Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

ks. dr hab. Damian Wąsek

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny – adiunkt z habilitacją

Email: damian.wasek@upjp2.edu.pl

Strona internetowa: damian.wasek@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Chrystologii

Dyżur:
poniedziałek: 10.45-11.30, ul. Franciszkańska 1 ITFED

Curriculum Vitae:

2015 – Zatwierdzenie habilitacji przez Radę Wydziału Teologicznego UPJP2

2011 – Adiunkt przy Katedrze Chrystologii UPJPII

2009 – Obrona rozprawy doktorskiej: Koncepcja teologii Piotra Abelarda

2009 - 2011 – Asystent przy Katedrze Chrystologii UPJPII

2005 - 2009 – Studia licencjacko-doktoranckie na UPJPII

2002 - 2005 – Parafia p.w. Matki Bożej Bolesnej w Bielsku-Białej Hałcnowie

1996 - 2002 – Wyższe Seminarium Duchowne w Krakowie

1992 - 1996 – Liceum Administracji Państwowej w Żywcu

1984 - 1992 – Szkoła Podstawowa nr 2 w Gilowicach

1977 – Urodziłem się

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Drogi Kościoła, Kraków: Wydawnictwo św. Jana Pawła II 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wiara - wiarygodność, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP2 w Krakowie 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nowa wizja zarządzania Kościołem, Kraków: WAM 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Miłość wszystko wyjaśnia, Kraków: Wydawnictwo M 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teologia Fundamentalna. Tom 6: Wybór tekstów, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Koncepcja teologii Piotra Abelarda, Kraków: UNUM 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Przyczynki do teologii ewolucyjnej [w:] Powstanie człowieka w ujęciu interdyscyplinarnym: Copernicus Center Press 2019, s. 155-171. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Conversione del papato. Legittimità, punti di conflitto e cambiamento [w:] Misericordia e tenerezza - Il programma teologico di papa Francesco: Edizioni San Paolo 2019, s. 395-408. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teologia [w:] Interdyscyplinarność w naukach humanistycznych i społecznych: Copernicus College 2019.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teologia w świecie nauk [w:] Krakowski dialog teologiczny - próba bilansu: Wydawnictwo Naukowe UPJPII w Krakowie 2018, s. 115-127. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tożsamość prymacjalna chrześcijaństwa we współczesnej refleksji fundamentalnoteologicznej [w:] Teologia fundamentalna na straży tożsamości chrześcijaństwa: Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce 2017, s. 188-205. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Urojenia w dialogu teologii z Nowym Ateizmem [w:] Współczesny kontekst chrześcijaństwa: Płocki Instytut Wydawniczy 2016, s. 78-90. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Neuausrichtung des Papsttums – Legitimität, Konfliktpunkte und Wandel [w:] Barmherzigkeit und zärtliche Liebe. Das theologische Programm von Papst Franziskus: Herder 2016, s. 366-378. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Natura wolności i konsekwencje jej posiadania. Teologia katolicka w konfrontacji z neurobiologią [w:] Dusza - umysł - wolna wola: Polska Akademia Nauk, Oddział w Poznaniu 2015, s. 47-60. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dziedzictwo mistrzów podejrzeń w nowym ateizmie [w:] Mistrzowie podejrzeń - afirmacja, negacja czy przezwyciężenie?: Wydawnictwo LIBRON 2015, s. 205-216. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ateizm - droga negacji Boga [w:] Teologia Fundamentalna, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2014, s. 25-52. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wiarygodność "aktu niewiary" w przestrzeni dialogu nauka - religia. Stanowisko przedstawicieli Nowego Ateizmu [w:] Wiara - wiarygodność, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII w Krakowie 2014, s. 161-174. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
The Role of Dialectics in Peter Abelard`s Concept of Theology [w:] Logic in Theology, Kraków: Copernicus Center Press 2013, s. 139-158. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate [w:] Sobór Watykański II. Złoty jubileusz, Kraków: Wydawnictwo «scriptum» 2013, s. 233-246. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teologia a inne dyscypliny naukowe [w:] O naturze teologiii, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza W Poznaniu. Wydział Teologiczny. Redakcja wydawnictw 2013, s. 107-116. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Spór o celibat w listach Abelarda i Heloizy - studium przypadku [w:] Stosowność celibatu w relacji do kapłaństwa, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII w Krakowie 2012, s. 139-147. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kościół a królestwo Boże we wczesnej eklezjologii Hansa Künga [w:] Królestwo Boże a Kościół, Kraków: Wydawnictwo Salwator 2012, s. 205-224. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rola dialektyki w koncepcji teologii Piotra Abelarda [w:] Logika i teologia, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2011, s. 11-25. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Natura i manifestacje kolegialności biskupów w dialogu z myślą Johna R. Quinna [w:] Łódzkie Studia Teologiczne 2019, s. 59-70. [więcej informacji]
Teologia katolicka w konfrontacji z neuronaukami: przyczynek do dialogu [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce 2018, s. 167-181. [więcej informacji]
Kościół miłosierny, czyli jaki? [w:] Więź 2016, s. 7-15. [więcej informacji]
Between Similarity and Non-similarity. The Nature of Theological Language in the Thought of Peter Abelard [w:] Theological Research 2016, s. 75-88. [więcej informacji]
Foundations of the Definition of Faith in Dialogue with Porta Fidei by Benedict XVI [w:] Roczniki Teologiczne 2015, s. 161-171. [więcej informacji]
Papież strażnikiem „krążenia miłości” [w:] Studia Leopoliensia 2015, s. 255-265. [więcej informacji]
Odnowa Kościoła w ujęciu Hansa Künga [w:] Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii, 60, z. 5 2013, s. 215-228. [więcej informacji]
Słowa Biblii a Objawienie [w:] Studia Leopoliensia, 6 2013, s. 207-217. [więcej informacji]
Aspekty językowe sporu o istnienie Boga [w:] Logos i Ethos, 2/31(2011) 2011, s. 61-73. [więcej informacji]
Ocena judaizmu w świetle "Dialogus inter Philosophum, Iudaeum et Christianum" Piotra Abelarda [w:] Polonia Sacra, 20 2007, s. 397-411. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Wiarygodność chrześcijaństwa dzisiaj; [nr projektu:] 501-10-010106

-Współczesne propozycje dla alternatywnych form sprawowania prymatu papieskiego; [nr projektu:] 503-010006

Wygłoszone referaty:

- Apologeta wobec kryzysu Kościoła w Polsce, czyli teologiczne propozycje terapii; [podczas konferencji:] Nowa apologia w Polsce. Czego, wobec kogo i jak bronimy? [miejsce konferencji:] Włocławek, 2019-09-20

- Hodowca i zwierzę - etyczny wymiar relacji; [podczas konferencji:] IV Konferencja Szkoleniowa Hodowców Bydła [miejsce konferencji:] Rymanów, 2019-02-28

- Teoria ewolucji jako wyzwanie dla teologii; [podczas konferencji:] Chów świń a relacje hodowca-producent-konsument [miejsce konferencji:] Ustroń, 2019-02-13

- Optatam totius - necessary and/or urgent options for church and theology today with a view to the Church of the Continent and the universal Church; [podczas konferencji:] Vatican II – Legacy and Mandate; Study Group Europe; First Workshop [miejsce konferencji:] Rzym, 2019-01-26

- Lumen Gentium - necessary and/or urgent options for church and theology today with a view to the Church of the Continent and the universal Church; [podczas konferencji:] Vatican II – Legacy and Mandate; Study Group Europe; First Workshop [miejsce konferencji:] Rzym, 2019-01-26

- Christus Dominus - necessary and/or urgent options for church and theology today with a view to the Church of the Continent and the universal Church; [podczas konferencji:] Vatican II – Legacy and Mandate; Study Group Europe; First Workshop [miejsce konferencji:] Rzym, 2019-01-26

- Pojednanie jako podstawowe zadanie Kościoła - refleksja teologiczna; [podczas konferencji:] Pojednanie - ludzie i narody [miejsce konferencji:] Lwów, 2018-10-19

- Perspektywy teologii w dialogu z naukami; [podczas konferencji:] Bóg, który uczy rozmawiać [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-10-18

- Rola biskupa w Kościele: pasterz czy tylko zarządca? Punkty sporne i perspektywy zmian; [podczas konferencji:] Podwawelskie spory o kształt wiary [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-11-15

- Zarządzanie i komunikacja w Kościele; [podczas konferencji:] Zrozumieć Franciszka [miejsce konferencji:] Warszawa - Collegium Bobolanum, 2017-04-07

- Czy biolog może wierzyć w Boga?; [podczas konferencji:] Świnie w służbie człowieka [miejsce konferencji:] Ustroń, 2017-02-14

- Problemy i szanse teologii w dialogu z neuronaukami; [podczas konferencji:] Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-01-16

- Sekularyzacja - próba diagnozy i kierunki terapii; [podczas konferencji:] Błąd antropologiczny - źródło upadku ładu społeczno-moralnego w Europie [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-11-22

- Tożsamość prymacjalna chrześcijaństwa we współczesnej refleksji fundamentalnoeklezjologicznej; [podczas konferencji:] 1050-lecie chrztu Polski - teologia fundamentalna na straży tożsamości chrześcijańskiej [miejsce konferencji:] Koszalin, 2016-09-23

- Okrągły stół: modele apologii teizmu w kontekście nauk przyrodniczych; [podczas konferencji:] Teologia i nauki przyrodnicze [miejsce konferencji:] Lublin, 2015-12-01

- Conversion of the papacy – legitimacy, trouble spots and directions for a change; [podczas konferencji:] Papst Franziskus und die Revolution der zärtlichen Liebe [miejsce konferencji:] Wiedeń, 2015-10-16

- Wobec ateistycznych urojeń; [podczas konferencji:] Jak czytać świat? Czyli o współczesnym kontekście chrześcijaństwa [miejsce konferencji:] Łomża, 2014-11-29

- Natura wolnej woli i konsekwencje jej posiadania. Teologia katolicka w konfrontacji z neurobiologią; [podczas konferencji:] Dusza - Umysł - Wolna wola [miejsce konferencji:] Poznań, 2014-11-27

- Reforma papiestwa. Dyskusje po "Ut unum sint" Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Jan Paweł II, święty teolog [miejsce konferencji:] Lwów, 2014-10-24

- Dziedzictwo mistrzów podejrzeń w Nowym Ateizmie; [podczas konferencji:] Mistrzowie podejrzeń: negacja, afirmacja czy przezwyciężenie? [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-12-20

- Wiarygodność aktu wiary w dialogu z antropologią kulturową – stanowiska ateistów; [podczas konferencji:] Wiara i/a wiarygodność [miejsce konferencji:] Radom - Turno, 2013-09-19

- Słowo Boże a Objawienie; [podczas konferencji:] Debata wokół słowa [miejsce konferencji:] Lwów, 2013-04-19

- Foundations of the definition of faith in dialogue with Porta Fidei by Benedict XVI; [podczas konferencji:] L’ascolto della Parola di Dio, l’ascolto dell’altro [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-04-17

- Teologia a inne nauki; [podczas konferencji:] O zasadach dzisiejszej teologii [miejsce konferencji:] UAM w Poznaniu, 2012-10-12

- Spór o celibat w listach Abelarda i Heloizy; [podczas konferencji:] Stosowność celibatu w relacji do kapłaństwa [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-06-02

- Aspekty językowe sporu o istnienie Boga; [podczas konferencji:] Istnienie Boga. Teizm, agnostycyzm, ateizm [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-12-03

- Rola dialektyki w koncepcji teologii Piotra Abelarda; [podczas konferencji:] Logika i Teologia [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-11-24