Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

ks. prof. dr hab. Andrzej Zając

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – profesor zwyczajny

Email: andrzej.zajac@upjp2.edu.pl

Strona internetowa: www.pct.diecezja.tarnow.pl

Afiliacje:
- Katedra Historii Liturgii

Funkcje redakcyjne:
- Pro Musica Sacra - Członek redakcji

Dyżur:
Poniedziałek: 11.30-13.00, ul. Prosta 35 A, s. 14

Curriculum Vitae:

2013 - 2017 – Przewodniczący kapituły Medalu Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych "Per musicam ad fidem"

2011 - 2017 – Członek Rady Naukowej rocznika Naukowego Festiwalu Twórczości Religijnej Fide et amore -"Studia Hildegardiana Sariensia"

2011 - 2017 – Członek redakcji czasopisma Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II poświęconemu muzyce kościelnej PRO MUSICA SACRA

2010 – Profesor zwyczajny Sztuk Muzycznych Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie

2009 - 2017 – Członek Komisji Muzycznej Międzynarodowej Federacji PUERI CANTORES

2008 – Kierownik Katedry Muzyki Kościelnej w Międzuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

2007 - 2017 – Członek zarządu Diecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

2006 - 2017 – Przewodniczący podkomisji do spraw chórów, schól, kantorów i psałterzystów Diecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

2005 – Tytuł profesora sztuk muzycznych. Przewód profesorski przeprowadzony na Akademii Muzycznej w Poznaniu

2005 – Stanowisko profesora nadzwyczajnego na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

2004 - 2017 – Prezydent honorowy Polskiej Federacji PUERI CANTORES

2004 - 2017 – Konsultant muzyczny Polskiej Federacji PUERI CANTORES

2001 - 2008 – Kierownik specjalności na Muzyka kościelna na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

2001 - 2008 – Kierownik specjalności muzyka kościelna na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

2000 – Habilitacja z dyrygentury na Akademii Muzycznej w Poznaniu

1995 – Doktorat z dyrygentury na Akademii Muzycznej w Poznaniu

1992 – Założenie Polskiej Federacji PUERI CANTORES i kierowanie nią do 2004 roku

1981 - 2003 – Prezydent Polskiej Federacji PUERI CANTORES

1981 - 2008 – Dyrygent Chłopięcego Chóru Katedralnego "Pueri Cantores Tarnovienses" przy Bazylice Katedralnej w Tarnowie

1981 - 2008 – Założenie przy Katedrze w Tarnowie Chóru Chłopięcego \"Pueri Cantores Tarnovienses\" i prowadzenie go do 2008 roku.

1978 - 2012 – Wykładowca muzyki kościelnej w Seminarium Duchownym w Tarnowie

1977 – Licencjat z teologii - Wydział Teologiczny KUL

1977 - 2012 – Wykładowca muzyki kościelnej w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Tarnowie

1977 – Magisterium z muzykologii kościelnej KUL

1977 - 1997 – Wykładowca muzyki kościelnej w Seminarium OO. Redemptorystów w Tuchowie

1972 - 1977 – Studia w Instytucie Muzykologii Kościelnej KUL

1969 – Magisterium z teologii w zakresie socjologii religii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

1962 - 1969 – Studia teologiczne w Instytucie Teologicznym w Tarnowie

Działalność pozanaukowa:

2017 - 2017 – Udział w IX Kongresie Polskiej Federacji PUERI CANTORES w Rzeszowie 9-10 września 2017 roku

2017 - 2017 – Udział w XVIII Zjeździe Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych w Krakowie 19 - 21 września 2017 r. Wygłoszona prelekcja "Wiara, która staje się kulturą"...

2017 - 2017 – Przewodniczenie jury w Międzynarodowym Festiwalu Pieśni i Piosenki o Bożym Miłosierdziu. Tarnów, parafia Miłosierdzia Bożego 13-14 października 2017 roku.

2017 - 2017 – Udział w posiedzeniu Komisji Muzyki Kościelnej Diecezji Tarnowskiej - Tarnów 2 marca 2017 r.

2017 - 2017 – Udział w Jubileuszu 20 lecia chóru "Schola Cantorum Misericordis Christi" w Białej Podlaskiej. (7 stycznia 2017 roku). Wystąpienie okolicznościowe na temat znaczenia Federacji Pueri Cantores w działalności liturgicznej, muzycznej i formacyjnej chóru kościelnego, zwłaszcza należącego do Polskiej Federacji Pueri Cantores.

2017 - 2017 – Przewodniczenie jury w eliminacjach do Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. Tuchów, 7 grodnia 2017 roku

2017 - 2017 – Uczestniczenie w pracach Komisji Muzycznej Międzynarodowej Federacji PUERI CANTORES w Kolonii 26-27.01.2017

2017 - 2017 – Udział w konferencji naukowej pt. Quo vadis musica ecclesiastica - z problematyki współczesnej muzyki liturgicznej. Wygłoszenie prelekcji pt. Wykonawcy wokalnej muzyki liturgicznej. Akademia Muzyczna w Katowicach, 28 listopada 2017 roku

2017 - 2017 – Udział w Jubileuszu 25-lecia pracy Ks. Szymona Daszkiewicza jako dyrygenta Poznańskiego Chóru Katedralnego. Poznań 21 maja 2017 roku.

2016 - 2016 – Udział w Jubileuszu 25-lecia działalności Chóru Chłopięcego Matki Bożej Bolesnej w Limanowej, 5.06.2016

2016 - 2016 – Udział w Jubileuszu 35-lecia Chłopięcego Chóru Katedralnego "Pueri Cantores Tarnovienses" w Tarnowie, 11.06.2016

2016 - 2016 – Przewodniczenie jury podczas eliminacji do Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Bedzinie, Tuchów 15.12.2016

2016 - 2016 – Udział w pracach jury Ogólnopolskiego Festiwalu Chóralnego "Sacra Ecclesiae Cantio" w Tarnowie, 24.09.2016

2016 - 2016 – Udział w posiedzeniu Komisji Muzyki Kościelnej Diecezji Tarnowskiej - 3.03.2016

2016 - 2016 – Udział w spotkaniu dyrygentów Polskiej Federacji PUERI CANTORES w Rzeszowie, 25.11.2016

2016 - 2016 – Przewodniczenie Mszy św. i wygłoszenie homilii w ramach Dni Cecyliańskich Diecezji Tarnowskiej, kościół Najśw. Serca Pana Jezusa w Tarnowie, 22.11.2016

2016 - 2016 – Przewodniczenie jury Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni i Piosenki o Bożym Miłosierdziu w Tarnowie, 7-8.10.2016

2015 - 2015 – Przewodniczenie komisji oceniającej w Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni i Piosenki o Bożym Miłosierdziu, Tarnów 9-11 października. Kościół Miłosierdzia Bożego

2015 - 2015 – Posiedzenie Komisji Muzyki Kościelnej Diecezji Tarnowskiej, Tarnów, 5 marca 2015

2015 - 2015 – Posiedzenie Komisji Muzycznej Międzynarodowej Federacji PUERI CANTORES, Rzym 23-25 stycznia 2015

2015 - 2015 – Udział w nadaniu doktoratu honoris causa Ojcu Świętemu Emerytowi Benedyktowi XVI jako członek delegacji Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, Castel Gandolfo 4 lipca 2015

2015 - 2015 – Przewodniczenie komisji oceniające w eliminacjach do Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. Tuchów, 17 grudnia

2015 - 2015 – Udział w Kongresie Polskiej Federtacji PUERI CANTORES, Poznań 10-13 września

2015 - 2015 – Przewodniczenie jury Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni i Piosenki o Bożym Miłosierdziu, Tarnów, 9-11 października 2015

2015 - 2015 – Udział w Komisji Konkursowej w sprawie powołania dyrektora Centrum Paderewskiego, Tarnów, Starostwo Powiatowe, 15 września 2015

2014 - 2014 – Przewodniczenie jury w przesłuchaniach eliminacyjnych do Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie - Tuchów, 11.12.2014

2014 - 2014 – Przewodniczący jury Eliminacji do Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie - Tuchów 11.12.2014

2014 - 2014 – Posiedzenie Komisji ds. transmisji telewizyjnych Mszy św. Łódź 29.09.2014

2014 - 2014 – Przewodniczący jury Ogólnopolskiego Festiwalu Chóralnego Sacra Ecclesiae Cantio - Tarnów

2014 - 2014 – Przewodniczący jury Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni o Bożym Miłosierdziu - Tarnów 1--11.10 2014

2014 - 2014 – Przewodniczenie pracom jury Ogólnopolskiego Festiwalu Chóralnego "Sacra Ecclesiae Cantio" w Tarnowie 27.09.2014

2014 - 2014 – Udział w posiedzeniu Komisji ds. transmisji telewizyjnych Mszy św. w Łodzi 29.09.2014

2014 - 2014 – Przewodniczenie jury Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni i Piosenki o Bożym Miłosierdziu w Tarnowie. 10-12.10.2014

2013 - 2013 – Udział w posiedzeniu Komisji Muzycznej Międzynarodowej Federacji PUERI CANTORES w Kolonii

2013 - 2013 – Udział w spotkaniu dyrygentów Polskiej Federacji PUERI CANTORES

2013 - 2013 – Przewodniczenie spotkaniu dyrygentów Polskiej Federacji PUERI CANTORES w Tarnowie

2013 - 2013 – Przewodniczenie pracom jury Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni i Piosenki o Bożym Miłosierdziu w Tarnowie - Kościół Bożego Miłosierdzia

2013 - 2013 – Przewodniczenie spotkaniu dyrygentów chórów Polskiej Federacji PUERI CANTORES diecezji tarnowskiej, Tarnów, 4 kwietnia 2013

2013 - 2013 – Udział w posiedzeniu Rady Programowej Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej GAUDE MATER w Częstochowie

2013 - 2013 – Przewodniczenie jury w przesłuchaniach eliminacyjnych do Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie - Tuchów 19.12.2013

2013 - 2013 – Udział w spotkaniu dyrygentów Polskiej Federacji PUERI CANTORES w Warszawie

2013 - 2013 – Przewodniczenie spotkaniu Chórów PUERI CANTORES, Szalowa, 31 sierpnia 2013

2013 - 2013 – Przewodniczenie jury Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni i Piosenki o Bożym Miłosierdziu, Tarnów, 11-13 października 2013

2013 - 2013 – Przewodniczenie pracom jury Eliminacji do Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie, Tuchów, 19 grudnia 2013

2004 - 2017 – Członek Rady Programowej ds. transmisji telewizyjnej Mszy św. w Telewizji Polskiej

2004 - 2017 – Członek Diecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej przy Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

2002 - 2017 – Członek Rady Programowej Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej GAUDE MATER

1997 - 2004 – Członek Podkomisji Muzyki Kościelnej Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - artykuły książkowe:

Msze polskie w tradycji i praktyce liturgicznej Kościoła w Polsce do czasów reformy Vaticanum Secundum [w:] Missa est ...: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2017, s. 6-23. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Religijna kultura muzyczna w Polsce [w:] Sztuka polska a Kościół dzisiaj. Analiza sztuki sakralnej w perspektywie Jubileuszu 1050.rocznicy Chrztu Polski: Narodowe Centrum Kultury - Warszawa 2016, s. 187-231. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Recenzja w postępowaniu o nadanie godności doktora honoris causa Jego ŚwiątobliwościOjcu Świętemu Benedyktowi XVI przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie [w:] Promotio doctoris honoris causa Sua Sanctitas Benedictus XVI: Pontificiae Universitatis Cracoviensis Joannis Pauli II 2015, s. 18-74. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jana Pawła II \"List do Artystów\" i jego recepcja w środowiskach twórców kultury w Polsce [w:] Jan Paweł Wielki. Dziedzictwo i pamięć, Tarnów: Studio Książki, Tarnów 2010, s. 99-123. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Muzyczny kształt liturgii Mszy św. sprawowanej przez Ojca Świętego Jana Pawła II podczas wizyty w Tarnowie w dniu 10 czerwca 1987 roku [w:] Zobowiązani do wiary. Po dwudziestu latach na drodze wyznaczonej przez Jana Pawła II (Tarnów, 9-10.VI 1987), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS 2008, s. 37-60. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Muzyka w służbie chrześcijańskiej kerygmy [w:] Donum Natalicum. Studia Thaddeo Przybylski octogenario dedicata, Kraków: Musica Jagellonica 2007, s. 55-72. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Muzyka sakralna w encyklice Piusa XII \"Musicae sacrae disciplina\" a soborowa koncepcja muzyki liturgicznej [w:] Musica Sacra Nova, Warszawa: Wydawnictwo \"Polihymnia\" 2007, s. 67-78. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Diecezjalne Studium Organistowskie w Tarnowie. Historia i współczesność [w:] Cantate Domino Canticum Novum, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS 2004, s. 253-292. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jan Paweł II a świat sztuki - refleksje na kanwie lektury papieskiego \"Listu do Artystów\" [w:] Musica Sacra Nova, Warszawa: Wydawnictwo \"Polihymnia\" 2004, s. 79-86. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
PUERI CANTORES w Polsce - tradycja i współczesność [w:] Ante Deum stantes, Kraków: Wydawnictwo UNUM 2002, s. 715-728. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Czy tylko śpiewanie ? Próba kompleksowego spojrzenia na specyfikę kościelnych zespołów śpiewaczych [w:] Musica Ecclesiastica 2019, s. 81-89. [więcej informacji]
Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej w Krakowie. Dziesięć lat działalności (2008 – 2018) [w:] Pro Musica Sacra 2018, s. 11-70. [więcej informacji]
Ksiądz Kazimierz Pasionek - mój profesor i przyjaciel [w:] Hosanna 2016, s. 31-37. [więcej informacji]
Diecezjalne Studium Organistowskie w Tarnowie - część I [w:] Hosanna 2015, s. 8-22. [więcej informacji]
Muzyka w służbie chrześcijańskiej kerygmy część II [w:] Hosanna 2015, s. 8-16. [więcej informacji]
Diecezjalne Studium Organistowskie w Tarnowie - część II [w:] Hosanna 2015, s. 6-24. [więcej informacji]
Muzyka w służbie chrześcijańskiej kerygmy część I [w:] Hosanna 2014, s. 8-16. [więcej informacji]
Missa pulcherrima Bartłomieja Pękiela. Historyczny, biograficzny i stylistyczny kontekst utworu. [w:] Pro Musica Sacra, 10 (2012) 2012, s. 33-52. [więcej informacji]
Blaski i cienie pracy dyrygenta z chórem chłopięcym [w:] Pro Musica Sacra, 9 (11) 2011, s. 41-59. [więcej informacji]
Wybrane aspekty posługi organisty w społeczności parafialnej część II [w:] Hosanna 2009, s. 6-13. [więcej informacji]
Wybrane aspekty posługi organisty w społeczności parafialnej część I [w:] Hosanna 2009, s. 8-18. [więcej informacji]
Wybrane aspekty posługi organisty w społecznosci parafialnej [w:] Pro Musica Sacra, Studia tom V 2008, s. 65-88. [więcej informacji]
Chór kościelny środowiskiem edukacyjnym, wychowawczym i formacyjnym [w:] Pro Musica Sacra, Studia, tom III 2007, s. 73-80. [więcej informacji]
Koncert w przestrzeni sakralnej kościoła - refleksje na kanwie \"Instrukcji o koncertach\" Kongregacji Kultu Bożego [w:] Currenda, nr 2 (2005) 2005, s. 249-256. [więcej informacji]
Muzyka sakralna w encyklice Piusa XII \"Musicae sacrae disciplina\" a soborowa koncepcja muzyki liturgicznej [w:] Pro Musica Sacra, Studia, tom II 2005, s. 81-96. [więcej informacji]
Hnutie \"Pueri Cantores\" dedic a pokracovatel kulturneja liturgickej tradicie Corkvi [w:] Adoramus Te, Nr 4(2005), rok VIII (Trnava) 2005.[więcej informacji]
Inkulturacja w obszarze muzyki liturgicznej wobec wyzwań współczesnej muzycznej pop-kultury [w:] Musicam Sacram promovere, - 2004, s. 65-78. [więcej informacji]
Koncert w przestrzeni sakralnej kościoła - refleksje na kanwie \"Instrukcji o koncertach\" Kongregacji Kultu Bożego [w:] Musicam Sacram Promovere, - 2004, s. 115-121. [więcej informacji]
Ruch PUERI CANTORES spadkobiercą i kontynuatorem kulturowej i liturgicznej tradycji Kościoła [w:] Liturgia Sacra, Nr 1 (19), rok 8/2002 2002, s. 89-105. [więcej informacji]
Teologiczne aspekty uczestnictwa chóru w liturgii [w:] Liturgia Sacra, Nr 1 (17), rok 7/2001 2001, s. 95-108. [więcej informacji]
Kulturowy model chóru w muzyce europejskiej [w:] Liturgia Sacra, Nr 2 (16), rok 6 (2000) 2000, s. 303-316. [więcej informacji]
Chór i schola w liturgii - wymagania Kościoła i sposób ich realizacji w Polsce [w:] Liturgia Sacra, Nr 1 (15), rok 6/2000 2000, s. 45-63. [więcej informacji]
Międzynarodowa Federacja PUERI CANTORES - rys historyczny, stan aktualny [w:] Biuletyn Polsiej Federacji PUERI CANTORES, - 1997, s. 91-95. [więcej informacji]
Polska Federacja PUERI CANTORES - rys historyczny [w:] Biuletyn Polskiej Federacji PUERI CANTORES, - 1997, s. 99-103. [więcej informacji]
28 Międzynarodowy Kongres PUERI CANTORES. Sprawozdanie w Kongresu w Salzburgu [w:] Liturgia Sacra, 2/1996, nr 3-4 1996, s. 143-145. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Historyczne, kulturowe i religijne uwarunkowania kształtowania się tradycji śpiewu liturgicznego w ciągu wieków trzech wyznań chrześcijańskich: katolicyzmu, prawosławia, protestancyzmu; [nr projektu:]

Wygłoszone referaty:

- Czy tylko śpiewanie? Proba kompleksowego spojrzenia na specyfikę kościlnych zespołów śpiewaczych; [podczas konferencji:] Quo vadis musica sacra [miejsce konferencji:] Rzesów - Wyższe Semianrium Duchowne, 2017-12-14

- Czy tylko śpiewanie? Proba kompleksowego spojrzenia na specyfikę kościlnych zespołów śpiewaczych; [podczas konferencji:] Quo vadis musica sacra [miejsce konferencji:] Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie, 2017-12-14

- Wykonawcy wokalnej muzyki liturgicznej (celebrans, kantor, psałterzysta, schola, chór, wierni); [podczas konferencji:] Quo vadis musica ecclesiastica [miejsce konferencji:] Katowice - Akademia Muzyczna, 2017-11-28

- Wykonawcy wokalnej muzyki liturgicznej (celebrans, kantor, psałterzysta, schola, chór, wierni); [podczas konferencji:] Quo vadis musica ecclesiastica. Z problematyki współczesnej muzyki liturgicznej [miejsce konferencji:] Akademia Muzyczna w Katowicach, 2017-11-28

- Wiara, która staje się kulturą - wykład wprowadzający do koncertu TOTUS TUUS w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie; [podczas konferencji:] Scribite et docete istud canticum. 100 lecie organistowskiej szkoły salezjańskiej. Konferencja zorganizowana w ramach XVIII Zjazdu Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych [miejsce konferencji:] Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Krakowie, 2017-09-20

- Wybrane wątki teologii muzyki Josepha Ratzingera; [podczas konferencji:] Koncerty z myślą Benedykta XVI [miejsce konferencji:] Kraków, Bazylkia OO. Jezuitów, 2016-01-17

- Diecezjalne Studium Organistowskie w Tarnowie - 40 lat działaności (1965-2004); [podczas konferencji:] 50 lat działalności Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Tarnowie [miejsce konferencji:] Siedziba DSO, Tarnów, ul. Dwernickiego 1, 2016-01-15

- Historyczne, kulturowe i teologiczne aspekty idiomu chóru w liturgii Kościoła; [podczas konferencji:] Walne Zgromadzenie Międzynarodowej Federacji PUERI CANTORES [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-08-29

- Organista - muzyk i członek wspólnoty parafialnej; [podczas konferencji:] Konferencja Organistów Diecezji Tarnowskiej [miejsce konferencji:] Gródek nad Dunajcem, 2014-06-30

- Jana Pawła II "List do Artystów" i jego recepcja w środowiskach tworców kultury w Polsce; [podczas konferencji:] Konferencja "Jan Paweł Wielki. Dziedzictwo i pamięć" zorganizowana przez Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie [miejsce konferencji:] Tarnów, 2010-10-07

- Jan Paweł II a świat sztuki - refleksje na kanwie lektury papieskiego "Listu do Artystów"; [podczas konferencji:] Seminarium dla dyrygentów w ramach Międzynarodowego Festiwalu MKuzyki Sakralnej "Gaude Mater" [miejsce konferencji:] Częstochowa, 2008-05-06

- Ruch "Pueri Cantores" spadkobiercą i kontynuator kulturowej i liturgicznej tradychi Kościoła; [podczas konferencji:] Seminarium dla dyrygentów w ramach Międzynarodowego Festiwalu MKuzyki Sakralnej "Gaude Mater" [miejsce konferencji:] Częstochowa, 2008-05-03

- Missa pulcherrima Bartłomieja Pękiela - historyczny, biograficzny i stylistyczny kontekst utworu; [podczas konferencji:] Forma mszy w dawnej muzyce chóralnej [miejsce konferencji:] Poznań - Akademia Muzyczna, 2007-02-23

- "Missa Pulcherrima" Bartłomieja Pękiela - historyczny, biograficzny i stylistczny kontekst utworu.; [podczas konferencji:] Sesja w ramach V Ogólnopolskiego Kursu Interpretacji Muzyki Chóralnej [miejsce konferencji:] Poznań - Akademia Muzyczna, 2007-02-23

- Chóralistyka kościelna w Polsce dzisiaj; [podczas konferencji:] Sesja naukowa w Instytucie Muzykologii Kościelnej KUL [miejsce konferencji:] Lublin KUL, 2006-10-24

- Śpiew w liturgii i wychowanie - główne powinności chórów "Pueri Cantores"; [podczas konferencji:] Konferencja dla dyrygentów Polskiej Federacji "Pueri Cantores" [miejsce konferencji:] Warszawa, 2006-10-01

- Koncepcja muzycznego programu Międzynarodowego Kongresu PUERI CANTORES - Kraków 2007; [podczas konferencji:] Konferencja prezydentów Międzynarodowej Federacji PUERI CANTORES [miejsce konferencji:] Kraków, 2006-09-02

- Jan Paweł II a świat sztuki - refleksje na kanwie lektury papieskiego "Listu do Artystów"; [podczas konferencji:] Sesja naukowa organizowana przez Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Tarnowie [miejsce konferencji:] Czchów, 2006-06-19

- Muzyka sakralna w encyklice Piusa XII "Musicae sacrae disciplina" a soborowa koncecja muzyki liturgicznej; [podczas konferencji:] Sesja naukowa w Katedrze Muzyki Kościelnej PAT [miejsce konferencji:] Kraków, 2005-11-21

- Chór kościelny środowiskiem edukacyjnym, wychowaczym i formacyjnym; [podczas konferencji:] Sesja naukowa podczas zjazdu muzyków kościelnych diecezji opolskiej [miejsce konferencji:] Opole, 2005-10-25

- Inkulturacja w obszarze muzyki liturgicznej wobec wyzwań współczesnej muzycznej pop-kultury; [podczas konferencji:] Kongres muzyki liturgicznej w Tarnowie [miejsce konferencji:] Tarnów, 2005-10-01

- Wybrane zagadnienia z metodyki pracy z chórem chłopięcym; [podczas konferencji:] Sesja naukowa w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Chórów "Legnica Cantat" [miejsce konferencji:] Legnica, 2005-05-19

- Czy muzyka może być \"kerygmatyczna\"?; [podczas konferencji:] Sympozjum na temat: \"Słowo a muzyka\" zorganizowanej przez Zakąłd Muzyki Koscielnej na Akademii Muzycznej w Poznaniu [miejsce konferencji:] Poznań, 2005-03-10

- 1. Inkulturacja w obszarze muzyki liturgicznej wobec wyzwań współczesnej muzycznej pop-kultury; 2. Koncerty w kościołach - reflaksje na kanwie dokumentu Kongregacji Obrzędów; [podczas konferencji:] Ogólnopolski Kongres Muzyki Liturgicznej [miejsce konferencji:] Kraków, 2004-09-18

- Historyczne, prawne i kulturowe uwarunkowania koncertu w przestrzeni sakralnej - próby poszukiwania jego formy we współczesnej rzeczywistości koscielnej w Polsce; [podczas konferencji:] Sesja naukowa p.t. "Koncerty w kościołach" w Siedlcach [miejsce konferencji:] Siedlce, 2004-05-05

- Koncert w przestrzeni sakralnej - historia, aktualne wskazania Kościoła, paktyka i propozycje na przyszłość; [podczas konferencji:] Konferencja i sesja naukowa dla dyrygentów Polskiej Federacji PUERI CANTORES [miejsce konferencji:] Warszawa, 2002-11-15

- Ruch \"Pueri Cantores\" jako spadkobierca i kontynuator kulturowej i liturgicznej tradychi Kościoła; [podczas konferencji:] Konferencja i sesja naukowa dla dyrygentów Polskiej Federacji PUERI CANTORES [miejsce konferencji:] Warszawa, 2002-03-08

- Regionalne spotkania polskich chórów PUERI CANTORES - materiał do dyskusji; [podczas konferencji:] Konferencja i sesja naukowa dla dyrygentów Polskiej Federacji PUERI CANTORES [miejsce konferencji:] Warszawa, 2001-08-31

- Zespół śpiewaczy w kulturowej i liturgicznej tradycji Kościoła; [podczas konferencji:] Studium podyplomowe dla dyrygentów chóralnych [miejsce konferencji:] Kraków, Akademia Muzyczna, 2001-05-13

- Schola i chór w liturgii. Wymagania Kościoła i sposób ich realizacji w Polsce; [podczas konferencji:] Konferencja CEDAM połączona z sesją naukową Sekcji Muzyki Kościelnej [miejsce konferencji:] Konstancin Jeziorna k/Warszawy, 1999-09-23

- Edukacja, wychowanie, formacja - wyzwanie i zadanie dla dyrygenta; [podczas konferencji:] Konferencja i sesja naukowa dla dyrygentów Polskiej Federacji PUERI CANTORES [miejsce konferencji:] Kraków, 1999-05-15

- Możliwości wykonawcze chóru seminaryjnego; [podczas konferencji:] Sesja naukowa podczas zjazdu sekcji polskich muzyków kościelnych [miejsce konferencji:] Pniewy, 1997-09-23