Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

ks. dr Krzysztof Tyburowski

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – adiunkt

Email: krzysztof.tyburowski@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Historii Starożytnej i Średniowiecznej

Dyżur:
Semestr zimowy 2015/16: piątki: 16.30-17.15. pokój profesorski WHiDK (ul. Franciszkańska 1)

Curriculum Vitae:

2015 – Konferencje z historii starożytnego Kościoła w Instytucie Św. Piotra Sansa w Fuzhou (Chiny)

2014 - 2015 – prowadzenie lektoratu z języka hiszpańskiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie

2008 - 2012 – Okazjonalne wykłady z patrologii w Wyższym Seminarium Duchownym we Lwowie

2007 - 2015 – Praca na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie (asystent: 2007-2009, adiunkt: 2009-2014, 2012-2013: p.o. kierownika katedry Historii Starożytnej)

2001 - 2014 – prowadzenie lektoratu z języka włoskiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie

2001 - 2005 – wykłady z patrologii i sakramentologii w Instytucie Nauk Religijnych w Gródku (diecezja Kamieniec Podolski, Ukraina)

2000 - 2005 – wykłady z patrologii i sakramentologii w Wyższym Seminarium Duchownym w Gródku (diecezja Kamieniec Podolski, Ukraina)

1999 - 2015 – wykłady z patrologii w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie

1999 – doktorat obroniony na Istituto Patristico "Augustinianum" w Rzymie: "L'umanita' peccatrice prima della venuta di Cristo nel Commento al Corpus Paolino dell'Ambrosiaster"

1999 - 2005 – Prowadzenie wykładów i ćwiczeń z "Wstępu do chrześcijaństwa" i języka polskiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie

1999 - 2001 – prowadzenie lektoratu z języków ukraińskiego i hiszpańskiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie

1999 - 2000 – prowadzenie lektoratu z języka czeskiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie

1996 – licencjat obroniony na Istituto Patristico "Augustinianum" w Rzymie: "Le diverse tappe della storia della salvezza nel "Commento alla Lettera ai Romani" dell'Ambrosiaster"

1996 – dyplom "in teologia e scienze patristiche" przyznany na Istituto Patristico "Augustinianum" w Rzymie

1992 – praca magisterska obroniona na KUL: "Przyczyny zwalczania religii według Włodzimierza Ilicza Lenina"

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

1. L’umanità peccatrice prima della venuta di Cristo nel Commento al Corpus Paolino dell’Ambrosiaster, Roma: Augustinianum 1999.[więcej informacji]

Publikacje - artykuły książkowe:

Bóg jako główny wychowawca w starochrześcijańskiej wizji wychowania [w:] Błogosławiona Matka Zofia Czeska prekursorka integralnego wychowania dzieci i młodzieży 2013, s. 13-24. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
The Apostolic Tradition of Hippolytus. Some New Suggestions [w:] Fructus Spiritus est Caritas. Księga Jubileuszowa dedykowana ks. prof. Franciszkowi Drączkowskiemu, Lublin: KUL 2011, s. 443-453. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Reguły katechumenatu w \"Tradycji Apostolskiej” Hipolita Rzymskiego w kontekście sytuacji wczesnego Kościoła [w:] Katechumenat i inicjacja chrześciajńska w Kościele starożytnym, Lublin: Polihymnia 2011, s. 111-120. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wymiary przeżywania niedzieli w myśli chrześcijańskich autorów kartagińskich pierwszej połowy III wieku [w:] Starożytność chrześcijańska. Materiały zebrane, Kraków: Unum 2010, s. 95-109. [więcej informacji]
4. Unus Adam peccavit in omnibus / in Adam omnes peccaverunt. La solidarietà del genere umano con il peccato di Adamo nel pensiero esegetico dell’Ambrosiaster [w:] Ecclesiae Premisliensi serviens. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Infułatowi doktorowi Stanisławowi Zygarowiczowi, Przemyśl: Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej 2001, s. 551-568. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Grzech według Tertuliana [w:] Studia Sandomierskie 2016, s. 171-181. [więcej informacji]
Katechumenat w "Traditio Apostolica" Hipolita Rzymskiego jak przykład starożytnej katechezy [w:] Studia Leopoliensia 2016, s. 237-244. [więcej informacji]
"Paenitentia" i "Exomologesis" w "De paenitentia" Tertuliana [w:] Resovia Sacra 2016.[więcej informacji]
Wokół dokumentu Benedykta XVI \"Summorum Pontificum\". Racje dla jego uzasadnienia [w:] Studia Leopoliensia, 5 2012, s. 377-402. [więcej informacji]
Senectus/senex/senior w pismach św. Grzegorza Wielkiego [w:] Vox Patrum, 56 2011, s. 427-436. [więcej informacji]
Ieiunium and eleemosyna / caritas as Important Elements on the Christian’s Way to Perfection according to the Sermons of St Leo the Great. [w:] Studia Patristica, 51 2011, s. 133-147. [więcej informacji]
Historyczne racje dla poprawnej pisowni łacińskich nazw własnych: Rzeszów / rzeszowski [w:] Studia Sandomierskie, 17, z. 1-2 2010, s. 189-196. [więcej informacji]
La concordanza degli Excerpta di Vincenzo di Lérins con le opere di Agostino d’Ippona [w:] Vox Patrum, 55 2010, s. 655-665. [więcej informacji]
35. Protokół powizytacyjny z parafii czudeckiej z 1793 roku. Wstęp, komentarz, przygotowanie do druku i tłumaczenie [w:] Resovia Sacra, 17 2010, s. 79-89. [więcej informacji]
Nieznany dokument Stolicy Apostolskiej zezwalający na odprawianie mszy w kaplicy prywatnej na zamku w Czudcu [w:] Studia Sandomierskie, 16, z. 1-2 2009, s. 253-260. [więcej informacji]
Kontekst historyczno-kościelny dokumentu Benedykta XVI Summorum Pontificum z 7 lipca 2007 r. [w:] Studia Sandomierskie, 16, z. 3-4 2009, s. 147-173. [więcej informacji]
Ancora sul ruolo del demonio nella storia secondo un Anonimo del IV secolo [w:] Vox Patrum, 28, z. 52/2 2008, s. 1265-1275. [więcej informacji]
Le linee principali del Commentarius in Epistulas Paulinas di un Anonimo del IV secolo [w:] Resovia Sacra, 14/15 2008, s. 149-158. [więcej informacji]
Il peccato di Adamo e il suo influsso sulla storia dell’umanità secondo un Anonimo del IV secolo [w:] Studia Sandomierskie, 15, z. 2-3 2008, s. 181-194. [więcej informacji]
Człowiek jako obraz i podobieństwo Boga w myśli św. Grzegorza z Nyssy [w:] Studia Sandomierskie, 14, z. 2-4 2007, s. 313-320. [więcej informacji]
Niedziela w myśli Tertuliana [w:] Teologia Patrystyczna, 4 2007, s. 73-88. [więcej informacji]
Legis naturalis essentia secundum nonnullos Ecclesiae primitivae scriptores – lineamenta generalia [w:] Resovia Sacra, 13 2006, s. 35-47. [więcej informacji]
Śmierć jako konsekwencja grzechu Adama według myśli Ambrozjastra [w:] Studia Sandomierskie, 12, z. 1 2005, s. 61-70. [więcej informacji]
L’importanza della Traditio Apostolica di Ippolito di Roma per la vita della Chiesa – Temi generali [w:] Resovia Sacra, 12 2005, s. 71-86. [więcej informacji]
Il Codex Theodosianus [w:] Studia Sandomierskie, 12, z. 2 2005, s. 99-107. [więcej informacji]
La sconfitta del diavolo e la redenzione del genere umano mediante l’opera salvifica di Cristo nel Commentarius in Epistulam ad Romanos dell’Ambrosiaster, 4 (2005), s. 547-556. [w:] Studia Catholica Podoliae, 4 2005, s. 547-556. [więcej informacji]
Moechia i fornicatio jako delicta inremissibilia w De pudicitia Tertuliana [w:] Studia Sandomierskie, 12, z. 4 2005, s. 133-144. [więcej informacji]
Struktura piekieł według Ambrozjastra [w:] Studia Sandomierskie, 11, z. 4 2004, s. 119-129. [więcej informacji]
Ambrozjaster i zarys jego wizji historii zbawienia [w:] Studia Sandomierskie, 11, z. 2 2004, s. 265-276. [więcej informacji]
Homo ad imaginem Dei w teologii Ambrozjastra [w:] Studia Catholica Podoliae, 3 2004, s. 383-402. [więcej informacji]
Le conseguenze della risurrezione di Cristo nel pensiero dell’Ambrosiaster [w:] Studia Catholica Podoliae, 3 2004, s. 375-382. [więcej informacji]
Wkład Damazego w kościelne i świeckie umocnienie władzy papiestwa [w:] Vox Patrum, 24, z. 46-47 2004, s. 211-222. [więcej informacji]
L’importanza della Legge Mosaica nello sviluppo della storia della salvezza secondo il Commentarius in Epistulam ad Romanos dell’Ambrosiaster [w:] Resovia Sacra, 11 2004, s. 49-71. [więcej informacji]
Bóg i diabeł i ich formae i exempla dla człowieka według myśli Ambrozjastra [w:] Studia Sandomierskie, 11, z. 3 2004, s. 135-152. [więcej informacji]
L’influsso del peccato di Adamo sugli elementi della natura umana nel pensiero dell’Ambrosiaster [w:] Studia Catholica Podoliae, 3 2004, s. 363-373. [więcej informacji]
L’importanza dell’incarnazione del Figlio di Dio nel Commentarius in Epistulam ad Romanos dell’Ambrosiaster [w:] Resovia Sacra, 9/10 2003, s. 95-105. [więcej informacji]
Przedmiot grzechu Adama w myśli Ambrozjastra na tle współczesnego mu status quaestionis [w:] Studia Sandomierskie, 10 2003, s. 239-251. [więcej informacji]
I diritti del diavolo sull’umanità peccatrice nella teologia dell’Ambrosiaster [w:] Studia Catholica Podoliae, 2 2003, s. 489-501. [więcej informacji]
Chrystus jako Legatus / Vicarius Dei i Archangelus / Primus Angelus Dei w myśli egzegetyczno-teologicznej Ambrozjastra [w:] Studia Sandomierskie, 9 2002, s. 265-276. [więcej informacji]
Una persona / unitas personae nel Contra Sermonem Arrianorum d’Agostino d’Ippona, “Studia Catholica Podoliae” 1 (2002), s. 123-130. [w:] Studia Catholica Podoliae, 1 2002, s. 123-130. [więcej informacji]
Gli elementi della natura umana secondo l’Ambrosiaster [w:] Resovia Sacra, 8 2001, s. 101-115. [więcej informacji]
Kwestia roli Prawa Mojżeszowego w podziale historii zbawienia na etapy w Liście do Rzymian św. Pawła według współczesnej interpretacji teologiczno-egzegetycznej. Patrystyczna próba ustosunkowania się do problemu [w:] Resovia Sacra, 7 2000, s. 99-110. [więcej informacji]
Ostatni milenarysta Zachodu [w:] Resovia Sacra, 6 1999, s. 253-264. [więcej informacji]
Cztery etapy historii zbawienia w myśli patrystycznej: zarys ogólny i wybrane przykłady [w:] Resovia Sacra, 4 1997, s. 201-211. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Powiody prześladowania chrześcijan; [nr projektu:] 501-10-030058

-Chrześcijańska Africa proconsularis w czasach Tertuliana i Cypriana; [nr projektu:]

-Człowiek pod prawem w myśli teologicznej św. Augustyna - studium z historii teologii; [nr projektu:] 501-10030020

Wygłoszone referaty:

- "Traditio Apostolica" Hipolita Rzymskiego jako przykład starożytnej katechezy; [podczas konferencji:] W poszukiwaniu skutecznych metod współczesnej katechezy [miejsce konferencji:] Lwów, 2016-04-09

- Il senso di vita dell’uomo e l’amore di Dio Nel pensiero di Sant’Agostino; [podczas konferencji:] Konferencja naukowa, Instytut św. Piotra Sansa [miejsce konferencji:] Fuzhou, Chiny, 2015-07-25

- La naturaleza del ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios. Explicación patrística; [podczas konferencji:] Konferencja naukowa, Instytut św. Piotra Sansa [miejsce konferencji:] Fuzhou, Chiny, 2015-07-24

- Dio – amore nell’insegnamento degli antichi Padri della Chiesa (esempi scelti); [podczas konferencji:] Konferencja naukowa, Instytut św. Piotra Sansa [miejsce konferencji:] Luoyuan - Fuzhou, Chiny, 2015-07-16

- Perchè Dio è una comunità delle persone? Un contributo patristico; [podczas konferencji:] Konferencja naukowa, Instytut św. Piotra Sansa [miejsce konferencji:] Luoyuan - Fuzhou, Chiny, 2015-07-15

- El misterio de la vida interior de Dios en El pensamiento de San Agustín; [podczas konferencji:] Konferencja naukowa, Instytut św. Piotra Sansa [miejsce konferencji:] Fuqin - Fuzhou, Chiny, 2015-07-11

- Il fine della vita umana nel pensiero della teologia cristiana antica; [podczas konferencji:] Konferencja naukowa, Instytut św. Piotra Sansa [miejsce konferencji:] Fuqin - Fuzhou, Chiny, 2015-07-11

- Symbolika Mszy św. Trydenckiej; [podczas konferencji:] konferencja w Szkole Formacji Chrześcijańskiej [miejsce konferencji:] Stalowa Wola - Rozwadów, 2013-10-19

- Wizja integralnego wychowania u Ojców Kościoła; [podczas konferencji:] „Matka Zofia Czeska - prekursorka integralnego wychowania młodzieży” [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-04-13

- Wpływ wczesnochrześcijańskich dyskusji doktrynalnych na ukształtowanie się pojęcia osoby; [podczas konferencji:] Międzynarodowe sympozjum filozoficzne „Filozofia dla teologów” [miejsce konferencji:] Lwów, 2011-05-02

- Senectus/senex/senior w pismach św. Grzegorza Wielkiego; [podczas konferencji:] XXXV ogólnopolskie sympozjum patrystyczne„Stosunek do ludzi starszych w starożytności klasycznej i chrześcijańskiej” [miejsce konferencji:] Lublin, 2010-10-26

- Katechumenat w „Traditio Apostolica” Hipolita Rzymskiego; [podczas konferencji:] Sympozjum patrystyczne „Katechumenat i inicjacja chrześcijańska w Kościele starożytnym” [miejsce konferencji:] Siedlce, 2010-09-22

- Fast and Charity as Important Elements of Christian Way to Perfection according to the Sermons of St. Leo the Great; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja patrystyczna “The Image of the Perfect Christian in Patristic Thought” [miejsce konferencji:] Lwów, 2009-09-12

- Niedziela w myśli Cypriana z Kartaginy; [podczas konferencji:] Sesja naukowa "Niedziela – dzień święty w starożytności chrześcijańskiej” [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-04-30

- Wzajemna wierność małżeńska w nauczaniu Jana Chryzostoma; [podczas konferencji:] Sympozjum patrystyczne „Małżeństwo, rodzina i wychowanie w nauczaniu św. Jana Chryzostoma [miejsce konferencji:] Lublin, 2008-11-27

- Niektóre elementy treści i symboliki liturgii trydenckiej; [podczas konferencji:] Konferencja na spotkaniu Stowarzyszenia Rozwoju i Obrony Polski [miejsce konferencji:] Rzeszów, 2008-11-06

- Liturgia mszy św. odprawianej przez większą część dziejów kościoła w Sokołowie Małopolskim: jej treść i symbolika; [podczas konferencji:] "Domus Dei" [miejsce konferencji:] Sokołów Małopolski, 2008-11-05

- Biblia poza Biblią? - Ewangelie apokryficzne; [podczas konferencji:] Sympozjum katechetyczne diecezji rzeszowskij [miejsce konferencji:] Rzeszów, 2007-04-21

- Niedziela w myśli Tertuliana; [podczas konferencji:] Sympozjum patrystyczne „Lex orandi – lex credendi [miejsce konferencji:] Białystok, 2006-09-22

- Wkład papieża Damazego w kościelne i świeckie umocnienie władzy papiestwa; [podczas konferencji:] Papiestwo w starożytności chrześcijańskiej [miejsce konferencji:] Lublin, 2004-11-23

- Sentencja patrystyczna „Extra Ecclesiam nulla salus”; [podczas konferencji:] wykład inauguracyjny [miejsce konferencji:] Horodok Podilskyj, Ukraina, 2002-10-03