Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

ks. dr hab. Jarosław Superson SAC

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny – adiunkt z habilitacją

Email: jaroslaw.superson@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Teologii Liturgii

Funkcje administracyjne:
- Instytut Liturgiczny, Sekretarz Rady Instytutu

Dyżur:
czwartek 10.40 - 11.25, Instytut Liturgiczny, ul. Sławkowska 24 ( biblioteka IL ) proszę o wcześniejszy kontakt wysyłając email pod adres: j.superson@poczta.onet.pl

Curriculum Vitae:

2019 - 2019 – Zarządzeniem Dziekana ks. prof. dr hab. Arkadiusza Barona z dnia 3 czerwca 2019 r., ks. dr hab. Jarosław Superson SAC został powołany na członka Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dla kierunku Teologia i Turystyka religijna.

2019 - 2019 – Zarządzeniem Dziekana ks. prof. dr hab. Arkadiusza Barona z dnia 3 lipca 2019 r., ks. dr hab. Jarosław Superson SAC został powołany na członka Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dla studiów licencjackich (licencjat kanoniczny).

2018 - 2018 – Ks. J. Superson SAC uczestniczył w 54. Sympozjum Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych. Temat sympozjum "Miejsce liturgii w teologii" (11-13 września 2018 r. Częstochowa).

2018 - 2018 – Ks. J. Superson SAC jednym z organizatorów IX Międzynarodowego Sympozjum Liturgicznego Ad Fontes Liturgicos "W służbie tradycji i odnowy liturgicznej. 50 lat Instytutu Liturgicznego w Krakowie" (24–25.10.2018)

2017 - 2017 – Ks. J. Superson SAC w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku przedstawił dwugodzinny wykład „Przestrzeń liturgiczna” 11.04.2017 r.

2017 - 2017 – Ks. J. Superson SAC uczestniczył w międzynarodowym sympozjum Ad fontes liturgicos VIII pt. Ч ПОШЧКАХ ДЖЕРЕЛ КАТЕДРАЛЬНОГО ТА МОНАШОГО БОГОСЛЧЖІННЯ. Ukraiński Katolicki Uniwersytet we Lwowie (Ukraina) 25–26 października 2017 r. Podczas sympozjum wygłosił referat, "Rzym i bazylika konstantyńska".

2017 - 2017 – Ks. dr hab. Jarosław Superson jako członk Komisji liturgicznej przy Zarządzie Generalnym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Rzymie, uczestniczył w obradach tejże komisji w dniach od 23 do 25 listopada 2017 w Rzymie.

2017 - 2017 – Ks. J. Superson SAC w ramach Franciszkańskiej Szkoly Muzyki i Liturgii (Instytut Studiów Franciszkanskich) w Krakowie przedstawił wykład: „Rok liturgiczny” i „Teologia Eucharystii” (5 marca 2017 r.; 25 marca 2017 r.).

2017 - 2017 – Uczestniczyłem 14 listopada 2017 r. w krajowej konferencji naukowej pt. Genetyka liturgii zorganizowanej przez Katedrę Teologii Liutrgii na UKSW w Warszawie. Wygłosiłem referat, "Istotne składniki treści czynności liturgicznych sprawowanych według Justyna Męczennika, i ch ewolucja".

2017 - 2017 – 28 kwietnia pielgrzymi - słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku UPJPII, którym przewodniczył Dawid Czaicki zostali przyjęci przez ks. dr hab. J. Supersona SAC w parafii MB Pocieszenia w Krakowie. Zapoznali się oni z kilkoma normami dotyczącymi współczesnego budownictwa sakralnego.

2016 - 2016 – Ks. dr Jarosław Superson SAC został wybrany Sekretarzem Rady Instytutu UPJP II w Krakowie.

2016 - 2016 – Ks. dr hab. J. Superson SAC uczestniczył w 52. Sympozjum Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i Wyższych Seminariach Duchownych pt."Liturgia uprzywilejowanym miejscem celebrowania słowa Bożego" (13-15.10.2016 Tarnów).

2016 - 2016 – ks. dr hab. J. Superson SAC brał udział w międzynarodowym sympozjum pt. "Il tempo e il calendario liturgico" (Ad Fontes Liturgicos VII) zorganizowanym na Istituto Teologico Greco-cattolico Sant'Atanasio Nyíregyháza (Węgry). Podczas sympozjum przedstawił wykład "La Parola di Dio nelle preces dei Vespri dell'Epifania"

2015 - 2015 – Ks. dr J. Superson uczestniczył w wykładzie pt. Rola skrutyniów w formowaniu postawy chrześcijańskiej, organizowanym przez Sekcję liturgiczną Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie. Wykład przedstawiła s. dr hab. A. Sielepin CHR. Sesja odbyła się 19 maja 2015 r. w sali „Kordelianum” ul. Św. Marka 10 w Krakowie.

2015 - 2015 – Ks. dr Jarosław Superson brał udział w konferencji naukowej pt. "Liturgia i Biblia" (Pięćdziesięciolecie Biblii Tysiąclecia) zorganizowanej na UKSW w Warszawie w dniu 24.XI.2015. Podczas konferencji przedstawił on wykład pt. "Miejsce proklamacji słowa Bożego".

2015 – ks. dr J. Superson SAC uczestniczył w posiedzeniach Rady Instytutu Liturgicznego UPJP II w Krakowie: 17 lutego 2015 r., 24 lutego 2015 r., 11 marca 2015 r., 14 kwietnia 2015 r., 28 kwietnia 2015 r. Wspólnie opracowywano Regulamin Instytutu Liturgicznego. Regulamin Instytutu Liturgicznego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie został zatrwierdzony przez Senat UPJP II w dniu 15 maja 2015 roku.

2015 - 2015 – Ks. dr Jarosław Superson jest członkiem Komisji liturgicznej przy Zarządzie Generalnym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Rzymie. W dniach od 7 do 10 października 2015 w Rzymie odbyło się kolejne robocze spotkanie tej komisji.

2015 – Ks. dr J. Superson podczas otwartej sesji sekcji liturgicznej Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie przedstawił wykład: „Krzyż w przestrzeni prezbiterium”. Sesja odbyła się 17 marca 2015 r. w sali „Kordelianum” ul. Św. Marka 10 w Krakowie.

2014 – Ks. dr J. Superson współorganizował z członakami Instytutu Liturgicznego w Krakowie i uczestniczył w spotkaniu ekumenicznym „Wokół boskiej liturgii św. Jana Chryzostoma”. Wydarzenie odbyło się w dniu 20 stycznia 2014 roku (kościół pw. Św. Mikołaja w Krakowie przy ul. Podzamcze 8).

2014 – Ks. dr J. Superson, uczestniczył w sesji naukowej zorganizowanej przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie pt. Problemy teologii liturgii w dniu 13 listopada 2014 roku. Sesja odbyła się w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów przy ul. Stolarskiej 12 w Krakowie. Połączona była z promocją książek: „Liturgia a osobowość” Dietricha von Hildebranda oraz „Ponad Wschodem i Zachodem. Problemy rozumienia liturgii” R. F. Tafta SJ.

2014 – Ks. dr Jarosław Superson jest członkiem - sekretarzem Komisji liturgicznej przy Domu Generalnym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Rzymie. W dniach od 27 – 29 października 2014 r. w Rzymie odbyło się spotkanie Komisji liturgicznej SAC.

2014 – Ks. dr Jarosław Superson SAC był jednym z organizatorów i uczestniczył w IV Międzynarodowym Sympozjum Liturgicznym Ad fontes liturgicos, Reformy liturgii a powrót do źródeł, organizowanym przez Instytut Liturgiczny Wydziału Teologicznego UPJP II. Sympozjum odbyło się 23 – 24 października 2013 w auli ks. Konstantego Michalskiego CM Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy przy ul. Stradomskiej 4 w Krakowie.

2014 – Ks. dr J. Superson uczestniczył w IV Seminarium Sztuki i Kultury Duchowej Cystersów (4–5. 06 2014 r.) organizowanym przez Instytut Historii Sztuki i Kultury i Katedrę Eklezjologii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, i Opactwo Cystersów w Krakowie-Mogile. Kraków (UPJP 2, ul. Bernardyńska 4).

2014 – - Ks. dr J. Superson uczestniczył w Walnym Zebraniu Polskiego Towarzystwa Teologicznego w dniu 25 lutego 2014 roku. (Aula Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Podzamcze 8 w Krakowie).

2013 - 2013 – Podczas Festiwalu nauki w Krakowie w 2013 r. ks. dr J. Superson SAC przedstawił wykład i prezentacje: Woda w czasie Mszy świętej. (16.05.2013 r. w budynku UPJP II przy ul. Kanoniczej 9)

2013 - 2013 – Ks. dr J. Superson SAC przedstawił wykład „Formacja liturgiczna fotografujących i filmujących” podczas Kursu dla fotografów i operatorów kamer (24.09.2013 r. sala Kordelianum przy ul. Św. Marka 10 w Krakowie).

2012 – Sprawozdanie: J. Mieczkowski, J. Superson, Sprawozdanie z X Międzynarodowego Sympozjum Liturgicznego (Monastero di Bose, 31 maja – 2 czerwca 2012 r.), „Liturgia Sacra” R. 18 (2012) nr 1, s. 262–266.

2012 – W odpowiedzi na pytania duszpasterzy: J. Superson SAC, Jezus Chrystus obecny w zgromadzeniu liturgicznym, "Homo Dei” R. 81 (2012) nr 3, s. 157–159.

2012 - 2012 – J. Mieczkowski, J. Superson, 48. Sympozjum wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych (Kalwaria Zebrzydowska, 11–13 września 2012 r.), „Ruch Biblijny i Liturgiczny” R. LXV (2012) nr 4, s. 365–368. (opublik. czerw.2013)

2012 – Ks. dr J. Superson SAC jako uczestniczył w spotkaniu Archidiec. Kom. ds. Liturgii i Duszpast. Liturgicznego (11.06.2012 r. Kraków). Tematy spotkania: "Wskazania dotyczące przedmiotów używanych w celebracjach liturgicznych","Rok wiary","Nowa ewangelizacja"

2012 – Ks. dr J. Superson jest członkiem Komisji liturgicznej przy Domu Generalnym SAK w Rzymie. W dniach od 27-29.06.2012 r. w Rzymie odbyło się kolejne robocze spotkanie Komisji liturgicznej SAC.

2012 – Dzięki zaangażowaniu J. Supersona kwartalnik PTT publikuje numer tematyczny: Rzym; "Ruch Biblijny i Liturgiczny" R. 65 (2012) nr 1.

2012 – S. A. Rutkowska CHR obroniła na Wydziale Teologicznym UPJP II pracę magisterską "Miejsce chrztu i jego teologia", (promotorem był ks. dr J. Superson SAC). Praca została nagrodzona przez Rektora UPJP II.

2012 – Recenzje: J. Superson SAC, Ks. Rupert Berger, Eucharystia – święto wspólnoty. Wprowadzenie do Mszy Świętej, "Homo Dei” R. 81 (2012) nr 1, s. 193–196.

2012 – Dzięki zaangażowaniu J. Supersona kwartalnik PTT publikuje numer tematyczny: Krzyż; "Ruch Biblijny i Liturgiczny" R. 65 (2012) nr 3.

2012 – Ks. dr J. Superson SAC uczestniczył w wykładzie prof. Noela Shetha SJ: "Hinduskie formy ofiary a chrześcijańska Eucharystia". (21.11.2012 UPJP II w Krakowie).

2012 – Ks. dr J. Superson SAC uczestniczył w X Convegno ecumenico internazionale (opactwo Bose we Włoszech, 31.05-02.06.2012) pt. "Identità e trsnsformazione. L’adeguamento liturgico delle chiese".

2012 – Ks. dr J. Superson SAC uczestniczył w spotkaniu jubileuszowym organizowanym przez Wydział Teologiczny UPJP II pt. "15-lecie kanonizacji św. Królowej Jadwigi" (12.06.2012, aula WSD Archidiecezji krakowskiej).

2012 – Ks. dr J. Superson SAC, uczestniczył w Walnym Zebraniu Polskiego Towarzystwa Teologicznego (27.02.2012, aula WSD Archidiecezji krakowskiej)

2012 – Ks. dr J. Superson SAC uczestniczył w 48. Sympozjum Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i Wyższych Seminariach Duchownych pt."Reforma i odnowa liturgii po Soborze Watykańskim II" (11-13.10.2012 Kalwaria Zebrzydowska). Organizator: IL UPJP II

2012 – Ks. dr J. Superson uczestniczył w spotkaniach Rady Instytutu Liturgicznego UPJP II (18.04.2012; 10.05.2012; 13.06.2012; 18.10.2012)

2011 – Dzięki staraniom ks. dra J. Supersona SAC, pomocy B. Wieczorek (UPJP II) i S. Wojnowskiego (Unum) biblioteka PIL św. Anzelma w Rzymie ma w swoich zbiorach czasopismo Ruch Biblijny i Liturgiczny. UPJP II otrzymał czasopismo Ecclesia Orans, numery od 1984 r

2011 – Prezentacja dla Benedyktynów w opactwie w Tyńcu: J. Superson, Krzyż, ołtarz, orientacja w czasie modlitwy, 17.03.2011.

2011 – Ks. dr J. Superson uczestniczył w spotkaniach Rady Instytutu Liturgicznego UPJP II (23.02.2011; 11.03.2011; 28.09.2011)

2011 – Ks. dr J. Superson SAC został ustanowiony przez Jego Ekscelencję Metropolitę Krakowskiego Stanisława Kardynała Dziwisza członkiem komisji przygotowującej Kongres Miłosierdzia Bożego w Krakowie; Kraków 2011 r.

2011 – Spotkanie z nadzwyczajnymi szafarzami Eucharystii dekanatów nowohuckich. Wykład: "Ołtarz chrześcijański część 2". 05.03.2011. (kościół pw. NMP Nieustającej Pomocy oś. Bohaterów Września w Nowej Hucie)

2011 – Ks. dr J. Superson jest członkiem Komisji liturgicznej przy Domu Generalnym SAK w Rzymie. W dniach od 20-22.06.2011 r. w Rzymie odbyło się kolejne robocze spotkanie Komisji liturgicznej SAC.

2011 – Sprawozdanie: J. Mieczkowski, J. Superson, Sympozjum liturgiczne. Znaczenie i działalność Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (Wrocław, 17 maja 2011), "Ruch Biblijny i Liturgiczny" R. 64 (2011) nr 4, s. 374–375.

2011 – Sprawozdanie: J. Mieczkowski, J. Superson, IX Międzynarodowe Sympozjum Liturgiczne Ars liturgica. L’arte a servizio della liturgia (Monastero di Bose, 2-4 czerwca 2011), "Ruch Biblijny i Liturgiczny" R. 64 (2011) nr 4, s. 376–378.

2011 – Ks. dr J. Superson SAC uczestniczył w IX Convegno ecumenico internazionale w Opactwie Bose we Italii pt. Ars Liturgica. L’arte a servizio della liturgia (2-4.06.2011)

2011 – Ks. dr J. Superson uczestniczył w Rzymie 1.12.2011 r. na PIL im. św. Anzelma w sesji "Nella liturgia terrena partecipiamo, pregustandola, a quella celeste, SC 8". wykłady przedstawili: R. A. M. Pérez Márquez OSM, S. Parenti, C. Valenziano

2011 – Ks. dr J. Superson, uczestniczył w Walnym Zebraniu PTT (23.02.2011, WSD Archidiecezji Krakowskiej)

2011 – Dzięki zaangażowaniu J. Supersona kwartalnik PTT publikuje numer tematyczny: Rzym; "Ruch Biblijny i Liturgiczny" R. 64 (2011) nr 4.

2011 – Ks. dr J. Superson SAC uczestniczył w sympozjum liturgicznym: "Znaczenie i działalność Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów". (Papieski Wydz. Teologiczny we Wrocławiu, 17.05.2011)

2011 – Ks. dr J. Superson SAC uczestniczył w sesji organizowanej przez Sekcję liturgiczną PTT i Koło Wykładowców Liturgiki pt. Wawelskie ceremoniały wielkoczwartkowe z XVI wieku. Wykład przedstawił ks. dr hab. Sz. Fedorowicz (28.02.2011 Kraków)

2011 – Ks. dr J. Superson SAC uczestniczył w konferencji ekumenicznej: "Czy Eucharystia buduje Kościół? Miejsce i rola Eucharystii w życiu Kościoła". (17.03.2011, WSD Archidiecezji Krakowskiej)

2011 – Ks. dr J. Superson SAC uczestniczył w dyskusji panelowej zorganizowanej przez IL UPJP II: "Sakramentalność Słowa Bożego" (24.03.2011 w UPJP II w Krakowie)

2011 – Ks. dr J. Superson SAC został ustanowiony przez Jego Ekscelencję Metropolitę Krakowskiego Stanisława Kardynała Dziwisza członkiem Komisji ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego

2010 – Wykład przeprowadzony dla członków Sekcji Liturgistów PTT w Krakowie. J. Superson: "Stola – orarium - stuła". 31.05.2010. Sala Kordelianum, przy ul. Św. Marka w Krakowie.

2010 – Formacja permanentna: J. Superson: "Ołtarz i krzyż. Kierunek modlitwy podczas celebracji eucharystycznej". 17.11.2010. Dom Zarządu Prowincjalnego SAK (Pallotyni) w Warszawie.

2010 – Spotkanie z nadzwyczajnymi szafarzami Eucharystii dekanatów nowohuckich. Wykład: "Ołtarz chrześcijański". 19.11.2010. (kościół pw. Judy Tadeusza w Czyżynach w Nowej Hucie)

2010 – Spotkanie z nadzwyczjanymi szafarzmi Euchartystii dekanatów nowohuckich. Wykład: "Paschalna Wieczerza u Żydów – Ostatnia wieczerza". 26.02.2010. (kościół pw. Św. Brata Alberta, Kraków–Nowa Huta)

2010 – Formacja permanentna: J. Superson: "Magisterium kościoła o Eucharystii: Nowe OWMR, Redemptionis sacramentum; Summorum Pontificum", 29.10.2010 r. WSD Zakonu Pijarów w Krakowie

2010 – Sprawozdanie: A. Sielepin, J. Superson, Sprawozdanie z 46. Sympozjum Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych (Katowice, 7-9.09.2010 r.). "Ruch Biblijny i Liturgiczny" R. 64 (2011) nr 2, s. 189-192.

2010 – Spotkanie z nadzwyczajnymi szafarzami Eucharystii dekanatów nowohuckich. Wykład: "Data Ostatniej Wieczerzy. Perykopy biblijne o ustanowieniu Eucharystii". 21.05.2010. (kościół pw. MB Wspomożenia Wiernych w Prusach)

2010 – Ks. J. Superson współpracował z włoskim czasopismem „Liturgia” R. XLIV (2010) nr 5 (234)

2010 – Publikacja dyskusji panelowej w której brał udział J. Superson: Czy Chrystus używałby powerpointa? „Homo Dei” 79 (2010) nr 4, s. 81-96.

2010 – Ks. J. Superson współpracował z włoskim czasopismem „Liturgia” R. XLIV (2010) nr 4 (233)

2010 – Ks. dr J. Superson SAC uczestniczył w wykładzie zorganizowanym przez Sekcję Liturgiczną PTT i Koło Wykładowców Liturgiki. Wykład ks dra J. Mieczkowskiego "Rola i dzieje „fermentum” w pierwszym tysiącleciu chrześcijaństwa" (Kordelianum, Kraków 25.10.2010)

2010 – Ks. dr J. Superson SAC był organizatorem i uczestniczył w Międzynarodowym Sympozjum Liturgicznym "Ad fontem liturgicos. Powrót do źródeł. Metodologia i teologia w badaniach źródeł liturgicznych". Organizatorem był Inst. Lit. UPJP II (Kraków 21.10.2010)

2010 – Ks. dr J. Superson SAC uczestniczył w wykładzie: Interreligious Dialogue from a Monastic Point of View, który przeprowadził na UPJP II (27.05.2010) Rev. Dr W. Skudlarka OSB Secretary General, Monastic Interreligious Dialogue, Badia Sant’Anselmo

2010 – Ks. dr J. Superson uczestniczył w sympozjum – warsztatach: "κοινωνία communio wspólnota" zorganizowanym przez Katedrę Historii Dogmatu UPJP II (Kraków, 29.04.2010)

2010 – Dzięki zaangażowaniu J. Supersona kwartalnik PTT publikuje numer tematyczny: Kapłaństwo; "Ruch Biblijny i Liturgiczny" R. 63 (2010) nr 2.

2010 – Dzięki zaangażowaniu J. Supersona kwartalnik PTT publikuje numer tematyczny: Kapłaństwo; "Ruch Biblijny i Liturgiczny" R. 63 (2010) nr 3.

2010 – Ks. dr J. Superson uczestniczył w jubileuszu 70. rocz. urodzin ks. prof. J. Stefańskiego zorganizowanym przez środowisko naukowe Prymasowskiego WSD w Gnieźnie jak i w promocji Księgi Pamiątkowej Memoriale Domini dedykowanej jubilatowi (Gniezno 01.12.2010)

2010 – Ks. dr J. Superson uczestniczył w spotkaniu dotyczącym formacji liturgicznej i muzycznej w Kościele a zorganizowanym przez opata benedyktyńskiego z Tyńca o. B. Sawickiego OSB i o. T. Grabowskiego OP (Tyniec 11.12.2010)

2009 – Sprawozdanie: J. Mieczkowski, J. Superson SAC, VI Międzynarodowe Sympozjum Liturgiczne. (Monstero di Bose, 5–7 czerwca 2008), „Ruch Biblijny i Liturgiczny” R. 62 (2009) nr 1, 67-71.

2009 – Sprawozdanie: J. Mieczkowski, J. Superson SAC, 45. Sympozjum Wykładowców Liturgiki w Wydziałach Teologicznych i Wyższych Seminariach Duchownych (Lublin, 8-10 września 2009), „Ruch Biblijny i Liturgiczny” R. 62 (2009) nr 4, s. 312-314.

2009 – Sprawozdane: J. Superson, Konferencja naukowa: „Sprawowanie Wieczerzy Pańskiej w dzisiejszej Europie” (Warszawa, 21.04.2009 r.), "Ruch Biblijny i Liturgiczny" R. 62 (2009) nr 3, s. 221-224.

2009 – Ks. J. Superson współpracował z włoskim czasopismem „Liturgia” R. 43 (2009) nr 6 (229)

2009 – Dzięki zaangażowaniu J. Supersona kwartalnik PTT publikuje numer tematyczny Wokół świętowania; "Ruch Biblijny i Liturgiczny" R. 62 (2009) nr 3.

2009 – Konsultacja dla publikacji: J. Szczych, Święci nas oczekują. Historia i teologiczna treść uroczystości Wszystkich Świętych. WAM. Kraków 2009.

2009 – Prowadzenie ćwiczeń podczas kursu dla przygotowujących się do pomocnika Komunii św. w diecezji krakowskiej.

2009 – Ks. dr J. Superson SAC w spotkaniu homiletów - dyskusji panelowej "Słowo a obraz w homilii", zorganizowanym przez Stowarzyszenie Homiletów Polskich i IL UPJP II (WSD Diecezji Sosnowieckiej w Krakowie 26.11.2009)

2009 – Wyjazd ze studentami IL do Bielska Białej w celu zaznajomienia się z niektórymi obiektami sakralnymi w ramach studium przestrzeni liturgicznej (23.05.2009). Odwiedzono: rzymsko-katolickie kościoły, kaplicę ekumeniczną Zbawiciela „Miejsce nadziei” i inne

2009 – Ks. dr J. Superson SAC prowadził zajęcia w Szkole animatora Ruchu Światło - Życie , pt. „Chrześcijańskie świętowanie”. (Kraków 20-22.11.2009)

2009 – B. Tobor, Alegoryczna interpretacja liturgii godzin według Amalariusza z Metz, Kraków 2008 (promotorem pracy J. Superson). Niniejsza praca otrzymała nagrodę Imienia Księdza Profesora Adama Duraka w 2009 r. Wręczenie nagrody w Lądzie nad Wartą 16.10.2009 r

2009 – Ks. dr J. Superson SAC uczestniczył w XXV Sympozjum Liturgicznym zatytułowanym: "Kapłan – tożsamość, zadanie, duchowość", zorganizowanym przez WSD Towarzystwa Salezjanów w Lądzie nad Wartą (16.10.2009)

2009 – Ks. dr Jarosław Superson SAC uczestniczył w konferencji naukowej: Sprawowanie Wieczerzy Pańskiej w dzisiejszej Europie zorganizowanej przez Sekcję Liturgiki Wydziału Teologicznego UKSW (Warszawa, 21 kwietnia 2009 r.)

2009 – Ks. dr Jarosław Superson SAC uczestniczył w sesji naukowej: "Niedziela – dzień święty w starożytności chrześcijańskiej" zorganizowanej przez Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego PAT (Kraków, 30 kwietnia 2009 r.)

2009 – Ks. dr Jarosław Superson SAC uczestniczył w konferencji naukowej: "Język w liturgii". (17-19.11.2009 Krzeszowice). Organizatorami konferencji byli: Komisja języka religijnego przy prezydium PAN, UJ, IL UPJP II, UKSW

2009 – Ks. dr J. Superson SAC uczestniczył w XLV Sympozjum Wykładowców Liturgiki w Wydziałach Teologicznych i Wyższych Seminariach Duchownych: "Kult świętych – nowe Martyrologium Romanum” zorganizowane przez Sekcję Wykładowców liturgiki (Lublin 8-10.09.2009)

2008 – Ks. dr Jarosław Superson SAC uczestniczył w Convegno ecumenico internazionale w Monastero di Bose, Magnano pt. "Assemblea Santa. Forme, presenza, presidenza" (5-7.06.2008)

2008 – Ks. J. Superson współpracował z włoskim czasopismem „Liturgia” R. XLII (2008) nr 5 (219)

2008 – Sprawozdanie: J. Superson, Sesja naukowa "Sacrosanctum Concilium: punti di arrio e di partenza" (Rzym 6 grudnia 2007), R.61 RBL (2008) nr 2, 155-159.

2008 – Sprawozdanie: J. Mieczkowski, J. Superson, VIII Międzynarodowy Kongres Liturgiczny „Per ritus et preces. Sakramentalność liturgii" (Rzym, 16-18 maja 2007), R. 61 RBL (2008) nr 4, s. 301-302.

2008 – Ks. dr Jarosław Superson SAC uczestniczył w konferencji naukowej: "Czy Chrystus używałby powerpointa?" (28-29.11.2008 r. Krzeszowice koło Krakowa)

2008 – Prowadzenie ćwiczeń podczas kursu dla przygotowujących się do pomocnika Komunii św. w diecezji krakowskiej.

2007 – Ks. dr J. Superson uczestniczył w VIII Congresso internazionale di liturgia w Rzymie organizowanym przez PIL św. Anselma pt. "Per ritus et preces. Saramentalità della liturgia" (16-18.05.2007)

2007 – Ks. dr Jarosław Superson od 2007 r. jest członkiem redakcji kwartalnika Ruch Biblijny i Liturgiczny wydawanego przez Polskie Towarzystwo Teologiczne z siedzibą w Krakowie

2007 – Ks. dr J. Superson uczestniczył w konferencji naukowej organizowanej przez Sekcję Homiletów Polskich i PAT pt. "Metodologia nauk pastoralnych" (Warszawa, 24-25.09.2007)

2007 – Ks. dr J. Superson uczestniczył w Kongresie Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego w Częstochowie w dniach od 22-23.09.2007 r.

2007 – Ks. dr J. Superson uczestniczył w seminarium naukowym organizowanym przez PIL i Centro di Azione Liturgica, Associazione profesori e cultori di liturgia w Rzymie pt. "Sacrosanctum Concilium punti di arrio e di partenza" (6.12.2007)

2007 – W dniach od 19-23.06.2007 r. w Rzymie odbyło się spotkanie Komisji liturgicznej SAC. Komisja odbyła spotkanie w Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Ks. J. Superson jako członek Komisji liturgicznej uczestniczył w tych spotkaniach

2006 – Ks. dr J. Superson prowadził zajęcia z liturgiki (ćwiczenia) na zorganizowanym przez Archidiecezjalną Komisję Liturgiczną w Krakowie kursie dla pomocników rozdających Komunię świętą. Kurs ten odbywał się w soboty lutego i marca 2006 roku w Łagiewnikach

2006 – Ks. dr J. Superson uczestniczył w XLII Sympozjum Wykładowców Liturgiki pt. Kultura – kult – liturgia, 11-12.09.2006 r. (Wyższe Seminarium Duchowne, Warszawa – Praga)

2006 – Ks. dr Jarosław Superson SAC został ustanowiony przez Metropolitę krakowskiego Stanisława Kardynała Dziwisza konsultorem tej Komisji ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego

2006 - 2007 – Ks. dr J. Superson SAC prowadził zajęcia z liturgiki (ćwiczenia) na zorganizowanym przez Archidiecezjalną Komisję Liturgiczną w Krakowie kursie dla pomocników rozdających Komunię Świętą. Kurs ten odbywał się w 2007 roku w Łagiewnikach.

2006 – Zatrudeninie na pełnym etacie od 1.10.2006 r. na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

2006 – Ks. J. Superson SAC sekretarzem w komisji z ramienia PAT wizytującej WSD OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej w dniach 14-15.11.2006 r.

2006 – Ks. dr J. Superson uczestniczył w sesji naukowej "Dziedzictwo judaizmu we współczesnej liturgii chrześcijańskiej" (21.02.2006 r., aula Wyższego Sosnowieckiego Seminarium Duchownego) organizowanej przez: IL PAT, Inst. Religioznastwa UJ

2006 – Ks. dr J. Superson uczestniczył w międzynarodowym sympozjum naukowym (IV Convegno ecumenico internazionale) w Opactwie Bose we Włoszech pt. "Lo spazio liturgico e il suo orientamento" w dniach 1-3.06.2006

2005 – Ks. dr J. Superson organizował i uczestniczył w sympozjum "Eucharystia sprawowana na ołtarzu świata. W poszukiwaniu współczesnego rozumienia", organizowanym przez PAT, (24-25.10.2005 r., aula Wyższego Archidiecezjalnego Seminarium Duchownego)

2005 – Ks. Jarosław Superson jest członkiem Komisji liturgicznej przy Domu Generalnym SAC w Rzymie. W dniach od 13-15.11.2005 r. w Rzymie odbyło się spotkanie Komisji liturgicznej SAC. Komisja odbyła spotkanie w Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

2005 - 2006 – Ks. dr J. Superson jest od listopada 2005 roku członkiem Komisji, przygotowującej wykłady profesorów PAT w kościołach Krakowa i Archidiecezji Krakowskiej, z okazji 25-lecia PAT.

2005 - 2006 – Jako członek Rady Inst. Liturgicznego i na prośbę dyrektora IL PAT ks. dr hab. W. Przyczyny, przedstawiam publikacje naukowe napisane w języku włoskim odnośnie liturgiki, a których biblioteka PAT nie ma w swoich zasobach

2005 - 2006 – Ks. dr J. Superson wraz z pozostałymi członkami Rady IL pracuje nad przygotowaniem programu pełnych (obejmujących 16 godzin wykładów tygodniowo) studiów licencjacko – doktoranckich z dziedziny liturgiki, które mają być w przyszłości zrealizowane na IL PAT

2005 - 2006 – Ks. dr J. Mieczkowski wraz z J. Supersonem SAC w roku akadem. 2005/06 podjęli współpracę z Dyrekcją Biblioteki Głównej PAT. Opracowali listę najbardziej potrzebnych czasopism i książek z dziedziny liturgiki w celu uzupełnienia braków w bibliotece IL PAT

2004 – Praca w Instytucie Teologicznym im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu

2004 - 2005 – Ks. dr J. Superson uczestniczył w sesji naukowej "Telewizja a Eucharystia" (12.05.2005 r. aula Wyższego Sosnowieckiego Seminarium Duchownego, Kraków) organizowanej przez : PAT, Instytut Liturgiczny, Podyplomowe Studium Dziennikarskie, UJ, Homo Dei

2004 – Zatrudeninie na ½ etatu od 1.10.2004 r. na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

2003 – Obrona pracy doktorskiej na Papieskim Instytucie św. Anselma w Rzymie i jej publikacja. Jarosław Superson SAC, La sollennità di Cristo Re nella Liturgia delle Ore, Thesis ad Lauream n. 300, Excerptum ex Dissertatione, Romae 2003.

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Przestrzeń liturgiczna, (Ad Dominum, t. 4),, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Wydawnictwo Naukowe 2019.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Szata liturgiczna (Ad Dominum t. 3), Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wersety psalmiczne w preces godzin kanonicznych. Studium historyczno-liturgiczne, Kraków: Tyniec. Wydawnictwo Benedyktynów 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Reformy liturgii a powrót do źródeł (Ad Fontes liturgicos, t. 4), Kraków: Wydawnictwo naukowe. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ołtarz, krzyż i kierunek zanoszonych modlitw, Kraków: Wydawnictwo Homo Dei 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Modlitwa liturgiczna (seria: Ad Dominum, t.2), Kraków: Wydawnictwo naukowe. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Historia stuły, Kraków: Wydawnictwo WAM 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Inicjacja liturgiczna (seria: Ad Dominum, t. 1), Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Wydawnictwo Naukowe 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Introibo ad altare Dei. Księdzu Profesorowi Stefanowi Koperkowi CR z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia kapłaństwa, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
I Nieszpory uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Liturgia horarum. Źródła - historia - teologia, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Eucharystia na ołtarzu świata, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Historia uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, Kraków: Wydawnictwo WAM 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
La sollennità di Cristo Re nella Liturgia delle Ore, Thesis ad Lauream n. 300, Excerptum ex Dissertatione ad Doctoratum Sacrae Liturgiae, Romae: Thesis ad Lauream n. 300, Excerptum ex Dissertatione ad Doctoratum Sacrae Liturgiae 2003.[więcej informacji]

Publikacje - artykuły książkowe:

Próba wskazania chrześcijańskiej przestrzeni przeznaczonej do sprawowania liturgii w przedkonstantynskim Rzymie (pierwsze dwa wieki chrześcijańskiej obecności) [w:] Przestrzeń liturgiczna (Ad Dominum, t. 4): Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Wydawnictwo Naukowe 2019, s. 33-54. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rzym i bazylika konstantyńska [w:] У пошуках джерел катедрального та монашого богослужіння. Матеріали Міжнародного симпозіуму Ad fontes liturgicos, Український католицький університет, 25-26 жовтня 2017 року, (Ad Fontes Liturgicos, t. 8): Український католицький університет, Львів 2018, s. 199-216. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Penula, pianeta, casula (od poczatku IX wieku) [w:] Szata liturgiczna (Ad Dominum, t. 3): Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe 2016, s. 43-63. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – „ostatnia ikona” Jezusa Chrystusa [w:] Rok liturgiczny, (seria: Mysterium Christi. Podręcznik liturgiki ogólnej i szczegółowej), Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2013, s. 299-319. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
La celebrazione di Maria nelle liturgie orientali. (L'analisi delle stanze da 7 a 12 dell'inno acathistos) [w:] Modlitwa liturgiczna, Kraków: Wydawnictwo naukowe. Uniwersytet papieski Jana Pawa II 2012, s. 35-54. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
L'analisi del rito del battesimo nella Comunità Valdese (L'iniziazione cristiana nell'ambiente protestante) [w:] Inicjacja liturgiczna, Kraków: Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe 2011, s. 177-200. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nowy „Obrzęd małżeństwa” dla włoskiego Kościoła [w:] Memoriale Domini. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Jerzemu Stafańskiemu w 70. rocznicę urodzin, Gniezno: Gaudentium 2010, s. 607-617. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Hymn „Iesu, rex admirabilis" [w:] Introibo ad altare Dei. Księdzu Profesorowi Stefanowi Koperkowi CR z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia kapłaństwa, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2008, s. 499-510. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kolekta uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata - analiza hermeneutyczna [w:] Confitemini Domino, quoniam bonus. Ksiega pamiątkowa dedykowana śp. księdzu profesorowi Adamowi Durakowi SDB (1949 - 2005), Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stafana Wyszynskiego 2007, s. 353-386. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Recepcja odnowy liturgicznej w Kościele w publikacjach „Ruchu Biblijnego i Liturgicznego” [w:] Sześćdziesiąt lat „Ruchu Biblijnego i Liturgicznego” w służbie odnowy biblijnej i liturgicznej w Polsce, Kraków: Wydawnictwo UNUM 2007, s. 141-154. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Eucharistia v obrade krstu detí a obrade birmovania [w:] Vysluhovanie sviatostí podl'a Malého trebníka (Recensione ruthena). Vedecká konferencia 25.-26. apríla 2006, Prešov: Vydala Prešovská univerzita v Prešove 2007, s. 199-208. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
2° Liturgia Rzymska [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2004, s. 1196-1199. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rodziny liturgiczne [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2004, s. 1195-1195. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
B. Dzieje [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2004, s. 1194-1195. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Początki chrześcijańskiej obecności w Rzymie (1) [w:] Apostoł Miłosierdzia Bożego 2019, s. 68-69. [więcej informacji]
Początki chrześcijańskiej obecności w Rzymie (2) [w:] Apostoł Miłosierdzia Bożego 2019, s. 56-57. [więcej informacji]
Początki chrześcijańskiej obecności w Rzymie (3) [w:] Apostoł Miłosierdzia Bożego 2019, s. 96-97. [więcej informacji]
Próba wskazania chrześcijańskiej przestrzeni przeznaczonej do sprawowania liturgii w przedkonstantyńskim Rzymie (III wiek i początek wieku IV) [w:] Liturgia Sacra 2019, s. 29-46. [więcej informacji]
Istotne składniki treści czynności liturgicznych sprawowanych według Justyna Męczennika i ich ewolucja [w:] Liturgia Sacra 2018, s. 33-52. [więcej informacji]
Miejsce proklamacji słowa Bożego [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny 2016, s. 333-354. [więcej informacji]
Il pallio. La sua forma moderna e teorie sull'origine [w:] Rivista Liturgica, 2 2015, s. 235-251. [więcej informacji]
Woda w czasie Mszy świętej. Znak wody i jej symbolika, [w:] „Liturgia sacra”, 1. 2014, s. 71-81. [więcej informacji]
«Ruch Biblijny i Liturgiczny» Rivista dell’Associazione teologica polacca [w:] Rivista Liturgica, 4 2013, s. 996-1004. [więcej informacji]
Krzyż - ołtarz - orientacja zanoszonych modlitw [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 3 2012, s. 243-260. [więcej informacji]
Paliusz – współczesna forma i teorie o pochodzeniu [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 1 2012, s. 85-100. [więcej informacji]
Il tempo della S. Messa nei primi secoli del cristianesimo [w:] Liturgia (Rivista bimestrale del Centro di Azione Liturgica), 4 (233) 2010, s. 45-60. [więcej informacji]
Czy Chrystus używałby powerpointa? [w:] Homo Dei, 4 2010, s. 81-96. [więcej informacji]
Stola e orarium stola. Il primo millennio della Chiesa. [w:] Liturgia (Rivista bimestrale del Centro di Azione Liturgica), 5 (234) 2010, s. 43-58. [więcej informacji]
Stola - orarium - stuła (pierwsze tysiąclecie Kościoła) [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 2 2010, s. 165-178. [więcej informacji]
Pora Mszy św. w pierwszych wiekach chrześcijaństwa [w:] Liturgia Sacra, 1 2009, s. 5-15. [więcej informacji]
Festeggiare con la S. Messa la domenica [w:] Liturgia (Rivista bimestrale del Centro di Azione Liturgica), 6 (229) 2009, s. 53-78. [więcej informacji]
Publikacje biskupa Wacława Świerzawskiego na łamach czasopisma „Ruch Biblijny i Liturgiczny” [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 4 2009, s. 249-250. [więcej informacji]
Świętowanie niedzieli przez udział w Eucharystii (panorama historyczna) [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 3 2009, s. 165-182. [więcej informacji]
Teologiczne usytuowanie ołtarza w świątyni chrześcijańskiej [w:] Collectanea Theologica, 1 2008, s. 110-129. [więcej informacji]
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa [w:] Liturgia Saca, 1 (31) 2008, s. 53-67. [więcej informacji]
Solennità del Sacro Cuore di Gesù [w:] Liturgia (Rivista mensile del Centro di Azione Liturgica), 5 (219) 2008, s. 47-61. [więcej informacji]
Obraz Chrystusa Króla w Liturgii godzin Kościoła. Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata [w:] Liturgia Saca, 2 2007, s. 393-409. [więcej informacji]
Przeżywanie roku liturgicznego [w:] Brat. Miesięcznik parafii Św. Brata Alberta w Krakowie, grudzień, 222 2007, s. 3-6. [więcej informacji]
Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka [w:] Liturgia Sacra, 2 2006, s. 275-282. [więcej informacji]
Preces Nieszporów uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata [w:] Liturgia Sacra, 1 2006, s. 17-30. [więcej informacji]
Uroczystość Najdroższej Krwi Chrystusa. Szkic historyczno-liturgiczny [w:] Roczniki Teologiczne, 8 2005, s. 363-373. [więcej informacji]
Historia i teologia hymnu Te saeculorum principem [w:] Liturgia Sacra, 2 2005, s. 387-393. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Proces godzin kanonicznych w epokach kulturowych; [nr projektu:] 501-10-010087

-Historia i symbole – insygnium liturgiczne. Akatyst – wschodnia celebracja maryjna; [nr projektu:] 501-10-010003

-Krzyż, ołtarz, orientacja zanoszonych modlitw; [nr projektu:] 501-10-010012

-Akatyst - wschodnia celebracja maryjna; [nr projektu:] 11220004

-Krzyż, ołtarz, orientacja zanoszonych modlitw; [nr projektu:] 11220005

-Historia i symbole - insygnium liturgiczne: paliusz; [nr projektu:] 11220002

-Proces Liturgii Godzin; [nr projektu:] 212203

-Niedzielna Eucharystia w sobotni wieczór; [nr projektu:] 212204

Wygłoszone referaty:

- Myśl teologiczna krakowskiego Instytutu Liturgicznego w posoborowym pięćdziesięcioleciu; [podczas konferencji:] IX Międzynarodowe Sympozjum Liturgiczne Ad fontes liturgicos. "W służbie Tradycji i odnowy liturgicznej". 50 lat Instytutu Liturgicnzego w Krakowie (1968-2018)) [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-10-24

- Istotne składniki treści czynności liturgicznych sprawowanych według Justyna Męczennika, i ch ewolucja; [podczas konferencji:] Genetyka liturgii [miejsce konferencji:] Katedra Teologii Liutrgii na UKSW w Warszawie, 2017-11-14

- Rzym i bazylika konstantyńska; [podczas konferencji:] Ad fontes liturgicos VIII pt. Ч ПОШЧКАХ ДЖЕРЕЛ КАТЕДРАЛЬНОГО ТА МОНАШОГО БОГОСЛЧЖІННЯ [miejsce konferencji:] Ukraina. Ukraiński Katolicki Uniwersytet Lviv, 2017-10-25

- La Parola di Dio nelle preces dei Vespri dell'Epifania; [podczas konferencji:] Il tempo e il calendario liturgico (Ad Fontes Liturgicos VII) [miejsce konferencji:] Istituto Teologico Greco-cattolico Sant'Atanasio Nyíregyháza (Wegry), 2016-10-25

- Miejsce proklamacji słowa Bożego; [podczas konferencji:] Liturgia i Bilbia (Pięćdziesięciolecie Biblii Tysiąclecia) [miejsce konferencji:] Warszawa, 2015-11-24

- Pallottine Liturg In the parish pastoral life (songs, texts, celebrations) 16 september; [podczas konferencji:] The pallottine Charism in the service of the parishes. Date 10 – 18 september 2008, Rome [miejsce konferencji:] Rzym (Italia), 2008-08-16

- Recepcja odnowy liturgicznej w Kościele w publikacjach „Ruchu Biblijnego i Liturgicznego”; [podczas konferencji:] Sześćdziesiąt lat „Ruchu Biblijnego i Liturgicznego” w służbie odnowy biblijnej i liturgicznej w Polsce [miejsce konferencji:] Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiejw Krakowie, 2007-11-20

- Obraz Chrystusa Króla w liturgii Kościoła; [podczas konferencji:] Charyzmat instytutu Świeckiego Chrystusa Króla [miejsce konferencji:] Gostyń, 2007-05-04

- Teologiczne usytuowanie ołtarza w świątyni chrześcijańskiej; [podczas konferencji:] Architektura w służbie liturgii [miejsce konferencji:] Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Wydział Teologiczny, sekcja Liturgiki, 2007-04-17

- Eucharistia v obrade krstu detí a obrade birmovania; [podczas konferencji:] Vysluhovanie sviatostí podl'a Malého trebníka (Recensione ruthena). Vedecká konferencia 25.-26. apríla 2006 [miejsce konferencji:] Prešov (Słowacja), 2006-04-26