Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

dr Przemysław Stanko

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – starszy wykładowca

Email: przemyslaw.stanko@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii

Dyżur:
Dyżur w sesji zimowej 2018/2019: środa 11.30-13.00, pokój profesorski(ul. Franciszkańska 1, II piętro) Dyzur w sesji zimowej 2018/2019: piątek 1 lutego 2019 r., godz. 15.00-16.30 (s. 202, ul. Franciszkańska 1)

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Bulla Vixdum Poloniae unitas z 28 października 1925 roku. Geneza-znaczenie-dzieje-edycja, Katowice 2015: Wydawictwo Księgarnia Św. Jacka w Katowicach 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bulla Vixdum Poloniae unitas. Reprodukcje stron oryginału bulli, tekst łaciński, tłumaczenie na język polski, Katowice 2015 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Monografia Gminy Wilkowice, Wilkowice 2014 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Perła Krzeszowic, Krzeszowice 2014 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dokument lokacji wsi Gołkowice koło Starego Sącza z 30 marca 1276 r., Nowy Sącz: Koliber Nowy Sącz 2011.[więcej informacji]
Repertorium konwentu bonifratrów w Cieszynie z 1724 roku, oprac. M. Kuśka, J. Marecki, tłumaczył P. Stanko, Cieszyn 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Katalog dokumentów pergaminowych Archiwum Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju, Piwniczna-Zdrój: Flexergis 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bullarium Poloniae litteras apostolicas aliaque monumenta Poloniae Vaticana continens, Romae-Lublin: Fundacja Jana Pawła II, Katolicki Uniwersytet Lubelski 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Szkoła pilzneńska i jej absolwenci na Uniwersytecie Krakowskim w XV-XVI wieku [w:] Pilzno. Monografia miasta do 1945 roku pod red. ks. B. Stanaszka: Urząd Miejski w Pilźnie 2018, s. 69-92. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kalendarium dziejów Osieka w latach 1317-2017 (wybór najważniejszych wydarzeń z historii wsi) [w:] Dziennik Jubileuszowy Osieka: Urząd Gminy Osiek 2017, s. 12-42. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sługa Boży ksiądz Józef Kurzeja (1937-1976) [w:] Ks. Józef Kurzeja – życie pod red. M. Sidor, Bielsko-Biała 2014 2014, s. 94-99. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Gmina Wilkowice od zarania do I rozbioru Polski [w:] Monografia Gminy Wilkowice pod red. P. Stanko, Wilkowice 2014 2014, s. 51-171. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Gmina Wilkowice w okresie niewoli narodowej (1772-1918) [w:] Monografia Gminy Wilkowice pod red. P. Stanko, Wilkowice 2014 2014, s. 173-258. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pieczęcie i herby Gminy Wilkowice [w:] Monografia Gminy Wilkowice pod red. P. Stanko, Wilkowice 2014 2014, s. 395-422. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Uczestnicy Powstania Styczniowego z terenu Gminy Kamienica [w:] 150. rocznica Powstania Styczniowego 1863-2013, red. P. Szymor, Warszawa 2013 2013, s. 1-7. [więcej informacji]
Pilźnianie na Uniwersytecie Krakowskim w XV-XVI wieku. Przyczynek do intelektualnych karier mieszkańców Pilzna [w:] Pilzno. Wybrane zagadnienia z dziejów miasta pod red. ks. B. Stanaszka, Pilzno 2013 2013, s. 27-70. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
W rycerskich stanicach i szlacheckich dworach nad Nidzicą, Szreniawą i Dłubnią oraz na polach bitew Rzeczypospolitej [w:] Ziemia Miechowska w walce o wolność. Podręcznik dydaktyczny, t. I red. S. Piwowarski, Kraków-Miechów 2012 2012, s. 9-23. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Brzostek, 2 września 1546 r., Jordan Spytek Wawrzyniec z Zakliczyna i Melsztyna oraz Jan Trzecieski z Latoszyna i Dębicy poświadczają, przedłożony przez opata tynieckiego, przywilej uposażenia wójta w Brzostku, edycja z rękopisu: Przemysław Stanko, wstęp, [w:] Z dziejów Brzostku. Studia i materiały, t. III pod red. ks. B. Stanaszka, Brzostek 2012 2012, s. 54-75. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wizytacja parafii Brzostek z 1608 r., edycja: Przemysław Stanko, wstęp, tłumaczenie, komentarz: ks. Marek Kozera [w:] Z dziejów Brzostku. Studia i materiały, t. III pod red. ks. B. Stanaszka, Brzostek 2012 2012, s. 91-114. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Materiały do dziejów Chrzanowa i regionu chrzanowskiego w Tajnym Archiwum Watykańskim [w:] Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze ziemi chrzanowskiej. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej z okazji 50. lecia Muzeum w Chrzanowie, Chrzanów: Muzeum w Chrzanowie 2011, s. 29-51. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dzieje klasztoru dominikańskiego św. Krzyża w Oświęcimiu do połowy XIV wieku [w:] Święty Jacek Odrowąż i dominikanie na Śląsku, Katowice 2008, s. 135-145. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Nieznany dokument do dziejów Malca z pierwszej połowy XV wieku [w:] „Almanach Kęcki” 2012, s. 103-108. [więcej informacji]
Rachunki kościoła parafialnego w Zatorze z lat 1559-1561 [w:] „Folia Historica Cracoviensia” 2012, s. 179-192. [więcej informacji]
Kęty i kęczanie w Tajnym Archiwum Watykańskim. Materiały z czasów nowożytnych [w:] „Almanach Kęcki” 2011, s. 23-35. [więcej informacji]
Stanisław Kuraś (1927-2009) [w:] Rocznik Sądecki, 38 2010, s. 554-558. [więcej informacji]
Najstarsze inwentarze kościoła parafialnego w Nowym Sączu-Biegonicach z XVI-XVII wieku [w:] Almanach Sądecki, XIX: 2010, nr 1/2 (70/71) 2010, s. 3-23. [więcej informacji]
Dwa nieznane dokumenty z 1 połowy XV wieku i ich znaczenie dla dziejów Kęt. Przyczynek do początków samorządu w Kętach [w:] Almanach Kęcki, XIV 2010, s. 25-53. [więcej informacji]
Dwa nieznane dokumenty z 1 połowy XV wieku i ich znaczenie dla dziejów Kęt. Przyczynek do początków samorządu w Kętach [w:] „Almanach Kęcki” 2010, s. 25-53. [więcej informacji]
Mikołaj Szłop z Dębowca i Kóz herbu Kornicz (zm. 1475) [w:] Zeszyty Społeczno-Historyczne Gminy Kozy 2010, s. 16-21. [więcej informacji]
Materiały beatyfikacyjne św. Kingi w Tajnym Archiwum Watykańskim [w:] Zeszyty Sądecko-Spiskie, 4 2009, s. 155-163. [więcej informacji]

Wygłoszone referaty:

- Bulla-dokument papieski na przestrzeni wieków; [podczas konferencji:] Konferencja Vixdum Poloniae unitas z okazji 90. rocznicy ustanowienia diecezji katowickiej [miejsce konferencji:] Katowice, 2015-10-29

- Czy można przekroczyć próg XVI wieku w badaniach genealogicznych zwyczajnej rodziny polskiej? Kilka uwag o nowych perspektywach w badaniach genealogicznych; [podczas konferencji:] Konferencja z okazji 10-lecia Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego w Krakowie [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-10-10

- Nieznane materiały biograficzne z lat 1471-1480 dotyczące Jana Długosza z Tajnego Archiwum Watykańskiego; [podczas konferencji:] Jan Długosz w kręgu badań historyków i literaturoznawców [miejsce konferencji:] Sandomierz, 2015-10-08

- Jan Długosz i jego związki z ziemią wieluńską na podstawie akt z Tajnego Archiwum Watykańskiego; [podczas konferencji:] Jan Długosz z Niedzielska-w 600. rocznicę urodzin kronikarza [miejsce konferencji:] Wieluń, 2015-06-24

- Materiały z lat 1449-1484 do dziejów bożogrobców na ziemiach polskich w Tajnym Archiwum Watykańskim; [podczas konferencji:] Bożogrobcy w służbie sanktuarium Świętego Grobu Jerozolimskiego Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Miechowie [miejsce konferencji:] Miechów, 2015-05-27

- Nieznane dokumenty do dziejów diecezji krakowskiej z XIII-XIV wieku z Tajnego Archiwum Watykańskiego; [podczas konferencji:] Historia chrześcijaństwa w źródłach [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-12-03

- Spory brzosteckich wójtów w XV-XVI w.; [podczas konferencji:] Konferencja naukowa z okazji 150. rocznicy powstania styczniowego [miejsce konferencji:] Brzostek, 2014-10-11

- Dokumenty lokacji miasta Pilzna z 1354 roku. Analiza źródłoznawczo-paleograficzna i losy dokumentu lokacyjnego Pilzna do czasów współczesnych; [podczas konferencji:] Dzieje Miasta Pilzna [miejsce konferencji:] Pilzno, 2014-10-04

- Nieznane dokumenty do biografii Długosza z Tajnego Archiwum Watykańskiego; [podczas konferencji:] XIII Dni Długoszowskie [miejsce konferencji:] Kłobuck, 2014-09-18

- Rola i znaczenie rodziny Marszałkowiczów z Kamienicy w okresie niewoli narodowej; [podczas konferencji:] Ziemiaństwo polskie na rzecz Ojczyzny i Kościoła [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-11-23

- Pilźnianie na Akademii Krakowskiej w XV i XVI w.; [podczas konferencji:] Dzieje miasta Pilzna [miejsce konferencji:] Pilzno, 2012-11-10

- Nieznane dokumenty do najstarszych dziejów Bielska; [podczas konferencji:] „Siedem wieków Bielska-Białej” [miejsce konferencji:] Bielsko-Biała, 2012-05-30

- Rody rycerskie na Żywiecczyźnie w XIV i XV wieku; [podczas konferencji:] Żywiec i Żywiecczyzna w okresie staropolskim-stan badań [miejsce konferencji:] Żywiec, 2011-03-07

- Chrzanów w XIV i XV w. w świetle źródeł Tajnego Archiwum Watykańskiego; [podczas konferencji:] „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze ziemi chrzanowskiej” [miejsce konferencji:] Chrzanów, 2010-09-29

- Biblioteka klasztoru dominikańskiego w Oświęcimiu w okresie nowożytnym; [podczas konferencji:] Biblioteki zakonne wczoraj i dziś. Co kryją klasztorne księgozbiory? [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-11-24

- Materiały beatyfikacyjne w Tajnym Archiwum Watykańskim; [podczas konferencji:] Konferencja naukowa z okazji 10. rocznicy pielgrzymki Jana Pawła II na Sądecczyznę i kanonizacji św. Kingi [miejsce konferencji:] Stary Sącz, 2009-06-05

- Znaczenie pergaminów królewskich w historii miasta Piwnicznej-Zdroju; [podczas konferencji:] Znaczenie pergaminów królewskich w historii miasta Piwniczna [miejsce konferencji:] Piwniczna-Zdrój, 2008-11-14

- Zamek oświęcimski i jego dzieje w okresie staropolskim; [podczas konferencji:] Ziemia oświęcimska w czasach królowej Bony [miejsce konferencji:] Oświęcim, 2008-06-13

- Kult Miłosierdzia Bożego na terenie Krakowa w okresie staropolskim; [podczas konferencji:] Miłosierdzie-teoria i praktyka życiowa [miejsce konferencji:] Kraków, 2007-12-14

- Dzieje klasztoru dominikańskiego w Oświęcimiu do końca XIV wieku; [podczas konferencji:] XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Kultura Europy Środkowej. Św. Jacek Odrowąż i dominikanie na Śląsku [miejsce konferencji:] Zabrze, 2007-11-15

- Zbiory pieczęci w Archiwum Państwowym w Krakowie-oddział na Wawelu; [podczas konferencji:] Zbiory pieczęci w Polsce [miejsce konferencji:] Zielona Góra, 2007-05-23

- Testamenty duchowieństwa diecezji krakowskiej w XVII-XVIII wieku; [podczas konferencji:] Społeczeństwo baroku po obu stronach Karpat [miejsce konferencji:] Kraków, 2007-05-19