspekty interdyscyplinarne [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-10-24

- W poszukiwaniu ideałów wychowawczych; [podczas konferencji:] Nauczyciel – Wychowawca – Pedagog: Historia oświaty i wychowania na przestrzeni wieków [miejsce konferencji:] Stalowa Wola, 2016-06-30

- Światowe Dni Młodzieży – założenia, początki i rozwój; [podczas konferencji:] XVI ogólnopolska konferencja naukowa: `Do was, młodych, należy przyszłość` (PS 1). W przygotowaniu do Światowych Dni Młodzieży [miejsce konferencji:] Tarnów, 2016-05-24

- Wychowanie ku wartościom w nauczaniu Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Wychowanie ku wartościom – szanse i zagrożenia [miejsce konferencji:] Białystok, 2015-11-26

- Wsparcie rodziny w procesie wychowania religijnego; [podczas konferencji:] The Family and Education in the Struggle for the Future of Europe [miejsce konferencji:] Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Tarnów, 2015-11-21

- Die Polen angesichts der Umbrüche im politischen und gesellschaftlichen Bereich. Ein Vierteljahrhundert nach der Unabhängigkeit Polens; [podczas konferencji:] Pedagogy and Theology for the Future of Europe [miejsce konferencji:] Biblioteka UPJPII, Kraków, 2015-11-20

- Katecheza na rzecz rodziny w XXI wieku; [podczas konferencji:] Rodzina – dar, zadanie, nadzieja ludzkości [miejsce konferencji:] Wydział Teologiczny UMK, Toruń, 2015-11-19

- Wychowanie i szkoła. Kiedy szkoła pomaga w wychowaniu?; [podczas konferencji:] Wielkie dzieło wychowania wierne przesłaniu Świetego Jana Pawła II [miejsce konferencji:] Nowy Sącz, 2015-06-15

- Katecheza rodzinna w dobie ponowoczesności; [podczas konferencji:] Rodzina wobec współczesnych przemian kulturowo-społecznych [miejsce konferencji:] Szczecin, 2015-06-02

- Katecheza wspomagająca małżeństwo i rodzinę; [podczas konferencji:] Miłość – Małżeństwo – Rodzina… Rozwód!? [miejsce konferencji:] Gdańsk, 2015-06-01

- Child Language and the Language of Faith; [podczas konferencji:] Researching Paradigms of Childhood and Education [miejsce konferencji:] Opatija, 2015-04-13

- Wsparcie współczesnej polskiej rodziny przez katechezę; [podczas konferencji:] Instytucjonalne formy wsparcia rodziny [miejsce konferencji:] Łomianki, 2015-02-21

- głos w dyskusji; [podczas konferencji:] Faces of Woman. In Search of Positive Prospects [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-11-17

- Solidarity as overcoming boundaries in Europe; [podczas konferencji:] Focus on Europe [miejsce konferencji:] Graz (Austria), 2014-10-28

- Social Changes and Education in Poland; [podczas konferencji:] XX International Theological Symposium: Secular State – Religion – Church: From Ideological Nautrality to Co-Existence Through Dialogic Encounter [miejsce konferencji:] Split (Chorwacja), 2014-10-23

- Ku czemu wychowywać? Szanse i zagrożenia wychowania; [podczas konferencji:] W trosce o integralne wychowanie osoby [miejsce konferencji:] Łomża, 2014-09-27

- Człowiek chory i będący w potrzebie; [podczas konferencji:] Człowiek chory i umierający – możliwości i formy pomocy [miejsce konferencji:] Tarnów, 2014-05-14

- Przeżywanie wybranych okresów liturgicznych w polskich rodzinach; [podczas konferencji:] Rodzina: trud, praca, świętowanie. Trzy oblicza ludzkiej egzystencji [miejsce konferencji:] Warszawa – Łomianki, 2013-12-06

- Nauczanie religii w polskiej szkole; [podczas konferencji:] Aby sól nie utraciła smaku. Współczesna katecheza – problemy i wyzwania [miejsce konferencji:] Niepokalanów, 2013-10-25

- Troska Kościoła o współczesną rodzinę; [podczas konferencji:] Współczesna rodzina: perspektywy lokalne i europejskie [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-10-23

- Katechizacja w czasach apostolskich i współcześnie; [podczas konferencji:] Sesja i promocji książki: Parafia na Świętojakubowym szlaku [miejsce konferencji:] Brzesko, 2013-06-23

- Edukacja religijna a wyzwania ponowoczesności; [podczas konferencji:] Edukacja religijna w kontekście przemian społeczno-kulturowych [miejsce konferencji:] Tarnów, 2013-05-23

- Dynamic of Modern Catechesis: Symbols – Images – Interpretation; [podczas konferencji:] Symbols in Preaching (Simboli v oznanjevanju) [miejsce konferencji:] Univerza v Ljubljani, 2013-05-15

- Odpowiedzialność rodziców i nauczycieli za proces wychowania; [podczas konferencji:] Wielkopostny wieczór refleksji i modlitwy dla nauczycieli i wychowawców [miejsce konferencji:] Czchów – Kozieniec, 2013-03-09

- Możliwości i ograniczenia dialogu środowisk wychowawczych; [podczas konferencji:] Współpraca rodziny i szkoły: iluzja czy rzeczywistość? [miejsce konferencji:] Łomża, 2012-09-22

- Modern Family Catechesis; [podczas konferencji:] The Powerful Learning Environments [miejsce konferencji:] Praga, 2012-09-12

- Religious Education in the post-modern reality; [podczas konferencji:] The Powerful Learning Environments [miejsce konferencji:] Praga, 2012-09-12

- Independent and interactive learning; [podczas konferencji:] Hledání nových metod výuky v katechezi / In Search of New Methods of Teaching in Catechesis [miejsce konferencji:] Praga, 2012-09-11

- Digital literacy and new methods of teaching; [podczas konferencji:] Hledání nových metod výuky v katechezi / In Search of New Methods of Teaching in Catechesis [miejsce konferencji:] Praga, 2012-09-11

- Założenia współpracy rodziców i nauczycieli; [podczas konferencji:] Współpraca rodziny i szkoły w procesie wychowania [miejsce konferencji:] Tarnów, 2012-05-21

- Katecheza przedmałżeńska jako przygotowanie do zadań podejmowanych w małżeństwie i rodzinie; [podczas konferencji:] Miłość i odpowiedzialność. Wyznaczniki kanonicznego przygotowania do małżeństwa [miejsce konferencji:] Katowice, 2012-04-17

- Tworzenie przestrzeni dla Boga w rodzinie – propozycje postulatów pedagogiczno-katechetycznych; [podczas konferencji:] Wychowanie religijne w rodzinie [miejsce konferencji:] Łomianki, 2012-01-19

- „Eurosieroctwo” jako współczesny problem wychowawczy; [podczas konferencji:] Forum rodziców: Wszyscy zacznijmy wychowywać [miejsce konferencji:] Machowa, 2011-09-17

- Współpraca rodziny i szkoły w kontekście nauczania religii w Polsce; [podczas konferencji:] Sesja katechetyczna dla katechetów archidiecezji łódzkiej [miejsce konferencji:] Łódź, 2011-08-30

- Nauczanie religii w Polsce - wyzwania i perspektywy; [podczas konferencji:] Katecheza i wychowanie w XXI wieku [miejsce konferencji:] Łomża, 2011-05-14

- Wychowanie - towarzyszenie młodzieży w XXI wieku. Propozycje i wskazania; [podczas konferencji:] Konferencja naukowo-szkoleniowa dla księży diecezji sandomierskiej [miejsce konferencji:] Sandomierz, 2011-05-13

- Modele wychowania chrześcijańskiego i ich zastosowanie w nauczaniu religii; [podczas konferencji:] Konferencja naukowo-szkoleniowa dla księży diecezji sandomierskiej [miejsce konferencji:] Sandomierz, 2011-05-12

- Wychowanie dzieci w rodzinie w kontekście ponowoczesności; [podczas konferencji:] Wsparcie rodziny w środowisku lokalnym [miejsce konferencji:] Rzeszów, 2011-05-11

- Wychowanie religijne w rodzinie chrześcijańskiej; [podczas konferencji:] Rodzina jako środowisko wychowania religijnego [miejsce konferencji:] Tarnów, 2011-05-10

- Religious Education and Catechesis in Poland; [podczas konferencji:] Religious Education and Catechesis in Europe with a Special Focus on Poland, England and Slovenia [miejsce konferencji:] Univerza v Ljubljani, 2011-03-25

- Osoba i działalność bpa Piotra Bednarczyka; [podczas konferencji:] V ogólnopolska naukowa konferencja katechetyczna: „UT GAUDENS CATECHIZEM” - „ABYM RADOŚNIE KATECHIZOWAŁ”. 10. rocznica śmierci biskupa Piotra Longina Bednarczyka, biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej [miejsce konferencji:] Tarnów, 2011-03-10

- Accompany the youth in the process of their formation; [podczas konferencji:] Referat na wydziale pedagogicznym [miejsce konferencji:] Ružomberok, 2011-03-02

- Ethical need for authentic fraternity rooted in the Bible; [podczas konferencji:] Bible and Ethics: Ethical Dimensions of Behaviour [miejsce konferencji:] Banská Bystrica, 2011-03-01

- Models of modern education; [podczas konferencji:] Referat na wydziale pedagogicznym [miejsce konferencji:] Ružomberok, 2011-02-28

- Pomoc osobie niepełnosprawnej w rozwoju religijnym w kontekście „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” z 2010 roku; [podczas konferencji:] Wykluczenie społeczne i marginalizacja - pomoc w kontekście pracy socjalnej i duszpasterskiej [miejsce konferencji:] Warszawa, 2010-10-26

- Referat inauguracyjny: Wychowanie - towarzyszenie młodzieży w XXI wieku. Propozycje i wskazania; [podczas konferencji:] Mościcka Akademia Trzeciego Wieku [miejsce konferencji:] Tarnów - Mościce, 2010-10-20

- Godność człowieka niepełnosprawnego jak osoby u początku katechezy specjalnej; [podczas konferencji:] Przygotowanie do sakramentu bierzmowania osób w szczególnych sytuacjach edukacyjnych [miejsce konferencji:] Brenna, 2010-09-23

- Wychowanie chrześcijańskie w kontekście wyzwań ponowoczesności; [podczas konferencji:] Wychowanie a wyzwania ponowoczesności [miejsce konferencji:] Zamość - Łabunie, 2010-06-29

- Wychowanie chrześcijańskie w kontekście wyzwań ponowoczesności; [podczas konferencji:] Wychowanie a wyzwania ponowoczesności [miejsce konferencji:] Zamość - Łabunie, 2010-06-27

- Ponowoczesność - szanse, zagrożenia i wyzwania; [podczas konferencji:] Wychowanie a wyzwania ponowoczesności [miejsce konferencji:] Zamość - Łabunie, 2010-06-26

- Ponowoczesność - szanse, zagrożenia i wyzwania; [podczas konferencji:] Wychowanie a wyzwania ponowoczesności [miejsce konferencji:] Zamość - Łabunie, 2010-06-26

- Współczesność wyzwaniem wobec liturgii i katechezy; [podczas konferencji:] Liturgia w nauczaniu religii i współczesnej katechezie [miejsce konferencji:] Szczecin - Trzęsacz, 2010-06-08

- Praktyczne zastosowanie narracji w katechezie rodzinnej; [podczas konferencji:] Narracyjny wymiar edukacji chrześcijańskiej [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-05-26

- Katecheza i edukacja religijna w Polsce; [podczas konferencji:] Współczesna katecheza i edukacja religijna w wybranych krajach Europy [miejsce konferencji:] Tarnów, 2010-05-25

- Ponowoczesność – szanse, zagrożenia i wyzwania; [podczas konferencji:] Wychowanie a wyzwania ponowoczesności [miejsce konferencji:] Łomża, 2010-05-15

- Współpraca katechetów i rodziców w procesie wychowania; [podczas konferencji:] Konferencja naukowo-szkoleniowa [miejsce konferencji:] Łowicz, 2010-05-13

- Jaka jest współczesna młodzież i jak z nią współpracować?; [podczas konferencji:] Konferencja naukowo-szkoleniowa [miejsce konferencji:] Łowicz, 2010-05-12

- How do we find God with the help of RE books?; [podczas konferencji:] Referat na wydziale teologicznym [miejsce konferencji:] Praga, 2010-04-10

- Modern Christian Formation; [podczas konferencji:] Referat na wydziale teologicznym [miejsce konferencji:] Praga, 2010-04-08

- Selected Problems of Modern Youth: with Special Emphasis on Group Formation; [podczas konferencji:] Referat na wydziale teologicznym [miejsce konferencji:] Ljubljana, 2010-03-25

- Religious Education and Catechesis in Poland; [podczas konferencji:] Religious Education and Catechesis in Europe with a Special Focus on Poland, England and Slovenia [miejsce konferencji:] Ljubljana, 2010-03-25

- Accompany the youth in the process of their formation; [podczas konferencji:] Referat na wydziale pedagogicznym [miejsce konferencji:] Ružomberok, 2010-03-23

- Models of modern education; [podczas konferencji:] Referat na wydziale pedagogicznym [miejsce konferencji:] Ružomberok, 2010-03-22

- Modele wychowania dzieci w rodzinie; [podczas konferencji:] Współczesna katecheza dzieci. Doświadczenia słoweńskie i polskie [miejsce konferencji:] Warszawa, 2010-01-13

- Wyzwania i zagrożenia ponowoczesności; [podczas konferencji:] Współczesne wychowanie chrześcijańskie. Wyzwania i zagrożenia w kontekście nauczania religii [miejsce konferencji:] Jarosław, 2009-11-27

- Wyzwania i zagrożenia ponowoczesności; [podczas konferencji:] Współczesne wychowanie chrześcijańskie. Wyzwania i zagrożenia w kontekście nauczania religii [miejsce konferencji:] Jarosław, 2009-11-27

- Modele wychowania chrześcijańskiego dzieci; [podczas konferencji:] Wybrane modele wychowania chrześcijańskiego dzieci i ich zastosowanie w nauczaniu religii [miejsce konferencji:] Jarosław, 2009-11-21

- Dziecko a proces dydaktyczno-wychowawczy i pomoce dydaktyczne w katechezie; [podczas konferencji:] Konferencja szkoleniowa konsultantów, doradców ds. katechezy i nauczania religii, dyrektorów wydziałów katechetycznych, katechetów i nauczycieli: Kreatywny katecheta [miejsce konferencji:] Łomża, 2009-09-19

- Dziecko a proces wychowania w katechezie; [podczas konferencji:] Sesja katechetyczna - inauguracja roku katechetycznego dla katechetów archidiecezji katowickiej [miejsce konferencji:] Katowice, 2009-09-12

- How do we find God with children with the help of R.E. programme?; [podczas konferencji:] Theologising with Children [miejsce konferencji:] Rehburg - Loccum (Niemcy), 2009-09-06

- Rodzina towarzysząca i wspierająca młodego człowieka w kształtowaniu dojrzałości osobowej; [podczas konferencji:] Sesja katechetyczna - inauguracja roku katechetycznego dla katechetów diecezji rzeszowskiej [miejsce konferencji:] Rzeszów, 2009-08-28

- Inicjatywy katechetyczne ks. bpa Jana Stepy; [podczas konferencji:] Veritas Caritas w 50. rocznicę śmierci ks. bpa prof. Jana Piotra Stepy [miejsce konferencji:] Tarnów, 2009-05-28

- Dyskutować, ale jak?; [podczas konferencji:] Innowacje pastoralno-katechetyczne w katechezie [miejsce konferencji:] Tarnów, 2009-05-13

- Tarnowska seria podręczników; [podczas konferencji:] Podręczniki do religii. Sens czy bezsens? [miejsce konferencji:] Opole, 2009-04-25

- Wychowanie chrześcijańskie dzieci; [podczas konferencji:] Modele wychowania chrześcijańskiego dzieci [miejsce konferencji:] Jarosław, 2009-04-17

- Rola i znaczenie dramy w rozwoju osobowym i religijnym katechizowanego; [podczas konferencji:] Wykorzystanie technik dramowych w katechezie [miejsce konferencji:] Bielsko-Biała, 2009-02-21

- Katecheza dzieci w młodszym wieku szkolnym; [podczas konferencji:] Katecheza przedszkolna i dzieci w młodszym wieku szkolnym [miejsce konferencji:] Żywiec, 2009-02-20

- Towarzyszenie młodzieży w kształtowaniu dojrzałości osobowej w rodzinie; [podczas konferencji:] Rodzina szkołą wartości [miejsce konferencji:] Kazimierz Biskupi, 2009-02-18

- Katecheza w I wieku - św. Paweł; [podczas konferencji:] W szkole św. Pawła [miejsce konferencji:] Mielec, 2008-10-14

- Współpraca rodziców i nauczycieli w procesie aktywizacji ucznia; [podczas konferencji:] Aktywizacja ucznia w procesie dydaktyczno - wychowawczym [miejsce konferencji:] Tarnów, 2008-05-09

- Osobowa godność człowieka niepełnosprawnego u początku katechezy specjalnej; [podczas konferencji:] VI Ogólnopolskie Spotkanie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych: Katecheza osób szczególnej troski [miejsce konferencji:] Zakopane, 2007-09-10

- Jakiego podręcznika do nauczania religii potrzebuje współczesny uczeń i katecheta?; [podczas konferencji:] Jak motywować i aktywizować ucznia przy pomocy podręcznika do nauki religii [miejsce konferencji:] Wyszków, 2007-09-04

- Nowe pakiety edukacyjne do nauki religii w szkole podstawowej; [podczas konferencji:] Konferencja konsultantów i doradców ds. katechez [miejsce konferencji:] Gródek nad Dunajcem, 2007-07-17

- Jan Paweł II świadek miłosierdzia; [podczas konferencji:] Wiara, która nie staję się kulturą, nie jest wiarą w pełni przyjętą i przemyślaną [miejsce konferencji:] Krynica Zdrój, 2007-06-16

- Jan Paweł II świadek miłosierdzia; [podczas konferencji:] Wiara, która nie staje się kulturą, nie jest wiarą w pełni przyjętą i przemyślaną [miejsce konferencji:] Krynica Zdrój, 2007-06-16

- Jan Paweł II świadek zawierzenia; [podczas konferencji:] Wiara, która nie staje się kulturą, nie jest wiarą w pełni przyjętą i przemyślaną [miejsce konferencji:] Krynica Zdrój, 2007-06-15

- Jan Paweł II świadek zawierzenia; [podczas konferencji:] Wiara, która nie staję się kulturą, nie jest wiarą w pełni przyjętą i przemyślaną [miejsce konferencji:] Krynica Zdrój, 2007-06-15

- Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży; [podczas konferencji:] Drama w katechezie [miejsce konferencji:] Zamość, 2007-06-08

- Religious Formation in the school - Religinis formavimas mokykloje; [podczas konferencji:] The Catholic Schools in the Mission of the Church: the Formation of their Catholic Identity in Lithuania – Mokymo istaigu dalyvavimas Kataliku Baznycios misijoje: Katalikiskojo identiteto formavimo ir puoselejimo aktualijos Lietuvos mokyklose [miejsce konferencji:] Wilno - Litwa, 2007-06-03

- Catholic Schools in Poland - Katalikiskos mokyklos Lenkijoje; [podczas konferencji:] The Catholic Schools in the Mission of the Church: the Formation of their Catholic Identity in Lithuania – Mokymo istaigu dalyvavimas Kataliku Baznycios misijoje: Katalikiskojo identiteto formavimo ir puoselejimo aktualijos Lietuvos mokyklose [miejsce konferencji:] Wilno - Litwa, 2007-06-02

- Catholic Schools in Poland - Katalikiskos mokyklos Lenkijoje; [podczas konferencji:] The Catholic Schools in the Mission of the Church: the Formation of their Catholic Identity in Lithuania – Mokymo istaigu dalyvavimas Kataliku Baznycios misijoje: Katalikiskojo identiteto formavimo ir puoselejimo aktualijos Lietuvos mokyklose [miejsce konferencji:] Wilno - Litwa, 2007-06-02

- Towarzyszenie młodym w kształtowaniu i realizacji ich powołania; [podczas konferencji:] Sesja katechetyczna dla duchowieństwa diecezji zamojsko-lubaczowskiej [miejsce konferencji:] Zamość, 2007-04-10

- Współczesne wyzwania i uwarunkowania katechezy przygotowującej do sakramentu małżeństwa; [podczas konferencji:] Sesja katechetyczna dla katechetów diecezji zamojsko-lubaczowskiej [miejsce konferencji:] Zamość, 2006-11-24

- Osoba Księdza Walentego Gadowskiego - biogram; [podczas konferencji:] Wkład księdza Walentego Gadowskiego (1861-1956) w rozwój katechetyki [miejsce konferencji:] Tarnów, 2006-11-15

- Konieczność i uwarunkowania współczesnej katechezy przedmałżeńskiej; [podczas konferencji:] Inauguracja roku akademickiego 2006/2007 [miejsce konferencji:] Wydział Teologiczny Sekcja w Tanowie UPJPII, 2006-10-10

- Konieczność parafialnej katechezy przedmałżeńskiej; [podczas konferencji:] Sesja katechetyczna dla katechetów diecezji zielonogórsko - gorzowskiej [miejsce konferencji:] Gościkowo - Paradyż, 2006-09-28

- Katecheza szkolna a rodzina; [podczas konferencji:] Sesja katechetyczna dla katechetów diecezji radomskiej [miejsce konferencji:] Radom, 2006-06-10

- Współpraca środowisk w posłudze katechetycznej; [podczas konferencji:] Miejsca katechezy: rodzina - parafia - szkoła [miejsce konferencji:] Lublin, 2005-11-18

- Współpraca środowisk wychowawczych; [podczas konferencji:] Sesja katechetyczna dla katechetów archidiecezji białostockiej [miejsce konferencji:] Białystok, 2005-09-08

- Wychowanie do małżeństwa i rodziny na miarę XXI wieku; [podczas konferencji:] W obronie rodziny. Wspólnota rodzinna – dzisiejsze zagrożenia i wyzwania [miejsce konferencji:] Szczecin, 2005-05-21

- Katecheza a wychowanie w rodzinie; [podczas konferencji:] Problematyka rodziny w katechezie [miejsce konferencji:] Sandomierz, 2005-05-07

- Standardy kształcenia nauczycieli według rozporządzeń MENiS; [podczas konferencji:] Konferencja wykładowców WTST [miejsce konferencji:] Tarnów - Błonie, 2005-03-10

- Wychowywać, czyli miłować więcej - jako najlepsza forma profilaktyki; [podczas konferencji:] XIII Forum Wychowawców [miejsce konferencji:] Starachowice, 2004-11-27

- Katecheta, wychowanek i wychowanie; [podczas konferencji:] Sesja katechetyczna dla katechetów diecezji zamojsko-lubaczowskiej [miejsce konferencji:] Zamość, 2004-11-18

- Changes in Family Catechesis in Poland in 1986-1999; [podczas konferencji:] Public theology in central Europe [miejsce konferencji:] Debrecen (Węgry), 2004-03-25

- Katecheza w rodzinie; [podczas konferencji:] Środowiska współczesnej katechezy [miejsce konferencji:] Opole, 2004-03-24

- Blaski i cienie naszego współczesnego polskiego katolicyzmu; [podczas konferencji:] XIX Tydzień Kultury Chrześcijańskiej: Polski katolik w świecie współczesnym - wyzwania związane z wejściem do Unii Europejskiej [miejsce konferencji:] Mielec, 2003-10-20

- Propozycja katechezy rodzinnej dzisiaj; [podczas konferencji:] Sesja diecezjalnych duszpasterzy rodzin i diecezjalnych doradców życia rodzinnego nt.: Rodzina w dialogu z Bogiem [miejsce konferencji:] Częstochowa, 2003-09-26

- Katecheta - wychowawca, wychowanek i wychowanie; [podczas konferencji:] Sesja katechetyczna dla katechetów archidiecezji łódzkiej [miejsce konferencji:] Łódź, 2003-08-28

- How Does – or Should? – Theology Influence Politics?; [podczas konferencji:] Międzynarodowe sympozjum: Public theology in central Europe [miejsce konferencji:] Praga, 2003-05-29

- Ojciec o wielkim sercu i twardej ręce. Tajemnica wielkości Prymasa Tysiąclecia; [podczas konferencji:] II Tydzień Młodzieżowej Kultury Chrześcijańskiej: Per Maria soli Deo [miejsce konferencji:] Tarnów, 2001-05-14

- Potrzeby i możliwości wprowadzania elementów ewangelizacji do katechezy rodzinnej; [podczas konferencji:] Ewangelizacyjny wymiar katechezy [miejsce konferencji:] Łomża, 2001-04-26

- Katecheza rodzinna zadaniem i nadzieją Kościoła; [podczas konferencji:] Współczesna katecheza rodzinna [miejsce konferencji:] Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu, 2001-02-26

- Katecheza rodzinna zadaniem i nadzieją Kościoła; [podczas konferencji:] Współczesna katecheza rodzinna [miejsce konferencji:] Poznań, 2001-02-26

- Rodzina miejscem wychowania i wzrastania do świętości; [podczas konferencji:] Społeczny wymiar świętości [miejsce konferencji:] Stary Sącz, 1999-11-27