Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

mgr Barbara Żmuda-Fydrychowska

Zatrudnienie:


Email: barbara.zmuda-frydrychowska@upjp2.edu.pl

Dyżur:
Środa 14:00-15:00, Bernardyńska 3, pokój 114 Bardzo proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.

Curriculum Vitae:

2013 - 2019 – Studia doktoranckie na Wydziale Filozoficznym UPJPII w Krakowie, zakończone uzyskaniem stopnia naukowego doktora filozofii

2011 - 2013 – Studia magisterskie, kierunek filozofia, specjalność etyka stosowana, Wydział Filozoficzny UPJPII w Krakowie, zakończone uzyskaniem tytułu magistra filozofii

2008 - 2011 – ukończenie studiów licencjackich, kierunek filozofia, Wydział Filozoficzny UPJPII w Krakowie

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Wygłoszone referaty:

- Nienawiść do oprawców a godność człowieka – czy istnieje nienawiść uzasadniona?; [podczas konferencji:] VII. Konferencja naukowa z cyklu: „Etyka i życie publiczne” pt. Nienawiść a życie publiczne [miejsce konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2019-11-01

- Etyka personalistyczna a Holokaust; [podczas konferencji:] Rodzina – wychowanie – kultura w cieniu Holokaustu: życie jako twórczość – tworzenie w sytuacjach ekstremalnych – kontekst etyczny i wychowawczy [miejsce konferencji:] Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, 2018-05-28

- Kryzys dialogu we współczesnej kulturze; [podczas konferencji:] Dialog jako wyzwanie [miejsce konferencji:] Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2017-06-10

- Solidarity as a principle of social life; [podczas konferencji:] CONTEMPORARY ETHICAL THEORIES: THEIR FORMS AND CONFRONTATIONS [miejsce konferencji:] Levoca - Institute of Ethics and Bioethics at the Faculty of Arts, University of Prešov, 2016-09-13

- Post-polis - postmodern city; [podczas konferencji:] Creative City ConferenceII: Cities in Interactions [miejsce konferencji:] Ostravska Univerzita v Ostrave, 2016-06-16

- Wolność człowieka ponowoczesnego; [podczas konferencji:] Wolność człowieka i jej granice [miejsce konferencji:] Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2016-05-20

- Wartości w pracy nauczyciela – wokół kodeksu etyki nauczycielskiej; [podczas konferencji:] Etické myslenie minulosti a súčasnosti (EMMS 2016) ETIKA V ŠKOLE – MINULOSŤ A PRÍTOMNOSŤ [miejsce konferencji:] Inštitút etiky a bioetiky Filozofickej fakulty PU v Prešove, 2016-05-11

- Umiar i rozsądek lekarstwem na przesadną konsumpcję; [podczas konferencji:] Umiar i rozsądek w relacjach społecznych [miejsce konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2016-04-28

- Przemiany świętowania, czyli o desakralizacji symboli; [podczas konferencji:] Sarcum i profanum w kulturze [miejsce konferencji:] Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, Wydział Kultury i Sztuki, 2015-11-04

- Wolność, równość, obojętność - o wartościach współczesnego społeczeństwa; [podczas konferencji:] Obojętność i wrażliwość a życie publiczne [miejsce konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2015-10-28

- Kultura kontrowersji a idea integralności; [podczas konferencji:] X Polski Zjazd Filozoficzny [miejsce konferencji:] Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015-09-16

- Rola miłości we współczesnej rodzinie; [podczas konferencji:] RODZINA – KULTURA – WYCHOWANIE WSPÓŁCZESNE TENDENCJE I UWARUNKOWANIA [miejsce konferencji:] Uniwersytet Rzeszowski, 2015-05-20

- Pułapka szczęścia; [podczas konferencji:] Szczęście i radość w relacjach społecznych [miejsce konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2015-04-22

- Rationality as a guarantee od human dignity; [podczas konferencji:] Racionalne - iracionalne [miejsce konferencji:] Centrum Kongresowe SAV - Zámok Smolenice, 2014-10-06

- Odpowiedzialność za środowisko i przyszłość następnych pokoleń; [podczas konferencji:] Współczesne problemy Filozofii Środowiskowej [miejsce konferencji:] Instytut Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2014-06-12

- Etyczny polityk a problem brudnych rąk; [podczas konferencji:] Perspektivy profesijnej etiky [miejsce konferencji:] Institut Etiky a Bioetiky Presovska Univerzita v Presove, 2014-05-20

- Nakaz miłości bliźniego jako norma etyczna Augustyna z Hippony i Tomasza z Akwinu; [podczas konferencji:] W kręgi średniowiecznej etyki [miejsce konferencji:] Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2014-04-24

- Etyczny polityk - polityka jako zawód i powołanie; [podczas konferencji:] Etyka i polityka [miejsce konferencji:] Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawa, 2014-04-23

- Zaufanie do kobiet w plemionach Afryki; [podczas konferencji:] Zaufanie a życie publiczne [miejsce konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2013-10-29