Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

ks. dr hab. Stanisław Witkowski MS

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny – adiunkt z habilitacją

Email: stanislaw.witkowski@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Egzegezy Nowego Testamentu

Dyżur:
środa, godz. 15.00-16.00, s. 117 (INB), ul. Bernardyńska 3

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

"Wielki Babilon" w Janowej Apokalipsie jako kryptonim imperialnego Rzymu oraz wrogiego Bogu świata, Kraków: Wydaw. "La Salette" Księży Misjonarzy Saletynów 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kazanie na Górze : utopia?, Kraków: Wydawnictwo Salwator 2007.[więcej informacji]
In the rays of mercy : meditations, Cracow: La Salette Publications 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
In den Strahlen der Barmherzigkeit : Betrachtungen, Krakau: Verlag "La Salette" 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
W promieniach miłosierdzia : rozważania, Kraków: Wydaw. "La Salette" Księży Misjonarzy Saletynów 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nowa jakość życia : Kazanie na Górze (Mt 5-7), Kraków: Wydaw. "La Salette" Księży Misjonarzy Saletynów 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Listy do siedmiu Kościołów (Ap 2-3), Kraków: Wydaw. 2002.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Męka Pańska według Ewangelii św. Jana, Kraków: Wydaw. "La Salette" Księży Misjonarzy Saletynów 2001.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dwa eschatologiczne obrazy Jeruzalem (Ap 21, 1-22, 5) jako opis niebiańskiego Kościoła, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe 1999.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Dlaczego niepokonani? (Rz 8, 31-39) [w:] „Słowo jego płonęło jak pochodnia (Syr 48, 1)”. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Brzegowego, Tarnów 2011, s. 317-328. [więcej informacji]
Nawiedzenie św. Elżbiety jako wyraz czci pierwotnego Kościoła wobec Matki Chrystusa (Łk 1, 46-56) [w:] Maryja Matka Ludu Bożego, Kraków 2010, s. 50-59. [więcej informacji]
Magnificat - hymn sławiący Boże miłosierdzie (Łk 1, 46-56) [w:] Maryja Matka Ludu Bożego, Kraków 2010, s. 61-73. [więcej informacji]
Benedictus - pieśń chwały i wdzięczności za dar zbawienia (Łk 1, 68-79) [w:] Trud w Panu nie jest daremny (por. 1Kor 15, 58). Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Janowi Załęskiemu w 70. rocznicę urodzin, Niepokalanów 2010, s. 635-645. [więcej informacji]
Wiara Abrahama i jej eklezjalna kontynuacja (Rz 4, 13-25) [w:] Ex Oriente lux. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Antoniego Troniny w 65. rocznicę urodzin, Warszawa 2010, s. 573-591. [więcej informacji]
Usprawiedliwienie Abrahama i jego powszechne ojcostwo w wierze (Rz 4, 1-12) [w:] Jak śmierć potężna jest miłość. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Juliana Warzechy SAC (1944-2009), Ząbki 2009, s. 495-509. [więcej informacji]
Maryja i Jej Syn w świetle Łk 1, 26-38 [w:] Maryja Matka Jezusa, Kraków 2008, s. 38-60. [więcej informacji]
Usprawiedliwiająca sprawiedliwość Boga (Rz 3, 21-26) [w:] Verbum caro fatum Est. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Tomasza Jelonka w 70. rocznicę urodzin, Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich 2007, s. 452-465. [więcej informacji]
Powszechny wymiar grzechu (Rz 1, 18-32) [w:] Pozwólcie pojednać się z Bogiem, Kraków 2007, s. 33-55. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

The Triumph of Mercy over Sacrifice (Matthew 9 : 9–13; 12 : 1–8) [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny 2017, s. 137-146. [więcej informacji]
Człowieczeństwo i bóstwo Syna Człowieczego w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Trzy pouczenia Jezusa o swej pasji w ujęciu Markowym [w:] Polonia Sacra 2015, s. 141-153. [więcej informacji]
Pierwsze wyznanie Synostwa Bożego przez Jezusa (Łk 2, 41-52) [w:] Polonia Sacra, R. XVII, nr 32 2013, s. 219-229. [więcej informacji]
Wdowieństwo jako służba Bogu i ludziom [w:] La Salette : posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej, Nr 1 2012, s. 8-9. [więcej informacji]
Miłosierdzie wychodzi nam naprzeciw [w:] La Salette : posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej, Nr 2 2012, s. 8-9. [więcej informacji]
A jednak możliwa miłość… [w:] La Salette : posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej, Nr 4 2012, s. 8-9. [więcej informacji]
Przymierze przyjaźni [w:] La Salette : posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej, Nr 3 2012, s. 10-11. [więcej informacji]
Ten rodzaj złych duchów… (Mk 9, 14-29) [w:] La Salette : posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej, Nr 4 2011, s. 10-11. [więcej informacji]
Dobry Pasterz (J 10, 1-16) [w:] La Salette : posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej, Nr 3 2011, s. 16-17. [więcej informacji]
Rodzina chrześcijańska, czyli jaka? [w:] La Salette : posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej, Nr 6 2011, s. 10-11. [więcej informacji]
Co Bóg złączył… (Mt 19, 1-9) [w:] La Salette : posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej, Nr 5 2011, s. 6-7. [więcej informacji]
Być uczniem Chrystusa, czyli nosić swój krzyż (Łk 14, 27) [w:] La Salette : posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej, Nr 2 2011, s. 8-9. [więcej informacji]
Bo ja nie wstydzę się Ewangelii… (Rz 1, 16) [w:] La Salette : posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej, Nr 6 2010, s. 6-7. [więcej informacji]
Modlitwa otwierająca niebo (Łk 18, 9-14) [w:] La Salette : posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej, Nr 6 2010, s. 8-9. [więcej informacji]
Pojednanie Jakuba z Ezawem (Rdz 32-33) [w:] La Salette : posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej, Nr 4 2010, s. 12-13. [więcej informacji]
Starość czyli moc świadectwa [w:] La Salette : posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej, Nr 5 2010, s. 8-9. [więcej informacji]
Zwalczałem Kościół Boży [w:] La Salette : posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej, Nr 3 2010, s. 12-13. [więcej informacji]
Miłosierdzie przed sprawiedliwością (J 8, 1-12) [w:] La Salette : posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej, Nr 1 2010, s. 8-9. [więcej informacji]
Wola Boża – postrach czy szczęście? (Mk 1, 40-45) [w:] La Salette : posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej, Nr 2 2010, s. 8-9. [więcej informacji]
Niedzielny odpoczynek [w:] La Salette : posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej, Nr 4 2009, s. 8-9. [więcej informacji]
Triumf życia [w:] La Salette : posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej, Nr 2 2009, s. 10-11. [więcej informacji]
Zaskakujący Bóg (Łk 1, 5-25) [w:] La Salette : posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej, Nr 3 2009, s. 8-9. [więcej informacji]
Pokochaj raz jeszcze… (Oz 3, 1) [w:] La Salette : posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej, Nr 1 2009, s. 8-9. [więcej informacji]
Uniwersalne znaczenie narodzin Jezusa (Łk 2, 1-20) [w:] Polonia Sacra, R. XIII, nr 25(69) 2009, s. 171-183. [więcej informacji]
Abyście się nie smucili (1Tes 4, 13-18) [w:] La Salette : posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej, Nr 2 2009, s. 8-9. [więcej informacji]
Synowie są darem Pana, a owoc łona nagrodą (Ps 127, 3) [w:] La Salette : posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej, Nr 6 2009, s. 8-9. [więcej informacji]
Współukrzyżowani z Chrystusem i wolni od mocy grzechu (Rz 6, 1-4) [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, R. LXII, nr 2 2009, s. 103-115. [więcej informacji]
Kryzys Piotra (Mt 26, 69-75) [w:] La Salette : posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej, Nr 5 2009, s. 8-9. [więcej informacji]
Przełamany krąg samotności [w:] La Salette : posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej, Nr 6 2008, s. 8-9. [więcej informacji]
Ucieczka i pojednanie [w:] La Salette : posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej, Nr 5 2008, s. 8-9. [więcej informacji]
Emaus [w:] La Salette : posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej, Nr 4 2008, s. 8-9. [więcej informacji]
Szokująca dobroć (Łk 11, 30-37) [w:] La Salette : posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej, Nr 3 2008, s. 8-9. [więcej informacji]
Upokorzony i uwielbiony Chrystus (Flp 2, 6-11) [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, R. LXI, nr 1 2008, s. 29-38. [więcej informacji]
Niebianie [w:] La Salette : posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej, Nr 1 2008, s. 8-9. [więcej informacji]
Dramat ludzkiego „ja” (Rz 7, 14-25) [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, R. LX, nr 4 2007, s. 263-272. [więcej informacji]
Noc Nikodema [w:] La Salette : posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej, Nr 6 2007, s. 8-9. [więcej informacji]
Rz 1,16-17 jako główna teza Listu do Rzymian [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, R. LIX, nr 2 2006, s. 97-104. [więcej informacji]
Ludzki wymiar miłosierdzia. Specyfika Mateuszowego nauczania na temat miłosierdzia [w:] Polonia Sacra, R. VIII, nr 14(58) 2004, s. 271-282. [więcej informacji]
Miłość Boga do ludzi [w:] Studia Saletyńskie, Nr 2 2002, s. 98-102. [więcej informacji]
List do Kościoła w Laodycei [w:] Studia Saletyńskie, Nr 1 2000, s. 58-63. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Babilon jak symbol świata odrzuconego przez Boga (Ap 17 - 18); [nr projektu:] 110202

Wygłoszone referaty:

- Proroctwo Symeona (Łk 2,29-35) i jego znaczenie w dziele Łukasza; [podczas konferencji:] Ewangelia wg św. Łukasza. Geneza – interpretacja – aktualizacja [miejsce konferencji:] Warszawa, 2016-11-15

- Prymat miłosierdzia nad ofiarą (Mt 9,9-13; 12,1-8); [podczas konferencji:] Jubileusz miłosierdzia. Bóg miłosierny i Matka miłosierdzia [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-10-21

- Wybrane aspekty Bożego Ojcostwa w Ewangelii Mateuszowej; [podczas konferencji:] Międzynarodowe Saletyńskie Sympozjum Interdyscyplinarne: Ojcostwo Boga [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-10-09

- Pierwsze wyznanie Synostwa Bożego przez Jezusa (Łk 2, 41-52); [podczas konferencji:] Międzynarodowe Saletyńskie Sympozjum Interdyscyplinarne: Jezus Chrystus Syn Boży [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-10-11

- Maryja w służbie swego ludu na podstawie perykopy o Nawiedzeniu św. Elżbiety; [podczas konferencji:] Międzynarodowe Saletyńskie Sympozjum Interdyscyplinarne: Maryja, Matka ludu Bożego [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-06-20

- Maryja i Jej Syn w świetle Łk 1,26-38; [podczas konferencji:] Międzynarodowe Saletyńskie Sympozjum Interdyscyplinarne: Maryja, Matka Jezusa [miejsce konferencji:] Kraków, 2008-06-14

- Ludzki wymiar miłosierdzia. Specyfika Mateuszowego nauczania na temat miłosierdzia; [podczas konferencji:] Ojciec wasz jest miłosierny [miejsce konferencji:] Kraków, 2002-05-16