Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

dr Tomasz Kornecki

Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych – adiunkt

Email: tomasz.kornecki@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Socjologii Rodziny

Funkcje administracyjne:
- Instytut Nauk o Rodzinie, Prowadzący stronę www

Curriculum Vitae:

2003 - 2007 – Doktorat PAT

2003 - 2005 – Retoryka UJ

1999 - 2004 – Prawo KUL

1996 - 2001 – Teologia KUL

Działalność pozanaukowa:

2017 – Współpraca z "Panoramą Polską" - miesięcznik polonijny (Kanada)

2012 - 2013 – Współpraca z Naszym Dziennikiem (artykuły publicystyczne)

2009 - 2016 – Współpraca z Radiem Wnet

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2017/18):

- Podstawy prawa z elementami prawa rodzinnego (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Praktyki (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Praktyki (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Praktyki (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Praktyki (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Praktyki (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Praktyki (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Praktyki (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Podstawy prawa cywilnego i administracyjnego (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Podstawy prawa cywilnego i administracyjnego (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Prawo rodzinne i opiekuńcze (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Prawo rodzinne i opiekuńcze (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Podstawy prawa cywilnego i administracyjnego (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Podstawy prawa cywilnego i administracyjnego (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Praktyki (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Prawo rodzinne i opiekuńcze (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Prawo rodzinne i opiekuńcze (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Praktyki (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Praktyki (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Życie i myśl Jana Pawła II (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Dziedzictwo kulturowe Jana Pawła II (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Dziedzictwo kulturowe Jana Pawła II (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Prawo rodzinne i opiekuńcze (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Prawo rodzinne i opiekuńcze (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Wkład kulturowy błogosławionego Jana Pawła II w rozwój współczesnej cywilizacji, Kraków: Czuwajmy 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Promocja kultury przez media w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków: WN PAT 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Prawda jako wartość w przekazie medialnym w świetle encykliki ojca św. Franciszka „Lumen fidei” [w:] Mądrość mediów. Meandry wiedzy i głupoty 2014.[więcej informacji]
Mądrość przekazu medialnego w kontekście rodziny [w:] Mądrość w mediach. Od bezmyślności do przemądrzałości 2014.[więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Ochrona życia człowieka w przesłaniu Jana Pawła II w Radomiu 4. czerwca 1991 roku. Refleksja teologiczno-prawna, [w:] Studia Socialia Cracoviensia 2015.[więcej informacji]
Prawa dziecka w prawie polskim – wybrane zagadnienia [w:] Annales Canonici 2015.[więcej informacji]
Wybrane aspekty dobra rodziny oraz ochrony praw dziecka na podstawie przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku oraz nauczania Jana Pawła II skierowanego do rodaków w czasie pielgrzymek do Polski [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, 11 2013, s. 291-303. [więcej informacji]
Wybrane aspekty roli kobiety w rodzinie [w:] Wrocławski Przegląd Teologiczny. Księga Jubileuszowa dla ks. prof. Tomasza Hergesela 2013.[więcej informacji]
Wybrane aspekty praw obywatela na podstawie przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku oraz nauczania Jana Pawła II [w:] Annales Canonici, 9 2013, s. 161-175. [więcej informacji]
Wybrane elementy papieskiego przesłania w encyklikach programowych Jana Pawła II oraz Benedykta XVI [w:] Roczniki Teologiczno-Pastoralne, 1 2010, s. 5-16. [więcej informacji]
Odpowiedzialność w pracy dziennikarzy [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 2 2010, s. 115-124. [więcej informacji]
Wybrane aspekty prawne relacji między państwem i Kościołem w Polsce [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 1 2009, s. 203-211. [więcej informacji]
Analiza wybranych aspektów nauczania Jana Pawła II dotyczących zagrożeń ze strony mediów związanych z życiem rodzinnym oraz wychowaniem [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, 9 2009, s. 96-106. [więcej informacji]
Wpływ środków społecznego przekazu na wybrane aspekty funkcjonowania społeczeństwa [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 10 2009, s. 207-215. [więcej informacji]
Prawne i etyczne aspekty działalności dziennikarzy w świetle prawa prasowego i nauczania Jana Pawła II [w:] Biuletyn edukacji medialnej, 1 2009, s. 85-96. [więcej informacji]
Posługa Słowa Bożego na podstawie wybranych przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku - kanony 756-761 [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 9 2008, s. 167-178. [więcej informacji]
Posługa lekarza jako wyraz miłości bliźniego [w:] Polonia sacra, 22 (66) 2008, s. 225-232. [więcej informacji]
Chrześcijańskie rozumienie choroby oraz sakrament chorych w ujeciu Kodeksu Prawa Kanonicznego [w:] Theologos, 1 2008, s. 32-41. [więcej informacji]
Godność osoby ludzkiej jako podstawa gospodarki w nauczaniu Jana Pawła II oraz Benedykta XVI [w:] Człowiek, granice państw, gospodarka, 1 2008, s. 97-108. [więcej informacji]
Funkcjonowanie mass-mediów w ustawodawstwie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w ustawodawstwie kościelnym [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 7 2007, s. 125-135. [więcej informacji]
Praca w nauczaniu biskupa, arcybiskupa i kardynała Karola Wojtyły [w:] Świat i Słowo, 2 (9) 2007, s. 141-163. [więcej informacji]
Regulacja prawna dotycząca uczelni katolickich w ustawodawstwie kościelnym oraz w ustawodawstwie Rzeczypospolitej [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 7 2006, s. 159-170. [więcej informacji]
Tematyka moralno-religijna i społeczna w programach telewizyjnych "Fronda" [w:] Świat i Słowo, 2 (7) 2006, s. 205-218. [więcej informacji]
Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 5 2004, s. 167-176. [więcej informacji]
Regulacja prawna dotycząca stowarzyszeń w ustawodawstwie kościelnym oraz w ustawodawstwie Rzeczypospolitej [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 5 2004, s. 167-176. [więcej informacji]

Wygłoszone referaty:

- Osoba niepelnosprawna w narodzie. Refleksja teologiczna; [podczas konferencji:] II Kongres Wartości Życia Osób Niepełnosprawnych. [miejsce konferencji:] UPJP II, 2017-12-02

- Prawa osoby niepełnosprawnej w oparciu o regulacje Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r; [podczas konferencji:] Niepełnosprawni dla życia [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-12-03

- „Antywartości” we współczesnym przekazie medialnym; [podczas konferencji:] Etyka mediów, etyczność w mediach [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-05-19

- Związki rodzinne Jana Pawła II z Białą; [podczas konferencji:] 290 rocznica nadania Białej praw miejskich [miejsce konferencji:] Bielsko-Biała, 2013-09-07

- Godność osoby ludzkiej jako podstawa gospodarki w nauczaniu Jana Pawła II oraz Benedykta XVI; [podczas konferencji:] Człowiek, granice państw, gospodarka [miejsce konferencji:] KUL, 0000-00-00