Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

ks. prof. dr hab. Władysław Zuziak

Zatrudnienie:
Wydział Filozoficzny – profesor zwyczajny

Email: wladyslaw.zuziak@upjp2.edu.pl

Strona internetowa: wladyslaw.zuziak@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Etyki - Kierownik katedry

Dyżur:
Dyżur w II semestrze r.a. 2019/20:czwartek, godz. 14.00 - 14.45, Bern.3, sala 114 (po wcześniejszym potwierdzeniu mailowym).

Curriculum Vitae:

2019 - 2019 – Wykłady na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Splicie w ramach programu CEEPUS. w dniach 6-11.05.2019

2018 - 2018 – Wykład gościnny na Katolickim Uniwersytecie w Seulu: "Freedom, Solidarity and Responsibility (13.09.2018)”

2018 - 2018 – Wykład gościnny na Uniwersytecie w Tokyo: Human Education and Values, 03.10.2018

2017 - 2017 – Visiting professor: Instytut Filozofii „Edyty Stein” w Granadzie oraz Centrum Kultury „Nuevo Inicio” (10.04 – 15.05.2017). Wykłady z personalizmu i hermeneutyki francuskiej

2015 - 2016 – Visiting professor: Uniwersytet "La Sabana", Bogota; (semestr letni 2015/16)Wykłady semestralne: (1) Personalizm i francuska filozofia ducha (2) Metafizyka/Teodycea.

2015 – Guest professor: Notre Dame University, USA; (kwiecień/maj)

2013 – Wiceprzewodniczący FUCE (Fédération des Universités Catholiques Européennes)

2013 – tytuł naukowy profesora

2010 – Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

2009 – Prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy międzynarodowej

2004 - 2008 – przewodniczący sekcji europejskiej COMIUCAP-u (Conférence Mondiale des Institutions Universitaires Catholiques de Philosophie)

2003 – profesor nadzwyczajny PAT w Krakowie; katedra Etyki

2000 - 2006 – Dziekan Wydziału Filozoficznego PAT

1999 – Habilitacja, Wydział Filozoficzny PAT w Krakowie

1993 – stypendium naukowe na Uniwersytecie Katolickim w Waszyngtonie (I-IX)

1991 – stypendium naukowe na Uniwersytecie Katolickim S. Cuore w Mediolanie (VI-VIII)

1990 – doktorat z filozofii, Wyższy Instytut Filozoficzny w Katolickim Uniwersytecie w Louvain-la-Neuve

1986 – licencjat „komplementarny” z filozofii, Wyższy Instytut Filozoficzny w Katolickim Uniwersytecie w Louvain-la-Neuve

1982 – licencjat z teologii (w rozumieniu prawa kanonicznego), Wydział Teologiczny PAT w Krakowie

1977 – magisterium z teologii, Papieski Fakultet Teologiczny w Krakowie

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Nurty etyki. Od starożytności do nowożytności: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nienawiść w życiu publicznym, Kraków: WN UPJPII 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przesłanie Jana Pawła II na XXI wiek, Kraków: WN UPJPII 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zaufanie w życiu publicznym, Kraków: WN UPJPII 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Chciwość w życiu publicznym, Kraków: WN UPJPII 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Równość w życiu publicznym, Kraków: WN UPJPII 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Aksjologia Louisa Lavelle'a wobec ponowczesnego kryzysu wartości, Kraków: WAM 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Autentyczność w życiu publicznym, Kraków: WN UPJPII 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kłamstwo w życiu publicznym, Kraków: WN PAT 2009.[więcej informacji]
Wolność i władza w życiu publicznym, Kraków: WN PAT 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sumienie w świecie wolności, Kraków: Wydział Filozoficzny PAT, Znak 2007.[więcej informacji]
Społeczne perspektywy etyki, Kraków: WN PAT 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wokół tożsamości człowieka, Kraków: WN PAT 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Człowiek wobec wartości, Kraków: Znak, Wydział Filozoficzny PAT 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bądź wolność Twoja. Józefa Tischnera refleksja nad życiem publicznym, Kraków: Wydawnictwo Znak, Wydział Filozoficzny PAT 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Scire Deum. Księga pamiątkowa wydana z okazji 25-lecia PAT w Krakowie dedykowana jej pierwszemu rektorowi Jego Eminencji Kardynałowi Marianowi Jaworskiemu, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2005.[więcej informacji]
Między potępieniem a zbawieniem. Myślenie religijne ks. Józefa Tischnera, Kraków: Wydawnictwo Znak, Wydział Filozoficzny PAT 2004.[więcej informacji]
Człowiek wobec rozpaczy w filozofii Sorena Kierkegaarda, Kraków: WN PAT 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pytając o człowieka. Myśl filozoficzna Józefa Tischnera, Kraków: Wydawnictwo Znak, Wydział Filozoficzny PAT 2001.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Idea solidarności dzisiaj, Kraków: WN PAT 2001.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dojrzewanie świadomości refleksyjnej w filozofii moralnej Georgesa Bastide'a i Jeana Naberta, Kraków: WN PAT 1998.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
L'agir humain et ses fondements métaphysiques chez Jacques Maritain, Kraków: WN PAT 1994.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Cielesność w świecie pozbawionym metafizycznego sensu [w:] Ciało we współczesnych koncepcjach filozoficznych: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie 2019, s. 238-256. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
The identity of Europe and the identity of imigrants [w:] Kryzys migracyjny - destrukcja czy szansa? Społeczne i pastoralne aspekty: WN UPJPII 2019, s. 49-58. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jean Paul Sartre i Louis Lavelle - alternatywne drogi rozumienia aksjologii [w:] 40 lat filozofii w uczelni papieskiej w Krakowie: WN UPJP@ 2018, s. 355-377. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Values as a basis for human education: personalistic approach [w:] Civil Society, Education and Human Formation: Philosophy's Role in a Renewed Understanding of Education: Routledge 2017, s. 122-136. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
O potrzebie wiary w świecie ponowoczesnym [w:] W poszukiwaniu dojrzałej wiary: UTW UPJPII 2017, s. 31-47. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Etyka społeczna [w:] Etyka. Cz. II: Filozoficzna etyka życia spełnionego: KUL Lublin 2016, s. 99-118. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tożsamość i wolność osoby [w:] Primum philosophari. Opuscula Antonio Siemianowski dedicata w serii Opuscula Dedicata t. 11: UAM 2016, s. 429-447. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Perspektywy odrodzenia etyki chrześcijańskiej w świecie ponowoczesnym [w:] Etyka chrześcijańska –między tradycją a współczesnością. Studia i szkice: WAM 2016, s. 125-148. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Podstawy antropologiczne zaufania. Czy jeszcze sobie ufamy? [w:] Zaufanie w życiu publicznym, Kraków: WN UPJPII 2014, s. 13-24. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
O powinnościach uniwersytetu [w:] Idea Uniwersytetu. Reaktywacja, Kraków 2014, s. 55-66. [więcej informacji]
O konieczności wzbogacenia aksjologii tomistycznej Tadeusza Ślipki [w:] W kręgu etyki klasycznej. Inspiracje i kontynuacje, Kraków 2014, s. 127-145. [więcej informacji]
Jan Paweł II wobec wielkich etycznych wyzwań współczesnego świata [w:] Przesłanie Jana Pawła II na XXI wiek, Kraków: WN UPJPII 2014, s. 151-166. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Giovanni Paolo II di fronte alle sfide etiche del mondo moderno [w:] Sfida di Giovanni Paolo II per L'uomo del XXI secolo, Kraków: wyd. PAU 2013, s. 63-77. [więcej informacji]
L'uomo nel mondo postmoderno. Un approccio assiologico alla dinamica della natura umana [w:] Persona e natura nell'agire morale, Siena: Edizion Cantagalli 2013, s. 131-146. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Политика с аксиологической перспективы [w:] Ценности в политике опыта Польши и России, Kraków: Księgarnia Akademicka 2013, s. 141-158. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Etyka a myślenie o polityce [w:] Filozofia Polityczna po roku 1989, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2011, s. 13-26. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Samotność i możliwość jej przezwyciężenia [w:] Lex Tua Veritas, Kraków: WN UPJP2 2010, s. 713-724. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dojrzewanie człowieka do godności [w:] Testi Ioannis Pauli II, Kraków: WN PAT 2009, s. 169-182. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Katolicyzm i liberalizm – czy naprawdę trudna koegzystencja? [w:] Introibo ad altare Dei, Kraków: WN PAT 2008, s. 1029-1041. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jak przywrócić sumienie w życiu indywidualnym i społecznym [w:] Sumienie w świecie wolności, Kraków: Wydział Filozoficzny PAT, Znak 2007, s. 273-289. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Scientific authority and moral authority [w:] Le filosofia como mediacion, Mexico: Universidad Iberoamericana 2007, s. 295-308. [więcej informacji]
Ravaisson – Mollien Jean Gaspard – Félix (Félix Ravaisson) [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2007, s. 654-656. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prawo a wartości etyczne [w:] Poznać człowieka. Księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny profesora Adama Węgrzeckiego, Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera 2007, s. 231-240. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Saisset Émile Edmond [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2007, s. 895-897. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Antynomie wolności i równości. Wyzysk w społeczeństwie demokratycznym [w:] Wyzysk ekonomiczny współcześnie, Kraków: Akademia Ekonomiczna 2007, s. 103-123. [więcej informacji]
Kształtowanie się osoby w wymiarze moralnym [w:] Wokół tożsamości człowieka, Kraków: WN PAT 2006, s. 91-109. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
W jaki sposób indywidualizm redukuje człowieka [w:] Kondycja człowieka współczesnego, Kraków: Universitas 2006, s. 27-44. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wartości w życiu publicznym Polski i Europy [w:] Człowiek wobec wartości: Wydział Filozoficzny PAT, Znak 2006, s. 133-149. [więcej informacji]
O potrzebie religii dzisiaj [w:] Scire Deum. Księga pamiątkowa wydana z okazji 25-lecia PAT w Krakowie dedykowana jej pierwszemu rektorowi Jego Eminencji Kardynałowi Marianowi Jaworskiemu: Wydawnictwo Naukowe PAT 2006, s. 249-263. [więcej informacji]
Jean Nabert [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2006, s. 465-468. [więcej informacji]
Obywatel – bliźni [w:] „Bądź wolność Twoja”. Józefa Tischnera refleksja nad życiem publicznym, Kraków: Wydawnictwo Znak, Wydział Filozoficzny PAT 2005, s. 103-116. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sprawiedliwość i interesy – o ustroju doskonałym i o ustroju najlepszym z możliwych [w:] Konflikt interesów – konflikt wartości, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005, s. 125-139. [więcej informacji]
Odpowiedzialność człowieka za środowisko naturalne [w:] Zakon Braci Mniejszych wobec wyzwań współczesnej kultury, Kraków: Wyższe Seminarium Duchowne OO. Franciszkanów 2005, s. 77-97. [więcej informacji]
Etyka społeczna ks. Tadeusza Ślipki SJ wobec współczesnej myśli filozoficznej [w:] Philosophia vitam alere. Prace dedykowane prof. Romanowi Darowskiemu SJ, Kraków: Wydawnictwo “Ignatianum”, Wydawnictwo WAM 2005, s. 755-762. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Two ways of maturing to catholicism [w:] Philosophia rationis magistra vitae, Kraków: Ignatianum, WAM 2005, s. 412-436. [więcej informacji]
Europa wspólnotą wartości [w:] Szkice o przyszłości Unii Europejskiej, Kraków: Europejskie Centrum Nowych Technologii i Innowacji Finansowych 2005, s. 47-53. [więcej informacji]
Dlaczego trzeba zainteresować się autorytetami? [w:] Lex Tua in Corde Meo, Kraków 2004, s. 729-744. [więcej informacji]
Substancjalność i duchowość duszy ludzkiej w ujęciu ks. Kazimierza Kłósaka [w:] Filozofia a nauka w myśli księdza Kazimierza Kłósaka: Biblos 2004, s. 161-175. [więcej informacji]
Wiara rozpaczy i wiara nadziei [w:] Człowiek wobec rozpaczy w filozofii Sorena Kierkegaarda, Kraków: WN PAT 2004, s. 211-238. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ja-Ty-On: dojrzewanie do Boga poprzez dialog [w:] Między potępieniem a zbawieniem. Myślenie religijne ks. Józefa Tischnera, Kraków: Wydawnictwo Znak, Wydział Filozoficzny PAT 2004, s. 113-128. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nauka i religia – w poszukiwaniu jedności [w:] Archidiecezja Krakowska na przełomie tysiąclecia, Kraków 2004, s. 445-451. [więcej informacji]
Si la philosophie orthodoxe peut nous inspirer? [w:] Raison philosophique et christianisme à l’aube du 3 éme troisième millénaire, Paris: Editions du Cerf 2004, s. 211-216. [więcej informacji]
Chancen und Herausforderungen des Katholizismus während der politischen Umgestaltung in Polen [w:] Świadek Chrystusowych cierpień (1P 5, 1). Prace dedykowane Profesorowi Adamowi Kubisiowi, Kraków: WN PAT 2004, s. 273-291. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Etyka chrześcijańska wobec rozwarstwienia materialnego [w:] Etyczne aspekty bogacenia się i ubóstwa, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2003, s. 67-78. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Czy demokracja może przetrwać bez wartości [w:] Servo Veritatis. Materiały międzynarodowej konferencji dla uczczenia 25-lecia pontyfikatu Jego Świątobliwości Jana Pawła II, Kraków: WN PAT 2003, s. 93-107. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Conformity and the Responsibility of Science [w:] Studies in Science and Theology. Creating Techno S@piens? Values and Ethical Issues in Theology, Science and Technology, Lund: Lunds Universitet 2003, s. 95-104. [więcej informacji]
Kościół na tle przemian społeczno-moralnych w Polsce [w:] Chrześcijanin wobec zagadnień społecznych: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2002, s. 7-12. [więcej informacji]
Problem bezrobocia [w:] Chrześcijanin wobec zagadnień społecznych: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2002, s. 84-96. [więcej informacji]
W poszukiwaniu wolności – między J. Nabertem i J. Tischnerem [w:] Pytając o człowieka. Myśl filozoficzna Józefa Tischnera: Wydawnictwo Naukowe PAT 2001, s. 43-59. [więcej informacji]
Znaczenie myśli Józefa Tischnera w rozwoju idei solidarności [w:] Idea solidarności dzisiaj: Wydawnictwo Naukowe PAT 2001, s. 31-43. [więcej informacji]
Praca a twórczość [w:] Rozważania wokół pracy: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej 2001, s. 82-93. [więcej informacji]
Śmierć i medycyna – o eutanazji inaczej [w:] Podstawy i zastosowania bioetyki: Wydawnictwo Naukowe PAT 2001, s. 135-148. [więcej informacji]
Rola Kościoła katolickiego w kształtowaniu postaw etycznych gospodarowania [w:] Wizerunek współczesnego człowieka gospodarującego: Akademia Ekonomiczna w Krakowie 2000, s. 140-152. [więcej informacji]
Nieczystość świadomości - w poszukiwaniu źródeł zła [w:] Diligis Me? Pasce. Księga Jubileuszowa dedykowana Biskupowi Sandomierskiemu Wacławowi Józefowi Świerzawskiemu na pięćdziesięciolecie święceń kapłańskich 1949-1999, t. 2: Wydaw. Diecezjalne 1999, s. 227-238. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Uczciwość a ideały społeczne. W poszukiwaniu nowego wzorca [w:] Logos i Ethos 2019, s. 161-179. [więcej informacji]
Refleksje wokół filozofii spotkania [w:] Kwartalnik Filozoficzny 2018, s. 91-108. [więcej informacji]
Louis Lavelle y los problemas de la postmodernidad [w:] Analecta Cracoviensia 2017, s. 195-215. [więcej informacji]
Zło nieusprawiedliwione i zło wyparte [w:] Studia Philosophica Wratislaviensia 2017, s. 19-34. [więcej informacji]
Ecological challenges to ethics [w:] Polonia Sacra 2016, s. 23-38. [więcej informacji]
Responsabilità dell’università cattolica nei confronti dell’uomo e del mondo [w:] Polonia Sacra 2016, s. 141-157. [więcej informacji]
Condenados a la solidaridad. Pensamiento moral de Józef Tischner [w:] Logos i Ethos 2016, s. 57-72. [więcej informacji]
La Libertad, solidaridad y violencia - sobre la filozofia moral de Józef Tischner [w:] Boletin de la adademia colombiana 2016, s. 214-226. [więcej informacji]
Szanse dla polskiej nauki w kontekście procesu integracji europejskiej [w:] Episteme 2015, s. 7-20. [więcej informacji]
La raison et la foi. Des philosophes Polonais rapprochent les deux domaines [w:] The Person and the Challenges 2015, s. 23-40. [więcej informacji]
Values as a basis for human’s education [w:] Logos i Ethos, 2 (37) 2014, s. 7-21. [więcej informacji]
Szanse i zagrożenia dla nauki w kontekście procesu integracji europejskiej [w:] Ukraińska Polonistyka, 11 2014, s. 209-219. [więcej informacji]
La mondialisation est-elle le debut d'une nouvelle tradition? [w:] Cahiers critiques de philosophie, 13 2014, s. 69-85. [więcej informacji]
Człowiek i jego wolności [w:] Logos i ethos, 34 2013, s. 45-64. [więcej informacji]
Про необхідність віри в посучасному світі [w:] Studia Leopoliensia, 6 2013, s. 169-180. [więcej informacji]
Про потребу теології та її сучасні виклики [w:] Studia Leopolienisia, 6 2013, s. 25-32. [więcej informacji]
Czy aksjologia może przezwyciężyć ponowoczesny kryzys wartości? [w:] Przegląd Filozoficzny, 2 (82) 2012, s. 295-310. [więcej informacji]
The Maturing of Consciousness toward Transcendence in the Philosophy of Jean Nabert [w:] Budhi 2009, s. 187-198. [więcej informacji]
Czy możliwe jest dobro bez porządku? [w:] Kwartalnik Filozoficzny, t. 33, z. 2 2005, s. 59-72. [więcej informacji]
Christian values in public life [w:] Analecta Cracoviensia 2005, s. 185-198. [więcej informacji]
In search of lost unity [w:] Analecta Cracoviensia, XXXVI 2004, s. 89-100. [więcej informacji]
Granice nauki – granice etyki – w poszukiwaniu wspólnej perspektywy [w:] Studia Philosophiae Christianae, 1/XL 2004, s. 135-151. [więcej informacji]
Two Ways of Maturing to Catholicism [w:] Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno–Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie 2004, s. 1-21. [więcej informacji]
La religion dans la société pluraliste - un défi lancé aux écoles supérieures catholiques [w:] Analecta Cracoviensia, XXXV 2003, s. 103-110. [więcej informacji]
Między Bogiem a złem [w:] Logos i Ethos, 1(14) 2003, s. 47-56. [więcej informacji]
È possibile il bene senza l’ordine? [w:] Cantierii Studi 2001-2002 2002, s. 38-53. [więcej informacji]
Dwie drogi dojrzewania do katolicyzmu [w:] Analecta Cracoviensia 2002, s. 101-117. [więcej informacji]
Koncepcja zła w ujęciu Józefa Tischnera i Jean Naberta [w:] Logos i Ethos 2001, s. 60-79. [więcej informacji]
Opportunities for catholicism in the transformations in post-communist society in Poland [w:] Analecta Cracoviensia 2001, s. 267-282. [więcej informacji]
Problem bezrobocia w Polsce [w:] Biuletyn Duszpasterski 2001, s. 54-70. [więcej informacji]
O potrzebie etyki w nauce [w:] Biuletyn Informacyjny Akademii Rolniczej 2000, s. 13-18. [więcej informacji]
Wolność a prawda [tłum. artykułu G. Cottier] [w:] Logos i Ethos 2000, s. 6-22. [więcej informacji]
Czy dobry chrześcijanin powinien płacić podatki? [w:] Forum doradców podatkowych 2000, s. 42-45. [więcej informacji]
Zadania dla twórców etyki biznesu [w:] Analecta Cracoviensia 2000, s. 59-70. [więcej informacji]
Boskość a Bóg [tłum. artykułu J. Naberta] [w:] Logos i Ethos 2000, s. 138-149. [więcej informacji]
Jean Nabert - dojrzewanie świadomości do pragnienia Boga [w:] Logos i Ethos 2000, s. 129-137. [więcej informacji]
Czy możliwa jest etyka w życiu społecznym? Na marginesie lektury Arystotelesa i Alasdaira MacIntyre’a [w:] Analecta Cracoviensia 1999, s. 89-102. [więcej informacji]
Konferencja Rektorów Federacji Uniwersytetów Katolickich Europy (FUCE) [w:] Biuletyn Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 1997, s. 157-159. [więcej informacji]
Europejska Federacja Uniwersytetów Katolickich (FUCE). Na kanwie Konferencji w Krakowie 1997 [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny 1997, s. 293-295. [więcej informacji]
La théologie et les facultés de théologie dans le contexte actuel [w:] Analecta Cracoviensia 1997, s. 413-418. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Życie społeczno-gospodarcze w perspektywie dialogu; [nr projektu:] 501-10-020079

-Konsekwencje różnych koncepcji człowieka dla etyki; [nr projektu:] 501-10-020069

-Odpowiedź na kryzys moralności inspirowana myślą chrześcijańską; [nr projektu:] 501-10-020053

-Wartości jako fundament życia publicznego; [nr projektu:] 501-10-020037

-Upowszechnianie polskiej etyki personalistycznej; [nr projektu:] 501-10-020041

-Filozofia państwa, prawa i społeczeństwa; [nr projektu:] 501-10-020016

-Kryzys wartości i możliwości jego przezwyciężenia; [nr projektu:] 120900002

-Kryzys wartości i możliwości jego przezwyciężenia; [nr projektu:] 501-10-020015

-Podstawy aksjologiczne etyki; [nr projektu:] 120901

-Filozofia wartości w ujęciu L. Lavelle’a; [nr projektu:] 220901

Wygłoszone referaty:

- Rola Jana Pawła II w dojrzewaniu do fenomenu solidarności; [podczas konferencji:] Obudził w nas Solidarność [miejsce konferencji:] Gdańsk, 2019-06-03

- Understanding Europe – About the Antinomies of European Axiology; [podczas konferencji:] The Challenge of Cross-Cultural Exchange and Communication, [miejsce konferencji:] University of Saint Joseph Macau, 2018-11-22

- Reconciliation and forgiveness in Polish perspective; [podczas konferencji:] III Forum for Peace-Sharing, centred on Human Dignity and Peace w Seulu [miejsce konferencji:] Seul, 2018-09-01

- Between alienation and participation. Sartre and Lavelle – two existential conceptions of humanism and their consequences for social development; [podczas konferencji:] XXIV Światowy Kongres Filozoficzny w Pekinie "Learn to be human" [miejsce konferencji:] Pekin, 2018-08-18

- Wokół filozofii spotkania; [podczas konferencji:] W kręgu myśli Profesora Adama Węgrzeckiego (1937-2018) [miejsce konferencji:] AI Kraków, 2018-04-19

- Scientific authority and moral authority; [podczas konferencji:] wykład gościnny [miejsce konferencji:] Sulkhan-Saba Orbeliani University Tbilisi, 2018-04-10

- Immigration crisis – destruction or a chance?; [podczas konferencji:] Identity of Europe – identity of immigrants [miejsce konferencji:] Sulkhan-Saba Orbeliani University Tbilisi, 2018-04-05

- Etyka w kontekście ubezpieczeń społecznych; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Minimalizacja ryzyka czy ryzyko minimalizacji – jak uczyć o ubezpieczeniach społecznych” [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-03-07

- Cielesność w świecie pozbawionym metafizycznego sensu; [podczas konferencji:] Ciało w filozofii, kulturze i sztuce współczesnej [miejsce konferencji:] Akademia Ignatianum w Krakowie, 2017-12-01

- Metanarracja buchalterów – o trudnościach prowadzenia dialogu z nową religią świata ponowoczesnego; [podczas konferencji:] Dialog jako podstawa społeczno-gospodarczych odniesień [miejsce konferencji:] Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017-11-23

- Prawo a wartości etyczne; [podczas konferencji:] Prawo i moralność w życiu publiczym [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-10-24

- Tożsamość i wolność osoby; [podczas konferencji:] Posiedzenie Polskiego Towarzystwa Filozoficznego [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-03-13

- Uczciwość a ideały społeczne. W poszukiwaniu nowego wzorca; [podczas konferencji:] Uczciwość i rzetelność w życiu publicznym [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-10-25

- Los Valores Morales en Economia; [podczas konferencji:] Wykład dla Wydziału Nauk Ekonomicznych Boliwijskiego Uniwersytetu Katolickiego “San Pablo” [miejsce konferencji:] La Paz, Boliwia, 2016-02-11

- El Personalismo y la educación; [podczas konferencji:] Wykład dla Wydziału Teologicznym Boliwijskiego Uniwersytetu Katolickiego “San Pablo” (w Seminarium oo. Franciszkanów) [miejsce konferencji:] Cochabamba, Boliwia, 2016-02-08

- Desafíos Éticos en el Siglo XXI; [podczas konferencji:] Wykład dla Universidad Marcelino Champagnat [miejsce konferencji:] Universidad Marcelino Champagnat (Lima), 2016-01-27

- La solidaridad, según Józef Tischner: una opción para construir la paz; [podczas konferencji:] Wykład dla Uniwersytetu “La Sabana” [miejsce konferencji:] Bogota, Kolumbia, 2015-12-03

- Los valores en la education; [podczas konferencji:] Wykłady dla profesorów Universytetu De Los Hemisferios [miejsce konferencji:] Quito, Ekwador, 2015-11-13

- El Hombre en la postmodernidad; [podczas konferencji:] Wykłady dla profesorów Universytetu De Los Hemisferios [miejsce konferencji:] Quito, Ekwador, 2015-11-12

- Los valores christianos en la vida publica; [podczas konferencji:] Wykłady dla studentów Universytetu De Los Hemisferios [miejsce konferencji:] Quito, Ekwador, 2015-11-10

- "Libertad, solidaridad y violencia: de la filosofia moral de Jozef Tischner"; [podczas konferencji:] Obrady Kolumbijskiej Akademii Nauk (Sekcja językowa) [miejsce konferencji:] Bogota (Kolumbia), 2015-10-26

- Values as a Basis for Human Education; Personalistic Approach; [podczas konferencji:] Civil Society and Human Formation: Philosophy's Role in a Renewed Understanding of the Meaning of Education [miejsce konferencji:] ACU Melbourne, 2015-07-22

- Social responsibility of the Catholic Universities; [podczas konferencji:] XI International Symposium of University Professors "The Idea of University": The future of training and the new international challenges [miejsce konferencji:] Rzym, 2014-10-02

- Values as a basis for human's education,; [podczas konferencji:] The Thenth International Spring Matyrdom Conference [miejsce konferencji:] Karbala, Irak, 2014-06-04

- Ecological Challenges for Ethics; [podczas konferencji:] The Bounds of Ethics [miejsce konferencji:] Bangalore, Indie, 2014-01-07

- Podstawy antropologiczne zaufania; [podczas konferencji:] Zaufanie a życie publiczne [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-10-29

- ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИЕРАРХИИ ЦЕННОСТЕЙ; [podczas konferencji:] Kultura polityczna w Polsce i w Rosji [miejsce konferencji:] Uniwersytet Moskiewski im. M. Łomonosowa, Moskwa, Rosja, 2013-09-27

- Irrwege der postmodernen Kultur und Chancen der Kirche; [podczas konferencji:] Jubiläum: 30 Jahre Partnerschaft [miejsce konferencji:] Ruhr-Universität w Bochum, 2013-06-13

- Szanse i zagrożenia nauki w kontekście procesu integracji europejskiej; [podczas konferencji:] delegacja w Żytomierskim Uniwersytecie Państwowym im. Iwana Franki [miejsce konferencji:] Żytomierz, Ukraina, 2013-05-15

- Sur la puissance de l'esprit humain et la perspective de l'infini; [podczas konferencji:] Wykłady dla kapelanów lotniczych [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-04-16

- Wartości u podstaw wychowania salezjańskiego; [podczas konferencji:] Dialogi o wychowaniu [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-04-13

- La persona Nel mondo post-secolare. Un approccio assiologico alla natura dinamica della persona; [podczas konferencji:] Persona e Natura Nell’agire morale [miejsce konferencji:] Rzym, 2012-11-16

- O potrzebie wiary w świecie ponowoczesnym; [podczas konferencji:] Akt wiary we wspólnocie kościoła [miejsce konferencji:] Lwów, 2012-10-19

- Polityka w perspektywie aksjologicznej; [podczas konferencji:] Wartości w polityce. Doświadczenie Polski i Rosji [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-09-24

- Czy aksjologia może przezwyciężyć ponowoczesny kryzys wartości; [podczas konferencji:] IX Polski Zjazd Filozoficzny [miejsce konferencji:] Wisła, 2012-09-18

- Giovanni Paolo II di fronte alle grandi sfide etiche del mondo moderno; [podczas konferencji:] Sfida di Giovanni Paolo II per l’umo del XXI Secolo [miejsce konferencji:] Lecce –Tricase, Włochy, 2011-11-16

- Człowiek i jego wolności; [podczas konferencji:] Dni Jana Pawła II 2010 "Wolność" [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-11-05

- Etyka a myślenie o polityce; [podczas konferencji:] Filozofia polityczna po roku 1989 - w Polsce i na świecie [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-09-23

- The Maturing of Conciousness toward Transcendence in the Philosophy of Jean Nabert; [podczas konferencji:] 3rd World Congress COMIUCAP Philosophy, Religions, and Transcendence [miejsce konferencji:] Ateneo de Manila University, Philippines, 2008-09-13

- Prawo a wartości etyczne; [podczas konferencji:] Uroczystość wręczenia Nagrody „Zacnego Uczynku” b. prezydentowi Niemiec R. von Weizsäckerowi [miejsce konferencji:] Warszawa, 2006-12-08

- Etyka w nauce i technice; [podczas konferencji:] Energia – Ekologia – Etyka [miejsce konferencji:] Kraków, 2006-05-17

- Samotność i kryzys tożsamości człowieka; [podczas konferencji:] Natura – Człowiek – Kultura [miejsce konferencji:] Kraków, 2006-05-08

- From coexistence to responsibility; [podczas konferencji:] The Eleventh European Conference on Science and Theology “Sustaining Diversity. Science, Theology and the Future of Creation” [miejsce konferencji:] Iasi, Rumunia, 2006-04-05

- W jaki sposób indywidualizm redukuje człowieka; [podczas konferencji:] Kondycja człowieka współczesnego: diagnozy i perspektywy [miejsce konferencji:] Kraków, 2005-11-23

- Antynomia wolności i równości. Wyzysk w społeczeństwie demokratycznym; [podczas konferencji:] Wyzysk ekonomiczny – współcześnie [miejsce konferencji:] Kraków, 2005-11-18

- Płacić podatki, czy nie płacić...?; [podczas konferencji:] I Małopolski zjazd podatników Alwernia 2004 pt. „Podatniku, czy znasz swoje prawa?” [miejsce konferencji:] Alwernia, 2004-10-16

- Scientific authority and moral authority; [podczas konferencji:] sympozjum COMIUCAP [miejsce konferencji:] Meksyk, 2004-09-13

- In search of lost unity; [podczas konferencji:] Ciencias y Teologia en la dinámica de las Culturas. Corrientes de Sabiduria? [miejsce konferencji:] Barcelona, 2004-04-01

- Sprawiedliwość i interesy – o ustroju doskonałym i o ustroju najlepszym z możliwych; [podczas konferencji:] Konflikt interesów – konflikt wartości [miejsce konferencji:] Kraków, 2003-10-24

- Czy demokracja może przetrwać bez wartości?; [podczas konferencji:] Servo Veritatis z okazji 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II [miejsce konferencji:] Kraków, 2003-10-09

- Substancjonalność i duchowość duszy ludzkiej w ujęciu ks. K. Kłósaka; [podczas konferencji:] feratu: podczas konferencji naukowej: Filozofia przyrody Ks. prof. Kazimierza Kłósaka [miejsce konferencji:] Kraków, 2002-11-28

- Czy globalizacja jest początkiem uniwersalnej tradycji?; [podczas konferencji:] Mondializations et diversités culturelles [miejsce konferencji:] Kraków, 2002-11-28

- Odpowiedzialność człowieka za środowisko naturalne; [podczas konferencji:] Sympozjum naukowe: Zakon Braci Mniejszych wobec wyzwań współczesnej kultury [miejsce konferencji:] Kraków, 2002-11-22

- Granice wolności we współczesnej demokracji; [podczas konferencji:] Nasza teologia w Europie [miejsce konferencji:] Kraków, 2002-05-10

- Conformity or Responsibility and the Scientist; [podczas konferencji:] Creating Techno S@piens? Values and Ethical Issues in Theology, Science, and Technology [miejsce konferencji:] Nijmegen, 2002-03-22

- Między Bogiem a złem; [podczas konferencji:] Sympozjum ku czci św. Tomasza z Akwinu [miejsce konferencji:] Wrocław, 2002-03-06

- Etyka chrześcijańska wobec rozwarstwienia materialnego; [podczas konferencji:] Etyczne aspekty bogacenia się i ubóstwa [miejsce konferencji:] Kraków, 2001-11-23

- Znaczenie myśli J. Tischnera w rozwoju idei solidarności; [podczas konferencji:] Idea solidarności dzisiaj [miejsce konferencji:] Kraków, 2000-11-14

- Two ways of maturing to Catholicism; [podczas konferencji:] Catholic Intellectual Traditions in the Humanities and the Social Sciences [miejsce konferencji:] Louvain, 2000-11-10

- O potrzebie etyki w nauce; [podczas konferencji:] Jubileusz 250. rocznicy urodzin Hugona Kołłątaja i 110-lecie akademickich studiów rolniczych w Krakowie [miejsce konferencji:] Kraków, 2000-10-13

- Praca a twórczość; [podczas konferencji:] Rozważania wokół pracy [miejsce konferencji:] Ustroń, 2000-09-23

- E’ possibile il bene senza l’ordine?; [podczas konferencji:] Międzynarodowy zjazd profesorów z okazji Roku Jubileuszowego w Rzymie [miejsce konferencji:] Rzym, 2000-09-07

- Est-ce que la pensée orthodoxe peut nous inspirer?; [podczas konferencji:] Raison philosophique et christianisme à l’aube du troisième millénaire [miejsce konferencji:] Paryż, 2000-03-25

- The consequences of the confrontation of Catholicism and liberalism in Poland post 1989; [podczas konferencji:] Sesja Rektorów FUCE [miejsce konferencji:] Eichstätt, 2000-01-15

- Rola Kościoła Katolickiego w kształtowaniu podstaw etycznych gospodarowania; [podczas konferencji:] Wizerunek współczesnego człowieka gospodarującego [miejsce konferencji:] Kraków, 1999-10-25

- Le pluralisme religieux - un défi lancé aux écoles supérieures catholipues; [podczas konferencji:] The Impact of an Ever Increasing Diversity of Religions and Religious Phenomena Including the Growth of a Committed Indifference [miejsce konferencji:] Leuven, 1999-08-06