Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

dr hab. Marian Wołkowski-Wolski, prof. UPJPII

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – profesor nadzwyczajny

Email: marian.wolkowski-wolski@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii

Funkcje redakcyjne:
- Folia Historica Cracoviensia - Zastępca redaktora naczelnego

Pełnione funkcje:

Instytut Historii - Kierownik dyscypliny Historia

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

The Potocki Family of the Pilawa Coat of Arms. A Study of Family History and Estates Until the Early 17th Century, Kraków: Societas Vistulana 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pruchnik. Studia z dziejów miasta i okolic, Kraków: Societas Vistulana 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pruchnik : studia z dziejów miasta i okolic, Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana" 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Potoccy herbu Pilawa do początku XVII wieku : studium genealogiczno-własnościowe, Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana" 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Hawłowice Dolne. Dwór i wieś, Kraków: Towarzystwo Naukowe "Societas Vistulana" 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Urzędnicy wołyńscy XIV-XVIII wiek. Spisy., Kórnik: Biblioteka Kórnicka 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Trzeciescy herbu Strzemię : małopolska rodzina szlachecka XIV-XVI wieku, Kraków: Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Trzeciescy, Rzeszów ; Krosno: Mitel ; Muzeum Podkarpackie 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Próchniccy herbu Korczak do połowy XVI wieku. Dzieje linii na Pruchniku [w:] Studia Genealogiczne: PIOMAR Piotr Maroński 2018, s. 11-80. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Foltyn Szewerger. Zapomniany murator kamieniecki z początku XVII wieku, [w:] Velis quod possis. Studia z historii sztuki ofiarowane profesorowi Janowi Ostrowskiemu: Societas Vistulana 2016, s. 43-51. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Foltyn Szewerger. Zapomniany murator kamienicki z początku XVII wieku. [w:] Velis quod possis. Studia dedykowane prof. Janowi Ostrowskiemu: Societas Vistulana 2016.[więcej informacji]
Zanikłe miejscowości w okolicach Pruchnika w dawnej ziemi przemyskiej [w:] Wieś zaginiona. Stan i perspektywy badań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technlogii Eksploatacji 2016, s. 231-245. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Broniowscy herbu Tarnawa do końca XVI wieku. Żołnierze, dyplomaci, uczeni [w:] Studia genealogiczne. Poświęcone pamięci profesora Włodzimierza Dworzaczka: Piomar 2016, s. 41-105. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bzowski Władysław Wincenty [w:] Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny. cz. 11: Wydawnictwo DiG 2016, s. 11-13. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Marynowski Jan Stefan Wacław [w:] Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny. cz. 11: Wydawnictwo DiG 2016, s. 42-44. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Broniowscy herbu Tarnawa do końca XVI wieku. Żołnierze, dyplomaci, uczeni [w:] Studia genealogiczne. Poświęcone pamięci profesora Włodzimierza Dworzaczka 2016, s. 41-107. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zanikłe miejscowości w okolicach Pruchnika w dawnej ziemi przemyskiej. [w:] Wieś zaginiona. Stan i perspektywy badań: Muzeum "órnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" 2016, s. 231-245. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jan Zembocki herbu Radwan, penitencjarz apostolski, kanonik poznański, płocki i przemyski. Kariera i krąg rodzinny [w:] Memoria viva. Studia historyczne poświęcone pamięci Izabeli Skierskiej, Warszawa-Poznań: IH PAN 2015, s. 712-727. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jan Zembocki herbu Radwan, penitencjarz apostolski, kanonik poznański, płocki i przemyski. Kariera i krąg rodzinny [w:] Memoria viva. Studia historyczne poświęcone pamięci Izabeli Skierskiej.: Instytut Hitorii PAN 2015, s. 712-727. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dzieje Pruchnika i okolic do końca XVI w. [w:] Pruchnik. Studia z dziejów miasta i okolic, Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana" 2014, s. 51-115. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Inwentarz biblioteki Bartosza Paprockiego z 1585 roku. Przyczynek do biografii oraz poznania warsztatu naukowego pisarza [w:] Narodziny Rzeczypospolitej : studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych, Kraków: Towarzystwo Naukowe "Societas Vistulana" 2012, s. 1225-1235. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Potocki Andrzej [w:] Ziemianie polscy XX wieku : słownik biograficzny. Cz. 9, Warszawa: Wydawnictwo DiG 2010, s. 140-143. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Potocki Jerzy [w:] Ziemianie polscy XX wieku : słownik biograficzny. Cz. 9, Warszawa: Wydawnictwo DiG 2010, s. 143-147. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Myczkowski Stefan [w:] Ziemianie polscy XX wieku : słownik biograficzny. Cz. 9, Warszawa: Wydawnictwo DiG 2010, s. 134-137. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Myczkowski Stefan [w:] Ziemianie polscy XX wieku : słownik biograficzny. Cz. 9, Warszawa: Wydawnictwo DiG 2010, s. 130-134. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Lisowiecki Marian [w:] Ziemianie polscy XX wieku : słownik biograficzny. Cz. 9, Warszawa: Wydawnictwo DiG 2010, s. 105-109. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Michalczowa [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2009, s. 291-294. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Miroszów [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Miłkowa [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Męcina rzeka [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2009, s. 275-275. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Milówka [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mikluszowice pow. śląski [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mietniów [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mikluszowice [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mierzeń [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2009, s. 437-439. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mikluszowice seu Gorka [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Męcina pow. biecki [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2009, s. 271-272. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Męcina pow. sądecki [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2009, s. 272-275. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Posłowie [w:] Pamiątki i wspomnienia z sanockiej ziemi, Krosno: Wydawnictwo "Ruthenus" 2008, s. 3-10. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dwór w Hawłowicach Górnych i jego właściciele. XV-XXI wiek [w:] Renesansowy dwór w Hawłowicach Górnych. Historia, aspekty artystyczne i konserwatorskie, Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana" 2008, s. 9-42. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Trzecieski Tytus [w:] Ziemianie polscy XX wieku : słownik biograficzny. Cz. 8, Warszawa: Wydawnictwo DiG 2007, s. 177-181. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dworski Aleksander Henryk [w:] Ziemianie polscy XX wieku : słownik biograficzny. Cz. 8, Warszawa: Wydawnictwo DiG 2007, s. 19-22. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Reformacyjny epizod w historii Pruchnika [w:] Fontes et historia. Prace dedykowane Antoniemu Gąsiorowskiemu, Poznań: Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk 2007, s. 245-282. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Trzecieski Stefan [w:] Ziemianie polscy XX wieku : słownik biograficzny. Cz. 8, Warszawa: Wydawnictwo DiG 2007, s. 174-176. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Trzecieski Zbigniew [w:] Ziemianie polscy XX wieku : słownik biograficzny. Cz. 8, Warszawa: Wydawnictwo DiG 2007, s. 172-174. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Marcyporęba [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2006, s. 123-125. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Marcinowice [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2006, s. 116-122. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Marcinkowice par. Chomranice [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2006, s. 101-103. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dzieje miasta od lokacji do końca XVI wieku [w:] Brzesko. Dzieje miasta i regionu, Brzesko: Urząd Miejski 2006, s. 151-198. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Marcinkowice par. własna [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2006, s. 99-101. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Malinowice [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2006, s. 56-57. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Straszewski Henryk Norbert (1820-1889) [w:] Polski słownik biograficzny, Warszawa ; Kraków: IH PAN : FNP 2006, s. 243-244. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Marcinkowice par. Uniejów [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2006, s. 103-116. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Zamek, którego i gruzów już nie ma"? Zamek w Pruchniku. Lokalizacja i zmiany własnościowe do pocz. XVII wieku [w:] Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica III, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej 2004, s. 485-491. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Antoni hr. Potocki [w:] Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, Warszawa: Wydaw. DiG 2004, s. 100-105. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Łysokanie [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2003, s. 1070-1079. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Łętownia rzeka [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2003, s. 943-943. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Łękawa Nadolany [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2003, s. 911-918. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Łaszów [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2003, s. 849-853. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Łapszów [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2003, s. 839-848. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Łaniany [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2003, s. 809-809. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Łaszówka [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2003, s. 853-853. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Łęka par. Sławków [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2003, s. 891-893. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Łękawa Dalechowice [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2003, s. 896-901. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Łękawa [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2003, s. 894-896. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Łęka par. Mogilno [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2003, s. 893-894. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Łękawa Marcinkowice [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2003, s. 901-910. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Łękawa Nagórzany [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2003, s. 918-919. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Łęki par. Tropie [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2003, s. 926-931. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Łęki par. Szczepanów [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2003, s. 924-926. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Łęki par. Bielany [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2003, s. 922-924. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Łęki par. Trzemeśnia [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2003, s. 931-932. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Łętkowice [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2003, s. 934-943. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Łętownia rzeka [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2003, s. 943-944. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Łętkowice [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2003, s. 943-943. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Łęki par. Kobylany [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2003, s. 921-922. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Łętownia [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2003, s. 944-946. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Łężyny [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2003, s. 948-949. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Stanisław z Jeżowa, h. Strzemię [w:] Polski słownik biograficzny, Warszawa ; Kraków: IH PAN : FNP - Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 2003, s. 37-38. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Stadnicki Andrzej h. Drużyna [w:] Polski słownik biograficzny, Warszawa ; Kraków: IH PAN : FNP - Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 2002, s. 370-372. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Stadnicki Stanisław h. Drużyna [w:] Polski słownik biograficzny, Warszawa ; Kraków: IH PAN : FNP - Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 2002, s. 420-421. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Trzecieski Jan Wojciech [w:] Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, Warszawa: Wydaw. DiG 2002.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kościół parafialny w Mołczanach i jego fundator [w:] Pasterz i twierdza. Księga jubileuszowa dedykowana księdzu biskupowi Janowi Olszańskiemu, ordynariuszowi diecezji w Kamieńcu Podolskim, Kraków ; Kamieniec Podolski: Wydaw. Bł. Jakuba Strzemię Archidiecezji Lwowskiej Ob. Łac. 2001, s. 357-365. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Szlachta [w:] Encyklopedia Krakowa, Warszawa ; Kraków: Wydaw. Naukowe PWN 2000, s. 955-956. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Lipniczka [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. PAN 2000, s. 659-661. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Lipinki [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. PAN 2000, s. 628-633. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Lipnica Górna [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. PAN 2000, s. 640-645. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Lipnica Dolna [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. PAN 2000, s. 640-640. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Lipnica Górna [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. PAN 2000, s. 645-645. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Lipnica Murowana [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. PAN 2000, s. 645-656. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Lipka staw [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. PAN 2000, s. 633-633. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Lipnica Dolna [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. PAN 2000, s. 637-640. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Lipnica potok [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. PAN 2000, s. 636-636. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Lipka karczma [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. PAN 2000, s. 633-634. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Liplas [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. PAN 2000, s. 634-636. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Lipnica rzeka [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. PAN 2000, s. 636-636. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Lipnica potok [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. PAN 2000, s. 636-636. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Lipnica Wielka [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. PAN 2000, s. 657-659. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Lipka [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. PAN 2000, s. 633-633. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Liciąż [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. PAN 2000, s. 621-621. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Liciąża [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. PAN 2000, s. 621-621. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Lipie [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. PAN 2000, s. 621-628. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Lipnica Murowana – tenuta [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. PAN 2000, s. 656-657. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Leśniówka [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. PAN 2000, s. 560-561. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Lichwin [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. PAN 2000, s. 617-621. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Eustachy Wolski [w:] Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, Warszawa: Wydawnictwo DiG 2000, s. 2-2. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Stanisław Sobniowski [w:] Polski słownik biograficzny, Warszawa ; Kraków: IH PAN : FNP - Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 2000, s. 537-540. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jemielnica [w:] Monasticon Cisterciense Poloniae, Poznań: Wydaw. Poznańskie 1999, s. 79-89. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kilka uwag o herbie Ogniwo i rodzie „Lubowlitów” [w:] Venerabiles, nobiles et honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej. Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Bieniakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestopięciolecie pracy naukowej, Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika 1997, s. 389-399. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ławszowici i Zaroszyce. Z zagadnień genealogiczności rodów rycerskich [w:] Homines et societas. Studia historyczne ofiarowane Antoniemu Gąsiorowskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, Poznań: Wydaw. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1997, s. 147-158. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Indeksy [w:] Ioannis Dlugossii Annales seu cronicae incliti regni Poloniae, Warszawa: Państwowe Wydawn. Naukowe 1997, s. 301-351. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tablice genealogiczne rodziny Trzecieskich [w:] Tułkowice, Kraków 1989.[więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Spór kapituły katedralnej przemyskiej ze szlachtą o dziesięcinę biskupią w 2 poł. XVI w. [w:] Roczniki Historyczne 2019, s. 227-249. [więcej informacji]
początkach kościoła i parafii w Tuligłowach. Przyczynek do historii struktur Kościoła łacińskiego w diecezji przemyskiej [w:] Roczniki Historyczne 2017, s. 229-252. [więcej informacji]
„Jeden Rewera stanie za dziesięciu Żyrosławów mitycznych” – kilka uwag o rodzinie Potockich na marginesie artykułu Marty Kupczewskiej [w:] Przegląd Historyczny, T. CV, z. 1 2014, s. 87-97. [więcej informacji]
„Więcej się o pokrewieństwie swojem przez skromność zakonną nie rozszerzając”. Rzecz o pochodzeniu Szymona Okolskiego [w:] Roczniki Historyczne, R. LXXIX 2013, s. 109-118. [więcej informacji]
Teofil Tytus Tomasz Trzecieski [w:] Wiek Nafty, R. 19, nr 3 2009, s. 39-45. [więcej informacji]
Założenie dworsko-parkowe w Słupi w powiecie limanowskim. Przykład destrukcji pierwotnego układu kompozycyjnego [w:] Teki Krakowskie, T. XVI 2009, s. 18-27. [więcej informacji]
Nieznane źródła z archiwów krakowskich do biografii Andrzeja Trzecieskiego Młodszego i jego związków z Krakowem [w:] Rocznik Krakowski, T. LXXI 2005, s. 14-14. [więcej informacji]
„Zamek, którego i gruzów już nie ma”? Zamek w Pruchniku lokalizacja i właściciele do XVII w. [w:] Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica, III 2004, s. 485-491. [więcej informacji]
Zmiany heraldyczne u szlachty polskiej w kontekście jej migracji na Podole [w:] Kamieniec Podolski. Studia z dziejów miasta i regionu, T. I 2000, s. 271-277. [więcej informacji]
Archiwum Olszańskie Potockich z Monasterzysk i Rymanowa [w:] Miscellanea Historico-Archivistica, T. VIII 1999, s. 177-180. [więcej informacji]
Rozpad dóbr dębickich Gryfów w XV i początkach XVI wieku [w:] Teki Krakowskie, T. V 1997, s. 187-200. [więcej informacji]
„Pan Andrzej Trzecieski stary umarł przecie” [w:] Odrodzenie i Reformacja w Polsce, T. XL 1996, s. 93-96. [więcej informacji]
Nie istniejący kościół pod wezwaniem św. Jakuba Starszego na Kazimierzu [w:] Rocznik Krakowski, T. LXI 1995, s. 11-25. [więcej informacji]
Przyczynek do biografii Andrzeja Trzecieskiego Starszego [w:] Odrodzenie i Reformacja w Polsce, T. XXXV 1990, s. 151-156. [więcej informacji]

Wygłoszone referaty:

- Materiały do badań genealogicznych w archiwach państwowych Ukrainy; [podczas konferencji:] 10-lecie Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-10-10

- Rózne oblicza kariery w czasach staropolskich; [podczas konferencji:] Jak osiągnąć sukces? Kariery w Europie na przestrzeni stuleci [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-10-08

- Drogi i bezdroża średniozamożnej szlachty do stanu magnackiego. Wewnątrzrodzinne uwarunkowania awansu; [podczas konferencji:] Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku [miejsce konferencji:] Augustów, 2015-09-10