Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

ks. dr hab. Robert Woźniak

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny – adiunkt z habilitacją

Email: robert.wozniak@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Antropologii Teologicznej

Dyżur:
poniedziałek 17.00 - 18.00 (po emailowym lub ustnym uzgodnieniu), ul. Marka 10

Curriculum Vitae:

2013 – habilitacja w zakresie teologii dogmatycznej

2007 – adiunkt, Katedra Antropologii Teologicznej UPJP2 w Krakowie

2005 – asystent II Katedry Dogmatyki, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie

2001 - 2005 – studia specjalistyczne w zakresie teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie, Hiszpania

1999 – święcenia prezbiteratu

1999 - 2001 – wikariusz w Parafii Narodzenia NMP w Myślenicach

1993 - 1999 – studia magisterskie na Wydziale Teologii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2017/18):

- Seminarium z teologii dogmatycznej; [w ramach:] Seminarium naukowe (kierunek: Teologia; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Seminarium z teologii dogmatycznej; [w ramach:] Seminarium naukowe (kierunek: Teologia; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Seminarium z teologii dogmatycznej; [w ramach:] Seminarium naukowe (kierunek: Teologia; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Seminarium z teologii dogmatycznej; [w ramach:] Seminarium naukowe (kierunek: Teologia; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Seminarium z teologii dogmatycznej; [w ramach:] Seminarium naukowe (kierunek: Teologia; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Seminarium z teologii dogmatycznej; [w ramach:] Seminarium naukowe (kierunek: Teologia; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Seminarium z teologii dogmatycznej; [w ramach:] Seminarium naukowe (kierunek: Teologia; tryb: stacjonarne; rok: IV; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Seminarium z teologii dogmatycznej; [w ramach:] Seminarium naukowe (kierunek: Teologia; tryb: stacjonarne; rok: IV; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Teologia dogmatyczna - chrystologia (kierunek: teologia kapłańska; tryb: stacjonarne; rok: IV; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Teologia dogmatyczna - eschatologia (kierunek: teologia kapłańska; tryb: stacjonarne; rok: V; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Teologia dogmatyczna (kierunek: teologia katechetyczno-pastoralna; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Teologia dogmatyczna (kierunek: teologia katechetyczno-pastoralna; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Teologia dogmatyczna (kierunek: teologia katechetyczno-pastoralna; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Seminarium z teologii dogmatycznej; [w ramach:] Seminarium naukowe (kierunek: teologia kapłańska; tryb: stacjonarne; rok: VI; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Seminarium z teologii dogmatycznej; [w ramach:] Seminarium naukowe (kierunek: teologia kapłańska; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Seminarium z teologii dogmatycznej; [w ramach:] Seminarium naukowe (kierunek: teologia kapłańska; tryb: stacjonarne; rok: V; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Seminarium z teologii dogmatycznej; [w ramach:] Seminarium naukowe (kierunek: teologia kapłańska; tryb: stacjonarne; rok: IV; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Seminarium z teologii dogmatycznej; [w ramach:] Seminarium naukowe (kierunek: teologia kapłańska; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Seminarium z teologii dogmatycznej; [w ramach:] Seminarium naukowe (kierunek: teologia kapłańska; tryb: stacjonarne; rok: IV; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Seminarium z teologii dogmatycznej; [w ramach:] Seminarium naukowe (kierunek: teologia kapłańska; tryb: stacjonarne; rok: V; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Seminarium z teologii dogmatycznej; [w ramach:] Seminarium naukowe (kierunek: teologia katechetyczno-pastoralna; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Seminarium z teologii dogmatycznej; [w ramach:] Seminarium naukowe (kierunek: teologia katechetyczno-pastoralna; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Seminarium z teologii dogmatycznej; [w ramach:] Seminarium naukowe (kierunek: teologia katechetyczno-pastoralna; tryb: stacjonarne; rok: IV; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Seminarium z teologii dogmatycznej; [w ramach:] Seminarium naukowe (kierunek: teologia katechetyczno-pastoralna; tryb: stacjonarne; rok: V; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Seminarium z teologii dogmatycznej; [w ramach:] Seminarium naukowe (kierunek: teologia katechetyczno-pastoralna; tryb: stacjonarne; rok: IV; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Seminarium z teologii dogmatycznej; [w ramach:] Seminarium naukowe (kierunek: teologia katechetyczno-pastoralna; tryb: stacjonarne; rok: V; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Teologia dogmatyczna (kierunek: teologia katechetyczno-pastoralna; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Chrystologia (kierunek: Prawo kanoniczne; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Jan Paweł II: posługa myślenia, 2, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sekret Credo, Kraków: Znak 2014.[więcej informacji]
Rethinking Trinitarian Theology: Disputed Questions And Contemporary Issues in Trinitarian Theology, LOndon-New York: Continuum 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Różnica i tajemnica: objawienie jako teologiczne źródło ludzkiej sobości, Poznań: W Drodze 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Radykalna ortodoksja: szansa dla teologii czy powrót do średniowiecza?, Kraków: Znak 2010.[więcej informacji]
Metafizyka i teologia. Debata u podstaw, Kraków: WAM 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przyszłość, teologia, społeczeństwo, Kraków: WAM 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Primitas et plenitudo. Dios Padre en la teología trinitaria de San Buenaventura, Pamplona: Eunsa 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Wiedza w przestrzeni tajemnicy. Uwagi o paradoksalnej naturze teologicznej episteme [w:] Słowo, doświadczenie, tajemnica: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2015, s. 291-302. [więcej informacji]
Stworzenie czy natura? Teologia i projekt antropologii integralnej w kontekście naukowego obrazu świata [w:] Spory o naturę człowieka. Józefowi Tischnerowi w 15. rocznicę śmierci 2015, s. 29-44. [więcej informacji]
Ontologia trynitarna i polityka. Uwagi na marginesie debaty Erika Petersona i Carla Schmitta o politycznej teologii [w:] Rozwój dogmatu trynitarnego: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie 2015, s. 301-318. [więcej informacji]
Modele z nauk ścisłych we współczesnej teologii trynitarnej. Przyczynek do teo-ontologii relacji [w:] Teologia nauki 2015, s. 375-390. [więcej informacji]
The Christological Prism: Christology as Methodological Principle [w:] Oxford Handbook of Christology: Oxford University Press 2015, s. 519-530. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
An emerging Theology between Scripture and Metaphysics: Bonaventure, Aquinas and the scriptural foundation of medieval Theology [w:] Reading Sacred Scripture with Thomas Aquinas Hermeneutical Tools, Theological Questions and New Perspectives: Brepols 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Naturaleza teológica del deseo humano de Dios en San Bunaventura [w:] Theological Research 2015, s. 91-122. [więcej informacji]
La teologia poética de Karol Wojtyła [w:] Scripta Theologica 2014, s. 401-418. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Filozoficzne paradygmaty teologii: nauka o Bogu między ontologią, socjologią i fenomenologią; [nr projektu:] 501-10-010075

-Teologia trynitarna w kluczu antropologicznym; [nr projektu:] 501-10-010046

-Teologia trynitarna w kluczu antropologicznym; [nr projektu:] 11110001

-Międzynarodowe Sympozjum „What is life? Theology, philosophy, biology”; [nr projektu:] 110007

-Zagadnienie różnicy i tajemnicy w historii teologii; [nr projektu:] 211102

Wygłoszone referaty:

- Ontologia e storia in Joseph Ratzinger.; [podczas konferencji:] Ratzinger e Daniélou di fronte al mistero della storia. [miejsce konferencji:] Rzym, Włochy, 2015-02-13

- Reductio et extasis. Ontologia trinitarian in San Bonaventura; [podczas konferencji:] L’ontologia trinitaria tra filosofia e teologia. Sulle orme di Klaus Hemmerle pensatore di frontiera [miejsce konferencji:] Cadine, Włochy, 2014-12-16

- The Christological Prism: Chistology as Methodological Principle of Theology.; [podczas konferencji:] Future of Christology. [miejsce konferencji:] Notre Dame University, Indiana, USA, 2013-05-29