Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

ks. prof. dr hab. Jan Daniel Szczurek

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny – profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym

Email: jan.szczurek@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Teologii Dogmatycznej - Kierownik katedry

Funkcje dydaktyczne:
- Kierownik Teologia (rok akademicki: 2011/12 , studia trzeciego stopnia (doktoranckie))
- Kierownik Teologia (rok akademicki: 2013/14 , studia trzeciego stopnia (licencjacko-doktoranckie))
- Kierownik Teologia (rok akademicki: 2014/15 , studia trzeciego stopnia (licencjacko-doktoranckie))
- Kierownik Teologia (rok akademicki: 2015/16 , studia trzeciego stopnia (licencjacko-doktoranckie))
- Kierownik Teologia (rok akademicki: 2016/17 , studia trzeciego stopnia (licencjacko-doktoranckie))
- Kierownik Teologia (rok akademicki: 2017/18 , studia trzeciego stopnia (licencjacko-doktoranckie))
- Kierownik Studia doktoranckie z teologii (licencjacko-doktoranckie) (rok akademicki: 2018/19 )

Funkcje redakcyjne:
- Analecta Cracoviensia - Sekretarz redakcji

Dyżur:
czwartek, 14.15-15.00 (doktoranci - Dziekanat WT), czwartek, 10.45-11.30 (studenci - Bern. 3, pok. 110)

Pełnione funkcje:

Wydział Teologiczny - Kierownik studiów doktoranckich
Instytut Teologii Dogmatycznej - Dyrektor instytutu

Curriculum Vitae:

2006 - 2012 – Dziekan Wydziału Teologicznego

2003 - 2006 – Prodziekan Wydziału Teologicznego UPJPII

2000 - 2000 – Habilitacja. Monografia "Bóg Ojciec w źródłach teologii"

1989 – Doktorat na Wydziale Teologicznym Papieskiego uniwersytetu Gregoriańskiego: La cristologia nella prospettiva sacerdotale secondo l'insegnamento del Concilio Vaticano II, promotor: o. prof. Jean Galot SI

1981 – Magisterium z teologii i święcenia kapłańskie

1974 – Matura w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Opatrzność Boża i jej zbawcza celowość, Kraków: Wydawnictwo AA s.c. 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
An Ordinary Life Lived in an Extraordinary Way. Reflective Readings, Livonia (USA): Felician Sisters 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Trójjedyny. Traktat o Bogu w Trójcy Świętej jedynym, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bóg Ojciec w tajemnicy Trójcy Świętej, Kraków: Wydawnictwo M 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bł. Maria Angela Truszkowska, Kraków: Wydawnictwo m 2002.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bóg Ojciec w źródłach teologii. Zarys patrylogii, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2000.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Imię Jego niezgłębione, Kraków: Unum 1995.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
La cristologia nella prospettiva sacerdotale secondo l’insegnamento del Concilio Vaticano, Roma: PUG 1989.[więcej informacji]

Publikacje - artykuły książkowe:

Rola odpustów w praktyce miłosierdzia. Odpusty za zmarłych i za siebie [w:] Miłosierdzie w praktyce duszpasterskiej. Referaty z sympozjum w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Kraków-Łagiewniki, 7 kwietnia 2016 r.: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2016, s. 94-114. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Istota felicjańskiego charyzmatu [w:] Wychowanie – Komunikacja – Zdrowie. Charyzmat felicjański: Wydawnictwo św. Jana Pawła II 2016, s. 27-41. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rozwój teologii Boga Ojca w soborowym nauczaniu Kościoła o Trójcy Świętej [w:] Rozwój dogmatu trynitarnego. Perspektywa historiozbawcza: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2015, s. 61-105. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teologia nauki. Poszukiwanie struktury [w:] Teologia nauki: Copernicus Center Press 2015, s. 127-142. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Trójca Święta w teologii. Ujęcie katolickie. Aspekt systematyczny [w:] Encyklopedia katolicka, t. 19: Towarzystwo Naukowe KUL 2013, s. 1058-1060. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Spekulatywna teologia [w:] Encyklopedia katolicka, t. 18: Towarzystwo Naukowe KUL 2013, s. 658-659. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Trójca Święta w teologii. Ujęcie katolickie. Aspekt historyczny. Scholastyka [w:] Encyklopedia katolicka, t. 19: Towarzystwo Naukowe KUL 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
The Rationality of Theology [w:] Logic in Theology, Kraków 2013: Copernicus Center Press 2013, s. 261-276. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Stosowność czy niezbywalność celibatu kapłańskiego? Nowe perspektywy zagadnienia [w:] Stosowność celibatu w relacji do kapłaństwa, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012, s. 105-112. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jurydyczny wymiar dogmatu [w:] Lex Tua veritas. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Magnificencji Księdzu Profesorowi Janowi Maciejowi Dyduchowi z okazji 70. rocznicy urodzin, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2010, s. 307-314. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Różycki Ignacy [w:] Leksykon polskich dogmatyków XX i XXI wieku, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s. 319-323. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kapłaństwo Jana Pawła II zakorzenione w nauczaniu «Vaticanum II» [w:] Kapłaństwo w życiu i nauczaniu Jana Pawła II. Sympozjum z okazji 90-lecia urodzin, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2010, s. 13-27. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Hoła Kazimierz [w:] Leksykon polskich dogmatyków XX i XXI wieku, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s. 125-127. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przyczynek do personalistycznego ujęcia rzeczywistości [w:] In persona Christi. Księga na 80-lecie Księdza Profesora Czesława Bartnika, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009, s. 405-409. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nowe wyzwania dla teologii w czasach Jana Pawła II [w:] Testi Ioannis Pauli II. Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Jego Eminencji Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza metropolity krakowskiego i wielkiego kanclerza Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2009, s. 119-127. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Die Verehrung des Vaters und ihre theologisch-anthropologische Bedeutung [w:] Religion im gegenwärtigen Europa, Kraków: Wydawnictwo Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2008, s. 304-329. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Maryja obrazem Boga [w:] Szczyrkowska Wspomożycielka i Królowa. Wiara, teologia, duszpasterstwo, Kraków-Szczyrk: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2008, s. 163-174. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Chrystus – Król Miłosierdzia [w:] Polonia Sacra 2015, s. 193-206. [więcej informacji]
Traditio – Verbum czy actio [w:] Analecta Cracoviensia 2015, s. 73-80. [więcej informacji]
The Canonization of the University Patron: The 617st Academic Year at the Pontifical University of John Paul II in Krakow [w:] Analecta Cracoviensia 2014, s. 315-360. [więcej informacji]
Symbol wiary. Historia i znaczenie dla duchowego życia chrześcijan [w:] Dobry Pasterz. Materiały dla ojców duchownych, spowiedników i rekolekcjonistów kapłańskich, 38 2013, s. 63-78. [więcej informacji]
Pursuing the Faith. The 616th Academic Year at the Pontifical University of John Paul II in Krakow [w:] Analecta Cracoviensia 2013, s. 355-390. [więcej informacji]
Beatification of the University Founder. 614th Year at the Pontifical University of John Paul II in Krakow [w:] Analecta Cracoviensia, 43 2011, s. 403-430. [więcej informacji]
Moving to the Campus 613th academic year at the Pontifical University of John Paul II in Krakow [w:] Analecta Cracoviensia, 42 2010, s. 431-460. [więcej informacji]
A New Chapter in the History of the Pontifical Academy of Theology in Krakow. The 612th Academic Year [w:] Analecta Cracoviensia, 41 2009, s. 517-535. [więcej informacji]
Wydział Teologiczny Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie [w:] Studia Nauk Teologicznych PAN, 3 2008, s. 181-192. [więcej informacji]
The silver Jubilee and waiting for a change in status. The 610th and 611th academic years at the Pontifical academy of Theology [w:] Analecta Cracoviensia, 40 2008, s. 467-486. [więcej informacji]
Teologia come scienza e il suo significato per la società [w:] Analecta Cracoviensia, 40 2008, s. 309-319. [więcej informacji]
Opatrzność Boża w nauczaniu Soboru Watykańskiego II [w:] Analecta Cracoviensia 2007, s. 331-352. [więcej informacji]
Pojęcie miłości w «Credo» H. U. von Balthasara [w:] Analecta Cracoviensia, 36 2004, s. 339-363. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Współczesna refleksja na temat małżeństwa; [nr projektu:] 501-10-010140

-Przygotowanie monografii nt. "Teologia kapłaństwa w ujęciu integracyjnym"; [nr projektu:] 501-10-010162

-Opracowanie wybranych haseł do leksykonu teologii dogmatycznej; [nr projektu:] 501-10-010122

-Tajemnica ojcostwa Bożego w perspektywie trynitarnej; [nr projektu:] 501-10-010086

-Trynitarny wymiar kapłaństwa; [nr projektu:]

-Bóg Trójjedyny w relacji do świata; [nr projektu:]

-Teologia kapłaństwa; [nr projektu:] 501-10-010013

-Teologia Kapłańska; [nr projektu:] 11100001

-Od piekła do nadziei zbawienia. Rozwój kwestii zbawienia dzieci zmarłych bez chrztu świętego w teologii katolickiej i jej egzystencjalna doniosłość; [nr projektu:] 311012

-Wybrane zagadnienia teologii współczesnej; [nr projektu:] 110006

-Pojęcie miłości w teologii trynitarnej; [nr projektu:] 111001

-Teoria reformacji Stanisława Hozjusza na podstawie jego „Cenzury”; [nr projektu:] 311011

-Sensus fidei w poznaniu i interpretacji Bożego Objawienia; [nr projektu:] 211002

Wygłoszone referaty:

- Theology, Religious Studies and Religious Sciences in Poland (and other post-Communist countries) after the collapse of Marxism. The state of affairs; [podczas konferencji:] Doing Theology in the Context of Religious, Cultural and Ideological Pluralism [miejsce konferencji:] Pune, Indie, 2011-11-03

- Stosowność czy niezbywalność celibatu kapłańskiego? Perspektywy rozwoju kwestii; [podczas konferencji:] Stosowność celibatu w relacji do kapłaństwa [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-06-02