Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

ks. dr Rafał Szczurowski

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – adiunkt

Email: rafal.szczurowski@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Historii Nowożytnej

Dyżur:
Piątek: 11.15-12.00, ul. Franciszkańska 1, p. 212

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

"A wszystko dla tegoż ludu ziemi skawickiej". Kronika parafii Skawica do roku 1986, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP2 w Krakowie 2019.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Zaradzić potrzebom doczesnym i wiecznym". Idee oświecenia w Kościele katolickim w Polsce (do 1795 r.), Kraków: WAM 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Historia bliższa ludziom. Prace ofiarowane Księdzu Profesorowi Janowi Kracikowi w 70. rocznicę urodzin, Kraków: WAM 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Księga Wpisowa Tenczyńskiego Bractwa Przenajświętszej Trójcy z lat 1880-1901, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT w Krakowie 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Małżeństwo i rodzina w okresie staropolskim. Teologia - Demografia - Wychowanie, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT w Krakowie 2002.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Socjaliści w polskiej publicystyce katolickiej lat 1878-1918, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT w Krakowie 2001.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Przedmowy do czytelnika w "Żywotach świętych" Piotra Skargi - zapis zmian religijno-społecznych [w:] Polska kultura religijna: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie 2019, s. 122-133. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pan Kazimierz - wizerunek Pułaskiego w romantycznej gawędzie szlacheckiej [w:] Kazimierz Pułaski i jego czasy w historii, literaturze, kulturze w 270 rocznicę urodzin: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu 2016, s. 115-126. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Skromnie czy okazale? Wewnątrzkościelny dwugłos o kosztach pogrzebowych w Polsce 2. połowy XVIII wieku [w:] Habent omnia tempora sua. Prace ofiarowane ks. prof. dr. hab. Januszowi Wyciśle: WN UPJP2 2013, s. 489-501. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pastoralny i literacki wzorzec kapłana doby polskiego oświecenia [w:] Historia bliższa ludziom. Prace ofiarowane Księdzu Profesorowi Janowi Kracikowi w 70. rocznicę urodzin, Kraków: WAM 2011, s. 333-346. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Potrydencki Kościół w upadającym państwie, XVIII wiek [w:] Dzieje Kościoła w Polsce, Kraków: Wydawnictwo Szkolne PWN 2008, s. 268-319. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
\"Kompromis pożytkiem dyktowany\". Duszpasterska i naukowa działalność księdza Krzysztofa Kluka [w:] Studia historyczne ofiarowane Romanowi Marii Zawadzkiemu w 70. rocznicę urodzin, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT w Krakowie 2006, s. 1003-1021. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kościelna racjonalizacja religii w XVIII wieku [w:] Europejczyk wobec sacrum wczoraj i dziś, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT w Krakowie 2005, s. 57-68. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przeszłość i teraźniejszość Wydziału Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie [w:] Prace Komisji Naukowych. PAN oddział w Katowicach, Katowice: Wydawnictwo PAN 2004, s. 12-15. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Korygowanie praktyk religijnych przez biskupów krakowskich w drugiej połowie XVIII wieku [w:] Studia i rozprawy ofiarowane profesorowi Tytusowi Górskiemu, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT w Krakowie 2003, s. 255-268. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teologia pastoralna o małżeństwie i rodzinie w XVIII w. [w:] Małżeństwo i rodzina w okresie starolpolskim. Teologia - Demografia - Wychowanie, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT w Krakowie 2002, s. 81-89. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Fundamentalizm chrześcijański [w:] Religia. Encyklopedia PWN, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2002, s. 123-124. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bractwo św. Anny, Arcybractwo Męki Pańskiej, Kapela katedralna, Kapela rorantystów, Gorzelany Józef, Grzybek Stanisław, Kurzeja Józef [w:] Encyklopedia Krakowa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2000.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Oświecenie i kontroświecenie czasów Królestwa Polskiego. Polemika o. Karola Surowieckiego z ministrem Stanisławem Kostką Potockim [w:] Folia Historica Cracoviensis 2017, s. 373-394. [więcej informacji]
Jan Kracik - prezbiter i historyk (1941-2014) [w:] Kościół w Polsce - dzieje i kultura 2015, s. 379-406. [więcej informacji]
Społeczny wymiar funkcjonowania krakowskiego konwentu kamedułów [w:] Folia Historica Cracoviensia, T. 17: 2011, s. 125-135. [więcej informacji]
Biblia w oświeceniowych korektach religijności w Polsce XVIII wieku [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, R. 64, nr 2, 2011, s. 175-188. [więcej informacji]
O nowy kształt społeczeństwa, religii i państwa. Idee oświecenia w polskich zreformowanych kalendarzach XVIII wieku [w:] Analecta Cracoviensia, T. 41: 2009, s. 419-437. [więcej informacji]
Augusta Czartoryskiego wytrwałość w rozeznawaniu zamiarów Boga [w:] Folia Historica Cracoviensia, T. 15/16: 2009, s. 613-624. [więcej informacji]
Księga wpisów na Wawelu z lat 1856-1892 [w:] Studia Waweliana, T. 13: 2007, s. 170-176. [więcej informacji]
Duchowieństwo wobec idei upaństwowienia Kościoła w \"Zbiorze praw\" Andrzeja Zamoyskiego [w:] Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 58, z. 2, 2006, s. 153-166. [więcej informacji]
Mnisi pustelnicy ze Srebrnej Góry [w:] Folia Historica Cracoviensia, T. 11: 2005, s. 41-50. [więcej informacji]
Postać Judasza społecznie użyteczna [w:] Przegląd Powszechny, 2/1002/ 2005, s. 259-275. [więcej informacji]
Jubileuszowe kazania księży Michała Karpowicza i Wilhelma Kalińskiego w zmiennych ocenach badaczy [w:] Folia Historica Cracoviensia, T. 10: 2004, s. 347-360. [więcej informacji]
Doczesne duchownych rady przed piorunami ubezpieczające [w:] Nasza Przeszłość, T. 100: 2003, s. 391-402. [więcej informacji]
Zmagania duchowieństwa polskiego z czarami i wiarą w upiory w XVIII wieku [w:] Analecta Cracoviensia, T. 35: 2003, s. 415-437. [więcej informacji]
W odpowiedzi na recenzję [w:] Nasza Przeszłość 2000, s. 487-489. [więcej informacji]
Ankieta o Kościele w Polsce z 1906 r. [w:] Przegląd Powszechny, 1/941/ 2000, s. 59-70. [więcej informacji]
Ksiądz Wincenty Smoczyński - przewodnik pielgrzymów do Rzymu w latach 1888-1900 [w:] Nasza Przeszłość, T. 91: 1999, s. 301-330. [więcej informacji]
Ultramontanizm w Galicji w latach 1860-1870 [w:] Nasza Przeszłość, T. 89: 1998, s. 201-243. [więcej informacji]

Wygłoszone referaty:

- "Pobożne westchnienia z Pisma św.". Funkcje fragmentów biblijnych w polskich nabożeństwach katolickich w drugiej połowie XVIII wieku.; [podczas konferencji:] Biblia oświeconych [miejsce konferencji:] PAN Warszawa, 2017-10-26

- Przedmowy do czytelnika w "Żywotach świętych" Piotra Skargi - zapis zmian religijno-społecznych; [podczas konferencji:] Polska kultura religijna [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-12-10

- Pan Kazimierz - wizerunek Pułaskiego w romantycznej gawędzie szlacheckiej; [podczas konferencji:] Kazimierz Pułaski i jego czasy w historii, literaturze, kulturze. W 270 rocznicę urodzin. [miejsce konferencji:] Radom-Warka, 2015-10-07

- Społeczny wymiar funkcjonowania krakowskiego konwentu kamedułów; [podczas konferencji:] Wkład kamedułów w kulturę Małopolski [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-10-22

- Kościelna racjonalizacja religii w XVIII wieku; [podczas konferencji:] Europejczyk wobec sacrum. Wczoraj i dziś [miejsce konferencji:] Kraków, 2005-11-25

- Mnisi pustelnicy ze Srebrnej Góry; [podczas konferencji:] Kameduli w Kościele Krakowskim [miejsce konferencji:] Kraków, 2004-11-22

- Przeszłość i teraźniejszość Wydziału Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; [podczas konferencji:] Posiedzenie Komisji Historycznej PAN - oddział w Katowicach [miejsce konferencji:] Kraków, 2003-05-20

- Teologia pastoralna o małżeństwie i rodzinie w XVIII wieku; [podczas konferencji:] Małżeństwo i rodzina w okresie staropolskim. Teologia - Demografia - Wychowanie [miejsce konferencji:] Kraków, 2002-05-13