Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

ks. dr hab. Grzegorz Hołub, prof. UPJPII

Zatrudnienie:
Wydział Filozoficzny – profesor nadzwyczajny

Email: grzegorz.holub@upjp2.edu.pl

Strona internetowa: http://www.grzegorzholub.com

Afiliacje:
- Katedra Bioetyki
- Międzywydziałowy Instytut Bioetyki

Funkcje redakcyjne:
- Logos i Ethos - Redaktor naczelny

Dyżur:
Czwartek: 13.30-15.00, s. 302

Curriculum Vitae:

2017 – Nagroda Rektora UPJPII za osiągnięcia dydaktyczne i naukowe

2015 - 2021 – Uczestnik programu Federacji Katolickich Uniwersytetów Europy (FUCE): "European Humanism in the Making"

2015 – Profesor nadzwyczajny UPJPII

2012 – Redaktor "Logos i Ethos"

2011 – Kolokwium habilitacyjne

2008 – Stypendium badawcze na Uniwersytecie Notre Dame w USA

2007 – adiunkt na WF PAT

2005 – asystent na WF PAT

2004 – Obrona doktoratu, pt. 'Hugo Tristrama Engelhardta koncepcja bioetyki'

2004 – Początek pracy na Wydziale Filozoficznym PAT

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Karol Wojtyła, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie 2019.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ulepszanie moralne człowieka. Perspektywa filozoficzna, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie 2019.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ulepszanie człowieka. Fikcja czy rzeczywistość? Argumenty, krytyka, poszukiwanie płaszczyzny dialogu: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ulepszanie człowieka. Perspektywa filozoficzna, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Człowiek na granicy istnienia. Dyskusje o śmierci mózgowej i innych aspektach umierania: Wydawnictw WAM/Akademia Ignatianum 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Osoba w labiryncie decyzji moralnych. Bioetyka w perspektywie personalistycznej, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Od autonomii osoby do autonomii pacjenta, Kraków: Św. Stanisława BM 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Oblicza doświadczenia aksjologicznego, Kraków: WAM 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Oblicza natury ludzkiej, Kraków: Wydawnictwo WAM 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Problem osoby we współczesnych debatach bioetycznych, Kraków: Księgarnia Akademicka 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ku rozumieniu godności człowieka, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Koncepcja godności jednostki w dyskusji o ulepszaniu moralnym [w:] Ulepszanie moralne człowieka. Perspektywa filozoficzna: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie 2019, s. 193-208. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Transhumanizm a początek i koniec życia (post)ludzkiego [w:] Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne. Oznaki przełomu kulturowego: Wydawnictwo Akademii Wojsk Lądowych, Wrocław 2019, s. 51-59. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dlaczego człowiek a nie postczłowiek? Przeciw radykalnemu ulepszaniu [w:] Ulepszanie człowieka. Perspektywa filozoficzna: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie 2018, s. 97-125. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Śmierć człowieka a śmierć osoby [w:] Człowiek na granicy istnienia. Dyskusje o śmierci mózgowej i innych aspektach umierania: Akademia Ignatianum. Wydawnicwto WAM 2017, s. 177-191. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Etyka a bioetyka chrześcijańska [w:] Etyka chrześcijańska – między tradycją a współczesnością. Studia i szkice,: Akademia Ignatianum w Krakowie/WAM 2016, s. 271-283. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kobiecość i męskość w spełnieniu się osoby w ujęciu Karola Wojtyły [w:] Wokół antropologii Karola Wojtyły: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2016, s. 395-406. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dyskusje dotyczące początku i końca ludzkiego życia [w:] Etyka. Filozoficzna etyka życia spełnionego: Wydawnictwo KUL 2016, s. 469-493. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
In vitro i eutanazja. Nowy paradygmat początku i końca życia? [w:] Spór o początek i koniec życia ludzkiego: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2015, s. 399-410. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ocena moralna GMO. Postulaty etyki środowiskowej [w:] Genetycznie modyfikowany organizm jako przedmiot oceny moralnej, Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego 2014, s. 67-76. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dyskusje wokół potencjalości osoby w naturalizmie [w:] Dynamizm – dynamizm ludzki – dynamizm osoby, Kraków: Akademia Ignatianum. Wydawnicwto WAM 2014, s. 109-121. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Czy bioetyka potrzebuje pojęcia natury ludzkiej? [w:] Spór o naturę ludzką, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2014, s. 497-511. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Naturalizm a początek życia osoby [w:] Wokół genezy człowieka, Kraków: Wydawnictwo WAM 2013, s. 91-112. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Co skrywa zasada autonomii? [w:] Od autonomii osoby do autonomii pacjenta, Kraków: Św. Stanisława BM 2013, s. 141-168. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Od antropologii do etyki postmodernistycznej: w stronę autentyczności czy dowolności? [w:] W labiryncie wychowania. Wyzwania edukacyjne w ujęciu interdyscyplinarnym, Kraków: Wyd. Ignatianum/WAM 2013, s. 29-44. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Godność osobowa dziecka nienarodzonego [w:] Od bólu po stracie do nadziei życia, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2013, s. 11-22. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Osoba ludzka: pomiędzy paradoksem a wieloaspektowością istnienia [w:] Spór o osobę w świetle klasycznej koncepcji człowieka, Kraków: Akademia Ignatianum. Wydawnictwo WAM 2012, s. 185-205. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Etyka prawa naturalnego i etyka medyczna a kategoryczność nakazu moralnego [w:] Oblicza natury ludzkiej, Kraków: Wydawnictwo WAM 2010, s. 435-452. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pacjent jako osoba [w:] Bioetyka w zawodzie lekarza, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2010, s. 39-48. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Głęboka ekologia a idea jedności człowieka z przyrodą [w:] Sacrum a priroda, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2009, s. 131-144. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Czy rozwój nauk biomedycznych wymaga nowej etyki? [w:] Historia i przyszłość bioetyki, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2009, s. 153-166. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Godność człowieka a biotechnologia [w:] Ku rozumieniu godności człowieka, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2008, s. 299-321. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Warnock Mary Helen [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2008, s. 701-702. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Problem heteronomicznych celów hodowanych organów [w:] Spór o cel. Problematyka celu i celowościowego wyjaśniania, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2008, s. 283-300. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ku rozumieniu godności człowieka. Patrząc na całość [w:] Ku rozumieniu godności człowieka, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2008, s. 5-10. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Human Dignity. Between the Existentialist and the Essentialist Approaches [w:] Filosofija. Sociologija 2019, s. 206-214. [więcej informacji]
Narrative or Substantial Self? Between Confrontation and Complementarity [w:] Studia Philosophica Wratislaviensia 2019, s. 37-47. [więcej informacji]
Is a Post-Human Personalism Possible? [w:] Studia Sandomierskie. 2018, s. 253-262. [więcej informacji]
Human Enhancement Ethics and Uncertainty [w:] Filosofija. Sociologija 2018, s. 70-78. [więcej informacji]
The Experience of Human Being in the Thought of Karol Wojtyla [w:] Filosofija. Sociologija 2017, s. 73-83. [więcej informacji]
Human Enhancement and the Question of Human Beings [w:] Filozofia 2017, s. 544-552. [więcej informacji]
Human dignity, speciesism, and the value of life [w:] Studia Ecologiae et Bioeticae 2016, s. 81-95. [więcej informacji]
Odejście osoby ludzkiej? Od ucieleśnienia do sfery wirtualnej [w:] Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II 2016, s. 176-187. [więcej informacji]
The Human Subject and Its Interiority. Karol Wojtyła and the Crisis in Philosophical Anthropology [w:] Quien. Revista de filosofia personalista 2016, s. 47-66. [więcej informacji]
Human Enhancement, the Person, and Posthuman Personhood [w:] Ethics & Medicine. An International Journal of Bioethics 2016, s. 171-183. [więcej informacji]
The person in dialogue, the person through dialogue [w:] Filosofija. Sociologija 2016, s. 3-13. [więcej informacji]
Persons as the Cause of Their Own Action: Karol Wojtyla on Efficacy [w:] Ethical Perspectives 2016, s. 259-275. [więcej informacji]
O dwóch spojrzeniach na istotę ludzką w początkach jej istnienia [w:] Studia Philosophica Wratislaviensia 2016, s. 41-50. [więcej informacji]
Bezinteresowność w transplantologii [w:] Medycyna Praktyczna 2016, s. 124-125. [więcej informacji]
How Philosophy Can Help in Creative Thinking [w:] Creativity Studies 2016, s. 105-116. [więcej informacji]
Potencjalność embrionu a koncepcja duszy ludzkiej [w:] Rocznik Tomistyczny 2016, s. 235-245. [więcej informacji]
Karol Wojtyla and Rene Descartes. A Comparison of the Anthropological Positions [w:] Anuario Filosofico, 48/2 2015, s. 341-358. [więcej informacji]
Kodeks Etyki Lekarskiej: Odcinek 24: Informowanie o niepomyślnej prognozie [w:] Medycyna Praktyczna, 5 2015, s. 127-128. [więcej informacji]
Kodeks etyki lekarskiej: Odcinek 23: informowanie pacjenta oraz jego rodziny - kiedy lekarz ma prawo milczeć [w:] Medycyna Praktyczna, 4 2015, s. 128-130. [więcej informacji]
Transhumanizm a koncepcja osoby [w:] Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II 2015, s. 83-94. [więcej informacji]
The Relation between Consciousness and Emotions in the Thought of Karol Wojtyła [w:] The Person and the Challenges 2015, s. 149-164. [więcej informacji]
Klauzula sumienia w tomistyczno-personalistycznej koncepcji sumienia [w:] Studia Philosophica Wratislaviensia, X (3) 2015, s. 49-58. [więcej informacji]
Karol Wojtyła on the metaphysics of the person [w:] Logos i Ethos 2015, s. 97-115. [więcej informacji]
Eutanazja: promocja czy deprecjajcja człowieczeństwa? [w:] Cywilizacja, 49 2014, s. 81-87. [więcej informacji]
Wojtyła on Persons and Consciousness [w:] Forum Philosophicum, vol. 16, no. 1 2014, s. 43-60. [więcej informacji]
Godność pacjenta jako człowieka - norma podstawowa etyki lekarskiej [w:] Medycyna Praktyczna, 9 2013, s. 122-124. [więcej informacji]
Ethica mater nostra est: skąd biorą się normy etyki lekarskiej? [w:] Medycyna Praktyczna, 5 2013, s. 130-132. [więcej informacji]
Człowiek a świat naturalny. Wokół koncepcji egalitaryzmu gatunkowego Paula W. Taylora [w:] Logos i Ethos, 1 (32) 2012 2012, s. 105-126. [więcej informacji]
Some Ethical Reflections on In-Vitro Fertilization, [w:] Intus-Legere Filosofia, t. 5, z. 1 2011, s. 107-120. [więcej informacji]
Creating Better People? Some Consideration on Genetic Enhancement [w:] The National Catholic Bioethics Quarterly, Vol. 10, Nr 4 2010, s. 723-740. [więcej informacji]
Towards a Bioethics of the Person [w:] Zdravotnicke Studie, II (2) 2009, s. 3-10. [więcej informacji]
O dwu sposobach pozyskiwania organów do transplantacji [w:] Studia Gdańskie, XXV 2009, s. 129-146. [więcej informacji]
Status antropologiczny życia prenatalnego w bioetyce naturalistycznej [w:] Roczniki Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie, XV 2009, s. 30-43. [więcej informacji]
Czy bioetyka potrzebuje pojęcia natury ludzkiej? [w:] Medycyna Praktyczna, 1 2008, s. 142-146. [więcej informacji]
Being a Person and Acting as a Person [w:] Forum Philosophicum, vol. 12, nr 2 2008, s. 261-276. [więcej informacji]
Status osobowy dziecka chorego przed i po urodzeniu [w:] Życie i Płodność, 4 2008, s. 7-15. [więcej informacji]
Bioetyka laicka i „chrześcijańska” a kryzys racjonalności moralnej [w:] Seminare, 25 2008, s. 205-211. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Wobec projektu ulepszania człowieka; [nr projektu:] 501-10-020078

-Wybrane zagadnienia etyki środowiskowej; [nr projektu:]

Wygłoszone referaty:

- Homo naturalis. Współczesny materializm antropologiczny i jego ograniczenia; [podczas konferencji:] Kim jest człowiek? Współczesne debaty antropologiczne [miejsce konferencji:] Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawała II, Lublin, 2019-12-05

- Dlaczego człowiek a nie postczłowiek? Przeciw radykalnemu ulepszaniu; [podczas konferencji:] XXIV Colloquia Torunensia. Homo novus - w poszukiwaniu nowego człowieka [miejsce konferencji:] Uniwersytet Toruński - Toruń, 2019-11-09

- Wojtyłowska koncepcja świadomości a "ja" aksjologiczne; [podczas konferencji:] 50 lat od ukazania się pierwszego polskiego wydania "Osoby i czynu" [miejsce konferencji:] Kraków - UPJPII, 2019-10-23

- Is Transhumanism a New Face of Bioethics?; [podczas konferencji:] Bioethics 4.0 - The New Generation [miejsce konferencji:] Kraków - UPJPII, 2019-10-04

- Czy jest możliwy personalizm post-ludzki?; [podczas konferencji:] XI Polski Zjazd Filozoficzny [miejsce konferencji:] KUL - Lublin, 2019-09-12

- Ulepszanie człowieka a ulepszanie poznawcze; [podczas konferencji:] Blaski i cienie ulepszania poznawczego. Perspektywa filozoficzna [miejsce konferencji:] UPJPII - Krakow, 2019-06-12

- Od filozofii człowieka do filozofii osoby ludzkiej w myśli Karola Wojtyły; [podczas konferencji:] Człowiek w relacji do... [miejsce konferencji:] UPJPII - Kraków, 2019-05-30

- Transhumanizm a początek i koniec ludzkiego życia; [podczas konferencji:] Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne. Wpływ technologii na psychofizyczną kondycję człowieka [miejsce konferencji:] Akademia Wojsk Lądowych, Wrocław, 2018-11-21

- Doskonalenie moralne a koncepcja godności osoby; [podczas konferencji:] Ulepszanie moralne - perspektywa filozoficzna [miejsce konferencji:] Kraków - UPJPII/Akademia Ignatianum w Krakowie, 2018-10-25

- „Human Enhancement and Religion“; [podczas konferencji:] „Fides et ratio“ Phenomenology and Philosophy of Religion [miejsce konferencji:] Pázmány Péter Uniwersytet Katolicki, Budapeszt (Węgry), 2018-09-25

- Dlaczego człowiek a nie post-człowiek? Przeciw radykalnemu ulepszaniu; [podczas konferencji:] Ulepszanie człowieka - perspektywa filozoficzna [miejsce konferencji:] Kraków - UPJPII, 2018-04-26

- Some Critical Remarks on the Person as an Emergent Reality; [podczas konferencji:] 14th International Conference on Persons [miejsce konferencji:] Universita della Calabria, 2017-05-26

- The Human Being and the Environment. Christian and Secular Perspectives; [podczas konferencji:] European Humanism in the Making [miejsce konferencji:] Uniwersytet w Antwerpii (Belgia), 2017-02-20

- Jak informować chorego o niepomyślnym rokowaniu?; [podczas konferencji:] 4. Kongres Onkologii Polskiej [miejsce konferencji:] Łódź, 2016-10-14

- D. Larrivee, M. Farisco, M. Stickelbroek, G. Holub, Brain Failure and Somatic Integration. The Body Image and the Shifting Neural Paradigm; [podczas konferencji:] Representations of the Body: Exploring the Intersections of Race, Gender, and Disability [miejsce konferencji:] Emory University, Atlanta, USA, 2016-04-08

- Bioetyka religijna a bioetyka świecka; [podczas konferencji:] Nauka - Wiara/ Towarzystwo Naukowe Ignatianum [miejsce konferencji:] Kraków - Akadamia Ignatianum, 2016-03-09

- Kobiecość i męskość w spełnieniu się osoby w ujęciu Karola Wojtyły; [podczas konferencji:] Wojtyła o człowieku. Wokół antropologii Karola Wojtyły [miejsce konferencji:] Lublin - KUL, 2015-12-10

- O dwóch spojrzeniach na istotę ludzką; [podczas konferencji:] W kręgu pytań o człowieka [miejsce konferencji:] Kraków - Akadamia Ignatianum, 2015-12-02

- Śmieć człowieka a śmierć osoby; [podczas konferencji:] Oblicza śmieci mózgowej [miejsce konferencji:] Kraków - Akadamia Ignatianum, 2015-10-06

- Ulepszanie człowieka a post-ludzka osoba. Refleksje antropologiczno-etyczne; [podczas konferencji:] Polski Zjazd Filozoficzny [miejsce konferencji:] Poznań, 2015-09-17

- Apprehending the Person: Two Approaches; [podczas konferencji:] International Conference on Persons [miejsce konferencji:] Boston University - Boston, 2015-08-03

- Filozoficzno-teologiczne osadzenie klauzuli sumienia; [podczas konferencji:] Polska, Europa: o miejsce dla klauzuli sumienia [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-05-22

- Etyka chrześcijańska a bioetyka chrześcijańska; [podczas konferencji:] Styczeń-Ślipko-Tischner. Inspiracje chrześcijańskie w etyce [miejsce konferencji:] Akademia Ignatianum w Krakowie, 2015-04-21

- In vitro i eutanazja. Nowy paradygmat początku i końca życia?; [podczas konferencji:] Spór o początek i koniec życia ludzkiego [miejsce konferencji:] Lublin, 2014-12-11

- Świadomość i emocje w ujęciu Karola Wojtyły; [podczas konferencji:] Jan Paweł II. Posługa myślenia [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-11-20

- Czy bioetyka potrzebuje pojęcia natury ludzkiej?; [podczas konferencji:] Spór o naturę ludzką [miejsce konferencji:] KUL - Lublin, 2013-12-12

- Ocena moralna GMO. Postulaty etyki środowiskowej; [podczas konferencji:] Ocena moralna GMO [miejsce konferencji:] Rzeszów - Uniwersytet Rzeszowski, 2013-06-07

- Dyskusje wokół potencjalności osoby w naturalizmie; [podczas konferencji:] W kręgu pytań o człowieka. Spór o dynamizm bytu ludziego [miejsce konferencji:] Kraków - Akademia Ignatianum, 2013-04-17

- Godność osobowa dziecka nienarodzonego; [podczas konferencji:] Umarłych grzebać... Pogrzeb dziecka poronionego źródłem chrześcijańskiej nadziei [miejsce konferencji:] Kraków UPJPII, 2012-11-26

- Naturalizm a początek życia osoby; [podczas konferencji:] W kręgu pytań o człowieka. Spór o genezę bytu ludzkiego [miejsce konferencji:] Kraków - Akademia Ignatianum, 2012-04-19

- Co skrywa zasada autonomii?; [podczas konferencji:] Od autonomii osoby do autonomii pacjenta [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-10-18

- Some Ethical Reflections on In Vitro Fertilization; [podczas konferencji:] Bioethics and Pastoral Care of the Sick [miejsce konferencji:] Rużemberk, Słowacja, 2010-05-10

- Człowiek i świat naturalny; [podczas konferencji:] Akademia Ochrony Przyrody, PAN [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-11-18

- Głęboka ekologia a idea jedności człowieka z przyrodą; [podczas konferencji:] Sacrum a príroda [miejsce konferencji:] Preszów - Słowacja, 2009-09-25

- Status antropologiczny życia prenatalnego w bioetyce naturalistycznej; [podczas konferencji:] Problem człowieczeństwa ludzkiego zarodka a nowoczesne techniki zapłodnienia i selekcji embrionów [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-01-22

- Status osobowy dziecka chorego przed i po urodzeniu; [podczas konferencji:] Dziecko jako pacjent przed i po urodzeniu [miejsce konferencji:] Kraków, 2008-10-19

- Pacjent jako osoba; [podczas konferencji:] Bioetyka w zawodzie lekarza [miejsce konferencji:] Kraków, 2008-10-03