Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

dr hab. Paweł Ulman

Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych – adiunkt z habilitacją

Email: pawel.ulman@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Polityki Społecznej

Funkcje redakcyjne:
- Studia Socialia Cracoviensia - Redaktor statystyczny

Dyżur:
18.09 w godz. 10.30-11.30 ul. Bernardyńska 3, p. 103 W innych pilnych sprawach kontakt przez e-mail.

Curriculum Vitae:

2013 – Przejście z Katedry Socjologi Rodziny (WNS UPJPII) do Katedry Polityki Społecznej (WNS UPJPII)

2012 – Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

2011 – Rozpoczęcie pracy w Katedrze Socjologii Rodziny na Wydziale Nauk Społecznych UPJPII

2000 – Uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie

1996 – Ukończenie studiów i uzyskanie tytułu magistra na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek Informatyka i Ekonometria)

1995 – Rozpoczęcie pracy w Katedrze Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie na stanowisku asystenta

1995 – Ukończenie studiów i uzyskanie tytułu magistra na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek Ekonomika Budownictwa i Procesu Inwestycyjnego)

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2017/18):

- Rynek pracy i bezrobocie (kierunek: Praca socjalna; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Rynek pracy i bezrobocie (kierunek: Praca socjalna; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Statystyka społeczna z demografią (kierunek: Praca socjalna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Statystyka społeczna z demografią (kierunek: Praca socjalna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Statystyka społeczna z elementami demografii (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Statystyka społeczna z elementami demografii (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Statystyka społeczna z demografią (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Statystyka społeczna z demografią (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Statystyka społeczna z elementami demografii (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Statystyka społeczna z elementami demografii (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Wykład fakultatywny; [w ramach:] Przedmiot fakultatywny (kierunek: praca socjalna z osobą chorującą psychicznie; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Statystyka społeczna z demografią (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Statystyka społeczna z demografią (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Diagnoza i ewaluacja w pracy socjalnej (kierunek: Praca socjalna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Diagnoza i ewaluacja w pracy socjalnej (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - artykuły książkowe:

Źródła zaspokojenia bieżących potrzeb gospodarstw domowych o niskich dochodach [w:] Eliminacja wykluczenia społecznego w kontekście zrównoważonego rozwoju: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych w Polsce [w:] Kiedy myślimy rodzina ...: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Wydawnictwo Naukowe 2016, s. 73-88. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zagrożenie ubóstwem w Polsce w ujęciu monetarnym i niemonetarnym [w:] Wyjechać czy pozostać? Wokół dylematów rynku pracy. Praca socjalna w teorii i działaniu nr 1: Wydawnictwo Naukowe, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2015, s. 141-156. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy w Polsce [w:] Marginalizacja na rynku pracy. Teorie a implikacje społeczne: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2015, s. 117-130. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Polska rodzina w świetle wybranych badań statystycznych [w:] Studia Socialia Cracoviensia 2014, s. 153-168. [więcej informacji]

Wygłoszone referaty:

- Praca człowieka i godne jej wynagradzanie w świetle „Centesimus annus”; [podczas konferencji:] 25 LAT ENCYKLIKI „CENTESIMUS ANNUS” ŚW. JANA PAWŁA II Inspiracje dla polityki społecznej [miejsce konferencji:] Kraków, Polska, 2016-06-09

- Źródła zaspokojenia bieżacych potrzeb gospodarstw domowych o niskich dochodach; [podczas konferencji:] II Konferencja naukowa z serii “Praca socjalna w teorii i działaniu” pt. “Profilaktyka społeczna na rzecz rozwoju” [miejsce konferencji:] Kraków, Polska, 2015-10-13

- Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych w Polsce; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. “Rodzina ceniona i zagrożona” [miejsce konferencji:] Kraków, Polska, 2015-06-02

- Zagrożenie ubóstwem w Polsce w ujęciu monetarnym i niemonetarnym; [podczas konferencji:] Konferencja naukowa z serii: “Praca socjalna w teorii i działaniu” pt. “Rodzina wobec wyzwań współczesnego rynku pracy” [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-10-14

- Sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy w Polsce; [podczas konferencji:] Uniwersalizm pracy ludzkiej – współczesne konotacje [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-05-30