Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

ks. dr Wojciech Węgrzyniak

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny – adiunkt

Email: wojciech.wegrzyniak@upjp2.edu.pl

Strona internetowa: www.wegrzyniak.com

Afiliacje:
- Katedra Egzegezy Starego Testamentu

Funkcje administracyjne:
- Samorząd Studencki, Opiekun
- Instytut Nauk Biblijnych, Sekretarz Rady Instytutu

Dyżur:
środa, godz. 11.30-13.00, ul. św. Anny 11

Curriculum Vitae:

2011 – Adiunkt w Katedrze Egzegezy Starego Testamentu

2010 – Obrona pracy doktorskiej - Lo stolto ateo. Studio dei Sal 14 e 53 (SBF, Jerozolima)

2009 - 2011 – Asystent w Katedrze Egzegezy Starego Testamentu

2006 - 2009 – Studia w Studium Biblicum Franciscanum, Jerozolima

2001 - 2006 – Studia w Pontificio Istituto Biblico, Rzym

2000 - 2001 – Studia licencjackie na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

1992 - 1998 – Studia magisterskie na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

1988 - 1992 – I LO im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu

1983 - 1988 – SP w Kluszkowcach

1979 - 1983 – SP w Mizernej

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Psalm 83. Teksty - egzegeza - konteksty, Lublin: Wydawnictwo KUL 2019.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Lo stolto ateo. Studio dei Salmi 14 e 53 (Studia Biblica Lublinensia X), Lublin: KUL 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Lo stolto ateo. Studio dei Salmi 14 e 53 (Pars dissertationis), Jerusalem: Franciscan Press 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Głupota niewiary [w:] Od wiary Abrahama do wiary Kościoła, Lublin: KUL 2014, s. 239-252. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Creatio continua w psalmach [w:] Scripturae Lumen. Biblia i jej oddziaływanie. 6. Bóg Stwórca, Tarnów: Biblos 2014, s. 97-108. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Architektura domu zwanego Kościołem [w:] Kościół domem i szkołą komunii, Katowice 2013, s. 23-38. [więcej informacji]
Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym [w:] Sobór Watykański II. Złoty Jubileusz, Kraków 2013, s. 57-72. [więcej informacji]
Kapłani a wstrzemięźliwość seksualna w ST [w:] Stosowność celibatu w relacji do kapłaństwa, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012, s. 67-76. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prawda (alētheia) w Liście Prezbitera do umiłowanej Pani (2 J) [w:] Prawda was wyzwoli (Scripturae Lumen. Biblia i jej oddziaływanie), Tarnów: Biblos 2012, s. 127-137. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Why is an atheist a fool? The Concept of Wisdom in Psalm 14 [w:] Isteni Bölcsesség, Emberi Tapasztalat. 23. Nemzetközi Biblikus Konferencia a Szegedi Gál Ferenc Hittudományi Főiskolán 2011. szeptember 08-10, Szeged: JATEPress 2012, s. 367-373. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
La problematica temporale dei verbi nei Salmi 14 e 53 [w:] Ἐν πάσῃ γραμματικῇ καὶ σοφίᾳ. En pāsē grammatikē kai sophiā. Saggi di linguistica ebraica in onore di Alviero Niccacci, Jerusalem: Franciscan Printing Press 2011, s. 381-393. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Aksjologiczne odczytanie Dekalogu [w:] Biblia a moralność. Dar życia - dar przymierza - odpowiedź człowieka, Lublin: Gaudium 2011, s. 59-71. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Miłosierdzie międzyludzkie w Starym Testamencie [w:] Szkoła miłosierdzia św. Faustyny i Jana Pawła II, Kraków: Misericordia 2008, s. 95-111. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

„Gniew człowieka przyniesie Ci chwałę” (Ps 76,11) [w:] Verbum Vitae 2018, s. 67-85. [więcej informacji]
Problemy tekstualne, egzegetyczne i translatorskie So 3,18 [w:] Collectanea Theologica 2017, s. 91-105. [więcej informacji]
עֵדוּת לְיִשְׂרָאֵל (Ps 122,4) – „świadectwo” czy „prawo” (dla) Izraela? [w:] Biblica et Patristica Thoruniensia 2017, s. 549-565. [więcej informacji]
Trzy intrygujące aspekty świadectwa w Psalmach [w:] Verbum Vitae 2015, s. 51-82. [więcej informacji]
Między pozorem a prawdą – ekonomia w Księdze Amosa [w:] Collectanea Theologica 2015.[więcej informacji]
Niesprawiedliwy Bóg w Psalmach? [w:] Verbum Vitae, 26 2014, s. 15-32. [więcej informacji]
Starotestamentowe życie nienarodzonych [w:] Polonia Sacra, 32 2013, s. 17-34. [więcej informacji]
Wyzwania współczesnej biblistyki na przykładzie Psalmów 14 i 53 [w:] Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich, 9 2012, s. 434-445. [więcej informacji]
Krzyk trzynastego psalmisty [w:] Sympozjum, 22 2012, s. 25-36. [więcej informacji]
Kto was dotyka, dotyka źrenicy jego oka (Za 2,12) [w:] Communio, 175 2011, s. 95-108. [więcej informacji]
Granica miłości i nienawiści w Psalmach [w:] Życie Duchowe, 65 2011, s. 22-29. [więcej informacji]
Aksjologiczne odczytanie Dekalogu [w:] Zeszyty Naukowe KUL, 53 2010, s. 25-38. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Ecclesia – semper reformanda? – konferencja 13.XI.2014 r.; [nr projektu:] 501-10-010057

-Hermeneutyka psalmów; [nr projektu:] 501-10-010041

-Hermeneutyka psalmów; [nr projektu:]

-Księgi prorockie ST - wstęp i egzegeza; [nr projektu:] 11010001

-Wybrane zagadnienia z egzegezy Starego Testamentu; [nr projektu:] 110101

-Chrześcijańska a judaistyczna interpretacja Psalmów; [nr projektu:] 210101

Wygłoszone referaty:

- Problemy tekstualne, egzegetyczne i translatorskie Sof 3,18,; [podczas konferencji:] XI Ogólnopolska Konferencja Interpretacja Pisma Świętego. Księga Sofoniasza – orędzie, interpretacja i recepcja [miejsce konferencji:] Warszawa, UKSW, 2017-05-16

- Przeszkody na drodze proroka; [podczas konferencji:] Ogólnopolska konferencja "Idźcie i głoście" [miejsce konferencji:] UKSW, Warszawa, 2017-03-11

- Niemiłosierdzie Starego Testamentu?; [podczas konferencji:] X Międzynarodowe Saletyńskie Sympozjum Interdyscyplinarne: "Jubileusz miłosierdzia. Bóg miłosierny i Matka miłosierdzia" [miejsce konferencji:] Kraków, Dom XX. Saletynów, 2016-10-21

- Ekonomia w Księdze Amosa; [podczas konferencji:] Księga Amosa – orędzie, interpretacja i recepcja [miejsce konferencji:] Warszawa, UKSW, 2015-05-19

- Zbawienie – odkupienie – usprawiedliwienie w Piśmie Świętym; [podczas konferencji:] Wiarygodność chrześcijańskiego orędzia zbawienia [miejsce konferencji:] Olsztyn, WSD Hosianum, 2014-09-11

- Kryzys wiary psalmisty; [podczas konferencji:] Wiara i jej przekaz w Piśmie Świętym [miejsce konferencji:] Kraków, UPJPII, 2013-11-20

- Psalmy wstępowań; [podczas konferencji:] Pielgrzymowanie do Ziemi Świętej, , 6.11.2013 [miejsce konferencji:] Warszawa, UKSW, 2013-11-06

- Soteriologiczna lektura Biblii na przykładzie Psalmu 1; [podczas konferencji:] 51. Sympozjum Biblistów Polskich [miejsce konferencji:] Toruń, 2013-09-18

- "Co się stało, było przypadkiem" (1 Sm 6,9). Przyczynek do biblijnej teologii przypadku; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja "Studium Przypadku. Wokół Myśli Michała Hellera" [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-12-01

- Głupota niewiary; [podczas konferencji:] Od wiary Abrahama do wiary Kościoła [miejsce konferencji:] KUL, Lublin, 2012-10-18

- Biblijna architektura domu zwanego Kościołem; [podczas konferencji:] 7. Dni Duchowości: \"Kościół domem i szkołą komunii\" [miejsce konferencji:] WSD, Katowice, 2011-09-28

- Wyzwania współczesnej biblistyki na przykładzie Ps 14 i 53; [podczas konferencji:] 49. Sympozjum Biblistów Polskich [miejsce konferencji:] Katowice, 2011-09-21

- Why is an atheist a fool? The concept of wisdom in Psalm 14; [podczas konferencji:] 23. International Biblical Conference: “Godly Wisdom, Human Experience – Hokma, Sophia\" [miejsce konferencji:] Szeged (Hungary), 2011-09-09

- Kapłani a wstrzemięźliwość seksualna w Starym Testamencie; [podczas konferencji:] Stosowność celibatu w relacji do kapłaństwa [miejsce konferencji:] Kraków, UPJPII, 2011-06-02

- Aksjologiczne odczytanie Dekalogu; [podczas konferencji:] Duszpasterskie Wykłady Akademickie „Biblia a Moralność” [miejsce konferencji:] KUL, Lublin, 2010-08-28

- Koinonia w 1 Liście św. Jana; [podczas konferencji:] Międzywydziałowe Sympozjum i Warsztaty: Koinonia, Communio, Wspólnota [miejsce konferencji:] Kraków, UPJPII, 2010-04-29

- Biblijne horyzonty prawdy o nieśmiertelności; [podczas konferencji:] XXXII Ogólnopolskie Sympozjum Koła Naukowego WSD w Płocku [miejsce konferencji:] Płock, 2009-11-12

- Miłosierdzie w Starym Testamencie; [podczas konferencji:] III Międzynarodowy Kongres Apostołów Bożego Miłosierdzia [miejsce konferencji:] Kraków, 2008-10-02