Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

ks. dr Wacław Umiński CM

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – adiunkt

Email: waclaw.uminski@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii

Dyżur:
Dyżur pracowniczy Środa godz.14.00 - 15.30 Biblioteka Zgromadzenia Księży Misjonarzy ul. Stradomska 4

Curriculum Vitae:

2016 – skarbnik Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES

2013 - 2016 – skarbnik Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES

2012 – Redaktor Naczelny Czasopisma Nasza Przeszłość

2007 – sekretarz Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES

2006 – członkowstwo w Polskim Stowarzyszeniu Sztuka Orientu

2004 – członkowstwo w Stowarzyszeniu Archiwistów Kościelnych

2004 – zastępca Przewodnicącego Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES

2003 – Zatrudnienie na Papieskiej Akademii Teologicznej

2002 – doktorat na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

1998 – kustosz Muzeum Historyczno-Misyjnego Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie

1998 – Dyrektor Biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie

1998 – członkowstwo w Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES

1998 - 2011 – dyrektor Archiwum Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie

1997 – licencjat (kanoniczny) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

1993 – magisterium na Papieskiej Akademii Teologicznej

Działalność pozanaukowa:

2018 - 2018 – Wystawa pt. Medycyna na usługach misji. Wacław Szuniewicz CM lekarz – kapłan – społecznik w Muzeum Historyczno-Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie (25 marca do 30 wrzesień 2018)

2018 - 2019 – Wystawa pt. Misterium liturgii w Muzeum Historyczno-Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie (28 października 2018 – 16 marca 2019)

2017 - 2017 – Wystawa "Realizacja powołania w Rodzinie Wincetyńskiej" w Muzeum Historyczno-Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie 25 stycznia 2017 do 25 stycznia 2018

2016 - 2016 – Wystawa "Szanując przeszłość budujemy przyszłość. 70 lat „Naszej Przeszłość" w Muzeum Historyczno-Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie

2016 - 2016 – Wystawa "Historia zapisana w drukach ulotnych" zorganizowana w Muzeum Historyczno-Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie

2009 - 2009 – Wystawa "Źródła duchowości wincentyńskiej" w Muzeum Historyczno-Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie

2009 - 2009 – Wystawa "Biblia w obrazach. Piękno ukryte w starych księgach Andrzej Filip Kilian, Gustaw Doré – artyści biblijni. Wystawa reprodukcji grafik Andrzeja Kiliana i Gustawa Doré" w Muzeum Historyczno-Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie

2008 - 2008 – Wystawa "Moneta – medal – pieczęć" w Muzeum Historyczno-Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie

2008 - 2008 – Wystawa "Na ratunek książce cz. II" w Muzeum Historyczno-Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie

2008 - 2008 – wystawa "Podróż dookoła świata. Wystawa filatelistyczna ze zbiorów ks. Wacława Knapika CM" w Muzeum Historyczno-Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie

2008 - 2009 – Wystawa "Przywrócony blask" w Muzeum Historyczno-Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie

2007 - 2007 – Wystawa "Polscy misjonarze w Chinach" w Muzeum Historyczno-Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie

2006 - 2006 – Wystawa "Na ratunek książce" w Muzeum Historyczno-Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie

2006 - 2006 – Wystawa "Tajemniczy świat misji" w Muzeum Historyczno-Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie

2006 - 2006 – Wystawa "Ks. Prof. Alfons Schletz (1911-1981) Historyk – Redaktor – Wydawca 60 -lecie „Naszej Przeszłości” (1946-2006)" w Muzeum Historyczno-Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie

2005 - 2005 – Wystawa "Biblie Stradomskie" w Muzeum Historyczno-Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie

2005 - 2005 – Wystawa "Misje Polskiej Prowincji Księży Misjonarzy w Chinach" w Muzeum Historyczno-Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie

2005 - 2006 – Wystawa "Skarby Kościoła Stradomskiego" w Muzeum Historyczno-Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie

2004 - 2004 – Wystawa "Skarby Biblioteki Księży Misjonarzy" w Muzeum Historyczno-Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Konwikt Teologiczny Świętego Krzyża w Warszawie w latach 1918-1939, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wybór źródeł do historii Towarzystwa św. Wincentego a Paulo na ziemiach polskich, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Żyję. Wybór odpowiedzi na ankietę ks. prof. Konstantego Michalskiego z 1945, skierowana do byłych więźniów politycznych z czasów okupacji niemieckiej, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zbieracze złotych kłosów: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Polska Prowincja Zgromadzenia Księży Misjonarzy w latach 1918-1939, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kościół francuski na przestrzeni dziejów. Materiały z konferencji zorganizowanej 13 III 2009 przez Koło Naukowe Historyków Studentów PAT z objazdu naukowego po Francji, Kraków: AT Group 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zbiory chińskie w Muzeum Historyczno-Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2005.[więcej informacji]
Misjonarze św. Wincentego a Paulo w Polsce (1651-2001), Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2001.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Misjonarze św. Wincentego a Paulo w Polsce (1651-2001), Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2001.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Cierpiał z kapłańską pogodą ducha. Ks. Hieronim Gitrowski CM (1878-1939) [w:] Diecezja bydgoska. Sól ziemi 1939-1945: Wydawnictwo HORN 2019, s. 85-87. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zdążył jeszcze udzielić namaszczenia. Ks. Piotr Szarek (1908-1939) [w:] Diecezja bydgoska. Sól ziemi 1939-1945: Wydawnictwo HORN 2019, s. 262-263. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Śmierć w czasie urlopu. Ks. Stanisław Wiorek CM (1912-1939) [w:] Diecezja bydgoska. Sól ziemi 1939-1945: Wydawnictwo HORN 2019, s. 301-303. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bóg dopuści tylko to, co będzie dla nas najlepsze. Ks. Kazimierz Franciszek Całka CM (1909-1942) [w:] Diecezja bydgoska. Sól ziemi 1939-1945: Wydawnictwo HORN 2019, s. 63-64. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wierny swojemu powołaniu i woli przełożonych. Ks. Jan Franciszek Wagner CM (1892-1939) [w:] Diecezja bydgoska. Sól ziemi 1939-1945: Wydawnictwo HORN 2019, s. 292-295. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wizyty Karola Wojtyły w duszpasterstwie akademickim przy kościele pw. Matki Bożej z Lourdes w Krakowie w latach 1958-1978 [w:] Nasz Papież: Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie 2018, s. 76-81. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Znaki własnościowe w Bibliotece Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie [w:] Książka dawna i jej właściciele: Wydawnictwo Ossolineum 2017, s. 163-174. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wkład Misjonarzy w formację duchowieństwa w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Konwiktu Teologicznego w Warszawie (1919-1939) [w:] Sympozjum z okazji jubileuszu 400-lecia charyzmatu wincentyńskiego. Dom Prowincjalny Sióstr Miłosierdzia Warszawie – 21-22 stycznia 2017: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2017, s. 45-83. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Księgozbiór Biblioteki Stradomskiej w świetle osiemnastowiecznych i dziewiętnastowiecznych katalogów i inwentarzy [w:] Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy. Sacrum - Profanum: Wydawnictwo Avalon 2017, s. 173-181. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Troska o źródła na łamach czasopism „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” oraz „Nasza Przeszłość” [w:] Dawniej i dziś. Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w 60-tą rocznicę powstania: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej GAUDIUM 2017, s. 69-83. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Świerczek Wendelin [w:] Polski Słownik Biograficzny: Instytut Historii PAN 2016, s. 313-315. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Świerczek Leon Paweł [w:] Polski Słownik Biograficzny: Instytut Historii PAN 2016, s. 312-313. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Gromadzenie i charakterystyka zbiorów w Archiwum „Naszej Przeszłości” [w:] Zabezpieczanie i udostępnianie archiwalnych zasobów kościelnych: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych 2016, s. 148-158. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zasady udostępniania materiałów archiwalnych na przykładzie archiwów zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo [w:] Archiwa kościelne w służbie społeczeństwu: Archidiecezjalne Wydawnictwa Łódzkie 2014, s. 105-109. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wincenty a Paulo [w:] Encyklopedia Katolicka: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2014, s. 661-662. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pawellek Pius [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2011, s. 100-101. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tkaniny orientalne w Muzeum Historyczno-Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie [w:] Tkaniny orientalne w Polsce - gust czy tradycja?, Warszawa: DIG 2011, s. 139-146. [więcej informacji]
Epitafium Melchiora Sobka (zm. 1542) [w:] Polska. Skarby i kolekcje artystyczne, Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie 2011, s. 72-73. [więcej informacji]
Petrzyk Jan [w:] Encyklopedia katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2011, s. 404-405. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Epitafium Jana Sacrana (1443-1527) [w:] Polska. Skarby i kolekcje artystyczne, Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie 2011, s. 70-72. [więcej informacji]
Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy w latach 1910-1939 [w:] Ad cleri disciplinam. Rozprawy jubileuszowe z okazji 100-lecia ITKM w Krakowie: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2011, s. 105-126. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wykładowcy Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy [w:] Recepcja ducha w przestrzeni wiedzy. Sympozjum jubileuszowe 19-20 listopada 2010: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2011, s. 127-141. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zgromadzenie Zakonne Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo [w:] Zginęli za wiarę, Pelplin: Bernardinum 2011, s. 149-180. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Godła Rodziny Wincentyńskiej [w:] Symbol -znak-przesłanie. Symbolika w heraldyce kościelnej, Kraków: UNUM 2010, s. 19-27. [więcej informacji]
Portret Stefana Batorego [w:] Uroda portretu. Od Kobera do Witkacego katalog wystawy, Warszawa: Arx Regia Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego 2010, s. 68-68. [więcej informacji]
Droga do kapłaństwa i działalność ks. Jana Lorka jako wychowawcy [w:] Biskup Jan Lorek (1886-1967). Życie i dzieło., Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia 2009, s. 11-26. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sytuacja społeczno-polityczna Kościoła w drugiej połowie XIX w. na Pomorzu [w:] Mistyka służby. Sympozjum o słudze Bożej siostrze Marcie Wieckiej SM, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2008, s. 19-34. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wiara, nadzieja, miłość w nauczaniu św. Wincentego a Paulo [w:] Cnoty i wady. Społeczeństwo baroku po obu stronach Karpat, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie 2007, s. 49-56. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ogrody klasztorne [w:] Symbolika roślin. Heraldyka i symbolika chrześcijańska, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2007, s. 181-194. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Archiwa kościelne i ich funkcjonowanie w obecnym prawodawstwie Kościoła katolickiego [w:] Lex et praxis. Prawodawstwo archiwalne, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie 2007, s. 67-82. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Formacja zakonna w zakonach polskich w XVII i XVIII w. [w:] Kultura intelektualna w zakonach polskich w XVII i XVIII wieku, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2006, s. 135-150. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ogłoszenie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny i jego kolejne rocznice w polskiej prasie religijnej [w:] Maria Immaculata. 150 rocznica ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie 2004, s. 83-88. [więcej informacji]
Aktywność wydawnicza Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo w okresie międzywojennym [w:] Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, Lublin: KUL 2004, s. 169-197. [więcej informacji]
Łada Józef [w:] Leksykon duchowieństwa represjowanego w PRL w latach 1945-1989. Pomordowani-więzieni, Warszawa 2002, s. 156-156. [więcej informacji]
Teodorowski Paweł [w:] Leksykon duchowieństwa represjowanego w PRL w latach 1945-1989. Pomordowani-więzieni, Warszawa 2002, s. 288-289. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Konserwacja, promocja i digitalizacja zbiorów w Bibliotece Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie [w:] Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media 2019, s. 75-94. [więcej informacji]
Oddziaływanie konwiktu teologicznego w Warszawie w latach 1918-1939 na polu formacyjnym i edukacyjnym [w:] Informator Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie 2017, s. 17-40. [więcej informacji]
Śp. Ks. Bronisław Sieńczak [w:] Informator Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie 2016, s. 33-39. [więcej informacji]
Bibliografia prac ks. abpa Tadeusza Gocłowskiego CM [w:] Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce 2016, s. 455-474. [więcej informacji]
Bibliografia zawartości półrocznika [w:] Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce 2016, s. 475-500. [więcej informacji]
Działalność dobroczynna ziemian na przykładzie Towarzystwa św. Wincentego a Paulo na terenie Wielkopolski w drugiej połowie XIX w. [w:] Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce 2016, s. 201-217. [więcej informacji]
Zabytkowe oprawy w Bibliotece Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie w świetle wystaw [w:] FIDES - Biuletyn Bibliotek Kościelnych 2015, s. 3-18. [więcej informacji]
Nieznane woluminy z Biblioteki Zygmunta Augusta w księgozbiorze misjonarskim [w:] Bibliotheca Nostra. Śląski kwartalnik naukowy 2014, s. 130-135. [więcej informacji]
Wkład Zgromadzenia Księży Misjonarzy w formację duchowieństwa diecezjalnego w Polsce w latach 1675-1864 [w:] Kościół w Polsce. Dzieje i Kultura 2012, s. 71-85. [więcej informacji]
Działalność Biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie w roku 2009 [w:] FIDES - Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 1-2 (28-29) 2009, s. 92-95. [więcej informacji]
Biblioteka Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie na Stradomiu - przeszłość i teraźniejszość [w:] Bibliotheca Nostra, 2 (18) 2009, s. 35-49. [więcej informacji]
Ochrona i konserwacja zabytkowego zbioru Biblioteki Misjonarskiej w Krakowie na Stradomiu w roku 2008 [w:] FIDES - Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 1-2 (26-27) 2008, s. 22-27. [więcej informacji]
Na ratunek książce - cykl wystaw pokonserwacyjnych w Muzeum Historyczno-Misyjnym Księży Misjonarzy w Krakowie [w:] FIDES - Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 1-2 (24-25) 2007, s. 57-65. [więcej informacji]
Czasopisma wydawane przez Zgromadzenie Księży Misjonarzy św. Wincentego w XIX i XX w. [w:] Folia Historica Cracoviensia, 12 2006, s. 119-129. [więcej informacji]
Zakład Wychowawczy im. ks. Siemaszki w okresie międzywojennym [w:] Nasza Przeszłość, 105 2006, s. 295-303. [więcej informacji]
Praktyka udostępniania zasobów w archiwach zakonów męskich [w:] ABMK, 81 2004, s. 73-75. [więcej informacji]
Prezentacja zbiorów bibliotecznych w Muzeum Historyczno-Misyjnym Księży Misjonarzy w Krakowie [w:] FIDES - Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 1-2 (18-19) 2004, s. 100-106. [więcej informacji]
Z działalności biblioteki stradomskiej. Biblioteka dawniej i dziś [w:] Informator Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, 24 2004, s. 33-36. [więcej informacji]
Współpraca biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy z Muzeum Regionalnym w Janowie Lubelskim [w:] Informator Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, 24 2004, s. 36-39. [więcej informacji]
Śp. Ks. Jan Bogusław Tkaczyk (1931-2003) [w:] Roczniki Wincentyńskie, 1 2003, s. 136-137. [więcej informacji]
Jubileusz 60, 50 i 25-lecia kapłaństwa [w:] Roczniki Wincentyńskie, 2 2003, s. 37-59. [więcej informacji]
Śp. Ks. Henryk Krzysteczko CM (1930-2003) [w:] Roczniki Wincentyńskie, 1 2003, s. 138-139. [więcej informacji]
Organizacja i rozwój Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy w latach 1918-1939 [w:] ABMK, 80 2003, s. 311-394. [więcej informacji]
Małe Seminaria prowadzone przez Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo w latach 1918-1939 [w:] FIDES Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 1-2 (12-13) 2001, s. 96-141. [więcej informacji]

Wygłoszone referaty:

- 44. Reakcje duchowieństwa i wiernych na I pielgrzymkę Jana Pawła II do Krakowa; [podczas konferencji:] I Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski [miejsce konferencji:] Gniezno, 2019-05-31

- Materiały do dziejów zakładów Jadwigi Generałowej Zamoyskiej w zasobach Archiwum Instytutu Wydawniczego „Nasza Przeszłość”; [podczas konferencji:] Ukryte perły archiwistyki [miejsce konferencji:] Kraków, 2019-05-24

- Produkcja wydawnicza warszawskiej drukarni misjonarzy. Próba charakterystyki; [podczas konferencji:] Metodologie badań nad drukarniami XV-XVIII w. oraz ich produkcją wydawniczą [miejsce konferencji:] Kraków, 2019-03-14

- Działania wojenne w latach 1918-1920 w świetle pamiętnika kapelana ks. Andrzeja Masnego CM; [podczas konferencji:] Drogi ku niepodległości i troska o wolność w II Rzeczypospolitej w świetle archiwaliów kościelnych [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-05-24

- Historique, patrimoine actuel et activité de la bibliothèque Congrégation de la Mission à Cracovie; [podczas konferencji:] Premiere rencontre CIF de bibliothécaires et d`archivistes de la Famille Vincentienne [miejsce konferencji:] Paris, 2017-11-16

- Zbiory misyjne w Muzeum Historyczno-Misyjnym Księży Misjonarzy w Krakowie; [podczas konferencji:] Muzea kościelne wobec nowych wyzwań [miejsce konferencji:] Mszczonów, 2017-10-19

- Oddziaływanie konwiktu teologicznego w Warszawie w latach 1918-1939 na polu formacyjnym i edukacyjnym; [podczas konferencji:] Inauguracja roku akademickiego w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-10-07

- Wkład Misjonarzy w formację duchowieństwa w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Konwiktu Teologicznego w Warszawie (1919-1939); [podczas konferencji:] Sympozjum z okazji jubileuszu 400-lecia charyzmatu wincentyńskiego [miejsce konferencji:] Warszawa, 2017-01-21

- Troska o źródła na łamach czasopism „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” oraz „Nasza Przeszłość”; [podczas konferencji:] 60-lecia Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Dorobek i perspektywy [miejsce konferencji:] Lublin, 2016-11-14

- Czasopismo „Nasza Przeszłość jako źródło do historii zakonów i zgromadzeń w Polsce; [podczas konferencji:] Szanując przeszłość budujemy przyszłość. 70 lat „Naszej Przeszłości” (1946-2016) [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-10-22

- Znaki własnościowe w Bibliotece Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie; [podczas konferencji:] Książka dawna i jej właściciele – stan badań, opracowanie, perspektywy [miejsce konferencji:] Wrocław, 2016-10-01

- Duszpasterstwo akademickie przy kościele pw. Matki Bożej z Lourdes w Krakowie; [podczas konferencji:] Duszpasterstwa środowiskowe Archidiecezji Krakowskiej w latach 1945-1989 [miejsce konferencji:] Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2016-06-01

- Misje zagraniczne w świetle zasobu Archiwum Polskiej Prowincji Księży Misjonarzy w Krakowie; [podczas konferencji:] Ukryte za klasztorną furtą. Skarby archiwów zakonnych [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-12-05

- Gronadzenie i charakterystyka zbiorów w Archiwum "Naszej Przeszłości"; [podczas konferencji:] Zabezpieczanie i udostępnianie archiwalnych zasobów archiwów kościelnych [miejsce konferencji:] Centrum Szkoleniowe Falenty koło Raszyna, 2015-10-20

- Działalność charytatywna w Krakowie za czasów autonomii galicyjskiej; [podczas konferencji:] Dobroczynność w aspekcie historycznym, aktualnie i przyszłościowym [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-10-09

- Zasób Archiwum Naszej Przeszłości materiałem dla badaczy historii Kościoła w Polsce; [podczas konferencji:] Historia chrześcijaństwa w źródłach [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-12-05

- Zaangażowanie zakonów męskich na rzecz powstania styczniowego; [podczas konferencji:] Społeczeństwo ziemi krakowskiej i Kościół wobec powstania styczniowego [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-04-22

- Działalność dobroczynna ziemian na przykładzie Towarzystwa św. Wincentego a Paulo; [podczas konferencji:] Ziemiaństwo polskie na rzecz Ojczyzny i Kościoła [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-11-23

- Współczesne pomoce ewidencyjne w archiwach zakonnych; [podczas konferencji:] VI Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich [miejsce konferencji:] Wrocław, 2012-09-06

- Zwierzęta i ich symbolika w Biblii; [podczas konferencji:] Symbolika Biblii i mitologii świata [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-04-21

- Zasady udostępniania materiałów archiwalnych na przykładzie archiwów Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo; [podczas konferencji:] VII Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych [miejsce konferencji:] Warszawa, 2012-03-14

- Wkład Zgromadzenia Księży Misjonarzy w formację duchowieństwa diecezjalnego w Polsce w latach 1675-1864; [podczas konferencji:] Spotkanie księży profesorów i wykładowców historii Kościoła [miejsce konferencji:] Wadowice, 2011-04-27

- Działalność misyjna Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Chinach w okresie międzywojennym; [podczas konferencji:] Sztuka i rzemiosło Chin [miejsce konferencji:] Chrzanów, 2010-03-23

- Księgozbiór Biblioteki Księży Misjonarzy na Stradomiu w świetle XVIII i XIX wiecznych inwentarzy; [podczas konferencji:] Biblioteki zakonne wczoraj i dziś. Co kryją klasztorne księgozbiory [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-11-24

- Ochrona i konserwacja zabytkowego zbioru Biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Konserwacja zapobiegawczai pełna zbiorów; [podczas konferencji:] Finanse bibliotek naukowych a ochrona dóbr kultury [miejsce konferencji:] Katowice, 2009-01-15

- Godła zakonne zgromadzeń wincentyńskich; [podczas konferencji:] Heraldyka zakonna [miejsce konferencji:] Kraków, 2008-03-13

- Kolekcja chińska w Muzeum Historyczno-Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie; [podczas konferencji:] Sztuka Chin [miejsce konferencji:] Warszawa, 2008-01-13

- Prezentacja i omówienie dostępnych katalogów archiwów zakonnych; [podczas konferencji:] Archiwa klasztorne. Opracowanie i udostępnianie zasobów [miejsce konferencji:] Kraków, 2008-01-12

- Wiara, nadzieja i miłość w nauczaniu św. Wincentego; [podczas konferencji:] Cnoty i wady społeczeństwa baroku po obu stronach Karpat [miejsce konferencji:] Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, 2007-05-19

- Cnoty i wady ukryte pod postaciami zwierząt; [podczas konferencji:] Symbolika zwierząt [miejsce konferencji:] Kraków, 2007-05-12

- Cnoty i wady ukryte pod postaciami zwierząt; [podczas konferencji:] Symbolika zwierząt [miejsce konferencji:] Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, 2007-05-12

- Ogrody klasztorne; [podczas konferencji:] Symbolika roślin [miejsce konferencji:] Kraków, 2007-05-12

- Sytuacja społeczno-polityczna w II połowie XIX w. na Pomorzu; [podczas konferencji:] Mistyka służby - O słudze Bożej Marcie Wieckiej SM [miejsce konferencji:] Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, 2007-04-25

- Prawodawstwo w konkordatach; [podczas konferencji:] Prawodawstwo archiwalne [miejsce konferencji:] Kraków, 2007-03-24

- Droga do kapłaństwa i działalność ks. Jana Lorka jako wychowawcy; [podczas konferencji:] 120 rocznica urodzin i 70 rocznica święceń bpa Jana Kantego Lorka [miejsce konferencji:] Sandomierz, 2006-10-21

- Księgozbiór Biblioteki Zgromadzenia Księży - przeszłość i teraźniejszość; [podczas konferencji:] Kultura umysłowa zakonów Europy środkowowschodniej X-XXI wiek - Historyczne księgozbiory klasztorne. Stan i perspektywy badań [miejsce konferencji:] Katowice, 2006-05-31

- Czasopisma wydawane przez Zgromadzenie Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo w XIX i XX w.; [podczas konferencji:] VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kraków - Lwów, Książki, Czasopisma, Biblioteki XIX i XX wieku [miejsce konferencji:] Kraków, 2005-11-18

- Formacja zakonna w XVII i XVIII wieku; [podczas konferencji:] Kultura intelektualna w zakonach polskich w XVII i XVIII wieku [miejsce konferencji:] Kraków, 2005-10-27

- Ogłoszenie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP i jej kolejne rocznice w polskiej prasie religijnej; [podczas konferencji:] Maria Immaculata 150 rocznica ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP [miejsce konferencji:] Kraków, 2004-12-11

- Działalność Zakładu Wychowawczego imienia ks. Siemaszki w latach 1914-1939; [podczas konferencji:] 100-lecie śmierci ks. Kazimierza Siemaszko [miejsce konferencji:] Piekary pod Krakowem, 2004-05-22

- Biblioteka Księży Misjonarzy i jej księgozbiór na przestrzeni wieków; [podczas konferencji:] W Maryjnym Janowie Gratianum [miejsce konferencji:] Janów Lubelski, 2004-05-20

- Praktyka udostępniania zasobów w archiwach zakonnych; [podczas konferencji:] Informacja i udostepnianie zasobów w archiwach Kościoła katolickiego w Polsce [miejsce konferencji:] Lublin, 2003-09-25

- Działalność wydawnicza Zgromadzenia Księży Misjonarzy w okresie międzywojennym; [podczas konferencji:] Spotkanie Księży Profesorów i wykładowców historii Kościoła [miejsce konferencji:] Lublin, 2003-04-25