Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

ks. dr hab. Andrzej Wójcik

Zatrudnienie:
Wydział Prawa Kanonicznego – adiunkt z habilitacją

Email: andrzej.wojcik@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Prawa Osobowego i Ustroju Kościoła

Dyżur:
środa 9.40 - 10.25 ul. św. Marka 10. 692166514

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2017/18):

- Prawo kanoniczne (kierunek: teologia kapłańska; tryb: stacjonarne; rok: IV; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Prawo kanoniczne (kierunek: teologia kapłańska; tryb: stacjonarne; rok: IV; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Prawo kanoniczne II (kierunek: teologia kapłańska; tryb: stacjonarne; rok: V; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Uświęcające zadania Kościoła (kierunek: Prawo kanoniczne; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Prawo konkordatowe (kierunek: Prawo kanoniczne; tryb: stacjonarne; rok: IV; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Prawo kanoniczne (kierunek: teologia katechetyczno-pastoralna; tryb: stacjonarne; rok: IV; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Ciało jako otwarta granica. Perspektywa rozumienia prawa Kościoła oraz jego wybranych instytucji, Kraków: UNUM 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Favor fidei versus favor matrimonii. Relacja pomiędzy kanonem 1150 KPK a kanonem 1060 KPK jako perspektywa dla rozwiązań w praktyce ośrodka katechumenalnego [w:] Znaczenie wiary dla małżeństwa: w kierunku zmiany prawa. Annales Canonici monographiae: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo naukowe 2016, s. 119-138. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Rozum i wiara a małżeństwo. Znaczenie ścisłej tożsamości pomiędzy węzłem małżeńskim a jego wymiarem sakramentalnym w małżeństwie ochrzczonych (kan. 1055 §2) [w:] Annales Canonici 2012, s. 125-140. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Część i całość: eklezjologia communio i jej konsekwencje kanoniczne; [nr projektu:] 11260003