Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

ks. dr Szymon Tracz

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – adiunkt

Email: szymon.tracz@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Historii Sztuki Starożytnej i Średniowiecznej

Dyżur:
Wtorek godz. 7.15-8.00 ul. Sławkowska 32

Curriculum Vitae:

2017 – Dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Bielsku-Białej

2015 – Przewodniczący Komisji Architektury i Sztuki Sakralnej Diecezji Bielsko-Żywieckiej

2015 – Konserwator Zabytków Architektury i Sztuki Sakralnej Diecezji Bielsko-Żywieckiej

2015 – Stypendium Fundacji Lanckorońskich (Florencja)

2010 – Prowadzenie zajęć z zakresu historii sztuki średniowiecznej w Instytucie Historii Sztuki i Kultury UPJPII w Krakowie

2010 - 2016 – Zastępca Dyrektora Instytutu Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

2009 – Prowadzenie wykładu monograficznego w Instytucie Historii Sztuki i Kultury UPJPII w Krakowie

2009 – Uzyskanie tytułu doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia sztuki w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Kraków: Wydawnictwo Ścieżki Wiary 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kościół parafialny św. Andrzeja Apostoła w Szaflarach, Szaflary: Zakład Poligraficzny "MK" s.c. 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Niebiański Splendor. Opowieść o drewnianym kościele św. Andrzeja Apostoła z 1. poł. XVI w. w Gilowicach, Kraków-Gilowice: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bractwa religijne w dekanacie żywieckim (1598-1772), Kraków: Wydawnictwo UNUM 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Korona oddana Bogu - ikonografia św. Ludwika z Tuzluzy w "Węgierskim legendarium andegaweńskim" [w:] O miejsce książki w historii sztuki. Część II. Państwo i Kościół. W rocznicę chrztu Polski: Muzeum Narodowe w Krakowie 2019, s. 41-53. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kapliczka z figurą Najświętszego Serca Pana Jezusa [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Polichromia w tzw. celi aptecznej [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 16-22. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Św. Benedykt [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 264-265. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Św. Benedykt [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 136-137. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Chrystus upadający pod krzyżem [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 352-353. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Światło ze Światłości" - epifanie chrystologiczne w sztuce środkowych Włoch w okresie Trecenta i w pierwszej połowie Quattrocenta [w:] Światło w dziejach człowieka, sztuce, religii, nauce i technice, tom II: Muzeum Podkarpackie w Krośnie 2018, s. 141-168. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Św. Alojzy Gonzaga [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 266-267. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ołtarzyk domowy [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 283-286. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Troska benedyktynek o dziedzictwo artystyczne w Staniątkach [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach 2018, s. 45-57. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nowo odkryte gotyckie malowidła ścienne w kościele św. Jerzego w Cieszynie [w:] Sztuka pograniczy. Studia z historii sztuki.: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Wydawnictwo KUL w Lublinie 2018, s. 179-199. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Św. Helena [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 247-248. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ostatnia Wieczerza [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 220-221. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Relikwiarz różnych świętych [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 88-88. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Veraicon [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 490-491. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kufer [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 357-357. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Komplet mebli salonowych [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 354-355. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Matka Boska z Dzieciątkiem [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 116-117. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Modlitwa św. Onufrego [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 132-133. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Św. Benedykt [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 200-201. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Św. Anzelm [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 192-193. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Chrystus i zakonnica niosący krzyże [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 152-153. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Apoteoza św. Benedykta [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 268-269. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Najświętsze Serce Pana Jezusa [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 396-397. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 304-305. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Św. Benedykt [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 290-291. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Św. Antoni Padewski [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 286-287. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Komunia św. Onufrego [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 274-278. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Matka Boska z Dzieciątkiem [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 348-349. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Chrystus u słupa [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 350-351. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Św. Benedykt [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 482-483. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przyjęcie św. Alojzego Gonzagi do Zakonu w Rzymie [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 372-373. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wizja św. Benedykta opata [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 368-369. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Matka Boska Śnieżna [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 354-355. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dwa obrazy "Ecce Homo" [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Św. Benedykt [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 393-393. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 424-425. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ecce Homo [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 404-405. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ecce Homo [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 402-403. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Chrystus w ciemnicy [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 400-401. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Św. Antoni Padewski [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 430-431. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Św. Benedykt [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 448-449. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ecce Homo [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 476-477. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Widok klasztoru w Staniątkach od północnego wschodu [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 472-473. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Matka Boska Śnieżna [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 456-457. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Fotel dla biskupa i dwa taborety [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 352-353. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Św. Alojzy Gonzaga [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 257-258. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Widok klasztoru w Staniątkach od zachodu [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 544-544. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Św. Jan Ewangelista [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 550-551. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ecce Homo [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 542-543. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Św. Benedykt [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 541-541. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Św. Andrzej Bobola [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 540-540. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Apoteoza św. Benedykta [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 555-557. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Veraicon [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 560-561. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kredens włoski [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 350-351. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Veraicon [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 598-699. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kanony ołtarzowe [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 588-589. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Apoteoza św. Benedykta opata [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 568-569. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
14 Stacji Drogi krzyżowej [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 600-605. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Veraicon [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 608-609. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sepet [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 323-323. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Świecznik przenośny [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 139-139. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Lawetarz [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 100-101. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Odblaśnica [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 99-99. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pultynek [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 324-324. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sepet [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 325-325. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dzbanek i misa do ablucji [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 57-56. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Trzy krzesła i taboret [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 332-333. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sześć krzeseł i taboret [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 330-331. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kredens włoski [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 326-327. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dwa taborety [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 337-337. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Stolik owalny [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 335-336. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kuferek [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Krzesło [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 358-358. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zegar kaflowy [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 361-362. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Szafeczka z sentencją [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 805-806. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zegar "bracket clock" [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 363-364. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Komoda [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 338-339. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Stół klapak [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 340-341. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Komplet mebli do siedzenia (kanapa, dwa fotele, 12 krzeseł) [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 347-349. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Fotel [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 346-346. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kanapa i podnóżek [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 344-345. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Komplet mebli salonowych [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 342-343. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zegar szafkowy wiszący Dachluhr [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 377-378. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Metronom [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 379-379. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zegar szafkowo-podłogowy [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 368-369. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zegar kominkowo-portykowy [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 370-371. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zegar "bracket clock" [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 365-367. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zegar gabinetowy [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 372-373. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zegasr z budzikiem [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 374-375. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zegar kieszonkowy z drewnianą podstawką [w:] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 375-276. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kilka uwag o strukturze i dekoracji tzw. „Novum passionale de sanctis (Legenda aurea)” w zbiorach Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralne [w:] Klejnot w koronie. 650-lecie konsekracji katedry krakowskiej: Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej 2017, s. 279-313. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kilka uwag o gotyckiej i renesansowej polichromii w prezbiterium kościoła parafialnego Św. Jakuba Apostoła w Simoradzu na Śląsku Cieszyńskim [w:] Tendit in ardua virtus. Studia ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Kuczmanowi w siedemdziesięciolecie urodzin: Zamek Królewski na Wawelu Państwowe Zbiory Sztuki; Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2017, s. 49-63. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Tronująca Madonna z Dzieciątkiem" Bernarda Daddiego z kolekcji Lanckorońskich na Wawelu w kontekście idei Nieba jako Niebieskiego Jeruzalem [w:] Niebo-tradycje, przekazy, inspiracje: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydawnictwo JEDNOŚĆ 2017, s. 387-404. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Obrazy Sana di Pietro z kolekcji Lanckorońskich na Wawelu jako owoc pobożności i element religijnego krajobrazu XV-wiecznej Sieny [w:] Sacrum w mieście – średniowiecze i wczesna epoka nowożytna. Wymiar religijny, kulturalny i społeczny: AIK, WAM 2016, s. 131-150. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dekoracje ornamentalne w italianizujących malowidłach ściennych na terenie Królestwa Węgierskiego pod berłem Andegawenów [w:] Ornament i dekoracja dzieła sztuki. Studia z historii sztuki: Warszawa, Stowarzyszenie Historyków Sztuki 2015, s. 91-104. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Troska o artystyczne dziedzictwo sztuki sakralnej w Diecezji Bielsko-Żywieckiej w latach 1992-2012. Analiza wybranych zagadnień [w:] In aedificationem Corporis Christi. W 50-lecie święceń prezbiteria tu Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego Pierwszego Pasterza Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Bielsko-Biała - Kraków: Wydawnictwo "Czuwajmy" 2013, s. 347-373. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Między Pragą, Budą i Asyżem - gotyckie malarstwo ścienne Johannesa Aquili z końca XIV w. [w:] Centrum, prowincje, peryferia - wzajemne relacje w dziejach sztuki, Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy 2013, s. 11-29. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przedstawienia reprezentacyjne św. Mikołaja biskupa w nawiązaniu do scen z jego legendy w średniowiecznej sztuce Środkowej Europy [w:] Limen expectationis. Księga ku czci ks. prof. dr hab. Zdzisława Klisia, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2012, s. 381-396. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Legenda o obdarowaniu trzech panien w ikonografii św. Mikołaja [w:] Wychowanie ku wartościom, Sandomierz 2006, s. 211-230. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Zachowane baldachimy procesyjne na terenie Małopolski z wieku XVII i XVIII [w:] Folia Historica Cracoviensia 2018, s. 197-229. [więcej informacji]
„Madonna in trono col Bambino” di Bernardo Daddi nella collezione Lanckoroński del Castello di Wawel [w:] Roczniki Humanistyczne 2017, s. 5-33. [więcej informacji]
Wybrane problemy z ikonografii chrześcijańskiej w wawelskiej części kolekcji Lanckorońskich [w:] Studia Waweliana 2017, s. 49-64. [więcej informacji]
Widzialny znak niewidzialnej łaski. Tzw. komplet żywiecki w skarbcu katedry na Wawelu w świetle badań źródłowych i ikonograficznych [w:] Folia Historica Cracoviensia 2017, s. 427-463. [więcej informacji]
Obraz „Św. Hieronim w pracowni” z kolekcji Lanckorońskich na Wawelu – iluzja i realizm na styku malarstwa włoskiego i niderlandzkiego przełomu XV i XVI w. [w:] Świat i Słowo, 1 (22) 2014, s. 19-34. [więcej informacji]
Natalia Nowakowska, Królewski kardynał. Studium kariery Fryderyka Jagiellończyka (1468-1503), tłum. Tomasz Gromelski, Towarzystwo Naukowe SOCIETAS VISTULANA [w:] Folia Historica Cracoviensia, T. XVIII 2012, s. 287-307. [więcej informacji]
Bractwa religijne w dekanacie żywieckim w XVII i XVIII w. [w:] Gronie. Historia-Kultura-Sztuka. Wydawnictwo poświęcone Żywiecczyźnie i Beskidom, II (XXVI) 2010, s. 19-33. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Przedstawienie narracyjne legendy św. Mikołaja, biskupa w sztuce średniowiecznej Europy Środkowej; [nr projektu:] 501-10-030010

-Między Pragą, Budą i Asyżem - gotyckie malarstwo ścienne Jana Aquli z koń. XIV w.; [nr projektu:]

Wygłoszone referaty:

- Szembekowska kaplica Najświętszego Salwatora przy katedrze we Fromborku jako Palladium Świętej Warmii; [podczas konferencji:] Kaplice w katedrach i kolegiatach. Funkcja-architektura-transformacja. [miejsce konferencji:] Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, 2019-06-13

- Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej z daru króla Jana Kazimierza w Rajczy; [podczas konferencji:] Interdyscyplinarna konferencja w 25. rocznicę śmierci ks. prof. Janusza St. Pasierba [miejsce konferencji:] Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2018-12-06

- Bogu na chwałę, ludziom ku pamięci. Żywiecka fara jako miejsce upamiętnienia mieszczan oraz kolejnych właścicieli Żywca; [podczas konferencji:] Fara w mieście od średniowiecza do współczesności. Społeczeństwo, duchowość, architektura, wystrój [miejsce konferencji:] Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018-11-16

- Artystyczna oprawa brackich świąt i uroczystości w diecezji krakowskiej do roku 1783; [podczas konferencji:] Oprawa artystyczna świąt i uroczystości w Polsce i z Polską związanych do roku 1939. Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa [miejsce konferencji:] Instytut Historii Sztuki Uniwersytet Jagielloński, 2018-10-12

- Kilka uwag o gotyckim malarstwie na pograniczu śląsko-małopolskim w kontekście ostatnich odkryć konserwatorskich; [podczas konferencji:] Sztuka pograniczy. LXVI ogólnopolska sesja naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki [miejsce konferencji:] Lublin - Centrum Spotkania Kultur, 2017-11-16

- Prace konserwatorskie przy sakralnych obiektach zabytkowych z terenu powiatu bielskiego; [podczas konferencji:] Dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-słowackiego [miejsce konferencji:] Kozy - Pałac Czeczów, 2017-11-14

- Symbole ikonograficzne świętych na obrazach w XVI-wiecznym starowiejskim drewnianym kościele; [podczas konferencji:] XXV Europejskie Dni Dziedzictwa - Krajobraz dziedzictwa-dziedzictwo krajobrazu [miejsce konferencji:] Stara Wieś, 2017-09-09

- Sztuka sakralna Księstwa Oświęcimskiego 1315-1564; [podczas konferencji:] Księstwo Oświęcimskie. Dzieje – ludzie – kultura – dziedzictwo [miejsce konferencji:] Muzeum Zamek w Oświęcimiu, 2017-03-31

- XVII-wieczna dekoracja malarska tzw. apteczki w klasztorze benedyktynek w Staniątkach; [podczas konferencji:] Kultura i sztuka benedyktynek i benedyktynów w Polsce i Europie [miejsce konferencji:] Zamek w Niepołomicach - Opactwo PP. Benedyktynek w Staniątkach, 2016-10-15

- "Światło ze Światłości" - epifanie chrystologiczne w sztuce środkowych Włoch w okresie Trecenta i 1. poł. Quattrocenta; [podczas konferencji:] Światło w dziejach człowieka, sztuce, religii, nauce i technice, cz. II [miejsce konferencji:] Pałac Biskupi w Krośnie, 2016-09-21

- Staropolskie baldachimy procesyjne w Małopolsce; [podczas konferencji:] Blask i splendor. Rzemiosło artystyczne od średniowiecza do współczesności [miejsce konferencji:] Instytut Historii Sztuki i Kultury UPJPII w Krakowie, 2016-06-22

- Korona oddana Bogu - ikonografia św. Ludwika z Tuluzy w "Węgierskim legendarium andegaweńskim"; [podczas konferencji:] Państwo i Kościół. W rocznicę chrztu. [miejsce konferencji:] Muzeum Narodowe w Krakowie, 2016-03-02

- Obrazy Sano di Pietro z kolekcji Lanckorońskich na Wawelu jako wyraz pobożności i element religijnego krajobrazu XV-wiecznej Sieny; [podczas konferencji:] Sacrum w mieście: wymiar religijny, kulturalny i społeczny [miejsce konferencji:] Kraków - Akademia Ignatianum, 2015-11-25

- Widzialny znak niewidzialnej łaski. Ikonografia siedmiu sakramentów świętych na tzw. Komplecie żywieckim w skarbcu katedry na Wawelu; [podczas konferencji:] Kultura religijna Małopolski w średniowieczu i dobie nowożytnej [miejsce konferencji:] Instytut Historii Sztuki i Kultury UPJPII w Krakowie, 2015-05-29

- Wybrane problemy z ikonografii świętych franciszkańskich w „Węgierskim legendarium andegaweńskim”; [podczas konferencji:] Sztuka w kręgu krakowskich franciszkanów i klarysek [miejsce konferencji:] Instytut Historii Sztuki UJ i Klasztor Ojców Franciszkanów w Krakowie, 2015-05-21

- „Tronująca Madonna z Dzieciątkiem” Bernarda Daddiego z kolekcji Lanckorońskich na Wawelu w kontekście idei nieba jako Niebieskiego Jeruzalem w sztuce XIV i XV w.; [podczas konferencji:] Niebo w humanistyce, w przyrodoznawstwie, w teologii [miejsce konferencji:] Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2015-05-19

- Dekoracje ornamentalne w italianizujących malowidłach ściennych na terenie Królestwa Węgierskiego pod berłem Andegawenów; [podczas konferencji:] Ornament i dekoracja dzieła sztuki – XIII Ogólnopolska sesja naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki [miejsce konferencji:] Instytut Historii Sztuki UJ Kraków, 2014-11-21

- Wybrane problemy z ikonografii chrześcijańskiej w wawelskiej części kolekcji Lanckorońskich; [podczas konferencji:] Dar dla narodu - 20-lecie obecności kolekcji Lanckorońskich na Wawelu [miejsce konferencji:] Zamek Królewski na Wawelu, 2014-10-23

- Funkcja przedstawień legendy św. Mikołaja w sztuce średniowiecznej Europy Środkowej; [podczas konferencji:] Św. Mikołaj Biskup Miry w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś. Perspektywa uniwersalna i regionalna [miejsce konferencji:] Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie, 2013-11-05

- Wpływ wędrówki relikwii św. Mikołaja biskupa ze Wschodu na Zachód w kształtowaniu się jego ikonografii w średniowiecznej Europie; [podczas konferencji:] Itinera clericorum-kulturotwórcze i religijne aspekty podróży duchownych [miejsce konferencji:] Akademia Ignacianum w Krakowie - Wydział Filozoficzny, 2013-10-23

- Miedzy Pragą, Budą i Asyżem - gotyckie malarstwo ścienne Johannesa Aquili z końca XIV w.; [podczas konferencji:] Centrum-Prowincje-Peryferia. Wzajemne relacje w dziejach sztuki [miejsce konferencji:] Uniwersytet Łódzki, 2012-10-11

- Umiłowanie sztuki w życiu Ojca Świętego Jana Pawła II – Kaplica Redemptoris Mater w Watykanie; [podczas konferencji:] „Bądźcie wszyscy jednym!” Dziękczynna ekumeniczna konferencja z okazji beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II [miejsce konferencji:] Budapeszt, 2011-04-15