Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

ks. dr Mariusz Trąba

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – starszy wykładowca

Email: mariusz.traba@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Historii XIX i XX wieku

Funkcje dydaktyczne:
- Kierownik specjalności historia Kościoła (rok akademicki: 2011/12 )

Dyżur:
Rok akademicki: 2019/2020 semestr: zimowy dyżur: poniedziałek, godz. 13.00-13.30, sala 222c (budynek dydaktyczny na ul. Franciszkańskiej)

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Wiara i Niepodległość. Religijne i patriotyczne tradycje terenów obecnej diecezji sosnowieckiej (XIX-XX wiek), Katowice-Sosnowiec-Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej 2019.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przemiany ludnościowe w parafiach Zagłębia Dąbrowskiego w świetle danych z ksiąg metrykalnych (1945-1989), Bielsko-Biała: Wydawnictw Cum Laude; Mariusz Trąba 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Żródła do dziejów parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dąbrowie Górniczej-Strzemieszycach., Kraków 2012.[więcej informacji]
Historia parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dąbrowie Górniczej - Strzemieszycach (1911-2011)., Katowice 2011.[więcej informacji]
Czeladź w latach II wojny światowej (1939-1945). Żródła i materiały z archiwów kościelnych. 2011.[więcej informacji]
Przypadek ks. Brunona Magotta. Studium źródłoznawcze dokumentacji kościelnej i akt aparatu bezpieczeństwa., Katowice 2010.[więcej informacji]
Koronacja figury Matki Bożej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej (19 maja 1968)., Dąbrowa Górnicza 2008.[więcej informacji]
Parafia św. Barbary w Sosnowcu 1908-2008., Katowice 2008.[więcej informacji]
"Kościół nie da się zagrodzić łańcuchami..." Uroczystości milenijne w Sosnowcu (20-21 maja 1967), Katowice: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu 2007.[więcej informacji]
Ks. dr Teodor Kubina. Działalność narodowa i społeczna w latach 1905-1925., Świętochłowice 2002.[więcej informacji]

Publikacje - artykuły książkowe:

Życie religijne w Dąbrowie Górniczej w latach 1990-2015 [w:] Dąbrowa Górnicza. Monografia. T. 3, cz. 2: Dzieje miasta: Muzeum Miejskie "Sztygarka" - Dąbrowa Górnicza 2019, s. 418-444. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dzieje życia religijnego na terenach obecnej diecezji sosnowieckiej w XIX i XX wieku (stan badań i postulaty badawcze) [w:] Wiara i Niepodległość. Religijne i patriotyczne tradycje terenów obecnej diecezji Sosnowieckiej (XIX-XX wiek): Instytut Pamięci Narodowej 2019, s. 15-45. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wychowanie patriotyczne i religijne w szkołach Zagłębia Dąbrowskiego w okresie międzywojennym [w:] Wiara i Niepodległość. Religijne i patriotyczne tradycje terenów obecnej diecezji Sosnowieckiej (XIX-XX wiek): Instytut Pamięci Narodowej 2019, s. 191-233. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Życie religijne w Dąbrowie Górniczej w latach 1945-1989 [w:] Dąbrowa Górnicza. Monografia. T. 3, cz. 2: Dzieje miasta: Muzeum Miejskie "Sztygarka" - Dąbrowa Górnicza 2019, s. 259-286. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rola osób świeckich w staraniach o powstanie parafii i budowę kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy ma Osiedlu Stałym w Jaworznie w latach 1957-1989 [w:] Wiara i Niepodległość. Religijne i patriotyczne tradycje terenów obecnej diecezji Sosnowieckiej (XIX-XX wiek): Instytut Pamięci Narodowej 2019, s. 465-513. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ksiądz Teodor Kubina - duszpasterz wobec problemów społeczno-politycznych Górnego Śląska (1917-1925) [w:] Korfanty i inni... Rok 1918 na Górnym Śląsku: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląśkiego w Katowicach 2018, s. 117-134. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kościół katolicki i życie religijne miasta w XIX i XX wieku [w:] Ośwęcim - miasto pogranicza: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego; Muzeum Zamek w Oświęcimiu 2018, s. 421-466. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Działalność charyatywna i samarytańska posługa Zgromadzenia Sióśtr Matki Bożej Miłosierdzia na terenie Łagiewnik w latach pierwszej i drugiej wojny światowej [w:] Od miłosierdzia do Miłosierdzia. 150 lat Zgromadzenia Sióśtr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie: Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJP2 w Krakowie, Zgromadzenie Sióśtr Mati Bożej Miłosier 2018, s. 95-133. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kościół katolicki w POlsce wobec kryzysku społeczno-ekonomicznego przełomu lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku (wybrane zagadnienia) [w:] Europa XX-XXI wieku. Społeczno-polityczne konsekwencje kryzysów: Uniwersytet Śląski w Katowicach 2017, s. 69-96. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Stosunki wyznaniowe na terenie Dąbrowy Górniczej (1795-1914) [w:] Dąbrowa Górnicza. Monografia. T. 3, cz. 1.: Muzeum Miejskie "Sztygarka" w Dąbrowie Górniczej 2016, s. 239-270. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kulturotwórcza rola Kościołów i związków wyznaniowych w przestrzeni Miejskiej Sosnowca [w:] Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje.: Muzeum w Sosnowcu 2016, s. 274-299. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Stosunki wyznaniowe na terenie Dąbrowy Górniczej (1914-1945)) [w:] Dąbrowa Górnicza. Monografia. T. 3, cz. 1.: Muzeum Miejskie "Sztygarka" w Dąbrowie Górniczej 2016, s. 597-624. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zadroże [w:] Encyklopedia katolicka, t. 20: Towarzystwo Naukowe KUL 2014, s. 1168-1169. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zagłębie Dąbrowskie [w:] Węzły pamięci niepodległej Polski: Muzeum Historii Polski, Fundacja Węzły Pamięci 2014, s. 933-936. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Królowa Korony Polskiej [w:] Węzły pamięci niepodległej Polski: Muzeum Historii Polski, Fundacja Węzły Pamięci 2014, s. 370-372. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jasna Góra [w:] Węzły pamięci niepodległej Polski 2014, s. 264-266. [więcej informacji]
Huta "Bankowa" [w:] Węzły pamięci niepodległej Polski: Muzeum Historii Polski, Fundacja Węzły Pamięci 2014, s. 242-244. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Częstochowa [w:] Węzły pamięci niepodległej Polski: Muzeum Historii POlski, Fundacja Węzły Pamięci 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Targoszyce [w:] Encyklopedia katolicka, t. 19: Towarzystwo Naukowe KUL 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

III powstanie śląskie we wspomnieniach porucznik Leopoldyny Staweckiej [w:] "Textus et Studia" 2017, s. 129-159. [więcej informacji]
Udział porucznik Leopoldyny Staweckiej w III powstaniu śląskim - czas walki o wolność ojczyzny i czas osobistych rozterek [w:] "Śląski Almanach Powstańczy" 2017, s. 41-66. [więcej informacji]
Dwadzieścia lat działalności Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej (1995-2015) [w:] "Zeszyty Pastoralne Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej" 2016, s. 7-47. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Duchowieństwo a władza, władza a duchowieństwo - sytuacja na ziemiach polskich w XIX i XX wieku.; [nr projektu:] 501-10-030057

-Działalność biskupów polskich w okresie międzywojennym; [nr projektu:] 501-10-030044

-Kościół a struktury państwowe w PRL-próby porozumienia i konflikty; [nr projektu:] 501-10-030042

-Spory i polemiki społeczno-polityczne II RP; [nr projektu:] 501-10-030023

-Dzieje duchowieństwa i instytucji kościelnych na terenach obecnej diecezji sosnowieckiej; [nr projektu:] 501-10-030024

-Dzieje Kościoła Katolickiego w Zagłębiu Dąbrowskim w XIX i XX wieku; [nr projektu:] 130401

-Dzieje duchowieństwa i instytucji kościelnych na terenach obecnej diecezji sosnowieckiej; [nr projektu:] 13040001