Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

ks. prof. dr hab. Jacek Urban

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – profesor zwyczajny

Email: jacek.urban@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Historii XIX i XX wieku - Kierownik katedry

Dyżur:
Czwartek, godz. 11:30-13:00, Wawel 2 (Muzeum Katedralne, II piętro)

Pełnione funkcje:

Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego - Dziekan

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Klejnot w koronie. 650-lecie konsekracji katedry krakowskiej: Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przywrócić pamięci. 150. rocznica urodzin księcia kardynała Adama Stefana Sapiehy (1867-1951): Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kronika Katedry na Wawelu 1934-1982, Kraków: Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Święta Jadwiga Królowa 2012.[więcej informacji]
75 lat kościoła w Dzianiszu, Kraków 2012.[więcej informacji]
Karola Wojtyły – Jana Pawła II katedra na Wawelu, Kraków 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Katedra na Wawelu po 1918 roku, Kraków 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sztuka sakralna Krakowa w wieku XIX, Kraków 2004.[więcej informacji]
Tło polityczne dziejów Kościoła katolickiego w Europie Środkowej 1815-1914. Szkice historyczne, Kraków: PAT 2001.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Katedra na Wawelu (1795-1918), Kraków 2000.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kanonie akademickie krakowskiej kapituły katedralnej (1795-1945), Kraków 1997.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Konsekracja biskupia Karola Wojtyły. 60-lecie 2018, s. 60-68. [więcej informacji]
Ingres arcybiskupa metropolity krakowskiego Karola Wojtyły do katedry na Wawelu w 1964 r. [w:] Klejnot w koronie. 650-lecie konsekracji katedry krakowskiej: Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej 2018, s. 577-586. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Biskupi krakowscy czasów niewoli narodowej 2018, s. 241-251. [więcej informacji]
Katedra na Wawelu u progu niepodległości 2018, s. 335-343. [więcej informacji]
Wstęp [w:] Tkaniny z grobu królowej Jadwigi: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Miłość Ojczyzny w życiu Adama Stefana Sapiehy 2018, s. 345-361. [więcej informacji]
Adam Stefan Sapieha w spuściźnie ks. prof. Jerzego Wolnego [w:] Przywrócić pamięci. 150. rocznica urodzin księcia kardynała Adama Stefana Sapiehy (1867-1951): Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej 2017, s. 53-61. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Krakowski Arcybiskupi Komitet Pomocy Uwięzionym i Internowanym - Arcybiskupi Komitet Pomocy w Krakowie 2017, s. 459-465. [więcej informacji]
[Wstęp] [w:] Tendit in ardua virtus. Studia ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Kuczmanowi w siedemdziesięciolecie urodzin 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wstęp [w:] Kronika bernardynów w Polsce (1453-1651) 2016, s. 5-7. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dwie fundacje biskupa Ludwika Łętowskiego [w:] Działalność fundacyjna biskupów krakowskich: TN Societas Vistulana 2016, s. 649-656. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wstęp [w:] Kronika katedry na Wawelu 1934-1982: Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej 2016, s. 9-15. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prace konserwatorskie w Archiwum kapitulnym na Wawelu w minionym dziesięcioleciu (2005-2015) [w:] Nova et vetera. Aktualne problemy archiwów diecezjalnych w Polsce 2016, s. 195-204. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wawelski pogrzeb i pochówek na Skałce [w:] Klasztory, miasta i zamki w życiu i twórczości Jana Długosza 2016, s. 411-422. [więcej informacji]
Kościół w Nowej Hucie [w:] Kraków - Nowa Huta - Enter 2016, s. 31-38. [więcej informacji]
Życie religijne w Wolnym Mieście Krakowie z okręgiem [w:] Rzeczpospolita Krakowska 1815-1846: TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW HISTORII i ZABYTKÓW KRAKOWA 2016, s. 123-151. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kardynał August Hlond i kardynał Adam S. Sapieha [w:] Doniosłe dziedzictwo. Sługa Boży, prymas August Hlond – duszpasterz u mąż stanu, praca zb. pod red. ks. Zbigniewa Rakieja 2015, s. 55-60. [więcej informacji]
Sekcja Sztuki Sakralnej [w:] W służbie Wiekuistej Prawdzie. Polskie Towarzystwo Teologiczne 1924-2014. Księga jubileuszowa pod red. ks. K. Panusia 2015, s. 113-116. [więcej informacji]
Locus iste a Deo factus est, Wprowadzenie do książki T. Węcławowicza [w:] Królewski kościół katedralny na Wawelu w rocznicę konsekracji 1364-2014. Royal Cathedral Church on Wawel Hill in Krakow. Jubilee of the Consecration 1364-2014 2014, s. 17-21. [więcej informacji]
Kardynał Karol Wojtyła i alumni-żołnierze [w:] Jan Paweł II – syn oficera Wojska Polskiego 2014.[więcej informacji]
Adam Stefan Sapieha - duszpasterz i dostojnik Kościoła [w:] Kardynał Adam Stefan Sapieha 1867-1951. Książę Niezłomny. Materiały z sesji zorganizowanej przez Uniwersytet Jagielloński, Polską Akademię Umiejętności i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w dniu 26 marca 2012 r., w 100-lecie konsekracji i ingresu Adama S 2014, s. 57-65. [więcej informacji]
Jubileusz 600-lecia urodzin św. Jadwigi Królowej [w:] Śladami św. królowej Jadwigi i jej epoki 2013, s. 169-182. [więcej informacji]
Kardynał Adam Stefan Sapieha (1867-1951) z Krasiczyna k. Przemyśla [w:] : Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich 2013, s. 399-406. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kaznodzieje „świętalni” katedry krakowskiej pierwszej ćwierci XX w. [w:] Virtuti et ingenio. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Julianowi Dybcowi 2013, s. 563-570. [więcej informacji]
Opinia w sprawie nadania godności doktora honoris causa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ks. dr. Hieronimowi Fokcińskiemu SI [w:] Promotio doctoris honoris causa Pontificiae Universitatis Cracoviensis Joannis Pauli II 2013, s. 9-18. [więcej informacji]
Korespondencja Antoniego Madeyskiego z kardynałem Janem Puzyną w sprawie budowy pomników królewskich św. Jadwigi i Władysława Warneńczyka w katedrze na Wawelu [w:] Limen expectationis, Studia dedykowane ks. prof. Zdzisławowi Klisiowi, Kraków 2012.[więcej informacji]
Archidiecezja krakowska [w:] Progrediamur oportet in spe. 20-lecie bulli Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae populus 2012.[więcej informacji]
Początki kościoła i parafii w Dzianiszu (1926-1949) [w:] Historia bliższa ludziom. Prace ofiarowane ks. prof. Janowi Kracikowi w 70. rocznicę urodzin, Kraków 2011, s. 373-388. [więcej informacji]
Mszał rzymski [w:] Sapiehowie. Kolekcjonerzy i mecenasi, Katalog wystawy na Zamku Królewskim na Wawelu, Kraków 2011, s. 436-437. [więcej informacji]
Opawski i krakowski pogrzeb biskupa Karola Skórkowskiego [w:] Cirkevni dějiny Slezska 18. až 20. stoleti, Opava 2011, s. 40-71. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
List Karola Nikla do kardynała Jana Puzyny w sprawie uroczystości grunwaldzkich w Krakowie w roku 1910 [w:] „Na znak świetnego zwycięstwa”. W sześćsetną rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Katalog wystawy na Zamku Królewskim na Wawelu, Kraków 2010, s. 351-358. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Powołanie ks. prof. Jana Fijałka na katedrę historii kościelnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego [w:] Historia vita memoriae. Prace dedykowane ks. prof. Stanisławowi Piechowi, Kraków 2010, s. 225-230. [więcej informacji]
Galicja w dobie założenia Zgromadzenia Sióstr św. Józefa [w:] 125 lat w służbie Ubogim Chrystusowym. Materiały z sympozjum, Kraków 2009, s. 15-31. [więcej informacji]
Dokumenty na temat kolegiaty św. Anny w zbiorach Archiwum i Biblioteki Metropolitalnej na Wawelu [w:] Studia z dziejów kościoła św. Anny w Krakowie, Kraków 2009, s. 65-72. [więcej informacji]
Archidiecezja krakowska w świetle relacji informatora ps. „Kos” z lat 1953-55 [w:] Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą, Kraków 2008, s. 181-209. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kościół w Polsce w okresie niewoli narodowej [w:] Dzieje Kościoła w Polsce, Warszawa-Bielsko-Biała 2008, s. 322-372. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kościół w Polsce wobec wyzwań historii [w:] Wielka ilustrowana historia Kościoła, Kraków: Biały Kruk 2008, s. 251-265. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Próba wznowienia kolegiaty przy kościele św. Floriana w Krakowie w 1925 roku [w:] Studia z dziejów kościoła św. Floriana w Krakowie, Kraków 2007, s. 19-33. [więcej informacji]
Kardynał Karol Wojtyła i krakowscy franciszkanie [w:] „Umiłowany od wszytkiego miasta”. W 770. rocznicę przybycia franciszkanów do Krakowa (1235-2007), Kraków 2007, s. 123-142. [więcej informacji]
Teczka bp. Jana Pietraszki [w:] Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą, Kraków 2007, s. 47-77. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Porywał w górę serca” - ks. prof. Władysław Chotkowski [w:] Wielcy kaznodzieje Krakowa. Studia in honorem prof. Eduardi Staniek, Kraków 2006, s. 367-382. [więcej informacji]
Wawelskie korzenie duchowości Jana Pawła II [w:] Jan Paweł II – Mistrz duchowy, „Homo meditans” 27, Lublin 2006, s. 25-36. [więcej informacji]
Arcybiskupa Franciszka Symona rzecz o ks. Józefie Reddigu, dziekanie Kapituły Żytomierskiej [w:] „Scire Deum”. Księga pamiątkowa na 25-lecie Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, dedykowana jej pierwszemu rektorowi Jego Eminencji kardynałowi Marianowi Jaworskiemu, Kraków 2006, s. 397-400. [więcej informacji]
Katedra krakowska - jeszcze kościół, czy już muzeum? [w:] Stromata historica in honorem Romani Mariae Zawadzki, Kraków 2006, s. 353-363. [więcej informacji]
Restauracja diecezji krakowskiej w świetle kazania ks. Józefa S. Pelczara wygłoszonego nad trumną kard. Albina Dunajewskiego [w:] Święty Józef Sebastian Pelczar (1842-1924). Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego i biskup przemyski. Studia do dziejów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, s. 555-566. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Współczesne formy kultu krakowskich świętych i błogosławionych przełomu XIX i XX stulecia [w:] Cracovia sacra. Krakowscy święci i błogosławieni przełomu XIX i XX wieku, Kraków 2004, s. 249-269. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Restauracja katedry na Wawelu (1978-2003) [w:] Archidiecezja Krakowska na przełomie tysiącleci, Kraków 2004, s. 571-593. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Początki ekspozytury w Kościelisku [w:] Świadek Chrystusowych cierpień (1 P 5,1), Prace dedykowane Ks. prof. A. Kubisiowi, Studia WT PAT, Kraków 2004, s. 865-870. [więcej informacji]
powinien odbudować pałac biskupi zniszczony wielkim pożarem Krakowa 1850 r.? [w:] Lex tua in corde meo. Księga pamiątkowa ku czci bp. T. Pieronka, Kraków 2004, s. 515-528. [więcej informacji]
Kościół krakowski w okresie niewoli narodowej [w:] Sztuka sakralna Krakowa w wieku XIX, Kraków 2004.[więcej informacji]
Dwa listy prymasa Stefana Wyszyńskiego do ks. Stanisława Jasińskiego, scholastyka kapituły katedralnej na Wawelu z grudnia 1952 r. [w:] Do prześladowania nie daliśmy powodu... Materiały z sesji poświęconej procesowi Kurii krakowskiej, Kraków 2003.[więcej informacji]
Relacja biskupa Jana Puzyny o kandydatach na arcybiskupstwo lwowskie obrządku łacińskiego z roku 1900 [w:] Błogosławiony Józef Bilczewski arcybiskup metropolita lwowski obrządku łacińskiego. Studia do dziejów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003, s. 177-182. [więcej informacji]
Spithal Roman Aleksander (1824-1889) [w:] PSB 2002, s. 126-127. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Krakowska Kapituła Katedralna wobec kwestii narodowej (1795-1918) [w:] Kościół krakowski w życiu państwa i narodu polskiego, Kraków 2002, s. 175-190. [więcej informacji]
Nieznane źródło o kościele i parafii św. Mikołaja w Krakowie z 1863 r [w:] Studia z dziejów kościoła św. Mikołaja w Krakowie, Kraków 2002, s. 47-53. [więcej informacji]
Krakowska Kapituła Katedralna protektorką Domu XX Emerytów przy kościele Św. Marka w Krakowie [w:] Studia z dziejów kościoła św. Marka w Krakowie, Kraków 2001, s. 64-75. [więcej informacji]
Ks. Marceli Ślepicki, kanonik krakowski i katecheta [w:] Materiały i studia do dziejów nauczania i wychowania religijnego, Kraków 2001, s. 199-207. [więcej informacji]
Bulla Piusa IX Universalis Ecclesiae z 3 lipca 1848 roku [w:] Pasterz i twierdza. Księga jubileuszowa dedykowana księdzu biskupowi Janowi Olszańskiemu Ordynariuszowi diecezji w Kamieńcu Podolskim, Kraków-Kamieniec Podolski 2001, s. 309-321. [więcej informacji]
Diecezja Krakowska w XIX wieku [w:] Kościół krakowski w tysiącleciu, Kraków 2000, s. 304-383. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tadeusz Gromnicki, (1851-1939) [w:] Złota Księga Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2000.[więcej informacji]
Translacja relikwii Królowej Jadwigi do ołtarza Pana Jezusa Ukrzyżowanego w katedrze krakowskiej w 1987 r. [w:] Diligis me? Pasce! Księga jubileuszowa dedykowana biskupowi sandomierskiemu Wacławowi Józefowi Swierzawskiemu na 50-lecie święceń kapłańskich, Sandomierz 2000, s. 376-387. [więcej informacji]
Związki kościoła św. Krzyża w Krakowie z domem Księży Emerytów (1783-1883) [w:] Studia z dziejów kościoła św. Krzyża w Krakowie, Kraków 1999, s. 39-53. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Geneza podręcznika historii Kościoła Katolickiego dla szkół średnich ks. Władysława Chotkowskiego [w:] Kościół na drogach historii. Księga jubileuszowa dedykowana ks. prof. dr T. Śliwie, Kraków-Lwów 1999, s. 159-165. [więcej informacji]
Związki kościoła św. Krzyża w Krakowie z domem Księży Emerytów (1783-1883) [w:] Studia z dziejów kościoła św. Krzyża w Krakowie, Kraków 1993, s. 39-53. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Krakowska Kapituła Katedralna w latach 1958-1978 [w:] Karol Wojtyła jako biskup krakowski, praca zbiorowa, Kraków 1988, s. 261-276. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Krakowska Kapituła Katedralna w latach 1958-1978 [w:] Karol Wojtyła jako biskup krakowski, Kraków 1988, s. 261-276. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Ks. kardynał Franciszek Macharski (20 V 1927 – 2 VIII 2016) [w:] Rocznik Krakowski 2017, s. 289-292. [więcej informacji]
Biblioteka kapitulna na Wawelu [w:] Rocznik Biblioteki Kraków 2017, s. 204-229. [więcej informacji]
The Krakow church and Bl. Bernardyna Jabłońska in the years 1896–1940 [w:] Folia Historica Cracoviensia 2016, s. 555-572. [więcej informacji]
Nasz biskup. Adam Stefan Sapieha w pamiętnikach i wspomnieniach Matyldy z Windisch-Graetzów Sapieżyny [w:] Studia Sandomierskie 2016, s. 61-72. [więcej informacji]
Stulecie konsekracji biskupiej kard. A. S. Sapiehy [w:] Materiały Homiletyczne 2012, s. 175-177. [więcej informacji]
Fundacje ks. Schindlera na Bielanach [w:] „Folia Historica Cracoviensia”, 17 2011, s. 119-123. [więcej informacji]
Powtórny pogrzeb króla Kazimierza Wielkiego w świetle materiałów znajdujących się w Archiwum kapitulnym na Wawelu [w:] „Rocznik Niepołomicki”, 2 2010, s. 393-412. [więcej informacji]
Promieniowanie świętości [w:] „Folia Historica Cracoviensia”, 15-16 2009, s. 5-11. [więcej informacji]
Zdzisław Kliś 1955-2009 [w:] „Biuletyn Historii Sztuki”, 1-2 2009, s. 259-262. [więcej informacji]
Muzeum katedralne na Wawelu [w:] "Muzealnictwo", 49 2008, s. 114-131. [więcej informacji]
Schyłek kanonii akademickich w krakowskiej kapitule katedralnej? [w:] „Analecta Cracoviensia”, 40 2008, s. 385-394. [więcej informacji]
Kult błogosławionego Wincentego Kadłubka w katedrze na Wawelu [w:] „Cistercium mater nostra”, II/2 2008, s. 301-309. [więcej informacji]
Kult błogosławionego Wincentego Kadłubka w katedrze na Wawelu [w:] „Cistercium mater nostra”, II/2 2008, s. 301-309. [więcej informacji]
Do grobu św. Stanisława”. Pierwsza wizyta apostolska Jana Pawła II w Polsce (1979) [w:] „Analecta Cracoviensia”, 38-39 2006, s. 569-583. [więcej informacji]
Dwa pogrzeby biskupa Ludwika Łętowskiego [w:] „Analecta Cracoviensia”, 37 2005, s. 449-460. [więcej informacji]
Rękopis wizytacji diecezji kamienieckiej z 1777 roku w Archiwum Krakowskiej Kapituły katedralnej na Wawelu [w:] “Folia Historica Cracoviensia”, 10 2004, s. 389-392. [więcej informacji]
Krakowskie Towarzystwo Popierania Prasy Katolickiej (1912-1916) [w:] „Analecta Cracoviensia”, 36 2004, s. 525-542. [więcej informacji]
Jawne wyznawanie wiary jest obowiązkiem każdego chrześcijanina. Kazanie ks. prof. Władysława Chotkowskiego wygłoszone w uroczystość św. Stanisława 8 V 1901 w katedrze na Wawelu [w:] „Folia Historica Cracoviensia”, 9 2003, s. 209-225. [więcej informacji]
Relacja kard. Jana Puzyny o konklawe 1903 r. i o jego słynnym weto [w:] "Folia Historica Cracoviensia", 8 2002, s. 273-276. [więcej informacji]
Akt fundacji kaplicy Potockich w katedrze krakowskiej z 1840 r. [w:] "Studia Waweliana", IX/X 2002, s. 215-217. [więcej informacji]
Memorandum metropolity mohylewskiego Jerzego Szembeka o położeniu Kościoła rzymskokatolickiego w Rosji z 1905 r., w: Ziemia powstająca z popiołów. Wyprawy studenckie na Wschodnią Białoruś i Smoleńszczyznę [w:] "Biliotheca Collectaneae Historicae", I 2002, s. 33-65. [więcej informacji]
Kilka kart z najnowszych dziejów Krakowskiego Seminarium Duchownego (w stulecie poświęcenia gmachu seminaryjnego przy ul. Podzamcze 8) [w:] Biuletyn Duszpasterski Kurii Metropolitalnej w Krakowie, 1(92) 2002, s. 26-36. [więcej informacji]
Katedra na Wawelu w relacji ks. Kazimierza Figlewicza w latach 1939-1945 [w:] „Analecta Cracoviensia”, 28 1996, s. 569-580. [więcej informacji]
Archiwum Kapitulne na Wawelu pod zarządem ks. Jana Fijałka [w:] „Analecta Cracoviensia”, 27 1995, s. 629-636. [więcej informacji]
Krakowska Kapituła Katedralna wobec sprawy pomnika papieża Piusa IX [w:] „Analecta Cracoviensia”, 26 1994, s. 437-447. [więcej informacji]
Biskup krakowski Maur (1110-1118) [w:] „Studia Waweliana, II 1993, s. 5-12. [więcej informacji]
Kult Matki Bożej Fatimskiej w Nowej Hucie-Bieńczycach [w:] „Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi”, 7-9 1992, s. 83-89. [więcej informacji]
Ksiądz Piotr Dańkowski [w:] „Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi”, 10-12 1991, s. 145-150. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Duchowieństwo Galicji i Królestwa Polskiego w XIX i XX w; [nr projektu:] 501-10-030072

-Adam Sapieha, kardynał Puzyna; [nr projektu:] 501-10-030015

-Adam Sapieha, kardynał Puzyna; [nr projektu:] 1320002

-Ks. prof. Jan Fijałek; [nr projektu:] 13200001

Wygłoszone referaty:

- Wawel i Skałka – pogrzeby; [podczas konferencji:] Klasztory, miasta i zamki w życiu i twórczości Jana Długosza [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-10-27

- Kościół krakowski a Siostra Starsza Zgromadzenia Sióstr III Zakonu św. Franciszka Posługującego Ubogim; [podczas konferencji:] konferencja w 75 rocznicę śmierci bł. Bernardyny Jabłońskiej w Krakowie Prądniku Czerwonym [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-09-22

- Dzieje kaplicy Potockich; [podczas konferencji:] Prelekcja w ramach festiwalu „Cracovia Sacra” wygłoszona w katedrze na Wawelu [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-08-14

- Prace konserwatorskie w Archiwum kapitulnym na Wawelu w minionym dziesięcioleciu; [podczas konferencji:] II Ogólnopolskie Forum Dyrektorów Archiwów Diecezjalnych w Kielcach [miejsce konferencji:] Kielce, 2015-06-15

- Życie religijne w Rzeczypospolitej Krakowskiej; [podczas konferencji:] Rzeczypospolita Krakowska 1815-1846 [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-05-23

- Kościoły krakowskie w życiu bł. Anieli Salawy; [podczas konferencji:] referat wygłoszony w Sali Włoskiej klasztoru Franciszkanów w Krakowie dla Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, 12 III 2015 r. w ramach przygotowania do 100. rocznicy śmierci bł. Anieli Salawy [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-03-12

- Pomoc Kościoła krakowskiego dla internowanych i represjonowanych w latach 80. w świetle materiałów znajdujących się w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie; [podczas konferencji:] Sen o wolności. Głód nadziei. Wokół 30. rocznicy protestu głodowego w Krakowie Bieżanowie [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-02-19

- Jan Paweł II i Jadwiga Andegawenka; [podczas konferencji:] III Forum Dyrektorów i Nauczycieli Szkół im. Św. Jadwigi królowej [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-11-15

- Ks. profesor Jan Fijałek – archiwariusz i bibliotekarz Kapituły katedralnej na Wawelu; [podczas konferencji:] Panteon archiwistów świata [miejsce konferencji:] Rudy Raciborskie, 2014-11-14

- Wojtylana w zbiorach Archiwum kapitulnego na Wawelu; [podczas konferencji:] Dziedzictwo Jana Pawła I w bibliotekach i archiwach krajowych i zagranicznych [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-11-04

- Katedra na Wawelu i św. Jan Paweł II; [podczas konferencji:] referat wygłoszony w katedrze na Wawelu na rozpoczęcie festiwalu „Cracovia sacra” [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-08-14

- Organy i organiści katedry na Wawelu; [podczas konferencji:] otwarcie XIV Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej [miejsce konferencji:] Zakopane, 2014-07-12

- Katedra św. Jadwigi królowej; [podczas konferencji:] referat wygłoszony do nauczycieli i uczniów przedstawicieli szkół noszących imię św. Jadwigi królowej, w katedrze na Wawelu [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-06-07

- Dwie fundacje biskupa Ludwika Łętowskiego; [podczas konferencji:] Mecenat artystyczny biskupów krakowskich [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-04-25

- Kardynał Karol Wojtyła i alumni-żołnierze; [podczas konferencji:] Jan Paweł II – syn polskiego oficera [miejsce konferencji:] Warszawa, 2014-04-02

- Ingres arcybiskupa metropolity krakowskiego Karola Wojtyły do katedry na Wawelu; [podczas konferencji:] Klejnot koronie. 650 lecie konsekracji katedry na Wawelu [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-03-28

- Królowa Jadwiga w dokumentach archiwum kapitulnego na Wawelu; [podczas konferencji:] Wykład na II Forum Dyrektorów i Nauczycieli Szkół im. Św. Jadwigi królowej [miejsce konferencji:] Kraków, Skarbiec katedry na Wawelu, 2013-11-22

- Patriotyczne pochówki w kryptach wawelskich; [podczas konferencji:] Aspekty prawne, medyczne i społeczne warunkujące ekshumację szczątków Władysława Sikorskiego w 2008 r. [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-07-04

- Fotografie w spuściźnie aktowej kardynała Karola Wojtyły i poza nią, przechowywane w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie; [podczas konferencji:] Czas zatrzymany…. Fotografie w spuściznach uczonych i twórców [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-06-20

- Władysław Chotkowski i Stanisław Spis. Powstańcy. Kanonicy akademiccy. Weterani; [podczas konferencji:] Społeczeństwo ziemi krakowskiej i Kościół wobec powstania styczniowego [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-04-22

- Grób królowej Jadwigi; [podczas konferencji:] konferencja dla dyrektorów i nauczycieli szkół im. Św. Jadwigi królowej [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-01-29

- Adam Stefan Sapieha jako arcybiskup metropolita krakowski (1926-1951); [podczas konferencji:] odczyt w Towarzystwie Miłośników Historii i Zabytków Krakowa [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-12-20

- Prace Adolfa Szyszko-Bohusza na Wawelu; [podczas konferencji:] Krakowski Wawel i praskie Hradczany. Rozwój katedr i ich otoczenia w XX w. [miejsce konferencji:] Praga, 2012-11-22

- Prymas August Hlond a kardynał Adam Sapieha; [podczas konferencji:] rymas August Hlond – duszpasterz i mąż stanu. Doniosłe dziedzictwo [miejsce konferencji:] Parafia w Pyrzycach k. Szczecina, 2012-10-11

- Jubileusz 600-lecia urodzin św. Jadwigi królowej; [podczas konferencji:] esja poświęcona 15-leciu kanonizacji św. Jadwigi Królowej zorganizowana przy parafii św. Jadwigi królowej w Krakowie-Krowodrzy [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-06-03

- Translacja relikwii królowej Jadwigi w 1987 r.; [podczas konferencji:] sesja popularno-naukowa zorganizowana przez Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach, w auli Seminarium Duchownego w Kielcach [miejsce konferencji:] Kielce, 2012-04-30

- Dwie święte Jadwigi; [podczas konferencji:] Sv. Hedvika patronka Slezska [miejsce konferencji:] Uniwersytet Śląski w Opawie (CZECHY), 2012-04-19

- Adam Stefan Sapieha duszpasterz i dostojnik Kościoła; [podczas konferencji:] Adam Stefan Sapieha 100. lecie konsekracji i ingresu [miejsce konferencji:] Auli Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, 2012-03-26

- Katedra na Wawelu. Historia i współczesność; [podczas konferencji:] Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – wyzwania XXI wieku [miejsce konferencji:] Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków, 2011-10-12

- Trzeci pogrzeb Kazimierza Wielkiego; [podczas konferencji:] Zakończenie wystawy poświęconej 700. rocznicy urodzin Kazimierza Wielkiego [miejsce konferencji:] Zamek w Niepołomicach, 2010-10-07

- Opawski i krakowski pogrzeb biskupa Karola Skórkowskiego; [podczas konferencji:] Cirkevní dĕjiny Slezska 18. až 20. století [miejsce konferencji:] Opawa (CZECHY), 2010-09-23

- Losy klasztoru karmelitańskiego w dobie józefińskiej; [podczas konferencji:] Klasztor Karmelitów Bosych w Nowym Wiśniczu jako wotum zwycięstwa pod Chocimiem [miejsce konferencji:] ul. Kanonicza 9, Kraków, 2009-11-25

- Ks. kanonik Jan Schindler i Schindlerówka; [podczas konferencji:] Wkład kamedułów w kulturę Małopolski [miejsce konferencji:] Sala obrad Urzędu Miasta Krakowa, Kraków, 2009-10-22

- Galicja w dobie założenia Zgromadzenia Sióstr św. Józefa; [podczas konferencji:] 125 lat w służbie Ubogim Chrystusowym [miejsce konferencji:] Aula Karmelitańskiego Instytutu Duchowości, Kraków, 2009-05-01

- Materiały archiwalne dotyczące kolegiaty św. Anny w Krakowie w zbiorach Archiwum kapitulnego na Wawelu; [podczas konferencji:] Z dziejów kościoła św. Anny w Krakowie [miejsce konferencji:] Kraków, 2008-11-21

- Ks. prof. Bolesław Kumor. Wspomnienie w 5-tą rocznicę śmierci; [podczas konferencji:] Ks. prof. Bolesław Kumor na tle swej epoki [miejsce konferencji:] Nowy Sącz, 2007-12-06

- Zbiory świętofloriańskie w Archiwum kapitulnym na Wawelu. Referat wygłoszony w bazylice św. Floriana w Krakowie; [podczas konferencji:] Z dziejów kościoła św. Floriana w Krakowie [miejsce konferencji:] Kraków, 2007-11-16

- „Budziciele” kultu św. królowej Jadwigi sprzed 100 laty Referat wygłoszony w katedrze na Wawelu; [podczas konferencji:] Referat wygłoszony w katedrze na Wawelu [miejsce konferencji:] Katedra na Wawelu, Kraków, 2007-06-08

- Translacje relikwii św. Królowej Jadwigi; [podczas konferencji:] Referat wygłoszony w Domu Polskim w Budapeszcie na zaproszenie Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech [miejsce konferencji:] Budapesz (WĘGRY), 2007-06-02

- Kraków w 1 połowie XIX w.; [podczas konferencji:] Wykład wygłoszony w siedzibie Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa przy ul. św. Jana 12 [miejsce konferencji:] Kraków, 2007-02-11

- „Porywał w górę serca” – ks. prof. Władysław Chotkowski; [podczas konferencji:] Wielcy kaznodzieje Krakowa [miejsce konferencji:] Aula Wyższego Seminarium Duchownego, Kraków, 2006-10-12

- Millenium w Krakowie; [podczas konferencji:] otwarcie wystawy „Chleba i wolności” [miejsce konferencji:] Aula Rady Miasta Krakowa, Kraków, 2006-06-21

- Wawelskie korzenie duchowości papieża Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Ogólnopolskie sympozjum zorganizowane przez Instytut Teologii Duchowości KUL pt. Jan Paweł II – Mistrz duchowy, w ramach XXX Dni Duchowości [miejsce konferencji:] Lublin, 2005-10-25

- Dzieje kultu św. Stanisława B. M.; [podczas konferencji:] Wystawa Muzeum Narodowego w Krakowie pt. „Szlaki z których zrodziła się Europa”. Pielgrzymowanie do Santiago de Compostela i jego obraz w sztuce [miejsce konferencji:] Muzeum Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, 2005-01-20

- Katedra krakowska – jeszcze kościół czy już muzeum?; [podczas konferencji:] XVII Powszechny zjazd historyków polskich w Krakowie. Temat zjazdu: Tradycja a nowoczesność – tożsamość. [miejsce konferencji:] Collegium Novum UJ, Kraków, 2004-09-18

- Otwarcie trumny św. Stanisława i św. Floriana w 1938 r.; [podczas konferencji:] sesja naukowa poświęcona kultowi św. Floriana w 1700 rocznicę jego męczeńskiej śmierci [miejsce konferencji:] Aula Collegium Maius UJ, Kraków, 2004-04-15

- 3. Karta z dziejów kaznodziejstwa w katedrze krakowskiej. Kazanie ks. prof. Władysława Chotkowskiego o św. Stanisławie; [podczas konferencji:] Św. Stanisław B.M. w roku jubileuszu 750-lecia kanonizacji [miejsce konferencji:] Instytut Jana Pawła II, Kraków, 2003-12-17

- 2. Płyty grobowe kardynała Fryderyka Jagiellończyka. Stan badań.; [podczas konferencji:] 500 rocznica śmierci kard. Fryderyka Jagiellończyka. Spotkanie naukowe Wydziału Historii Kościoła PAT [miejsce konferencji:] Kapitularz katedry na Wawelu, Kraków, 2003-03-14