Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

ks. dr Andrzej Sosnowski CR

Zatrudnienie:
Wydział Prawa Kanonicznego – asystent

Email: andrzej.sosnowski@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Kanonicznego Prawa Małżeńskiego

Dyżur:
środa 11.30 - 12.30, ul. Kanonicza 9, sekretariat WPK

Działalność pozanaukowa:

2016 - 2016 – Wykłady i konferencje z Konstytucji Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa w nowicjacie zmartwychwstańców w Mszanie Górnej

2016 - 2016 – Seria wykładów i konferencji z zakresu prawa zakonnego w nowicjacie Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców w Mszanie Górnej

2016 - 2016 – Seria konferencji i wykładów z zakresu Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie

2016 - 2016 – Przygotowanie opinii prawnej dla ks. bpa Roberta Kurtza, emerytowanego biskupa diecezji Hamilton na Bermudach na temat uczestnictwa biskupów emerytowanych w życiu zakonnym

2016 - 2016 – Wykłady i konferencje z zakresu prawa małżeńskiego, prawa karnego i dóbr doczesnych Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Paulinów w Krakowie

2015 - 2017 – Przygotowywanie opinii prawnych na rzecz Diecezji Hamilton na Bermudach

2014 - 2015 – Wykłady i konferencje z zakresu prawa małżeńskiego, prawa karnego i dóbr doczesnych Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Paulinów w Krakowie

2011 - 2017 – Przygotowywanie dokumentacji do dyspensy od celibatu kapłańskiego na potrzeby Polskiej Prowincji Zgromadzenia Zmartwychwstańców

2010 - 2017 – Przygotowywanie wniosków do wyroków sądowych w Sądzie Metropolitalnym w Krakowie

2009 - 2017 – Udzielanie bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa małżeńskiego, karnego i zakonnego

2009 - 2017 – Przygotowywanie opinii prawnych i udzielanie porad prawnych na przełożonemu prowincjalnemu zmartwychwstańców w Krakowie

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

L’impedimento matrimoniale del voto perpetuo di castità (can. 1088 CIC). Evoluzione storica e legislazione vigente, Roma: Pontificia Universita gregoriana 2007.[więcej informacji]

Publikacje - artykuły książkowe:

Prawna możliwość stwierdzenia nieważności małżeństwa Bogdana Jańskiego z Aleksandrą Zawadzką [w:] Sługa Boży Bogdan Jański: doświadczenie duchowe i projekt społeczny: Wydawnictwo św. Jana Pawła II 2016, s. 191-211. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Właściwości sądu i trybunały [w:] Praktyczny komentarz do Listu apostolskiego motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus papieża Franciszka: Biblos 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prawne formy nieobecności zakonnika we wspólnocie [w:] Prawo kanoniczne pomocą osobom konsekrowanym w dążeniu ad perfectam caritatem 2015.[więcej informacji]
Niewystarczalność niezdolności relatywnej do stwierdzenia nieważności małżeństwa według kan. 1095, n. 3 [w:] Servabo legem Tuam in toto corde meo. Dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krzywdzie CM, dyrektorowi Instytutu Prawa Kanonicznego UPJPII z okazji 70. Rocznicy Urodzin 2013, s. 481-496. [więcej informacji]
Dyspensa od celibatu z uwzględnieniem Listu Okólnego Kongregacji ds. Duchowieństwa z 18 kwietnia 2009 roku [w:] Lex Tua Veritas. Księga pamiątkowa Dedykowana Jego Magnificencji Księdzu Profesorowi Janowi Maciejowi Dyduchowi z okazji 70. rocznicy urodzin 2010, s. 581-592. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Powstanie zgromadzenia zmartwychwstańców w kontekście rozwoju zgromadzeń zakonnych o ślubach prostych [w:] Zeszyty Historyczno-Teologiczne 2013.[więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Perspektywy rozwiązań na XIV Zgromadzeniu Zwyczajnym Synodu Biskupów pt. "Powołanie i misja rodiny w kościele i w świecie współczesnym"; [nr projektu:] 501-10-060007

-Forma kanoniczna małżeństwa - wyzwania międzywyznaniowe; [nr projektu:] 501-10-060006

-Dyspensa od obowiązków celibatu wg wymogów aktualnego prawodawstwa kościelnego; [nr projektu:]

Wygłoszone referaty:

- Prawna możliwość stwierdzenia nieważności małżeństwa Bogdana Jańskiego z Aleksandrą Zawadzką; [podczas konferencji:] Sługa Boży Bogdan Jański: doświadczenie duchowe i projekt społeczny (z okazji 175. rocznicy śmierci) [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-10-22

- Prawne formy nieobecności zakonnika we wspólnocie; [podczas konferencji:] Prawo kanoniczne pomocą osobom konsekrowanym w dążeniu ad perfectam caritatem [miejsce konferencji:] Warszawa, 2015-04-29

- Dyspensa od celibatu z uwzględnieniem najnowszych norm prawnych; [podczas konferencji:] Stosowność celibatu w relacji do kapłaństwa [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-06-02