Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

ks. dr hab. Jan Witold Żelazny, prof. UPJPII

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny – profesor nadzwyczajny

Email: jan.zelazny@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Patrologii - Kierownik katedry

Dyżur:
czwartek 13.00 - 14.000, ul. Kanonicza 20

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Tymoteusz I, Listy I-VIII, Kraków: WN UPJP II 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zarys Literatury patrystycznej kręgu języka syryjskiego, Kraków: Unum 2011.[więcej informacji]
Biskup Ojcem. Zarys eklezjologii syryjskiej na podstawie \"Konstytucji Apostolskich\", Kraków: WN PAT 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Etos pracy w kontekście doświadczeń chrześcijan Orientu [w:] Etos prac drogą dojrzewania człowieka: Wydawnictwo W T UO 2017, s. 101-107. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
niektóre współczesne ośrodki nauki języka syriackiego [w:] Starożytność Chrześcijańska: WN UPJP II 2016, s. 247-252. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tymoteusz I - prekursor ekumenizmu? [w:] Tymoteusz I Listy I - VIII: Wydawnictwo Naukowe UPJP II 2015, s. 5-28. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rozświetlone oko wiary [w:] Wiara –wiarygodność, Kraków: WN UPJP II 2014, s. 103-114. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jan Żelazny, Kościół jako „komnata zaślubin”. Eklezjologia syryjska III – IV wieku [w:] Piękno w Kościele, Kraków: WN UPJP II 2014, s. 199-210. [więcej informacji]
Wiary się nie negocjuje! [w:] Wiara i biznes, red. M.L, P. Król SCJ, Kraków 2014, s. 27-38. [więcej informacji]
Dobra Kościoła nie zawsze są dobrem Kościoła. Św. Grzegorz Wielki jako patron biznesmenów [w:] Powołanie lidera biznesu: Unum 2013, s. 33-43. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Syria. -7. Literatura religijna [w:] Encyklopedia katolicka: Towarzystwo Naukowe KUL 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Chrzest - inoicjacja czy pełnia chrześcijaństwa? Kilka uwag o rozumieniu chrztu w niektórych wspólnotach syryjskich Ii - III wieku [w:] Katechumenat i inicjacja chrześcijańska w Kościele starożytnym, Lublin: Polihymnia 2011, s. 49-61. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Charakterystyczne elementy eklezjologii syryjskiej. \"Trzy Kościoły\"z Liber graduum [w:] Kościół starozytny - Królestwo Chrystusa i Instytucja, Lublin: Polihymnia 2010, s. 169-179. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Praktyka eucharystyczna w Konstantynopolu na przełomie IV/V wieku na podstawie Homilii XVII na List św. Pawla do Hebrajczyków Jana Chryzostoma [w:] Czasy Jana Chryzostoma i jego pasterska pedagogia, Opole 2008, s. 217-231. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Biblijne uzasadnienie prymatu biskupa Orientu na podstawie "Listów" Tymoteusza I, patriarchy Bagdadu [w:] Vox Patrum 2017, s. 779-788. [więcej informacji]
Chrześcijanie w otoczeniu szacha. problem inkulturacji na podstawie ustawodawstwa synodalnego Kościoła orientalnego przełomu V i VI wieku [w:] Vox Patrum 2015, s. 633-646. [więcej informacji]
Monastycyzm syryjski i mezopotamski w ujęciu Das Mönchtum in Syrien und Mesopotamien und das Aszetentum in Persien vierten Jarhundert ks. Stefana Siwca [w:] Studia Antiquitatis Christianae Series Nova 16 2014, s. 59-70. [więcej informacji]
Koncepcja świętości w chrześcijaństwie syryjskim [w:] Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa , t. 8: Granice świętości w świecie późnego antyku 2013, s. 65-72. [więcej informacji]
The mystery in the community. Isaac of Nineveh and his instructions [w:] Orientalia Christiana Cracoviensia 2011, s. 157-163. [więcej informacji]
Uczniowie Eliasza i Elizeusza. U źródel inności monastycyzmu orientalnego [w:] Studia oecumenica, 11 2011, s. 303-312. [więcej informacji]
The tradition of St. Thomas' mission to India in the light of patristic sources [w:] Orientalia Christiana Cracoviensia 2011, s. 167-172. [więcej informacji]
The legend of Shirin in Syriac sources. A warning against caesaropapism? [w:] Orientalia Christiana Cracoviensia, 2 2010, s. 121-134. [więcej informacji]
Miłosierdzie Boga jako fundament stworzenia. Myśl Izaaka z Niniwy na podstawie 7 Mowy z trzeciej kolekcji [w:] Vox Patrum, 28 2008, s. 1371-1380. [więcej informacji]
Pedagogiczne podejście do odbiorcy. Rozważania w oparciu o Homilie św. Jana Chryzostoma do Listu do Hebrajczyków [w:] Ruch biblijny i liturgiczny, 2 2008, s. 117-126. [więcej informacji]
Objawienia prywatne i ich miejsce w zyciu Kościoła [w:] Znak, 629 2007, s. 40-46. [więcej informacji]
Św. Jan Chryzostom w nauczaniu Jana Pawła II [w:] Vox Patrum, 27 2007, s. 229-239. [więcej informacji]
Patrystyczna doktryna o powolaniu człowieka do udziału w zyciu i godności Boga. Rola Ducha Świętego [w:] Teologia patrystyczna, 3 2006, s. 57-83. [więcej informacji]
Rufinowa koncepcja roli i zadań tłumacza [w:] Polonia sacra, 19 (63) 2006, s. 337-346. [więcej informacji]
Szkoła Orygenesa w Cezarei palestyńskiej - instytucja czy środowisko? [w:] Analecta Cracoviensia, XXXVIII- XXXIX 2006, s. 421-429. [więcej informacji]
Apelacja Teodoreta do papieża Leona [w:] Vox Patrum, 24 2004, s. 335-346. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Akomodacja - problemy interpretacyjne; [nr projektu:] 501-10-010138

-Koncepcja objawienia w teologii syryjskiej; [nr projektu:] 501-10-010139

-Znajomość myśli zachodniej wśród chrześcijan orientalnych – wzajemne relacje; [nr projektu:] 501-10-010107

-Istota przekazu chrześcijańskiego w ujęciu orientalnym; [nr projektu:] 501-10-010073

-Eklezjologia syryjska; [nr projektu:] 501-10-010037

-Specyfika teologii syryjskiej; [nr projektu:] 110801

-Zarys chrześcijańskiej literatury patrystycznej kręgu języka syryjskiego; [nr projektu:] 310831

-Zarys literatury chrześcijańskiej Syrii; [nr projektu:] 210801

Wygłoszone referaty:

- Biblijne uzasadnienie prymatu biskupa Orientu na podstawie listów Tymoteusza I, patriarchy Bagdadu; [podczas konferencji:] Egzegeza wczesnochrześcijańska i jej reperkusje na zachodzie [miejsce konferencji:] Góra św. Anny, 2016-09-21

- Il primato nella Chiesa appartiene ai Orientali; [podczas konferencji:] XII Symposium syriacum [miejsce konferencji:] Roma, 2016-08-20

- Praca jako miejsce kształtowania cnót - doświadczenie chrześcijan Orientu; [podczas konferencji:] Etos pracy drogą dojrzewania człowieka [miejsce konferencji:] Opole, 2016-05-18

- Znak krzyża we wspólnotach chrześcijan Półwyspu Arabskiego V/VI wiek; [podczas konferencji:] Święte wizerunki w starożytności [miejsce konferencji:] Opole, 2016-05-10