Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

ks. dr hab. Wojciech Życiński SDB, prof. UPJPII

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny – profesor nadzwyczajny

Email: wojciech.zycinski@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Mariologii - Kierownik katedry

Dyżur:
piątek, godz. 11.30-12.30, s. 110, ul. Bernardyńska 3

Curriculum Vitae:

2012 – Członek zwyczajny Pontificia Akademia Mariana Internationalis.

2000 – Stanowisko profesora uczelnianego

2000 - 2006 – Prorektor PAT

1997 - 2000 – Dziekan tegoż Wydziału

1994 – Adiunkt w Katedrze Dogmatyki PAT

1994 – Habilitacja

1994 - 1997 – Prodziekan WT PAT

1989 - 1994 – Asystent w Katedrze Mariologii KUL

1989 – Stypendium naukowe w "Marianum" w Rzymie

1986 – Stypendium naukowe w Katolickim Uniwersytecie Ameryki w Washingtonie

1985 – Doktorat KUL

1983 – Licencjat KUL

1981 – Magisterium KUL

1974 - 1981 – Studia filozoficzno-teologiczne

1972 – Matura

1953 – *

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2018/19):

- Seminarium z teologii dogmatycznej; [w ramach:] Seminarium naukowe (kierunek: teologia kapłańska; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Seminarium z teologii dogmatycznej; [w ramach:] Seminarium naukowe (kierunek: teologia kapłańska; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Seminarium z teologii dogmatycznej; [w ramach:] Seminarium naukowe (kierunek: teologia kapłańska; tryb: stacjonarne; rok: IV; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Seminarium z teologii dogmatycznej; [w ramach:] Seminarium naukowe (kierunek: teologia kapłańska; tryb: stacjonarne; rok: IV; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Seminarium z teologii dogmatycznej; [w ramach:] Seminarium naukowe (kierunek: teologia kapłańska; tryb: stacjonarne; rok: V; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Seminarium z teologii dogmatycznej; [w ramach:] Seminarium naukowe (kierunek: teologia kapłańska; tryb: stacjonarne; rok: V; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Seminarium z teologii dogmatycznej; [w ramach:] Seminarium naukowe (kierunek: teologia kapłańska; tryb: stacjonarne; rok: VI; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Seminarium z teologii dogmatycznej; [w ramach:] Seminarium naukowe (kierunek: teologia katechetyczno-pastoralna; tryb: stacjonarne; rok: IV; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Seminarium z teologii dogmatycznej; [w ramach:] Seminarium naukowe (kierunek: teologia katechetyczno-pastoralna; tryb: stacjonarne; rok: IV; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Seminarium z teologii dogmatycznej; [w ramach:] Seminarium naukowe (kierunek: teologia katechetyczno-pastoralna; tryb: stacjonarne; rok: V; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Seminarium z teologii dogmatycznej; [w ramach:] Seminarium naukowe (kierunek: teologia katechetyczno-pastoralna; tryb: stacjonarne; rok: V; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Teologia dogmatyczna - mariologia (kierunek: teologia katechetyczno-pastoralna; tryb: stacjonarne; rok: V; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Seminarium z teologii dogmatycznej; [w ramach:] Seminarium naukowe (kierunek: teologia katechetyczno-pastoralna; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Seminarium z teologii dogmatycznej; [w ramach:] Seminarium naukowe (kierunek: teologia katechetyczno-pastoralna; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Maryja w tajemnicy Chrystusa i Kościoła (wykład z teologii dogmatycznej); [w ramach:] Wykład podstawowy (ze specjalizacji) (kierunek: Studia doktoranckie z teologii (licencjacko-doktoranckie); tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Maryja w tajemnicy Chrystusa i Kościoła (wykład z teologii dogmatycznej); [w ramach:] Wykład podstawowy (ze specjalizacji) (kierunek: Studia doktoranckie z teologii (licencjacko-doktoranckie); tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Maryja w tajemnicy Chrystusa i Kościoła II (wykład z teologii dogmatycznej); [w ramach:] Wykład monograficzny ze specjalizacji (kierunek: Studia doktoranckie z teologii (licencjacko-doktoranckie); tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Maryja w tajemnicy Chrystusa i Kościoła II (wykład z teologii dogmatycznej); [w ramach:] Wykład monograficzny ze specjalizacji (kierunek: Studia doktoranckie z teologii (licencjacko-doktoranckie); tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Matka, która pozostała Dziewicą. Biblijna Via Pulchritudinis Mariae: Scriptum 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi w tradycji, wierze i teologii Kościoła. Perspektywa ekumeniczna, Kraków: Scriptum 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Muetter des Glaubens. Maria und die grossen Frauengestalten des Ersten Testaments, Wien: Verlag Der Apfel 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Johna H. Newmana teoria rozwoju doktryny mariologicznej", Lublin: Wydawnictwo KUL 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Sanktuarium Królowej Polski w Szczyrku na Górce", Kraków: Wydawnictwo Salezjańskie, 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Uczyńcie co wam mówi Syn",, Kraków: Rafael 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Być Kościołem Chrystusa dzisiaj,, Tarnów: Biblos 1998.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Matka Boża katolików, Kraków: Unum, 1996.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Matka Boża chrzścijan, Kraków: Unum, 1995.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Usta sprawiedliwego głoszą mądrość",, Lubin: Batorfly 1995.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Śmierć i co po niej?", Kraków: Unum, 1995.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Kościół wspólnotą", tłumaczenie z włoskiego: "La chiesa una comunita sempre inn cammino", Lubin: Batorfly 1992.[więcej informacji]
"Jedność w wielości. Perspektywy mariologii ekumenicznej",, Kraków: Wydawnictwo Salezjańskie, 1992.[więcej informacji]

Publikacje - artykuły książkowe:

Dogmat maryjny w kontekście dogmatu trynitarnego. Perspektywa historiozbawcza [w:] Rozwój dogmatu trynitarnego. Perspektywa historiozbawcza, Kraków: UPJP II w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe 2015, s. 201-233. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dogmat maryjny w kontekście dogmatu trynitarnego. Perspektywa historiozbawcza. [w:] Rozwój dogmatu trynitarnego. Perspektywa historiozbawcza.: Wydawnictwo Naukowe UPJP II 2015, s. 201-234. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rosarium Virginis Mariae. Maryjna szkoła różańca. [w:] Misterium Słowa. Modlitwa., Kraków: Wydawnictwo Św. Jana Pawła II 2014, s. 327-342. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Encyklika Redemptoris Mater [w:] Zrozumieć aby czcić. Encykliki Jana Pawła II., Kraków: Wydawnictwo Scriptum 2014, s. 91-105. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Johna H. Newmana koncepcja rozwoju doktryny chrześcijańskiej [w:] Serce mówi do serca. Bł John Henry Newman (1801-1890), Lublin: KUL 2013, s. 69-86. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Matka naszego Pana czy Królowa Męczenników? [w:] Męczeństwo. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Kraków: Scriptum 2012, s. 11-22. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Powołanie teologa [w:] www.sdb.org.pl/mir, Kraków 2012, s. 1-5. [więcej informacji]
"Lex orandi - lex credendi. Renzo Bertalota interpretacja dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi", [w:] Lex tua veritas,, Kraków: WN UPJP II 2010, s. 371-379. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, [w:] Dogmatyka w perspektywie Bożego miłosierdzia, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s. 135-145. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Zwiastowanie Maryi. Legenda czy wydarzenie zbawcze w kontekście literackiego schematu objawieniowego", [w:] Via pulchritudinis. Wątki biblijne w literaturze i kulturze polskiej", Kraków: Unum, 2010, s. 117-125. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Maryjny wymiar pontyfikatu", [w:] Testi Joannis Pauli, Kraków: WN PAT 2009, s. 423-436. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Newman, J. H. Kard. [w:] Encyklopedia katolicka, Lublin: WN KUL 2009.[więcej informacji]
"Maryjny wymiar życia kapłańskiego i zakonnego w nauczaniu Jana Pawła II" [w:] Pośrednictwo podporządkowane Jedynemu Pośrednikowi,, Kraków: Wydawnictwo "Scriptum", 2009, s. 149-158. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Izrael - Maryja - Kościół", [w:] In persona Christi, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009, s. 741-751. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Mariologia ekumeniczna?", [w:] Mariologia Jana Pawła II. Problem interpretacji - sposób recepcji, Lubin: Wydawnictwo KUL 2007, s. 75-91. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Prospettive ecumeniche della mariologia di Giovanni Paolo II" [w:] La Vergine Maria nel magistero di Giovanni Paolo II, Roma, Citta del Vaticano: Pontificia Academia Mariana 2007, s. 239-254. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Jaka mariologia na polskiej drodze maryjnej dzisiaj", [w:] Na polskiej drodze maryjnej,, Częstochowa-Pasierbiec: Polskie Towarzystwo Mariologiczne 2007, s. 139-152. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Matka naszego Pana wzorem życia chrześcijańskiego", [w:] Matka Pana w katechezie, Kraków: WN PAT 2006, s. 59-68. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi jako problem ekumeniczny", [w:] Niepokalana w wierze i teologii Kościoła,, Kraków: WN PAT 2005, s. 63-76. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Dogmat Niepokalanego Poczęcia wobec współczesnych teorii o grzechu pierworodnym", [w:] Niepokalana, nasza Siostra i Matka,, Kraków: Instytut Studiów Franciszkańskich 2005, s. 168-185. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi w anglikańskiej świadomości wiary", [w:] Tota pulchra es Maria,, Licheń: Centrum Formacji Maryjnej "Salvatoris Mater" 2004, s. 427-439. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jana Pawła II nauczanie o macierzyństwa Kościoła i Maryi w świetle ojcostwa Boga", [w:] Archidiecezja Krakowska na przełomie tysiącleci,, Kraków: WN PAT 2004, s. 239-247. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Teologia" [w:] SLownik Społeczny, Kraków: WAM 2004, s. 1403-1410. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Mariologia chrystologiczna Ewangelii arabskiej według Jana i Protoewangelii Jakuba", [w:] Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki,, Kraków: WN PAT 2004, s. 443-454. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Jan Paweł II - świadek i nauczyciel zawierzenia Bogu za przykładem Maryi" [w:] Servo Veritatis,, Kraków: WN PAT 2003, s. 767-784. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Einfuehrung/Wstęp [w:] Unsere theologie in Europa/ Nasza teologia w Europie,, Kraków: WN PAT 2003, s. 11-19. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Rosarium Virginis Mariae. Jana Pawła II i nasze uczenie się Chrystusa od Maryi", [w:] Odkrywanie różańca, Częstochowa-Kraków: Polskie Towarzystwo Mariologiczne 2003, s. 107-118. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Bogorodica", [w:] Katoliczeskaja Enciklopedia, Moskwa 2002.[więcej informacji]
"Jak mówić o Maryi" [w:] Prawdy wiary w przepowiadaniu, Kraków: M 2002, s. 75-89. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Bogosławije", [w:] Katoliczeskaja Enciklopedia, Moskwa 2002.[więcej informacji]
50 lat dogmatu o wniebowzięciu Maryi. Ekumeniczne wątpliwości i nadzieje, [w:] Mariologia na przełomie wieków,, Częstochowa- Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów 2001, s. 117-129. [więcej informacji]
"50 lat dogmatu o Wniebowzięciu Maryi. Ekumeniczne wątpliwości i nadzieje", [w:] Mariologia na przełomie wieków,, Częstochowa- Niepokalanów: Polskie Towarzystwo Mariologiczne 2001, s. 117-130. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Mariologia Kościoła anglikańskiego", [w:] Teksty o Matce Bożej, Chrześcijaństwo ewangelickie,, Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów 2000, s. 97-126. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Maria, un dono per l'unita della Chiesa. Uno studio di mariologia ecumenica", [w:] San Massimiliano Kolbe e la Nuova Evangelizzazione,, Roma: Centro Internaziolale "Milizia dell'Immacolata 1999, s. 385-406. [więcej informacji]
"S. C. Napiórkowskiego teologia pośrednictwa Maryi w świetle odnowy mariologii posoborowej", [w:] Tradycja i otwartość,, Lubin: RW KUL 1999, s. 35-46. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Prywatne objawienia maryjne nie zatwierdzone przez Kościół w świetle objawienia w Jezusie Chrystusie" [w:] Nosicielka Ducha. Pneumatofora,, Lublin: RW KUL 1998, s. 149-161. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Międzykościelne nadzieje i oczekiwania w zakresie ekumenizmu maryjnego", [w:] Tożsamość i dialog, Opole: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego 1997, s. 71-82. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Matka Chrystusa i Zwierciadło Kościoła. Maryja w tajemnicy Chrystusa i Kościoła" [w:] W Duchu i Prawdzie. Katechizm Kościoła Katolickiego w refleksji i życiu,, Tarnów: Biblos 1997, s. 100-104. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Ekumenizm a wolność religijna", [w:] Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu, Lublin: TN KUL 1996, s. 712-717. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Głębszy kontekst teologiczny Eucharystii" [w:] Obecność eucharystyczna,, Tarnów: Biblos 1995, s. 49-71. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Przesłanie teologiczne modlitwy zawierzenia Kościoła w Polsce Najświętszej Maryi Pannie", [w:] Zawierzenie Maryi ku przyszłości,, Częstochowa: Paulinianum 1994, s. 124-130. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Pismo Święte i Tradycja Kościołów chrześcijańskich a dogmaty mariologiczne" [w:] Tradycja w Kościele, Kraków: Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy 1994, s. 170-190. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Historyczne doświadczenie osób i wspólnot chrześcijańskich" [w:] Matka Odkupiciela. Tekst i komentarz,, Lublin: Wydawnictwo KUL 1993, s. 81-91. [więcej informacji]
"Pośrednictwo Maryi w dziele łączności Kościoła pielgrzymującego z Kościołem uwielbionym", [w:] Matka Odkupiciela. Komentarz do encykliki Redemptoris Mater,, Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne 1988, s. 195-204. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Droga Matki u boku Syna Najwyższego [w:] Salvatoris Mater. Kwartalnik mariologiczny, 1-4(57-60) r. XV 2015, s. 303-325. [więcej informacji]
Początek znaków Jezusa i wypełnienie misji [w:] Theologos, 2/2014, r. XVI 2014, s. 95-108. [więcej informacji]
Matki Izraela typem Matki Kościoła [w:] AnalectaCracoviensia, XLV 2013, s. 235-247. [więcej informacji]
Starotestamentalna symbolika maryjna [w:] Zbornik teologickych studii, 9 2013, s. 19-32. [więcej informacji]
Matka naszego Pana czy Królowa Męczenników? [w:] Polonia Sacra, XVI(XXXIV)2012 nr 30(74) 2012, s. 5-14. [więcej informacji]
Nadprzyrodzone wizje w Kościele [w:] Głos Ojca Pio, 4(76)2012 2012, s. 8-11. [więcej informacji]
"Matka wszystkich chrześcijan", [w:] Polonia Sacra, 29(2011)2 2011, s. 333-344. [więcej informacji]
"Lead me o Kindly Light. Present Important of Newman's Contributions to Christian Theology", [w:] E-theologos. Theological Revue of Greek Catholic Theology, vol 2, n.2, 2011, s. 1-6. [więcej informacji]
"Z cieni i obrazów do prawdy", [w:] Pastores, 48(3)2010 2010, s. 123-132. [więcej informacji]
"Objawienia maryjne XX w. w krajach bloku sowieckiego, niezatwierdzone przez Kościół" [w:] Salvatoris Mater, 1(2009)41 2009, s. 246-251. [więcej informacji]
"Ekumeniczne wartości Mariologii pneumatologicznej", [w:] Salvatoris Mater, 38(2008)2 2008, s. 269-278. [więcej informacji]
"Maryja w teologii judaistycznej" [w:] Polonia Sacra, 23(2008)2 2008, s. 417-429. [więcej informacji]
"Maryja w życiu Kościoła. Matka Światłości i Podwójnie Dziewica w świetle pism apokryficznych", [w:] Salvatoris Mater, 3-4(2007)35-36 2007, s. 52-66. [więcej informacji]
"Matka Światłości i Podwójnie Dziewica w świetle pism apokryficznych", [w:] Polonia Sacra, 21(2007)2 2007, s. 303-320. [więcej informacji]
"Mariologia biblijna w świetle matrologii feministycznej", [w:] Polonia Sacra, 18(2006)1 2006, s. 375-393. [więcej informacji]
"Maryjny wymiar duszpasterskiej posługi sługi Bożego kardynała Augusta Hlonda", [w:] Seminare, 23(2006) 2006, s. 97-107. [więcej informacji]
"Między wiarą a pobożnością. Ekumeniczny wymiar duszpasterstwa maryjnego w Polsce", [w:] Salvatoris Mater, 2(2005)26 2005, s. 342-355. [więcej informacji]
"Matka Jezusa wzorem wiary, modlitwy i służby" [w:] Salvatoris Mater, 3-4(2005)27-28 2005, s. 76-84. [więcej informacji]
"Mariologia kontekstualna Jana Pawła II", [w:] Polonia Sacra, 17(2005)2 2005, s. 329-342. [więcej informacji]
"Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi jako problem ekumeniczny", [w:] Polonia Sacra, 15(2004)2 2004, s. 5-20. [więcej informacji]
"Objawienia maryjne XX wieku zatwierdzone przez Kościół" [w:] Teologia w Polsce, 2(2008)2 2002, s. 271-281. [więcej informacji]
"Tasjemnica Matki Pana w tajemnicy Przymierza", [w:] Roczniki Teologiczne, 49(2002)2 2002, s. 111-122. [więcej informacji]
Nauczanie Kościoła a nauczania w Kościele. Za czy przeciw piątemu dogmatowi maryjnemu? [w:] Seminare, 18 2002, s. 139-150. [więcej informacji]
Kardynała J. H. Newmana znaczenie teorii rozwoju doktryny wiary dla współczesnej mariologii [w:] Analecta Cracoviensia, XXXIII 2001, s. 613-624. [więcej informacji]
Prawda o Bożym macierzyństwie Maryi. Perspektywa ekumeniczna [w:] Salvatoris Mater, 1(2000)5 2000, s. 201-214. [więcej informacji]
Od Transitus Mariae po Munificentissimus Deus. Historia dogmatu o wniebowzięciu Maryi, [w:] Częstochowskie Studia Teologiczne, XXVIII 2000, s. 107-118. [więcej informacji]
Miejsce Maryi w teologii i pobożności Kościoła anglikańskiego [w:] Analecta Cracoviensia, XXXII 2000, s. 271-286. [więcej informacji]
Kościoła prawosławnego za i przeciw doktrynie o Niepokalanym Poczęciu Maryi, [w:] Analecta Cracoviensia, XXX-XXXI 1999, s. 353-365. [więcej informacji]
"Gdzie uprawiać teologię?", [w:] Przegląd Powszechny, 2(1998) 1998, s. 239-242. [więcej informacji]
Gdzie uprawiać teologię [w:] Przegląd powszechny, 2(1998)918 1998, s. 239-242. [więcej informacji]
Łukaszowa ikona Matki i Służebnicy [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, 4 1998, s. 285-294. [więcej informacji]
"Problem kapłaństwa kobiet" [w:] Znak, 6(1997)505 1997, s. 132-136. [więcej informacji]
"Iść z Maryją do Boga", [w:] Niosąca Ducha Świętego. Zeszyty odnowy w Duchu Świętym,, 15(1997) 1997, s. 5-12. [więcej informacji]
Iść z Maryją do Boga [w:] Niosąca Ducha Świętego. Zeszyty odnowy w Duchu Świętym, 15 1997, s. 5-13. [więcej informacji]
"Od Inter insigniores do Ordinatio sacerdotalis. Problem kapłaństwa kobiet", [w:] Znak, 505(1997)6 1997, s. 132-136. [więcej informacji]
Perspektywy ekumeniczne doktryny o wniebowzięciu Maryi [w:] Seminare, 12 1996, s. 115-122. [więcej informacji]
"O Bogu w rodzaju nijakim", [w:] Przegląd Powszechny, 7/8(1994)875/876 1994, s. 91-97. [więcej informacji]
J. Ratzinger. Partia Chrystusa czy Kościół Czhrystusa [w:] Znak, 10(449) 1992, s. 146-150. [więcej informacji]
"Z cienia do przyjaznego światła", [w:] Znak, 2-3(1984)351-352 1984, s. 411-418. [więcej informacji]
Z cienia do przyjaznego światła [w:] Znak, 2-3(1984)351-352 1984, s. 411-415. [więcej informacji]
J. H. Newman. Z Listów i dziennika [w:] Znak, 2-3(1984)351-352 1984, s. 416-418. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Co się zdarzyło na Soborze Nicejskim; [nr projektu:] 501-10-010097

-brak tematu 2; [nr projektu:]

-Miłosierdzie Boże – miłosierdzie ludzkie” Konferencja – 19.11.2013 r.; [nr projektu:]

-Mariologia w kontekście ideologii; [nr projektu:] 11120001

Wygłoszone referaty:

- Duch Święty zstąpi na Ciebie i Moc Najwyższego osłoni Cię; [podczas konferencji:] Z Maryją oczekujmy Ducha Świętego [miejsce konferencji:] Twardogóra, 2018-05-19

- Miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie; [podczas konferencji:] Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny [miejsce konferencji:] Oświęcim, 2016-05-14

- Podstawy teologiczne święta stworzenia świata i człowieka; [podczas konferencji:] Stworzenie świata i człowieka [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-11-30

- Matka Pana czy Królowa męczenników; [podczas konferencji:] Męczeństwo. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. [miejsce konferencji:] WT UPJP II, 2011-11-25

- "Koncepcja rozwoju doktryny chrześcijańskiej"; [podczas konferencji:] Serce mówi do serca. Blogosławiony John. H. Newman (1801-1890), [miejsce konferencji:] WT KUL, 2010-12-16

- Zwiastowanie Maryi. Legenda czy wydarzenie zbawcze w świetle literackiego schematu objawieniowego.; [podczas konferencji:] Via pulchritudinis. Wątki biblijne w literaturze i kulturze polskiej. [miejsce konferencji:] WT UPJP II, 2010-11-17

- "Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny",; [podczas konferencji:] Dogmatyka w perspektywie Bożego miłosierdzia, [miejsce konferencji:] Zamość, 2009-09-23

- "Objawienia maryjne XX wieku w krajach bloku sowieckiego niezatwierdzone przez Kościół. Od rewolucji październikowej po pierestrojkę"; [podczas konferencji:] Objawienia Maryjne [miejsce konferencji:] Lourdes, 2008-09-06

- "Objawienia maryjne XX wieku zatwierdzone przez Kościół. Istota przesłania,; [podczas konferencji:] Szczyrkowska Wspomożycielka i Królowa, [miejsce konferencji:] Szczyrk, 2008-05-09

- "Jaka mariologia na polskiej drodze maryjnej?"; [podczas konferencji:] Na polskiej drodze maryjnej [miejsce konferencji:] Pasierbiec, 2006-10-21

- "Mariologia ekumeniczna?"; [podczas konferencji:] Mariologia Jana Pawła II. Problem interpretacji - sposób recepcji [miejsce konferencji:] WT KUL, 2006-10-16

- "Matka naszego Pana wzorem życia chrześcijańskiego",; [podczas konferencji:] Matka Pana w Katechezie, [miejsce konferencji:] MWIK Kraków, 2006-03-11

- "Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi jako problem ekumeniczny",; [podczas konferencji:] Niepokalana w wierze i teologii Kościoła, [miejsce konferencji:] Kraków, 2004-12-03

- "Dogmat Niepokalanego Poczęcia wobec współczesnych teorii o grzechu pierworodnym",; [podczas konferencji:] Niepokalana - nasza Siostra i Matka [miejsce konferencji:] Kalwaria Zebrzydowska, 2004-10-19

- "Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi w anglikańskiej świadomości wiary",; [podczas konferencji:] Tota pulchra es Maria, [miejsce konferencji:] Licheń, 2004-05-18

- Giovanni Paolo II nel XXV anniversario di Pontificato: testimone e maestro del affidamento a Dio con Maria; [podczas konferencji:] IV Congresso Internazionale di Maria Ausiliatrice, Torino-Valdocco, 1-4 agosto 2003 [miejsce konferencji:] Torino, 2003-08-04

- Pięćdziesiątnica Maryi i Pięćdziesiątnica Kościoła; [podczas konferencji:] Niech zstąpi Duch Twój [miejsce konferencji:] Kraków, 1998-10-14

- "Międzykościelne nadzieje i oczekiwania w zakresie ekumenizmu maryjnego",; [podczas konferencji:] Tożsamość i dialog [miejsce konferencji:] Kamień Śląski, 1996-11-06

- "Pismo Święte i Tradycja Kościołów chrześcijańskich a dogmaty mariologiczne",; [podczas konferencji:] Tradycja w Kościele, [miejsce konferencji:] Kraków, 1993-05-13