Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

ks. dr hab. Dariusz Tabor CR, prof. UPJPII

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – profesor nadzwyczajny

Email: dariusz.tabor@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Historii Sztuki Starożytnej i Średniowiecznej - Kierownik katedry

Dyżur:
środa 12.00 - 12.45

Curriculum Vitae:

2001 – Uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o sztuce, Uniwersytet jagielloński, Wydzial Historyczny, rozprawa: Iluminacje cysterskich kodeksów śląskich, promotor prof. der hab. Jerzy Gadomski, publiczna dyskusja, 7 maja 2001

1998 - 1994 – Studia teologiczne - Papieska Akademia Teologiczna - Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy w Krakowie, Pontificia Universita Gregoriana, Facolta di Teologia, Rzym; baccalaureus in sacra theologia, magister teologii

1994 – Święcenia kapłańskie, 12 maja 1994, kościół Zmartwychwstania pańskiego w Krakowie-Woli Duchackiej, bp Maximilian Aichern OSB

1993 - 2001 – Badania nad cysterskim iluminatorstwem śląskim XIII wieku

1987 - 1988 – Nowicjat w Zgromadzeniu Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa

1985 - 1986 – Podyplomowe Studium Muzeologiczne, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

1983 - 1987 – Praca w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, Dzial Sztuki, merytoryczny nadzór nad zbiorami rzemiosla artystycznego

1983 - 1987 – Badania nad rzemioslem artystycznym - późnogotyckim złotnictwem i ceramiką artystyczną XX wieku

1977 - 1982 – Studia w dziedzinie Historii Sztuki wna Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego we Wtroclawiu, praca magisterska: Gotyckie monstrancje śląskie, doc, dr hab. Janusz Kębłowski, tytuł: magister historii sztuki

1973 - 1977 – Nauka w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie Kozlu

1958 – Data urodzenia - Miechów, 3 lutego

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Dzieje i kultura cystersów w Polsce 2, Krakow: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dzieje i kultura cystersów w Polsce, red. Dariusz Tabor CR, Kraków: Opactwo Cystersów Kraków Mogila i Societas Vistulana 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Between allegory and symbole in the medieval art, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Malarstwo książkowe na Śląsku w XIV wieku, Kraków: Księgarnia Akademicka 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Iluminacje cysterskich kodeksów śląskich XIII wieku, Kraków: Księgarnia Akademicka 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Luksusowe psałterze chrystologiczne XIII wieku: ewangelizacja elit? [w:] Misja: istotą i chwałą Kościoła katolickiego: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019, s. 63-78. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Średniowieczne drzwi brązowe i ich cykle obrazowe jako wyraz liturgii: analiza wybranych przykładów [w:] Przestrzeń liturgiczna: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019, s. 101-123. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Od lectio divina do dwóch sensów Pisma. Refleksy cysterskiej egzegezy w Psałterzu trzebnickim IF 440 [w:] Dzieje i kultura cystersów w Polscen 2: Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie 2018, s. 179-194. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Książka w rękach biskupów, mnichów i książąt: Kultura książki na Śląsku w XIII wieku [w:] Bibliotekarz-biblioteka-historia: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 2018, s. 57-72. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tablica Prawa i Laski - temat na przełomie średniowiecza i nowożytności. Identyfikacja wyznaniowa czy szansa dialogu? [w:] Sztuka doby El Greca: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 157-172. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Znak czasu: sposób istnienia dzieła sztuki w historycznej codzienności [w:] Historia sztuki na co dzień: studia z historii sztuki: Stowarzyszenie Historyków Sztuki 2018, s. 31-44. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
OBraz w relacji do egzegezy biblijnej w wiekach średnich: od bezpośredniej zależności od komentarza do samodzielnej interpretacji tekstiu świętego [w:] Badania interdyscyplinarne: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2018, s. 325-349. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
The Hero fighting with monsters: Gilgamesh of Central Europe? – the mysterious representation on the carved capital from the church in Czerwińsk [w:] Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy– Sacrum i profanum: AVALON 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rany i cierpienie Chrystusa jako droga dostępu do łaski: analiza i interpretacja niektórych przedstawień w kontekście cysterskiej duchowości i praktyki życia mniszego [w:] Studia anthropologica: Pogranicza historii sztuki i kultury, Tom II: Wydawnictwo KUL 2017, s. 9-30. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Architektura militans zakonów mniszych i rycerskich na ziemiach polskich XIII i XIV wieku [w:] Kościół i dar pokoju: Salwator Kraków 2016, s. 333-348. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Społeczeństwo i jego zjawiska: Stefana Pawlickiego myślenie o kulturze; socjologia czy filozofia kultury? [w:] Ks. Stefan Pawlicki CR: człowiek nauki i wiary w służbie odnowy społecznej i duchowej: Wydawnictwo św. Jana Pawla II 2016, s. 229-240. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mistrz i uczeń w śląskich miniaturach - cysterski paradygmat kontemplacji [w:] Dzieje i kultura cystersów w POlsce: Societas Vistulana 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Liturgy and astrology: The orantes on the Crypt Floor in the Collegiate Church at Wiślica [w:] Medieval art, architecture and archeology in Cracow and Lesser Poland, Leeds: British Archeological Association, Maney Publishing 2014, s. 211-218. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Transcendencja i estetyka kultury chrześcijańskiej: casus średniowiecza [w:] Piękno Kościoła, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2014, s. 173-183. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Gdzie szukać sztuki XII-wiecznego renesansu? [w:] Procesy przemian w sztuce średniowiecznej: przełom-regres-innowacja-tradycja, Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki Warszawa 2014, s. 9-23. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Średniowieczna egzegeza Biblii- inspirator i promotor obrazóws podstawowych zagadnien [w:] Pielgrzym - duszpasterz - profesor: księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Janowi Góreckiemu w 70. rocznicę urodzin, Katowice: Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach 2014, s. 177-190. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
The Holy City: idea and representation in the mediewal art of Central Europe [w:] Sacra Bella Septentrionalia II: Sacred space in the state of the Teutonic Order In Prussia, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK w Toruniu 2013, s. 243-264. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Cielesność człowieka jako istotny czynnik duchowości cystersów i centralna rzeczywistość cysterskich obrazów. Analiza i interpretacja wybranych przykładów w miniatorstwie cysterskim XII i XIII wieku [w:] Studia anthropologica: pogranicza historii sztuki i kultury, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, s. 13-40. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Biblia Pauperum. Le livre allégorique qui crée des images symboliques [w:] Between allegory and symbole in the medieval art, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2013, s. 23-36. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Malarstwo książkowe na Śląsku:główne momenty przemian stylowych i treściowych [w:] Skarby uniwersyteckich kolekcji: wykłady towarzyszące wystawie jubileuszowej "Uniwersytet Wrocławski 1811-2011", Wrocław: ATUT 2013, s. 43-63. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
The garden in the medieval art of Central Europe: Mediation between natural and Supernatural [w:] Limen expectationis: księga pamiątkowa ku czci śp. prof. dr hab. Zdzislawa Klisia, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012, s. 371-379. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Górnośląska Oś Cysterska jako wkład zakonu cystersów w kształtowanie się krajobrazu kulturowego Górnego Śląska [w:] Krajobraz kulturowy a krajoznawstwo i turystyka: Ogólnopolski Sejmik Przedkongresowy, Katowice 2010, s. 42-47. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Czy istnieje hermeneutyka historii sztuki? [w:] Historia sztuki dzisiaj: Materiały LVIII ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Poznań 19-21 listopada 2009, Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki 2010, s. 63-74. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Retoryczne inspiracje w narracyjnych cyklach obrazowych wieków średnich [w:] „Visibilia et invisibilia” w sztuce średniowiecza. księga poświęcona pamięci profesor Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek, Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Warszawski 2009, s. 205-220. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Miniatorstwo lubiąskie pierwszej polowy XIV wieku [w:] Opactwo cystersów w Lubiążu i artyści, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2008, s. 61-77. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Myśl europejska Bogdana Jańskiego [w:] Dziedzictwo Bogdana Jańskiego: Służba Narodowa/, Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego 2007, s. 227-234. [więcej informacji]
Dwa nieznane inicjały figuralne Homiliarza lubiąskiego IF 663 w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu [w:] Artifex doctus: Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Gadomskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2007, s. 21-30. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

King, prophet or priest? The charisma of a consecrated ruler in the ottonian miniatures: ideological contents and the functions of presentations of the saxon dynasty emperors [w:] Roczniki Humanistyczne. Selected Papers in english 2018, s. 7-35. [więcej informacji]
Frans van Liere, An Introduction to the Medieval Bible. Cambridge: Cambridge Iniversity Press, 2015, XVI, 320 [6] s. [w:] Acta Universitatir Lodziensis:Folia Librorum 2018, s. 101-107. [więcej informacji]
King, prophet or priest? The charisma of a consecrated ruler in the ottonian miniatures: ideological contents and the functions of presentations of the saxon dynasty emperors [w:] Roczniki Humanistyczne. Selected Papers in english 2018, s. 7-35. [więcej informacji]
Kolekcje chrześcijaństwa w średniowieczu – próba odczytania znaczenia na podstawie wybranych przykładów [w:] Polonia sacra 2016, s. 121-140. [więcej informacji]
In search of the perfect wilderness. Anchoritism in Cistercian art and spirituality [w:] Folia Historica Cracoviensia 2016, s. 507-520. [więcej informacji]
Król, prorok czy kapłan?Charyzmat konsekrowanego władcy w miniaturach ottońskich: treści ideowe i funkcje przedstwień cesarzy z dynastii saskiej [w:] Roczniki Humanistyczne KUL: historia sztuki 2016, s. 5-32. [więcej informacji]
Czy Bogdan Jański stworzył teorię kultury? [w:] Zeszyty Historyczno-Teologiczne: Rocznik Zmartwychwstańców, XIX 2013, s. 101-114. [więcej informacji]
Średniowieczna retoryka jako czynnik kształtujący sztuki plastyczne. Przegląd podstawowych problemów [w:] Analecta Cracoviensia, XLIV 2012, s. 257-271. [więcej informacji]
Vorto en bildo: lingva komunikado en la mezepoka arto [w:] Scienca Revuo, R. 4, z. 4 2011, s. 217-226. [więcej informacji]
In search of expression of faith: two complementary ways in the central Europe – art and mysticism [w:] Analecta Cracoviensia, R. XLIII 2011, s. 365-375. [więcej informacji]
Dworskie inspiracje w kodeksie cysterskim: wybrane motywy zdobnicze I ikonograficzne „Moralia In Iob Santi Gregorii Magni” z Rud Wielkich (Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka, IF 149) [w:] Cistercium Mater Nostra, R. V 2011, s. 45-53. [więcej informacji]
Idea Paschy w sztuce średniowiecznej [w:] Folia Historica Cracoviensia, R. 14 2008, s. 195-208. [więcej informacji]
- W głąb przestrzeni: z badań nad warstwową strukturą przestrzeni komponowanej regionu historycznego Górnego Śląska [w:] Zarządzanie i edukacja, nr 51 2007, s. 81-87. [więcej informacji]
- Średniowieczne dziedzictwo przestrzeni wielkiej kompozycji krajobrazowej Rud Wielkich [w:] Cistercium Mater Nostra, R. 1 2007, s. 119-124. [więcej informacji]
Gesture as the expression of the Pascal Mystery in the central european Medieval Art [w:] Folia Historica Cracoviensia, R. 13 2007, s. 119-134. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Dzieło sztuki średniowiecznej – nośnik wartości artystycznych i treści intelektualnych uwikłany w wielopoziomowe konteksty społeczne, umysłowe, emocjonalne i religijne; [nr projektu:] 501-10-030100

-Średniowieczna ikonografia chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu w architekturze, rzeźbie i malarstwie Polski i Europy; [nr projektu:] 501-10-030066

-Średniowieczne malarstwo książkowe, witrażowe i tablicowe oraz rzeźba architektoniczna i ołtarzowa na ziemiach polskich; [nr projektu:] 501-10-030056

-Średniowieczna religijność oraz życie zakonne i ich wpływ na kształt kultury artystycznej; [nr projektu:] 501-10-030062

-Sztuka cysterska w odniesieniu do duchowości cysterskiej; [nr projektu:]

-Średniowieczne rękopisy iluminowane i ich treści ideowe i symboliczne; [nr projektu:] 501-10-030026

-Misterium Paschalne w sztuce średniowiecznej; [nr projektu:] 501-10-030014

-Misterium Paschalne w sztuce średniowiecznej; [nr projektu:] 13080003

-Sztuka cysterska wieków średnich; [nr projektu:] 13080004

-Miasto średniowieczne: struktura i znaczenie; [nr projektu:] 13080002

-Tematyka sakralna w sztuce średniowiecza; [nr projektu:] 130803

Wygłoszone referaty:

- Apokaliptyka i rys apokaliptyczny w dziele J. R. R. Tolkiena; [podczas konferencji:] Mit odnaleziony w fantastyce: Teologia, światopogląd i świat wartościw twórczości J. R. R. Tolkiena [miejsce konferencji:] Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2018-03-23

- Mighty and mysterious bread: the eucharistic epos based on the story of Gideon from the chalice of Włoclawek; [podczas konferencji:] International Medieval Congress [miejsce konferencji:] Leeds, Wielka Brytania, University of Leeds, 2016-07-05

- Szaty oblubienicy: czy można odczytać duchowość zakonów dokumentując i badając tkaniny z ich kościołów i skarbców?; [podczas konferencji:] Interdyscyplinarne badania tkanin zabytkowych ze zbiorów krakowskich kościołów i klasztorów [miejsce konferencji:] Kraków, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 2016-05-26

- Cistercian exegesis of twelfth century: study of selected writings and its visual correlates; [podczas konferencji:] International Congress of Medieval Studies: Cistercian Studies Conference [miejsce konferencji:] Kalamazoo, Michigan, USA, Western Michigan University, 2016-05-14

- Apostolskość księgi w sztuce wczesnego średniowiecza w Europie; [podczas konferencji:] Apostołowie barbarzyńskiej Europy [miejsce konferencji:] Kraków, Katedra Dziejów Kultury UPJPII, 2016-04-20

- Społeczeństwo i jego zjawiska; Stefana Pawlickiego myślenie o kulturze; socjologia czy filozofia kultury; [podczas konferencji:] Ksiądz Stefan Pawlicki CR: człowiek nauki i wiary w służbie odnowy społecznej i duchowej, [miejsce konferencji:] Kraków, Centrum Resurrectionis Zmartwychwstańców, 2016-02-17

- Architectura militans zakonów mniszych i rycerskich na ziemiach polskich xiii-xiv wieku,; [podczas konferencji:] La chiesa e la pace [miejsce konferencji:] Rzym (Włochy) Stacja Naukowa PAN, 2016-02-05

- Znak czasu: sposób istnienia dzieła sztuki w historycznej codzienności; [podczas konferencji:] LXIV Sesja Naukowa SHS „Sztuka na co dzień” [miejsce konferencji:] Poznań Oddział Poznański SHS, 2015-11-26

- Sztuki plastyczne w relacji do egzegezy biblijnej w wiekach średnich: od bezpośredniej zależności obrazu od komentarza do samodzielnej, obrazowej interpretacji tekstu świętego; [podczas konferencji:] V Kongres Mediewistów Polskich [miejsce konferencji:] Rzeszów Uniwersytet Rzeszowski, 2015-09-22

- Hirsau and Citeaux: Two different monastic reforms and their artistic creations of the 12th and 13tn centuries in Central Europe; [podczas konferencji:] International Medieval Congress, Leeds [miejsce konferencji:] Leeds, University of Leeds, Wielka Brytania, 2015-07-06

- W poszukiwaniu doskonalej "puszczy": anachoretyzm w duchowości i sztuce cystersow; [podczas konferencji:] W kregu kultury zakonnej. Konferencja naukowa poświęcona pamięci. o. prof. Benignusa Wanata OCD [miejsce konferencji:] Kraków, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 2015-04-10

- Emperor of Heaven or emperor of Earth? ; The ottonian Miniatures with Emperor's Representation at the Beginning of Liturgical Books; [podczas konferencji:] International Medieval Congress [miejsce konferencji:] Leeds, (Wielka Brytania), University of Leeds, 2014-07-09

- Mistrz i uczeń w miniaturach śląskich: cysterski paradygmat kontemplacji; [podczas konferencji:] IV Seminarium Sztuki i Kultury Duchowej Cystersów [miejsce konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2014-06-07

- Tablica Prawa i Łaski - temat końca średniowiecza i początku ery nowożytnej: ekskluzywny identyfikator konfesyjny czy zaprzepaszczona szansa dialogiczna?; [podczas konferencji:] Sztuka doby el Greca [miejsce konferencji:] Siedlce, Muzeum Diecezjalne, 2014-05-29

- Thirteen Century Cistercian Architecture in Polish Regiuons of Lesser Poland, Silesia and Pomerania: Regional Versions of Church Feature and Their Symbolic Meanings and Social Functions; [podczas konferencji:] 49th International Congress on Mewdieval Studies, Cictercian Studies Conference [miejsce konferencji:] Kalamazoo, Michiga, (USA), University of Western Michigan, 2014-05-09

- "Władca pierścieni" jako epos i apokalipsa; [podczas konferencji:] Między magią a rewligią. Sacrum w tworczości Tolkiena [miejsce konferencji:] Kraków, Uniwersytet Jagiellonski, 2014-03-29

- Estetyka i transcendencja chrześcijańskiej kultury; [podczas konferencji:] Kościół jest piękny [miejsce konferencji:] Kraków, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 2014-02-27

- Gdzie szukać sztuki dwunastowiecznego renesansu?; [podczas konferencji:] Przełom/Regres-Innowacja/Tradycja:Procesy pzremian w sztuce sredniowiecznej [miejsce konferencji:] Wroclaw, 2013-11-21

- The Cistercian garden: the source of sensual and spiritual pleasure; [podczas konferencji:] International Medieval Congress [miejsce konferencji:] Leeds, 2013-07-02

- Christomimesis – l’idée directrice des psautiers enluminés christo- logiques grecs et latins.; [podczas konferencji:] Mimesis in byzantine art, 5-7 września 2012 [miejsce konferencji:] Kraków, Instytut Historii Sztuki i Kultury UPJPII, Instytut Historii Sztuki UJ, 2012-12-30

- Czego pilnują legioniści w centralnej kwaterze sarkofagu pasyjnego? Symbol czy alegoria w kontekście Misterium paschalnego; [podczas konferencji:] Między symbolem a alegorią [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-12-06

- Rich books of poor monks: the book painting in service of Cistercian spirituality; [podczas konferencji:] International Medieval Congress, Leeds, 11-14 lipca 2011 [miejsce konferencji:] Leeds, Wielka Brytania, University of Leeds, 2012-07-14

- Bernard of Clairvaux nas Creator of Rules in Cistercian Art: sever evaluator of works or spiritual advisor of artists?; [podczas konferencji:] International Medieval Congress, Leeds, 9-12 lipca 2012 [miejsce konferencji:] Leeds, Wielka Brytania, University of Leeds, 2012-07-12

- Legenda obrazowa o św. Jadwidze: księga z ducha cysterskiego?; [podczas konferencji:] III Seminarium Sztuki i Kultury Duchowej Cystersów, 17-19 maja 2012 [miejsce konferencji:] Kraków, Instytut Historii Sztuki i Kultury UPJPII, 2012-05-17

- Średniowieczna retoryka jako czynnik kształtujący sztuki plastyczne: przegląd podstawowych problemów; [podczas konferencji:] Kongres Mediewistów Polskich, 19-21 września 2011 [miejsce konferencji:] Poznań Uniwersytet Adama Mickiewicza, 2011-09-21

- The Liturgy and Astrology: the "orantes" on the floor of crypte of collegiate church in Wiślica; [podczas konferencji:] British Archeological Association Conference in Cracow [miejsce konferencji:] Kraków, Collegium Maius, Biblioteka Jagiellońska, Sandomierz, 2011-07-03

- Symbol w srodowisku Słowa: cysterska symbolika XII i XIII wieku; [podczas konferencji:] II Seminarium sztuki i KUltury Duchowej Cystersów [miejsce konferencji:] Instytut Historii sztuki i Kukltury UPJPII w Krakowie, Opactwo cystersow w Krakowie -Mogile, 2011-06-02

- The Travel in the Medieval Art as an Art of Travelling in the Spiritual Ways: Some Pictorial Cycles from 13th to 15th Century; [podczas konferencji:] International Medieval Congress 2010 [miejsce konferencji:] Leeds, University of Leeds, 2010-07-14

- Dworskie Inspiracje w Kodeksie cysterskim: wybrane motywy zdobnicze i ikonograficzne „ Moralia In Iob Sancti Gregorii Magni\" z Rud (BUWR IF 149)”; [podczas konferencji:] I Seminarium Sztuki i Kultury Duchowej Cystersów [miejsce konferencji:] Kraków-Mogiła, opactwo cysterskie., 2010-05-21

- Architektura graniczna: budowle na wewnętrznych rubieżach chrześcijaństwa; [podczas konferencji:] Pogranicza chrześcijaństwa [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-05-13

- Górnośląska Oś Cysterska jako wkład zakonu cystersów w kształtowanie się krajobrazu kulturowego Górnego Śląska; [podczas konferencji:] Krajobraz kulturowy a krajoznawstwo i turystyka: Ogólnopolski Krajoznawczy Sejmik Przedkongresowy [miejsce konferencji:] Katowice, 2010-04-23

- Czy istnieje hermeneutyka historii sztuki?; [podczas konferencji:] Historia sztuki dzisiaj. LVIII Ogolnopolska Sesja Naukowa Stowarzyszenia Historykow Sztuki [miejsce konferencji:] Poznań, 2009-11-20

- Biblia pauperum: le livre allégorique qui crée des images symbolique; [podczas konferencji:] Between alegory and symbol in the Medieval Art [miejsce konferencji:] Kraków, Instytut Historii Sztuki i Kultury UPJPII, 2009-10-24

- In search of the expression of faith: two complementary ways in Central Europe - art and mystics.; [podczas konferencji:] International Medieval Congress 2009 [miejsce konferencji:] Leeds, University of Leeds, 2009-07-15

- The garden in the medieval art of Central Europe: mediation between natural and supernatural; [podczas konferencji:] International Medieval Congress 2008 [miejsce konferencji:] Leeds, University of Leeds, 2008-07-09

- Retoryczne inspiracje w narracyjnych cyklach obrazowych wieków średnich; [podczas konferencji:] „Visibilia et invisibilia” w sztuce średniowiecza [miejsce konferencji:] Warszawa, 2007-10-17

- The Holy City: idea and representation in the medieval art of Central Europe; [podczas konferencji:] International Medieval Congress 2007 [miejsce konferencji:] Leeds, University of Leeds, 2007-07-11