Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

brak danych

Zatrudnienie:


Email: brak

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2018/19):

- Szkolenie biblioteczne (kierunek: Ochrona dóbr kultury; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy)

- Szkolenie biblioteczne (kierunek: Historia sztuki; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy)

- Praca magisterska (kierunek: Historia sztuki; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni)

- Egzamin z historii sztuki powszechnej i polskiej (kierunek: Historia sztuki; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy)

- Język łaciński_ł_1_4_zo_30_ 2_od_17_18; [w ramach:] Język łaciński (kierunek: Ochrona dóbr kultury; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Język łaciński_ł_1_4_zo_30_ 2_od_17_18; [w ramach:] Język łaciński (kierunek: Historia sztuki; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Praktyki duszpastersko-liturgiczne (kierunek: teologia kapłańska; tryb: stacjonarne; rok: VI; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Praktyki katechetyczne (kierunek: teologia kapłańska; tryb: stacjonarne; rok: VI; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Praca magisterska (kierunek: teologia katechetyczno-pastoralna; tryb: stacjonarne; rok: V; semestr: letni)

- Szkolenie biblioteczne (kierunek: teologia katechetyczno-pastoralna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy)

- Wykład monograficzny; [w ramach:] Przedmiot fakultatywny (wykład, ćwiczenia) (kierunek: teologia katechetyczno-pastoralna; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Wykład monograficzny; [w ramach:] Przedmiot fakultatywny (wykład, ćwiczenia) (kierunek: teologia katechetyczno-pastoralna; tryb: stacjonarne; rok: IV; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Wykład monograficzny; [w ramach:] Przedmiot fakultatywny (wykład, ćwiczenia) (kierunek: teologia katechetyczno-pastoralna; tryb: stacjonarne; rok: IV; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Praktyki katechetyczne (kierunek: teologia katechetyczno-pastoralna; tryb: stacjonarne; rok: IV; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Praktyki katechetyczne (kierunek: teologia katechetyczno-pastoralna; tryb: stacjonarne; rok: IV; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Praktyki katechetyczne (kierunek: teologia katechetyczno-pastoralna; tryb: stacjonarne; rok: V; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Praktyki katechetyczne (kierunek: teologia katechetyczno-pastoralna; tryb: stacjonarne; rok: V; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Szkolenie uniwersyteckie (kierunek: teologia katechetyczno-pastoralna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy)

- Szkolenie biblioteczne (kierunek: teologia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy)

- Szkolenie uniwersyteckie (kierunek: teologia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy)

- Kraków - miasto turystyki religijnej (warsztaty); [w ramach:] Przedmiot fakultatywny praktyczny I (kierunek: Turystyka religijna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: warsztaty)

- Praktyki (kierunek: Turystyka religijna; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Praktyki (kierunek: Turystyka religijna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Praktyki (kierunek: Turystyka religijna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Ochrona własności intelektualnej (kierunek: Turystyka religijna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Zajęcia terenowe (kierunek: Turystyka religijna; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: warsztaty)

- Praca licencjacka (kierunek: Turystyka religijna; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni)

- Antropologia podróży i turystyki; [w ramach:] Przedmiot fakultatywny praktyczny VII (kierunek: Turystyka religijna; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Szkolenie biblioteczne (kierunek: Turystyka religijna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy)

- Szkolenie uniwersyteckie (kierunek: Turystyka religijna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy)

- Liturgika (kierunek: Turystyka religijna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: warsztaty)

- Liturgika (kierunek: Turystyka religijna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Geografia pielgrzymowania i turystyki (kierunek: Turystyka religijna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Duchowość sanktuariów; [w ramach:] Przedmiot fakultatywny teoretyczny III (kierunek: Turystyka religijna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: warsztaty)

- Okolice Krakowa - miejsca turystyki religijnej; [w ramach:] Przedmiot fakultatywny teoretyczny III (kierunek: Turystyka religijna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Patrologia; [w ramach:] Przedmiot fakultatywny teoretyczny III (kierunek: Turystyka religijna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Archeologia krajów śródziemnomorskich; [w ramach:] Przedmiot fakultatywny teoretyczny III (kierunek: Turystyka religijna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Okolice Krakowa - miejsca turystyki religijnej; [w ramach:] Przedmiot fakultatywny teoretyczny IV (kierunek: Turystyka religijna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Patrologia; [w ramach:] Przedmiot fakultatywny teoretyczny IV (kierunek: Turystyka religijna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Archeologia krajów śródziemnomorskich; [w ramach:] Przedmiot fakultatywny teoretyczny IV (kierunek: Turystyka religijna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Okolice Krakowa - miejsca turystyki religijnej; [w ramach:] Przedmiot fakultatywny teoretyczny V (kierunek: Turystyka religijna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Patrologia; [w ramach:] Przedmiot fakultatywny teoretyczny V (kierunek: Turystyka religijna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Archeologia krajów śródziemnomorskich; [w ramach:] Przedmiot fakultatywny teoretyczny V (kierunek: Turystyka religijna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Język łaciński (kierunek: Turystyka religijna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Stary Testament (kierunek: Turystyka religijna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Kompetencje w turystyce (kierunek: Turystyka religijna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: warsztaty)

- Informacja turystyczna (kierunek: Turystyka religijna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: warsztaty)

- Etyka (kierunek: Turystyka religijna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Transport w turystyce - systemy rezerwacyjne; [w ramach:] Przedmiot fakultatywny praktyczny IV (kierunek: Turystyka religijna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: warsztaty)

- Okolice Krakowa - miejsca turystyki religijnej; [w ramach:] Przedmiot fakultatywny praktyczny IV (kierunek: Turystyka religijna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: warsztaty)

- Turystyka zdrowotna; [w ramach:] Przedmiot fakultatywny praktyczny IV (kierunek: Turystyka religijna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Atrakcje turystyczne krajów śródziemnomorskich; [w ramach:] Przedmiot fakultatywny praktyczny IV (kierunek: Turystyka religijna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Okolice Krakowa - miejsca turystyki religijnej; [w ramach:] Przedmiot fakultatywny praktyczny V (kierunek: Turystyka religijna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: warsztaty)

- Transport w turystyce - systemy rezerwacyjne; [w ramach:] Przedmiot fakultatywny praktyczny V (kierunek: Turystyka religijna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: warsztaty)

- Atrakcje turystyczne krajów śródziemnomorskich; [w ramach:] Przedmiot fakultatywny praktyczny III (kierunek: Turystyka religijna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Turystyka zdrowotna; [w ramach:] Przedmiot fakultatywny praktyczny III (kierunek: Turystyka religijna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Eklezjologia i ekumenizm (kierunek: Turystyka religijna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Szlaki religijne i kulturowe (kierunek: Turystyka religijna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: warsztaty)

- Nowy Testament (kierunek: Turystyka religijna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Przewodniki turystyczne (kierunek: Turystyka religijna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: warsztaty)

- Etyka zawodowa (kierunek: Turystyka religijna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: warsztaty)

- Szkolenie biblioteczne (kierunek: teologia kapłańska; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy)

- Seminarium naukowe (kierunek: praca socjalna z osobą chorującą psychicznie; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Warsztaty (Psychicznie chorujący) (kierunek: praca socjalna z osobą chorującą psychicznie; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Warsztaty (Osoba starsza) (kierunek: praca socjalna z osobą starszą; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Seminarium naukowe (kierunek: praca socjalna z osobą starszą; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Warsztaty (Osoba starsza) (kierunek: praca socjalna z osobą starszą; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Podmioty władzy publicznej (kierunek: praca socjalna na rzecz animacji społeczności lokalnych (II st.); tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Podmioty władzy publicznej (kierunek: praca socjalna na rzecz animacji społeczności lokalnych (II st.); tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Praktyki (kierunek: praca socjalna na rzecz animacji społeczności lokalnych (II st.); tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Partnerstwo w rozwoju lokalnym (kierunek: praca socjalna na rzecz animacji społeczności lokalnych (II st.); tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Partnerstwo w rozwoju lokalnym (kierunek: praca socjalna na rzecz animacji społeczności lokalnych (II st.); tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Praktyki (kierunek: praca socjalna na rzecz animacji społeczności lokalnych (II st.); tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Podmioty władzy publicznej (kierunek: praca socjalna na rzecz animacji społeczności lokalnych (II st.); tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Praktyki (kierunek: praca socjalna na rzecz animacji społeczności lokalnych (II st.); tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Partnerstwo w rozwoju lokalnym (kierunek: praca socjalna na rzecz animacji społeczności lokalnych (II st.); tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Partnerstwo w rozwoju lokalnym (kierunek: praca socjalna na rzecz animacji społeczności lokalnych (II st.); tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Praktyki (kierunek: praca socjalna na rzecz animacji społeczności lokalnych (II st.); tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Wykład fakultatywny (kierunek: praca socjalna na rzecz animacji społeczności lokalnych (II st.); tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Projekt socjalny (kierunek: praca socjalna na rzecz animacji społeczności lokalnych (II st.); tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Projekt socjalny (kierunek: praca socjalna na rzecz animacji społeczności lokalnych (II st.); tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Warsztaty (kierunek: praca socjalna na rzecz animacji społeczności lokalnych (II st.); tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Wykład fakultatywny (kierunek: praca socjalna na rzecz animacji społeczności lokalnych (II st.); tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Warsztaty (kierunek: praca socjalna na rzecz animacji społeczności lokalnych (II st.); tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Projekt socjalny (kierunek: praca socjalna na rzecz animacji społeczności lokalnych (II st.); tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Projekt socjalny (kierunek: praca socjalna na rzecz animacji społeczności lokalnych (II st.); tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Seminarium dyplomowe (kierunek: Podyplomowe Studia z Filozofii i Etyki; tryb: podyplomowe; rok: II; semestr: zimowy)

- Szkolenie biblioteczne (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy)

- Szkolenie biblioteczne (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy)

- Szkolenie BHP (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy)

- Edukacja seksualna z naturalnymi metodami planowania rodziny (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Edukacja seksualna z naturalnymi metodami planowania rodziny (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Elementy psychologii sądowej i penitencjarnej (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Elementy psychologii sądowej i penitencjarnej (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Poradnictwo rodzinne (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Praktyki (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Seminarium naukowe (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Seminarium naukowe (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Seminarium naukowe (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Warsztaty fakultatywne (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: warsztaty)

- Wykład fakultatywny - Translatorium (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Wykład fakultatywny - Translatorium (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Statystyka społeczna z demografią (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Statystyka społeczna z demografią (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Zdrowie publiczne (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Zdrowie publiczne (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Pedagogika dorosłych (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Pedagogika dorosłych (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Warsztaty fakultatywne (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: warsztaty)

- Warsztaty fakultatywne (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: warsztaty)

- Wykład fakultatywny (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Wykład fakultatywny (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Wykład fakultatywny (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Interwencja kryzysowa (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Interwencja kryzysowa (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Mediacje rodzinne (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Projekt profilaktyczny (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Projekt profilaktyczny (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: warsztaty)

- Pomoc społeczna (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Pomoc społeczna (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: warsztaty)

- Polityka rodzinna w Polsce i UE (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Polityka rodzinna w Polsce i UE (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: warsztaty)

- Profilaktyka społeczna (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Profilaktyka społeczna (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Współpraca z instytucjami pozarządowymi (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: warsztaty)

- Praca socjalna z rodziną wieloproblemową (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Praca socjalna z rodziną wieloproblemową (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: warsztaty)

- Człowiek stary w rodzinie (kierunek: niepełnosprawność w rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Człowiek stary w rodzinie (kierunek: niepełnosprawność w rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Instytucje wsparcia społecznego (kierunek: niepełnosprawność w rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Instytucje wsparcia społecznego (kierunek: niepełnosprawność w rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Niepełnosprawni motorycznie, sensorycznie i intelektualnie (kierunek: niepełnosprawność w rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Niepełnosprawni motorycznie, sensorycznie i intelektualnie (kierunek: niepełnosprawność w rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Podstawy rehabilitacji (kierunek: niepełnosprawność w rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Podstawy rehabilitacji (kierunek: niepełnosprawność w rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Poradnictwo zawodowe (kierunek: niepełnosprawność w rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Poradnictwo zawodowe (kierunek: niepełnosprawność w rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Projekt specjalistyczny (kierunek: niepełnosprawność w rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Projekt specjalistyczny (kierunek: niepełnosprawność w rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: warsztaty)

- Rehabilitacja zawodowa osoby niepełnosprawnej (kierunek: niepełnosprawność w rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Rehabilitacja zawodowa osoby niepełnosprawnej (kierunek: niepełnosprawność w rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: warsztaty)

- Rodzina z psychicznie chorym (kierunek: niepełnosprawność w rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Rodzina z psychicznie chorym (kierunek: niepełnosprawność w rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Seminarium naukowe (kierunek: niepełnosprawność w rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Seminarium naukowe (kierunek: niepełnosprawność w rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Wybrane elementy resocjalizacji (kierunek: niepełnosprawność w rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Wybrane elementy resocjalizacji (kierunek: niepełnosprawność w rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: warsztaty)

- Przedmiot fakultatywny (kierunek: niepełnosprawność w rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Przedmiot fakultatywny (kierunek: niepełnosprawność w rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Przedmiot fakultatywny (kierunek: niepełnosprawność w rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Przedmiot fakultatywny (kierunek: niepełnosprawność w rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Zdrowie i bezpieczeństwo dziecka (kierunek: niepełnosprawność w rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Zdrowie i bezpieczeństwo dziecka (kierunek: niepełnosprawność w rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Projekt specjalistyczny (kierunek: niepełnosprawność w rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Projekt specjalistyczny (kierunek: niepełnosprawność w rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: warsztaty)

- Niepełnosprawni motorycznie, sensorycznie i intelektualnie (kierunek: niepełnosprawność w rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Niepełnosprawni motorycznie, sensorycznie i intelektualnie (kierunek: niepełnosprawność w rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Przedmiot fakultatywny (kierunek: niepełnosprawność w rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Zdrowie i bezpieczeństwo dziecka (kierunek: niepełnosprawność w rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Zdrowie i bezpieczeństwo dziecka (kierunek: niepełnosprawność w rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Podstawy interwencji kryzysowej (kierunek: niepełnosprawność w rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Podstawy interwencji kryzysowej (kierunek: niepełnosprawność w rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Człowiek stary w rodzinie (kierunek: niepełnosprawność w rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Człowiek stary w rodzinie (kierunek: niepełnosprawność w rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Projekt specjalistyczny (kierunek: niepełnosprawność w rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Projekt specjalistyczny (kierunek: niepełnosprawność w rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: warsztaty)

- Przedmiot fakultatywny (kierunek: niepełnosprawność w rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Podstawy rehabilitacji (kierunek: niepełnosprawność w rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Podstawy rehabilitacji (kierunek: niepełnosprawność w rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Poradnictwo zawodowe (kierunek: niepełnosprawność w rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Poradnictwo zawodowe (kierunek: niepełnosprawność w rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Projekt specjalistyczny (kierunek: niepełnosprawność w rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Projekt specjalistyczny (kierunek: niepełnosprawność w rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: warsztaty)

- Przedmiot fakultatywny (kierunek: niepełnosprawność w rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Seminarium naukowe (kierunek: niepełnosprawność w rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Instytucje wsarcie społecznego (kierunek: niepełnosprawność w rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Instytucje wsarcie społecznego (kierunek: niepełnosprawność w rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Rehabilitacja zawodowa osoby niepełnosprawnej (kierunek: niepełnosprawność w rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Rehabilitacja zawodowa osoby niepełnosprawnej (kierunek: niepełnosprawność w rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: warsztaty)

- Rodzina z psychicznie chorym (kierunek: niepełnosprawność w rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Rodzina z psychicznie chorym (kierunek: niepełnosprawność w rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Przedmiot fakultatywny (kierunek: niepełnosprawność w rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Seminarium naukowe (kierunek: niepełnosprawność w rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Wybrane elementy resocjalizacji (kierunek: niepełnosprawność w rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Wybrane elementy resocjalizacji (kierunek: niepełnosprawność w rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: warsztaty)

- Podstawy interwencji kryzysowej (kierunek: niepełnosprawność w rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Podstawy interwencji kryzysowej (kierunek: niepełnosprawność w rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Wybrane zagadnienia z ergoterapii (kierunek: terapia zajęciowa; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Wybrane zagadnienia z ergoterapii (kierunek: terapia zajęciowa; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Biblioterapia (kierunek: terapia zajęciowa; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Biblioterapia (kierunek: terapia zajęciowa; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Projekt terapeutyczny (kierunek: terapia zajęciowa; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Projekt terapeutyczny (kierunek: terapia zajęciowa; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: warsztaty)

- Przedmiot fakultatywny (kierunek: terapia zajęciowa; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Seminarium naukowe (kierunek: terapia zajęciowa; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Przedmiot fakultatywny (kierunek: terapia zajęciowa; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Seminarium naukowe (kierunek: terapia zajęciowa; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Wybrane elementy resocjalizacji (kierunek: terapia zajęciowa; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Wybrane elementy resocjalizacji (kierunek: terapia zajęciowa; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: warsztaty)

- Wybrane zagadnienia z ergoterapii (kierunek: terapia zajęciowa; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Wybrane zagadnienia z ergoterapii (kierunek: terapia zajęciowa; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Terapia z osobami niedostosowanymi społecznie (kierunek: terapia zajęciowa; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Terapia z osobami niedostosowanymi społecznie (kierunek: terapia zajęciowa; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Praca licencjacka (kierunek: Filozofia; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni)

- Szkolenie biblioteczne (kierunek: Filozofia; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy)

- Szkolenie biblioteczne/Library course (kierunek: Filozofia; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy)

- Praca magisterska (kierunek: coaching; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni)

- Praca magisterska (kierunek: etyka stosowana; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni)

- Etyka biznesu i CSR (kierunek: etyka stosowana; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Etyka biznesu i CSR (kierunek: etyka stosowana; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Dydaktyka szczegółowa i metoda nauczania etyki (kierunek: etyka stosowana; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Dydaktyka szczegółowa i metoda nauczania etyki (kierunek: etyka stosowana; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Rosyjska myśl religijna (kierunek: filozofia a chrześcijaństwo; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Rosyjska myśl religijna (kierunek: filozofia a chrześcijaństwo; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Filozofia chrześcijańska w średniowieczu (kierunek: filozofia a chrześcijaństwo; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Filozofia chrześcijańska w średniowieczu (kierunek: filozofia a chrześcijaństwo; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Praca magisterska (kierunek: filozofia a chrześcijaństwo; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni)

- Praca magisterska (kierunek: filozofia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni)

- Filozofia nauki; [w ramach:] Przedmiot uzupełniający I (kierunek: filozofia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Praca magisterska (kierunek: filozoficzne podstawy nauk kognitywnych; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni)

- Filozofia nauki (kierunek: filozofia w nauce; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Lingwistyka kognitywna (kierunek: filozoficzne podstawy nauk kognitywnych; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Dydaktyka szczegółowa i metoda nauczania etyki; [w ramach:] Przedmiot uzupełniający III (kierunek: filozofia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Dydaktyka szczegółowa i metoda nauczania etyki; [w ramach:] Przedmiot uzupełniający III (kierunek: filozofia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Psychologia poznawcza; [w ramach:] Przedmiot uzupełniający III (kierunek: filozofia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Psychologia poznawcza; [w ramach:] Przedmiot uzupełniający III (kierunek: filozofia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Filozofia chrześcijańska w średniowieczu; [w ramach:] Przedmiot uzupełniający III (kierunek: filozofia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Filozofia chrześcijańska w średniowieczu; [w ramach:] Przedmiot uzupełniający III (kierunek: filozofia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Etyka biznesu i CSR; [w ramach:] Przedmiot uzupełniający IV (kierunek: filozofia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Etyka biznesu i CSR; [w ramach:] Przedmiot uzupełniający IV (kierunek: filozofia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Lingwistyka kognitywna i neurobiologia mózgu; [w ramach:] Przedmiot uzupełniający IV (kierunek: filozofia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Lingwistyka kognitywna i neurobiologia mózgu; [w ramach:] Przedmiot uzupełniający IV (kierunek: filozofia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Rosyjska myśl religijna; [w ramach:] Przedmiot uzupełniający IV (kierunek: filozofia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Rosyjska myśl religijna; [w ramach:] Przedmiot uzupełniający IV (kierunek: filozofia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Filozofia społeczna; [w ramach:] Przedmiot uzupełniający II (kierunek: filozofia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Filozofia społeczna; [w ramach:] Przedmiot uzupełniający II (kierunek: filozofia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Praktyki (kierunek: Podyplomowe Studia z Filozofii i Etyki; tryb: podyplomowe; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Filozofia przyrody (kierunek: Podyplomowe Studia z Filozofii i Etyki; tryb: podyplomowe; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Seminarium dyplomowe (kierunek: Podyplomowe Studia Filozofia w Biznesie; tryb: podyplomowe; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Konwersatorium filozoficzne (kierunek: filozofia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Konwersatorium filozoficzne (kierunek: filozofia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Konwersatorium filozoficzne (kierunek: filozofia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Konwersatorium filozoficzne (kierunek: filozofia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Konwersatorium filozoficzne (kierunek: filozofia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Konwersatorium filozoficzne (kierunek: filozofia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Wychowanie fizyczne (kierunek: Muzyka kościelna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Wychowanie fizyczne (kierunek: Muzyka kościelna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Język łaciński (kierunek: Muzyka kościelna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Język łaciński (kierunek: Muzyka kościelna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Język łaciński (kierunek: Muzyka kościelna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Język łaciński (kierunek: Muzyka kościelna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Literatura muzyczna I (kierunek: moduł II; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Komputerowe kształcenie słuchu (kierunek: moduł II; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Literatura muzyczna I (kierunek: moduł II; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Komputerowe kształcenie słuchu (kierunek: moduł II; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Literatura muzyczna II (kierunek: moduł II; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Analiza dzieła muzycznego (kierunek: moduł II; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Analiza dzieła muzycznego (kierunek: moduł II; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Literatura muzyczna II (kierunek: moduł II; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Praktyka (dwudziestodniowa) w kurii diecezjalnej (lub metropolitalnej) (kierunek: Prawo kanoniczne; tryb: stacjonarne; rok: V; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Praktyka (miesięczna: czterotygodniowa) w sądzie pierwszej instancji (kierunek: Prawo kanoniczne; tryb: stacjonarne; rok: V; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Praktyka (miesięczna) w sądzie apelacyjnym (kierunek: Prawo kanoniczne; tryb: stacjonarne; rok: V; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Teologia moralna (III) (kierunek: Prawo kanoniczne; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Teologia moralna (IV) (kierunek: Prawo kanoniczne; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Metodyka pracy naukowej (kierunek: Prawo kanoniczne; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Metafizyka (kierunek: Prawo kanoniczne; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Filozofia moralna (kierunek: Prawo kanoniczne; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Teologia fundamentalna - Eklezjologia (kierunek: Prawo kanoniczne; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Teologia fundamentalna - Eklezjologia: ćwiczenia (kierunek: Prawo kanoniczne; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Logika (kierunek: Prawo kanoniczne; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Logika: cwiczenia (kierunek: Prawo kanoniczne; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Filozofia człowieka (kierunek: Prawo kanoniczne; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Chrystologia (kierunek: Prawo kanoniczne; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Wychowanie fizyczne (kierunek: Muzyka kościelna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Wychowanie fizyczne (kierunek: Muzyka kościelna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Szkolenie biblioteczne/Library course (kierunek: Filozofia; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy)

- Wychowanie fizyczne/Physical education (kierunek: Filozofia; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Ochrona własności intelektualnej/Intellectual property (kierunek: Filozofia; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Szkolenie z BHP/Health and security course (kierunek: Filozofia; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy)

- Physical education (kierunek: Philosophy in English; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Przedmiot specjalnościowy V: Warsztaty animacji medialnej (kierunek: edukacja medialna/media relations; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Przedmiot specjalnościowy VI: Dziennikarstwo muzyczne (kierunek: edukacja medialna/media relations; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Przedmiot specjalnościowy IV.B: Dziennikarstwo kulturalne (kierunek: edukacja medialna/media relations; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Przedmiot specjalnościowy VI: Medialne zarządzanie konfliktem (kierunek: edukacja medialna/media relations; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Przedmiot specjalnościowy IV: Copywriting (kierunek: edukacja medialna/media relations; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Przedmiot specjalnościowy V: Misyjny projekt medialny (kierunek: edukacja medialna/media relations; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Przedmiot specjalnościowy III: Odbiorca mediów i agendy medialnej (kierunek: edukacja medialna/media relations; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Zarządzanie mediami (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Zarządzanie mediami (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Dyscyplina dodatkowa (filozofia lub historia Kościoła) (kierunek: Studia doktoranckie z teologii (licencjacko-doktoranckie); tryb: stacjonarne; rok: IV; semestr: zimowy)

- Dyscyplina podstawowa (egzamin doktorski) (kierunek: Studia doktoranckie z teologii (licencjacko-doktoranckie); tryb: stacjonarne; rok: IV; semestr: letni)

- Przedmiot specjalnościowy V: Warsztaty publicystyki (kierunek: dziennikarstwo 2.0; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Przedmiot specjalnościowy VI: Video Journalist I (kierunek: dziennikarstwo 2.0; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Przedmiot specjalnościowy VII: Warsztaty dziennikarstwa Web 2.0 (kierunek: dziennikarstwo 2.0; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Przedmiot specjalnościowy VII: Recepcja prasy lifestyle (kierunek: edukacja medialna/media relations; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Przedmiot specjalnościowy V: Web design i e-content (kierunek: technologia komunikowania i grafika medialna; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Przedmiot specjalnościowy VI: Inżynieria rzeczywistości wirtualnej – technologie multimedialne (kierunek: technologia komunikowania i grafika medialna; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Przedmiot specjalnościowy VII: Laboratorium grafiki interaktywnej i animacji (kierunek: technologia komunikowania i grafika medialna; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Przedmiot specjalnościowy IV: Creative writing (kierunek: dziennikarstwo 2.0; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Przedmiot specjalnościowy V: Portal informacyjny i publicystyczny (kierunek: dziennikarstwo 2.0; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Przedmiot specjalnościowy VI: Radio internetowe (kierunek: dziennikarstwo 2.0; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Przedmiot specjalnościowy VII: Telewizja internetowa (kierunek: dziennikarstwo 2.0; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Przedmiot specjalnościowy III: Odbiorca mediów i agendy medialnej (kierunek: edukacja medialna/media relations; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Przedmiot specjalnościowy VII.A: Kontakty z mediami (kierunek: edukacja medialna/media relations; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Przedmiot specjalnościowy VII.B: Bezpieczeństwo w Sieci (kierunek: edukacja medialna/media relations; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Lektorium (kierunek: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy)

- Lektorium (kierunek: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni)

- Lektorium (kierunek: Turystyka historyczna; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy)

- Lektorium (kierunek: Turystyka historyczna; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni)

- Lektorium (kierunek: Historia - specjalności: doktryny polityczne i prawne, Europa Wschodnia, genealogia, historia Kościoła; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy)

- Lektorium (kierunek: Historia - specjalności: doktryny polityczne i prawne, Europa Wschodnia, genealogia, historia Kościoła; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni)

- Lektorium (kierunek: Historia - specjalności: doktryny polityczne i prawne, Europa Wschodnia, genealogia, historia Kościoła; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy)

- Lektorium (kierunek: Historia - specjalności: doktryny polityczne i prawne, Europa Wschodnia, genealogia, historia Kościoła; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni)

- Lektorium (kierunek: Historia - specjalności: doktryny polityczne i prawne, Europa Wschodnia, genealogia, historia Kościoła; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy)

- Lektorium (kierunek: Historia - specjalności: doktryny polityczne i prawne, Europa Wschodnia, genealogia, historia Kościoła; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni)

- Lektorium (kierunek: Historia - specjalności: doktryny polityczne i prawne, Europa Wschodnia, genealogia, historia Kościoła; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy)

- Lektorium (kierunek: Historia - specjalności: doktryny polityczne i prawne, Europa Wschodnia, genealogia, historia Kościoła; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy)

- Lektorium (kierunek: Historia - specjalności: doktryny polityczne i prawne, Europa Wschodnia, genealogia, historia Kościoła; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni)

- Lektorium (kierunek: Historia - specjalności: doktryny polityczne i prawne, Europa Wschodnia, genealogia, historia Kościoła; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni)

- Praca magisterska (kierunek: Historia - specjalności: doktryny polityczne i prawne, Europa Wschodnia, genealogia, historia Kościoła; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni)

- Praca magisterska (kierunek: Historia - specjalności: doktryny polityczne i prawne, Europa Wschodnia, genealogia, historia Kościoła; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni)

- Praca magisterska (kierunek: Historia - specjalności: doktryny polityczne i prawne, Europa Wschodnia, genealogia, historia Kościoła; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy)

- Praca magisterska (kierunek: Historia - specjalności: doktryny polityczne i prawne, Europa Wschodnia, genealogia, historia Kościoła; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy)

- Geopolityka (kierunek: doktryny polityczne i prawne; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: konwersatorium)

- Historia świata po 1989 r. - pozaeuropejskie potęgi na arenie międzynarodowej (kierunek: doktryny polityczne i prawne; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: konwersatorium)

- Bezpieczeństwo narodowe (kierunek: doktryny polityczne i prawne; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: konwersatorium)

- Bezpieczeństwo energetyczne (kierunek: doktryny polityczne i prawne; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: konwersatorium)

- Międzynarodowe stosunki gospodarcze (kierunek: doktryny polityczne i prawne; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: konwersatorium)

- Historia świata po 1989 r. - pozaeuropejskie potęgi na arenie międzynarodowej (kierunek: doktryny polityczne i prawne; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: konwersatorium)

- Bezpieczeństwo narodowe (kierunek: doktryny polityczne i prawne; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: konwersatorium)

- Zarządzanie projektami (kierunek: doktryny polityczne i prawne; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: konwersatorium)

- Polityka budżetowa (kierunek: doktryny polityczne i prawne; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: konwersatorium)

- Język rosyjski (kierunek: Europa Wschodnia; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Język rosyjski (kierunek: Europa Wschodnia; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Translatorium z j. rosyjskiego (kierunek: Europa Wschodnia; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Translatorium z j. rosyjskiego (kierunek: Europa Wschodnia; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Historia filozofii współczesnej (kierunek: historia Kościoła; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Stosunki wyznaniowe i etniczne w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w. (kierunek: historia Kościoła; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Dzieje kultury (kierunek: historia Kościoła; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Panorama religijna Europy Wschodniej (kierunek: historia Kościoła; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Współczesne procesy kulturowe (kierunek: historia Kościoła; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Stosunki wyznaniowe i etniczne w Europie w XIX i XX w. (kierunek: historia Kościoła; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Dzieje kultury (kierunek: historia Kościoła; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Współczesne procesy kulturowe (kierunek: historia Kościoła; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Panorama religijna Europy Wschodniej (kierunek: historia Kościoła; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Turystyka i infrastruktura lotnicza (kierunek: turystyka historyczna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: konwersatorium)

- Praktyki turystyczne (kierunek: turystyka historyczna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Praktyki turystyczne (kierunek: turystyka historyczna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Filozofia społeczna (kierunek: coaching i doradztwo filozoficzne; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Filozofia społeczna (kierunek: coaching i doradztwo filozoficzne; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Translatorium filozoficzne (kierunek: coaching i doradztwo filozoficzne; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Budowanie praktyki coachingowej I (kierunek: coaching; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Coaching narzędzia I (kierunek: coaching; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Coaching narzędzia I (kierunek: coaching; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Rodzaje coachingu (kierunek: coaching; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Rodzaje coachingu (kierunek: coaching; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Etyka coacha II (kierunek: coaching; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Filozoficzne źródła coachingu (kierunek: coaching; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Translatorium filozoficzne II; [w ramach:] Translatorium filozoficzne II (kierunek: filozofia w nauce; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Konwersatorium filozoficzne I (kierunek: filozoficzne podstawy nauk kognitywnych; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Lingwistyka kognitywna (kierunek: filozoficzne podstawy nauk kognitywnych; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Psychologia poznawcza (kierunek: filozoficzne podstawy nauk kognitywnych; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Psychologia poznawcza (kierunek: filozoficzne podstawy nauk kognitywnych; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Konwersatorium filozoficzne II (kierunek: filozoficzne podstawy nauk kognitywnych; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Filozofia Ojców Kościoła; [w ramach:] Przedmiot uzupełniający II (kierunek: filozofia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Konwersatorium filozoficzne (kierunek: filozofia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Konwersatorium filozoficzne I (kierunek: etyka stosowana; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Konwersatorium filozoficzne II (kierunek: etyka stosowana; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Filozofia Ojców Kościoła (kierunek: filozofia a chrześcijaństwo; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Konwersatorium filozoficzne I (kierunek: filozofia a chrześcijaństwo; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Konwersatorium filozoficzne II (kierunek: filozofia a chrześcijaństwo; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Ochrona własności intelektualnej (kierunek: teologia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Szkolenie bhp (kierunek: teologia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy)

- Wychowanie fizyczne (kierunek: teologia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Historia filozofii (kierunek: teologia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Logika (kierunek: teologia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Języki biblijne - język hebrajski (kierunek: teologia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Metodyka nauk humanistycznych (historia, filozofia, teologia) (kierunek: teologia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Wstęp do Pisma Świętego (kierunek: teologia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Poznanie teologiczne (kierunek: teologia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Metafizyka (kierunek: teologia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Historia Kościoła - starożytność (kierunek: teologia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Wychowanie fizyczne (kierunek: teologia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Historia filozofii (kierunek: teologia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Psychologia I (kierunek: teologia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Język łaciński (kierunek: teologia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Patrologia - historia dogmatu (kierunek: teologia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Stary Testament I - ogólny (kierunek: teologia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Filozofia przyrody (kierunek: teologia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Teologia dogmatyczna - Trójjedyny i protologia (kierunek: teologia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Historia Kościoła - średniowiecze (kierunek: teologia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Ochrona własności intelektualnej (kierunek: teologia katechetyczno-pastoralna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Kraków - miasto turystyki religijnej (warsztaty); [w ramach:] Przedmiot fakultatywny praktyczny I (kierunek: Turystyka religijna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Miejsca pielgrzymkowe w Polsce; [w ramach:] Przedmiot fakultatywny praktyczny VI (kierunek: Turystyka religijna; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: warsztaty)

- Flora i fauna krajów biblijnych; [w ramach:] Przedmiot fakultatywny praktyczny VI (kierunek: Turystyka religijna; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: warsztaty)

- Przedmiot specjalnościowy I: Podstawy grafiki komputerowej (kierunek: technologia komunikowania i grafika medialna; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Przedmiot specjalnościowy II: Warsztaty fotografii studyjnej, produktowej i reklamowej (kierunek: technologia komunikowania i grafika medialna; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Przedmiot specjalnościowy III: Użytkowe projektowanie DTP (kierunek: technologia komunikowania i grafika medialna; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Przedmiot specjalnościowy IV: Technologia cyfrowej edycji obrazu – projektowanie promocyjne (kierunek: technologia komunikowania i grafika medialna; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Przedmiot specjalnościowy IV.A: Dziennikarstwo ekonomiczne (kierunek: edukacja medialna/media relations; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Przedmiot specjalnościowy II: Pedagogika i wychowanie medialne (kierunek: edukacja medialna/media relations; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Przedmiot specjalnościowy I: Media i kultura (kierunek: edukacja medialna/media relations; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Przedmiot specjalnościowy III: Public relations w organizacjach non-profit (kierunek: edukacja medialna/media relations; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Przedmiot specjalnościowy I: Dziennikarstwo agencyjne (kierunek: dziennikarstwo 2.0; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Przedmiot specjalnościowy II: Dziennikarstwo środowiskowe i lokalne (kierunek: dziennikarstwo 2.0; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Przedmiot specjalnościowy III: Komunikowanie polityczne w mediach (kierunek: dziennikarstwo 2.0; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Przedmiot specjalnościowy IV.A: Dziennikarstwo śledcze (kierunek: dziennikarstwo 2.0; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Przedmiot specjalnościowy IV.B: Dziennikarstwo spotowe (kierunek: dziennikarstwo 2.0; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Przedmiot specjalnościowy I: Trening twórczości i innowacji w mediach (kierunek: edukacja medialna/media relations; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Przedmiot specjalnościowy II: Projekty edytorskie (kierunek: edukacja medialna/media relations; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Przedmiot specjalnościowy I: Dziennikarstwo multimedialne online (kierunek: dziennikarstwo 2.0; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Przedmiot specjalnościowy II: Monitoring mediów (kierunek: dziennikarstwo 2.0; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Przedmiot specjalnościowy III.A: Fotoreportaż (kierunek: dziennikarstwo 2.0; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Przedmiot specjalnościowy III.B: Videoreportaż (kierunek: dziennikarstwo 2.0; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Przedmiot specjalnościowy I: Trening twórczości i innowacji w mediach (kierunek: edukacja medialna/media relations; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Przedmiot specjalnościowy II: Projekty edytorskie (kierunek: edukacja medialna/media relations; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Przedmiot specjalnościowy I: Budowanie marki i wizerunku w mediach (kierunek: promocja, reklama, branding i public relations; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Przedmiot specjalnościowy II: Sztuka wymowy w relacjach komunikacyjnych (kierunek: promocja, reklama, branding i public relations; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Przedmiot specjalnościowy III: Eventology i kreatywność w komunikowaniu (kierunek: promocja, reklama, branding i public relations; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Media i ewangelizacja; [w ramach:] Przedmiot fakultatywny I (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Wychowanie fizyczne (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Wychowanie fizyczne (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Bezpieczeństwo i higiena pracy (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Bezpieczeństwo i higiena pracy (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Wykład fakultatywny (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Antropologia kulturowa (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Antropologia kulturowa (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Duchowość małżeństwa i rodziny (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Duchowość małżeństwa i rodziny (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Edukacja zdrowotna (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Edukacja zdrowotna (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Etyka życia małżeńskiego i rodzinnego (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Logika z metodologią badań nad rodziną (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Logika z metodologią badań nad rodziną (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Praktyki (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Projekt profilaktyczny (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Projekt profilaktyczny (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: warsztaty)

- Ratownictwo (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: warsztaty)

- Seminarium naukowe (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Trening integracyjny (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: warsztaty)

- Współczesne zagadnienia bioetyki (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Współczesne zagadnienia bioetyki (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Współczesne zagadnienia bioetyki (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Współczesne zagadnienia bioetyki (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Język migowy (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Język migowy (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Pedagogika dorosłych (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Podstawy prawa cywilnego i administracyjnego (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Podstawy prawa cywilnego i administracyjnego (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Prawo rodzinne i opiekuńcze (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Prawo rodzinne i opiekuńcze (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Rodzina w świecie współczesnym (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Rodzina w świecie współczesnym (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Warsztaty fakultatywne (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: warsztaty)

- Antropologia kulturowa (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Antropologia kulturowa (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Edukacja zdrowotna (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Edukacja zdrowotna (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Logika z metodologią badań nad rodziną (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Logika z metodologią badań nad rodziną (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Ratownictwo (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: warsztaty)

- Trening integracyjny (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: warsztaty)

- Współczesne zagadnienia bioetyki (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Współczesne zagadnienia bioetyki (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Język migowy (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Podstawy prawa cywilnego i administracyjnego (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Podstawy prawa cywilnego i administracyjnego (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Rodzina w świecie współczesnym (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Rodzina w świecie współczesnym (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Warsztaty fakultatywne (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: warsztaty)

- Bezpieczeństwo i higiena pracy (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Bezpieczeństwo i higiena pracy (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Duchowość małżeństwa i rodziny (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Duchowość małżeństwa i rodziny (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Etyka życia małżeńskiego i rodzinnego (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Praktyki (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Projekt profilaktyczny (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Projekt profilaktyczny (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: warsztaty)

- Współczesne zagadnienia bioetyki (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Współczesne zagadnienia bioetyki (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Język migowy (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Pedagogika dorosłych (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Prawo rodzinne i opiekuńcze (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Prawo rodzinne i opiekuńcze (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Podstawy prawa z elementami prawa rodzinnego (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Małżeństwo i rodzina w Piśmie Świętym (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Podstawy filozofii z elementami logikii (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Podstawy filozofii z elementami logikii (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Ochrona własności intelektualnej (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Podstawy pedagogiki (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Podstawy pedagogiki (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Podstawy psychologii (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Podstawy psychologii (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Trening integracyjny (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Wstęp do socjologii (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Wstęp do socjologii (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Bezpieczeństwo i higiena pracy (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Bezpieczeństwo i higiena pracy (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Zasady pracy wolontaryjnej (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Zasady pracy wolontaryjnej (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: konwersatorium)

- Socjologia rodziny (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Etyka ogólna i zawodowa (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Etyka ogólna i zawodowa (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Kanoniczne prawo małżeńskie (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Metodologia badań społecznych (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Metodologia badań społecznych (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Praktyki (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Psychologia rozwojowa (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Psychologia rozwojowa (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Technologia informacyjna (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Wprowadzenie do poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Wprowadzenie do poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Wprowadzenie do pracy socjalnej (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Wprowadzenie do pracy socjalnej (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Komunikacja interpersonalna w rodzinie (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Komunikacja interpersonalna w rodzinie (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Rozwój osobisty i zawodowy (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: warsztaty)

- Terapia z osobami niedostosowanymi społecznie (kierunek: terapia zajęciowa; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Terapia z osobami niedostosowanymi społecznie (kierunek: terapia zajęciowa; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Podstawy rehabilitacji (kierunek: terapia zajęciowa; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Podstawy rehabilitacji (kierunek: terapia zajęciowa; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Ochrona własności intelektualnej (kierunek: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Praktyczne aspekty udostępniania akt (kierunek: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Praktyki zawodowe z infobrokerstwa (kierunek: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Historia odkryć geograficznych (kierunek: turystyka; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: konwersatorium)

- Podstawy organizacji i zarządzania w instytucji kultury (kierunek: zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: konwersatorium)

- Promocja dziedzictwa kulturowego (kierunek: zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Promocja dziedzictwa kulturowego (kierunek: zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Komunikacja i marketing (kierunek: zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Ochrona własności intelektualnej w dziedzictwie kulturowym (kierunek: zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Historia chrześcijaństwa (kierunek: zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Przedmiot fakultatywny do wyboru (kierunek: zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy)

- Podstawy organizacji i zarządzania w instytucji kultury (kierunek: zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: konwersatorium)

- Antropologia kultury (kierunek: zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Komunikacja i marketing (kierunek: zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Prawo - wybrane zagadnienia ochrony dziedzictwa kulturowego (kierunek: zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Historia filozofii (kierunek: zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Przedmiot fakultatywny do wyboru (kierunek: zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni)

- Publicystyka i jej gatunki (kierunek: moduł publicystyczny; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: konwersatorium)

- Warsztat publicystyczny I (kierunek: moduł publicystyczny; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Warsztat publicystyczny II (kierunek: moduł publicystyczny; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Polski system medialny (kierunek: moduł publicystyczny; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Współczesne systemy polityczne (kierunek: doktryny polityczne i prawne; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: konwersatorium)

- Seminarium licencjackie dla specjalności historia Kościoła; [w ramach:] Seminarium licencjackie (kierunek: Historia - specjalności: doktryny polityczne i prawne, Europa Wschodnia, genealogia, historia Kościoła; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Historia ustroju i administracji ziem polskich do XVIII w. (kierunek: historia Kościoła; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Ustrój i organizacja Kościoła na ziemiach polskich do XVIII w. (kierunek: historia Kościoła; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Dzieje Kościoła katolickiego w Europie Wschodniej (kierunek: historia Kościoła; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Metodologia badań religioznawczych (kierunek: historia Kościoła; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Historia ustroju i administracji ziem polskich XIX i XX w. (kierunek: historia Kościoła; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Ustrój i organizacja Kościoła na ziemiach polskich XIX i XX w. (kierunek: historia Kościoła; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Dzieje Kościoła katolickiego w Europie Wschodniej (kierunek: historia Kościoła; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Islam w Europie Wschodniej (kierunek: historia Kościoła; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- J. ukraiński (kierunek: Europa Wschodnia; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Nauki pomocnicze historii Europy Wschodniej (kierunek: Europa Wschodnia; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Historia myśli rosyjskiej od XVIII do XX w. (kierunek: Europa Wschodnia; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Sztuka Europy Wschodniej XIX i XX w. (kierunek: Europa Wschodnia; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Metodologia badań religioznawczych (kierunek: Europa Wschodnia; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Translatorium z j. rosyjskiego (kierunek: Europa Wschodnia; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Nauki pomocnicze historii Europy Wschodniej (kierunek: Europa Wschodnia; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- J. ukraiński (kierunek: Europa Wschodnia; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Historia myśli rosyjskiej od XVIII do XX w. (kierunek: Europa Wschodnia; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Sztuka Europy Wschodniej XIX i XX w. (kierunek: Europa Wschodnia; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Język łaciński (kierunek: Europa Wschodnia; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Język łaciński (kierunek: Europa Wschodnia; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Praca magisterska (kierunek: Historia - specjalności: archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy)

- Praca magisterska (kierunek: Historia - specjalności: archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni)

- Historia ustroju ziem polskich do XVIII w. (kierunek: genealogia; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Dzieje archiwów i ich zasób (kierunek: genealogia; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Genealogia (kierunek: genealogia; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Tajniki źródeł średniowiecznych i nowożytnych (paleografia łacińska) (kierunek: genealogia; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: konwersatorium)

- Informacje archiwalne w internecie (kierunek: genealogia; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Historia ustroju ziem polskich XIX i XX w. (kierunek: genealogia; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Neografia niemiecka (kierunek: genealogia; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Genealogia (kierunek: genealogia; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Tajniki źródeł średniowiecznych i nowożytnych (paleografia łacińska) (kierunek: genealogia; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: konwersatorium)

- Informacje archiwalne w internecie (kierunek: genealogia; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Publicystyka i jej gatunki (kierunek: moduł publicystyczny; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: konwersatorium)

- Warsztat publicystyczny I (kierunek: moduł publicystyczny; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Polski system medialny (kierunek: moduł publicystyczny; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Warsztat publicystyczny II (kierunek: moduł publicystyczny; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Objazd naukowy (kierunek: kultury Azji; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni)

- Objazd naukowy (kierunek: zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy)

- Praca magisterska (kierunek: Historia - specjalności: kultury Azji, turystyka historyczna, zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy)

- Praca magisterska (kierunek: Historia - specjalności: kultury Azji, turystyka historyczna, zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni)

- Warsztat pracy naukowej (kierunek: Studia doktoranckie z nauk o mediach; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: warsztaty)

- Terapia z osobami niepełnosprawnymi motorycznie, sensorycznie i intelektualnie (kierunek: terapia zajęciowa; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Terapia z osobami niepełnosprawnymi motorycznie, sensorycznie i intelektualnie (kierunek: terapia zajęciowa; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Metody badań ilościowych i jakościowych w pracy socjalnej (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Metody badań ilościowych i jakościowych w pracy socjalnej (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Translatorium (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Prawne aspekty pomocy społecznej (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Prawne aspekty pomocy społecznej (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- BHP (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Andragogika (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Andragogika (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Standardy w pracy socjalnej (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Standardy w pracy socjalnej (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Zarządzanie w pomocy społecznej (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Zarządzanie w pomocy społecznej (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Metody badań ilościowych i jakościowych w pracy socjalnej (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Metody badań ilościowych i jakościowych w pracy socjalnej (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Translatorium (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Technologia informatyczna w pomocy społecznej (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Aksjologia pracy socjalnej (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Praca socjalna z mniejszościami kulturowymi (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Praca socjalna z mniejszościami kulturowymi (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Seminarium magisterskie (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Praktyki (kierunek: praca socjalna wobec sytuacji kryzysowych w społeczeństwie (II st.); tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Praktyki (kierunek: praca socjalna wobec sytuacji kryzysowych w społeczeństwie (II st.); tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Koordynacja w pieczy zastępczej (kierunek: praca socjalna wobec sytuacji kryzysowych w społeczeństwie (II st.); tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Koordynacja w pieczy zastępczej (kierunek: praca socjalna wobec sytuacji kryzysowych w społeczeństwie (II st.); tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Wykład fakultatywny (kierunek: praca socjalna wobec sytuacji kryzysowych w społeczeństwie (II st.); tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Interwencja w kryzysie rodzinnym (kierunek: praca socjalna wobec sytuacji kryzysowych w społeczeństwie (II st.); tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Interwencja w kryzysie rodzinnym (kierunek: praca socjalna wobec sytuacji kryzysowych w społeczeństwie (II st.); tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Warsztaty (kierunek: praca socjalna wobec sytuacji kryzysowych w społeczeństwie (II st.); tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Projekt socjalny (kierunek: praca socjalna wobec sytuacji kryzysowych w społeczeństwie (II st.); tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Projekt socjalny (kierunek: praca socjalna wobec sytuacji kryzysowych w społeczeństwie (II st.); tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Podmioty władzy publicznej (kierunek: praca socjalna na rzecz animacji społeczności lokalnych (II st.); tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Duszpasterstwo charytatywne (kierunek: praca socjalna na rzecz animacji społeczności lokalnych (II st.); tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Praktyki (kierunek: praca socjalna na rzecz animacji społeczności lokalnych (II st.); tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Bezdomność w aspekcie biospołecznym (kierunek: praca socjalna z bezrobotnymi i bezdomnymi; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Bezdomność w aspekcie biospołecznym (kierunek: praca socjalna z bezrobotnymi i bezdomnymi; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Warsztaty (BiB) (kierunek: praca socjalna z bezrobotnymi i bezdomnymi; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Społeczne teorie starzenia się (kierunek: praca socjalna z osobą starszą; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Społeczne teorie starzenia się (kierunek: praca socjalna z osobą starszą; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Warsztaty (kierunek: praca socjalna z osobą starszą; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Bezdomność w aspekcie biospołecznym (kierunek: praca socjalna z bezrobotnymi i bezdomnymi; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Bezdomność w aspekcie biospołecznym (kierunek: praca socjalna z bezrobotnymi i bezdomnymi; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Metodologia badań społecznych (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Metodologia badań społecznych (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Etyka ogólna i zawodowa (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Etyka ogólna i zawodowa (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Metodyka pracy socjalnej (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Metodyka pracy socjalnej (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Podstawy filozofii z elementami logiki (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Podstawy filozofii z elementami logiki (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Podstawy wychowania (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Podstawy wychowania (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Psychologia rozwoju człowieka (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Psychologia rozwoju człowieka (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Technologia informatyczna (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Wybrane zagadnienia z socjologii (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Wybrane zagadnienia z socjologii (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Wprowadzenie do pracy socjalnej (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Wprowadzenie do pracy socjalnej (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Komunikacja interpersonalna (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Komunikacja interpersonalna (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Praktyki (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Antropologia chrześcijańska (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Ochrona własności intelektualnej (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Praktyki (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Pomoc społeczna (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Pomoc społeczna (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Podstawy postępowania administracyjnego (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Podstawy postępowania administracyjnego (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Podstawy geriatrii (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Podstawy geriatrii (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Diagnoza i ewaluacja w pracy socjalnej (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Diagnoza i ewaluacja w pracy socjalnej (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Trening interpersonalny (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Trening interpersonalny (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Seminarium naukowe (kierunek: praca socjalna z osobą chorującą psychicznie; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Język migowy (kierunek: praca socjalna z osobą chorującą psychicznie; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Warsztaty (Psychicznie chorujący) (kierunek: praca socjalna z osobą chorującą psychicznie; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Język migowy (kierunek: praca socjalna z osobą starszą; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Warsztaty (osoba starsza) (kierunek: praca socjalna z osobą starszą; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Przedmiot fakultatywny (kierunek: praca socjalna z osobą starszą; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Seminarium naukowe (kierunek: praca socjalna z osobą starszą; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Język migowy (kierunek: praca socjalna z osobą starszą; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Przedmiot fakultatywny (kierunek: praca socjalna z osobą starszą; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Warsztaty (osoba starsza) (kierunek: praca socjalna z osobą starszą; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Seminarium naukowe (kierunek: praca socjalna z osobą starszą; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Praca socjalna z seniorem (kierunek: praca socjalna z osobą starszą; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Praca socjalna z seniorem (kierunek: praca socjalna z osobą starszą; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Pomoc społeczna wobec starszych (kierunek: praca socjalna z osobą starszą; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Pomoc społeczna wobec starszych (kierunek: praca socjalna z osobą starszą; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Seminarium naukowe (kierunek: praca socjalna z osobą chorującą psychicznie; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Język migowy (kierunek: praca socjalna z osobą chorującą psychicznie; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Promocja zdrowia (kierunek: praca socjalna z osobą chorującą psychicznie; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Warsztaty (Psychicznie chorujący) (kierunek: praca socjalna z osobą chorującą psychicznie; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Zagadnienia psychoedukacji rodziny (kierunek: praca socjalna z osobą chorującą psychicznie; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Zagadnienia psychoedukacji rodziny (kierunek: praca socjalna z osobą chorującą psychicznie; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Elementy psychoterapii (kierunek: praca socjalna z osobą chorującą psychicznie; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Elementy psychoterapii (kierunek: praca socjalna z osobą chorującą psychicznie; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Język łaciński (kierunek: Ochrona dóbr kultury; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Język łaciński_ł_3_4_zo_30_ 2_od_18_19; [w ramach:] Język łaciński (kierunek: Historia sztuki; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Język łaciński (kierunek: teologia katechetyczno-pastoralna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Język łaciński (kierunek: Filozofia; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Język łaciński (kierunek: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Język łaciński (kierunek: Historia - specjalności: doktryny polityczne i prawne, Europa Wschodnia, genealogia, historia Kościoła; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Język łaciński (kierunek: Ochrona dóbr kultury; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Język łaciński_2_4_zo_30_2_od_18_19_02; [w ramach:] Język łaciński (kierunek: Historia sztuki; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Język łaciński (kierunek: Filozofia; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Język łaciński (kierunek: Ochrona dóbr kultury; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Język łaciński_4_4_e_30_3_od_18_19_02; [w ramach:] Język łaciński (kierunek: Historia sztuki; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Język łaciński (kierunek: teologia katechetyczno-pastoralna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Język łaciński (kierunek: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Język łaciński (kierunek: Historia - specjalności: doktryny polityczne i prawne, Europa Wschodnia, genealogia, historia Kościoła; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Wydarzenia religijne w mediach; [w ramach:] Przedmiot fakultatywny II (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Proseminarium magisterskie; [w ramach:] Proseminarium magisterskie (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - artykuły książkowe:

Prawa człowieka [w:] Lex tua veritas, Księga Pamiątkowa ks.prof.J.M. Dyduchowi, Kraków 2010: Wydawnictwo Naukowe UPJPII w Krakowie 2009, s. 545-556. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]