Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

ks. prof. dr hab. Jan Szczepaniak

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym

Email: jan.szczepaniak@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Pracownia Badań nad Historią i Kulturą Przestrzeni Totalitarnej i Posttotalitarnej - Kierownik pracowni

Funkcje dydaktyczne:
- Kierownik specjalności doktryny polityczne i prawne (rok akademicki: 2011/12 )

Funkcje redakcyjne:
- Textus et Studia - Redaktor naczelny

Dyżur:
16 września i 23 września b.r. od godz. 11.00 do 12.45 w pracowni, przy ul. Franciszkańskiej

Curriculum Vitae:

2012 - 2016 – Dziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego

2012 – Tytuł profesora nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie pracy: "Duchowieństwo diecezji krakowskiej w XVIII w. Studium prozopograficzne"

2004 - 2009 – Dziekan Wydziału Historii Kościoła (Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego)

2000 – Habilitacja na podstawie pracy: "Kształcenie i formacja katechetów Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w latach 1918-1939"

2000 – Członek Senatu PAT (UPJP II) w Krakowie

1997 – Doktor teologii na podstawie pracy: "Troska Kościoła katolickiego w Polsce o religijne wychowanie dzieci i młodzieży w latach 1918-1927"

1997 – Wykładowca na Wydziale Historii Kościoła PAT (Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJP II) w Krakowie

1991 - 1997 – Wizytator katechetyczny w archidiecezji krakowskiej

1988 - 1991 – Studia z pedagogiki i katechetyki na Wydziale Teologicznym KUL w Lublinie

1986 - 1988 – Wikariusz par. p.w. św. Stanisława BM w Krakowie (na Dąbiu) i student studiów licencjacko-doktoranckich na Wydziale Teologicznym PAT w Krakowie

1984 - 1986 – Wikariusz par. p.w. Trójcy Przenajświętszej w Czarnym Dunajcu i student studiów licencjackich na Wydziale Teologicznym PAT w Krakowie

1978 - 1984 – Alumn Krakowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie oraz student Papieskiego Wydziału Teologicznego (Papieskiej Akademii Teologicznej) w Krakowie

1974 - 1978 – Uczeń XVI Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Krakowie

1966 - 1974 – Uczeń Szkoły Podstawowej nr 81 im. Wł. Broniewskiego w Krakowie

1959 – Urodziny w Krakowie

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Informacje o agenturze kościelnej znajdujące się w aktach administracyjnych krakowskiej służby bezpieczeństwa z lat 1946-1968. A-Ł, Kraków: Platan 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Informacje o agenturze kościelnej znajdujące się w aktach administracyjnych krakowskiej służby bezpieczeństwa z lat 1946-1968. M-Ż, Kraków: Platan 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Katalog kościołów oraz duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego diecezji łuckiej (1926-1938). Instytucje diecezjalne. Kościoły parafialne, filialne i kaplice. Duchowieństwo parafialne i zakonne, Kraków: Platan 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Katalog kościołów oraz duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego diecezji łuckiej (1926-1938). Zestawienia duchowieństwa, kościołów i miejscowości, Kraków: Platan 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Katalog kościołów oraz duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego diecezji mińskiej (1920, 1922-1925), Kraków 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Katalog kościołów oraz duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego diecezji kamienieckiej (1924), Kraków: Platan 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Katalog kościołów oraz duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego diecezji łuckiej i żytomierskiej (1920-1921, 1923, 1925), Kraków: Platan 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Spis kościołów i duchowieństwa archidiecezji mohylewskiej w Rosji (1923, 1925-1932), Kraków: Platan 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kościół i społeczeństwo Małopolski w II połowie XVIII w. Materiały źródłowe. T. 2. Duchowieństwo diecezji krakowskiej, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nekrologium. Księża diecezji krakowskiej zmarli w latach 1749-1810, Kraków: Avalon 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Duchowieństwo diecezji krakowskiej w XVIII wieku. Studium prozopograficzne, Kraków: Antykwa 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Katalog prepozytów i plebanów diec. krakowskiej z lat 1749 i 1784 oraz zawiślańskiej części diec. krakowskiej z 1776 r., Kraków: Avalon 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Duchowieństwo zawiślańskiej część diec. krakowskiej. Słownik biograficzny, Kraków: Avalon 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Spis prałatów i kanoników kapituły katedralnej oraz kapituł kolegiackich diecezji krakowskiej (XVIII w.), Kraków: Unum 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Katalog duchowieństwa diecezjalnego zestawiony na podstawie krakowskich ksiąg święceń (1646-1789), Kraków: Unum 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Spis prepozytów i plebanów diecezji krakowskiej (XVIII w.), Kraków: Unum 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Katalog alumnów seminarium stradomskiego (1732-1800), Kraków: Naukowe PAT 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Katalog alumnów seminarium stradomskiego (1801-1900), Kraków: Naukowe PAT 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Katalog parafii i duchowieństwa diec. krakowskiej 1748, Kraków: REMIZ 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Odtworzone katalogi alumnów seminariów diecezji krakowskie (XVII-XVIII w.), Kraków: własne 2005.[więcej informacji]
Katalog alumnów krakowskiego seminarium duchownego (1901-1939), Kraków: Parafia p.w. św. Mikołaja w Czulicach 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Katalog alumnów Seminarium Zamkowego (1678-1800), Kraków: Parafia p.w. św. Mikołaja w Czulicach 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Księżą katecheci diecezji krakowskiej 1880-1939. Słownik biograficzny, Kraków: św. Stanisława Archidiecezji Krakowskiej 2000.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ks. Bolesław Żongołłowicz. Dzienniki 1930-1935 (wybór), Kraków: własne 2000.[więcej informacji]
Episkopat w obronie katolickiego charakteru polskiej szkoły w latach 1927-1937, Kraków: Unum 2000.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kształcenie i formacja katechetów Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w latach 1918-1939, Kraków: Parafia p.w. św. Mikołaja w Czulicach 1999.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Troska Kościoła o nauczanie i wychowanie religijne w szkole w latach 1918-1927, Kraków: WAM 1997.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Jezuici w siedemnastowiecznych krakowskich księgach święceń [w:] Pamięć wieków kształtuje potomność. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Ludwikowi Grzebieniowi SJ z okazji 70. urodzin, Kraków: WAM 2010, s. 635-647. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jak werbowano tajnych współpracowników (informatorów, agentów) spośród duchow-nych [w:] Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem i agenturą. Studia i materiały, Kraków: WAM 2010, s. 57-79. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dominikanie w XVII-wiecznych krakowskich wykazach święceń [w:] Historicus Polonus-Hungarus. Księga pamiątkowa ofiarowana Ojcu Józefowi Puciłowskiemu OP w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Kraków: Esprit 2010, s. 582-631. [więcej informacji]
Akcja dekrucyfikacyjna (wrzesień 1958 r.), w świetle meldunków krakowskiej służby bezpieczeństwa [w:] Nie ma wolności bez pamięci. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Terleckiemu, Kraków: WAM 2009, s. 773-807. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Troska błogosławionego arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego o formację ka-płańską i zakonną [w:] Rodzina Maryi dzieło bł. Zygmunta Felińskiego 1857-2007. Materiały z sympozjum, Kraków: Karmelitów Bosych 2009, s. 11-36. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Fundusz operacyjny IV Wydziału KW MO w Krakowie (1967-1970) [w:] Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem i agenturą. Studia i materiały, Kraków: Unum 2008, s. 345-444. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bezstresowy rozmówca (ks. Józef Szczotkowski) [w:] Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem i agenturą. Studia i materiały, Kraków: Unum 2008, s. 11-71. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Obrządek bizantyjsko-słowiański w diecezji siedleckiej (1939-1946) w świetle zapisków ks. Jana Czornaka SJ [w:] Fides ars scientia. Studia dedykowane pamięci Księdza Kanonika Augustyna Mednisa, Kraków: Muzeum Okręgowe w Tarnowie 2008, s. 105-140. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Fundusz operacyjny IV Wydziału KW MO w Krakowie (1962-1966) [w:] Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem i agenturą. Studia i materiały, Kraków: WAM 2007, s. 317-443. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Duchowieństwo świętofloriańskie w XVIII i XIX w. [w:] Studia z dziejów kościoła św. Floriana w Krakowie, Kraków: Unum 2007, s. 35-116. [więcej informacji]
Nowohuckie kazania kardynała Karola Wojtyły [w:] On tutaj był … Karol Wojtyła w Nowej Hucie, Kraków: Naukowe PAT 2007, s. 101-118. [więcej informacji]
„Wierny” aż do śmierci. Tajemna historia ks. Mieczysława Satory [w:] Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem i agenturą. Studia i materiały, Kraków: WAM 2007, s. 79-134. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Święcenia kapłańskie rektorów Uniwersytetu Krakowskiego w XVII i XVIII w. [w:] Stromata Historica in honorem Romani Mariae Zawadzki. Studia historyczne ofiarowane Romanowi Marii Zawadzkiemu w 70 rocznicę urodzin, Kraków: Naukowe PAT 2006, s. 315-336. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Odtworzony katalog alumnów Seminarium Zamkowego z lat 1646-1677 [w:] Materiały i studia do dziejów nauczania i wychowania religijnego, Kraków: Unum 2003, s. 7-35. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Władze państwowe wobec akcji neounijnej w Polsce w latach 1918-1939 [w:] Studia i rozprawy ofiarowane profesorowi Tytusowi Górskiemu. Charisteria Tito Górski oblata, Kraków: Naukowe PAT 2003, s. 241-251. [więcej informacji]
Nowa polityka oświatowa ministra Wojciecha Świętosławskiego wobec Kościoła katolickiego (1937-1936) [w:] Materiały i studia do dziejów nauczania i wychowania religijnego, Kraków: Unum 2003, s. 123-143. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Łaskami słynące obrazy Najświętszej Maryi Panny na wschodniej Białorusi [w:] Ziemia powstająca z popiołów. Wyprawa studencka na Wschodnią Białoruś i Smoleńszczyznę 20-28 sierpnia 2001 oraz 20-24 sierpnia 2002 r., Kraków: Parafia p.w. św. Mikołaja w Czulicach 2002, s. 161-192. [więcej informacji]
Śmiertelność dzieci pod koniec XVIII w. na przykładzie wybranych parafii diecezji krakowskiej i tarnowskiej [w:] Małżeństwo i rodzina w okresie staropolskim. Teologia – Demografia – Wychowanie, Kraków: Parafia p.w. św. Mikołaja w Czulicach 2002, s. 103-118. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Katalog parafii znajdujących się na terenie diecezji witebskiej przed zajęciem ich przez komunistów [w:] Ziemia powstająca z popiołów. Wyprawa studencka na Wschodnią Białoruś i Smoleńszczyznę 20-28 sierpnia 2001 oraz 20-24 sierpnia 2002 r., Kraków: Parafia p.w. św. Mikołaja w Czulicach 2002, s. 97-131. [więcej informacji]
Zniszczone kościoły i klasztory na terenie dzisiejszej diecezji witebskiej [w:] Ziemia powstająca z popiołów. Wyprawa studencka na Wschodnią Białoruś i Smoleńszczyznę 20-28 sierpnia 2001 oraz 20-24 sierpnia 2002 r., Kraków: Parafia p.w. św. Mikołaja w Czulicach 2002, s. 133-159. [więcej informacji]
Komisja Szkolna Episkopatu Polski 1928-1939 [w:] Materiały i studia do dziejów nauczania i wychowania religijnego, Kraków: Unum 2001, s. 125-176. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
W wirze historii. Piotr Jan Mańkowski – pierwszy biskup reaktywowanej diecezji kamieniecko-podolskiej [w:] Pasterz i twierdza. Księga jubileuszowa dedykowana księdzu biskupowi Janowi Olszańskiemu ordynariuszowi diecezji w Kamieńcu Podolskiem, Kraków-kamieniec Podolski: Bł. Jakuba Strzemię Archidiecezji Lwowskiej obrz. łac. 2001, s. 275-307. [więcej informacji]
Zachowane spisy alumnów Seminarium Akademickiego w Krakowie [w:] Materiały i studia do dziejów nauczania i wychowania religijnego, Kraków: Unum 2001, s. 25-52. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nieogłoszony list episkopatu Polski w sprawach szkolnych (1937) [w:] Materiały i studia do dziejów nauczania i wychowania religijnego, Kraków: Unum 2000, s. 9-84. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Organizacja szkolnictwa publicznego w Galicji i II Rzeczypospolitej w latach 1880-1939 [w:] Księżą katecheci diecezji krakowskiej 1880-1939, Kraków: św. Stanisława Archidiecezji Krakowskiej 2000, s. 13-62. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Memoriały Episkopatu polski do władz państwowych w sprawach szkolnych (1930-1936) [w:] Materiały i studia do dziejów nauczania i wychowania religijnego, Kraków: Unum 2000, s. 85-106. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sieć szkolna na terenie diecezji krakowskiej w roku 1887, 1914 i 1939 [w:] Księżą katecheci diecezji krakowskiej 1880-1939. Słownik biograficzny, Kraków: św. Stanisława Archidiecezji Krakowskiej 2000, s. 341-427. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sodalicje Mariańskie krakowskich męskich szkół średnich (1918-1939) [w:] Materiały i studia do dziejów nauczania i wychowania religijnego, Kraków: Unum 2000, s. 197-222. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Międzydiecezjalna Komisja do nauczania religii (1918-1919) [w:] Materiały i studia do dziejów nauczania i wychowania religijnego, Kraków: Unum 2000, s. 107-196. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Obecność nauczania i wychowania religijnego w systemach oświatowych Galicji i Polski w okresie międzywojennym [w:] Księżą katecheci diecezji krakowskiej 1880-1939. Słownik biograficzny, Kraków: św. Stanisława Archidiecezji Krakowskiej 2000, s. 63-86. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nominacje biskupów polskich w latach 1930-1935 w świetle dzienników ks. Bronisława Żongołłowicza [w:] Kościół na drogach historii. Księga jubileuszowa dedykowana księdzu Profesorowi Doktorowi Tadeuszowi Śliwie, Kraków-Lwów: Bł. Jakuba Strzemię Archidiecezji Lwowskiej obrz. łac. 1999, s. 356-374. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Diecezja kamieniecka około 1830 roku – parafie i dekanaty, kościoły i kaplice [w:] Analecta Cracoviensia 2015, s. 151-180. [więcej informacji]
The liquidation of the Roman Catholic Clergy of the Latin Rite in USSR (1917-1938) [w:] The Person and the Challengers 2013, s. 7-27. [więcej informacji]
Duchowieństwo archidiakonatu sandomierskiego w 1748 r. [w:] \"Studia Sandomierskie\", 3-4 2009, s. 5-38. [więcej informacji]
Męczennicy z Pratulina [w:] \"Folia Historica Cracoviensia\", 15-16 2009, s. 391-402. [więcej informacji]
Konflikt pomiędzy państwem a Kościołem dotyczący rozporządzeń wykonawczych do konkordatu z 1925 r. w sprawach nauczania religii w szkołach [w:] „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, 3 2006, s. 69-97. [więcej informacji]
Najstarsze spisy duchowieństwa diecezji krakowskiej [w:] \"Folia Historica Cracoviensia\", 11 2005, s. 157-359. [więcej informacji]
Księgi święceń biskupów diecezji krakowskiej jako źródło do badań nad systemem naboru duchowieństwa w okresie staropolskim [w:] \"Collectanea Historica\", 1 2004, s. 5-19. [więcej informacji]
Katecheci państwowych szkół średnich miasta Krakowa (1859-1918) [w:] \"Collectanea Historica\", 1 2003, s. 7-39. [więcej informacji]
Troska kard. K. Wojtyły o uczczenie jubileuszu św. Stanisława (1970-1978) [w:] \"Folia Historica Cracoviensia\", 9 2003, s. 185-208. [więcej informacji]
Troska Kościoła krakowskiego o katechezę dzieci i młodzieży szkolnej. Przykładowe teksty z czasów autonomii [w:] \"Collectanea Historica\", 1 2002, s. 112-123. [więcej informacji]
Kwestionariusz do stwierdzenia sytuacji Kościoła w Polsce w latach 1945-1964 [w:] \"Collectanea Historica\", 2 2002, s. 7-12. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Organizacja kościoła Katolickiego na Wschodzie (struktura i osoby).; [nr projektu:] 501-10-030031

-Dziedzictwo kulturowe katedry wawelskiej; [nr projektu:] 501-10-030032

-Diecezja kamieniecka do 1853 r.; [nr projektu:] 501-10-030025

-Potoccy herbu Pilwa do konca XVI wieku. Studium genealogiczno - własnościowe; [nr projektu:]

-Digitalizacja archiwów na wschodzie; [nr projektu:] 13150003

-Digitalizacja archiwów na wschodzie; [nr projektu:] 501-10-030004

-Recepcja anglosaskiej instytucji i rozwiązań w sferze prawa wyznaniowego w Europie Środkowo-Wschodniej; [nr projektu:] 13170007

-Orzecznictwo Sądu najwyższego USA w sprawach wyznaniowych; [nr projektu:] 13170006

-Wymiana myśli politycznej między Anglią a Polską w XVI-XVII w.; [nr projektu:] 13170005

-Ustrój i państwo tzw. pierwszego imperium brytyjskiego; [nr projektu:] 13170004

-Współczesne doktryny polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej; [nr projektu:] 13170001

-"Miasto socjalistyczne" - budowniczy Nowej Huty; [nr projektu:] 13150001

-Kościół krakowski w okresie totalitaryzmu; [nr projektu:] 13150002

-Miasto socjalistyczne – program zbierania relacji budowniczych Nowej Huty (historia mówiona); [nr projektu:] 131503