Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

ks. dr hab. Antoni Świerczek, prof. UPJPII

Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych – profesor nadzwyczajny

Email: antoni.swierczek@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Teologii Małżeństwa i Rodziny - Kierownik katedry

Funkcje redakcyjne:
- Studia Socialia Cracoviensia - Członek redakcji

Dyżur:
piątek, godz. 9.00-10.00 ul. Kanonicza 9, Dziekanat WNS

Curriculum Vitae:

2018 – Stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

2018 - 2020 – Wybór na Prorektora UPJPII

2016 – Wybór na Dziekana Wydziału Nauk Społecznych na nową czteroletnią kadencję do 2020 r.

2016 – Otrzymał od Ministra Edukacji Narodowej Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

2014 – Nominacja na członka Konwentu Godności Honorowych UPJPII na czteroletnią kadencję.

2014 – Nominacja na Konsultora Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski

2014 – Wybór na Dziekana Wydziału Nauk Społecznych

2014 – Kierownik Katedry Teologii małżeństwa i rodziny.

2012 – Wybór na drugą kadencję na Prodziekana Wydziału Nauk Społecznych

2012 – Powołany do Senackiej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studenckich na czteroletnia kadencję.

2012 – Powołany do Senackiej Komisji Stypendialnej na czteroletnia kadencję.

2011 - 2011 – Otrzymałem od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medal Srebrny z długoletnią służbę.

2009 - 2012 – Członek Senackiej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studenckich oraz Senackiej Komisji Stypendialnej.

2009 – Członek Stowarzyszenia Familiologów Polskich

2008 - 2012 – Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

2008 – Członek Polskiego Stowarzyszenia Teologów Moralistów

2007 – Otrzymałem nagrodę Rektora Papieskiejm Akademii w Krakowie.

2005 - 2008 – Kierownik Kierunku Nauki o Rodzinie przy Wydziale Teologicznym PAT

2001 - 2005 – Dyrektor Wydawnictwa św. Stanisława BM w Krakowie. Redaktor czasopisma urzędowego Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi.

2000 - 2008 – Adiunk przy Katedrze Teologii Moralnej Szczegółowej PAT w Krakowie. Od tego czasu jest również Kierownikiem Studium Teologii Rodziny dla Świeckich przy Instytucie Rodziny PAT i Wydziale Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej. Od 4 IV 2006 jestem

1997 - 1999 – Kontynuacja studiów w Instytucie Katolickim w Paryżu. Pracę doktorską pt. Funkcje ciała w życiu małżeńskim w posoborowym nauczaniu Kościołą i teologów obroniłem na PAT w Krakowie, gdzie uzyskałem stopień doktora nauk teologicznych 8 maja 1999.

1996 - 2000 – Zatrudniony jako asystent przy Katedrze Teologii Moralnej PAT w Krakowie

1993 - 1997 – Referent Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

1990 - 1993 – Studia doktoranckie w Instytucie Katolickim w Paryżu.

1989 - 1990 – Studia licencjackie na Wydziale Teologicznym PAT w Krakowie. Stpień licencjata teologii - 15.10.1991.

1978 - 1984 – Formacja w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie i studia na Wydziale Teologicznym a nastepnie Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. 2 maja 1984 - tytuł magistra teologii. 20 maja 1984 - święcenia kapłańskie.

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2018/19):

- Etyka życia rodzinnego (kierunek: teologia kapłańska; tryb: stacjonarne; rok: V; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Rodzina wobec daru życia (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Teologia małżeństwa i rodziny (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Teologia małżeństwa i rodziny (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Seminarium naukowe (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Seminarium naukowe (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Rodzina wobec daru życia (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Cień wieży Babel. Obraz rodziny w ponowoczesności, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rodzina silna Bogiem. Teologiczno-duszpasterska refleksja na temat rodziny, Kraków: Czuwajmy 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wolne związki w świetle nauczania Kościoła o małżeńtswie. Reflaksja teologiczno-moralna, Kraków: św. Stanisława BM 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Spowiednik wobec wymogów etyki seksualnej. Posługa w konfesjonale, Kraków: Św. Stanisława BM 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Budził zaufanie i ukazywał Boga. O życiu i posłudze księdza Jana Marszałka, Kraków: Św. Stanisława BM 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Funkcje ciała w życiu małżeńskim w posoborowym nauczaniu Kościoła i teologów, Kraków: Czuwajmy 1999.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jan Paweł II, Rodzino, co mówisz o sobie? Dokumenty i przemówienia papieskie w Roku Rodziny, Kraków: Czuwajmy 1995.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Rodzina w kontekście kryzysu demograficznego w Polsce. [w:] Aspekty teoretyczne i praktyczne pracy socjalnej wobec przemian i wyzwań społecznych XXI wieku. Między kształceniem a praktyką, t.2: Wydział Nauk Społecznych UPJPII w Krakowie 2017, s. 55-68. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rola rodziny w kontekście zadań pracy socjalnej. [w:] Aspekty teoretyczne i praktyczne pracy socjalnej wobec przemian i wyzwań społecznych XXI wieku, t. 1: Wydział Nauk Społeczn7ych UPJPII w Krakowie 2017, s. 109-123. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rozwiedzeni - żyjący w nowych związkach a sakrament pokuty i Eucharystii [w:] Kiedy myślimy rodzina: Wydawnictwo Naukowe UPJPII w Krakowie 2016, s. 301-309. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sumienie - świadek prawdy. [w:] Sumienie w ujęciu interdyscyplinarnym: SCRIPTUM 2015, s. 9-19. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Encyklika Evangelium vitae [w:] Zrozumieć, aby czcić. Encykliki Jana Pawłą II., Kraków: Scriptum 2014, s. 171-187. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rola dialogu w kształtowaniu relacji rodzinnych [w:] Dialog powinnością człowieka wierzącego, Kraków: św. Stanisława BM 2014, s. 154-172. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rola państwa wobec małżeństwa i rodziny w kontekście wolnych związków [w:] Familiaris consortio – nádej pre súčasnŭ rodinu, Bratislava 2012., Bratoslava 2012, s. 131-145. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Związki nieformalne - aspekt moralny [w:] Na skrzyżowaniu dróg. O mediach, sztucznym zapłodnieniu i związkach nieformalnych, Kraków: Św. Stanisława BM 2011, s. 147-175. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Magisterium Kościoła i w refleksji teologów przed Soborem Watykańskim II - rys historyczny [w:] Różne oblicza rodziny, Kraków: Św. Stanisława BM 2010, s. 70-129. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teologiczno-pastoralne znaczenie mediacji rodzinnych [w:] Súčasnost’ a perspektivy. Probácie a mediácie, Prešov 2010, s. 186-194. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Odpowiedzialne rodzicielstwo w nauczaniu Jana Pawła II [w:] Odpowiedzialne rodzicielstwo wobec wyzwań XXI wieku, Kraków: Św. Stanisława BM 2010, s. 14-29. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dziecko jako ‘wiosna’ rodziny i społeczeństwa [w:] Dziecko a świat dorosłych, Kraków: Św. Stanisława BM 2009, s. 41-48. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Humanae vitae a współczesny kryzys rodziny [w:] Historia i przyszłość bioetyki, Kraków: Naukowe PAT 2009, s. 195-205. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zagrożenia i szanse współczesnej rodziny [w:] Rodzina wobec współczesnych zagrożeń, Kraków: Św. Stanisława BM 2009, s. 27-37. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kościół w służbie rodzinie [w:] Silna rodzina, Kraków: Św. Stanisława BM 2009, s. 105-123. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jana Pawła II teologia daru [w:] Człowiek żyjący drogą Kościoła. Myśl antropologiczna Jana Pawła II, Kraków: Naukowe PAT 2008, s. 125-132. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Niewystarczalność” człowieka a wychowanie. Rola rodziny w kształtowaniu człowieczeństwa [w:] Rodzina w kontekście współczesnych problemów wychowania, Kraków: Naukowe PAT 2008, s. 263-271. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ciało ludzkie [w:] Encyklopedia bioetyki, Radom: Polwen 2007, s. 86-90. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wczoraj i dziś kształcenia o rodzinie w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie [w:] Nauki o rodzinie. Tradycje i perspektywy edukacyjne, Gdańsk: Ateneum 2007, s. 99-107. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wolne związki – alternatywa czy zagrożenie miłości [w:] Tajemnica miłości. Refleksje nad encykliką Deus caritas est Ojca Świętego Benedykta XVI, Kraków: Św. Stanisława BM 2006, s. 103-110. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teolog w służbie rodziny - zadania i perspektywy [w:] Polska teologia moralna. Czterdzieści lat po Soborze Watykańskim II, Lublin: Gaudium 2006, s. 163-171. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Instytut Teologii Rodziny PAT w Krakowie w służbie rodzinie [w:] Archidiecezja krakowska na przełomie tysiącleci, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2004, s. 393-399. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wiara a moralność w życiu rodziny. Refleksja na kanwie encykliki Veritatis splendor [w:] Człowiek drogą Kościoła. Moralne aspekty nauczania Jana Pawła II, Kraków: Św. Stanisława BM 2004, s. 199-203. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Małżeństwo i rodzina wobec zagrożenia życia [w:] Globalizacja, życie i zdrowie, medycyna. Chrześcijanin wobec niektórych problemów moralnych, Kraków: Św. Stanisława BM 2002, s. 81-88. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Pastoralne perspektywy adhortacji Amoris laetitia [w:] Studia Socialia Cracoviensia 2017, s. 23-32. [więcej informacji]
The vocation to parenthood in the context of a demographic crisis in Poland [w:] The Person and the Challenges 2017, s. 125-137. [więcej informacji]
Antropologiczne podstawy nauk i rodzinie [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 1 2009, s. 37-45. [więcej informacji]
Uczciwość małżeńska – czy tylko umowa między partnerami [w:] Teologia i moralność, 4 2008, s. 43-49. [więcej informacji]
Wolne związki wyzwaniem dla współczesnego duszpasterstwa rodzin [w:] Polonia Sacra, 23 2008, s. 317-329. [więcej informacji]
Kongres i Spotkanie Rodzin w Walencji w kontekście "fenomenu hiszpańskiego" [w:] Sprawy Rodziny, 76/4 2006, s. 101-114. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Upowszechnianie osiągnięć naukowych Wydziału, rozwój kierunku; [nr projektu:] 501-10-040054

-Rozwiedzeni żyjący w nowych związkach a sakramenty Eucharystii i pokuty; [nr projektu:] 501-10-040071

-Badania motywacji osób starających się o orzeczenie nieważności małżeństwa kanonicznego; [nr projektu:]

-Programy przygotowania do życia w małżeństwie i rodzinie jako droga przezwyciężenia kryzysu współczesnej rodziny; [nr projektu:] 501-10-040024

-Rodzina w kulturach świata; [nr projektu:] 140601

Wygłoszone referaty:

- Youth rebellion and its modification under the influence of educational activities; [podczas konferencji:] International Conference on Education and New Learning Technologies [miejsce konferencji:] Palma, Mallorka, Hiszpania, 2018-12-04

- Założenia programowe i perspektywy rozwoju kierunku nauki o rodzinie na Wydziale Nauk Społecznych UPJPII w Krakowie; [podczas konferencji:] Nauki o rodzinie - teraźniejszość i przyszłość. [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-01-13

- Pastoralne perspektywy adhortacji Amoris laetitia; [podczas konferencji:] Wokół posynodalnej adhortacji papieża Franciszka Amoris laetitia [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-05-27

- Rozwiedzeni- żyjący w nowych związkach a sakrament pokuty i Eucharystii; [podczas konferencji:] Rodina v tret'om tisicroci. Muza i zenu ich stvoril [miejsce konferencji:] Trnava (Słowacja), 2015-10-08

- Rozwiedzeni - żyjący w nowych związkach a sakrament pokuty i Eucharystii; [podczas konferencji:] Rodzina ceniona i zagrożona [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-06-02

- Sumienie - świadek prawdy; [podczas konferencji:] Miejsce sumienia we współczesnym świecie [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-05-14

- Rola dialogu w kształtowaniu relacji rodzinnych; [podczas konferencji:] Dialog i służba społeczna Jana Pawła II [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-04-03

- Aktualność encykliki Jana Pawła II Evangelium vitae; [podczas konferencji:] Znaczenie encyklik w nauczaniu Magisterium Kościoła [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-04-02

- Rodzina pierwszą droga człowieczeństwa; [podczas konferencji:] Przygotowanie do kanonizacji Jana Pawła II [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-03-23

- Lekarza wobec nauczania encykliki Pawła VI Humanae vitae; [podczas konferencji:] Służba zdrowia w służbie rodzinie [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-01-14

- Rodzina wobec współczesnych wyzwań.; [podczas konferencji:] Uniwersytet Trzec iego Wieku UPJP2 [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-01-07

- Ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci w ostatnich dokumentach Kościoła; [podczas konferencji:] Być solą ziemi, dziecko darem dla rodziny [miejsce konferencji:] Kraków-Łagiewniki, 2013-03-04

- Rodzina szkołą wiary; [podczas konferencji:] Rodzina szkołą wiary [miejsce konferencji:] Hałcnów, 2012-10-06

- Wprowadzenie w problematykę godności w nauczaniu Jana Pawła II; [podczas konferencji:] VI Dni Jana Pawła II. Godność [miejsce konferencji:] Nowy Targ, 2011-11-08

- Związki nieformalne – ocena moralna; [podczas konferencji:] Na skrzyżowaniu moralności i pedagogiki [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-02-21

- Rola państwa wobec małżeństwa i rodziny w kontekście zjawiska wolnych związków; [podczas konferencji:] Rodina v treťom tisicroči. Familiaris consortio – nádej pre súčasnú rodinu [miejsce konferencji:] Bratysława (Słowacja), 2011-02-11

- Odpowiedzialne rodzicielstwo w nauczaniu Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Rodzicielstwo XXI wieku – szanse i zagrożenia [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-10-20

- Teologiczno-pastoralne znaczenie mediacji rodzinnych; [podczas konferencji:] Súčasnost’ a perspektivy. Probácie a mediácie [miejsce konferencji:] Prešov (Słowacja), 2010-04-12

- Szanse i zagrożenia współczesnej rodziny; [podczas konferencji:] Zagrożenia współczesnej rodziny [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-11-11

- Humanae vitae a współczesne zagrożenia rodziny; [podczas konferencji:] W czterdziestą rocznicę encykliki Humanae vitae i dwudziestą piątą rocznicę Karty Praw Rodziny [miejsce konferencji:] Kraków, 2008-11-08

- Dzieci wiosną rodziny i społeczeństwa.; [podczas konferencji:] Dziecko a świat dorosłych [miejsce konferencji:] Kraków, 2008-10-13

- Uczciwość małżeńska – czy tylko umowa między partnerami?,; [podczas konferencji:] Ogólnopolskie spotkanie moralistów [miejsce konferencji:] Warszawa, 2008-06-10

- „Niewystarczalność” człowieka a wychowanie. Rola rodziny w kształtowaniu człowieczeństwa; [podczas konferencji:] Rodzina w kontekście współczesnych problemów wychowania [miejsce konferencji:] Kraków, 2007-06-21

- Wolne związki – wyzwanie dla współczesnego Duszpasterstwa Rodzin; [podczas konferencji:] Rodzina – szanse i zagrożenia [miejsce konferencji:] Kraków, 2007-05-31

- Kongres i spotkanie rodzin w Walencji w kontekście ‘fenomenu hiszpańskiego’,; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Sesja Duszpasterstwa Rodzin [miejsce konferencji:] Częstochowa, 2006-09-23

- Wolne związki – alternatywa czy zagrożenie miłości; [podczas konferencji:] Tajemnica miłości. Refleksje nad encykliką Deus caritas est Ojca Świętego Benedykta XVI [miejsce konferencji:] Kraków, 2006-05-16

- Jana Pawła II teologia daru; [podczas konferencji:] Człowiek drogą kościoła. Myśl antropologiczna Jana Pawła II [miejsce konferencji:] Kraków, 2006-04-05

- Teolog w służbie rodziny – zadania i perspektywy; [podczas konferencji:] Polska Teologia moralna czterdzieści lat po Soborze Watykańskim II, Ogólnopolskie spotkanie naukowe moralistów [miejsce konferencji:] Gródek n. Dunajcem, 2005-05-30