Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

dr Natasza Styrna

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – adiunkt

Email: natasza.styrna@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej

Dyżur:
dyżur: poniedziałek, g. 14.45-15.30.

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Zrzeszenie Żydowskich Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy 1931-1939, Warszawa: Neriton 2009.[więcej informacji]
Artyści żydowscy w Krakowie 1873–1939 = Jewish Artists in Krakow 1873–1939, Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 2008.[więcej informacji]
Artists on Location – Artists in Motion, Wiedeń 2000.[więcej informacji]
Bettina Bereś. Obrazy, Kraków 1998.[więcej informacji]

Publikacje - artykuły książkowe:

Emil Schinagel – artysta, lekarz, społecznik (w druku) [w:] księga pamiątkowa: UJ 2019.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Fotografie Palestyny na łamach najważniejszych polskojęzycznych dzienników żydowskich w międzywojennej Polsce [w:] Odkrywanie "peryferii" - historie fotografii w Europie Środkowej i Wschodniej: Liber Pro Arte 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ozjasz Thon and Jewish Artists in Krakow [w:] A Romantic Polish Jew. Rabbi Ozjasz Thon from Various Perspectives, Kraków: Wydawnictwo UJ 2015, s. 169-177. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Losy polskich środowisk artystycznych w czasie drugiej wojny światowej = Schicksale polnischer Künstler während des Zweiten Weltkriges [w:] Polowanie na awangardę. Zakazana sztuka w Trzeciej Rzeszy = Jagt auf die Moderne. Verbotene Künste im Dritten Reich, Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Landschaftsverband Rheinland 2011, s. 172-187. [więcej informacji]
Teresa Żarnower [w:] Polak, Żyd, artysta. Tożsamość a awangarda: Muzeum Sztuki w Łodzi 2010.[więcej informacji]
The Influence of the Zionist Ideology on the Jewish Artistic Milieu in Cracow 1904 – 1939 [w:] Jewish Artists and Central-Eastern Europe, 19th Century to WWII, Warszawa 2010, s. 223-229. [więcej informacji]
Sasza Blonder [w:] Polak, Żyd, artysta. Tożsamość a awangarda: Muzeum Sztuki w Łodzi 2010.[więcej informacji]
Sasza Blonder et le Premier Groupe de Cracovie [w:] Sasza Blonder/Andre Blondel, Sète: Paul Veléry Musée 2009, s. 21-37. [więcej informacji]
Krytyka artystyczna na łamach wydawanego w Krakowie syjonistycznego „Nowego Dziennika” [w:] Dzieje krytyki artystycznej i myśli o sztuce, Warszawa 2009, s. 345-356. [więcej informacji]
Jonasz Stern [w:] Krakowianie. Wybitni Żydzi krakowscy XIV–XX wieku , Kraków 2006, s.160-163.: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 2006, s. 160-163. [więcej informacji]
Abraham Nauman [w:] Krakowianie. Wybitni Żydzi krakowscy XIV–XX wieku: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 2006.[więcej informacji]
Mela Muter [w:] Jewish Woman. A Comprehensive Historical Encyclopedia: Jewish Women’s Archive – Shalvi Publishing 2006.[więcej informacji]
Regina Mundlak [w:] Jewish Woman. A Comprehensive Historical Encyclopedia 2006.[więcej informacji]
Henryk Hochman [w:] Krakowianie. Wybitni Żydzi krakowscy XIV–XX wieku 2006.[więcej informacji]
Artur Markowicz [w:] Krakowianie. Wybitni Żydzi krakowscy XIV–XX wieku: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 2006.[więcej informacji]
Mojżesz Kisling [w:] Krakowianie. Wybitni Żydzi krakowscy XIV–XX wieku: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 2006.[więcej informacji]
Juliusz Feldhorn [w:] Krakowianie. Wybitni Żydzi krakowscy XIV–XX wieku 2006.[więcej informacji]
Teresa Żarnower [w:] Jewish Woman. A Comprehensive Historical Encyclopedia 2006.[więcej informacji]
Żydowscy studenci krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych [w:] Polskie szkolnictwo artystyczne. Dzieje, teoria, praktyka, Warszawa 2005, s. 133-144. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Z prowincji do metropolii - przypadek Saszy Blondera = From Provinces to the Metropolis - the Case of Sasza Blonder [w:] Modus. Prace z Historii Sztuki 2018, s. 151-171. [więcej informacji]
Between Chortkiv and Paris. Sasza Blonder / André Blondel 1909-1949 [w:] Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 13 (2015) 2016, s. 143-154. [więcej informacji]
Maurycy Gottlieb. W poszukiwaniu tożsamości (recenzja wystawy i katalogu) [w:] Folia Historiae Artium, Seria Nowa 2016, s. 117-124. [więcej informacji]
Jewish Artists in Interwar Krakow [w:] „Polin. Studies in Polish Jewry”, 23 2011, s. 321-333. [więcej informacji]
Maurycy Gottlieb z nieco innej perspektywy [w:] „Modus. Prace z Historii Sztuki”, 5 2004, s. 182-193. [więcej informacji]
Újító vagy epigon [w:] „Múlt és Jövő”, 4 2003, s. 97-106. [więcej informacji]
Słońce i inne gwiazdy [w:] „Gazeta Antykwaryczna”, 5 2000, s. 50-51. [więcej informacji]
Znany – nieznany. Maurycy Gottlieb [w:] „Gazeta Antykwaryczna”, 3 2000, s. 8-12. [więcej informacji]
Znany – nieznany. Maurycy Gottlieb [w:] „Gazeta Antykwaryczna”, 4 2000, s. 4-10. [więcej informacji]
Wystawa „Przyjaciół” w Zachęcie [w:] „Roczniki Humanistyczne”, 4 2000, s. 373-378. [więcej informacji]
Trzy dekady twórczości Stasysa Eidrigeviciusa [w:] „Gazeta Antykwaryczna”, 12 1999, s. 22-25. [więcej informacji]
Stasys 50 [w:] „Exit”, 4 1999, s. 2062-2063. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Artyści żydowscy w międzywojennej Polsce; [nr projektu:] 501-10-030033

-Sztuka nowoczesna XIX i XX wieku; [nr projektu:] 501-10-030012

-Artyści żydowscy w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce; [nr projektu:]

Wygłoszone referaty:

- SaszaBlonder and Ha-szomer ha-Cair: Early Yearsof an Avant-garde Artist in the Podolian Town of Czortków (Chortkiv); [podczas konferencji:] The XIth Congress of the European Association for Jewish Studies [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-07-16

- Torn Between Two Worlds. Photographs published in Lviv Zionist "Chwila" daily (1930-1935); [podczas konferencji:] Shaping Identities / Challenging Borders. Photographic Histories in Central and Eastern Europe [miejsce konferencji:] Praga, 2017-05-09

- Z prowincji do metropolii – przypadek Saszy Blondera; [podczas konferencji:] WĘDROWANIE SZTUKI [miejsce konferencji:] Warszawa, 2017-03-17

- Emil Schinagel – lekarz, artysta, społecznik; [podczas konferencji:] Znani, nieznani. Krakowscy Żydzi na przestrzeni wieków [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-12-07

- Helena Grabschrift-Taffet, atystka z Tuchowa; [podczas konferencji:] Żydzi tychowscy - w 120 rocznicę urodzin Mordechaja Ardona (1896-1992) [miejsce konferencji:] Tuchów, 2016-06-16

- Photographs of Palestine in major Polish-language Jewish dailies in the interwar period; [podczas konferencji:] Discovering “Peripheries”: Photographic Histories in Central and Eastern Europe [miejsce konferencji:] Warszawa, 2016-06-01

- Jews and the Crakow’s avant-garde in the thirties; [podczas konferencji:] 16th World Congress of Jewish Studies [miejsce konferencji:] Jerozolina, 2013-07-29

- Ozjasz Thon and Jewish Artists; [podczas konferencji:] Jehoshua Ozjasz Thon (1870-1936) His Life, Thought add Activities [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-10-04

- The Influence of the Zionist Ideology on the Jewish Artistic Milieu in Cracow; [podczas konferencji:] The First Congress of Jewish Art in Poland [miejsce konferencji:] Kazimierz nad Wisłą, 2008-10-29

- Sztuka na łamach wydawanego w Krakowie syjonistycznego „Nowego Dziennika”; [podczas konferencji:] Dzieje krytyki artystycznej i myśli o sztuce [miejsce konferencji:] Toruń, 2007-06-14

- Jewish Artists in Interwar Krakow; [podczas konferencji:] Insiders, Outsiders and Modern East European Jewry”, Hebrew University [miejsce konferencji:] Jerozolima, 2006-01-04

- Żydowscy studenci krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych; [podczas konferencji:] Szkolnictwo artystyczne w Polsce [miejsce konferencji:] Warszawa, 2005-10-15