Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – profesor zwyczajny

Email: bogdan.stanaszek@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Historii XIX i XX wieku

Dyżur:
środa: 16.00-16.45, ul. Franciszkańska 1, pokój profesorski

Curriculum Vitae:

2019 – otrzymał Laur Studentów "Naukowiec Roku" przyznawany osobie, która "wyróżnia się jako pracownik naukowy, a jednocześnie potrafi zachęcić studentów do ich własnej pracy naukowej" (REGULAMIN LAURÓW STUDENCKICH UPJP2)

2010 – tytuł profesora nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie książek: 1. Diecezja sandomierska w powojennej rzeczywistości politycznej w latach 1945-1967, t. 2, Duszpasterstwo i laicyzacja życia społecznego, 2. Księża diecezji sandomierskiej w więzieniach PRL, 3. Sprawa agenturalna "Północ". Represje UB wobec działaczy niepodległościowego podziemia i społeczeństwa na pograniczu powiatów: jasielskiego, dębickiego i tarnowskiego. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

2009 - 2012 – dyrektor Instytutu Historii

2008 – zatrudnienie w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

2008 – profesor nadzwyczajny KUL

2006 - 2007 – członek Komisji Historycznej Konferencji Episkopatu Polski do zbadania dokumentów Służby Bezpieczeństwa związanych z inwigilacją Kościoła

2006 – habilitacja na podstawie książki Diecezja sandomierska w nowej rzeczywistości politycznej w latach 1945-1967, tom 1, Problematyka personalno-organizacyjna (KUL Lublin)

2003 - 2007 – adiunkt w Instytucie Historii Kościoła na Wydziale Teologii KUL w Lublinie

1999 – redaktor naczelny „Studiów Sandomierskich”

1998 – wykładowca historii Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu

1997 – obrona doktoratu: Duchowieństwo diecezji sandomierskiej w latach 1918-1939 (KUL Lublin)

1997 - 1999 – dyrektor Oddziału Redakcji "Gościa Niedzielnego" w Sandomierzu

1995 - 2005 – dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Sandomierzu

1992 - 1996 – studia doktoranckie w Instytucie Historii Kościoła na Wydziale Teologii KUL w Lublinie

1991 – obrona pracy magisterskiej pt. Dzieje parafii Brzostek w latach 1918-1939, KUL Lublin

1985 - 1991 – studia w Instytucie Teologicznym w Przemyślu

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Słownik biograficzny księży diecezji sandomierskiej XIX-XX w., t. 4, S-Ż, biskupi i uzupełnienia, Sandomierz: Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2019.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Z dziejów Brzostku. Studia i materiały, tom 5, Brzostek: Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzostku 2019.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dzieje parafii Brzostek, Brzostek: Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzostku 2019.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Z dziejów Brzostku. Studia i materiały, tom 6, Brzostek: Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej w Brzostku 2019.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Diecezja sandomierska 1818-2018, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pilzno. Monografia miasta do 1945 roku, Pilzno: Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilzneńskiej 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Brzostek - dzieje miasta w okresie staropolskim, Brzostek: Gmina Brzostek i Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Słownik biograficzny księzy diecezji sandomierskiej XIX-XX w., t. 3, M-R, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Parafia św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim 1614-2016: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Słownik biograficzny księzy diecezji sandomierskiej XIX-XX w., tom 2, H-Ł, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Słownik biograficzny księży diecezji sandomierskiej XIX-XX w., tom 1, A-G, Sandomierz: Wydawnictwo i Drukarnia Diecezjalna w Sandomierzu 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Z dziejów Brzostku. Studia i materiały, t. 4, Brzostek: Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pilzno. Archeologia - Kultura - Społeczeństwo, w: Dzieje miasta Pilzna, tom 2, Pilzno: Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilzneńskiej 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Brzostek. Tradycje historyczne, Brzostek: Gmina Brzostek Mała Poligrafia Redemptorystów 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Stary cmentarz w Brzostku, Brzostek: Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej 2013.[więcej informacji]
Pilzno. Wybrane zagadnienia z dziejów miasta, w: Dzieje miasta Pilzna, t. 1, Pilzno: Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Z dziejów Brzostku. Studia i materiały, t. 3, Brzostek: Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Represje władz komunistycznych wobec społeczeństwa Polski południowo-wschodniej. Jasło-Wadowice-Dębica, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Aparat represji wobec Kościoła w latach 1944-1956. Terytorium obecnej diecezji sandomierskiej, Kraków: WAM 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Józef Jałowy, Moje wspomnienia, Brzostek: Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Życie społeczno-polityczne społeczeństwa powiatu pilzneńskiego w latach 1928-1932 w świetle sprawozdań sytuacyjnych starosty, Brzostek: Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Z dziejów Brzostku. Studia i materiały, t. 2, Okres staropolski i czasy zaborów, Brzostek: Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sprawa agenturalna "Północ". Represje UB wobec działaczy niepodległościowego podziemia i społaczeństwa na pograniczu powiatów: jasielskiego, dębickiego i tarnowskiego, Brzostek: Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jan Lorek (1886-1967). Życie i dzieło, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Księża diecezji sandomierskiej więzieni przez władze komunistyczne po II wojnie światowej, Rzeszów: Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Rzeszowie 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Z dziejów Brzostku. Wydarzenia i ludzie, Brzostek: Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Z dziejów Brzostku. Studia i materiały, t. 1, XIX-XX w., Brzostek: Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kryptonim „Wisła”. Służba Bezpieczeństwa wobec obchodów Milenium Chrztu Polski w Sandomierzu, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Zdecydowany przeciwnik ustroju…” Władze PRL wobec ks. Edwarda Frankowskiego, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Diecezja sandomierska w powojennej rzeczywistości politycznej 1945-1967, t. 1, Problematyka personalno-organizacyjna, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Wrogo ustosunkowany do naszego państwa”. Biskup Piotr Gołębiowski w dokumentach komunistycznej bezpieki i władz wyznaniowych, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Diecezja sandomierska w powojennej rzeczywistości politycznej 1945-1967, t. 2, Duszpasterstwo i laicyzacja życia społecznego, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Usunąć biskupa! Władze PRL wobec ordynariusza diecezji sandomierskiej Jana Kantego Lorka, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dziedzictwo wiary. Kościoły diecezji sandomierskiej, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2001.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Duchowieństwo diecezji sandomierskiej w latach 1918-1939, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1999.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Parafia Brzostek w latach 1918-1939, wyd. 3, Brzostek: Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej 1998.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Brzostek i okolice, wyd. 3, Brzostek: Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej 1997.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Inwentarz kościoła i beneficjum plebańskiego w Brzostku i Kleciach z 1784 r. [w:] Z dziejów Brzostku. Studia i materiały, tom 5: Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzostku 2019, s. 128-150. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Brzosteccy strzelcy w Legionach [w:] Z dziejów Brzostku. Studia i materiały, tom 6: Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej w Brzostku 2019, s. 5-54. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Parafia Brzostek w okresie niewoli narodowej (1772-1918) [w:] Dzieje parafii Brzostek: Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzostku 2019, s. 117-299. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pilzno w czasie I wojny światowej [w:] Pilzno. Monografia miasta do 1945 roku 2018, s. 387-412. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pilzno pod zaborem austriackim [w:] Pilzno. Monografia miasta do 1945 roku: Towarzystwo Przyjacół Pilzna i Ziemi Pilzneńskiej 2018, s. 251-374. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pilzno w latach 1918-1939 [w:] Pilzno. Monografia miasta do 1945 roku: Towarzystwo Przyjacół Pilzna i Ziemi Pilzneńskiej 2018, s. 425-614. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Inne ośrodki duszpasterskie na terenie parafii [w:] Parafia św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim 1614-2016: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2016, s. 222-233. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wyposażenie świątyni i cmentarz parafialny [w:] Parafia św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim 1614-2016: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2016, s. 210-222. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przynależność administracyjna, terytorium i ludność, granice parafii [w:] Parafia św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim 1614-2016: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2016, s. 137-146. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Służba Boża i duszpasterstwo [w:] Parafia św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim 1614-2016: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2016, s. 234-249. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Duchowieństwo [w:] Parafia św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim 1614-2016: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2016, s. 147-167. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wątki rozwadowskie w dorobku naukowym ks. doc. dra hab. Wilhelma Gaja-Piotrowskiego [w:] Z przeszłości miasta Rozwadowa, Stalowa Wola: Muzeum Okręgowe w Stalowej Woli 2015, s. 9-17. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Represje władz państwowych wobec proboszcza parafii Brzostek ks. Piotra Szkolnickiego [w:] Super omnia veritas. Księga dedykowana Księdzu Profesorowi Tadeuszowi Śliwie w 90. rocznice urodzin i 50-lecie pracy naukowej: Wydawnictwo bł. Jakuba Strzemię Archidiecezji Lwowskiej Ob. Łac. 2015, s. 631-638. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ochotnicy związani z Brzostkiem w powstaniu styczniowym [w:] Z dziejów Brzostku. Studia i materiały, Brzostek: Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej 2014, s. 83-102. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
CK Urząd Powiatowy w Pilźnie (1855-1914). Terytorium, obsada personalna [w:] Pilzno. Archeologia – Kultura – Społeczeństwo: Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie 2014, s. 86-103. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Oświęcim, 20 czerwca 1915, Sprawozdanie Tomasza Pluty do NKN z objazdu w powiecie pilzneńskim – opis zniszczeń, rekwizycji i postawy wojsk rosyjskich wobec miejscowej ludności i sprawy legionów polskich [w:] Pilzno. Wybrane zagadnienia z dziejów miasta,: Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie 2013, s. 282-292. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Działalność Powiatowego Komitetu Narodowego i komisarza wojskowego NKN w powiecie pilzneńskim w okresie I wojny światowej [w:] Pilzno. Wybrane zagadnienia z dziejów miasta, Pilzno: Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie 2013, s. 131-174. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pilzno, 1 VI 1787, Prawidła fasjonowania – opis pól z podziałem na niwy [w:] Pilzno. Wybrane zagadnienia z dziejów miasta,: Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie 2013, s. 190-205. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Skład Rady Powiatowej w Pilźnie w latach 1867-1914 [w:] Pilzno. Wybrane zagadnienia z dziejów miasta,: Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie 2013, s. 245-263. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pilzno, 15 czerwca 1915, Odpowiedź Władysława Szczurkiewicza, komisarza woskowego NKN na kwestionariusz Departamentu Wojskowego NKN w sprawie warunków panujących w powiecie pilzneńskim pod okupacją wojsk rosyjskich w 1914 i 1915 r. [w:] Pilzno. Wybrane zagadnienia z dziejów miasta,: Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie 2013, s. 264-273. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Działania aparatu bezpieczeństwa wobec Kurii Diecezjalnej i Seminarium Duchownego w Sandomierzu w latach 1944-1956 [w:] Aparat represji wobec Kościoła w latach 1944-1956. Terytorium obecnej diecezji sandomierskiej,, Kraków: WAM 2012, s. 11-31. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ryx Marian, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 17, Lublin 2012, s. 722-723. [więcej informacji]
Represje władz państwowych wobec uczestników strajku NSZZ RI [w:] Z dziejów Brzostku. Studia i materiały, Brzostek: Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej 2012, s. 31-53. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„MO wita Maryję”. Peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Sandomierzu w marcu 1973 r. w optyce Służby Bezpieczeństwa, [w:] Lex tua veritas, Księga pamiątkowa dedykowana Jego Magnificencji Księdzu Profesorowi Janowi Maciejowi Dyduchowi z okazji 70. rocznicy urodzin, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII w Krakowie 2010, s. 761-767. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Brzostek siedzibą urzędu powiatowego (1855-1867) [w:] Z dziejów Brzostku. Studia i materiały, Brzostek: Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej 2009, s. 169-176. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
CK Sąd Powiatowy w Brzostku w latach 1868-1914 [w:] Z dziejów Brzostku. Studia i materiały, Brzostek: Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej 2009, s. 177-183. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Terytorium, zabudowa i ludność Brzostku w pierwszym półwieczu rządów austriackich w Galicji [w:] Z dziejów Brzostku. Studia i materiały, Brzostek: Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej 2009, s. 133-167. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Działania aparatu bezpieczeństwa wobec Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu w okresie rządów biskupa Jana Kanetgo Lorka (1945-1967) [w:] Aparat bezpieczeństwa wobec kurii biskupich w Polsce, Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej 2009, s. 317-336. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
[Dziewięć dokumentów z okresu staropolskiego], [w:] Z dziejów Brzostku. Studia i materiały, Brzostek: Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej 2009, s. 245-305. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Cechy rzemieślnicze w XVI-wiecznym Brzostku [w:] Z dziejów Brzostku. Studia i materiały, Brzostek: Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej 2009, s. 31-58. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Terytorium i ludność Brzostku w XVII i XVIII w. [w:] Z dziejów Brzostku. Studia i materiały, Brzostek: Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej 2009, s. 59-112. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Działania komunistycznej bezpieki wobec bpa Jana Kantego Lorka [w:] Biskup Jan Lorek, (1886-1967). Życie i dzieło, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2009, s. 125-192. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Inwigilacja działalności ks. Edwarda Frankowskiego w świetle meldunków operacyjnych Wydziału IV KW MO w Tarnobrzegu z 1980 r. [w:] Jego życie to służba i świadectwo. Ksiądz biskup Edward Frankowski, Stalowa Wola: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2008, s. 79-112. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Trzy krzyże przepasane kirem. Represje władz komunistycznych wobec przewodniczącego NSZZ „Solidarność” SKR w Brzostku [w:] Z dziejów Brzostku. Studia i materiały, Brzostek: Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej 2007, s. 27-33. [więcej informacji]
Idąc za popędem miłości Ojczyzny, Ks. Michał Stępień (1892-1958) [w:] Z dziejów Brzostku. Studia i materiały, t. 1, XIX-XX w., Brzostek: Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej 2007, s. 9-26. [więcej informacji]
NN, Monografia wsi Nawsie Brzosteckie [w:] Z dziejów Brzostku. Studia i materiały, Brzostek: Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej 2007, s. 92-105. [więcej informacji]
Supliki mieszkańców Kleci, Januszkowic i Bukowej do biskupa tarnowskiego w obronie kościoła w Kleciach z 1797 i 1814 r. [w:] Z dziejów Brzostku. Studia i materiały, Brzostek: Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej 2007, s. 107-118. [więcej informacji]
Struktura zawodowa mieszkańców Brzostku wyznania rzymskokatolickiego w świetle „Status animarum Brzostek” z 1936 r. [w:] Z dziejów Brzostku. Studia i materiały, Brzostek: Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej 2007, s. 63-79. [więcej informacji]
Struktura zawodowa mieszkańców Brzostku wyznania rzymskokatolickiego w latach 1843-1850 [w:] Z dziejów Brzostku. Studia i materiały, Brzostek: Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej 2007, s. 34-43. [więcej informacji]
Jan Śmiechowski, Historie i historyjki brzosteckie [w:] Z dziejów Brzostku. Studia i materiały, Brzostek: Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej 2007, s. 151-172. [więcej informacji]
Aktywność patriotyczna i sympatie polityczne duchowieństwa diecezji sandomierskiej w okresie międzywojennym (1918-1939) [w:] Duchowieństwo polskie w latach niepodległości 1918-1939 i w okresie II wojny światowej, Kielce 2006, s. 42-67. [więcej informacji]
Ślubowanie księży na wierność PRL w diecezji sandomierskiej w 1953 r. [w:] Historia świadectwem czasów. Księdzu Profesorowi Markowi Tomaszowi Zahajkiewiczowi, Lublin 2006, s. 431-446. [więcej informacji]
Szkolniaki Piotr, [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, Warszawa: Verbinum 2006, s. 238-241. [więcej informacji]
Kłyza Walerian (1946-2001) [w:] Słownik polskich teologów katolickich, Warszawa 2006, s. 285-285. [więcej informacji]
Polityka władz PRL wobec misji i rekolekcji parafialnych w diecezji sandomierskiej w czasach stalinowskich [w:] Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Dra hab. Bonifacego Miązka w 70. rocznicę urodzin, Londyn 2005, s. 411-424. [więcej informacji]
Prasa katolicka wydawana w diecezji sandomierskiej w latach 1908-1992 [w:] Sandomierski Gość Niedzielny Idzie z gałązką oliwną... Dziesięć lat obecności tygodnika katolickiego „Gość Niedzielny” w diecezji sandomierskiej, Sandomierz 2005, s. 55-77. [więcej informacji]
Problemy duszpasterskie księży w czasach PRL-u (na przykładzie diecezji sandomierskiej 1945-1970) [w:] Ksiądz Stanisław Sudoł człowiek i duszpasterz (1895-1981), Sandomierz 2004, s. 187-231. [więcej informacji]
Działalność społeczno-kulturalna księży diecezji sandomierskiej w latach 1918-1939 [w:] Kościół w Polsce. Dzieje i Kultura, Lublin: Wydawnictwo KUL 2003, s. 49-70. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Radomskie środowisko kościelne w okresie pobytu ks. Rokosznego (1915-1931) [w:] : Ks. Józef Rokoszny (1870-1931). Życie i dzieło. Materiały z sesji. Sandomierz, 19 października 2001, Sandomierz 2003, s. 65-84. [więcej informacji]
Radomskie środowisko kościelne w okresie pobytu ks. Rokosznego (1915-1931) [w:] : Ks. Józef Rokoszny (1870-1931). Życie i dzieło. Materiały z sesji. Sandomierz, 19 października 2001, Sandomierz 2003, s. 65-84. [więcej informacji]
Klecie [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin 2002, s. 90-91. [więcej informacji]
Sandomierskie środowisko kościelne w okresie działalności ks. Jana Kantego Gajkowskiego [w:] Ks. Jan Kanty Gajkowski (1866-1919). Kapłan. Pisarz. Społecznik. Materiały z sesji Sandomierz, 22 października 1999 r., Sandomierz 2000, s. 14-27. [więcej informacji]
Spór o obsadę biskupstwa sandomierskiego w latach 1934-1939 [w:] Diligis Me? Pasce, Księga jubileuszowa dedykowana Biskupowi Sandomierskiemu Wacławowi Józefowi Świerzawskiemu na pięćdziesięciolecie święceń kapłańskich, Sandomierz 2000, s. 366-375. [więcej informacji]
Duchowieństwo diecezji sandomierskiej wobec wojny polsko-sowieckiej w 1920 r. [w:] Kościół na drogach historii. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Doktorowi Tadeuszowi Śliwie, Lwów - Kraków 1999, s. 279-294. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Represje władz komunistycznych wobec radomskiego proboszcza ks. Jana Wiącka [w:] Folia Historica Cracoviensia 2018, s. 337-374. [więcej informacji]
Materiały do bibliografii księży diecezji sandomierskiej za lata 2015-2016 [w:] Studia Sandomierskie. Teologia-Filozofia-Historia 2018, s. 331-358. [więcej informacji]
Dominika Kuśnierz-Krupa, Fundacje miejskie benedyktynów tynieckich w Małopolsce południowej w okresie Średniowiecza [w:] Folia Historica Cracoviensia 2016, s. 637-644. [więcej informacji]
Kościół pw. św. Leonarda w Kleciach na przełomie XVIII i XIX wieku. Zmierzch średniowiecznego sanktuarium [w:] Studia Redemptorystowskie 2016, s. 523-531. [więcej informacji]
Materiały do bibliografii księży diecezji sandomierskiej za lata 2013-2014 [w:] Studia Sandomierskie 2015, s. 297-324. [więcej informacji]
Rozbudowa Kościoła pw. św. Michała w Ostrowcu Świętokrzyskim (1924-1938) [w:] Studia Sandomierskie 2015, s. 53-87. [więcej informacji]
Jan z Kijan, Januarius Sovizralius, Jan Dzwonowski – dwa pseudonimy, jedno nazwisko? Rzecz o tożsamości plebejskiego poety [w:] Pamiętnik Literacki, 3 2013, s. 207-216. [więcej informacji]
Materiały do bibliografii księży diecezji sandomierskiej za tala 2010-2012 [w:] Studia Sandomierskie 2012, s. 225-256. [więcej informacji]
Materiały do bibliografii księży diecezji sandomierskiej za rok 2009 [w:] Studia Sandomierskie, z. 1-2, 2010, s. 279-300. [więcej informacji]
Materiały do bibliografii księży diecezji sandomierskiej za rok 2008 [w:] Studia Sandomierskie, z. 3-4, 2009, s. 273-284. [więcej informacji]
Materiały do bibliografii księży diecezji sandomierskiej za rok 2007 [w:] Studia Sandomierskie, z. 2, 2008, s. 301-320. [więcej informacji]
Instrukcja MBP z 10 VII 1952 r. w sprawie pozyskiwania agentury wśród więzionych księży i jej wykonanie [w:] Studia Sandomierskie, z. 1, 2008, s. 133-140. [więcej informacji]
Materiały do bibliografii księży diecezji sandomierskiej za rok 2006 [w:] Studia Sandomierskie, z. 1, 2007, s. 133-154. [więcej informacji]
Materiały do bibliografii księży diecezji sandomierskiej za rok 2005 [w:] Studia Sandomierskie, z. 1, 2006, s. 137-171. [więcej informacji]
Spis polskich księży świeckich, zakonników i zakonnic aresztowanych od kwietnia 1950 r. do grudnia 1952 r. [w:] Studia Sandomierskie, z. 1, 2006, s. 163-180. [więcej informacji]
Wykaz księży skazanych prawomocnymi wyrokami, przebywających w polskich więzieniach według stanu na dzień 7 VII 1953 r. [w:] Studia Sandomierskie, z. 4, 2006, s. 140-160. [więcej informacji]
Problem likwidacji procesji ulicznych w diecezji sandomierskiej za Bieruta i Gomułki [w:] Roczniki Teologiczne KUL, z. 4, 2005, s. 173-202. [więcej informacji]
Próba przejęcia kontroli przez władze komunistyczne nad centralnymi urzędami kościelnymi w diecezji sandomierskiej w czasach stalinowskich [w:] Studia Sandomierskie, z. 4, 2005, s. 35-64. [więcej informacji]
Materiały bibliografii księży diecezji sandomierskiej - 2004 [w:] Studia Sandomierskie, z. 1, 2005, s. 156-195. [więcej informacji]
Polityka władz PRL wobec ruchu pielgrzymkowego w diecezji sandomierskiej w latach 1945-1966 [w:] Nasza Przeszłość, 203 2005, s. 287-320. [więcej informacji]
Inwigilacja działalności kaznodziejskiej Kościoła przez władze państwowe na przykładzie diecezji sandomierskiej w latach 1945-1970 [w:] Saculum Christianum, 12 2005, s. 139-163. [więcej informacji]
Likwidacja organizacji kościelnych w diecezji sandomierskiej w czasach stalinowskich [w:] Studia Sandomierskie, z. 2, 2005, s. 15-31. [więcej informacji]
Konflikty władz państwowych i kościelnych w kontekście polityki personalnej w diecezji sandomierskiej w latach 1957-1967 [w:] Studia Sandomierskie, z. 4, 2004, s. 287-320. [więcej informacji]
Konflikty władz wyznaniowych z biskupem sandomierskim o obsadę parafii radomskich w latach 1953-1956 [w:] Studia Diecezji Radomskiej, 6 2004, s. 483-512. [więcej informacji]
Rozbudowa sieci parafialnej w diecezji sandomierskiej w czasach Bieruta i Gomułki [w:] Almanach Historyczny, 6 2004, s. 345-377. [więcej informacji]
Polityka władz państwowych wobec obchodów świąt kościelnych w diecezji sandomierskiej w czasach stalinowskich [w:] Studia Sandomierskie, z. 2, 2004, s. 57-80. [więcej informacji]
Bibliografia ks. doc. dra hab. Wilhelma Gaja-Piotrowskiego [w:] Rocznik Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, t. 3, 2004, s. 6-19. [więcej informacji]
Represje władz komunistycznych wobec Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu w czasach Władysława Gomułki [w:] Zeszyty Sandomierskie, 18 2004, s. 37-43. [więcej informacji]
Władze państwowe wobec Wielkiej Nowenny i obchodów milenijnych w diecezji sandomierskiej [w:] Studia Sandomierskie, z. 3, 2004, s. 23-60. [więcej informacji]
Ingerencje władz komunistycznych w obsadę personalną Seminarium Duchownego w Sandomierzu w czasach stalinowskich [w:] Studia Sandomierskie, 10 2003, s. 88-116. [więcej informacji]
Polityka władz państwowych wobec wizytacji biskupich w diecezji sandomierskiej w latach pięćdziesiątych XX w. [w:] Resovia Sacra, 9-10 (2002-2003) 2003, s. 127-138. [więcej informacji]
Likwidacja Niższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu w czasach stalinowskich [w:] Zeszyty Sandomierskie, 17 2003, s. 28-33. [więcej informacji]
Publikacje księży diecezji sandomierskiej [w:] Studia Sandomierskie, t. 10, 2003, s. 386-447. [więcej informacji]
Budownictwo kościelne w diecezji sandomierskiej w latach 1945-1970 [w:] Studia Sandomierskie, 9 2002, s. 372-473. [więcej informacji]
Wykaz publikacji księży diecezji sandomierskiej [w:] Studia Sandomierskie, t. 8, 2001, s. 386-537. [więcej informacji]
Prasa parafialna w diecezji sandomierskiej w latach 1992-2000 [w:] Studia Sandomierskie, 7 (1997-2000) 2000, s. 234-261. [więcej informacji]
Kalendarium wydarzeń w parafii Brzostek w latach 1965-1994 [w:] Rocznik Brzostecki, t. 5 (1999-2001) 2000, s. 107-141. [więcej informacji]
Ks. W. Miegoń, Pamiętnik z wojny polsko-bolszewickiej [w:] Zeszyty Sandomierskie, nr 9, 1999, s. 32-42. [więcej informacji]
Brzostek w czasie I wojny światowej [w:] Rocznik Brzostecki, 4 1998, s. 9-54. [więcej informacji]
Raporty proboszczów z Brzostku i Przeczycy o stratach spowodowanych przez I wojnę światową [w:] Rocznik Brzostecki, t. 4, 1998, s. 105-110. [więcej informacji]
Spis ludności miasta Brzostku z 1843 r. [w:] Rocznik Brzostecki, t. 3, 1997, s. 79-110. [więcej informacji]
Koło Towarzystwa Szkoły Ludowej w Brzostku (1909-1933), Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej [w:] Rocznik Brzostecki, 3 1997, s. 12-60. [więcej informacji]
Konspiracja w okolicy Brzostku w latach 1939-45 [w:] Rocznik Brzostecki, 2 1994, s. 12-39. [więcej informacji]
Rozkazy i instrukcje komendanta Obwodu AK Jasło (październik 1943 - lipiec 1944) [w:] Rocznik Brzostecki, 2 1994, s. 50-70. [więcej informacji]
Śladem żołnierskiej tułaczki - wspomnienia Jana Nosala i Juliana Wnęka [w:] Rocznik Brzostecki, t. 2, 1994, s. 90-113. [więcej informacji]
Księża jasielscy w służbie Kościoła przemyskiego 1819-1945 [w:] Rocznik Brzostecki, 1 1993, s. 7-60. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Biskupi diecezji sandomierskiej w XIX-XX wieku; [nr projektu:] 501-10-030059

-Społeczeństwo dawnego powiatu pilzneńskiego; [nr projektu:] 501-10-030041

-Prace redakcyjne - "Studia sandomierskie" Teologia. Filozofia. Historia - czasopismo naukowe; [nr projektu:] 501-10-030038

-Duchowieństwo diecezji sandomierskiej w XIX-XX wieku; [nr projektu:] 501-10-030022

-Społeczeństwo polskie w uwarunkowaniach społeczno-politycznych XIX i XX w.; [nr projektu:] 501-10-030005

-Episkopat polski w okresie międzywojennym; [nr projektu:] 13040002

-Społeczeństwo polskie w uwarunkowaniach społeczno-politycznych XIX i XX w.; [nr projektu:] 13040003

-Kościół katolicki w PRLu ze szczególnym uwzględnieniem diecezji sandomierskiej; [nr projektu:] 130403

Wygłoszone referaty:

- Pilzno w latch 1914-1939; [podczas konferencji:] Dzieje miasta Pilzna [miejsce konferencji:] Pilzno, 2018-10-13

- Sytuacja Kościoła w Polsce w latach 50. i 60. XX wieku; [podczas konferencji:] Sesja naukowa z okazji 50. rocznicy śmierci bpa Karola Pękali [miejsce konferencji:] Tarnów, 2018-03-05

- Bp Jan Kanty Lorek (1936-1967); [podczas konferencji:] Biskupi diecezji sandomierskiej [miejsce konferencji:] Sandomierz, 2017-10-28

- Dzieje miasta Brzostku do końca XVI w.; [podczas konferencji:] Sesja naukowa z okazji 650-lecia lokacji miejskiej Brzostku (1367-2017) [miejsce konferencji:] Brzostek, 2017-06-18

- Sytuacja Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1944-1956; [podczas konferencji:] Christian Social Martyrdom 1944-1956 [miejsce konferencji:] Budapeszt, 2017-02-09

- Rozbudowa kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim (1925-1938); [podczas konferencji:] Dzieje parafii św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim [miejsce konferencji:] Ostrowiec Świętokrzyski, 2017-01-29

- Przygotowania do powstania narodowego w okolicy Brzostku w 1846 r.; [podczas konferencji:] Rok 1846 w Krakowie i Galicji odniesienia, interpretacje, pamięć [miejsce konferencji:] Kraków UJ, 2016-11-16

- Udział mieszkańców Brzostku w powstaniu styczniowym; [podczas konferencji:] Sesja naukowa z okazji: 150. rocznicy powstania styczniowego, 165. rocznicy Wiosny Ludów i powstania na Węgrzech, 5. rocznicy odzyskania praw miejskich przez Brzostek [miejsce konferencji:] Brzostek - Dom Kultury, 2014-10-11

- CK Sąd Powiatowy w Pilźnie i związek jego pracowników z miastem; [podczas konferencji:] Sesja naukowa z okazji 660-lecia nadania Pilznu praw miejskich [miejsce konferencji:] Dom Kultury - Pilzno, 2014-10-04

- Działalność Powiatowego Komitetu Narodowego w Pilźnie i komisarza wojskowego NKN w czasie I wojny światowej; [podczas konferencji:] Dzieje Pilzna [miejsce konferencji:] Dom Kultury - Pilzno, 2012-11-10