Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

dr hab. Ryszard Szmydki, prof. UPJPII

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – profesor nadzwyczajny

Email: ryszard.szmydki@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Historii Sztuki Nowożytnej

Dyżur:
Poniedziałek 15 00- 16.30 raz wmiesiącu 13 marca, 3 kwietnia, 15maja 19 czerwca

Curriculum Vitae:

2014 – Nominacja na stanowisko profesora nadzwyczajnego UPJP2 w Krakowie

2011 – Odznaczony Zlotym Krzyzem Zaslugi w 2011 przez prezydenta Komorowskiego

2010 - 2010 – Habilitacja na podstawie pracy Artystyczno- dyplomatyczne kontakty Zygmunta III Wazy z Niderlandami Południowymi, Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie

1984 - 1984 – Studia z historii sztuki i doktorat nt. Retables anversois en Pologne. Contribution à l'étude des rapports artistiques entre les Pays- Bas méridionaux et la région de Gdansk au début du XVI siècle , Katholieke Universiteit Leuven

1984 - 1984 – Nagroda za doktorat Vlaamse Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie)

1973 - 1984 – Studia historii sztuki zakończone doktoratem Katholieke Universiteit Leuven

1972 - 1972 – Studia magisterskie, Historia sztuki, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

The House of Vasa and The House of Austria, Katowice: Wydawnictwo Uniwersyteckie 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Artystyczno-dyplomatyczne kontakty Zygmunta III Wazy z Niderlandami Południowymi, Lublin: Lublin : KUL Jana Pawła II. Wydz. Nauk Humanist 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kontakty artystyczne królewicza Władysława Zygmunta Wazy z Antwerpią.Prince Ladislaus Sigismund Vasa's artistic contacts with Antwerp. Misja Mathieu Rouaulta do Polski w 1626 r., Warszawa: Zamek Królewski w Warszawie 2002.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Autour de J.Brueghel l'Ancien, P.P.Rubens, A.van Dyck...L'Art et les Artistes aux Archives de l'Etat. Exposition aux Archives générales du Royaume du 9 novembre au 24 décembre 1999, Bruxelles: A.G.R. Bruxelles 1999.[więcej informacji]
Vente du mobilier de Jean-Casimir en 1673 = Wyprzedaż mienia po Janie Kazimierzu w roku 1673, Warszawa: Neriton 1995.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zbiory artystyczne królewicza Jana Kazimierza w Warszawie i Nieporęcie około roku 1643, Warszawa: Zamek Królewski w Warszawie 1993.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Vlaamse wandtapijten uit de Wawelburcht te Krakau en uit andere Europese verzamelingen = Tapisseries flamandes du château du Wawel à Cracovie et d'autres collections européennes : Sint-Pietersabdij, Centrum voor Kunst en Cultuur, Gent, 12-12-1987 - 14-, Gent: Gent : Stad Gent, 1987 1987.[więcej informacji]
Retables anversois en Pologne; Contribution à l'étude des rapports artistiques entre les Pays- Bas méridionaux et la région du Gdańsk au début du XVI siècle, Bruxelles: Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der Schone Kunsten -- jaarg. 48, nr 40 1986.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Powrót Rubensa z Włoch do Antewerpii w 1608 roku [w:] Sztuka doby Elgreca: UPJP2 w Krakowie 2018, s. 173-192. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Biskup Zadzik a Niderlandy [w:] Klejnot w Koronie. 650 - lecie konsekracji katedry krakowskiej: Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej 2017, s. 375-393. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Udział Michiela Coxcie w powstaniu kolekcji arrasów Zygmunta Augusta [w:] Tendit in Ardua Virtus. Studia ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Kuczmanowi w siedemdziesięciolecie urodzin: Zamek Królewski na Wawelu Państwowe Zbiory Sztuki : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2017, s. 95-107. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
The Role of Gdańsk in Acquiring Netherlandish Tapestries for the Polish-Lithuanian Commonwealth in the Sixteenth and Seventeenth Centuries [w:] Art of the Southern Netherlands: Gdańsk and Polish-Lithuanian Commonwealth 2016.[więcej informacji]
Sigismund III Vasa and the Netherlands [w:] The House of Vasa and The House of Austria. Correspondence from the Years 1587 to 1668. Part I: The Times of Sigismund III, 1587–1632. Vol. 1: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kondycja artysty protestanckiego w katolickim środowisku Antwerpii na przykładzie Jacoba Jordaensa i jego rodziny [w:] Sztuka po Trydencie, Kraków: Aa 2014, s. 165-178. [więcej informacji]
Zakupy artystyczne polskich dyplomatów w Niderlandach w XVI- XVIIw. [w:] Sztuka i dyplomacja. Związki sztuki i dyplomacji w okresie nowożytnym, Warszawa: MSZ- SHS 2013, s. 69-78. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Les marbres belges dans les demeures royales en Pologne au XVIIe siècle [w:] Marbres de Rois, Aix- en- Provence: Presses Universitaires de Provence 2013, s. 253-265. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ojciec Efrem Maria a Kcynia (Stanisław Klawitter) i jego związki z Belgią [w:] ars omnia vincit Studia z dziejów sztuki i kultury artystycznej, Lublin: TN KUL 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Madonna w kwietnej girlandzie w paryskich zbiorach Jana Kazimierza Wazy. [w:] Limen expectationis, Studia dedykowane ks. prof. Zdzisławowi Klisiowi, Kraków 2012, s. 347-350. [więcej informacji]
Malarstwo niderlandzkie na dworze Zygmunta III [w:] Kultura artystyczna Warszawy. XVII–XXI w., Warszawa: Neriton 2010, s. 25-42. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Elementy batalistyczne w twórczości Michiela Coxcie lat 1549- 1550, [w:] Amicissima studia Magdalenae Piwocka oblata, Krakow 2010, s. 153-158. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Arrasy Zygmunta Augusta w świetle antwerpskiej Certificatieboek z roku 1560, [w:] Polska i Europa w czasach nowozytnych. Prace dedykowane Profesorowi Juliuszowi A. Chroscickiemu, Warszawa 2009, s. 29-36. [więcej informacji]
Agents artistiques du prince de Pologne Ladislas- Sigismond Vasa (1595- 1648) ayx Pays- Bas méridionaux [w:] Liber memorialis Erik Duverger. Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis van de Nederlanden, Wetteren 2006, s. 357-373. [więcej informacji]
Śladami zagubionego obrazu z kolekcji infantki Izabeli Klary Eugenii [w:] Artyści włoscy w Polsce XV-XVIII wiek, Warszawa 2004, s. 217-221. [więcej informacji]
Marbres mosans dans les demeurs royales en Pologne sous Sigismond III Vasa, [w:] Pouvoir(s) de marbres (Dossier de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles, 11), Liège 2004, s. 77-84. [więcej informacji]
Śląski epizod Antona van Obberghena [w:] Niderlandyzm na Śląsku i w krajach ościennych, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego 2003, s. 231-241. [więcej informacji]
Pieter Coeck van Aelst or Pierre Fabry dit van Aelst ? [w:] Erik Larsen. Essays in honor of Professor Erik Larsen at the occasion of his 90th Birthday, Mexico City 2002, Mexico City 2002, s. 147-152. [więcej informacji]
Wokół wawelskiego Potopu Willema de Pannemakera [w:] Arx Felicitatis. Księga ku czci Profesora Andrzeja Rottermunda w sześćdziesiątą rocznicę urodzin od przyjaciół, kolegów i współpracowników, Warszawa: Zamek Krolewski 2001, s. 121-136. [więcej informacji]
Pośmiertny inwentarz Ludwiki Marii Gonzagi, 1667 r. [w:] Rocznik Warszawski 23 1993 s.261-294, Warszawa 1993, s. 261-294. [więcej informacji]
L'Histoire d'Ulysse. Suite de dix tapisseries de Bruxelles du XVIIe siècle tissées pour le roi Ladislas IV [w:] Curia Maior: Studia Z Dziejow Kultury Ofiarowane Andrzejowi Ciechanowieckiemu, Warszawa 1990, s. 81-84. [więcej informacji]
Jan de Molder peintre et sculpteur d'Anvers au XVI siècle [w:] Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, Antwerpen: KMSKA 1986, s. 31-58. [więcej informacji]
Une sainte Famille à Gdańsk attribuable à Jean Mertens Janssone dit "Van Dornicke" [w:] Bijdragen tot de geschiedenis van de Kunst der Nederlanden, opgedragen aan Prof. Em. Dr. J.K.Steppe, Louvain, 1981, Leuven 1981, s. 220-224. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Jubileusz Zamku Królewskiego w Warszawie [w:] Mówią Wieki 2019, s. 12-14. [więcej informacji]
Manieryzm Antwerpski XVI wieku [w:] Barok. Historia-Literatura-Sztuka 2016, s. 67-84. [więcej informacji]
Pierwsza wystawa monograficzna Michiela Coxcie (1499= 1592) [w:] Biuletun Historii Sztuki, LXXVI, 1 2014, s. 165-170. [więcej informacji]
Podróże w południowych Niderlandach w XVI- XVII wieku [w:] Barok. Historia- Literatura- Sztuka, 40 2013, s. 27-34. [więcej informacji]
Wawelskie tapiserie z satyrami [w:] Barok. Historia- Literatura- Sztuka, 39 2013, s. 99-119. [więcej informacji]
Flamandzkie malarstwo krajobrazowe XVI wieku [w:] Barok. Historia- Literatura- Sztuka, 40 2013, s. 202-215. [więcej informacji]
Les marbres belges dans les demeures royales en Pologne au XVIIe siècle [w:] Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles, 2 2012.[więcej informacji]
Malowidła o tematyce jezuickiej w paryskich zbiorach Jana Kazimierza [w:] Barok. Historia- Literatura- Sztuka, 37 2012, s. 70-76. [więcej informacji]
Rembrandt w poszukiwaniu twarzy Chrystusa. Na marginesie pasjonującej wystawy [w:] Barok. Historia- Literatura- Sztuka, 36, 2 2011, s. 235-237. [więcej informacji]
O akcyzie, podatkach i innych obciążeniach fiskalnych, Rubens i Brueghel Aksamitny [w:] „Barok . Historia Literatura Sztuka”, 34 2010, s. 163-171. [więcej informacji]
Kredytowe żródła finansowania tapiserii Zygmunta Augusta a ich wartość materialna w XVII wieku [w:] „Barok.Historia Literatura Sztuka", 34 2010, s. 13-32. [więcej informacji]
Tapiserie króla Henryka Walezego pozostawione w Polsce w 1574 roku [w:] „Barok. Historia- Literatura- Sztuka”, 29/1 2008, s. 63-70. [więcej informacji]
Inkoepen till Erik XIV fran Nederlaenderna 1561:tapisserier och bordservis [w:] Barock. Historia- Litteratur- Konst, Numer specjalny 2007, s. 163-170. [więcej informacji]
Firma Uylenburgh i syn. Komercyjny wymiar sztuki w czasach Rembrandta [w:] Barok. Historia Literarura Sztuka, 14 2007, s. 230-237. [więcej informacji]
La tenture de l’Histoire de Josué de Vienne et les tapissiers bruxellois Dermoyen [w:] « Artibus et Historiae. An art anthology », 52 2005, s. 93-111. [więcej informacji]
Di alcune partiture musicali della corte di Sigismondo III portate a Bruxelles nel 1621 [w:] Barocco. Storia - Letteratura - Arte, numer specjalny, numer specjalny 2005.[więcej informacji]
Jeszcze o Roderigu Dermoyenie dostawcy brukselskich tapiserii dla Zygmunta Augusta [w:] Roczniki Humanistyczne, 53, 4 2005, s. 255-269. [więcej informacji]
Muzyczne partytury z dworu Zygmunta III przywiezione do Brukseli w 1621 roku [w:] Barok Historia Literatura Sztuka, 11 2004, s. 207-210. [więcej informacji]
Czy holenderski portrecista Pieter Claesz. Soutman (1580-1657) był w Polsce? [w:] Kronika Zamkowa, 45/1 2003, s. 25-38. [więcej informacji]
"Fabrique d'art. Le Bronze à l'oeuvre". Musée bruxellois de l'IndFonderie de la Compagnie des Bronzes, 17.10.2003-10.04.2004 [w:] "iuletyn Historii Sztuki, 57/3/4 2003, s. 578-579. [więcej informacji]
O jagiellońskich tapiseriach odzyskanych w Sztokholmie przez Zygmunta III (1556-1632) [w:] „Kronika Zamkowa. The Castle Chronicle” 2, 42, 2001, s.41-75., 2/42 2001, s. 41-75. [więcej informacji]
Zakupy artystyczne Krzysztofa Korwina Gosiewskiego w Antwerpii w 1640 roku [w:] „Ikonoteka. Prace Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego”, 2000, 14, s.27- 33., 14 2000, s. 27-33. [więcej informacji]
O podróży Jana Brueghla Aksamitnego w 1604r. oraz jego związkach z królewiczem Władysławem Zygmuntem Wazą. Materiały archiwalne, [w:] „Barok. Historia- Literatura- Sztuka”, 7/1 2000, s. 267-278. [więcej informacji]
Południowoniderlandzkie marmury w Zamku Królewskim w Warszawie za Zygmunta III [w:] „Kronika Zamkowa/ The Castle Chronicle”, 2000, 2/ 40, s.5- 17., 2/40 2000, s. 5-17. [więcej informacji]
Przyjazd Willema van den Blocke do Mechelen w 1608r., [w:] Porta Aurea. Rocznik Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego”, 6 1999, s. 53-58. [więcej informacji]
Niderlandzcy kamieniarze angażowani przez Zygmunta III (w pierwszej ćwierci XVII wieku) [w:] „Kronika Zamkowa/ The Castle Chronicle”, 2/38 1999, s. 45-66. [więcej informacji]
Peregrynacja polskiego królewicza [w:] Art & Business : gazeta aukcyjna, 10/1-2 (94-95) (1998)i 1998, s. 76-79. [więcej informacji]
Zygmunt III kolekcjonerem sztuki [w:] Art & Business : gazeta aukcyjna, 9/Kolekcjoner Nr 5 (7) (1997) 1997, s. 12-13. [więcej informacji]
Kunstkamera Cornelisa van der Geesta [w:] Art & Business : gazeta aukcyjna, 9/3 (84) (1997) 1997, s. 32-34. [więcej informacji]
Paul Delvaux (1897-1994) [w:] Antyki : magazyn sztuki dawnej, 1/5 (1997) 1997, s. 5-6. [więcej informacji]
Victor Horta (1861-1947) : architekt i designer secesji [w:] Antyki : magazyn sztuki dawnej, 1/4 (1997) 1997, s. 14-15. [więcej informacji]
Pierwsza polska Kunstkammera [w:] Art & Business : gazeta aukcyjna i, 7/5 (62) 1997, s. 64-65. [więcej informacji]
"Velours de la Renaissance à nos jours". Bruxelles, Musées Royaux d'Art et d'Histoire, 9.IX.1995 - 9.VI.1996 r. [w:] Biuletyn Historii Sztuki, 58/3/4 1996, s. 384-384. [więcej informacji]
Belgijskie srebro Art Déco [w:] Art & Business : gazeta aukcyjna, 8/7-8 (76-77) (1996) 1996, s. 99-101. [więcej informacji]
Jan Vermeer van Delft : "Jan Vermeer van Delft", Królewska Galeria Malarstwa Mauritshuis w Hadze, 1 III-2 VI 1996, kurator: Arthur K. Wheelock, Jr. [w:] Art & Business : gazeta aukcyjna, 8/ 5-4 1996, s. 42-45. [więcej informacji]
Ślubna wyprawa Anny Katarzyny Konstancji Wazówny [w:] Art & Business : gazeta aukcyjna, 8/5 (74) (1996) 1996, s. 66-68. [więcej informacji]
Roger-Armand d'Hulst (1917-1996) [w:] Barok : historia, literatura, sztuka s. 359 - 360, 3/1 (5) (1996) 1996, s. 359-360. [więcej informacji]
"Fiamminghi a Roma 1506/1608", Bruxelles, Palais des Beaux-Arts 24 février - 21 mai 1995, Rome, Palazzo delle Esposizioni, 7 juin - 4 septembre 1995 [w:] Biuletyn Historii Sztuki, 57/ 3/ 4 1995, s. 407-409. [więcej informacji]
Kolekcja dzieł sztuki Ludwiki Marii Gonzagi [w:] Art & Business : gazeta aukcyjna, 7/7-8 (64-65) (1995) 1995, s. 66-67. [więcej informacji]
"Gobeliny z katedry wawelskiej", Maria Hennel-Bernasikowa, Kraków 1994 : [recenzja] Biuletyn Historii Sztuki 56/4 (1994) s. 449 - 450 [w:] Biuletyn Historii Sztuki, 56/4 (1994) 1994, s. 449-450. [więcej informacji]
Hans Memling. Brugia, Groeningemuseum 12.IX-15.XI.1994 [w:] Biuletyn Historii Sztuki 56/4 (1994), 56/ 4, 1994 1994, s. 447-448. [więcej informacji]
Najpiękniejsze tapiserie w Europie = Euope's Finest Tapestries 6/3-4 (48-49) (1994) s. 82 - 85 [w:] Art & Business : gazeta aukcyjna, 6/3-4 (48-49) (1994) 1994, s. 82-85. [więcej informacji]
Licytacja mienia po Janie Kazimierzu w 1673 r. = Sale of John Certy in 1673 6/11-12 (56-57) (1994) s. 87 - 90 Ryszard Szmydki [w:] Art & Business : gazeta aukcyjna i, 1994 1994, s. 87-90. [więcej informacji]
Brukselskie Triumfy Bogów Fransa Geubelsa w kolekcji Władysława IV [w:] Roczniki Humanistyczne. Sztuka i humanizm. Księga pamiątkowa ku czci profesora Antoniego Maślińskiego, 42 1994, s. 203-214. [więcej informacji]
Antwerpse retables. Wystawa późnogotyckich retabulów antwerpskich (Antwerpia, 26 V - 3 X 1993) [w:] Biuletyn Historii Sztuki, 55/4 (1993) 1993, s. 537-539. [więcej informacji]
Kolekcja tapiserii Jana Kazimierza [w:] Roczniki Humanistyczne, 38, 1990 1990, s. 99-116. [więcej informacji]
L'art flamand à Gdańsk (XIVe-XVIe siècles) [w:] Septentrion, 1987, XVI, 4 1987, s. 35-41. [więcej informacji]

Wygłoszone referaty:

- La cour du prince-évêque Jean-Théodore de Bavière, petit-fils de Marie d'Arquien; [podczas konferencji:] Sobieski a Roma (Roma, 8-10 Jun 16) [miejsce konferencji:] Roma, 2016-06-08

- Rola Gdanska w zakupach tapiserii dla Rzeczypospolitej XVI- XVII w.; [podczas konferencji:] Sztuka niderlandzka Gdansk i Rzeczypospolita [miejsce konferencji:] Gdansk, 2015-03-21

- O kolekcji polskich Wazów i jej wyprzedaży w Paryżu; [podczas konferencji:] Pielgrzymka Władysława Zygmunta Wazy 1624- 1625 [miejsce konferencji:] Siedlce, Muzeum Diecezjalne, 2014-10-03

- Powrót Rubensa do Niderlandów po pobycie w Italii w 1608r.; [podczas konferencji:] Sztuka w dobie El Greca [miejsce konferencji:] Warszawa- Siedlce, 2014-06-29

- Smoleńsk jako temat batalistyczny w niderlandzkiej sztuce pierwszej połowy XVII wieku; [podczas konferencji:] Dzieło sztuki nowożytnej w przestrzeni kulturowej [miejsce konferencji:] Kazimierz nad Wisłą, 2013-06-25

- Kondycja protestanckiego artysty w środowisku katolickim Antwerpii na przykładzie Jacoba Jordaensa i jego rodziny; [podczas konferencji:] Sztuka po Trydencie [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-05-31

- Ochrona zabytkowych budynków Katolickiego Uniwersytetu w Leuven; [podczas konferencji:] Nowoczesny Uniwersytet w zabytkowej architekturze [miejsce konferencji:] Warszawa, 2012-04-12

- Zakupy artystyczne polskich dyplomatów w Niderlandach w XVI- XVII w.; [podczas konferencji:] Sztuka i dyplomacja. Związki sztuki i polskiej dyplomacji w epoce nowożytnej [miejsce konferencji:] Oddział Warszawski Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 2011-11-03

- Arrasy Zygmunta Augusta w świetle antwerpskiej Certificatieboeck z roku 1560; [podczas konferencji:] Polska i Europa w dobie nowożytnej [miejsce konferencji:] Warszawa, 2008-12-14

- Les marbres belges dans les demeurs royales en Pologne au XVIIe siècle; [podczas konferencji:] Marbres de rois, XVIIe et XVIIIe siècles [miejsce konferencji:] Colloque international, 22-24 mai 2003, château de Versailles, 2003-05-23

- Śląski epizod Antona van Obberghena; [podczas konferencji:] Niderlandyzm na Śląsku i w krajach ościennych [Niederlande-Interesse in Schlesien und in den Nachbarstaaten] [miejsce konferencji:] Wrocław- Legnica, 2001-05-26