Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

ks. dr hab. Robert Woźniak, prof. UPJPII

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny – profesor nadzwyczajny

Email: robert.wozniak@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Antropologii Teologicznej

Dyżur:
poniedziałek 17.00 - 18.00 (po emailowym lub ustnym uzgodnieniu), ul. Marka 10

Curriculum Vitae:

2017 – zastępca prezesa Towarzystwa Dogmatyków

2016 – socio corrispondente di Pontificia Academia di Teologia

2016 – redaktor naczelny Theological Research

2013 – habilitacja w zakresie teologii dogmatycznej

2007 – adiunkt, Katedra Antropologii Teologicznej UPJP2 w Krakowie

2005 – asystent II Katedry Dogmatyki, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie

2001 - 2005 – studia specjalistyczne w zakresie teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie, Hiszpania

1999 – święcenia prezbiteratu

1999 - 2001 – wikariusz w Parafii Narodzenia NMP w Myślenicach

1993 - 1999 – studia magisterskie na Wydziale Teologii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Szkoła patrzenia. Rozmowy w Trójcy Świętej., Kraków: WAM 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jan Paweł II: posługa myślenia, 2, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sekret Credo, Kraków: Znak 2014.[więcej informacji]
Rethinking Trinitarian Theology: Disputed Questions And Contemporary Issues in Trinitarian Theology, LOndon-New York: Continuum 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Różnica i tajemnica: objawienie jako teologiczne źródło ludzkiej sobości, Poznań: W Drodze 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Radykalna ortodoksja: szansa dla teologii czy powrót do średniowiecza?, Kraków: Znak 2010.[więcej informacji]
Metafizyka i teologia. Debata u podstaw, Kraków: WAM 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Primitas et plenitudo. Dios Padre en la teología trinitaria de San Buenaventura, Pamplona: Eunsa 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przyszłość, teologia, społeczeństwo, Kraków: WAM 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Eschatological Personalism: a Trinitarian and Relational Account [w:] Ciò che ile fedele spera. L’escatologia cristiana a partire dal pensiero di Joseph Ratzinger-Benedetto XVI: Libreria Editrice Vaticana 2017, s. 277-294. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
La salvezza attraverso la Storia: Ontologia e storia nella teologia di Joseph Ratzinger [w:] Storia e mistero. Una chiave di accesso alla teologia di Joseph Ratzinger e Jean Danielou: PUSC 2016, s. 95-111. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
L’essere dal Padre. Un abozzo della ontologia trinitaria secondo San Bonaventura [w:] Un pensiero per abitare la frontiera. Sulle tracce dell'ontologia trinitaria di Klaus Hemmerle: Citta Nuovà 2016, s. 105-117. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Stworzenie czy natura? Teologia i projekt antropologii integralnej w kontekście naukowego obrazu świata [w:] Spory o naturę człowieka. Józefowi Tischnerowi w 15. rocznicę śmierci 2015, s. 29-44. [więcej informacji]
Wiedza w przestrzeni tajemnicy. Uwagi o paradoksalnej naturze teologicznej episteme [w:] Słowo, doświadczenie, tajemnica: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2015, s. 291-302. [więcej informacji]
The Christological Prism: Christology as Methodological Principle [w:] Oxford Handbook of Christology: Oxford University Press 2015, s. 519-530. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Modele z nauk ścisłych we współczesnej teologii trynitarnej. Przyczynek do teo-ontologii relacji [w:] Teologia nauki 2015, s. 375-390. [więcej informacji]
Ontologia trynitarna i polityka. Uwagi na marginesie debaty Erika Petersona i Carla Schmitta o politycznej teologii [w:] Rozwój dogmatu trynitarnego: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie 2015, s. 301-318. [więcej informacji]
An emerging Theology between Scripture and Metaphysics: Bonaventure, Aquinas and the scriptural foundation of medieval Theology [w:] Reading Sacred Scripture with Thomas Aquinas Hermeneutical Tools, Theological Questions and New Perspectives: Brepols 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Inwardness: Augustine, a modern turn to subjectivity and the future of theology [w:] PATH 2017, s. 163-178. [więcej informacji]
La teología de la mediación de Cristo en las obras sistemáticas de San Buenaventura [w:] Scripta Theologica 2017, s. 327-349. [więcej informacji]
Naturaleza teológica del deseo humano de Dios en San Bunaventura [w:] Theological Research 2015, s. 91-122. [więcej informacji]
La teologia poética de Karol Wojtyła [w:] Scripta Theologica 2014, s. 401-418. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Filozoficzne paradygmaty teologii: nauka o Bogu między ontologią, socjologią i fenomenologią; [nr projektu:] 501-10-010075

-Teologia trynitarna w kluczu antropologicznym; [nr projektu:] 501-10-010046

-Teologia trynitarna w kluczu antropologicznym; [nr projektu:] 11110001

-Międzynarodowe Sympozjum „What is life? Theology, philosophy, biology”; [nr projektu:] 110007

-Zagadnienie różnicy i tajemnicy w historii teologii; [nr projektu:] 211102

Wygłoszone referaty:

- Implikacje teologiczno-pastoralne teologii św. Bonawentury; [podczas konferencji:] Św. Bonawentura teolog franciszkański [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-02-20

- Mature Trinitarian Theology in St. Bonaventure; [podczas konferencji:] Bonawentura Deus summe cognosciblis. L’attualità teologica di San Bonaventura [miejsce konferencji:] Rzym, 2018-02-20

- Mariologia w perspektywie zagadnienia perychorezy trynitarnej; [podczas konferencji:] Maryja i Duch Święty [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-09-26

- Teologia liturgii w perspektywie współczesnych wyzwań.; [podczas konferencji:] Mysterium fascinans [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-09-08

- Teologia Bonawentury w dialogu ze współczesną filozofią.; [podczas konferencji:] Bonawenturiański system myślenia. Pytanie o aktualność [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-06-02

- Teologia oglądania Boga; [podczas konferencji:] Oblicze Boże. Teologia, ikonografia, duchowość [miejsce konferencji:] Warszawa, 2017-03-22

- Teologia trynitarna w perspektywie wyzwań nauk szczegółowych.; [podczas konferencji:] O Trójcy Świętej językiem współczesnej nauki [miejsce konferencji:] Tarnów, 2017-03-06

- Relational and personalist eschatology in Ratzinger; [podczas konferencji:] L’escatologia: analisi e prospettive [miejsce konferencji:] Rzym, 2016-11-16

- Ontologia e storia in Joseph Ratzinger.; [podczas konferencji:] Ratzinger e Daniélou di fronte al mistero della storia. [miejsce konferencji:] Rzym, Włochy, 2015-02-13

- Reductio et extasis. Ontologia trinitarian in San Bonaventura; [podczas konferencji:] L’ontologia trinitaria tra filosofia e teologia. Sulle orme di Klaus Hemmerle pensatore di frontiera [miejsce konferencji:] Cadine, Włochy, 2014-12-16

- The Christological Prism: Chistology as Methodological Principle of Theology.; [podczas konferencji:] Future of Christology. [miejsce konferencji:] Notre Dame University, Indiana, USA, 2013-05-29