Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

ks. prof. dr hab. Józef Wołczański

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – profesor zwyczajny

Email: jozef.wolczanski@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Europy Środkowej i Wschodniej - Kierownik katedry

Dyżur:
czwartek: 12.15-13.15, pokój profesorski, ul. Franciszkańska 1

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Christus vincit. Księga dedykowana Biskupowi Edwardowi Frankowskiemu w 80. rocznicę urodzin, Stalowa Wola: Fundacja Uniwersytecka w Stalowej Woli, Urząd Miasta w Stalowej Woli 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ks. Karol Jastrzębski 1882-1966. Katecheta, duszpasterz, promotor kultu Bożego Miłosierdzia w archidiecezji lwowskiej: Wydawnictwo bł. Jakuba Strzemię Archidiecezji Lwowskiej ob. łac. 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Arcybiskup Józef Teodorowicz (1864-1938). Studia i materiały, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kościół katolicki w Europie Środkowo-Wschodniej w obliczu dwóch totalitaryzmów (1917-1990): IPN Rzeszów, Wydawnictwo bł. Jakuba Strzemię Archidiecezji Lwowskiej ob. łac. 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nic dla siebie, wszystko dla Boga i bliźniego. Święty arcybiskup Józef Bilczewski we wspomnieniach: Wydawnictwo bł. Jakuba Strzemię Archidiecezji Lwowskiej ob. łac. 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wybrane materiały archiwalne do historii Kościoła Rzymskokatolickiego w zasobie Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie.: Wydawnictwo Bł. Jakuba Strzemię Archidiecezji Lwowskiej 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ksiądz profesor Władysław Chotkowski (1843-1926). Historyk Kościoła, działacz społeczny i kaznodzieja: Wydawnictwo Bł. Jakuba Strzemię Archidiecezji Lwowskiej ob. łac. 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Super omnia Veritas. Księga dedykowana Księdzu Profesorowi Tadeuszowi Śliwie w 90. rocznicę urodzin i 50-lecie pracy naukowej, Lwów-Kraków: Wydawnictwo Bł. Jakuba Strzemię Archidiecezji Lwowskiej ob. łac. 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Academia Militans. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, Kraków: Wydawnictwo Wysoki Zamek Kraków 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kościół katolicki w Europie Środkowo-Wschodniej w obliczu dwóch totalitaryzmów (1917-1990), Rzeszów-StalowaWola-Lwów: Wydawnictwo IPN Rzeszów 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Abp Ignacy Tokarczuk, „Kochałem tych ludzi całym sercem i oddaniem”. Wspomnienia z lat 1918-1976., Lwów-Kraków: Wydawnictwo Bł. Jakuba Strzemię Archidiecezji Lwowskiej ob. łac. 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ks. Włodzimierz Cieński, Duszpasterstwo wojskowe w Związku Radzieckim 1941-1942, Lwów-Kraków: Wydawnictwo Bł. Jakuba Strzemię Archidiecezji Lwowskiej ob. łac. 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Inwentarz lwowskiej Bazyliki metropolitalnej obrządku łacińskiego, kaplic rezydencji arcybiskupów we Lwowie i Obroszynie XIX/XX wieku oraz jego losy po II wojnie światowej w Polsce, Kraków-Lwów: Wydawnictwo bł. Jakuba Strzemię archidiecezji lwowskiej ob. łac. 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kościół rzymskokatolicki i Polacy w Małopolsce Wschodniej podczas wojny ukraińsko-polskiej 1918-1919. Źródła, Lwów-Kraków: Wydawnictwo bł. Jakuba Strzemię archidiecezji lwowskiej ob. łac. 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dokumenty Kościoła rzymskokatolickiego archidiecezji lwowskiej w zasobach Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie. Inwentarze, wyd. 2, rozszerzone, Kraków-Lwów: Wydawnictwo bł. Jakuba Strzemię archidiecezji lwowskiej ob. łac. 2012.[więcej informacji]
Władysław Kochowski, Historia Seminarium Duchownego diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego 1687-1895, Lwów-Kraków: - 2011.[więcej informacji]
Kościół rzymskokatolicki i Polacy w Małopolsce Wschodniej podczas wojny ukraińsko-polskiej 1918-1919. Źródła, Kraków: - 2011.[więcej informacji]
Inwentarz akt wydziałów i studiów Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie do roku 1939, Kraków: - 2010.[więcej informacji]
Wytrwać i przetrwać jak Bóg daje. Świadkowie Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie Sowieckiej 1917-1991, Kraków: - 2010.[więcej informacji]
Terror i cierpienie. Kościół katolicki na Ukrainie 1900-1932. Wspomnienia, Kraków: - 2009.[więcej informacji]
Dokumenty Kościoła rzymskokatolickiego archidiecezji lwowskiej w zasobach Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie. Inwentarze, Kraków: - 2007.[więcej informacji]
Eksterminacja narodu polskiego i Kościoła rzymskokatolickiego przez ukraińskich nacjonalistów w Małopolsce Wschodniej w latach 1939-1945. Materiały źródłowe, Kraków: - 2005.[więcej informacji]
Święty Józef Sebastian Pelczar (1842-1924). Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego i biskup przemyski, Kraków: - 2005.[więcej informacji]
Między zagładą a przetrwaniem. Wybrane obiekty sakralne archidiecezji lwowskiej i diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego na Ukrainie Zachodniej 1945-1991, Kraków: - 2005.[więcej informacji]
Błogosławiony Józef Bilczewski arcybiskup metropolita lwowski obrządku łacińskiego, Kraków: - 2003.[więcej informacji]
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 1918-1939, Kraków: - 2002.[więcej informacji]
Pasterz i twierdza. Księga jubileuszowa dedykowana księdzu biskupowi Janowi Olszańskiemu ordynariuszowi diecezji w Kamieńcu Podolskim, Kraków-Kamieniec Podolski: - 2001.[więcej informacji]
Ośrodki duszpasterstwa polskiego w Szwajcarii, Lublin: - 2000.[więcej informacji]
Świątynie na Wołyniu. Rzymskokatolickie obiekty sakralne w diecezji łuckiej, Kraków: - 2000.[więcej informacji]
Kościół na drogach historii. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Doktorowi Tadeuszowi Śliwie, Lwów-Kraków: - 1999.[więcej informacji]
Zygmunt Hałuniewicz, „Zostaje tylko pamięć…”. Listy z łagrów 1947-1953, Lwów-Kraków: - 1998.[więcej informacji]
Nieznana korespondencja arcybiskupów metropolitów lwowskich Józefa Bilczewskiego z Andrzejem Szeptyckim w czasie wojny polsko-ukraińskiej 1918-1919, Lwów-Kraków: - 1997.[więcej informacji]
Józef Anczarski, Kronikarskie zapisy z lat cierpień i grozy w Małopolsce Wschodniej 1939-1946, Kraków: - 1996.[więcej informacji]
Teofil Skalski: Terror i cierpienie. Kościół katolicki na Ukrainie 1900-1932. Wspomnienia, Lublin-Rzym-Lwów: - 1995.[więcej informacji]
Stanisław Bizuń, Historia krzyżem znaczona. Wspomnienia z życia Kościoła katolickiego na Ziemi Lwowskiej 1939-1945, Lublin: - 1993.[więcej informacji]
Ksiądz Szczepan Szydelski (1872-1967). Polityk i działacz społeczny, Kraków: - 1992.[więcej informacji]

Publikacje - artykuły książkowe:

W opiniach i komentarzach prasowych [w:] Księga pamiątkowa w 100. rocznicę urodzin śp. Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka zawierająca reprint książki pt. „Księga jubileuszowa 25 lat pasterskiego posługiwania Ks. Biskupa Ignacego Tokarczuka”: Libra PL 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Episkopat Kościoła rzymskokatolickiego i ormiańskokatolickiego Galicji (Małopolski) wobec problemu odrodzenia Rzeczypospolitej w 1918 r. [w:] Polonia Sacra. Ze skarbca Archidiecezji Krakowskiej: Muzeum Archidiecezjalne Karola Wojtyły w Krakowie 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
W opiniach i komentarzach prasowych [w:] Księga pamiątkowa w 100. rocznicę urodzin śp. Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka zawierająca reprint książki pt. „Księga jubileuszowa 25 lat pasterskiego posługiwania Ks. Biskupa Ignacego Tokarczuka”: Libra.pl 2018, s. 187-221. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wybór korespondencji o. Włodzimierza Ledóchowskiego z o. prof. Pawłem Siwkiem SJ za lata 1931-1933 2017.[więcej informacji]
Korespondencja abp. Józefa Teodorowicza z o. Włodzimierzem Ledóchowskim w latach 1914-1937 2017.[więcej informacji]
Korespondencja abp. Józefa Teodorowicza z różnymi osobami w sprawie Teresy Neumann z lat 1930-1938 2017.[więcej informacji]
Korespondencja abp. Józefa Teodorowicza z bp. Henrykiem Przeździeckim w latach 1919-1937 2017.[więcej informacji]
Korespondencja abp. Józefa Teodorowicza z abp. Andrzejem Szeptyckim w latach 1903-1938 2017.[więcej informacji]
Słowo o Jubilacie [w:] Christus vincit. Księga dedykowana Biskupowi Edwardowi Frankowskiemu w 80. rocznicę urodzin: Fundacja Uniwersytecka w Stalowej Woli, Urząd Miasta w Stalowej Woli 2017, s. 31-37. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Muszę stanąć w obronie wyższych wartości”. Abp Ignacy Tokarczuk o swej roli w Episkopacie Polski drugiej połowy XX w. [w:] Christus vincit. Księga dedykowana Biskupowi Edwardowi Frankowskiemu w 80. rocznicę urodzin: Fundacja Uniwersytecka w Stalowej Woli, Urząd Miasta w Stalowej Woli 2017, s. 511-569. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Listy abp. Józefa Teodorowicza do abp. Józefa Bilczewskiego z lat 1900-1923 2017.[więcej informacji]
Korespondencja abp. Józefa Teodorowicza z abp. Adamem Stefanem Sapiehą w latach 1901-1938 2017.[więcej informacji]
12) Wybrane przykłady troski Kościoła rzymskokatolickiego archidiecezji lwowskiej o zachowanie dziedzictwa kulturowego w latach 1991-2011 [w:] Dziedzictwa i pamięć Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. II Muzealne Spotkania z Kresami: Muzeum Niepodległości w Warszawie 2017, s. 415-442. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Korespondencja abp. Józefa Teodorowicza z prof. Stefanem Dąbrowskim w latach 1921-1938 2017.[więcej informacji]
Wprowadzenie [w:] „Jarząbek”. Strażnik graniczny, żołnierz, bohater. Historia Franciszka Koperstyńskiego: Ruthenus 2017, s. 5-6. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wydział Teologiczny [w:] Academia militans. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie: Wysoki Zamek 2017, s. 291-383. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wstęp [w:] Kościół katolicki w Europie Środkowo-Wschodniej w obliczu dwóch totalitaryzmów (1917-1990): IPN Rzeszów, Wydawnictwo bł. Jakuba Strzemię Archidiecezji Lwowskiej ob. łac. 2017, s. 8-9. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wprowadzenie [w:] Ks. Karol Jastrzębski 1882-1966. Katecheta, duszpasterz, promotor kultu Bożego Miłosierdzia w archidiecezji lwowskiej: Wydawnictwo bł. Jakuba Strzemię Archidiecezji Lwowskiej ob. łac. 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
10) Misja pastoralna ks. Jana Olszańskiego na Podolu z lat 1944-1989 w relacjach sowieckich władz wyznaniowych [w:] Kościół katolicki w Europie Środkowo-Wschodniej w obliczu dwóch totalitaryzmów (1917-1990): IPN Rzeszów, Wydawnictwo bł. Jakuba Strzemię Archidiecezji Lwowskiej ob. łac. 2017, s. 239-264. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wydział Teologiczny [w:] Academia Militans. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie: Wydawnictwo Wysoki Zamek Kraków 2015, s. 291-383. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Życiorys i bibliografia opublikowanych prac ks. prof. dr. Tadeusza Śliwy za lata 1964-2015 [w:] Super omnia Veritas. Księga dedykowana Księdzu Profesorowi Tadeuszowi Śliwie w 90. rocznicę urodzin i 50-lecie pracy naukowej: Wydawnictwo Bł. Jakuba Strzemię Archidiecezji Lwowskiej ob. łac. 2015, s. 9-25. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Memoriał metropolity lwowskiego abpa Bolesława Twardowskiego w obronie Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie [w:] Amico, socio et viro docto. Księga ku czci profesora Andrzeja Kazimierza Banacha: Towarzystwo Wydawnicze „Historia Jagellonica” Kraków 2015, s. 375-393. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Represje sowieckie wobec księdza podpułkownika Zygmunta Truszkowskiego we Lwowie po II wojnie światowej [w:] Kościół katolicki w Europie Środkowo-Wschodniej w obliczu dwóch totalitaryzmów (1917-1990), tom 1: Wydawnictwo IPN Rzeszów 2015, s. 119-133. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Księdza Ignacego Tokarczuka „Dziennik duchowy” w lat 1959-1965 [w:] Super omnia Veritas. Księga dedykowana Księdzu Profesorowi Tadeuszowi Śliwie w 90. rocznicę urodzin i 50-lecie pracy naukowej: Wydawnictwo Bł. Jakuba Strzemię Archidiecezji Lwowskiej ob. łac. 2015, s. 701-731. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
7) Działalność dydaktyczno-naukowa ks. prof. Szczepana Szydelskiego na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie 1911-1939 [w:] Ks. Szczepan Szydelski (1872-1967). Duszpasterz, uczony, działacz społeczny: Zakład Poligraficzny Z. Gajek Mielec; Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Sokołowie Młp. 2015, s. 53-107. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dzieje obecności oo. Franciszkanów w Głogówku od XIII do XIX wieku. Zarys problematyki [w:] Dzieje Franciszkanów w Głogówku 1264-2014, Wrocław: Wydawnictwo ZET Wrocław 2014, s. 5-13. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Szurek Stanisław [w:] Polski Słownik Biograficzny: PAN Kraków 2014, s. 393-395. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ks. Bronisława Drzepeckiego zażalenie z łagrów 1960 roku do władz sowieckich w sprawie rewizji wyroku sądowego [w:] Oboedientia et pax. Księga jubileuszowa dedykowana biskupowi Marianowi Błażejowi Kruszyłowiczowi OFMConv, Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego 2014, s. 647-683. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Szydelski Szczepan [w:] Polski Słownik Biograficzny: PAN Kraków 2014, s. 536-541. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kronika czynności rektora Uniwersytetu Lwowskiego prof. Antoniego Jurasza w roku akademickim 1918/1919 [w:] Virtuti et ingenio. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Julianowi Dybcowi, Kraków: Towarzystwo Wydawnicze „Historia Jagellonica” w Krakowie 2013, s. 585-608. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dekret o Kościołach wschodnich katolickich „Orientalium Ecclesiarum” [w:] Sobór Watykański II. Złoty jubileusz, Kraków: Scriptum Kraków 2013, s. 99-103. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Memoriał abp. Józefa Bilczewskiego o relacjach Kościół rzymskokatolicki – Cerkiew unicka – Cerkiew prawosławna na polskich Kresach Wschodnich do XX wieku [w:] Lux ex Silesia. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Mandziukowi w 70. rocznicy urodzin, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2013, s. 695-714. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Księdza Michała Wilniewczyca wspomnienia z niewoli sowieckiej i wojennej tułaczki 1939-1942 [w:] Limen expectationis. Studia dedykowane śp. ks. prof. dr. hab. Zdzisławowi Klisiowi, Kraków 2012, s. 459-477. [więcej informacji]
Non omnis moriar [w:] Limen expectationis. Studia dedykowane śp. ks. prof. dr. hab. Zdzisławowi Klisiowi, Kraków 2012, s. 7-8. [więcej informacji]
Raport sowieckiego Pełnomocnika Rady ds. Kultów Religijnych we Lwowie o stanie lokalnego Kościoła rzymskokatolickiego w 1964 roku [w:] Non cesso gratias agere Deo et hominibus. Księga jubileuszowa ku czci o. dr. Anzelma Szteinke OFM, Kraków-Warszawa: Wydawnictwo Drukarnia Styl w Krakowie 2012, s. 281-297. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Relacja o stanie kościoła i klasztoru oo. Dominikanów we Lwowie w latach 1939-1943 [w:] Historia bliższa ludziom. Prace ofiarowane Księdzu Profesorowi Janowi Kracikowi w 70. rocznicę urodzin, Kraków 2011, s. 429-448. [więcej informacji]
Listy biskupa Jana Cieńskiego do Stanisława i Marii Cieńskich z lat 1941-1985 [w:] Wytrwać i przetrwać jak Bóg daje. Świadkowie Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie Sowieckiej 1917-1991, Kraków 2010, s. 49-87. [więcej informacji]
Pierwsza okupacja sowiecka w Rozdole 1939-1941 na łamach karmelitańskiej kroniki [w:] Lux Tua Veritas. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Magnificencji Księdzu Profesorowi Janowi Maciejowi Dyduchowi z okazji 70. rocznicy urodzin, Kraków 2010, s. 783-794. [więcej informacji]
Księdza Adolfa Iwańciowa „Wspomnienia z lagrów sowieckich 1945-1949” [w:] Wytrwać i przetrwać jak Bóg daje. Świadkowie Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie Sowieckiej 1917-1991, Kraków 2010, s. 451-470. [więcej informacji]
Kościół a konflikt polsko-ukraiński w latach czterdziestych XX wieku (konspekt referatu) [w:] Wołyń 1943 – rozliczenie. Materiały przeglądowej konferencji naukowej „W 65. Rocznicę eksterminacji ludności polskiej na Kresach Wschodnich dokonanej przez nacjonalistów ukraińskich”, Warszawa 10 lipca 2008, Warszawa 2010, s. 114-116. [więcej informacji]
A. Wisłowski, Moje wspomnienia o ratowaniu i remoncie kościoła p.w. św. Antoniego we Lwowie 1968-1990 [w:] Wytrwać i przetrwać jak Bóg daje. Świadkowie Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie Sowieckiej 1917-1991, Kraków 2010, s. 437-449. [więcej informacji]
M.A. Teliga, Wspomnienia z deportacji na Syberię 1940-1943 [w:] Wytrwać i przetrwać jak Bóg daje. Świadkowie Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie Sowieckiej 1917-1991, Kraków 2010, s. 355-358. [więcej informacji]
W. Hryniewicz, Parafia Miastkówka na Podolu i jej pasterz o. Martynian Darzycki OFMBern. (1918-2009) [w:] Wytrwać i przetrwać jak Bóg daje. Świadkowie Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie Sowieckiej 1917-1991, Kraków 2010, s. 235-255. [więcej informacji]
U. Furgałowska, Dzienniczek z Sybiru 1940-1943 [w:] Wytrwać i przetrwać jak Bóg daje. Świadkowie Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie Sowieckiej 1917-1991, Kraków 2010, s. 157-134. [więcej informacji]
„To był święty człowiek”. Biskup Jan Cieński w opiniach i wspomnieniach [w:] Wytrwać i przetrwać jak Bóg daje. Świadkowie Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie Sowieckiej 1917-1991, Kraków 2010, s. 89-155. [więcej informacji]
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1661-1939 [w:] Universitati Leopoliensi trecentesismum quinquagesimum anniversarium suae fundationis celebrandi in memoriam, Kraków 2010, s. 77-144. [więcej informacji]
R.W. Kiernicki, Duszpasterz mimo woli [w:] Wytrwać i przetrwać jak Bóg daje. Świadkowie Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie Sowieckiej 1917-1991, Kraków 2010, s. 253-306. [więcej informacji]
Aresztowanie i proces ks. Hieronima Kwiatkowskiego we Lwowie po II wojnie światowej, [w:] Wytrwać i przetrwać jak Bóg daje. Świadkowie Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie Sowieckiej 1917-1991, Kraków 2010, s. 471-494. [więcej informacji]
Laudemus viros gloriosos [w:] Tempus est optimus magister vitae. Prace dedykowane Ojcu Profesorowi Wiesławowi Franciszkowi Murawcowi OFM, Kraków 2010, s. 12-13. [więcej informacji]
Aresztowanie, proces i zesłanie o. Kazimierza Lendziona CSsR w Związku Sowieckim w roku 1952 [w:] Wytrwać i przetrwać jak Bóg daje. Świadkowie Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie Sowieckiej 1917-1991, Kraków 2010, s. 495-507. [więcej informacji]
Uniwersytet Lwowski w dobie wojny ukraińsko-polskiej 1918-1919 [w:] Pamięć wieków kształtuje potomność. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Ludwikowi Grzebieniowi z okazji 70. urodzin, Kraków 2010, s. 527-542. [więcej informacji]
Martyrologium duchowieństwa archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego w latach 1939-1945 [w:] Prorocy Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku. Materiały III i IV Forum Teologów Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2009, s. 303-312. [więcej informacji]
Redemptoryści polscy na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej do I połowy XX w. [w:] Wierni tradycji – otwarci na znaki czasu. Materiały sympozjum na stulecie warszawskiej prowincji redemptorystów i kanonizacji św. Klemensa Marii Hofbauera, Kraków 2009, s. 107-123. [więcej informacji]
Księdza Walentego Garczyńskiego rejestr osób aresztowanych i deportowanych z Worochty do Związku Sowieckiego w latach 1939-1941 [w:] Historia vita memoriae. Prace dedykowane Księdzu Profesorowi Stanisławowi Ludwikowi Piechowi, Kraków 2009, s. 303-312. [więcej informacji]
Interwencja wiernych parafii greckokatolickiej Hoczew w Nuncjaturze Apostolskiej w Warszawie w 1934 roku [w:] Nie ma wolności bez pamięci. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Ryszardowi Terleckiemu, Kraków 2009, s. 541-550. [więcej informacji]
Interwencja wiernych parafii greckokatolickiej Hoczew w Nuncjaturze Apostolskiej w Warszawie w 1934 roku [w:] Nie ma wolności bez pamięci. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Terleckiemu, Kraków 2009, s. 541-550. [więcej informacji]
Rozwój strukturalny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi na ziemiach południowo-wschodnich Rzeczypospolitej [w:] „Rodzina Maryi”. Dzieło bł. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego 1857-2007.Materiały z sympozjum, Kraków 2008, s. 165-176. [więcej informacji]
Źródła do dziejów eksterminacji Polaków przez ukraińskich nacjonalistów w Wiśniowcu i powiecie krzemienieckim na Wołyniu podczas II wojny światowej [w:] Fides, ars, scientia. Studia dedykowane pamięci Księdza kanonika Augustyna Mednisa, Tarnów 2008, s. 143-179. [więcej informacji]
Ks. kanonik Augustyn Mednis (1932-2007). Człowiek – kapłan humanista [w:] Fides, ars, scientia. Studia dedykowane pamięci Księdza kanonika Augustyna Mednisa, Tarnów 2008, s. 13-34. [więcej informacji]
Arcybiskup Andrzej Szeptycki wobec polskiej racji stanu w latach 1921-1922 [w:] Stromata historica. In honorem Romani Mariae Zawadzki, Kraków 2006, s. 601-651. [więcej informacji]
Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara i arcybiskupa Andrzeja Szeptyckiego dwugłos z 1906 roku na temat relacji polsko-ukraińskich [w:] Numine Tuo Domine. Księga pamiątkowa dedykowana metropolicie przemyskiemu Księdzu Arcybiskupowi Józefowi Michalikowi w 20. rocznicę święceń biskupich, Przemyśl 2006, s. 749-773. [więcej informacji]
Luschin Franz Xaver [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin 2006.[więcej informacji]
Relacje z sowieckich przesłuchań świadków napadów ukraińskich nacjonalistów na klasztor oo. Dominikanów w Podkarmieniu i okoliczne wioski w 1944 roku [w:] Historia świadectwem czasów. Księdzu Profesorowi Markowi Tomaszowi Zahajkiewiczowi, Lublin 2006, s. 537-581. [więcej informacji]
Nauczanie historii Kościoła na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie do roku 1939 [w:] Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, Lublin 2006, s. 89-159. [więcej informacji]
Listy Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara do arcybiskupa Józefa Bilczewskiego z lat 1898-1923 [w:] Święty Józef Sebastian Pelczar (1842-1924). Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego i biskup przemyski, Kraków 2005, s. 207-358. [więcej informacji]
Lipski Konstanty [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin 2004.[więcej informacji]
Ligęza Feliks [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin 2004.[więcej informacji]
Lisicki Faustyn [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin 2004.[więcej informacji]
Lewicki Rudolf [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin 2004.[więcej informacji]
Lenkiewicz Zygmunt [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin 2004.[więcej informacji]
Lewicki Rudolf Benedykt [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin 2004.[więcej informacji]
Autorzy publikacji w „Naszej Przeszłości” 1946-2003 [w:] Sto tomów „Naszej Przeszłości”. Bibliografia, dzieje, ludzie, Kraków 2003, s. 175-261. [więcej informacji]
Biogram i bibliografia prac drukowanych błogosławionego Józefa Bilczewskiego za lata 1888-1929 [w:] Błogosławiony Józef Bilczewski arcybiskup metropolita lwowski obrządku łacińskiego, Kraków 2003, s. 17-47. [więcej informacji]
Listy biskupa Piotra Mańkowskiego do arcybiskupa Józefa Bilczewskiego z lat 1912-1922 [w:] Pasterz i twierdza. Księga jubileuszowa dedykowana księdzu biskupowi Janowi Olszańskiemu ordynariuszowi diecezji w Kamieńcu Podolskim, Kraków-Kamieniec Podolski 2001, s. 401-447. [więcej informacji]
Sowieckie prześladowania jezuitów lwowskich u schyłku II wojny światowej w świetle źródeł NKWD [w:] Jezuicka ars historica. Prace ofiarowane Księdzu Profesorowi Ludwikowi Grzebieniowi SJ, Kraków 2001, s. 621-644. [więcej informacji]
Petersburskie listy ks. Stanisława Trzeciaka do abp. Józefa Bilczewskiego i ks. Adama Stefana Sapiehy z lat 1909-1917 [w:] Ecclesiae Premisliensi serviens. Księga jubileuszowa dedykowana księdzu infułatowi doktorowi Stanisławowi Zygarowiczowi, Przemyśl 2001, s. 185-213. [więcej informacji]
Martyrologium duchowieństwa ormiańskiego w archidiecezji lwowskiej po II wojnie światowej w świetle źródeł sowieckich [w:] Polacy w Armenii, Lublin 2000, s. 193-219. [więcej informacji]
„Aktywny polski nacjonalista”. Sowieckie represje wobec ks. Ignacego Chwiruta na Ukrainie Sowieckiej po II wojnie światowej [w:] Kościół na drogach historii. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Doktorowi Tadeuszowi Śliwie, Lwów-Kraków 1999, s. 363-378. [więcej informacji]
Działalność dydaktyczno-naukowa i społeczna ks. prof. dra hab. Andrzeja Mytkowicza w środowisku lwowskim (1925-1933) [w:] Studia z dziejów Kościoła św. Krzyża w Krakowie, Kraków 1997, s. 45-118. [więcej informacji]
Jasiński Adam [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin 1997, s. 1064-1065. [więcej informacji]
Jaszowski Błażej [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin 1997, s. 1115-1115. [więcej informacji]
Jełowicki Eustachy [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin 1997, s. 1165-1166. [więcej informacji]
Rec Michał [w:] Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, Lublin 1995, s. 11-12. [więcej informacji]
Rewera Antoni [w:] Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, Lublin 1995, s. 16-17. [więcej informacji]
Wesoliński Adam [w:] Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, Lublin 1995, s. 172-173. [więcej informacji]
Rękas Michał [w:] Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, Lublin 1995, s. 17-18. [więcej informacji]
Wałęga Leon [w:] Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, Lublin 1995, s. 166-169. [więcej informacji]
Wais Kazimierz Izydor Dominik [w:] Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, Lublin 1995, s. 162-164. [więcej informacji]
Stepa Jan Piotr Paweł [w:] Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, Lublin 1995, s. 85-86. [więcej informacji]
Rokoszny Józef [w:] Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, Lublin 1995, s. 24-25. [więcej informacji]
Tyczyński Antoni [w:] Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, Lublin 1995, s. 156-158. [więcej informacji]
Trznadel Antoni [w:] Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, Lublin 1995, s. 148-149. [więcej informacji]
Adam Stefan Sapieha w korespondencji z biskupami Galicji (Małopolski) w latach 1900-1939 [w:] Kardynał Adam Stefan Sapieha. Środowisko rodzinne, życie i dzieło, Przemyśl 1995, s. 93-141. [więcej informacji]
Trzeciak Stanisław Kostka [w:] Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, Lublin 1995, s. 146-148. [więcej informacji]
Szydelski Szczepan [w:] Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, Lublin 1995, s. 114-117. [więcej informacji]
Twardowski Bolesław [w:] Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, Lublin 1995, s. 154-156. [więcej informacji]
Szukalski Nestor Jan Kanty [w:] Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, Lublin 1995, s. 109-110. [więcej informacji]
Rydygier Ludwik [w:] Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, Lublin 1995, s. 36-38. [więcej informacji]
Sarna Władysław Józef [w:] Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, Lublin 1995, s. 52-53. [więcej informacji]
Tomaka Wojciech [w:] Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, Lublin 1995, s. 137-139. [więcej informacji]
Webster. Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego [w:] Leksykon geograficzno-historyczny parafii i kościołów polskich w Kanadzie, Lublin 1993, s. 484-489. [więcej informacji]
Rycroff. Kościół pw. św. Piotra i Pawła [w:] Leksykon geograficzno-historyczny parafii i kościołów polskich w Kanadzie, Lublin 1993, s. 463-463. [więcej informacji]
Shoal Lake. Misja św. Heleny [w:] Leksykon geograficzno-historyczny parafii i kościołów polskich w Kanadzie, Lublin 1993, s. 189-189. [więcej informacji]
Fox Creek. Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej [w:] Leksykon geograficzno-historyczny parafii i kościołów polskich w Kanadzie, Lublin 1993, s. 425-428. [więcej informacji]
W opiniach i komentarzach prasowych [w:] Księga jubileuszowa 25 lat pasterskiego posługiwania ks. biskupa Ignacego Tokarczuka, Brzozów-Stalowa Wola 1991, s. 157-191. [więcej informacji]
Ksiądz Profesor Kazimierz Wais. Życie i działalność (1865-1934) [w:] Chrześcijanie, Warszawa 1986, s. 47-120. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

3) Lektoraty języków starożytnego Wschodu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1862/63 – 1939/40 [w:] Rocznik Przemyski 2018, s. 149-172. [więcej informacji]
Ks. Marian Muzyka, Ks. Karol Jastrzębski 1882-1966. Katecheta, duszpasterz, promotor kultu Bożego Miłosierdzia w archidiecezji lwowskiej [w:] Cracovia Leopolis 2017, s. 72-72. [więcej informacji]
8) Listy zesłańców z Kazachstanu do ks. Franciszka Koniecznego we Lwowie 1940-1941 [w:] Rocznik Przemyski 2017, s. 327-370. [więcej informacji]
Książka o najnowszych dziejach archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego [w:] Kurier Galicyjski 2017, s. 21-21. [więcej informacji]
U. Perkowska, Ksiądz profesor Władysław Chotkowski (1843-1926). Historyk Kościoła, działacz społeczny i kaznodzieja [w:] Vita Academica 2017, s. 7-8. [więcej informacji]
Anieli Potockiej wspomnienia z łagrów sowieckich (1939-1944) [w:] Rocznik Przemyski 2016, s. 153-189. [więcej informacji]
Relacja o stanie archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego w dobie wojny ukraińsko-polskiej 1918-1919 [w:] Studia Sandomierskie, t. 17, z. 1-2 2010, s. 5-76. [więcej informacji]
Sowieckie deportacje Polaków z parafii Świtarzów w roku 1940 [w:] Studia Polonijne, 30 2009, s. 315-339. [więcej informacji]
W ataci radianśkogo teroru. Martyrołogija otca infułata Teofila Skalśkogo nastojatelja parafii sw. Ołeksandra w Kijewi [w:] Kołegija. Czasopis Instytutu religijnych nauk sw. Tomy Akwinśkogo u Kijewi, 4 2009, s. 13-32. [więcej informacji]
Inicjatywy arch[iepyskopa] Ignatija Tokarczuka szczodo Katołyćkoji Cerkwy na Schodi [w:] Kołegija. Czasopis Instytutu religijnych nauk sw. Tomy Akwinśkogo u Kijewi, 4 2009, s. 173-181. [więcej informacji]
Inwentarz Archiwum Kurii Archidiecezji Ormiańskokatolickiej we Lwowie za lata 1616-1939 [w:] Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 90 2008, s. 233-285. [więcej informacji]
Interwencja abpa Bolesława Twardowskiego u abpa Adama Stefana Sapiehy w 1944 r. na rzecz ratowania Polaków przed napadami nacjonalistów ukraińskich [w:] Nasza Przeszłość, 109 2008, s. 207-237. [więcej informacji]
Siostry Barbary Żulińskiej CR wspomnienia o arcybiskupie Józefie Teodorowiczu [w:] Folia Historica Cracoviensia, vol. 14 2008, s. 239-297. [więcej informacji]
Likwidacja klasztoru sióstr Niepokalanek w Jazłowcu w 1946 roku [w:] Nasza Przeszłość, 110 2008, s. 195-137. [więcej informacji]
Korespondencja redemptorystów z arcybiskupem Józefem Bilczewskim z lat 1901-1923 [w:] Studia Redemptorystowskie, 4 2006, s. 9-51. [więcej informacji]
4) Listy arcybiskupa Józefa Teodorowicza do arcybiskupa Józefa Bilczewskiego z lat 1900-1923 (cz. III: listy z lat 1914-1923) [w:] Przegląd Wschodni, t. 9, z. 4 2006, s. 803-838. [więcej informacji]
Memoriał metropolity lwowskiego obrządku łacińskiego Józefa Bilczewskiego o relacjach ukraińsko-polskich w Galicji (Małopolsce) Wschodniej w latach 1914-1920 [w:] Folia Historia Cracoviensia, 10 2004, s. 449-473. [więcej informacji]
4) Listy arcybiskupa Józefa Teodorowicza do arcybiskupa Józefa Bilczewskiego z lat 1900-1923 (cz. II: 1901-1914) [w:] Przegląd Wschodni, t. 9, z. 2 2004, s. 379-431. [więcej informacji]
Księdza Ignacego Chwiruta wspomnienia o arcybiskupie Józefie Bilczewskim [w:] Analecta Cracoviensia, 36 2004, s. 543-567. [więcej informacji]
2) Listy biskupa Grzegorza Chomyszyna do arcybiskupa Józefa Bilczewskiego z lat 1904-1922 [w:] Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 36 2003, s. 235-251. [więcej informacji]
Listy arcybiskupa Józefa Teodorowicza do arcybiskupa Józefa Bilczewskiego z lat 1900-1923 (cz. I: 1900-1901) [w:] Przegląd Wschodni, t. 8, z. 4 2003, s. 977-1019. [więcej informacji]
Księdza Antoniego Borysewicza do brata listy z zesłania i późniejsze [w:] Nasza Przeszłość, 97 2002, s. 299-360. [więcej informacji]
Księdza Kazimierza Fleischhackera „Kronika parafialna” Chomiakówki w Tarnopolskiem (1939-1955) [w:] Nasza Przeszłość, 94 2000, s. 393-480. [więcej informacji]
Relacja o śmierci ks. Władysława Bilińskiego w 1943 r. z rąk ukraińskich nacjonalistów [w:] Studia Rzeszowskie, 5 1998, s. 151-155. [więcej informacji]
Lwowska sufragania Jana Puzyny w opinii biskupa Leona Wałęgi [w:] Analecta Cracoviensia, 30-31 1998, s. 607-624. [więcej informacji]
Listy ks. Stanisława Stojałowskiego do arcybiskupa Józefa Bilczewskiego z lat 1901-1902 [w:] Nasza Przeszłość, 90 1998, s. 387-411. [więcej informacji]
Listy biskupa Leona Wałęgi do arcybiskupa Józefa Bilczewskiego z lat 1900-1922 [w:] Nasza Przeszłość, 90 1998, s. 181-386. [więcej informacji]
Listy Anny z Działyńskich Potockiej do arcybiskupa Józefa Bilczewskiego z lat 1901- ok. 1919 [w:] Nasza Przeszłość, 90 1998, s. 413-460. [więcej informacji]
Katalog grobów duchowieństwa i sióstr zakonnych obrządku łacińskiego i greckokatolickiego na Cmentarzu Janowskim we Lwowie [w:] Nasza Przeszłość, 88 1997, s. 257-294. [więcej informacji]
Katalog grobów duchowieństwa rzymskokatolickiego, greckokatolickiego i ormiańskokatolickiego na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie [w:] Nasza Przeszłość, t. 87 1997, s. 323-374. [więcej informacji]
Profesor Władysław Szymonowicz (1869-1939). Biografia naukowa [w:] Folia Medica Cracoviensia, t. 37 1996, s. 41-49. [więcej informacji]
Lwowska konferencja naukowa w 50. Rocznicę likwidacji Cerkwi greckokatolickiej na Ukrainie Sowieckiej [w:] Resovia Sacra, 3 1996, s. 281-290. [więcej informacji]
Wspomnienia matki o dzieciństwie i młodości greckokatolickiego metropolity lwowskiego Andrzeja Szeptyckiego [w:] Nasza Przeszłość, 84 1995, s. 339-955. [więcej informacji]
Bibliografia opublikowanych prac. ks. prof. dra hab. Szczepana Szydelskiego za lata 1897-1984 [w:] Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 63 1994, s. 391-479. [więcej informacji]
Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL a zagadnienia Kościoła katolickiego i Polaków na Wschodzie [w:] Studia Polonijne, t. 16 1994, s. 155-165. [więcej informacji]
Problematyka Kościoła katolickiego i polskiej mniejszości etnicznej na Wschodzie w nowych publikacjach KUL-u [w:] Kronika Diecezji Przemyskiej, 78 1993, s. 403-407. [więcej informacji]
Jubileusz Księdza Profesora Zygmunta Zielińskiego [w:] Przegląd Uniwersytecki KUL, 5 1993, s. 18-19. [więcej informacji]
Korespondencja arcybiskupa Bolesława Twardowskiego z arcybiskupem Andrzejem Szeptyckim w latach 1943-1944 [w:] Przegląd Wschodni, t. 2, z. 2 1992, s. 465-483. [więcej informacji]
Z dziejów Akademii Duchownej w Petersburgu [w:] Premislia Christiana, 2 1989, s. 213-221. [więcej informacji]
Działalność dydaktyczno-naukowa i organizacyjna ks. prof. Kazimierza Waisa w Uniwersytecie Lwowskim [w:] Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, t. 34, z. 4 1989, s. 45-76. [więcej informacji]
Ksiądz prof. dr Kazimierz Wais w diecezji przemyskiej (1865-1909) [w:] Premislia Christiana, 1 1988, s. 7-82. [więcej informacji]
Życiorys i bibliografia opublikowanych prac ks. prof. dra Kazimierza Waisa za latach 1895-1932 [w:] Roczniki Filozoficzne, t. 31, z. 1 1983, s. 133-145. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-"Wytrwać i zwyciężyć" - kościół katolicki w starciu z sowieckim totalitaryzmem; [nr projektu:]

-Rzymskokatolickie duszpasterstwo wojskowe w Armii Polskiej gen. Andersaw ZSSR.; [nr projektu:]

-Biblioteka Kaukaska; [nr projektu:] 501-21-13700100

-Relacje polsko-ukraińskie ze szczególnym uwzględnieniem aspektu religijno-kościelnego; [nr projektu:] 13180001

-Prymas Hlond - publikacja; [nr projektu:] 13180003

-Dzieje kościoła metropolii lwowskiej; [nr projektu:] 130402

Wygłoszone referaty:

- Abp Józef Teodorowicz jako protektor stygmatyczki Teresy Neumann z Konnersreuth; [podczas konferencji:] Arcybiskup Józef Teodorowicz (1864-1938). Duszpasterz i mąż stanu Polski Odrodzonej [miejsce konferencji:] Lublin, 2018-12-03

- Działalność pastoralno-organizacyjna arcybiskupa Ignacego Tokarczuka w Kościele przemyskim; [podczas konferencji:] Abp Ignacy Tokarczuk – świadek historii, świadek wiary [miejsce konferencji:] Warszawa, 2018-11-23

- Kościół rzymskokatolicki w czasie wojny ukraińsko-polskiej 1918-1919; [podczas konferencji:] "Kresy" - polskie ziemie wschodnie w XX wieku [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-11-15

- Uniwersytet Lwowski w obliczu narodzin II Rzeczypospolitej; [podczas konferencji:] 1918: polskie drogi do niepodległości – Przemyśl Galicja, Polska [miejsce konferencji:] Przemyśl, 2018-10-29

- Korespondencja ks. prof. Jana Fijałka z ks. dr Janem Kwolkiem; [podczas konferencji:] Ks. dr Jan Kwolek – humanista, kolekcjoner i społecznik – w 60-lecie śmierci [miejsce konferencji:] Przemyśl, 2018-09-15

- Intelektualno-duchowy profil ks. abp. Ignacego Tokarczuka. Próba charakterystyki; [podczas konferencji:] «Deus Caritas» w zyciu ks. abp. Ignacego Tokarczuka” [miejsce konferencji:] Przemyśl, 2018-02-01

- Relacje abp. Ignacego Tokarczuka ze Stolicą Apostolską; [podczas konferencji:] Abp Ignacy Tokarczuk – sesja naukowa upamiętniająca osobę i dzieło [miejsce konferencji:] Jarosław, 2018-02-01

- Wybrane wątki problemowe «Dzienników» arcybiskupa Ignacego Tokarczuka; [podczas konferencji:] Pamięci Księdza Arcybiskupa Dr. Ignacego Tokarczuka w 100. rocznicę urodzin [miejsce konferencji:] Przemyśl, 2018-01-13

- Abp Ignacy Tokarczuk w gronie Episkopatu Polski; [podczas konferencji:] Abp Ignacy Tokarczuk (1918-2012) – sesja okolicznościowa w 5. rocznicę śmierci [miejsce konferencji:] Rzeszów, 2017-12-29

- Polska inteligencja we Lwowie 1939-1945. Zarys problematyki; [podczas konferencji:] Na piedestałach totalitaryzmu i demokracji [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-12-08

- Lwów w okresie międzywojennym jako przykład dialogu międzykulturowego; [podczas konferencji:] Jeden świat – wiele kultur [miejsce konferencji:] Bydgoszcz, 2017-10-26

- Zagadnienia społeczno-narodowe i religijne w relacjach metropolitów lwowskich abp. Józefa Bilczewskiego (Kościół obrządku łacińskiego) i abp. Andrzeja Szeptyckiego (Cerkiew obrządku greckokatolickiego); [podczas konferencji:] Kwestie narodowo-religijne w Małopolsce w latach 1918-1939 [miejsce konferencji:] Myczków, 2017-10-17

- Sytuacja Kościoła w Polsce w latach 1943-1972; [podczas konferencji:] Ks. Jan Ślęzak – duszpasterz i społecznik [miejsce konferencji:] Ołpiny, 2017-06-05

- Ludobójstwo OUN-UPA na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej – wokół sporów i kontrowersji; [podczas konferencji:] Wołyń – dzieje krainy [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-02-13

- «Śliczna gwiazda miasta Lwowa». Łaskami słynący wizerunek Matki Bożej Łaskawej we lwowskiej Bazylice Metropolitalnej – geneza, kult i burzliwe dzieje; [podczas konferencji:] Wędrujące madonny. Wizerunki Madonn Kresowych na Podkarpaciu [miejsce konferencji:] Przemyśl, 2016-12-12

- Kościół rzymskokatolicki i Cerkiew greckokatolicka wobec nacjonalizmu ukraińskiego w Małopolsce Wschodniej 1918-1945; [podczas konferencji:] Dzień Pamięci ofiar banderowskiego ludobójstwa na Kresach Wschodnich II RP w latach 1939-1947 [miejsce konferencji:] Legnica, 2016-07-10

- Geneza i rozwój struktur organizacyjnych metropolii halickiej (lwowskiej) od XIV wieku; [podczas konferencji:] Chrzest Polski – motywy, czas i miejsce [miejsce konferencji:] Przemyśl, 2016-04-20

- Losy katedry pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kamieńcu Podolskim 1917-1991; [podczas konferencji:] Kościół katolicki w Europie Środkowo-Wschodniej w obliczu dwóch totalitaryzmów (1917-1990) [miejsce konferencji:] Lwów, 2016-04-18

- Wschodniogalicyjski aspekt narodzin II Rzeczypospolitej w 1918 r.; [podczas konferencji:] Drogi do niepodległości Polski [miejsce konferencji:] Przemyśl, 2015-11-11

- Losy Kościoła rzymskokatolickiego na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej po II wojnie światowej; [podczas konferencji:] Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku. Polacy bez Ojczyzny. Losy Polaków na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1946-2015 [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-10-23

- Misja duszpasterska ks. Jana Olszańskiego (1919-2003) na Podolu po II wojnie światowej w opiniach sowieckich funkcjonariuszy bezpieczeństwa; [podczas konferencji:] Kościół katolicki w Europie środkowo-wschodniej w obliczu dwóch totalitaryzmów (1917-1990) [miejsce konferencji:] Lwów, 2014-12-10

- Dzieje obecności oo. Franciszkanów w Głogówku od XIII do XIX w. Zarys problematyki; [podczas konferencji:] 750-lecie franciszkanów w Głogówku [miejsce konferencji:] Głogówek, 2014-05-22

- Specyfika badań i źródła do dziejów duszpasterstwa Kościoła rzymskokatolickiego po 1941 r. na dawnych Kresach Południowo-Wschodnich Rzeczypospolitej; [podczas konferencji:] W kręgu badań nad Polonią i duszpasterstwem polonijnym. Istota i metodologia badań polonijnych [miejsce konferencji:] Lublin, 2014-05-07

- Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 1918-1939 i jego kontynuacja; [podczas konferencji:] Uniwersytet jako miejsce spotkania nauk [miejsce konferencji:] Lwów, 2013-10-18

- Kościół ormiański w Polsce; [podczas konferencji:] Jubileusz 650-lecia katedry ormiańskiej we Lwowie [miejsce konferencji:] Lwów, 2013-09-14

- Postawa abp. Ignacego Tokarczuka wobec agresji totalitaryzmu komunistycznego w Polsce; [podczas konferencji:] Niezłomność i kompromis w zderzeniu z totalitaryzmami XX wieku [miejsce konferencji:] Rzeszów, 2013-06-20

- Ksiądz infułat Zygmunt Hałuniewicz - kanclerz Kurii Metropolitalnej, więzień łagrów, duszpasterz parafii p.w. św. Marii Magdaleny i Bazyliki Metropolitalnej we Lwowie; [podczas konferencji:] Sylwetki duchownych archidiecezji lwowskiej ob. łac. po 1945 roku [miejsce konferencji:] Lwów, 2013-02-27

- Tajny biskup Jan Cieński (1905-1992) dla katolików obrządku łacińskiego Ukrainy Sowieckiej; [podczas konferencji:] Kościół katolicki w Europie Środkowo-Wschodniej w obliczu dwóch totalitaryzmów (1917-1990) [miejsce konferencji:] Lwów, 2012-11-15

- Działąlność dydaktyczno-naukowa i organizatorska ks. prof. dra hab. Szczepana Szydelskiego w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie 1911-1939; [podczas konferencji:] Ks. Szczepan Szydelski (1872-1967). Uczony, duszpasterz, działacz społeczny [miejsce konferencji:] Sokołów Małopolski, 2012-11-07

- Kościół rzymskokatolicki w archidiecezji lwowskiej po II wojnie światowej na Ukrainie Sowieckiej; [podczas konferencji:] Akt wiary we wspólnocie Kościoła [miejsce konferencji:] Lwów, 2012-10-19

- Relacje kard. Augusta Hlonda z metropolitą lwowskim obrządku greckokatolickiego abp. Andrzejem Szeptyckim; [podczas konferencji:] Prymas Polski August Hlond. Pasterz "z głęboką perspektą w dal" [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-03-30

- Eksterminacja profesorów lwowskich przez niemieckich faszystów w 1941 r.; [podczas konferencji:] 13) 70. rocznica mordu profesorów wyższych uczelni lwowskich w lipcu 1941 r. [miejsce konferencji:] Lublin, 2011-06-10

- Wydział Teologiczny Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1661-1939; [podczas konferencji:] 350. rocznica fundacji Uniwersytetu Lwowskiego [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-01-14

- Redemtoryści polscy na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej do I połowy XX w.; [podczas konferencji:] Wierni tradycji - otwarci na znaki czasu. Jubileusz 100-lecia Prowincji Warszawskiej Redemptorystów i 100-lecia kanonizacji św. Klemensa Hofbauera [miejsce konferencji:] Tuchów, 2009-10-09

- Ciągłość czy zmiana. Kościół rzymskokatolicki na Ukrainie po 1945 r.; [podczas konferencji:] XVIII Powszechny Zjazd Historyków [miejsce konferencji:] Olsztyn, 2009-09-16

- Życie i działalność arcybiskupa Józefa Teoodorowicza; [podczas konferencji:] VII Doroczna Międzynarodowa Sesja Kaukazologiczna im. św. Grzegorza Peradze [miejsce konferencji:] Warszawa, 2008-12-04

- Drogi naukowe profesorów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie po 1939 roku; [podczas konferencji:] Emigracja polska wczoraj i dziś. W poszukiwaniu wiedzy [miejsce konferencji:] Lublin, 2008-11-20

- Ks. infułat Teofil Skalski – proboszcz parafii pw. św. Aleksandra w Kijowie; [podczas konferencji:] Z dziejów martyrologii Kościoła katolickiego w XX wieku [miejsce konferencji:] Kijów (UKRAINA), 2008-11-18

- Kościół a konflikt polsko-ukraiński w latach czterdziestych XX wieku; [podczas konferencji:] W 65. rocznicę eksterminacji ludności polskiej na Kresach Wschodnich dokonanej przez nacjonalistów ukraińskich [miejsce konferencji:] Warszawa, 2008-07-10

- Pomoc księdza arcybiskupa Ignacego Tokarczuka dla Kościołów chrześcijańskich na WschodziePomoc księdza arcybiskupa Ignacego Tokarczuka dla Kościołów chrześcijańskich na Wschodzie; [podczas konferencji:] Arcybiskup Ignacy Tokarczuk. Kościół, władza, opór społeczny, Instytut św. Tomasza z Akwinu [miejsce konferencji:] Kijów (UKRAINA), 2008-06-06

- Rozwój strukturalny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi na Ziemiach Wschodnich; [podczas konferencji:] 4) „Rodzina Maryi”. Dzieło bł. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego 1887-2007, Wydział Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie [miejsce konferencji:] Kraków, 2007-12-18

- Archiwalia do dziejów Kościoła rzymskokatolickiego, greckokatolickiego i ormiańskokatolickiego na Kresach Południowo-Wschodnich Rzeczpospolitej w zbiorach ukraińskich we Lwowie; [podczas konferencji:] I Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski [miejsce konferencji:] Kraków, 2007-06-28

- Śluby Jana Kazimierza w 1656 r. we Lwowie – geneza i konsekwencje; [podczas konferencji:] 2) 350. rocznica ślubów narodowych Króla Jana Kazimierza we Lwowie [miejsce konferencji:] Lwów (UKRAINA), 2006-03-25

- Martyrologium duchowieństwa archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego w latach 1939-1945; [podczas konferencji:] 1) III Forum Teologów Europy Środkowo-Wschodniej „Objawić człowieka człowiekowi” [miejsce konferencji:] Odessa-Jałta (UKRAINA), 2005-09-27

- Próby ratowania dziedzictwa kulturowego Metropolii Lwowskiej obrządku łacińskiego na terenie obecnej Ukrainy po 1991 r.; [podczas konferencji:] II Muzealne Spotkania z Kresami [miejsce konferencji:] Warszawa, 0000-00-00

- Archidiecezja lwowska obrządku łacińskiego w latach 1945-1991; [podczas konferencji:] Chrzest Polski – motywy, czas i miejsce [miejsce konferencji:] Lwów, 0000-00-00