Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

ks. prof. dr hab. Andrzej Witko

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – profesor zwyczajny

Email: andrzej.witko@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Historii Sztuki Nowożytnej - Kierownik katedry

Dyżur:
Egzamin z ikonografii (II termin): piątek, 13 września br. o godz. 10.00 w Instytucie HSiK

Curriculum Vitae:

2015 – Członek Komitetu Nauk o Sztuce PAN

2014 – Profesor tytularny

2011 – Członek czynny Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

2008 – Kierownik Katedry Historii Sztuki Nowożytnej PAT (dziś UPJPII)

2008 – Pierwszy dyrektor Instytutu Historii Sztuki i Kultury PAT (dziś UPJPII)

2007 - 2011 – Członek Komitetu Nauk o Sztuce PAN

2007 – Członek Rady Naukowej Instytutu Sztuki PAN

2006 – Profesor nadzwyczajny PAT (dziś UPJPII)

2005 – Członek Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych Św. Telma (Hiszpania)

2005 – Członek Komisji Historii Sztuki PAU

2004 – Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę habilitacyjną

2002 – Habilitacja w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w zakresie historii sztuki na podstawie pracy: Sztuka w służbie Zakonu Trójcy Świętej w siedemnastym i osiemnastym stuleciu

2000 – Nagroda im. Ks. prof. Szczęsnego Dettloffa za wydaną w Neapolu pracę pt. Gesù Nazareno Riscattato.

1995 – Nauczyciel akademicki PAT

1994 – Doktorat w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie na podstawie pracy: Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego według Faustyny Kowalskiej (rozprawa poświęcona słynnemu obrazowi Jezu, ufam tobie, opublikowana także w języku niemieckim, włoskim i angielskim)

1994 – Członek Zarządu Stowarzyszenia Historyków Sztuki O. Kraków

1991 – Ukończenie studiów ze specjalności Historia sztuki w Papieskiej Akademii Teologicznej z tytułem licencjata na podstawie napisanej pod kierunkiem prof. Michała Rożka pracy pt. Klasycyzm i romantyzm w katedrze wawelskiej.

1985 - 1991 – Studia w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, zwieńczone pracą magisterską napisaną pod kierunkiem prof. Michała Rożka, Groby królewskie w katedrze wawelskiej w XIX stuleciu

1984 – Pierwsza nagroda w ogólnopolskim konkursie krasomówczym

Działalność pozanaukowa:

2016 – 8.12.2016, Kraków, Muzeum Narodowe, wykład pt. El Bosco czyli Bosch w Hiszpanii

2015 - 2015 – 17.12.2015, Kraków, Muzeum Narodowe, wykład pt. Scena rodzajowa – gender po hiszpańsku?

2015 - 2015 – 29.09.2015, Sewilla, Universidad, Wykład pt. “Los Apostolados” de El Greco. ¿Obra de un hombre religioso?

2014 - 2014 – 07.12.2014, Siedlce, Miejski Ośrodek Kultury, wykład pt. Niepokalana (i inne malowidła) El Greca z kaplicy Oballe w Toledo

2014 - 2014 – 09.10.2014, Gościkowo – Paradyż, Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne, wykład inauguracyjny pt. Naczynie Łaski. Obraz Bożego Miłosierdzia w świetle objawień św. Faustyny i nauki Kościoła

2014 - 2014 – 20.03.2014, Kraków, Stowarzyszenie Historyków Sztuki - wykład pt. Sewilla

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Polonia Sacra. Ze skarbca Archidiecezji Krakowskiej: Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sztuka doby El Greca, Kraków: WNUPJPII 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ku chwale Przenajświętszej Trójcy. Z dziejów Zakonu trynitarzy w Polsce. Mielec – Krywicze, Mielec: WT UPJPII Sekcja w Tarnowie, Parafia Trójcy Przenajświętszej w Mielcu 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nasz Papież, Kraków: Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Redención de cautivos: WNUPJPII 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Folia Historica Cracoviensia, Kraków: WNUPJPII 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Art in the Time of El Greco, Kraków: Wydwnictwo Naukowe UPJPII 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Święta Faustyna i Boże Miłosierdzie: Wydawnictwo AA 2016.[więcej informacji]
Tajemnica Bożego Miłosierdzia. 1001 faktów, Kraków: Wydawnictwo M 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
W przedsionku niebios. Sztuka w Hiszpanii doby El Greca, Kraków: Wydawnictwo AA 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bogactwo Bożego Miłosierdzia, Kraków: Wydawnictwo Petrus 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Święta Faustyna i Boże Miłosierdzie, wyd. VIII, Kraków: Wydawnictwo AA 2014.[więcej informacji]
Sztuka po Trydencie, Kraków: Wydawnictwo AA 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
1001 rzeczy o Miłosierdziu Bożym i św. Faustynie, Kraków: Wydawnictwo M, 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Santa Faustina e la Divina Misericordia, [Rzym]: Camerata Picena 2013.[więcej informacji]
Sewilskie malarstwo siedemnastego wieku : od wizji mistycznych do marwtych natur, Kraków ; Kielce: Wydawnictwo AA ; Wydawnictwo Jedność, 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Anna Jantar, Autobiografia, Warszawa: A.A. MTJ, „Reader’s Digest” 2012.[więcej informacji]
Obraz Miłosierdzia Bożego i jego tajemnica, Kraków: Wydawnictwo AA 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Anna Jantar, wyd. II, Kraków: Wydawnictwo "Petrus" 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Limen expectationis : księga ku czci śp. ks. prof. dr. hab. Zdzisława Klisia, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Święta Faustyna i Boże Miłosierdzie, wyd. VII poprawione, Kraków: Wydawnictwo AA 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kultura artystyczna siedemnastowiecznej Sewilli a don Miguel Mañara i jego dzieło, Kraków: Wydawnictwo AA 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jezus Nazareński Wykupiony, Kraków: Wydawnictwo "Petrus" 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Anna Jantar, Kraków: Wydawnictwo "Petrus" 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Iskra Bożego Miłosierdzia, Kraków: Wydawnictwo "Petrus" 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
The Order of the Holy Trinity and Captives, Pikesville ; Cracow: [s.n.] 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Santa Faustina e la Divina Misericordia, Camerata Picena: Editrice Shalom 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Święta Faustyna i Miłosierdzie Boże, wyd. VI poszerzone, Kraków: Wydawnictwo Salwator 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
The Trinitarian Order, Rome ; Cracow: [s.n.] ; Wydawnictwo AA 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Heilige Faustina und die Botschaft von der Göttlichen Barmherzigkeit, Pöchlarn ; Kraków: Mariä Himmelfahrt Pfarrei ; Wydawnictwo AA 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
101 pytań o Boże Miłosierdzie, Kraków: Wydawnictwo WAM 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Úcta k Božiemu milosrdenstvu podľa svätej Faustíny Kowalskej, Trnava: Vydavateľstvo: Dobrá kniha 2006.[więcej informacji]
Tajemnica "Las Meninas" : antologia tekstów, Kraków: Wydawnictwo AA 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Święta Faustyna, Kraków: Wydawnictwo WAM 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
The vessel of the Divine Mercy, Dublin ; Kraków: Divine Mercy Publications 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Święta Faustyna i Boże Miłosierdzie, wyd. V zmienione, Kraków: Wydawnictwo "M" : Wydawnictwo AA 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Obraz Bożego Miłosierdzia, wyd. II poprawione, Kraków: Wydaw. WAM 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego : według świętej Faustyny Kowalskiej, wyd. II poprawione, Kraków: Wydaw. WAM 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Saint Faustina and the Divine Mercy, 2nd edition, Dublin ; Kraków: Divine Mercy Publications ; Wydawnictwo AA 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jesús Nazareno Rescatado : [sobre la iconografía de la Orden de la Santísima Trinidad en los siglos XVII-XX], Roma ; Madrid: Curia Generalizia dei Trinitari 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
San Simón de Rojas : [sobre la iconografía de la Orden de la Santísima Trinidad en los siglos XVII-XX], Roma: [s. n.] 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
San Miguel de los Santos : [sobre la iconografía de la Orden de la Santísima Trinidad en los siglos XVII-XX], Roma ; Kraków: Wydaw. AA 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Boża tajemnica miłosierdzia. Święta Faustyna i Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, wyd. II poszerzone, Kraków: Wydawnictwo "M" : Wydaw. AA 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Saint Faustina and the Divine Mercy, Dublin ; Kraków: Divine Mercy Publications ; Wydawnictwo AA 2003.[więcej informacji]
Boża tajemnica miłosierdzia : święta Faustyna i Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, Kraków: M : AA 2002.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sztuka w służbie Zakonu Trójcy Świętej w siedemnastym i osiemnastym stuleciu, Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 2002.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Święta Faustyna i Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, Kraków: Wydaw. Zakonu Pijarów 2001.[więcej informacji]
Botin der Göttlichen Barmherzigkeit, 2. Auflage, Krakau-Sieghartskirchen: Verlag des Piaristenordens 2001.[więcej informacji]
The Divine Mercy and sister Faustina, London: Catholic Truth Society 2000.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Gloria Tibi Trinitas et captivis libertas : del pasado y del presente de la Orden Trinitaria, Kraków: Officina Editoria Ordinis Scholarum Piarum 2000.[więcej informacji]
Die heilige Schwester M. Faustine und ihre Aufgabe, Lippstadt: Clausen Verlag 2000.[więcej informacji]
Botin der Gottlichen Barmherzigkeit, Kraków: Verlag des Piaristenordens 2000.[więcej informacji]
Trynitarze, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 1999.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Blessed sister Faustina, Kraków ; Eastbourne: Publishing Hause of the Pontifical Academy of Theology in Cracow 1999.[więcej informacji]
Gesù nazareno riscattato, Napoli: Provincia della Natività B.M.V., Ordine della SS. Trinità 1999.[więcej informacji]
Multa difficilia inceptu : sobre los principios de la Orden de la Santísima Trinidad en Polonia, Ariccia: Officina Editoria Pontificiae Academiae Theologicae Cracoviensis 1999.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego według bł. Faustyny Kowalskiej, Kraków: Wydawnictwo WAM, 1995.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ein Bild bewegt die Welt : die Andacht zur Göttlichen Barmherzigkeit nach der seligen Schwester Faustine Kowalska, Abensberg: Maria Aktuell 1994.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Obraz Bożego Miłosierdzia, Kraków: Wydawnictwo WAM - Księża Jezuici 1993.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Apostołka Miłosierdzia Bożego, Kraków: Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 1993.[więcej informacji]

Publikacje - artykuły książkowe:

Bliżej El Greca / Closer to El Greco / Más cerca de El Greco [w:] Ars sacra El Greca: Muzeum diecezjalne w Siedlcach 2018, s. 12-33. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
O początkach trynitarzy w Polsce 2018, s. 24-41. [więcej informacji]
Los Apostolados El Greca. Dzieło człowieka religijnego? [w:] Sztuka doby El Greca: WNUPJPII 2018, s. 99-119. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zbiór malowideł Bartolomé Estebana Murilla z kościoła sewilskich kapucynów [w:] Studia nad Sztuką Renesansu i Baroku: Towarzystwo Naukowe KUL, KUL 2018, s. 23-61. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Los Apostolados de El Greco. Obra de un hombre religioso? [w:] Imago – vox demonstrans. Studia z dziejów sztuki i kultury: Redakcja Wydawnictw WT Uniwersytetu Opolskiego 2018, s. 479-495. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Królowa Korony Polskiej [w:] Polonia Sacra. Ze skarbca Archidiecezji Krakowskiej: Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
O kilku klasycystycznych pomnikach z postacią pogrążonej w żalu kobiety przeznaczonych do krakowskiej katedry na Wawelu [w:] Klejnot w koronie. 650-lecie konsekracji katedry krakowskiej: Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej 2017, s. 443-465. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Św. Jan Paweł II – papież Bożego Miłosierdzia [w:] Odsłony miłosierdzia: WNUPJPII 2017, s. 65-75. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Lucas Valdés i jego twórczość. W cieniu wielkiego ojca [w:] Tendit in ardua virtus. Studia ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Kuczmanowi w siedemdziesięciolecie urodzin: Zamek Królewski na Wawelu/ UPJPII 2017, s. 233-244. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
El arte español en tiempos de Cervantes [w:] En torno a Cervantes. Estudios sobre la época y la obra del autor del Quijote: Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos 2017, s. 21-68. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Cykl malowideł Francisca de Zurbarána z Małego Dziedzińca sewilskiego klasztoru Merced Calzada [w:] Velis quod possis. Studia z historii sztuki ofiarowane Profesorowi Janowi Ostrowskiemu: Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana 2016, s. 285-290. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
El Greco – Still Not Well Known? [w:] Art in the Time of El Greco 2016, s. 7-11. [więcej informacji]
Die Bibliothek im El Greco-Haus [w:] Art in the Time of El Greco 2016, s. 67-87. [więcej informacji]
Obraz Jezusa Miłosiernego w przekazie św. Faustyny [w:] Tajemnica Miłosierdzia Bożego 2016, s. 26-37. [więcej informacji]
Malarstwo w Hiszpanii w czasach El Greca [w:] W przedsionku niebios. Sztuka w Hiszpanii doby El Greca, Kraków: Wydawnictwo AA 2015, s. 151-202. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
El Greco i jego tajemnice [w:] W przedsionku niebios. Sztuka w Hiszpanii doby El Greca, Kraków: Wydawnictwo AA 2015, s. 27-66. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Cykl malowideł z wielkiego dziedzińca sewilskiego klasztoru Merced Calzada ilustrujący historię zakonu mercedariańskiego [w:] Laudator temporis acti. Studia z dziejów sztuki i kultury ofiarowane Księdzu Doktorowi Janowi Niecieckiemu w 65. rocznicę urodzin, Lublin: Wydawnictwo KUL 2015, s. 135-147. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Ptasie przesłanie”. O malowidłach na stropie w głównym salonie pałacu arcybiskupów sewilskich [w:] Studia nad Sztuką Renesansu i Baroku: KUL 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Francisco de Herrera Starszy. Niepokorny mistrz Velázqueza [w:] Initium sapientiae humilitas. Studia ofiarowane Profesorowi Jakubowi Pokorze z okazji 70. urodzin: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wydawnictwo 2015, s. 242-250. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ikonografia potrydencka w twórczości El Greca [w:] Sztuka po Trydencie, Kraków: Wydawnictwo AA 2014, s. 139-150. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Malarstwo w Hiszpanii doby El Greca [w:] El Greco : ekstaza świętego Franciszka : z Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach, Warszawa: Zamek Królewski - Muzeum 2014, s. 9-42. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
El Greco – artysta nieznany? [w:] El Greco. Ekstaza świętego Franciszka z Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach, Warszawa: Zamek Królewski - Muzeum 2014, s. 43-74. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Valdés Leal Juan de [w:] Encyklopedia katolicka, T. 20, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2014, s. 8-9. [więcej informacji]
Odkrywając ślady bł. Edmunda [w:] Zbiór kazań o błogosławionym Edmundzie Bojanowskim, Dębica: Siostry Służebniczki BDNP 2014, s. 44-46. [więcej informacji]
Zurbarán Francisco [w:] Encyklopedia katolicka, T. 20, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2014, s. 1489-1499. [więcej informacji]
Velázquez Diego [w:] Encyklopedia katolicka, T. 20, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2014, s. 38-39. [więcej informacji]
Słowo wstępne [w:] Sztuka po Trydencie, Kraków: Wydawnictwo AA 2014, s. 7-8. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Miguel Mañara a tajemnica śmierci i sensu życia [w:] Rozprawa o prawdzie, Siedlce: Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej Unitas 2013, s. 5-39. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Apokalipsa św. Jana w hiszpańskim malarstwie XVII wieku [w:] Czas Apokalipsy. Wizje dni ostatecznych w kulturze europejskiej od starożytności do wieku XVII, Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2013, s. 190-196. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
La nécropole des rois de Pologne au Wawel XIVe-XIXe siècle [w:] Les Funérailles princières en Europe XVIe-XVIIIe siècle,, Rennes-Versailles: Les Editions de la MSH 2013, s. 195-225. [więcej informacji]
Przedmowa [w:] Włoskie tkaniny aksamitne z XV i XVI wieku w zabytkowych tekstyliach ze skarbca katedry na Wawelu, Kraków: Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej 2013, s. 11-12. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wiara jako zadanie [w:] Czyń, co widzisz : w nurcie duchowości św. Jadwigi Andegaweńskiej, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Wydawnictwo Naukowe 2012, s. 73-78. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wprowadzenie [w:] Limen expectationis. Księga ku czci śp. ks. prof. dr. hab. Zdzisława Klisia, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2012, s. 9-10. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Matíasa de Arteagi cykl malowideł o tematyce eucharystycznej [w:] Limen expectationis. Księga ku czci śp. ks. prof. dr. hab. Zdzisława Klisia, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2012, s. 437-449. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Miłość i miłosierdzie [w:] Czyń, co widzisz : w nurcie duchowości św. Jadwigi Andegaweńskiej, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2012, s. 139-160. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tradycja i innowacja w sewilskim malarstwie pierwszej ćwierci XVII wieku: Pacheco – Roelas – Velázquez [w:] Studia nad sztuką renesansu i baroku, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2012, s. 525-563. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
O Thorvaldsenowskim pomniku Włodzimierza Potockiego z katedry na Wawelu [w:] Ars omnia vincit. Studia z dziejów sztuki i kultury artystycznej, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2012, s. 395-403. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ribalta Francisco [w:] Encyklopedia katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2012, s. 79-80. [więcej informacji]
Ribera Jusepe de [w:] Encyklopedia katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2012, s. 80-81. [więcej informacji]
Nadzwyczajne zjawiska mistyczne w andaluzyjskim malarstwie XVII wieku [w:] Okiem mistyka : fides ex visu, Lublin: Wydawnictwo Werset 2012, s. 79-102. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Don Miguel Mañara y Juan Pablo II: dos siervos de Dios al servicio de la Divina Misericordia [w:] Estudios sobre Miguel Mañara, su figura y su época, santidad, historia y arte, Sevilla: [s.n.], 2011, s. 65-83. [więcej informacji]
Zdrowaś Mario [w:] Boskie matki, Warszawa: Fundacja Rak'n'Roll Wygraj Życie 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jesús Nazareno Rescatado y la Orden Trinitaria [w:] Actas del VII Congreso y Encuentro Nacional de Cofradías y Hermandades dedicadas a las advocaciones de Jesús Nazareno Cautivo, Rescatado, de Medinaceli, León: Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración y del Silencio 2011, s. 223-238. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
O pierwszej podróży Velázqueza do Włoch [w:] Architektura znaczeń : studia ofiarowane prof. Zbigniewowi Bani w 65. rocznicę urodzin i 40-lecie pracy dydaktycznej, Warszawa: Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego. Instytut Historii Sztuki 2011, s. 414-423. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Totus tuus [w:] Nowenna niedziel, Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława BM 2011, s. 90-116. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teologiczny wymiar obrazu Miłosierdzia Bożego [w:] Miłosierdzie źródłem nadziei : modlitewnik dla czcicieli Jezusa Miłosiernego, Kraków: Wydawnictwo eSPe 2011, s. 141-144. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Malarstwo jako obrazowanie „Vanitas”: Murillo – Valdés Leal – Mañara. O relacjach między sztuką i literaturą w siedemnastowiecznej Sewilli [w:] Historia bliższa ludziom, Kraków: Wydawnictwo WAM 2011, s. 419-427. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Don Miguel Mañara a Bractwo Miłosierdzia z Sewilli [w:] Kultura artystyczna siedemnastowiecznej Sewilli a don Miguel Mañara i jego dzieło, Kraków: Wydawnictwo AA 2010, s. 137-162. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Święci władcy. Leksykon [w:] Święci władcy : leksykon, Kraków: Wydawnictwo Salwator 2010, s. 7-8. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mistyka w hiszpańskim malarstwie Złotego Wieku [w:] Wokół mistycyzmu w sztuce : w piątą rocznicę publicznej prezentacji obrazu El Greca "Ekstaza św. Franciszka", Siedlce: Muzeum Diecezjalne w Siedlcach 2010, s. 17-60. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
La pintura como representación de “Vanitas”: Murillo – Valdés Leal – Mañara. De las relaciones entre el arte y la literatura en la Sevilla del siglo XVII [w:] La cultura del barroco español e iberoamericano y su contexto europeo, Warszawa: Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia 2010, s. 523-532. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Program ikonograficzny sewilskiej świątyni La Caridad [w:] Kultura artystyczna siedemnastowiecznej Sewilli a don Miguel Mañara i jego dzieło, Kraków: Wydawnictwo AA 2010, s. 201-256. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wprowadzenie [w:] Kultura artystyczna siedemnastowiecznej Sewilli a don Miguel Mañara i jego dzieło, Kraków: Wydawnictwo AA 2010, s. 7-11. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bartolomé Estebana Murilla hieroglify miłosierdzia z sewilskiej świątyni La Caridad [w:] Lex Tua Veritas. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Magnificencji Księdzu Profesorowi Janowi Maciejowi Dyduchowi z okazji 70. rocznicy urodzin, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe, 2010, s. 877-884. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przedmowa [w:] Adolf Hyła malarz w służbie Bożego Miłosierdzia, Warszawa ; Kraków: Wydawnictwo AA 2009, s. 9-11. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Co Velázquez zawdzięcza Rubensowi [w:] Polska i Europa w dobie nowożytnej, Warszawa: Zamek Królewski 2009, s. 465-473. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Los Apostolados” El Greca [w:] Credo in Deum w teologii i sztuce Kościołów chrześcijańskich, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2009, s. 295-306. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wprowadzenie [w:] Rozprawa o prawdzie, Kraków: Wydawnictwo AA 2008, s. 5-23. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Las Hilanderas Velázqueza w świetle interpretacji [w:] Wielkie dzieła - wielkie interpretacje, Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki 2007, s. 81-92. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ilustracja objawień w hiszpańskim malarstwie Złotego Wieku [w:] Barok i barokizacja, Kraków: Universitas 2007, s. 217-233. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Experiencia mística en la pintura española del Siglo de Oro [w:] Stromata historica in honorem Romani Mariae Zawadzki, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe 2006, s. 393-415. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wprowadzenie [w:] Tajemnica "Las Meninas", Kraków: Wydawnictwo AA 2006, s. 9-43. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Las Meninas w lustrze polityki i emblematyki [w:] Tajemnica "Las Meninas", Kraków: Wydawnictwo AA 2006, s. 331-355. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wstęp do encykliki Dives in misericordia [w:] Encykliki, Kraków: Wydawnictwo "M" 2006, s. 63-65. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teologiczny wymiar męczeństwa [w:] Musicie być mocni w wierze..., Bielsko-Biała: Instytut Teologiczny im. św. Jana Kantego 2005, s. 243-258. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Główne interpretacje Las Meninas Velazqueza [w:] Lex tua in corde meo, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe 2004, s. 699-711. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wątki trynitarskie w rzymskim kościele ss. Trinità degli Spagnoli [w:] Restaurare omnia in Christo, Bielsko-Biała ; Kraków-Michałowice: Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego ; Wydawnictwo "Czuwajmy" 2004, s. 273-288. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
O dobroci Księdza Profesora (Wspomnienie o Mistrzu – Autorze książki) [w:] Adam Stefan kardynał Sapieha, pasterz dobry, książę niezłomny, 1867-1951, Łańcut: De Arte 2002, s. 15-17. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dominanty pedagogicznego przesłania Sługi Bożej Matki Zofii Czeskiej [w:] Życie i dzieło Sługi Bożej Matki Zofii z Maciejowskich Czeskiej (1584-1650), Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe 2000, s. 69-81. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Drewniane świątynie skarbem Kościoła [w:] W obronie kościołów i cerkwi drewnianych, Rzeszów: Stowarzyszenie Pracownia Kultury Tęczy ; Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego 2000, s. 19-26. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Groby królewskie w katedrze na Wawelu u schyłku XVIII stulecia [w:] Katedra krakowska w czasach nowożytnych (XVI-XVIII w.), Kraków: Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział Krakowski, 1999, s. 171-180. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
O figurze Jezusa Nazareńskiego z Madrytu [w:] Patientia et tempus : księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Marianowi Korneckiemu, Warszawa ; Kraków: Ośrodek Dokumentacji Zabytków ; Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego 1999, s. 207-220. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Z muzułmańskiej niewoli do Dynowa. Jezus Nazareński Wykupiony [w:] Rocznik Historyczny Dynoviana 2016, s. 107-145. [więcej informacji]
O domu i bibliotece El Greca [w:] Liturgia Sacra 2016, s. 237-256. [więcej informacji]
Santoral hispalense en la pintura sevillana del siglo XVII [w:] Roczniki Humanistyczne 2016, s. 85-114. [więcej informacji]
“The path to God”. Francisco de Herrera the Elder’s wall paintings in the Franciscan Church of St. Bonaventure in Seville [w:] Folia Historica Cracoviensia 2016, s. 573-598. [więcej informacji]
La buona pratica della Misericordia [w:] Medjugorje. La presenza di Maria, 3 2015, s. 36-44. [więcej informacji]
Dwa promienie miłości miłosiernej [w:] Teresa z Lisieux, 7 2015, s. 28-28. [więcej informacji]
Bursztynowa Anna [w:] Niedziela, 10 2015, s. 44-45. [więcej informacji]
Przygotowania oraz droga z Hiszpanii przez Rzym do Polski, a także początki fundacji klasztorów Trynitarzy Bosych Zakonu Najświętszej Trójcy od Wykupu Niewolników w Polsce [w:] Trinitas, 3 2015, s. 5-12. [więcej informacji]
Droga trynitarzy do Polski [w:] Trinitas, 3 2015, s. 3-5. [więcej informacji]
Die Nekropolis der polnischen Könige in der Wawelkathedrale [w:] Barok : historia, literatura, sztuka, R. 21, t. 1 2014, s. 47-68. [więcej informacji]
Maryjne ślady duchowości bł. Edmunda [w:] Pod Opieką Niepokalanej. Biuletyn, 4 2014, s. 15-21. [więcej informacji]
Niewolnik [w:] Cuda i Łaski Boże, Nr 3 2014, s. 5-5. [więcej informacji]
Francisca de Zurbarána i Francisca de Herrery St. cykl obrazów św. Bonawentury z sewilskiego kościoła Franciszkanów [w:] Pietas et Studium : rocznik Wyższego Seminarium Duchownego Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych w Krakowie 2014, s. 167-179. [więcej informacji]
Matka [w:] Niedziela, Nr 37 z dnia 14 września 2014 2014, s. 30-30. [więcej informacji]
Bóg miłosierny [w:] Niedziela, Nr 14 z dnia 7 kwietnia 2013 2013.[więcej informacji]
Ojciec profesor Józef Benignus Wanat OCD (1934-2013)/ Father Professor Józef Benignus Wanat OCD (1934-2013) [w:] Sacrum et Decorum : materiały i studia z historii polskiej sztuki sakralnej, T. VI 2013, s. 186-188. [więcej informacji]
Martwa natura w sewilskim malarstwie siedemnastego wieku [w:] Roczniki Humanistyczne, R. 60, z. 4 2012, s. 5-35. [więcej informacji]
Franciszkańska prostota. O cyklu płócien Bartolomé Estebana Murilla z sewilskiego klasztoru Braci Mniejszych [w:] Barok : historia, literatura, sztuka, R. XIX, nr 1 2012, s. 15-31. [więcej informacji]
Fenomeny mistyczne w hiszpańskim malarstwie Złotego wieku [w:] Pietas et Studium, T. 4 2012, s. 261-288. [więcej informacji]
Don Miguel Mañara i jego koncepcja Mysterium salutis w sewilskim kościele La Caridad [w:] Liturgia Sacra, R. 17, nr 1 2011, s. 135-150. [więcej informacji]
El misterio de Don Miguel Mañara [w:] Folia Historica Cracoviensia, Vol. 17 2011, s. 161-174. [więcej informacji]
Zaufać Bożemu Miłosierdziu z błogosławionym Janem Pawłem II [w:] Nasz Dziennik, Nr 100 z dnia 30 kwietnia – 1 maja 2011 2011.[więcej informacji]
Sudarion z Oviedo odkryty na nowo. Z ks. prof. Andrzejem Witko, dyrektorem Instytutu Historii Sztuki i Kultury UPJPII, o niezwykłej materii, którą owinięta była głowa Jezusa, rozmawia Majka Lisińska-Kozioł [w:] Dziennik Polski, Nr 95 z dnia 23-25 kwietnia 2011 2011.[więcej informacji]
Jak zrozumieć tajemnicę? Z ks. prof. Andrzejem Witką, teologiem duchowości i historykiem sztuki z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, rozmawia Małgorzata Iskra [w:] Gazeta Krakowska, Nr 91 z dnia 19 kwietnia 2011 2011.[więcej informacji]
Święta chusta z Oviedo [w:] Niedziela, Nr 16 z dnia 17 kwietnia 2011 2011.[więcej informacji]
Tajemnica chusty. O śmierci, pogrzebie i zmartwychwstaniu Chrystusa w świetle badań naukowych opowiada ks. Andrzej Witko. Rozmawia Karolina Wichowska [w:] Uważam Rze, Nr 11 z dnia 18-24 kwietnia 2011 2011, s. 24-25. [więcej informacji]
Święta Faustyna [w:] Folia Historica Cracoviensia, Vol. 15-16 2010, s. 137-155. [więcej informacji]
Słoneczna Ania [w:] Niedziela, Nr 11 z dnia 14 marca 2010 2010.[więcej informacji]
Doświadczenie mistyczne w hiszpańskim malarstwie „Złotego Wieku” [w:] Informator : Wyższe Seminarium Duchowne OO. Franciszkanów, Nr 19 2010, s. 33-58. [więcej informacji]
Juan Bautista Maíno OP. Najbardziej włoski z hiszpańskich malarzy i jego dochody [w:] Barok : historia, literatura, sztuka, R. XVII, nr 1 2010, s. 224-230. [więcej informacji]
Śmierć – miłosierdzie – świętość. Miguel Mañara a Jan Paweł II [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, T. 11 2010, s. 243-257. [więcej informacji]
Jan Paweł II – prorok Bożego Miłosierdzia [w:] Niedziela, Nr 15 z dnia 11 kwietnia 2010 2010.[więcej informacji]
Młody Murillo [w:] Barok : historia, literatura, sztuka, R. XVII, nr 2 2010, s. 169-173. [więcej informacji]
Hieronimicka droga do świętości. Cykl malowideł Francisca de Zurbarána z klasztoru w Guadalupe [w:] Studia nad Sztuką Renesansu i Baroku, T. X 2010, s. 233-264. [więcej informacji]
Rozmowa z Anną Jantar [w:] Niedziela, Nr 11 z dnia 15 marca 2009 2009.[więcej informacji]
Teraz jest w świecie, co wiecznie trwa [w:] Niedziela, Nr 11 z dnia 15 marca 2009 2009.[więcej informacji]
Sługa Boży Miguel Mañara i jego wizja śmierci [w:] Studia Sandomierskie, T. 16, z. 3-4 2009, s. 91-110. [więcej informacji]
Cult and Iconography of Jesus of Nazareth [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, T. 10 2009, s. 315-326. [więcej informacji]
Z nadziei Różańca [w:] Niedziela, Nr 11 z dnia 15 marca 2009 2009.[więcej informacji]
El Greco a ikonografia chrześcijańska [w:] Liturgia Sacra, R. 15, nr 1 2009, s. 161-166. [więcej informacji]
„Hieroglify śmierci” z sewilskiego Szpitala Miłosierdzia [w:] Pro Musica Sacra, Nr 7 2009, s. 7-25. [więcej informacji]
Jan Paweł II – papież Bożego Miłosierdzia [w:] Głos Parafii. Miesięczny Biuletyn Polskiej Misji Katolickiej przy Parafii Św. Józefa w Sofii, Nr 4 2008, s. 12-12. [więcej informacji]
Las Meninas en el espejo de la política y la emblemática [w:] Folia Historica Cracoviensia, Vol. 14 2008, s. 221-238. [więcej informacji]
Sługa Miłosierdzia [w:] Głos Parafii. Miesięczny Biuletyn Polskiej Misji Katolickiej przy Parafii Św. Józefa w Sofii, Nr 5 2008, s. 4-4. [więcej informacji]
Potrzeba głosić orędzie o Miłosiernej Miłości. Z ks. Andrzejem Witką, profesorem Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, doktorem habilitowanym nauk humanistycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, członkiem Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych San [w:] Nasz Dziennik, z dnia 29-30 marca 2008 2008, s. 12-12. [więcej informacji]
Йоан Павел II – папа на Божиеtо Милосърдие, Гласът на Църквата [w:] София, 2 (81/96) 2008, s. 27-33. [więcej informacji]
Jan Paweł II – papież Bożego miłosierdzia [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, T. 9 2008, s. 279-288. [więcej informacji]
Предвечни Боже, cмили се над нас и над целия свят…, Гласът на Църквата [w:] София, 2 (81/96) 2008, s. 34-37. [więcej informacji]
Śladami Królowej i Papieża [w:] Vita Academica, Nr 1 2008, s. 6-7. [więcej informacji]
Ikonografia trynitarska [w:] Studia Regionalne, Nr 1 2007, s. 37-57. [więcej informacji]
O tajemnicach sztuki Velázqueza [w:] Barok : historia, literatura, sztuka, R. XIV, nr 1 2007, s. 215-223. [więcej informacji]
The Beginnings of the Order of the Most Holy Trinity and its Rule [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, T. 8 2007, s. 255-265. [więcej informacji]
The Trinitarian Iconography [w:] Folia Historica Cracoviensia, Vol. 13 2007, s. 145-152. [więcej informacji]
The Beginnings of the Order of the Most Holy Trinity and its Rule [w:] Folia Historica Cracoviensia, Vol. 13 2007, s. 135-144. [więcej informacji]
Bibliografia prac naukowych ks. prof. dr. hab. Bolesława Przybyszewskiego z zakresu historii sztuki [w:] Biuletyn Historii Sztuki, R. 68, nr 2 2006, s. 263-266. [więcej informacji]
Ksiądz Bolesław Przybyszewski (1908-2001) badacz sztuki XV-XVIII wieku [w:] Barok : historia, literatura, sztuka, R. XIII, nr 1 2006, s. 305-307. [więcej informacji]
Sługi Bożego Miguela de Mañary hieroglify śmierci [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, T. 7 2006, s. 277-289. [więcej informacji]
Ks. Bolesław Przybyszewski (1908-2001) [w:] Biuletyn Historii Sztuki, R. 68, nr 2 2006, s. 259-262. [więcej informacji]
Recenzja: Miguel Córdoba Salmerón, Las órdenes religiosas y el arte barroco. El patrimonio de los Trinitarios Descalzos de Granada, Editorial Universidad de Granada, Granada 2003, ss. 332 [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, T. 5 2005, s. 349-350. [więcej informacji]
Außergewöhnliche mystische Phänomene in der spanischen Malerei des „Goldenen Zeitalters“ [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, T. 6 2005, s. 433-450. [więcej informacji]
Dzieciństwo św. Faustyny [w:] Niedziela na Podbeskidziu, Nr 1 z dnia 2 stycznia 2005 2005.[więcej informacji]
W domu rodzinnym [w:] Niedziela na Podbeskidziu, Nr 3 z dnia 16 stycznia 2005 2005.[więcej informacji]
Ku wieczności [w:] Niedziela na Podbeskidziu, Nr 28 z dnia 10 lipca 2005 2005.[więcej informacji]
Powołanie [w:] Niedziela na Podbeskidziu, Nr 5 z dnia 30 stycznia 2005 2005.[więcej informacji]
Portret po hiszpańsku [w:] Barok : historia, literatura, sztuka, R. XII. nr 1 2005, s. 157-168. [więcej informacji]
Nowicjat [w:] Niedziela na Podbeskidziu, Nr 9 z dnia 27 lutego 2005 2005.[więcej informacji]
Wymaluj obraz! [w:] Niedziela na Podbeskidziu, Nr 11 z dnia 13 marca 2005 2005.[więcej informacji]
Ta, co w Ostrej świeci Bramie [w:] Wspólnota Michael, R. 26, nr 1 2005, s. 50-59. [więcej informacji]
Początek zakonnej drogi [w:] Niedziela na Podbeskidziu, Nr 7 z dnia 13 lutego 2005 2005.[więcej informacji]
„Ave María Purísima”. O Niepokalanej w sztuce hiszpańskiej [w:] Barok : historia, literatura, sztuka, R. XII, nr 2 2005, s. 157-166. [więcej informacji]
Realizując Bożą wolę [w:] Niedziela na Podbeskidziu, Nr 14 z dnia 3 kwietnia 2005 2005.[więcej informacji]
Kto Cię wymaluje? [w:] Niedziela na Podbeskidziu, Nr 16 z dnia 17 kwietnia 2005 2005.[więcej informacji]
Błogosławiona śmierć [w:] Niedziela na Podbeskidziu, Nr 40 z dnia 2 października 2005 2005.[więcej informacji]
Wileńskie radości i troski [w:] Niedziela na Podbeskidziu, Nr 18 z dnia 1 maja 2005 2005.[więcej informacji]
W chorobie [w:] Niedziela na Podbeskidziu, Nr 27 z dnia 3 lipca 2005 2005.[więcej informacji]
O treści „Las Meninas” Velázqueza [w:] Biuletyn Historii Sztuki, R. 66, nr 3-4 2004, s. 305-333. [więcej informacji]
La milagrosa figura de Jesús Nazareno Rescatado [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, T. 5 2004, s. 279-289. [więcej informacji]
Sobre la iconografía de Jesús Nazareno Rescatado en los siglos XVII-XX [w:] Folia Historica Cracoviensia, Vol. 10 2004, s. 431-447. [więcej informacji]
O religijności El Greca. Na marginesie londyńskiej wystawy [w:] Barok : historia, literatura, sztuka, R. XI, nr 2 2004, s. 221-229. [więcej informacji]
Orędzie o Miłosierdziu przekazane przez świętą Faustynę [w:] Sympozjum : periodyk naukowy, R. 7, nr 2 2003, s. 23-45. [więcej informacji]
Ksiądz Bolesław Przybyszewski – miłośnik i badacz Wawelu [w:] Studia Waweliana, Vol. 11-12 2003, s. 286-287. [więcej informacji]
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego [kazanie] [w:] Promyk Duszy Chrystusowej, Nr 1 (13) 2003, s. 15-19. [więcej informacji]
Effigies and Ecstasies. Roman baroque sculpture and design in the age of Bernini. Wystawa, Edynburg, Szkocka Galeria Narodowa, lato 1998 r. [w:] Barok : historia, literatura, sztuka, R. X, nr 2 2003, s. 249-250. [więcej informacji]
Recenzja: Tomasz Nowotarski, Upragniony Port. Dla tych co stracili nadzieję, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2002, ss. 144 [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, T. 4 2003, s. 441-442. [więcej informacji]
San Miguel de los Santos y su iconografía [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, T. 4 2003, s. 325-343. [więcej informacji]
Wielki uczony – skromny człowiek (ks. Bolesław Przybyszewski 1908-2001) [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, T. 4 2003, s. 435-437. [więcej informacji]
Miłosierdzie to szczególny dar i zadanie. Z ks. dr. Andrzejem Witką, autorem książki „Boża Tajemnica Miłosierdzia. Święta Faustyna i Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego” [w:] Nasz Dziennik w Małopolsce, z dnia 12-13 października 2002 2002.[więcej informacji]
Od El Greca do Prechtla. Z ikonografii św. Jana Chrzciciela de la Concepción, reformatora trynitarzy [w:] Roczniki Humanistyczne, T. 50, z. 4 2002, s. 127-155. [więcej informacji]
O św. Faustynie i Nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego [w:] Znak Pokoju, R. 15, nr 171 2002, s. 18-22. [więcej informacji]
El arte y la Orden de la Santísima Trinidad en los siglos XVII y XVIII [w:] Trinitarium. Revista de Historia y Espiritualidad Trinitaria, T. 11 2002, s. 151-160. [więcej informacji]
The Devotion to the Divine Mercy according to Saint Faustina Kowalska [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, T. 3 2002, s. 543-563. [więcej informacji]
Książka na życzenie papieża [w:] Znak Pokoju, R. 14, nr 157 2001, s. 37-38. [więcej informacji]
Na życzenie Papieża. Rozmowa z ks. Andrzejem Witko, autorem książki „Święta Faustyna i Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego” [w:] Gazeta Wyborcza. Gazeta w Krakowie, Nr 93 z dnia 20 kwietnia 2001 2001.[więcej informacji]
Historia del arte de España [w:] Biuletyn Historii Sztuki, R. 62, nr 3-4 2000, s. 650-654. [więcej informacji]
Sztuka w doktrynie zakonu trynitarzy [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, T. 2 2000, s. 201-212. [więcej informacji]
O dwóch wystawach El Greca [w:] Barok : historia, literatura, sztuka, R. VII, nr 1 2000, s. 250-254. [więcej informacji]
Jezus Nazareński Wykupiony. Pierwowzór – kult – forma [w:] prawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności, T. LXIII 2000, s. 101-105. [więcej informacji]
Missione della beata Faustina [w:] Analecta Cracoviensia, T. XXX/XXXI 1999, s. 321-336. [więcej informacji]
Del patrimonio artístico de la Orden Trinitaria [w:] Trinitarium. Revista de Historia y Espiritualidad Trinitaria, T. VII 1998, s. 297-308. [więcej informacji]
El arte en la doctrina de la Orden de los Trinitarios [w:] Boletín de Arte, T. XVIII 1997, s. 51-62. [więcej informacji]
Entrevista a Andrés Witko, sacerdote polaco [w:] Iglesia en Almodóvar, 81 1997.[więcej informacji]
Nowe spojrzenie na fundację kaplicy Potockich w katedrze na Wawelu [w:] Studia Waweliana, Vol. 3 1994, s. 75-89. [więcej informacji]
Siostra Faustyna Kowalska [w:] Kwartalnik Diecezjalny, R. 2, nr 1-2 1993.[więcej informacji]
Misja siostry Faustyny [w:] Gość Niedzielny, R. 66, nr 16 1993, s. 9-9. [więcej informacji]
Nowe urządzenie krypt królewskich na Wawelu w latach siedemdziesiątych XIX wieku [w:] Studia Waweliana, Vol. 1 1992, s. 97-111. [więcej informacji]
Jak obraz Miłosierdzia opuścił Wilno [w:] Orędzie Miłosierdzia, 11 1991, s. 3-4. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Treści artystyczne i ideowe dzieła sztuki nowożytnej; [nr projektu:] 501-10-030082

-Treści religijne / Tematyka religijna w sztuce XVII wieku; [nr projektu:] 501-10-030053

-Madryckie malarstwo XVII wieku; [nr projektu:] 501-10-030027

-Nowożytny mecenat artystyczny po Soborze trydenckim; [nr projektu:] 13090001

-Kultura hiszpańskiego baroku; [nr projektu:] 13090003

-Nowożytny mecenat artystyczny; [nr projektu:] 13090004

-Nowożytna plastyka sepulkralna; [nr projektu:] 13090005

Wygłoszone referaty:

- Murillo – malarz Niepokalanej; [podczas konferencji:] Twórca i dzieło w sztuce nowożytnej [miejsce konferencji:] Kazimierz Dolny, 2017-06-27

- El Greco i jego święty Franciszek; [podczas konferencji:] Terytoria. W tyglu kultury czyli o franciszkanach na Półwyspie Iberyjskim [miejsce konferencji:] Kraków, Instytut Studiów Franciszkańskich, 2017-04-27

- Geniusz El Greca; [podczas konferencji:] Wielki powrót El Greca [miejsce konferencji:] Siedlce, Miejski Ośrodek Kultury, 2017-01-21

- El arte español en tiempos de Cervantes; [podczas konferencji:] Congreso Internacional “En torno a Cervantes” [miejsce konferencji:] Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Instytut Cervantesa, 2016-11-17

- Jan Paweł II – papież Bożego Miłosierdzia; [podczas konferencji:] XI Dni Jana Pawła II - Miłosierdzie [miejsce konferencji:] Kraków, Collegium Novum UJ, 2016-11-09

- Zurbarán jako kreator współczesnej mody; [podczas konferencji:] Blask i splendor. Rzemiosło artystyczne od średniowiecza do współczesności [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-06-23

- Cervantes liberado por los trinitarios. La iconografía de la redención de cautivos en el arte moderno; [podczas konferencji:] Real Academia de Bellas Artes de San Telmo [miejsce konferencji:] Malaga, 2016-06-17

- Cervantes liberado por los trinitarios. La iconografía de las redenciones de los esclavos en el arte moderno; [podczas konferencji:] Universidad de Sevilla [miejsce konferencji:] Sewilla, 2016-06-14

- Scena rodzajowa – gender po hiszpańsku?; [podczas konferencji:] Muzeum Narodowe [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-12-17

- “Los Apostolados” de El Greco. ¿Obra de un hombre religioso?; [podczas konferencji:] Universidad de Sevilla [miejsce konferencji:] Sewilla, 2015-09-29

- Zbiór malowideł Bartolomé Estebana Murilla z kościoła sewilskich kapucynów; [podczas konferencji:] Drogi, szlaki i bezdroża sztuki nowożytnej [miejsce konferencji:] Kazimierz Dolny nad Wisłą, 2015-06-24

- „Droga do Boga”. O zbiorze malowideł ściennych Francisca de Herrery St. z sewilskiego kościoła Franciszkanów; [podczas konferencji:] W kręgu kltury zakonnej poświęconej pamięci o. prof. dr. hab. Józefa Benignusa Wanata OCD [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-04-09

- El Greco i jego tajemnice; [podczas konferencji:] El Greco i jego tajemnice [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-03-05

- El Greco – artysta nieznany?; [podczas konferencji:] Sztuka doby El Greca [miejsce konferencji:] Siedlce, 2014-05-29

- Adoracja w życiu i nauczaniu bł. Jana Pawła II; [podczas konferencji:] II Sympozjum o Adoracji [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-03-01

- O początkach Zakonu Trynitarskiego na ziemiach polskich; [podczas konferencji:] Z dziedzictwa trynitarzy w Polsce [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-02-20

- Francisca de Zurbarána i Francisca de Herrery St. cykl obrazów św. Bonawentury z sewilskiego kościoła Franciszkanów; [podczas konferencji:] Sztuka w kręgu zakonów mendykanckich w okresie nowożytnym [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-11-18

- Ptasie przesłanie. O malowidłach na stropie w głównym salonie pałacu arcybiskupów sewilskich; [podczas konferencji:] Dzieło sztuki nowożytnej w przestrzeni kulturowej [miejsce konferencji:] Kazimierz Dolny, 2013-06-25

- La Inmaculada en la pintura sevillana del siglo XVII; [podczas konferencji:] Hermandad del Ámparo [miejsce konferencji:] Sewilla, 2013-05-06

- Santoral hispalense en la pintura sevillana del siglo XVII; [podczas konferencji:] El Círculo Mercantil e Industrial [miejsce konferencji:] Sewilla, 2013-05-02

- El Greco a ikonografia potrydencka; [podczas konferencji:] Sztuka po Trydencie [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-05-31

- Tadeusz Chrzanowski a kultura chrześcijańska; [podczas konferencji:] Tadeusz Chrzanowski (1926-2006), historyk sztuki – pisarz – inwentaryzator i konserwator zabytków [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-02-17

- Św. S. Faustyna i Bł. Jan Paweł II – świadkowie Bożego Miłosierdzia; [podczas konferencji:] Zjazd Misyjny Redemptorystów, Nowa Ewangelizacja Wiosną Kościoła [miejsce konferencji:] Tuchów, 2012-01-26

- Fundamenty i formy przesłania Bożego Miłosierdzia; [podczas konferencji:] Zjazd Misyjny Redemptorystów, Nowa Ewangelizacja Wiosną Kościoła [miejsce konferencji:] Tuchów, 2012-01-26

- Das Bild der Göttlichen Barmherzigkeit nach der Hl. Schwester Faustina; [podczas konferencji:] II Światowy Kongres Bożego Miłosierdzia WACOM [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-10-02

- Między tradycją a innowacją. Sewilskie malarstwo 1. tercji XVII wieku; [podczas konferencji:] Rola tradycji i innowacji w sztuce nowożytnej [miejsce konferencji:] Kazimierz Dolny, 2011-06-27

- Fenomeny mistyczne w andaluzyjskim malarstwie XVII wieku; [podczas konferencji:] Fides ex visu. Okiem mistyka [miejsce konferencji:] Lublin, 2011-06-11

- Apokalipsa św. Jana w hiszpańskim malarstwie Złotego Wieku; [podczas konferencji:] Czas Apokalipsy. Wizje końca dziejów sztuce i kulturze europejskiej [miejsce konferencji:] Warszawa, 2011-01-14

- Biblia pauperum. Duchowe przesłanie dzieł sztuki w krakowskiej bazylice franciszkanów; [podczas konferencji:] Duchowość klasztorów polskich. Przekaz i komunikacja: Klasztor Franciszkanów w Krakowie [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-12-04

- Don Miguel Mañara y Juan Pablo II: dos Siervos de Dios al servicio de la Divina Misericordia; [podczas konferencji:] Jornadas de estudios sobre Miguel Mañara. Su figura y su época. Santidad, historia y arte [miejsce konferencji:] Sewilla, 2010-05-12

- Hieroglify śmierci z sewilskiego Szpitala Miłosierdzia; [podczas konferencji:] Prawda o życiu i przemijaniu, tematyka śmierci w sztukach plastycznych i muzyce w odniesieniu do liturgii Kościoła katolickiego [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-11-23

- Symbol and Allegory in the Middle Age; [podczas konferencji:] Between Allegory and Symbol in the Mediewal Art [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-10-23

- Doświadczenie mistyczne w hiszpańskim malarstwie „Złotego Wieku”; [podczas konferencji:] Wokół mistycyzmu w sztuce [miejsce konferencji:] Siedlce, 2009-10-12

- La pintura como imagen de “Vanitas”: Murillo – Valdés Leal – Mañara. Sobre las relaciones entre arte y literatura en la Sevilla del siglo XVII; [podczas konferencji:] Congreso internacional: La cultura del barroco español e iberoamericano y su contexto europeo [miejsce konferencji:] Warszawa, 2009-09-21

- Co Velázquez zawdzięcza Rubensowi; [podczas konferencji:] Polska i Europa w dobie nowożytnej [miejsce konferencji:] Warszawa, 2008-12-17

- Йоан Павел II - папа на Божието Милосърдие; [podczas konferencji:] Cмили се над нас и над целия свят [miejsce konferencji:] Sofia, 2008-04-02

- Iconografía de Jesús Cautivo y Rescatado; [podczas konferencji:] La alegría cristiana [miejsce konferencji:] Ceuta, 2008-03-06

- Anna Jantar; [podczas konferencji:] Koncert i program telewizyjny Pejzaż bez ciebie [miejsce konferencji:] Bydgoszcz, 2007-10-28

- Necropolis of the Kings at the Wawel Cathedral; [podczas konferencji:] Premier Colloque International: De la mort au tombeau. Les pratiques céremonielles [miejsce konferencji:] Kraków, 2007-10-14

- Jesús Nazareno Rescatado y La Orden Trinitaria; [podczas konferencji:] VII Congreso Nacional de Cofradías de Jesús Cautivo y Rescatado de Medinaceli [miejsce konferencji:] León, 2007-04-28

- Velázquez i jego tajemnice; [podczas konferencji:] Sympozjum: Hiszpania epoki Velázqueza [miejsce konferencji:] Lublin, 2007-03-12

- „Las Hilanderas” (Prządki) Velázqueza w świetle interpretacji; [podczas konferencji:] Sesja: Wielkie dzieła wielkie interpretacje [miejsce konferencji:] Warszawa, 2006-11-17

- Nadzwyczajne zjawiska mistyczne w hiszpańskim malarstwie Złotego Wieku; [podczas konferencji:] Sesja: Barok i barokizacja [miejsce konferencji:] Kraków, 2004-12-03

- Matka Boska Ostrobramska w polskiej tradycji; [podczas konferencji:] Sesja: Więzy tradycji [miejsce konferencji:] Bielsko-Biała, 2004-04-20

- Orędzie o miłosierdziu przekazane przez świętą Faustynę; [podczas konferencji:] Sympozjum Bóg niestrudzony w swej miłości do człowieka [miejsce konferencji:] Stadniki, 2003-05-08