Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

ks. dr hab. Bogdan Zbroja, prof. UPJPII

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny – profesor nadzwyczajny

Email: bogdan.zbroja@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Teologii i Informatyki Biblijnej

Funkcje dydaktyczne:
- Kierownik Podyplomowe Studia Pastoralne (rok akademicki: 2011/12 , studia podyplomowe, tryb: podyplomowe)
- Kierownik Podyplomowe Studia Pastoralne (rok akademicki: 2012/13 , studia podyplomowe)
- Kierownik Podyplomowe Studia Pastoralne (rok akademicki: 2013/14 , studia podyplomowe)
- Kierownik Podyplomowe Studia Pastoralne (rok akademicki: 2014/15 , studia podyplomowe)
- Kierownik Podyplomowe Studia Pastoralne Formacji Stałej Kapłanów (rok akademicki: 2017/18 , studia podyplomowe, tryb: podyplomowe)

Dyżur:
piątek godz. 8:00-9:00, ul. Franciszkańska 1, sala O25

Curriculum Vitae:

2018 – Stanowisko profesora nadzwyczajnego UPJPII

2011 – Habilitacja z Teologii Biblijnej

2000 – Doktorat z Biblistyki

1996 – Licencjat Kościelny z biblistyki

1988 - 1994 – Studia Magisterskie z Teologii PAT - Krakowskie Seminarium Duchowne

1983 - 1988 – Szkoła Średnia

1975 - 1983 – Szkoła Podstawowa

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Wolność człowieka i narodu (1918-2018). Biblijne rozważania na nabożeństwa różańcowe w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Biblijne rozważania na nabożeństwa różancowe, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Królestwo Boże w ludzkich sercach. Rozważania na nabożeństwa różańcowe na podstawie przypowieści Jezusa, Kraków: Wyd. św. Stanisława 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„KRV” VO VÝZNAME VÝSTRAHY V APOKALYPSE SV. JÁNA, Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wezwanie do nawrócenia swych uczniów. Rozważania różańcowe w oparciu o listy do siedmiu Kościołów Apokalipsy, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Stary Testamentu. Wybrane zagadnienia teologiczne. Skrypt dla studentów teologii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków: UNUM 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Znaczenie terminów własnych Ewangelii św. Marka dla jej teologii, Kraków: Wydawnictwo UNUM 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Znaczenie terminów własnych Ewangelii św. Mateusza dla jej teologii, Kraków: Wydawnictwo UNUM 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Znaczenie terminów własnych Ewangelii św. Jana dla jej teologii, Kraków: Wydawnictwo UNUM 2002.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Znaczenie terminów własnych Apokalipsy św. Jana dla jej teologii, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe 2000.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Uzdrowienie paralityka (Mk 2,1-12) w kontekście życia św. Hannibala Marii di Francia [w:] Miłosierdzie - Komunikacja - Zdrowie: Wyd. Naukowe UPJPII w Krakowie 2018, s. 49-64. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Relacje międzyludzkie w obrazie uzdrowienia człowieka (J 5,1-13) [w:] Nová socjálna educácia človeka VII: Prešov: Prešovska Univerzita 2018, s. 97-104. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Metody myślenia, mówienia i działania człowieka na podstawie przypowieści o talentach (Mt 25,14-30) [w:] Nová socjálna educácia človeka VI: Prešov: Prešovska Univerzita 2017, s. 101-111. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wielowymiarowe sposoby „patrzenia” (`εμβλέπω) człowieka w Ewangelii według świętego Marka (Mk 8,25; 10,17.27; 14,67) [w:] Nová socjálna educácia človeka V: Prešov: Prešovska Univerzita 2016, s. 82-97. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Marginalizowany człowiek ubogi (πτωχός) w Ewangelii św. Marka [w:] Social problems of marginalized groups: Prešov: Vysoká škola zdravotnictwa a sociálnej práce sv. Alžbety 2016, s. 255-263. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Biblijne źródła encykliki Jana Pawła II „Slavorum Apostoli” w 30. rocznicę jej ogłoszenia [w:] Sv. Ján Pavol II. a jeho posolstvo pre Strednú Európu: Nitra: Dielo Sv. Maximiliana M. Kolbego 2016, s. 91-107. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kontrola swego słowa – pouczenie świętego Jakuba o znaczeniu mowy w rozwoju człowieka (Jk 3,1-12) [w:] Nová socjálna educácia človeka IV: Prešovska Univerzita - Prešov 2016, s. 131-138. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Piotrowe posłuszeństwo słowu Jezusa (Mt 14,22-33) [w:] Acta Educationis 2014: Wydawnictwo Pasaże 2015, s. 5-14. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Owocny dialog religii z polityką na przykładzie mowy Pawła przed królem Herodem Agryppą (Dz 26) [w:] Homo religiosus versus homo politicus. Współpraca czy konflikt?: Wydawnictwo Regis 2015, s. 127-135. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Diagnoza i terapia choroby „nowinkarstwa” według świętego Pawła (Dz 17) [w:] Dopady hospodáskej krízy na kvalitu života, zdravia a sociálnu oblasť, Prešov 2014, s. 245-256. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Aktualność metod wychowawczych Pawła z Tarsu [w:] Nová socjálna educácia človeka III: Presovska Univerzita 2014, s. 54-65. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zjawisko modlitwy, jako istotny czynnik wiary w Nowym Testamencie [w:] Wiara i jej przekaz w Piśmie Świętym: I-Press 2014, s. 49-72. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jezus jako „przyjaciel“ osób marginalizowanych i odrzucanych w jego epoc [w:] NEW TRENDS IN CURRENT SOCIAL WORK: Ústav sociálnych vied a zdravotnictva bl. P. P. Gojdiča 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jerozolimski Wieczernik z Janem Pawłem II [w:] Misterium Miłości, Kraków: Wydawnictwo PLATAN 2013, s. 131-137. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nowotestamentalne Królestwo Boże – obrazem jakości życia człowieka [w:] Kvalita života IV. V sociálnych, etických a estetických dimenziách, Prešov 2013, s. 220-233. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Cztery biblijne obrazy sakramentu pokuty w Bazylice Zwiastowania w Nazarecie (Izrael) [w:] Biblia w kulturze świata. Aspekty biblijnego przesłania. Część trzecia, Kraków: Wydawnictwo i-Press 2013, s. 119-130. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Słowo Boże zobrazowane na mozaikach w Betanii (Izrael) [w:] Biblia w kulturze świata. Aspekty biblijnego przesłania. Część druga, Kraków: Wydawnictwo i-Press 2013, s. 153-163. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wychowanie i samowychowanie na przykładzie św. Pawła [w:] Nová socjálna educácia človeka II, Prešov 2013, s. 94-105. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Aktualność Jezusowej edukacji na temat małżeństwa i rodziny [w:] Nová socjálna educácia človeka (?), Prešov: Prešovská univezita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta 2012, s. 38-44. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Odniesienia biblijne „Wiedzy Krzyża” św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) [w:] Biblia w kulturze świata. Apekty biblijnego przesłania. Część pierwsza, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe 2012, s. 127-143. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Odpowiedzialność w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich na podstawie Biblii (zarys) [w:] Moralna odpowiedzialność ludzi biznesu, Kraków: Wydawnictwo UNUM 2012, s. 19-35. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Fresk z kościoła w Raciborowicach inspirowany Apokalipsą [w:] Biblia w kulturze świata. Między Biblią a kulturą I, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe 2011, s. 153-160. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

"Sound Doctrine" - as the Basis for Christian Unity in the Epistles [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny 2017, s. 205-221. [więcej informacji]
Modlitwy świętych Apokalpsy (Ap 5,8 i 8,3n) [w:] Studia Leopoliensia 2016, s. 81-88. [więcej informacji]
Freski absyd kościoła św. Józefa w Nazarecie i ich teologia [w:] Studia Leopoliensia 2016, s. 69-79. [więcej informacji]
Samotność we współczesnej rodzinie. Wybrane zagadnienia [w:] THEOLOGOS 2015, s. 46-54. [więcej informacji]
Topicality of the Second Vatican Council Constitution Dei Verbum in Contemporary Biblical Studies [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, R. 66, nr 3 2013, s. 251-264. [więcej informacji]
Teologia wypowiedzi Jezusa z krzyża [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, R. 65, nr 2 2012, s. 211-224. [więcej informacji]

Wygłoszone referaty:

- ’Ekologiczne’ akcenty znaku rozmnożenia chleba (J 6,1-15); [podczas konferencji:] Od ochrony środowiska po ekologię człowieka – zadania wychowawcze rodziny, państwa i Kościoła [miejsce konferencji:] Sandomierz, 2015-11-28

- Kontrola swego słowa – pouczenie świętego Jakuba o znaczeniu mowy w rozwoju człowieka (Jk 3,1-12); [podczas konferencji:] Nová socjálna educácia človeka IV [miejsce konferencji:] Prešov, 2015-11-10

- Marginalizowany człowiek ubogi (πτωχός) w Ewangelii św. Marka; [podczas konferencji:] Zdravotnícke, sociálne, ekonomické a pravné problémy marginalizovaných skupín [miejsce konferencji:] Prešov, Słowacja, 2015-10-24

- Teologiczny fenomen kobiety w Rdz 2; [podczas konferencji:] Rodina v treťom tisícroči: „Muža a ženu ich stvoril” [miejsce konferencji:] Trnava, Słowacja, 2015-10-08

- Człowiek i jego podstawowe środowisko życia w Księdze Rodzaju (Rdz 2,4-25); [podczas konferencji:] New Trends in Ecological and Biological Research [miejsce konferencji:] Prešov, Słowacja, 2015-09-10

- Biblijne źródła encykliki Jana Pawła II „Slavorum Apostoli” w 30. rocznicę jej ogłoszenia; [podczas konferencji:] Sv. Jan Parol II. A jeho posolstvo pre strednú Európu [miejsce konferencji:] Nitra, Słowacja, 2015-05-19

- Aktualność przesłania Apokalipsy; [podczas konferencji:] Kulturowe tło czytania Biblii [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-04-16

- Modlitwy świętych w Apokalipsie (Ap 5,8 i 8,3n); [podczas konferencji:] Sympozjum Biblijne: „Biblia w kulturze świata” [miejsce konferencji:] Lwów-Brzuchowice, Ukraina, 2015-03-13

- Samotność we współczesnej rodzinie. Wybrane zagadnienia; [podczas konferencji:] Kongres Rodiny v rámci Roka rodiny w Prešovskej archieparchii. 11-13.11.2014 [miejsce konferencji:] Prešov, Słowacja, 2014-11-11

- Aktualność metod wychowawczych Pawła z Tarsu; [podczas konferencji:] Nová socjálna educácia človeka III [miejsce konferencji:] Prešov, Słowacja, 2014-11-03

- Jezus, jako „przyjaciel” osób marginalizowanych i odrzucanych w Jego epoce; [podczas konferencji:] Nové trendy v súčasnom zdravotníctve a pomáhajúce profesie [miejsce konferencji:] Prešov, Słowacja, 2014-10-24

- Mądrość największym bogactwem – przesłanie Księgi Syracha dla współczesnego przedsiębiorcy; [podczas konferencji:] Od wiedzy do mądrości [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-05-15

- Zjawisko modlitwy, jako istotny czynnik wiary w Nowym Testamencie; [podczas konferencji:] Sympozjum Biblijne: Wiara i jej przekaz w Piśmie Świętym [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-11-20

- Wychowanie i samowychowanie na przykładzie św. Pawła; [podczas konferencji:] Nová socjálna educácia človeka II [miejsce konferencji:] Prešov, 2013-11-07

- Diagnoza i terapia choroby „nowinkarstwa” Ateńczyków według św. Pawła (Dz 17); [podczas konferencji:] Dopady hospodárskej krízy na kvalitu života, zdravia a sociálnu oblast [miejsce konferencji:] Prešov, 2013-10-25

- Abraham – bogaty człowiek wiary; [podczas konferencji:] Moralność a wiara [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-05-16

- Nowotestamentalne Królestwo Boże – obrazem jakości życia człowieka; [podczas konferencji:] Kvalita života IV. V sociálnych, etických a estetických dimenziách [miejsce konferencji:] Prešov, 2013-04-25

- Cztery biblijne obrazy sakramentu pokuty w Bazylice Zwiastowania w Nazarecie (Izrael); [podczas konferencji:] X Międzynarodowe i interdyscyplinarne Sympozjum Biblijne: „Biblia w kulturze świata” [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-02-28

- Aktualność Jezusowej edukacji na temat małżeństwa i rodziny; [podczas konferencji:] Nová socjálna educácia človeka (?) [miejsce konferencji:] Prešov, 2012-11-08

- Józef i jego rodzina a kryzys głodu w Egipcie (Rdz 37-50); [podczas konferencji:] Dopady hospodárskej krízy na kvalitu života, zdravia a sociálnu oblast’ [miejsce konferencji:] Prešov, 2012-10-26

- Odpowiedzialność w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich na podstawie Biblii; [podczas konferencji:] Moralna odpowiedzialność ludzi biznesu [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-05-17

- Słowo Boże zobrazowane na mozaikach w Betanii (Izrael); [podczas konferencji:] IX Międzynarodowe i interdyscyplinarne Sympozjum Biblijne: „Biblia w kulturze świata” [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-02-01