Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

dr Joanna Małocha

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – adiunkt

Email: joanna.malocha@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Międzywydziałowe Studium Języków Obcych
- Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii

Funkcje redakcyjne:
- Folia Historica Cracoviensia - Członek redakcji

Dyżur:
Dyżur w semestrze zimowym 2019/20 - wtorek, godz. 15.00-16.00, s. 014b lub gabinet 039c

Curriculum Vitae:

2019 – odbycie stażu naukowego na Uniwersytecie w Lublanie w ramach projektu unijnego „Skonsolidowany Plan Rozwoju UPJPII”

2019 – uzyskanie certyfikatu i uprawnień Tutora I stopnia

2019 - 2019 – Wyjazd szkoleniowy w ramach programu ERASMUS+ na Uniwersytet Maltański

2019 – objęcie funkcji Wydziałowego Koordynatora ds. tutoringu

2018 - 2020 – pełnienie funkcji Zastępcy Kierownika projektu unijnego "Uniwersytet Młodego Odkrywcy"

2018 – objęcie funkcji Wydziałowego Pełnomocnika ds. nauczania na odległość

2017 - 2019 – pełnienie funkcji Kierownika Historycznych Warsztatów E-learningowych dla Młodzieży

2011 – doktorat na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

2011 – zatrudnienie na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII w Krakowie (etat)

2009 – Zatrudnienie na etacie archiwisty w centralnym Archiwum Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię OO. Franciszkanów Konwentualnych w Krakowie

2008 – prowadzenie zajęć w Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych NATO w Kielcach

2008 – podjęcie wykładów na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

2008 – studia specjalistyczne na UŚ w Katowicach

2007 – uzyskanie magisterium z archeologii na Uniwersytecie Jagiellońskim

2007 – studia specjalistyczne na UKSW w Warszawie

2007 – uzyskanie licencji archiwistycznej w Archiwum Państwowym w Krakowie

2006 - 2011 – zatrudnienie na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (umowa zlecenie)

2006 - 2009 – podjęcie funkcji sekretarza Warsztatów Historycznych na Wydziale Historii Kościoła PAT

2006 – uzyskanie tytułu licencjata (kanonicznego) na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

2005 – uzyskanie magisterium z historii na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

2004 – ukończenie Studium Pedagogicznego na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

2003 – początek udziału w badaniach archeologicznych na terenie Małopolski i Podkarpacia (m.in. Ojców, Leszna Górna, Muszyna, Prusiek, Rajbrot, Kraków, Gosławice) - prace wykopaliskowe, rekonstrukcja i opracowywanie materiału zabytkowego

2001 – ukończenie studium języka francuskiego oraz kultury i cywilizacji szwajcarskiej na l’Université de Genève

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Nauczanie języków obcych, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2019.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kronika OO. Franciszkanów w Lubomierzu 1943-1956, Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Interdyscyplinarny charakter badań językowych. Od dydaktyki do kulturoznawstwa, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kronika Franciszkanów w Gołonogu 1957-1973, Kraków: Wydawnictwo "Bratni Zew" 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Indywidualizacja nauczania języków obcych – badania i praktyka, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kronika parafii OO. Franciszkanów w Czyszkach 1821 - 1936, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kronika II. Seminarium OO. Franciszkanów we Lwowie 1928-1934, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kronika klasztoru Franciszkanów we Lwowie 1939 – 1946, Kraków: UNUM 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

E-learning na lektoracie języka koptyjskiego - przykłady autorskich materiałów dydaktycznych 2019, s. 43-59. [więcej informacji]
Ewolucja adnotacji we wczesnośredniowiecznych łacińskich kalendarzach liturgicznych i martyrologiach na przykładzie elogii św. Eulalii [w:] Interdyscyplinarny charakter badań językowych . Od dydaktyki do kulturoznawstwa: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2017, s. 55-80. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Influence of Family Play on the Child's Cultural Development, from a Rattle to...a Gothic Cathedral - an Overview [w:] Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy. Sacrum - profanum. Prace ofiarowane Księdzu prof. dr hab. Józefowi Mareckiemu: Wydawnictwo AVALON 2017, s. 711-719. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Historyczno-filologiczne spojrzenie na epigraficzne świadectwa kultu Eulalii z Meridy [w:] Starożytność Chrześcijańska. Materiały zebrane. T.4: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2016, s. 9-35. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nabil Selim Atalla, „Illustrations from Coptic Monuscripts”, Lehnert&Landrock, Cairo 2000, s. 240 - omówienie [w:] Starożytność Chrześcijańska. Materiały zebrane, T. 4: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2016, s. 255-259. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Indywidualizacja materiałów dydaktycznych do nauczania języka koptyjskiego w przypadku słuchaczy studiów niefilologicznych z polskim jako językiem pierwszym [w:] Indywidualizacja nauczania języków obcych – badania i praktyka: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2014, s. 87-100. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Typologiczno-chronologiczna analiza zespołu średniowiecznych militariów oraz elementów oporządzenia jeździeckiego z Lipowca [w:] Habent omnia tempora sua. Prace ofiarowane ks. prof. dr. hab. Januszowi Wyciśle, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2013, s. 285-301. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Thec Escape to Egipt according to Coptic tradition", red. E. Lambelet, wyd. Lehnert&Landrock, Cairo 1993, ss. 65 - recenzja [w:] Starożytność Chrześcijańska, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012, s. 255-258. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Symbolika barwy i kształtu w religii Azteków [w:] Symbol – Znak – Przesłanie. Barwy i kształty: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012, s. 149-166. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Czas męczeństwem mierzony - analiza historyczna tekstu "Kalendarium Romanum" [w:] Starożytność Chrześcijańska. Materiały zebrane, T. 3, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012, s. 43-63. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Heraldyka kościelna a dzieje zamku „Lipowiec” [w:] Symbolika w heraldyce kościelnej, Kraków: UNUM 2010, s. 139-150. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Św. Miron z Kizyku – tajemniczy męczennik achajski [w:] Starożytność Chrześcijańska, Kraków: UNUM 2010, s. 123-127. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Od reniferów z Lascaux do niedźwiedzia ze Ślęży – motywy zoomorficzne [w:] Symbol – Znak – Przesłanie. Symbolika Zwierząt, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2009, s. 145-164. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Franciszek Józef Góralczyk FZŚ [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 157-159. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Archeologia i historia o Lipowcu – 30 lat później... [w:] Archeologia okresu nowożytnego w Karpatach polskich, Krosno: MITEL 2008, s. 319-339. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rośliny w ikonografii wczesnochrześcijańskiej – zarys zagadnienia [w:] Symbolika roślin. Heraldyka i symbolika chrześcijańska, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2007, s. 63-71. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zapomniany wzór barokowej pobożności – o świętobliwej Ludowice z Kęt słów parę... [w:] Cnoty i wady. Społeczeństwo baroku po obu stronach Karpat, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2007, s. 209-218. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Historia badań archeologiczny na terenie franciszkańskiego kompleksu sakralno-mieszkalnego w Krakowie [w:] „Umiłowany od wszytkiego miasta” w 770. rocznicę przybycia franciszkanów do Krakowa (1237 – 2007), Kraków: UNUM 2007, s. 199-214. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wybrane archeologiczne i literackie świadectwa kultu św. Wiktorii Rzymskiej [w:] Pośrednicy łask, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2006, s. 39-57. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Edukacyjne zasoby internetowe w akademickim nauczaniu języka rzadkiego - typologia i ocena przydatności dydaktycznej [w:] E-mentor 2018, s. 17-23. [więcej informacji]
A technical and iconographic analysis of medieval tiles from Lipowiec castle [w:] Folia Historica Cracoviensia 2017, s. 265-305. [więcej informacji]
Rozważania nad zakresem kompetencji nauczyciela język koptyjskiego pracującego ze studentami z europejskiego kręgu kulturowego [w:] Państwo i Społeczeństwo 2016, s. 85-98. [więcej informacji]
Św. Eulalia z Meridy i rozwój jej kultu w świetle średniowiecznych utworów poetyckich [w:] Folia Historica Cracoviensia 2015, s. 265-278. [więcej informacji]
Analiza technologiczno-chronologiczna średniowiecznej ceramiki z zamku „Lipowiec” [w:] Nasza Przeszłość 2015, s. 5-52. [więcej informacji]
III Międzynarodowa Konferencja "Polski MoodleMoot 2011" w Częstochowie - sprawozdzanie pokonferencyjne [w:] Vita Academica, 1 2012, s. 15-15. [więcej informacji]
Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Dydaktyczna SJO Politechniki Radomskiej "Jakość w nauczaniu języków na studiach niefilologicznych" - sprawozdane pokonferencyjne [w:] Vita Academica, 5(65) 2011, s. 23-23. [więcej informacji]
19th International IATEFL Poland Conference - sprawozdanie pokonferencyjne [w:] Vita Academica, 5(59) 2010, s. 18-18. [więcej informacji]
Miejsca znane i nieznane [w:] Vita Academica, 3-4(51-52) 2009, s. 6-6. [więcej informacji]
Jerozolima i patriarchat jerozolimski – zarys dziejów w pierwszych stuleciach naszej ery [w:] Menhir. Czasopismo Archeologiczne, 7 2009, s. 21-23. [więcej informacji]
Historia człowieka - człowiek w historii [w:] Vita Academica, 3-4(45-46) 2008, s. 12-12. [więcej informacji]
Symbolika obrzędu prehiszpańskiego [w:] Menhir. Czasopismo Archeologiczne, 6 2005, s. 69-71. [więcej informacji]
Recenzja publikacji Zdzisława Gogoli OFMConv, „Ks. Prałat Jan Ślęzak (1913 – 1972). Duszpasterz i społecznik” [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, 24 (z. 2) 2005, s. 159-160. [więcej informacji]
Zarys dziejów parafii i wioski Regulice w latach 1789 – 1914 [w:] Collectanea Historica, 3 2004, s. 79-102. [więcej informacji]

Wygłoszone referaty:

- E-learning w nauczaniu archiwistyki i nauk pomocniczych historii; [podczas konferencji:] V Ogólnopolska Konferencja Akademia On-line "Wprowadzenie do edukacji przyszłości" [miejsce konferencji:] Łódź, 2019-10-24

- Trzy pieczenie na jednym ogniu, czyli wykorzystanie e-learningu do promowania dowolnej dziedziny w projektach dydaktycznych; [podczas konferencji:] X Ogólnopolska Konferencja Polski MoodleMoot [miejsce konferencji:] Huciska, 2019-06-18

- Konflikty, władza, pieniądze i sława na wybranych obrazach Mistrza polskiego malarstwa historycznego; [podczas konferencji:] Władza, pieniądze, sława - konflikty na przestrzeni dziejów [miejsce konferencji:] Kraków, 2019-06-06

- Prowadzenie panelu "Nauki społeczne"; [podczas konferencji:] Badania młodych naukowców inspirowane chrześcijaństwem [miejsce konferencji:] Kraków, 2019-05-24

- Prowadzenie panelu I; [podczas konferencji:] Ukryte perły archiwistyki [miejsce konferencji:] Kraków, 2019-05-24

- Unikatowy pamiętnik - zapiski o. Alojzego Karwackiego jako wielowątkowe źródło historyczne; [podczas konferencji:] Ukryte perły archiwistyki [miejsce konferencji:] Kraków, 2019-05-24

- Prowadzenie panelu "Miscellanea"; [podczas konferencji:] XXI Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki [miejsce konferencji:] Kraków, 2019-04-26

- Między nagością a odzieniem - rola tatuażu na przykładzie koptyjskiego kręgu kulturowego; [podczas konferencji:] X Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Symbol - Znak - Rytuał. Nagość i odzienie" [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-12-03

- Panel dyskusyjny - Czy humanistyka ma przyszłość?; [podczas konferencji:] Jaką przyszłość ma humanistyka? [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-10-29

- Z przeszłości w XX wiek - wybrane tradycyjne stroje rdzennych mieszkańców Afryki; [podczas konferencji:] Ciało, strój, biżuteria w kontekście przemian kulturowych, społecznych i politycznych drugiej połowy XX wieku [miejsce konferencji:] Lublin, 2018-10-12

- Losy wybranych wschodniogalicyjskich domów Sióstr Felicjanek w latach 1918-1920 w świetle wspomnień ze zbiorów archiwum prowincjalnego; [podczas konferencji:] Drogi ku niepodległości i troska o wolność w II Rzeczypospolitej w świetle archiwaliów kościelnych [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-05-24

- Dwie pieczenie na jednym ogniu, czyli promocyjno-dydaktyczny projekt na trudnym gruncie historycznym; [podczas konferencji:] IV Kongres Rozwoju Edukacji [miejsce konferencji:] Wrocław, 2017-11-30

- Tak nas widzą, jak się piszemy - obraz rodzimej historii w wybranych materiałach dydaktycznych do nauczania języka polskiego jako obcego.; [podczas konferencji:] Wspólnota różnorodności – dziedzictwo kulturowe Czwórki Wyszehradzkiej [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-11-15

- Wykorzystanie zasobów internetowych na lektoracie języków rzadkich na przykładzie zajęć z języka koptyjskiego; [podczas konferencji:] V Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej Ideatorium [miejsce konferencji:] Gdańsk, 2017-06-08

- Koptyjska symbolika Nativitas na podstawie wybranych pieśni bożonarodzeniowych; [podczas konferencji:] Badania młodych naukowców inspirowane chrześcijaństwem [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-05-19

- E-learning na lektoracie języka koptyjskiego w opinii wykładowcy i studentów; [podczas konferencji:] Kreatywność w kształceniu zdalnym i funkcjonowaniu w Sieci [miejsce konferencji:] Łodź, 2017-03-06

- Teoretyczny model kompetencji nauczyciela języka koptyjskiego pracującego w środowisku europejskim; [podczas konferencji:] Specyficzne potrzeby studentów szkół wyższych a nauczanie języków obcych: kierunki rozwoju, nowe wyzwania, rekomendacje [miejsce konferencji:] Wrocław, 2016-09-16

- Indywidualizacja materiałów dydaktycznych do nauczania języka koptyjskiego w przypadku słuchaczy studiów niefilologicznych z polskim jako językiem pierwszym; [podczas konferencji:] Indywidualizacja procesu nauczania języków obcych – badania naukowe i praktyka [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-10-26

- Dzieje kultu Chionii, Ireny i Agape z Tesaloniki czyli kontynuacja ze szczyptą zmiany; [podczas konferencji:] XI Sympozjum Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa. Kontynuacja i zmiana w procesie chrystianizacji starożytnego świata [miejsce konferencji:] Kazimierz Dolny, 2012-09-29

- Trzy święte z Tesalonik. Dzieje kultu od starożytności do czasów współczesnych; [podczas konferencji:] Zło w człowieku, Kościele i świecie [miejsce konferencji:] Katowice, 2012-09-21

- Kompetencje nauczycieli języków rzadkich (na przykładzie języka koptyjskiego) - potrzeby i realia polskich szkół wyższych; [podczas konferencji:] Dydaktyka języków obcych a kompetencje ogólne [miejsce konferencji:] Bydgoszcz, 2012-09-12

- Kompetencje nauczycieli języków rzadkich (na przykładzie języka koptyjskiego) – potrzeby i realia polskich szkół wyższych; [podczas konferencji:] Dydaktyka języków obcych a kompetencje ogólne [miejsce konferencji:] Bydgoszcz, 2012-04-12

- Symbolika w mitologii egipskiej; [podczas konferencji:] Symbol – znak – przesłanie. Symbolika Biblii i mitologii świata [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-10-08

- Anielskie kształty…; [podczas konferencji:] Symbol – Znak – Przesłanie. Barwy i kształty [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-02-12

- Chrześcijański Terencjusz, czyli o Hrotsvicie z Gandersheim słów kilka; [podczas konferencji:] Wkład zakonów i zgromadzeń zakonnych w rozwój kultury i cywilizacji europejskiej [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-05-20

- O koptyjskich detalach architektonicznych uwag parę…; [podczas konferencji:] Pogranicza Chrześcijaństwa [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-05-12

- Czas męczeństwem mierzony, czyli o Kalendarium Romanum uwag parę; [podczas konferencji:] Kult Męczenników Cesarstwa Rzymskiego [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-04-23

- Historia badań archeologicznych na terenie gminy Nowy Wiśnicz (zarys zagadnienia); [podczas konferencji:] Klasztor Karmelitów Bosych w Nowym Wiśniczu jako wotum zwycięstwa pod Chocimiem [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-11-25

- Rzemiosło czy sztuka? O wyrobach koptyjskich uwag parę; [podczas konferencji:] Symbol – Znak – Przesłanie. Wytwory rąk ludzkich. [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-11-14

- Dzieje męczeństwa w kamieniu zapisane..; [podczas konferencji:] Kobieta w Starożytności [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-03-13

- Nie tylko Egipcjanie… czyli o mumiach i mumifikacji archeologicznych uwag kilka; [podczas konferencji:] Człowiek – Symbol - Znak. Na swój obraz, na obraz Boży go stworzył [miejsce konferencji:] Kraków, 2008-11-08

- Kilka uwag o kulturze materialnej średniowiecznej Rusi – spojrzenie przez pryzmat archeologicznych zabytków ruchomych; [podczas konferencji:] Kultura i obyczajowość Średniowiecza [miejsce konferencji:] Kraków, 2008-05-16

- Rola zabawy w rozwoju kulturalnym dziecka, czyli od grzechotki do... gotyckiej katedry...; [podczas konferencji:] VII Sympozjum Edukacyjne „Podróże po kulturze" [miejsce konferencji:] Kraków, 2006-06-17