Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny – profesor zwyczajny

Email: wojciech.zyzak@upjp2.edu.pl

Strona internetowa: wojciech.zyzak@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Historii Duchowości

Dyżur:
czwartek 13.00-15.00, ul. Kanonicza 25, rektorat

Pełnione funkcje:

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - Rektor

Curriculum Vitae:

2014 – Rektor Uniwersytetu

2012 – Dziekan Wydziału Teologicznego

2010 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II

2010 – Prodziekan Wydziału Teologicznego

2009 – Członek zwyczajny - założyciel Polskiego Towarzystwa Teologów Duchowości

2009 – Redaktor naczelny Polonia Sacra

2009 – Wydziałowy koordynator programu ERASMUS

2008 - 2009 – Wykłady z zakresu teologii i historii duchowości na studium duchowości w Instytucie Teologicznym im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej

2008 – Członek komisji stypendialnej, rekrutacyjnej i egzaminacyjnej z teologii jako dyscypliny dodatkowej przy egzaminie doktorskim

2007 – Zatrudnienie na Papieskiej Akademii Teologicznej od 1 października 2007

2007 – Prowadzi na Papieskiej Akademii teologicznej i następnie na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II seminarium magisterskie i licencjacko-doktoranckie

2007 - 2008 – Wykłady w Karmelitańskim Instytucie Duchowości w Krakowie

2007 – Wykłady z teologii duchowości w Instytucie Teologicznym im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej

2006 - 2007 – Badania naukowe we Francji (Avignon)

2003 - 2006 – Badania naukowe w Kolonii (Niemcy) zakończone habilitacją 22 maja 2006 na Wydziale Teologicznym Papiskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

2000 - 2001 – Wykłady z duchowości na Papieskiej Akademii Teologicznej

2000 - 2003 – Wykłady z teologii duchowości i eklezjologii w Instytucie Teologicznym im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej

1996 - 2000 – Studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zakończone doktoratem z duchowości

1993 - 1995 – Studia licencjackie na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

1987 - 1993 – Studia teologiczne na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Spirituality according to Edith Stein, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kapłaństwo prezbiterów. Studium nauczania Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Błogosławiona Celina Borzęcka - zmartwychwstanka, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Duchowość chrześcijańska na świeckiej drodze życia, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Fundamentalna rola wiary w życiu i pismach św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wiara w ujęciu Józefa Ratzingera, obecnego papieża Benedykta XVI, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kobieta według Edyty Stein - świętej siostry Teresy Benedykty od Krzyża, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2002.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bł. siostra Sancja Janina Szymkowiak - serafitka, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2002.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zjednoczenie z Bogiem w życiu Ojca Pio (Francesco Forgione). Studium na podstawie jego pism, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2000.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Modlitwa Ojca Pio, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 1999.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Mistrzowie życia duchowego o rozeznawaniu duchów [w:] Rozeznanie. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019, s. 81-99. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Duchowość misyjna [w:] Misja: istotą i chwała Kościoła katolickiego: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019, s. 247-267. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ojciec Walerian Kalinka CR o duchowości małżeńskiej [w:] Pomóc uchwycić sens życia: dziedzictwo ks. Waleriana Kalinki CR: Wydawnictwo św. Jana Pawła II 2018, s. 37-56. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jasna Góra Jana Pawła II [w:] Jasnogórska Matka i Naród: Polskie Towarzystwo Mariologiczne 2018, s. 37-49. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teologiczno-duchowy wymiar miłosierdzia w świetle bulli Misericordiae vultus papieża Franciszka [w:] Odsłony miłosierdzia: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2017, s. 133-146. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Małżeństwo i rodzina w pismach Błogosławionej Celiny i Jadwigi Borzęckich [w:] Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja XVI. Celina i Jadwiga Borzęckie.: Wydawnictwo Salwator 2017, s. 117-133. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Miłosierdzie w pismach świętej Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) [w:] Miłosierdzie Boże w nauce Świętych Karmelu: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2017, s. 63-76. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teologiczne podstawy duchowości ekologicznej. Refleksja na kanwie encykliki papieża Franciszka Laudato si [w:] Edukacja i duchowość ekologiczna: Ojcowski Park Narodowy 2017, s. 13-23. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Edyta Stein o ewangelizacyjnym wymiarze życia duchowego w ujęciu Teresy Wielkiej [w:] Karmel żywy 20 W relacji przyjaźni: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2016, s. 196-200. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Życie konsekrowane w pismach świętej Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) [w:] Scripta Theologica Thoruniensia 36 Świadkowie radości: Wydawnictwo UMK Toruń 2015, s. 81-98. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Edyta Stein jako fenomenolog [w:] Edyta Stein Fenomenologia Getyńsko-Monachijska. Analizy, Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny 2015, s. 161-174. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Duchowość ludzi świeckich według założycieli zmartwychwstańców [w:] Zmartwychwstańcy: ku duchowemu odrodzeniu społeczeństwa, Kraków: Wydawnictwo św. Jana Pawła II 2015, s. 15-34. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym - czego może uczyć św. Urszula Ledóchowska [w:] Św. Urszula Ledóchowska. Kobieta w Kościele i społeczeństwie, Kraków: Wydawnictwo św. Jana Pawła II 2015, s. 135-153. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Inspiracje świętej Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) dla nowej ewangelizacji [w:] Nowa ewangelizacja w świetle nauki Mistrzów Karmelu, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2015, s. 119-141. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Upomnienie braterskie [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2014, s. 1371-1372. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Chrystocentryzm duchowości bł. Małgorzaty Łucji Szewczyk [w:] Pomóc korzystać z dobroci Boga. Duchowość Bł. Małgorzaty Łucji Szewczyk i jej dzieło, Kraków: Wydawnictwo św. Jana Pawła II 2014, s. 63-83. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wiara jako jedna z dróg poznania Boga w ujęciu świętej Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) [w:] Wiara w doświadczeniu Świętych Karmelu, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2014, s. 63-83. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Święta Teresa Benedykta od Krzyża jako wychowawczyni [w:] Wychowanie do świętości: Wydawnictwo Naukowe UMK 2014, s. 207-224. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zmierzch w pismach Edyty Stein [w:] O zmierzchu myśli różne, Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej 2014, s. 26-35. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teologia duchowości po Soborze Watykańskim II [w:] Koncepcje teologii katolickiej, Kraków: Wydawnictwo Salwator 2013, s. 313-331. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rodzina w życiu i pismach św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) [w:] Rodzina u świętych Karmelu, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2013, s. 121-142. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Beatyfikacje i kanonizacje świętych i błogosłąwionych związanych z Diecezją Bielsko-Żywiecką w ciągu dwudziestu lat jej istnienia [w:] In aesificationem Corporis Christi. W 50-lecie święceń prezbiteratu Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego, Pierwszepo Pasterza Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Bielsko-Biała, Kraków: Czuwajmy 2013, s. 669-690. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Podstawowe elementy duchowości małżeństwa i rodziny [w:] Od małżeństwa do społeczeństwa, Kraków: Salwator 2013, s. 21-39. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rozeznawanie Ducha Świętego w życiu i dziełach św. Anieli Merici [w:] Św. Aniela Merici i jej dzieło realizowane przez polskie Urszulanki Unii Rzymskiej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2013, s. 159-179. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Stein Edyta. Życie i działalność. Dzieła. Duchowość. [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2013, s. 927-931. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Laikat i jego rola w odnowie moralnej i religijnej narodu w nauczaniu o. Hieronima Kajsiewicza [w:] O. Hieronim Kajsiewicz CR (1812-1873); troska o duchowość troską o dobro społeczności, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012, s. 193-213. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rogacci [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2012, s. 210-211. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rupert z Salzburga [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2012, s. 596-596. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sen [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2012, s. 1408-1409. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ryszard [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2012, s. 689-689. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Argumentacja za celibatem w nauczaniu Jana Pawła II i Benedykta XVI [w:] Stosowność celibatu w relacji do kapłaństwa, Kraków: UPJP2 2012, s. 177-193. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Samolubstwo [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2012, s. 981-982. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Duchowość chrześcijańska pomiędzy królestwem Bożym, Kościołem i światem [w:] Królestwo Boże a Kościół, Kraków: Salwator 2012, s. 141-160. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przebaczenie. W duchowości [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2012, s. 604-605. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Radewijns [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2012, s. 1085-1085. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kontemplacja Krzyża jako centrum duchowości św. Urszuli Ledóchowskiej [w:] „Otrzymała od Ducha Świętego wielki charyzmat”. Św. Urszula Ledóchowska i Urszulanki Serca Jezusa Konającego, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012, s. 73-94. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Istota kapłaństwa w nauczaniu Jana Pawła II [w:] Studia nad myślą Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2011, s. 255-293. [więcej informacji]
Kapłaństwo w pismach świętej Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) [w:] Kapłaństwo u świętych Karmelu, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2011, s. 151-170. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Modlitwa w życiu i posłudze prezbitera według nauczania Jana Pawła II [w:] Modlitwa wspólnotowa i indywidualna, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, s. 153-168. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Penn William [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2011, s. 268-269. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Ja jestem z wami aż do skończenia świata". Wierność kapłana w nauczaniu bł. Jana Pawła II [w:] Słowo Boże szkołą formacji kapłańskij, Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu 2011, s. 29-49. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pobożność. W katolicyzmie [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2011, s. 895-897. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Eucharystyczno-maryjny wymiar duchowości kaplicy Matki Bożej Bolesnej [w:] Pokój i dobro: Klasztor Franciszkanów w Krakowie, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2011, s. 9-24. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Piotr z Dacji [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2011, s. 672-673. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Poniatowska Krystyna [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2011, s. 1398-1398. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pesymizm. W duchowości [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2011, s. 375-376. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Duchowość zakonna i kapłańska według sługi Bożego o. Pawła Smolikowskiego CR [w:] Sługa Boży o. Piotr Semenenko CR i zmartwychwstańcza szkoła duchowości, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2011, s. 129-143. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Paucapalea [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2011, s. 72-72. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Duchowość kobiety w kontekście życia błogosławionej siostry Marii od Jezusa Ukrzyżowanego [w:] Świętość o zjawiska nadzwyczajne, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2010, s. 173-191. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Paschantes [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: Wydawnictwo Naukowe KUL 2010, s. 1425-1425. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Oakeley Frederick [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2010, s. 141-142. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prawda a cierpienie w życiu i pismach świętej Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) [w:] Oblicza prawdy. Edyta Stein - s. Teresa Benedykta od Krzyża, Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu 2010, s. 115-132. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Parsch Pius [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: Wydawnictwo Naukowe KUL 2010, s. 1375-1376. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Papieskie Dzieło Powołań Kapłąńskich [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2010, s. 1281-1282. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Parrezja [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2010, s. 1374-1375. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Oetinger Friedrich Christoph [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2010, s. 379-379. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Modlitwa według Thomasa Keatinga [w:] Módl się i pracuj: Cystersi kształtują siebie i świat, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2010, s. 101-122. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zjednoczenie kapłana z Chrystusem i działanie in persona Christi w nauczaniu Sługi Bożego Jana Pawła II [w:] Kapłaństwo w życiu i nauczaniu Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2010, s. 29-47. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Powołanie do mistyki osób świeckich w ujęciu świętych Karmelu [w:] Mistyka w codzienności, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2009, s. 151-179. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Duchowość kobiety a feminizm [w:] Polska i Litwa - duchowe dziedzictwo w Europie, Lublin 2005, s. 375-392. [więcej informacji]
Modlitwa błogosłąwionej Sancji Szymkowiak [w:] Sylwetka duchowa bł. Sancji Janiny Szymkowiak, Kraków 2003, s. 55-85. [więcej informacji]
Kobieta według Edyty Stein (Świętej Teresy Benedykty od Krzyża) [w:] Światłość w ciemności, Kraków 2003, s. 201-239. [więcej informacji]
Jałmużna [w:] Leksykon duchowości katolickiej, Lublin - Kraków 2002, s. 373-373. [więcej informacji]
Mariofanie [w:] Leksykon duchowości katolickiej, Lublin - Kraków 2002, s. 490-492. [więcej informacji]
Włosiennica [w:] Leksykon duchowości katolickiej, Lublin - Kraków 2002, s. 917-917. [więcej informacji]
Przyjaźń [w:] Leksykon duchowości katolickiej, Lublin - Kraków 2002, s. 724-727. [więcej informacji]
Różaniec [w:] Leksykon duchowości katolickiej, Lublin - Kraków 2002, s. 768-773. [więcej informacji]
Mistagogia [w:] Leksykon duchowości katolickiej, Lublin - Kraków 2002, s. 527-530. [więcej informacji]
Eucharystia w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego [w:] Duchowość Prymasa Tysiąclecia, Kraków 2002, s. 113-134. [więcej informacji]
Zjawiska nadzwyczajne [w:] Leksykon duchowości katolickiej, Lublin - Kraków 2002, s. 945-948. [więcej informacji]
Post [w:] Leksykon duchowości katolickiej, Lublin - Kraków 2002, s. 683-683. [więcej informacji]
Kierownictwo duchowe w życiu Ojca Pio [w:] Ojcostwo duchowe - teoria i praktyka, Lublin 2001, s. 149-167. [więcej informacji]
Modlitwa Ojca Pio [w:] Przesłanie Ojca Pio z Pietrelciny dla ludzi naszych czasów, Kraków 1999, s. 106-134. [więcej informacji]
Sztuka modlitwy [w:] Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego, Sandomierz 1999, s. 715-721. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Holistyczny charakter duchowości chrześcijańskiej [w:] Polonia Sacra 2019, s. 147-167. [więcej informacji]
Edyta Stein – Teresa Benedykta od Krzyża w życiu i pismach Karola Wojtyły – Jana Pawła II [w:] Polonia Sacra 2018, s. 191-209. [więcej informacji]
Znaczenie ciała w duchowości Karola de Foucauld [w:] Polonia Sacra 2017, s. 129-145. [więcej informacji]
Die Familie im Leben und in den Schriften der Heiligen Theresia Benedikta vom Kreuz (Edith Stein) [w:] The Person and the Challenges 2017, s. 99-116. [więcej informacji]
Zmysły duchowe w duchowości chrześcijańskiej [w:] Analecta Cracoviensia 2017, s. 255-276. [więcej informacji]
Święty Jan Paweł II o duchowości chrześcijańskiego Wschodu [w:] Polonia Sacra 2017, s. 165-182. [więcej informacji]
Duchowość maryjna Fultona J. Sheena [w:] Polonia Sacra 2016, s. 161-171. [więcej informacji]
Der katholische Glaubensbegriff und Toleranz. Inspirationen von Paweł Włodkowic [w:] The Person and the Challenges 2016, s. 5-16. [więcej informacji]
Miłosierdzie jako termin teologiczny [w:] Polonia Sacra, 1/38 2015, s. 133-154. [więcej informacji]
Mercy as a Theological Term [w:] The Person and the Challenges, 5 2015, s. 137-153. [więcej informacji]
Znaczenie dialogów filozoficznych świętego Augustyna dla duchowości laikatu [w:] Wrocławski Przegląd Teologiczny 2015, s. 51-68. [więcej informacji]
Udział wiernych świeckich w kapłaństwie Chrystusa na podstawie nauczania św. Jana Pawła II [w:] Świeccy w Kościele. Biuletyn Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich, 1 2015, s. 109-134. [więcej informacji]
Święty Jan Paweł II o duchowości laikatu [w:] Polonia Sacra, 36 2014, s. 5-27. [więcej informacji]
Relacyjny charakter modlitwy kapłana w ujęciu św. Jana Pawła II [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 15 2014, s. 327-340. [więcej informacji]
Faith According to Cardinal Joseph Ratzinger [w:] The Person and the Challenges, 3/1 2013, s. 139-155. [więcej informacji]
Spirituality of Lay People after the Second Vatican Council [w:] Bogoslovni vestnik. Glasilo Teoloske fakultete v Ljubljani, 73/2 2013, s. 215-224. [więcej informacji]
Jan Paweł II o kapłańskiej duchowości [w:] Duchowość w Polsce, 15 2013, s. 80-96. [więcej informacji]
Ora sive labora [w:] Polonia Sacra, 32 2013, s. 211-230. [więcej informacji]
Święty Jan z Avili doktorem Kościoła [w:] Polonia Sacra, 31 2012, s. 123-138. [więcej informacji]
Der selige John Henry Newman über die gläubigen Laien [w:] Zeitschrift für katholische Theologie, 134/1 2012, s. 40-54. [więcej informacji]
Duchowość maryjna w życiu i pismach św. Urszuli Ledóchowskiej [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 13 2012, s. 311-326. [więcej informacji]
Przemoc w rodzinie w kontekście kryzysu życia duchowego [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, 10 2011, s. 299-313. [więcej informacji]
Tractatulus devotus Florenta Radewijnsa jako przykład duchowości devotio moderna [w:] Polonia Sacra, 28/72 2011, s. 281-299. [więcej informacji]
Call of Lay People to the Mystical Life [w:] The Person and the Challenges, 2 2011, s. 137-148. [więcej informacji]
Tercjarski rys duchowości albertyńskiej w nauczaniu błogosławionego Jana Pawła II - Karola Wojtyły [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 12 2011, s. 211-223. [więcej informacji]
Świeccy kierownicy duchowi [w:] Życie Konsekrowane, 5/91 2011, s. 56-64. [więcej informacji]
Rady ewangeliczne w życiu błogosławionej Celiny Borzęckiej [w:] Życie Konsekrowane, 2/82 2010, s. 70-87. [więcej informacji]
Duchowość laikatu - nowa teologia? [w:] Duchowość w Polsce, 12 2010, s. 150-160. [więcej informacji]
Eucharystyczny wymiar modlitwy Sługi Bożego Jana Pawła II [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 11 2010, s. 259-274. [więcej informacji]
Kapłaństwo w pismach świętego arcybiskupa Józefa Bilczewskiego [w:] Polonia Sacra, 27/71 2010, s. 271-290. [więcej informacji]
Spirituality of Lay People in Relation to God, Church and the World [w:] Soter, 34/62 2010, s. 81-97. [więcej informacji]
Charakter świecki jako specyficzny element duchowości laikatu [w:] Życie Konsekrowane, 3/77 2009, s. 27-46. [więcej informacji]
Eklezjalny rys duchowości wiernych świeckich [w:] Życie Konsekrowane, 2/76 2009, s. 62-73. [więcej informacji]
Maryjny rys duchowości prezbitera w nauczaniu Jana Pawła II [w:] Polonia Sacra, 25/69 2009, s. 65-86. [więcej informacji]
Znaczenie błogosławionej Elżbiety od Trójcy Świętej dla duchowości laikatu [w:] Itinera Spiritualia, 2 2009, s. 215-227. [więcej informacji]
Znaczenie doktoratu świętej Teresy od Dzieciątka Jezus dla teologii [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 10 2009, s. 349-364. [więcej informacji]
Duchowość ludzi świeckich w posoborowej teologii [w:] Polonia Sacra, 24/68 2009, s. 5-25. [więcej informacji]
Mystische Erfahrung bei Pater Pio [w:] Geist und Leben, 5 2008, s. 353-369. [więcej informacji]
Sługa Boży John Henry Newman o wiernych świeckich [w:] Polonia Sacra, 23/67 2008, s. 397-416. [więcej informacji]
Znaczenie Pseudo-Dionizego Areopagity dla teologii mistyki [w:] Wrocławski Przegląd Teologiczny, 16/2 2008, s. 81-94. [więcej informacji]
Zarys historii duchowości laikatu [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 9 2008, s. 289-310. [więcej informacji]
Duchowość wiernych świeckich w aspekcie relacji do Boga, Kościoła i świata w pierwszych wiekach chrześcijaństwa [w:] Poznańskie Zeszyty Humanistyczne, 11 2008, s. 7-36. [więcej informacji]
Relacja do Boga jako źródło duchowości ludzi świeckich [w:] Życie Konsekrowane, 6/74 2008, s. 84-101. [więcej informacji]
L’évolution de l’expérience réligieuse (sur le chemin de la foi) dans la vie de Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix (Edith Stein) [w:] „Carmel”, revue trimestrielle de spiritualté chrétienne, 125 2007, s. 77-92. [więcej informacji]
Medytacja według błogosławionej Elżbiety od Trójcy Świętej [w:] Życie Konsekrowane, 3/65 2007, s. 48-60. [więcej informacji]
Znaczenie dorobku naukowego Edyty Stein dla metodologii teologii duchowości katolickiej [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 8 2007, s. 277-297. [więcej informacji]
Wiara w postawie ludzkiej [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 7 2006, s. 313-342. [więcej informacji]
Stygmaty jako fenomen nadzwyczajny w duchowości katolickiej [w:] Życie Konsekrowane, 4/60 2006, s. 76-92. [więcej informacji]
Modlitwa kontemplacyjna w życiu Ojca Pio [w:] Życie Konsekrowane, 2/52 2005, s. 60-74. [więcej informacji]
Świadectwo wiary błogosławionego ojca Ruperta Mayera SJ [w:] Poznańskie Zeszyty Humanistyczne, 4 2005, s. 23-34. [więcej informacji]
W obronie celibatu kapłańskiego [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 4 2005, s. 503-520. [więcej informacji]
Cudowny medalik w tradycji Kościoła [w:] Życie Konsekrowane, 5/55 2005, s. 84-95. [więcej informacji]
Rola wiary w życiu świętego Ojca Pio [w:] Poznańskie Zeszyty Humanistyczne, 5 2005, s. 7-21. [więcej informacji]
Fenomen stygmatów w życiu świętego Ojca Pio (Francesco Forgione) [w:] Poznańskie Zeszyty Humanistyczne, 4 2005, s. 7-21. [więcej informacji]
Duchowość pasyjna w Objaśnieniach Psalmów świętego Augustyna [w:] Życie Konsekrowane, 4/54 2005, s. 84-96. [więcej informacji]
Glaube und Mystik bei Edith Stein [w:] Geist und Leben, 4 2005, s. 280-295. [więcej informacji]
Realizm dziecka, świętego i artysty u św. Teresy od Dzieciątka Jezus i św. Teresy Benedykty od Krzyża [w:] Życie Konsekrowane, 5/37 2002, s. 88-101. [więcej informacji]
Troska o rozwój duchowości kapłańskiej przez owocne korzystanie z Sakramentu Pojednania [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 3 2002, s. 577-589. [więcej informacji]
Czy różaniec jest modlitwą na nasze czasy? [w:] Życie Konsekrowane, 2/26 2000, s. 88-94. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Maryjna duchowość Karmelu; [nr projektu:] 501-10-010125

-Duchowość holistyczna; [nr projektu:] 501-10-010124

-Teologia miłosierdzia. Duchowość Świętego jana Pawła II; [nr projektu:] 501-10-010063

-Duchowość zmartwychwstańcza ks. Hieronima Kajsiewicza; [nr projektu:] 501-10-010007

-Modlitwa u Jana Pawła II; [nr projektu:]

-Duchowość zmartwychwstańcza ks. Hieronima Kajsiewicza; [nr projektu:] 11180001

Wygłoszone referaty:

- Duchowość misji; [podczas konferencji:] Kościół i misja [miejsce konferencji:] Rzym, 2019-02-18

- Jasna Góra Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Jasnogórska Matka i Naród [miejsce konferencji:] Częstochowa, 2018-10-23

- Holistic dimension of Christian Spirituality; [podczas konferencji:] 27th Days of Frane Petrić [miejsce konferencji:] Cres Chorwacja, 2018-09-25

- Holistyczny wymiar duchowości Chrześcijańskiej; [podczas konferencji:] Między Zdrowiem i Chorobą - 44 lata psychologicznych badań onkologicznych nad zdrowiem w Hematologii [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-05-23

- Święta Teresa Benedykta od Krzyża o świętym Józefie; [podczas konferencji:] Karmelitańskie Dni Duchowości [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-05-11

- Teologiczne podstawy duchowości ekologicznej; [podczas konferencji:] Edukacja i duchowość ekologiczna [miejsce konferencji:] Ojców, 2017-10-07

- Europe and global challenges for peace : dialogue, cooperation, stability; [podczas konferencji:] International Conference of University Rectors: Promoting Peace and Solidarity. La Terza Missione delle Universita in Europa per lo Sviluppo Umano [miejsce konferencji:] Rzym, 2017-06-23

- Ekspiacja w pismach Edyty Stein; [podczas konferencji:] XX Dni Duchowości ze Świętymi Karmelu [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-05-12

- Ojciec Walerian Kalinka CR o duchowości małżeńskiej; [podczas konferencji:] Pomóc uchwycić sens życia: dziedzictwo ks. Waleriana Kalinki CR [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-03-08

- Młżeństwo i rodzina w pismach błogosławionej Celiny i Jadwigi Borzęckich; [podczas konferencji:] Celina i Jadwiga Borzęckie: inspiracje duchowe i działalność społeczna matki i córki [miejsce konferencji:] Kęty, 2016-10-29

- Ethic Models for Sustainable Development; [podczas konferencji:] Knowledge and Mercy [miejsce konferencji:] Rzym, 2016-09-08

- Miłosierdzie w życiu i pismach świętej Teresy Benedykty od Krzyża - Edyty Stein; [podczas konferencji:] Miłosierdzie w ujęciu autorów karmelitańskich [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-05-12

- Die Familie in Leben und Schriften der hl. Teresia Benedicta vom Kreuz; [podczas konferencji:] Edith Stein Tagung 2015 - "Edith Steins Herausforderung heutiger Anthropologie. [miejsce konferencji:] Kath.-theol. Fakultät der Universität Wien, 2015-10-23

- Papst Johannes Paul II. & Franz Kardinal König; [podczas konferencji:] Große polnisch-österreichische Freundschaften [miejsce konferencji:] Wien (Austria), 2015-10-22

- Godność- wolność - prawa człowieka; [podczas konferencji:] Rola Kościola katolickiego w procesie integracji europejskiej [miejsce konferencji:] Kraków- Tomaszowice, 2015-09-26

- European Union and Russian Federation; [podczas konferencji:] Conferenza dei rettori delle università europee: Una cultura per un nuovo umanesimo [miejsce konferencji:] Rzym, 2015-06-25

- Edyta Stein o ewangelizacyjnym wymiarze życia duchowego w ujęciu Teresy Wielkiej; [podczas konferencji:] Dni Duchowości ze Świętą Tersą od Jezusa [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-05-15

- Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym - czego może uczyćśw. Urszula Ledóchowska; [podczas konferencji:] Św. Urszula Ledóchowska. Kobieta w Kościele i społeczeństwie [miejsce konferencji:] Pniewy, 2015-04-17

- Duchowość ludzi świeckich według założycieli zmartwychwstańców; [podczas konferencji:] "Nie giąć wszystkiego pod jedną formę" Zmartwychwstańcy - ku duchowemu odrodzeniu społeczeństwa [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-02-25

- Katholischer Glaubensbegriff und Toleranz. Inspirationen von Paweł Włodkowic.; [podczas konferencji:] Religious Liberty, Relativism, and Secularisation in Our Modern Societies, and their Implications for the Situation of the Church. [miejsce konferencji:] Hertogenbosch Holandia, 2015-02-23

- Edyta Stein jako fenomenolog; [podczas konferencji:] Edyta Stein. Fenomenologia monachijsko-getyńska. Analizy [miejsce konferencji:] Wrocław, 2014-10-10

- Ojcostwo Boga jako źródło ojcostwa duchowego; [podczas konferencji:] Ojcostwo Boga [miejsce konferencji:] Wyższe Seminarium Duchowne Księży Misjonarzy Saletynów w Krakowie, 2014-10-09

- Święty Jan Paweł II o duchowości laikatu; [podczas konferencji:] Duchowość świętego Jana Pawła II [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-06-12

- Chrystocentryzm duchowości bł. Małgorzaty Łucji Szewczyk; [podczas konferencji:] Duchowość bł. Małgorzaty Łucji Szewczyk i jej dzieło realizowane przez Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej [miejsce konferencji:] Oświęcim, 2014-06-07

- Inspiracje świętej Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) dla nowej ewangelizacji; [podczas konferencji:] Nowa ewangelizacja w świetle Mistrzów Karmelu [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-05-16

- Katolicka koncepcja wiary a tolerancja. Inspiracje Pawła Włodkowica; [podczas konferencji:] Kulturotwórcza misja uniwersytetu. Paweł Włodkowic i jagiellońskie dziedzictwo myślenia o człowieku, narodzie i dialogu wspólnot [miejsce konferencji:] Kraków UJ Collegium Maius, 2013-12-10

- Świadectwo wierności kapłana w nauczaniu błogosławionego Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Moc świadectwa. IX Dni Duchowości [miejsce konferencji:] Katowice, 2013-11-08

- Jan Paweł II o kapłańskiej duchowości; [podczas konferencji:] Duchowość w nauczaniu Bł. Jana Pawła II [miejsce konferencji:] Wadowice, 2013-06-22

- Wiara jako droga poznania Boga według św. Teresy Benedykty od Krzyża; [podczas konferencji:] Wiara w doświadczeniu Świętych Karmelu [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-05-09

- Spirituality of Lay People after the Second Vatican Council; [podczas konferencji:] Pastoral and Spiritual Shifts in the Church in Slovenia after the Second Vatican Council [miejsce konferencji:] Ljubljana, 2013-03-20

- Rozpoznawanie Ducha Świętego w życiu i dziełach św. Anieli Merici; [podczas konferencji:] Zapatrzona w Boga i wsłuchana w człowieka. Św. Aniela Merici i jej dzieło realizowane przez polskie Urszulanki Unii Rzymskiej [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-02-09

- Miłosierdzie jako termin teologiczny; [podczas konferencji:] Oblicza Bożego Miłosierdzia [miejsce konferencji:] Łódź, 2012-11-16

- Znaczenie wiary w życiu i pismach św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein); [podczas konferencji:] 70 rocznica męczeńskiej śmierci św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) [miejsce konferencji:] Oświęcim, 2012-06-09

- Kontemplacja Krzyża jako centrum duchowości św. Urszuli Ledóchowskiej; [podczas konferencji:] V sympozjum z cyklu: Duchowość Klasztorów Polskich: Przekaz i Komunikacja [miejsce konferencji:] Łódź, 2012-05-19

- Rodzina w życiu i pismach św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein); [podczas konferencji:] Rodzina u Świętych Karmelu [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-05-11

- Duchowość chrześcijańska między Królestwem Bożym, Kościołem i światem; [podczas konferencji:] Królestwo Boże a Kościół [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-03-08

- Laikat i jego rola w odnowie moralnej i religijnej narodu w nauczaniu o. Hieronima Kajsiewicza; [podczas konferencji:] O. Hieronim Kajsiewicz CR (1812-1873): troska o duchowość troską o dobro społeczności [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-02-28

- Argumenty za celibatem w ujęciu Jana Pawła II i Benedykta XVI; [podczas konferencji:] Ogólnopolskie sympozjum o celibacie [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-06-02

- "Ja jestem z wami aż do skończenia świata". Wierność kapłańska w ujęciu błogosławionego Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Kapłan w komunii z Bogiem. Słowo Boże szkołą formacji kapłańskiej [miejsce konferencji:] Wrocław, 2011-05-07

- Duchowość zakonna i kapłańska według sługi Bożego ks. Pawła Smolikowskiego CR; [podczas konferencji:] Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja. Sługa Boży o. Piotr Semenenko i zmartwychwstańcza szkoła duchowości [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-03-15

- Eucharystyczno-maryjny wymiar duchowości kaplicy Matki Bożej Bolesnej; [podczas konferencji:] Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja. Klasztor Franciszkanów w Krakowie [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-12-04

- Ora sive labora?; [podczas konferencji:] XXXV Dni duchowości KUL. "Bo się źle modlicie" [miejsce konferencji:] Lublin, 2010-11-18

- Duchowość laikatu - nowa teologia?; [podczas konferencji:] Polska teologia duchowości. Próba bilansu i perspektywy [miejsce konferencji:] Turno, 2010-06-05

- Istota kapłaństwa i działanie in persona Christi w ujęciu Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Kapłaństwo w życiu i nauczaniu Jana Pawła II [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-05-20

- Kapłaństwo w ujęciu św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein); [podczas konferencji:] Kapłaństwo u świętych Karmelu [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-05-07

- Duchowość maryjna w życiu i pismach św. Urszuli Ledóchowskiej; [podczas konferencji:] Duchowość św. Urszuli Ledóchowskiej [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-04-24

- Modlitwa w ujęciu Thomasa Keatinga OCSO; [podczas konferencji:] Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja. Opactwo Cystersów w Mogile [miejsce konferencji:] Mogiła, 2009-12-05

- Rady ewangeliczne w życiu bł. Celiny Borzęckiej; [podczas konferencji:] Duchowość błogosławionej Celiny Borzęckiej [miejsce konferencji:] Bielsko-Biała, 2009-10-27

- Prawda a cierpienie w życiu i pismach świętej Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein); [podczas konferencji:] Oblicza Prawdy. E. Stein - s. Teresa Benedykta od Krzyża [miejsce konferencji:] Wrocław, 2009-10-27

- Duchowość kobiety w kontekście życia błogosławionej siostry Marii od Jezusa Ukrzyżowanego; [podczas konferencji:] Świętość a zjawiska nadzwyczajne [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-05-08

- Tercjarski rys duchowości świętego Brata Alberta i zgromadzeń albertyńskich w recepcji Karola Wojtyły - Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Recepcja Brata Alberta przez Karola Wojtyłę - Jana Pawła II [miejsce konferencji:] Kraków, 2008-12-11

- Powołanie do mistyki osób świeckich w ujęciu świętych Karmelu; [podczas konferencji:] Mistyka w codzienności [miejsce konferencji:] Kraków, 2008-05-09

- Modlitwa eucharystyczna Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Modlitwa Jana Pawła II [miejsce konferencji:] Kraków, 2007-12-13

- Modlitwa błogosłąwionej Sancji Szymkowiak; [podczas konferencji:] Sylwetka duchowa błogosłąwionej siostry Sancji Janiny Szymkowiak [miejsce konferencji:] Kraków, 2002-12-07

- Kobieta według Edyty Stein (Świętej Teresy Benedykty od Krzyża); [podczas konferencji:] Piąty Karmelitański Tydzień Duchowości ze św. Teresą Benedyktą od Krzyża (Edytą Stein) [miejsce konferencji:] Kraków, 2002-05-08

- Eucharystia w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego; [podczas konferencji:] Duchowość Prymasa Tysiąclecia [miejsce konferencji:] Kraków, 2001-11-24

- Modlitwa Ojca Pio; [podczas konferencji:] Duchowość Ojca Pio [miejsce konferencji:] Kraków, 1998-10-27