Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

mgr lic. Łukasz Rzepka

Zatrudnienie:
Biuro Promocji –

Email: lukasz.rzepka@upjp2.edu.pl

Funkcje administracyjne:
- Biuro Promocji, Referent

Dyżur:
Biuro Promocji: poniedziałek - piątek: 12.00-14.00 --- Fundacja im. Św. Królowej Jadwigi: po wcześniejszym ustaleniu

Curriculum Vitae:

2020 – Forum Dialogu: 'Wspólne Dziedzictwo' - Polska/Izrael

2017 – Interdyscyplinarne studia podyplomowe "Relacje chrześcijańsko-żydowskie"

2016 – Licencjat kanoniczny w zakresie teologii fundamentalnej

2014 – Studia magisterskie z teologii spec. katechetyczno-pastoralna WT UPJPII

Działalność pozanaukowa:

2020 – Wiceprezes Zarządu Fundacji im. Św. Królowej Jadwigi dla UPJPII

2017 - 2019 – Sekretarz Zarządu Fundacji im. Świętej Królowej Jadwigi dla UPJPII

2014 - 2019 – Sekretarz Koła Naukowego Teologów UPJPII

2009 - 2011 – Przewodniczący Komisji Kultury i Promocji Samorządu Studentów UPJPII

Publikacje - monografie:

Wspomnienia. Ben Zion Wacholder, Ożarów-Kraków: Fundacja im. Św. Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Imago Dei - imago Christi. Na obraz Boży: Fundacja im. Św. Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ad extra - ad intra. Oblicza apologii, Kraków: Fundacja im. Św. Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bosko-ludzki performans, Kraków: Chapter One 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ortodoksja - Ortopraksja : między teoretycznym a praktycznym wymiarem teologii, Kraków: Fundacja im. Św. Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Irracjonalne miłosierdzie Imre Kertésza [w:] Wezwani do życia miłosierdziem. Wielowymiarowe spojrzenie na kwestię miłosierdzia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 2018, s. 205-220. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Chrystologia oddalonych. Performatywność Wcielonego Słowa [w:] Imago Dei - imago Christi. Na obraz Boży: Fundacja im. Św. Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 11-29. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Supersesjonizm w "Logice wiary" Johna Henry’ego Newmana [w:] Ad extra - ad intra. Oblicza apologii: Fundacja im. Św. Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2017, s. 37-58. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Miłosierny w obozie [w:] Apostołowie Bożego Miłosierdzia: Centrum Logos 2017, s. 78-88. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Raduj się Mario - "Pozdrowienie anielskie" odczytane na nowo [w:] Ortodoksja - Ortopraksja : między teoretycznym a praktycznym wymiarem teologii: Fundacja im. Św. Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2017, s. 57-78. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

„Wielka rzeź Armagedonu”. O czasach końca w publikacjach Towarzystwa Strażnica [w:] Annales Philologiae UMCS, sectio FF 2016, s. 173-185. [więcej informacji]
Pamiątka Świadków Jehowy. Widowiskowe uczestnictwo [w:] Periodyk Młodych Religioznawców Ex Nihilo 2016, s. 35-60. [więcej informacji]

Wygłoszone referaty:

- "Dlaczego ukrywasz Twoje oblicze?" (Ps 44,25) הֶסְתֵר פָּנִים i (bez)nadzieja jutra w doświadczeniu Szoa; [podczas konferencji:] IV Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa Teologów [miejsce konferencji:] EWST Wrocław, 2019-06-08

- "Stwórcze dzieła Jehowy" - protologie Towarzystwa Strażnica a ortodoksja; [podczas konferencji:] V Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa "Newmanalia - odkrywając ortodoksję" [miejsce konferencji:] UPJPII Kraków, 2019-06-04

- Classify The Various Forms of Replacement Theology; [podczas konferencji:] Doctoral Research Conference. Share & Inspire 2019. Confidence and Beauty in Communication [miejsce konferencji:] UPJPII Kraków, 2019-05-16

- Supersesjonizm praktyczny na przykładzie ożarowskiego sztetla; [podczas konferencji:] I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Tradycje i obyczaje w kulturach i religiach" [miejsce konferencji:] UPJPII Kraków, 2019-04-11

- Hipoteza post-supersesjonizmu w "O rozwoju doktryny chrześcijańskiej" Johna Henry'ego Newmana; [podczas konferencji:] III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Badania młodych naukowców inspirowanych chrześcijaństwem" [miejsce konferencji:] UPJPII Kraków, 2018-06-15

- Between Jerusalem and Rome: The New Jewish Statement on the Catholic-Jewish Relations; [podczas konferencji:] Doctoral Research Conference 2018. Share and Inspire [miejsce konferencji:] UPJPII Kraków, 2018-06-14

- Kultura życia "małego żydowskiego miasteczka, które było"; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Kultura żydowska - dawniej i dziś" [miejsce konferencji:] UAM Gniezno, 2018-06-08

- Chrystologia upadłych. Performatywność Wcielonego Słowa; [podczas konferencji:] IV Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa "Newmanalia - odkrywając ortodoksję" [miejsce konferencji:] UPJPII Kraków, 2018-06-05

- Biblia Gdańska, a z Ożarowa. Historia zapomnianego zboru; [podczas konferencji:] III Międzynarodowa Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa Teologów 2018 [miejsce konferencji:] ChAT Warszawa, 2018-06-01

- Wspomnienia Ben Ziona Wacholdera z Ożarowa; [podczas konferencji:] V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Lokalna społeczność Żydowska” [miejsce konferencji:] UWr Ostrów Wielopolski, 2017-11-16

- Teologia zastępstwa Jana Henryka Newmana; [podczas konferencji:] III Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Newmanalia – odkrywając ortodoksję” [miejsce konferencji:] UPJPII Kraków, 2017-06-01

- Obozowa ofiara całopalna. O miłości, której nie straszna śmierć; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa w ramach „VII Dnia Studenta Wydziału Teologicznego” [miejsce konferencji:] UAM Poznań, 2017-05-23

- Quem queritis? Performatywny charakter Visitatio Sepulchri; [podczas konferencji:] Konferencja Naukowa „Biblia w dramacie polskim” [miejsce konferencji:] UG Gdańsk, 2017-05-17

- Usprawiedliwienie w nauczaniu Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka; [podczas konferencji:] II Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa Teologów [miejsce konferencji:] EWST Wrocław, 2017-05-12

- O (nie)udolności żydowskich i chrześcijańskich teodycei po Auschwitz; [podczas konferencji:] VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Religia a zło” [miejsce konferencji:] UAM Poznań, 2017-04-08

- „Pozdrowienie anielskie” odczytane na nowo; [podczas konferencji:] II Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Newmanalia – odkrywając ortodoksję” [miejsce konferencji:] UPJPII Kraków, 2016-06-17

- Irracjonalne miłosierdzie Imre Kertésza; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa w ramach „VI Dnia Studenta Wydziału Teologicznego [miejsce konferencji:] UAM Poznań, 2016-04-27

- Spotkanie monoteizmów - kobieca przestrzeń porozumienia; [podczas konferencji:] VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Religia a procesy społeczne” [miejsce konferencji:] UAM Poznań, 2016-04-22

- „Wielka rzeź Armagedonu”. O czasach końca w publikacjach Towarzystwa Strażnica; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Światy post-apo” [miejsce konferencji:] UMCS Lublin, 2016-04-14

- Wokół Marjam. Dialog życia w perspektywie chrześcijańsko-muzułmańskiej; [podczas konferencji:] I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Badania młodych naukowców inspirowanych chrześcijaństwem” [miejsce konferencji:] UPJPII Kraków, 2016-02-26

- Średniowieczne (z)działane: dla Boga i człowieka; [podczas konferencji:] I Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Newmanalia – odkrywając ortodoksję” [miejsce konferencji:] UPJPII Kraków, 2015-06-08

- Pamiątka Świadków Jehowy – emblematyczny performans; [podczas konferencji:] III Ogólnopolska Konferencja Doktorów i Doktorantów „Celebracja sacrum w religiach niechrześcijańskich” [miejsce konferencji:] UKSW Warszawa, 2015-05-29

- Wieczny performatyw (w) czas(ie) performujący. O Logosie – czasie i przestrzeni; [podczas konferencji:] VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Religia w czasie i przestrzeni” [miejsce konferencji:] UAM Poznań, 2015-04-17