Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

ks. prof. dr hab. Józef Makselon

Zatrudnienie:
Wydział Filozoficzny – profesor zwyczajny

Email: jozef.makselon@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Psychologii Religii - Kierownik katedry

Funkcje redakcyjne:
- Analecta Cracoviensia - Redaktor naczelny

Dyżur:
środa, 11.30-12.15 (ul. Bernardyńska 3, pok. 114)

Curriculum Vitae:

2003 – profesor zwyczajny

1998 - 2002 – przewodniczący Sekcji Psychologii Komisji ds. Nauki Konferencji Episkowatu Polski

1994 – profesor nadzwyczajny PAT

1994 - 1997 – prorektor PAT

1993 – redaktor naczelny rocznika naukowego PAT "Analecta Cracoviensia"

1988 – powołanie na kierownika Katedry Psychologii Religii

1987 – habilitacja na Wydziale Filozoficznym PAT (na podstawie książki pt. "Lęk wobec śmierci")

1987 - 1990 – prodziekan Wydziału Filozoficznego PAT

1984 - 1984 – stypenium naukowe w Catholic University of America Waszyngton

1984 – podjęcie zajęć w KUL

1981 – doktorat z psychologii ( w zakresie tanatopsychologii)

1975 - 1981 – studia psychologiczne KUL

1974 – Święcenia Kapłańśkie

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Człowiek wobec śmierci. Aspekty psychologiczno-religijne, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Studia psychologii rozwoju, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2002.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Poradnictwo psychologiczno-religijne. Teoria i praktyka, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2001.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Człowiek przełomu tysiącleci. Problemy psychologiczne, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2000.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Lęk wobec śmierci. Wybrane teorie i badania psychologiczne, Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne 1988.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Struktura wartości a postawa wobec śmierci. Studium z tanatopsychologii, Lublin: RW KUL 1983.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Samotny geniusz. Ksiądz profesor Aleksander Usowicz [w:] 40 lat filozofii w Uczelni Papieskiej w Krakowie: Wydawnictwo Naukowe Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 293-301. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nadzieja w promocji zdrowia [w:] Psychologia w promowaniu zdrowia. Muzyka - sztuka - media: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 2018, s. 117-122. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Psychologiczno-egzystencjalne aspekty starości [w:] Starość.Problem czy szansa?, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe 2015, s. 155-173. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Psychologia cierpienia [w:] Co zabrać ze sobą? Po trzecim tygodniu ćwiczeń duchownych, Kraków: Wydawnictwo WAM 2011, s. 118-126. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Społeczno-kulturowe uwarunkowania modlitwy [w:] Psychologiczno-pastoralne aspekty modlitwy, "Edukacja. Teologia i Dialog", Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2010, s. 27-35. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Choroba a duchowość [w:] Promocja zdrowia w teorii i praktyce psychologicznej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2009, s. 45-50. [więcej informacji]
Podstawy tanatologii [w:] Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym, Gdańśk 2009, s. 1-6. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Młodzi a bierzmowanie [w:] Testi Joannis Pauli II, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2009, s. 573-582. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Psychologia przemijania [w:] Zdrowie, stres choroba w wymiarze psychologicznym, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2008, s. 315-321. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Łaska wiary i cierpienia [w:] Siły, które pokonują raka, wiara, nadzieja, zdrowie, Kielce: Charaktery 2005, s. 137-143. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Główne wątki badań tanatopsychologicznych [w:] Człowiek wobec śmierci. Aspekty psychologiczno-pastoralne, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2005, s. 49-60. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Fatum czy szansa? [w:] Śmierć i wiara w żcie pośmiertne w świetle nauk przyrodniczych i humanistycznych, Olsztyn: Hosianum 2003, s. 35-44. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rozwój postaw wobec śmierci [w:] Studia z psychologii rozwoju, Kraków: WN PAT 2002, s. 115-127. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kiedy możemy mieć nadzieję? [w:] Kształty nadziei, Tarnów: Biblos 2002, s. 23-33. [więcej informacji]
Optymalny model poradnictwa psychologiczno-religijnego? [w:] Poradnictwo psychologiczno-religijne, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2001, s. 59-69. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Psychologia bez duszy? [w:] Duchowość dzisiaj. Kontekst religijny i kulturowy, Kraków: WN PAT 2001, s. 75-82. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Psychologiczne aspekty doświadczania czasu [w:] Czas ..., Tarnów: Biblos 2001, s. 128-138. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Między lękiem a nadzieją [w:] Psychoonkologia 2018, s. 18-22. [więcej informacji]
Rola cierpienia w dojrzewaniu [w:] Życie Duchowe 2013, s. 41-48. [więcej informacji]
Psychologiczne wątki w encyklice Lumen Fidei [w:] Analecta Cracoviensia 2013, s. 63-69. [więcej informacji]
Psychologiczne wątki w encyklice Lumen fidei [w:] Analecta Cracoviensia, 45 2013, s. 63-69. [więcej informacji]
Rola cierpienia w dojrzewaniu [w:] Życie Duchowe, 73:2013 2013, s. 41-48. [więcej informacji]
Psychologiczne wątki w encyklice Lumen fidei [w:] Analecta Cracoviensia 2013, s. 63-69. [więcej informacji]
Paradoks śmierci - analiza psychologiczna [w:] Communio.Międzynarodowy Przegląd Teologiczny 2012, s. 23-34. [więcej informacji]
Paradoks śmierci - analiza psychologiczna [w:] Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny, 3 (179) XXXII:2012 2012, s. 23-34. [więcej informacji]
Dramat ludzkiej śmierci [w:] Przegląd Homiletyczny, 15:2011 2011, s. 161-171. [więcej informacji]
Paradoks śmierci-analiza psychologiczna [w:] Przedgląd Homiletyczny 2011, s. 161-171. [więcej informacji]
Psychologiczne aspekty nadziei w encyklice "Spe salvi" [w:] Analecta Cracoviensia, 40 2008, s. 51-59. [więcej informacji]
Wszyscy podążamy ku Niemu [w:] Niedziela, 44 2007, s. 1-1. [więcej informacji]
Bezcenna chwila zadumy [w:] Gazeta Krakowska, X-1XI 2007 2007, s. 25-25. [więcej informacji]
Podzielenie się sobą - najpiękniejszy dar [w:] Gazeta Krakowska, 14 XII 2007 2007, s. 14-14. [więcej informacji]
Psychologia religii a tanatopsychologia [w:] Analecta Cracoviensia, 38-39 2007, s. 151-159. [więcej informacji]
Spotkanie Ojca świętego Jana Pawła II z przedstawicielami świata nauki i kultury w kolegiacie św. Anny w Krakowie (8 VI 1997) [w:] Analecta Cracoviensia, 36 2004, s. 15-34. [więcej informacji]
Ku wieczności [w:] Brat. Miesięcznik parafii Świętego Brata Alberta w Krakowie, 188 2004, s. 3-4. [więcej informacji]
Spotkanie Ojca Świętego Jana Pawła II z przedstawicielami świata nauki i kutlury w kolegiacie św. Anny w Krakowie (8 VI 1997) [w:] Analecta Cracoviensia, 36 2004, s. 15-34. [więcej informacji]
Zmienia się, ale się nie kończy [w:] Głos Podbeskidzia, 8 2004, s. 3-5. [więcej informacji]
Wiara i nadzieja człowieka wobec śmierci [w:] Powołanie, 2 2003, s. 32-35. [więcej informacji]
Wiara i nadzieja człowieka wobec śmierci [w:] Powołanie 2003.[więcej informacji]
Czy Antoni Kępiński był filozofem? [w:] Wiadomości Psychiatryczne, 5 2002, s. 1-5. [więcej informacji]
Psychological activity of suffering [w:] Soter, 7 2002, s. 153-158. [więcej informacji]
Autodeklaracja religijna a ocena Papieża Jana Pawła II [w:] Analecta Cracoviensia, 34 2002, s. 17-34. [więcej informacji]
Czas pod napięciem! [w:] Nowy Legion. Miesięcznik Studentów Akademii Pedagogicznej w Krakowie, 3-4 XII 2001/I 2002 2002, s. 3-3. [więcej informacji]
Perspektywa wejścia [w:] Patos, 2:2002 2002, s. 3-4. [więcej informacji]
Psychological activity of suffering [w:] Soter, 7 (35) 2002, s. 153-158. [więcej informacji]
Korelaty akceptacji eutanazji [w:] Analecta Cracoviensia, 33 2001, s. 121-138. [więcej informacji]
Równość wobec śmierci [w:] Źródło. Tygodnik Rodzin Katolickich, 46 2001, s. 12-13. [więcej informacji]
Śmierć a sens cierpienia [w:] Zeszyty w Odnowie w Duchu Świętym 2000.[więcej informacji]
Śmierć a cierpienie a sens [w:] Zeszyty Odnowy w Duchu Świętem, 7 2000, s. 47-53. [więcej informacji]
Ludzkie Lęki [w:] Przebudzenie, 5 2000, s. 16-17. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Społeczna psychologia religii; [nr projektu:] 501-10-020072

-Filozoficzne i psychologiczno-religijne aspekty przyzwyczajenia; [nr projektu:] 501-10-020038

-Dynamika religijności; [nr projektu:] 501-10-020026

-Dynamika religijności; [nr projektu:] 120401

-Polacy po śmierci Jana Pawła II; [nr projektu:] 120401

-Modlitwa a cierpienie; [nr projektu:] 120402

-Aksjologiczno – egzystencjalne aspekty teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego; [nr projektu:] 320411

-Postawy wobec cierpienia; [nr projektu:] 220402

Wygłoszone referaty:

- Między lękiem a nadzieją; [podczas konferencji:] Między zdrowiem i chorobą [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-05-23

- Umieranie człowieka w aspekcie filozoficzno-psychologicznym; [podczas konferencji:] Godne umieranie [miejsce konferencji:] Przemyśl, 2017-11-09

- Przeżycia religijne i radzenie sobie z cierpieniem; [podczas konferencji:] Konferencja bioetyczna nt. "Aspekty bioetyczne opieki nad osobami u kresu życia [miejsce konferencji:] Wrocław, 2017-03-25

- Człowiek wobec śmierci. Spojrzenie psychologiczne; [podczas konferencji:] Oblicza śmierci mózgowej [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-10-06

- Psychologia starzenia się; [podczas konferencji:] Starość. Problem czy sansa? [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-05-15

- O chrześcijańskim przeżywaniu śmierci najbliższych; [podczas konferencji:] Konferencja poświęcona pamięci prof. dr hab. Józefa Kałuży [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-11-13

- Duchowość choroby i cierpienia; [podczas konferencji:] V Sympozjum Naukowo Szkoleniowe "Rola grup Balinta w doskonaleniu kontaktu terapeutycznego" [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-09-21

- Samotny geniusz; [podczas konferencji:] W kręgu inspiracji filozoficzno-teologicznych Księdza Profesora Aleksandra Usowicza [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-11-15

- Jak przekroczyć próg nadziei?; [podczas konferencji:] Dialog z wiecznością [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-11-06

- Pola nadzieii; [podczas konferencji:] Między zdrowiem i chorobą- Psychologiczne uwarunkownia zdrowia osób po transplantacji szpiku kostnego [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-03-01

- Psychologiczne aspekty autentyczności; [podczas konferencji:] Autentyczność a życie publiczne [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-10-19

- Współczesne trendy w tanatopsychologii; [podczas konferencji:] Sympozjum jubileuszowe Katedry Psychologii Społecznej i Psychologii Religii KUL JPII nt. „Społeczne i religijne konteksty funkcjonowania człowieka” [miejsce konferencji:] Lublin, 2009-10-21

- Służba, oczekiwania, rzeczywistość. Analiza psychologiczna; [podczas konferencji:] Światowy Kongres Naukowy Juliana Aleksandrowicza, zorganizowany przez Zakład Psychologii Zdrowia Katedry Psychologii AP w Krakowie oraz Katedrę i Klinikę Hematologii Collegium Medium UJ nt. „Psychologia w służbie człowieka – oczekiwania czy rzeczywistość” [miejsce konferencji:] Kraków, 2008-10-24

- Choroba a duchowość; [podczas konferencji:] 17. Europejskie Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej, zorganizowane przez: Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej, Zakład Psychologii Zdrowia Katedry Psychologii AP w Krakowie, Instytut Psychologii Stosowanej UJ nt. „Promocja zdrowia – mit [miejsce konferencji:] Kraków, 2007-10-25

- Psychologia wspólnoty; [podczas konferencji:] XXXIX Sympozjum Sekcji Psychologii przy KNW KEP, zorganizowane przez Sekcję Psychologii przy Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski oraz Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, nt. „Psychologiczno-pastoralne aspekty Eucharystii” [miejsce konferencji:] Wrocław, 2007-09-16

- Psychologiczne funkcje religijności; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Religia w Europie dzisiaj” [miejsce konferencji:] Kraków, 2007-05-10

- Psychologiczne funkcje religijności; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Religia w Europie dzisiaj” [miejsce konferencji:] Kraków, 2007-05-10

- Cierpienie i śmierć jako inspiracja kultury; [podczas konferencji:] Interdyscyplinarna Konferencja nt. „Myśl i inspiracja. Kategoria natchnienia w kulturze” zorganizowana przez Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (KUL – UMCS) [miejsce konferencji:] Lublin, 2007-02-27

- Doświadczenie cierpienia; [podczas konferencji:] Postępy w interwencji kryzysowej [miejsce konferencji:] Kraków UJ, 2006-06-09

- Psychologiczno-filozoficzne aspekty przemijania; [podczas konferencji:] Człowiek Współczesny wobec agonii [miejsce konferencji:] Łódź, 2005-10-20

- Psychologia sakramentów uzdrowienia; [podczas konferencji:] Żyć wspólnie: odkrywać innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele [miejsce konferencji:] Kraków, 2005-09-26

- Uniwersytet a Jan Paweł II; [podczas konferencji:] XXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego [miejsce konferencji:] Kraków, 2005-09-22

- Doświadczenie cierpienia według Jana Pawła II; [podczas konferencji:] XXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego [miejsce konferencji:] Kraków, 2005-09-22

- Sens cierpienia wg Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Śmierć dziecka a idea domowego hospicjum dla dzieci [miejsce konferencji:] Kraków, 2005-06-07

- Cierpienie a nadzieja; [podczas konferencji:] Kurs Ogólnopolskiego Forum Hospicyjnego i Caritas Diecezji Płockiej [miejsce konferencji:] Popowo, 2004-11-10

- Psychologiczne aspekty postawy wobec śmierci; [podczas konferencji:] Kurs Ogólnopolskiego Forum Hospicyjnego i Caritas Diecezji Płockiej [miejsce konferencji:] Popowo, 2004-11-10

- Miłosierny lekarz i miłosierdzie wobec lekarza. Aspekty psychologiczne; [podczas konferencji:] Konferencja Stowarzyszenia Katolickich Ginekologów [miejsce konferencji:] Kraków, 2004-11-06

- Postawy młodzieży wobec bierzmowania. Prezentacja badań; [podczas konferencji:] Kościół w życiu publicznym. VII Kongres Teologów Polskich [miejsce konferencji:] Lublin KUL, 2004-09-12

- Psychologiczne aspekty lęku wobec śmierci; [podczas konferencji:] Lęk wobec śmierci a opieka hospicyjna. 18. Sympozjum Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum św. Łazarza w Krakowie [miejsce konferencji:] Kraków, 2004-03-10

- Non omnis moriar; [podczas konferencji:] Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich [miejsce konferencji:] Kraków, 2003-10-28

- Główne kierunki badań tanatopsychologicznych; [podczas konferencji:] XXXV Sympozjum Sekcji Psychologii Komisji Nauki Wiary KEP oraz Katedry Psychologii Religii PAT nt. „Człowiek wobec śmierci. Aspekty psychologiczno-pastoralne” [miejsce konferencji:] Kraków, 2003-09-14

- Nadzieja w życiu lekarza; [podczas konferencji:] Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich [miejsce konferencji:] Kraków, 2002-12-12

- Nadzieja a doświadczenie kryzysu; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja nt. Profilaktyka i terapia zaburzeń w kontekście sytuacji traumatycznych [miejsce konferencji:] Kraków, 2002-11-23

- Fatum czy szansa? Postawy wobec własnej śmierci; [podczas konferencji:] III. Dni Interdyscyplinarne Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nt.”Memento mori. Umieranie, śmierć i wiara w życie pośmiertne w perspektywie nauk przyrodniczych i humanistycznych” [miejsce konferencji:] Olsztyn, 2002-10-23

- Psychologia a teologia pastoralna; [podczas konferencji:] Sympozjum pastoralistów polskich nt. „Status naukowy teologii pastoralnej” [miejsce konferencji:] Kraków, 2002-10-14

- Teologia-filozofia-psychologia. Obawy i nadzieje.; [podczas konferencji:] Sympozjum Sekcji Psychologii Episkopatu Polski nt. „Filozofia a psychologia” [miejsce konferencji:] Lublin, 2002-09-08

- Psychologia religii a tanatopsychologia; [podczas konferencji:] XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego [miejsce konferencji:] Lublin, 2002-09-05

- Doświadczanie godności w cierpieniu; [podczas konferencji:] Refleksje nad godnością człowieka [miejsce konferencji:] Kraków, 2002-04-12

- Wypalenie zawodowe a nadzieja; [podczas konferencji:] Spotkanie dyrektorów domów pomocy społecznej [miejsce konferencji:] ?, 2001-12-19

- Rozwój postaw wobec śmierci; [podczas konferencji:] Sympozjum Sekcji Psychologii Komisji Episkopatu Polski ds. Nauki Katolickiej nt. Rozwój człowieka [miejsce konferencji:] Ołtarzew, 2001-09-16